Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
PRACTICA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE


PRACTICA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE


 PRACTICA

CUPRINS

Cap.1 Prezentarea entitatii

1.1.Infiintare,denumire,capital

1.2.Domeniu de activitate

1.3. Durata societatii, dizolvare si lichidare

Cap.2 Intocmirea documentelor contabile, a registrelor contabile ,

a declaratiilor si deconturilor

2.1.Registre contabile

2.2.Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

2.3.Documente privind organizarea contabilitatii materialelor

2.4.Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

2.5.Documente privind organizarea contabilitatii generale

Cap.3 Monografie contabila specifica entitatii 

Cap.4 Bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii

Cap.5 Elemente de gestiune financiara a firmei

Bibliografie

Cap.1 Prezentarea entitatii

1.1.Infiintare, denumire, capital

Societatea comerciala SC.ING SERVICE.SRL s-a infiintat la data de 17.02.1995 de catre

asociatii Varvaroi Vasile Lucian si Varvaroi ioana, cu domiciliul in municipiul Campulung

Moldovenesc, judet Suceava, str. Trandafirilor, nr. 4.

A fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J33/109/06.02.1995, cu cod unic de

inregistrare RO 6977480 fiind platitoare de TVA.

Societatea comerciala cu raspundere limitata SC ING SERVICE SRL este constituita din 2

asociati unici in baza statutului societatii autentificat la notariatul de stat local Suceava prin

sentinta civila/ Hotarare Judecatoreasca nr.23/13.01.1995 Tribunalul Suceava.

Forma juridica a societatii este aceea de societate cu raspundere limitata (SRL) si este

titulara de drepturi si obligatii.

Denumirea societatii este de SC ING SERVICE SRL, conform legislatiei in vigoare orice

act, scrisoare sau publicatie emisa de societate trebuie sa arate denumirea acesteia, sediul,

forma juridica, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului si capitalul social. Capitalul

social si partile sociale sunt 600 respectiv 300. C apitalul social poate fi marit sau micsorat in

baza hotararii asociatilor cu respectarea legislatiei in vigoare privitoare la constituirea

societatilor cu raspundere limitata. Administrarea societatii este efectuata de catre asociati.

Partile sociale revin d-lui Varvaroi Vasile Lucian si d-nei Varvaroi Ioana.

1.2.Domeniu de activitate

Activitatea principala este intretinerea si repararea autovehiculelor. Sunt mai multe gestiuni:

magazine piese auto;

vopsele;

Bosch;

Reparatii auto.

Unitatea are un numar de 18 angajati care isi desfasoara activitatea de luni pana vineri intre

orele 8,00 - 16,30. Atelierul unde isi desfasoara activitatea este dotat cu aparatura de ultima

ora, moderna.

Societatea vrea sa se extinda sis a mai faca o spalatorie auto.

1.3. Durata societatii, dizolvare si lichidare

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data

inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

Societatea se dizolva prin vointa asociatilor, imposibilitatea realizarii obiectului de

activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

Cap.2 Intocmirea documentelor contabile, a registrelor contabile ,

a declaratiilor si deconturilor

2.1.Registre contabile

Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, in contabilitate sunt: Registrul-jurnal,

Cartea-mare si Registrul-inventar.

a)      Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin

articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii

documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate. In cadrul firmei

ING SERVICE SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate, pe

baza inregistrarilor efectuate zilnic. Se listeaza la sfarsitul lunii , iar totalurile (rulajul) se

inscriu manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia

finantelor publice Suceava la data infiintarii firmei.

b)      Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu in care se inscriu

lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in registrul-

jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele

creditoare si soldurile finale. Formularele folosite drept registru "Cartea-mare" pot imbraca

diverse forme, cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse, fise de cont sah sau pe conturi

corespondente, forma "Cartea-mare" centralizatoare.

Forma folosita drept registru  Cartea-mare    de firma SC ING SERVICE SRL , este cea

de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul

de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an - la sfarsitul anului.

c) Registrul-inventar este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de

activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil,

inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscrise in Registrul-inventar

au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din

bilantul contabil. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia

inventarului. In cadrul recapitulatiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe

structurile patrimoniale de activ si pasiv.

Acest registru in cadrul firmei SC ING SERVICE SRL se completeaza odata pe an avand la

baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si

produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

d)Registrul general de evidenta a salariatilor. Se numeroteaza pe fiecare pagina si va

purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul

are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.

Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii contractului

individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata

acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor

din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii

contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei

care face inscrierea.

In cazul SC ING SERVICE SRL , registrul se completeaza si se pastreaza in format

electronic, conform normelor in vigoare, la sediul central al angajatorului, in cadrul

departamentului de Resurse Umane.

e)Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la

contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile : financiar-fiscal,

inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia

consumatorului, protectia impotriva incediilor, precum si in alte domenii prevazute de lege .

SC ING SERVICE SRL are 4 astfel de registre in cele 4 puncte de lucru din Brasov si in alte

localitati din tara. Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate.

f)Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la

determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia

privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si

corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind

obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la

sediul fiscal al SC ING SERVICE SRL , in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate , unde

se fac si inregistrarile in acesta.

2.2.Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar , in ordine cronologica, pe baza

documentelor primite. Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate , pe grupe de mijloace

fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.

a)Nota de intrare -receptie a mijlocului fix - se realizeaza cu ajutorul programului de

contabilitate si prin inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitate a mijlocului

fix.

b)Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Se

intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate , intr-un exemplar, pentru ficare mijloc fix.

c)Bonul de miscare a mijlocului fix ;

d)Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si

instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice , precum cladirile si constructile speciale

care deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea

probelor tehnologice.Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea

obiectivului de investitii , in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte,

specialisti-consultanti,asistenti la receptie.

e)Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca :

-Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de

scoatere din uz .

-Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe.

-Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate.

2.3.Documente privind organizarea contabilitatii materialelor

a)N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document

justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru

diferentele constatate la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate , la

compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea

diferentelor constatate , precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica ,

atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii).Se arhiveaza la

compartimentul financiar-contabil.

b)Bonul de consum

Serveste ca:

- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai

multor materiale, dupa caz;

- document justificativ de scadere din gestiune;

- document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in

partida simpla.

Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din

magazie pentru consum.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

c)Aviz de insotire a marfii :

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie ,

executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca :

Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;

-Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ;

-Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul

aceleasi unitati in cazul transferului ;

Circula la :

-furnizor ;

-la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru semnare de primire (ex. 1)

-la compartimentul financiar-contabil , atasat la factura(ex. 3) ;

-la cumparator ;

-la magazie , pentru incarcarea de gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale

-primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea

rezultatelor(ex.1) ;

-la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si

analitica, atasat la factura (ex.1 ) ;

d)Dispozitie de livrare

Serveste ca :

-Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale

destinate vanzarii ;

-Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;

-Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale , dupa

caz .

Circula la :

-Magazie, pentru eliberarea produselor , marfurilor sau altor valori materialesi pentru

inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru

cantitatile livrate .

Se arhiveaza la : magazie(ex.1) ; la departamentul vanzari (ex.2)

e)Fise de magazie

Serveste ca:

- document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori

materiale;

- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori

- materiale.

Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de

gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri

si stoc.

Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de

materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau in ordine alfabetica.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise

distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.

Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa

fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

f)Fise de magazie a formularelor cu regim special

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie,

executat pe carton securizat.

Serveste ca :

-Document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim

special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire ;

-Document de evidenta a formularelor anulate ;

Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.

Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de

catre gestionar.

Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.4.Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

a)Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun la

banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se intocmeste de casier in doua

exemplare , unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de

casa.

b)CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru

efectuarea diferitelor plati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc).Se completeaza de

casiera si cu aprobarea (semnatura administratorului si stampila unitatii) administratorului si

se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.

c)Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se

depun banii in casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de

trezorerie pe baza unui referat semnat in prealabil de directorul economic sau in urma

decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). Se inregistreaza intr-un registru de numere

(cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de

contabilul sef . In baza documentului astfel intocmit casierul elibereaza - plateste sumele de

bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia

de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

d)Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se

semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Cu ajutorul chitantei se incaseaza

sume de bani de la clienti.

e)Registrul de casa lei si valuta. Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta

incasarilor si platilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).Se intocmeste de casier , zilnic, in

doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul

financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.

2.5.Documente privind organizarea contabilitatii generale

a)      Balanta de verificare

In cadrul SC ING SERVICE SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati ,

este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

contabil.

Serveste la :

Verificarea exactitatii inregistrarilor

Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica

Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Cap.3 Monografie contabila specifica entitatii 

In cadrul SC ING SERVICE SRL la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv.

Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) . Statele de plata se

centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele

contabile. Sa consideram totalul statului de plata anexat

(anexa 1) ca fiind recapitulatia la salarii :

a)Data ; 31.01.2007 ;Cheltuiala cu salariile brute realizate :

641 = 421 126.315 lei

641 = 421 440 (CM din FS) lei

641 = 421 1.740 (CM din CCI) lei

b)Data : 31.01.2007 ;Retinerile din salarii :

- Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%) 

421 = 4312 12.117 lei

- Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%)

421 = 4314 8.216 lei

- Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% )

421 = 4372 844 lei

- Impozitul pe salarii

421 = 444 12.87 lei

- Retinerile din salarii

421 = 427 334 lei pensie alimentara

421 = 4282 288 lei retineri rate tv

c)Data : 31.01.2007 ; Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.50 %)

6451 = 4311 24.866 lei

d)Data : 31.01.2007 ; Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de 6%)

6453 = 4313 7.605 lei

e)Data ; 31.01.2007 ; Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 2%)

6452 = 4371 2.535 lei

f)Data : 31.01.2007 ; Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN 0.442%)

6451 = 4473 558 lei

g)Data ; 31.01.2007 ; Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0,85%)

6453 = 4310 1077 lei

h)Data : 31.01.2007 ;Comisionul ITM (0.25%) :

635 = 4472 317 lei

i) Data : 31.01.2007 ; fondul de garantare salariala9 0.25% ) :

6452 = 4776 317 lei

j) Data : 31.01.2007 ; fond solidaritate handicapati :

635 = 4471 1.531 lei

. Se inregistreaza amortizarea lunara :

Data : 31.01.2007 - inregistrare amortizare lunara a mijloacelor fixe :

68113 = 2813 1368,83 lei

68114 = 2814 545,51 lei

68113 = 2813 3250,84 lei

I. Data : 31.01.2006 :Se inchid conturile de TVA :

4427 = 4426 5171,51 lei

4424 = 4426 2302,30 lei

4423 = 4424 2302,30 lei

Data 31.01.2006 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli prin contului de profit si

pierdere :

121 = % 188.149,05 lei

6022 816,61 lei

603 573 lei

612 3295,65 lei

613 76,26 lei

6233 120 lei

627 500 lei

628 153,16 lei

635 1848 lei

641 126755 lei

642 11781,90 lei

6451 25424 lei

6452 2852 lei

6453 8682 lei

6581 34 lei

6588 33,59 lei

6652 38,70 lei

68113 4619,67 lei

68114 545,51 lei

SI

7045 = 121 27298,49 lei

Cap.4 Bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii

Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de

organele prevazute de actele normative in vigoare , la termenele stabilite prin acestea.

Bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome , societatilor nationale ,

companiilor nationale , institutelor nationale de cercetare - dezvoltare , precum si

societatilorcomerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere in actul constitutiv

sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul

prevazut prin legea bugetului de stat.

Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare,administrare si

utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare

fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii patrimoniale.Prin structura sa ,

acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare ,

precum si a fondurilor necesare.

In procesul de elaborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se

urmareste respectarea principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar.

Bugetul de activitati generale contine date referitoare la veniturile , cheltuielile si

Rezultatele preconizate a se realiza in anul curent , comparativ cu cele realizate (sau

preliminate) in anul precedent , precum si alte date referitoare la profitul de repartizat , surse

de finantare a investitiilor , cheltuieli pentru invetitii si alte date de fundamentare.

Cap.5 Elemente de gestiune financiara a firmei

Dupa cum rezulta din situatia patrimoniala a firmei "SC ING SERVICE SRL." obiectul

activitatii il constituie serviciile publicitare.Firma dispune de active imobilizate reprezentate

prin masini, utilaje, mijloace de tranport,aparatura de birotica,etc.si  active circulante: stocuri

de materii si materiale, obiecte de inventar.- toate necesare bunei desfasurari a activitatii.

Analiza financiara ce urmeaza a fi efectuata se va concretiza in calculul unor indicatori:

1. analiza echilibrului financiar pe baza bilantului contabil:

un fond de rulment;

nevoia de fond de rulment;

trezoreria neta

Drept surse de date pentru analiza financiara vom folosi urmatoarele documente:

a. bilantul contabil al firmei;

b. balanta de verificare la 31.12.2006.

Bilantul contabil constituie documentul principal care sta la baza evaluarii patrimoniale a

intreprinderii, existand trei abordari diferite ale acestuia, si anume:

1.abordare patrimoniala;

2.abordare financiara;

3.abordare functionala.

FOND DE RULMENT(FR)=capital permanent-nevoi permanente

SAU

FR= nevoi temporare(activ circulant net<1an)-datorii pe termen scurt (resurse temporare)

Capital permanent= 240 - 8.360 + 32.188 = 24.068 ; nevoi permanente = 174.155;

FR= 24.068 - 174.155 = - 150.087;

FR= 268.948 + 4.003(ch.in avans) - 423.038 = -150.087.

Capital permanent = 240 - 101.801 + 32.049 = - 69.512 ; nevoi permanente = 163.985

FR= - 69.512 - 163.985 = - 233.497

FR = 193.173 - 426.670 = - 233.497

FR la sfarsitul a doua exercitii consecutive are valori negative, respectiv - 150.087 si -

Aceste valori arata o situatie de dezechilibru financiar , ceea ce inseamna ca termenii politicii

financiare ai firmei vor trebui revizuiti pentru anul 2007.

FR PROPRIU = capital propriu - imobilizari nete;

Anul 2005 :

FRP = 24.068 -174.155 = - 150.087;

Anul 2006 :

FRP = -69.512 - 163.985 = - 233.497;

FRP are ,de asemenea, valori negative pentru ambele exercitii financiare, fapt care releva o

insuficienta de capitaluri proprii in raport cu imobilizarile nete.

FR STRAIN=FR NET-FRP.

2005 : FRS= -150.087 + 150.087 = 0

2006 : FRS= - 233.497 + 233.497 = 0.

FRS=0,fapt care arata ca firma FASTPROMO SRL nu are datorii pe termen lung, fapt care

poate asigura un echilibru pe termen lung.

Nevoia de FR=nevoi temporare - resurse temporare.

2005 : NFR= (268.948 - 19.864) - (41.975 + 95.561 + 117.402 + 5.100 + 163.000) = -

2006 : NFR=(193.173 - 19.430) - (91.503 + 114.298 + 185.355 + 35.514 ) = - 252.927;

NFR(2005)= -173.954 si NFR(2006) = -252.927,ambele avand valori negative, semnifica un

surplus de resurse temporare in raport cu necesitatile existente,rezultat ce poate fi apreciat ca

unul pozitiv daca este datorat accelerarii vitezei de rotatie a mijloacelor circulante sau a

angajarii unitatii a unor datorii pe termen scurt cu scadente mai mari.

TREZORERIA NETA=FR NET-NFR.

1998: TN= - 150.087 + 173.954 = + 23.827

1999: TN= - 233.497 + 252.927 = + 19.430

TN ia valori pozitive in ambele exercitii,fiind rezultatul desfasurarii de catre firma analizata a

unei activitati eficiente prezentand un excedent de trezorarie care se afla in casieria unitatii si

conturile bancare sub forma de disponibilitati.In acest caz firma dispune de o autonomie pe

termen scurt.

FR NET= NFR+TN.

FRN= - 173.954 + 23.867 = -150.087;

FRN= - 252.927 + 19.430 = -233.497;

Din aceasta ultima relatie rezulta ca principala componenta a echilibrului financiar a unitatii

o reprezinta Nevoia de Fond de Rulment a carui valoare depinde de Cifra de Afaceri a firmei,

astfel putand fi previzionata politica financiara a firmei.

BIBLIOGRAFIE

Ministerul Finantelor Publice, Reglementari contabile pentru agentii

economici, Editura Economica, Bucuresti, 2002.

O.M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile

conforme cu directivele europene, Monitorul Oficial nr.1080 din 30 noiembrie

2005, ordin care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006.

3)Gestiunea financiara a firmei,Ed.Economica,Bucuresti,2004 G. Vintila

4)Contabilitate financiara C-tin Toma

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate