Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONTABILITATEA VENITURILOR PROPRII


CONTABILITATEA VENITURILOR PROPRII


Contabilitatea veniturilor proprii

Veniturile proprii ale institutiilor publice pot proveni din diferite activitati economice, in special: din vanzarea produselor finite, din vanzarea semifabricatelor sau a produselor reziduale, din lucrari executate si servicii prestate, din studii si cercetari economice, din chirii, din vanzarea marfurilor si din diverse alte activitati. De asemenea, ele mai pot proveni din activitati operationale, din productia de active fixe, din creante imobilizate, din investitii financiare cedate, din diferente de curs valutar, din dobanzi etc.

Contabilitatea acestor venituri se organizeaza pe baza conturilor sintetice de gradul I (care se detaliaza pe conturi de gradul II)

"Venituri din activitati economice""Venituri din alte activitati operationale"

"Venituri din productia de active fixe"

"Venituri financiare"

1. Contabilitatea veniturilor din activitati economice

Pentru a reflecta natura activitatilor generatoare de venituri, contul 70 "Venituri din activitati economice" se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

"Venituri din vanzarea produselor finite"

"Venituri din vanzarea semifabricatelor"

Venituri din vanzarea produselor reziduale"

"Venituri din lucrari executate si servicii prestate"

"Venituri din studii si cercetari"

"Venituri din chirii"

"Venituri din vanzarea marfurilor"

"Venituri din activitati diverse"

Aceste conturi de venituri, fiind conturi de pasiv, se crediteaza, de regula, prin debitul unor conturi de clienti si de decontari. Unele din ele se crediteaza, dupa caz, si prin debitul unor conturi de disponibil sau contul "casa" (531), prin contul 472 "Venituri inregistrate in avans". Operatiunile contabile cele mai frecvente sunt:

= , dupa caz

"Clientii", cu valoarea produselor finite, a semifabricatelor, a produselor reziduale, a marfurilor, dupa caz, livrate clientilor, precum si cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor;

"Clienti - facturi de intocmit", cu valoarea produselor finite, a semifabricatelor, a produselor reziduale, a marfurilor, dupa caz, livrate clientilor, precum si cu valoarea lucrarilor executate si serviciile prestate clientilor, pentru care nu s-au intocmit facturi;

"Decontari din operatiuni cu participatie", cu veniturile provenite prin transfer din operatii in participatie.

Veniturile din lucrari executate si servicii prestate si cele din vanzarea marfurilor se pot incasa si in numerar. În acest caz cele doua conturi (704 si 707) se pot credita si prin debitul contului casa. Înregistrarea contabila va fi:

, dupa caz.

Veniturile din chirii si din activitatile diverse se pot incasa si in avans sau se pot incasa direct in conturile de disponibil. Operatiunile contabile legate de realizarea acestor venituri pot fi urmatoarele:

= , dupa caz

cu valoarea chiriilor facturate clientilor, respectiv cu veniturile din activitati diverse;

cu valoarea chiriilor de incasat de la clienti pentru care nu s-au intocmit facturi, respectiv cu veniturile din activitati diverse, pentru care nu s-au intocmit facturi;

cu veniturile inregistrate in avans, aferente perioadei curente;

cu veniturile primite prin transfer din operatiuni in participatie;

cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand chirii sau venituri din activitati diverse;

cu sumele incasate in numerar reprezentand chirii sau venituri din activitati diverse;

cu chiriile sau veniturile din activitati diverse incasate in contul de disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;

cu chiriile sau veniturile din activitati diverse incasate in contul de disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii;

cu chiriile sau veniturile din activitati diverse incasate in contul de disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii.

Toate conturile de venituri se debiteaza la sfarsitul anului pentru inchidere, prin creditul contului de rezultat patrimonial (121) si, dupa caz, prin creditul contului de "Decontari din operatiuni in participatie (483).

Înregistrarile contabile sunt:

, dupa caz = %

cu soldul creditor al contului de venituri, 121

in vederea inchiderii acestuia si stabilirii

rezultatului patrimonial;

cu veniturile realizate din operatiuni in participatie   483

transferate coparticipantilor, conform contractului

de asociere.

2. Contabilitatea veniturilor din alte activitati operationale

Veniturile din alte activitati operationale sunt venituri provenite din creante reactivate si debitori diversi si din alte surse. Contabilitatea acestora se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor conturi sintetice de gradul II:

"Venituri din creante reactivate si debitori diversi"

"Alte venituri operationale"

a. Contul 714 se crediteaza cu veniturile din creante reactivate si debitori diversi si se debiteaza la sfarsitul perioadei, cu veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. Operatiunile contabile sunt:

% = 714

cu valoarea creantelor reactivate;

cu valoarea debitelor reactivate;

cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.

La sfarsitul perioadei contul se debiteaza, ramanand fara sold:

cu soldul creditor al contului, in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial;

cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.

b. Cu ajutorul contului 719 "Alte venituri operationale" se evidentiaza veniturile realizate din alte surse decat cele nominalizate anterior. Principalele venituri reflectate in creditul acestui cont si in corespondenta lui cu alte conturi sunt:

% = 719

cu valoarea animalelor si pasarilor constatate in plus la inventar;

cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate, pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii;

cu sumele datorate de personal privind debite din salarii, ajutoare si indemnizatii, sporuri necuvenite si avansuri nejustificate, in situatia ca acestea constituie venituri ale unitatii;

cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate;

cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie;

cu sumele incasate in conturile de la banca din alte venituri operationale;

cu sumele incasate in numerar reprezentand alte venituri operationale;

cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite, restituite de salariati;

, dupa caz, cu sumele incasate in contul de disponibil, reprezentand alte venituri operationale.

Contul 719 se debiteaza la sfarsitul perioadei astfel:


cu soldul creditor in vederea inchiderii contului si stabilirii rezultatului patrimonial;

cu veniturile realizate din operatii in participare, transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere.

3. Contabilitatea veniturilor din productia de active fixe

Aceste venituri pot proveni din productia de active fixe necorporale si active fixe corporale. În functie de aceasta, evidenta lor se va realiza, dupa caz, cu ajutorul conturilor sintetice de gradul II

"Venituri din productia de active fixe necorporale" sau

"Venituri din productia de active fixe corporale"

a. Contul 721 se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi

% = 721

cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu;

cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare realizate pe cont propriu;

cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe cont propriu;

cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie, realizate pe cont propriu;

cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.

Contul 721 se debiteaza la sfarsitul perioadei astfel

cu soldul creditor al contului in vederea incheierii lui si stabilirii rezultatului patrimonial;

cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere.

b. Cu ajutorul cotului 722 se organizeaza evidenta veniturilor obtinute din productia proprie de active fixe corporale.

Cotul 722 se crediteaza, dupa caz, prin debitul  urmatoarelor conturi:

% = 722

cu valoarea la cost de productie a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu;

cu valoarea constructiilor realizate din productie proprie;

cu valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor realizate din productie proprie;

cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si a altor active fixe corporale realizate din productie proprie;

cu valoarea activelor corporale in curs de executie pe cont propriu;

cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.

Contul 722 se debiteaza la sfarsitul perioadei astfel:


cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial;

cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.

4. Contabilitatea veniturilor financiare

Veniturile financiare pot proveni din: creante imobilizate, investitii financiare cedate, diferente de curs valutar, dobanzi, sume de primit de la bugetul statului pentru acoperirea unor pierderi din schimb valutar sau altor pierderi. Pentru reflectarea acestora in contabilitate se folosesc urmatoarele conturi sintetice din grupa 76 "Venituri financiare":

"Venituri din creante imobilizate"

"Venituri din investitii financiare cedate"

"Venituri din diferente de curs valutar"

"Venituri din dobanzi"

"Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA;

"Alte venituri financiare"

"Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi.

Aceste conturi, fiind de pasiv, se crediteaza prin debitul unor conturi, dupa caz, de creante imobilizate (267), conturi la banci (512), debitori (461), conturi de disponibil (513-517; 550-562), conturi de imprumuturi (161-165), de furnizori (401-409), de clienti (418, 419) in cazul diferentelor de curs valutar, conturi de dobanzi (518) etc.[1] Conturile de venituri financiare se debiteaza la sfarsitul perioadei cu soldul creditor, in vederea inchiderii lor si stabilirii rezultatului patrimonial, in corespondenta cu creditul contului de rezultat patrimonial (121).Pentru detalii vezi Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1817/2005 (capitolul VII Instructiunile de utilizare a conturilor).

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate