Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Modernizare si consolidare camin nr 7 - universitatea din craiova


Modernizare si consolidare camin nr 7 - universitatea din craiova


DENUMIREA

INVESTITIEI: MODERNIZARE SI CONSOLIDARE CAMIN NR 7 - UNIVERSITATEA

DIN CRAIOVA

DENUMIRE OBIECT: CAMIN NR. 7ADRESA: CALEA BUCURESTI NR 107 C CRAIOVA

ORDONATOR

PRINCIPAL DE CREDITE:

AUTORITATEA 

CONTRACTANTA: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

PROIECTANT: S. C. STANCA GAL S.N.C.

GENERAL

PROIECTANT STRUCTURA: SC SPACS -PROIECT SRL

ARHITECTURA;

INSTALATII ELECTRICE,

SANITARE,

GAZE:

PROIECT NR

ANEXA NR. I

ORGANIGRAMA SOCIETATII


QF 065

ANEXA NR. II

ORGANIGRAMA SANTIERULUIQF 065

ANEXA NR. III

CONTROL IN PROCES

Activitati de executie

1.CONDITII PREALABILE

1.1.Orice lucrare de constructii / instalatii nu poate incepe inainte de pregatirea conditiilor care sa asigure buna desfasurare a activitatilor si eliminarea timpilor morti.

1.2.Se urmareste asigurarea materialelor, echipamentelor, utilajelor, sculelor si dispozitivelor de executie. Pentru aceasta se realizeaza receptionarea, depozitarea si verificarea calitatii lor.

1.3.Orice lucrare poate incepe numai daca a fost asigurata documentatia tehnica de executie,

( verificata de specialistul RTE atestat M.L.P.T.L. ), normele, standardele, prescriptiile tehnice aplicabile, P.T.E.-urile corespunzatoare fazelor de executie aplicabile.

1.4.Inainte de inceperea oricarei lucrari se stabilesc necesarul de personal tehnic executant

( TESA + personal muncitor ) si responsabilitatile lor pe lucrari si faze de lucru.

1.5.Inainte de inceperea oricarei lucrari se instruieste personalul implicat in proiectul tehnic de executie si conditiile de calitate corespunzatoare, precum si cu normele de protectie a muncii.

1.6.Se verifica daca sunt asigurate toate conditiile tehnico-materiale necesare desfasurarii executiei.

1.7.Personalul executant este informat despre termenul de predare al lucrarii si conditiile impuse de beneficiar privind calitatea lucrarii.

1.8.Se asigura formularele necesare pentru intocmirea la timp a inregistrarilor de calitate pentru fiecare lucrare si faza de executie.

1.9.Se verifica conditiile legale de incepere a lucrarilor ( Autorizatia de constructie, etc. )

1.10.Se intocmeste graficul de executie pe zile, saptamani, luni, etc., si notele de comanda pe baza carora se poate realiza la timp aprovizionarea cu necesarul de materiale, utilaje, forta de munca, etc.

1.11.Se analizeaza tipurile de lucrari ce urmeza a fi executate si necesarul de DMM-uri, SDV-uri

pentru realizarea executiei, verificarilor, controalelor, incercarilor, etc., in vederea asigurarii pe parcurs a executarii lucrarilor de calitate. DMM-urile si SDV-urile vor fi procurate, verificate, etalonate si pastrate in conditiile prevazute de cartile tehnice si puse la dispozitia personalului de control.

1.12.In cazul unor lucrari executate anterior, se iau masuri de asigurare ca acestea au fost realizate, respectandu-se prescriptiile tehnice si de calitate, controlandu-se existenta dovezilor scrise (inregistrari de calitate), prin care lucrarile sunt acceptate de persoanele responsabile.

1.13.Se asigura conditiile necesare pentru prelevari de probe in vederea transmiterii lor pentru verificari si incercari care atesta calitatea materialelor care au fost puse in opera.

1.14.Se face analiza conditiilor climaterice in care se vor desfasura activitatile si se programeaza masuri de protejare a materialelor introduse in opera si a lucrarilor executate. In functie de aceasta analiza si programare se asigura materialele necesare protejarii.

2.DESFASURAREA ACTIVITATII DE EXECUTIE

2.1.Dupa analiza indeplinirii conditiilor prealabile se informeaza factorii responsabili (beneficiar, proiectant, responsabil CQ ) de catre seful de santier in vederea intocmirii formularului de avizare a inceperii lucrarii.

2.2.Lucrarea se desfasoara pe faze determinante si cunoscute de personalul executant care sunt planificate in functie de prescriptiile tehnice ale proiectului de executie.

2.3.Pe tot parcursul lucrarii, aceasta este supravegheata de personalul tehnic competent, care da si indrumarile tehnice necesare executiei corecte.

2.4.Se urmareste permanent indeplinirea conditiilor tehnice si de calitate precum intocmirea la timp a inregistrarilor de calitate care atesta corectitudinea executiei.

2.5.In cazul aparitiei de neconcordante in proiectul de executie, depistate pe durata desfasurarii lucrarilor, se va convoca imediat proiectantul pentru eleborarea de solutii aplicabile prin intocmirea dispozitiilor de santier ( comunicari de santier ).

2.6.In cazul aparitiei de defcte tehnice, executantul are obligatia sa anunte conducerea, care hotaraste dupa caz sistarea sau nu a lucrarii in zona afectata. In cazul in care deficienta afecteaza structura de rezistenta a obiectivului sau sistemului de instalatii, lucrarea va fi sistata pana la obtinerea solutiei de remediere elaborata de proiectant.

2.7.Reluarea lucrarii se face numai dupa executia remedierii, analiza si acceptarea acesteia de catre proiectant, beneficiar si executant prin intocmirea unui PV de acceptare calitativa a remedierii.

2.8.In cazul existentei unor dubii din partea executantului, beneficiarului sau proiectantului, cu privire la calitatea elementului de constructii/instalatii executat la un moment dat, lucrarea va fi supusa unor verificari si incercari suplimentare, efectuate de o unitate abilitata in acest sens.

2.9.Seful punctului de lucru urmareste permanent prelevarea de probe si transmiterea lor la Laboratorol atestat pentru efectuarea incercarilor si verificarilor de profil privind calitatea in activitatea de constructii.

2.10.Pentru fiecare faza executata se aplica protectia materialelor puse in opera ( conform PTE-urilor aplicabile ).

3.FINALIZAREA ACTIVITATILOR DE EXECUTIE

3.1.Cand toate conditiile din proiectul tehnic de executie au fost indeplinite si s-a realizat ultima faza descrisa in proiect, lucrarea se considera finalizata.

3.2.Dupa obtinerea ultimelor rezultate ale probelor, conform prescriptiilor tehnice si lucrarea se dovedeste a fi corespunzatoare din punct de vedere calitativ, se convoaca beneficiarul, proiectantul, responsabilul CQ pe lucrare si pe baza inregistrarilor de calitate se face prereceptia lucrarii.

Acceptarea prereceptiei de catre factorii sus mentionati, determina informarea scrisa a beneficiarului in vederea convocarii comisiei de receptie.

3.3.Responsabilul CQ urmareste evidenta si arhivarea inregistrarilor de calitate, verificarea, intocmirea de catre Seful de lucrare si Compartiment Tehnic Productie a ,,Cartii tehnice -Cap.B''

pentru obiectivul executat.

Se intocmesc 2 (doua) dosare identice, unul pentru beneficiar, iar celalalt pentru executant care sa cuprinda toate inregistrarile de calitate, referitoare le lucrarea executata.

ANEXA NR. IV

LISTA PROCEDURILOR DE SISTEM APLICABILE

Nr.

Crt.

DENUMIRE PROCEDURI DE SISTEM

COD

EDITIE/ REVIZIE

Controlul documentelor

PSMC-4.2.3

Ed.0 Rev 0

Controlul inregistrarilor

PSMC-4.2.4

Ed.0 Rev 0

Auditul intern

PSMC-8.2.2

Ed.0 Rev 0

Controlul produsului neconform

PSMC-8.3

Ed.0 Rev 0

Actiuni corrective

PSMC-8.5.2.

Ed.0 Rev 0

Actiuni preventive

PSMC-8.5.3.

Ed.0 Rev 0

LISTA PROCEDURILOR DE OPERATIONALE APLICABILE

Nr.

Crt.

DENUMIRE PROCEDURI

OPERATIONALE

COD

EDITIE/ REVIZIE

Elaborarea procedurilor

PO-01

Ed.0 Rev 0

Elaborarea Manualului de Management al Calitatii

PO-02

Ed.0 Rev 0

Analiza efectuata de management

PO-03

Ed.0 Rev 0

Competenta / Constientizare / Instruire

PO-04

Ed.0 Rev 0

Aprovizionare

PO-05

Ed.0 Rev 0

Relatia cu clientul

PO-06

Ed.0 Rev 0

Elaborarea Planului Calitatii

PO-07

Ed.0 Rev 0

Marketing-Dezvoltare

PO-08

Ed.0 Rev 0

Masurare si monitorizare

PO-09

Ed.0 Rev 0

Evaluarea si reevaluarea furnizorilor

PO-10

Ed.0 Rev 0

Productie si furnizare de servicii

PO-11

Ed.0 Rev 0

Tratare reclamatii

PO-12

Ed.0 Rev 0

Masurare satisfactie client

PO-13

Ed.0 Rev 0

Proprietatea clientului

PO-14

Ed.0 Rev 0

Pastrarea produsului

PO-15

Ed.0 Rev 0

QF 066

ANEXA NR. V

LISTA PROCEDURILOR TEHNICE DE EXECUTIE

APLICABILE LUCRARII

TS-01

Procedura tehnica de executie TERASAMENTE

FD-01

Procedura tehnica de executie FUNDATII

SB-01

Procedura tehnica de executie ARMARE STRUCTURI BETON ARMAT

BS- 01

Procedura tehnica de executie BETONARE STRUCTURI

RD-01

Procedura tehnica de executie REMEDIEREA DEFECTELOR STRUCTURILOR DIN BETON ARMAT

ZP-01

Procedura tehnica de executie ZIDARII SI PERETI

GC-01

Procedura tehnica de executie COMPARTIMENTARI CU GIPS-CARTON

GC-02

Procedura tehnica de executie PLAFOANE FALSE DIN GIPS-CARTON

TC- 01

Procedura tehnica de executie TENCUIELI

PL-01

Procedura tehnica de executie PLACARI CU FAIANTA

PL-02

Procedura tehnica de executie PLACARI CU GRESIE

VL-01

Procedura tehnica de executie VOPSITORII CU VOPSELE LAVABILE

VA-01

Procedura tehnica de executie VOPSITORII -PROTECTIE ANTICOROZIVA

TL-01

Procedura tehnica de executie TIMPLARIE DIN LEMN

TM-01

Procedura tehnica de executie TIMPLARIE DIN METAL

HZ-01

Procedura tehnica de executie HIDROIZOLATII CU MEMBRANE

IS-01

Procedura tehnica de executie INSTALATII SANITARE

IT-01

Procedura tehnica de executie IZOLATII TERMICE

IE-01

Procedura tehnica de executie INSTALATII ELECTRICE

IP-01

Procedura tehnica de executie INSTAL DE IMPAMINTARE SI PARATRASNET

MC-01

Procedura tehnica de executie EXECUTIE SI MONTAJ CONDUCTE PEHD

PS-01

Procedura tehnica de executie PROCEDEU SUDARE PEHD

SO-01

Procedura tehnica de executie SUDARE OTEL

PM-01

Procedura tehnica de executie PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT

QF 066

ANEXA NR. VI

LISTA FORMULARELOR APLICABILE LUCRARII

Nr. crt

Cod formular

Titlul formularului

FC-1

INSTIINTARE CATRE EMITENTUL AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU INCEPEREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE

FC-2

INSTIINTARE DE INCEPERE A EXECUTARII LUCRARILOR ADRESATA INSPECTIEI DE STAT IN CONSTRUCTII

FC-3

MODEL DE PANOU

FC-4

PROCES- VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPER

FC-5

PROCES- VERBAL DE INCEPERE A LUCRARILOR

FC-6

PROCES- VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR DE .

FC-7

PROCES- VERBAL DE VERIFICARE A COTEI DE FUNDARE

FC-8

PROCES- VERBAL DE VERIFICARE A NATURII TERENULUI DE FUNDARE

FC-9

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE A TERENULUI DE FUNDARE

FC-10

PROCES- VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE

FC-11

PROCES- VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

FC-12

PROCES- VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPA DECOFRARE SI POZITIONARE GOLURI TEHNOLOGICE SI DE INSTALATII

FC-13

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

FC-14

CONDICA DE BETOANE

FC-15

BORDEROU PENTRU TRANSMITEREA PROBELOR DE BETON

FC-16

DETERMINARI PE BETONUL PROASPAT-REGISTRU PENTRU URMARIREA TASARILOR

FC-17

REGISTRU PENTRU RECEPTIA CALITATIVA A MATERIALELOR PREFABRICATE SI ELEMENTELOR DE CONSTRUCTII, INSTALATII INAINTE DE INTRODUCEREA ACESTORA IN LUCRARE

FC-18

REGISTRU MONTAJ ELEMENTE PREFABRICATE

FC-19

BON DE COMANDA PENTRU BETON

FC-20

NOTA DE COMANDA OTEL BETON

FC-21

NOTA DE COMANDA CONFECTIE METALICA

FC-22

FISA LOTULUI* NR. __ PENTRU EXECUTAREA SI RECEPTIONAREA INADIRILOR SUDATE MANUAL CU ARCUL ELECTRIC PRIN SUPRAPUNERE SI CU ECLISE

QF 067

FC-23

PROCES VERBAL DE RECEPTIE A LOTULUI DE ARMATURI SUDATE, EXECUTATE IN OPERA

FC-24

FISA DE OMOLOGARE A PROCEDURII DE SUDARE

OXIACETILENICA

FC-25

FISA DE OMOLOGARE A PROCEDURII DE SUDARE ELECTRICA

FC-26

FISA DE OMOLOGARE A PROCEDURII DE BRAZARE

FC-27

SPECIFICATIA PROCEDURII DE SUDARE OXIACETILENICA

FC-28

SPECIFICATIA PROCEDURII DE SUDARE ELECTRICA

FC-29

SPECIFICATIA PROCEDURII DE BRAZARE

FC-30

REGISTRU DE EVIDENTA A PROCEDURILOR DE SUDURA OMOLOGATE

FC-31

REGISTRU DE EVIDENTA SPECIFICATII PROCEDURI DE SUDURA

FC-32

TABEL CU SUDORII AUTORIZATI

FC-33

BULETIN NR._______ EXAMINARE VIZUALA SUDURI

FC-34

TABEL PRIVIND EXECUTIA SUDURILOR

FC-35

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A CALITATII EXECUTIEI IMBINARILOR PRIN SURUBURI DE INALTA REZISTENTA

FC-36

FISA TEHNICA A PILOTULUI NR.____ FORAT IN USCAT SAU TUBAT, CU UTILAJUL

FC-37

FISA TEHNICA A PILOTULUI NR.___ FORAT HIDRAULIC, CU UTILAJUL

FC-38

FISA TEHNICA A PILOTILOR EXECUTATI PE LOC, CU AJUTORUL UTILAJELOR VIBRATOARE

FC-39

PROCES - VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNEA LA RECE PENTRU CONDUCTE SUBTERANE EXTERIOARE DE APA

FC-40

PROCES - VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNEA LA RECE INSTALATII SANITARE - CONDUCTE INTERIOARE DE APA RECE, CALDA SI PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR

FC-41

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE TEHNIICA BRANSAMENT

FC-42

PROCES - VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE

FC-43

PROCES - VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE

FC-44

PROCES - VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNEA LA RECE *) LA INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA

FC-45

PROCES - VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNEA LA CALD *)LA INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA

FC-46

PROCES - VERBAL PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR TEHNOLOGICE

FC-47

PROCES VERBAL PENTRU SPALAREA INSTALATIEI

FC-48

PROCES - VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE RETELE TERMICE*)

FC-49

TABELUL POANSOANELOR PENTRU SUDORI AUTORIZATI

QF 067

FC-50

PROCES - VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE CANALELOR DE AER LA INSTALATIILE DE VENTILATIE - CLIMATIZARE

FC-51

PROCES- VERBAL DE CONTROL A CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE

FC-52

PROCES- VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

FC-53

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA CONSTRUCTIE MAXIM P+1E

FC-54

PROCES- VERBAL DE RECEPTIE FINALA CONSTRUCTIE > P+1E

FC-55

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI

FC-56

BULETIN DE EXAMINARE VIZUALA A IMBINARILOR (inaintea sudarii)

FC-57

FISA PT. TEHNOLOGIA SUDURII

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

QF 043

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE PROFESIONALA

QF 073

FISA CONTROL CALITATE

QF 067

ANEXA VII

LISTA FURNIZORILOR PRINCIPALI DE PRODUSE/SERVICII ACCEPTATI

Nr.crt.

Furnizor/adresa/tel/fax ; Persoana contact

Produs/serviciu

SC CINIC SRL, sediu Slobozia, str.Pacii, bl.25, sc.A, et.1, ap.5, judet Ialomita, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J21/12/1998, CUI 10136450, atribut fiscal R, cont bancar nr.RO23TREZ3915069XXX000770, deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentata legal de dl. Nica Neculai - Administrator

Prestari servicii constructii montaj.

SC PLUS CONFORT SRL, sediu Bucuresti, str.Coriolan, nr.9, sector 5, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/9785/2003, CUI 15601955, atribut fiscal R, cont bancar RO38RNCB5030000208720001, deschis la BCR sector 3, reprezentata legal de dl.Ramba Andrei - Director General

Prestari servicii, livrare si montaj timplarie si pereti copertina AL sau PVC.

SC AROND ING SRL, sediu :Bucuresti, Sos.Colentina, nr.53, bl.59, sc.C, et.11, ap.116, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/4053/2001, CUI 13840379, atribut fiscal R, reprezentata legal de dl.Lucian Cosac - Administrator

Prestari servicii, instalatii electrice si tablouri electrice

SC INVEST PROD SRL, situata in Bucuresti, str.Campia Libertatii, nr.6, bl.PM 52, sc D, ap.17, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/12168/1993, CUI 3995929, reprezentata legal de catre ing.Manuela Merisca - Managing Director

Placari decorative

( Alucobond )

SC SIMAX AUTOMATIC SRL,situata in Bucuresti, Calea Giulesti, nr.6-8, sector 6, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/2011/2002, CUI 14514362, cont bancar nr. RO02BRDE410SV50441714100, deschis la BRD - Orhideea, reprezentata legal de dl Dan Gheorghe - Director General

Prestari servicii, livrare si montaj pereti sticla securizata cu feronerie Dorma.

SC ARNOLD SRL, situata in Sf.Gheorghe, bd.General Grigore Balan, nr.20, bl.15, ap.7, judet Covasna, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J14/41/1997, CUI 9618260, atribut fiscal R, cont bancar nr. RO76BRDE150SV01573401500, deschis la BRD Sf.Gheorghe, reprezentata legal de dl.Kovacs Istvan - Administrator

Prestari servicii constructii montaj.

SC GECOS CONSTRUCT SRL, sediu : Com Popesti-Leordeni, str.Popesti Romani, nr.5, bl.T 59, ap.2,Ilfov, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J23/354/2005, CUI 17255203, reprezentata legal de dl.Alexandru George - Administrator

Prestari servicii constructii motaj.

SC ALUCO SRL, situata in Sf. Gheorghe, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J14/93/1998, CUI 10395269, atribut fiscal R, reprezentata legal de catre dl.Farkas Imre - Administrator

Prestari servicii, livrare si montaj timplarie si pereti cortina AL sau PVC.

SC MENATWORK EST PREFABRICATE, situata in Bucuresti

Furnizor materiale.

SC BADUC SA, situata in Bucuresti

Furnizor materiale.

SC ROMSTAL SRL, situata in Bucuresti

Furnizor materiale.

ANEXA NR. VIII

LISTA PERSONALULUI UTILIZAT IN EXECUTIA LUCRARILOR

NR

CRT

DENUMIREA PERSONALULUI

SPECIALIZARE / CALIFICARE

NUMAR PERSOANE

Responsabil Tehnic Executie - RTE

Inginer / Autorizat

Responsabil Control Calitate - RCC / RCQ

Inginer / Autorizat

Sef Santier - SS

Inginer

Sef Lucrare - SL

Inginer

Sef formatie de lucru

Maistru / Tehnician

Muncitori necalificati

Fierari

Calificati

Dulgheri / betonisti

Calificati

Lacatusi montatori

Calificati

Sudori

Calificati / Autorizati

Zidari

Calificati

Mozaicari

Calificati

Faiantari

Calificati

Izolatori

Calificati

Montatori gips carton

Calificati

Tamplari

Calificati

Parchetari

Calificati

Zugravi

Calificati

Instalatori sanitaristi

Calificati / Autorizati

Instalatori electricieni

Calificati / Autorizati

Instalatori gaze

Calificati / Autorizati

ANEXA NR. IX

LISTA MIJLOACELOR DE MECANIZARE

Nr

Crt

DENUMIRE MIJLOC MECANIZARE

STARE TEHNICA

ASIGURAT DE

Nr

buc

MIJLOACE DE TRANSPORT

Autoutilitara

Foarte buna

Societate

Autobasculanta

Foarte buna

Inchiriere

Autocamion

Buna

Inchiriere

Autoduba - transport muncitori

Buna

Inchiriere

Autoturism

Foarte buna

Societate

UTILAJE

Excavator pneuri

Buna

Inchiriere

Autoincarcator

Buna

Inchiriere

Buldoexcavator

Buna

Inchiriere

Macara tip fereastra

Foarte buna

Societate

Compactor

Buna

Societate

Autobetoniera

Buna

Societate

Schela

Buna

Societate

156m

Ciocan pneumatic

Buna

Societate

Ciocan rotopercutant electric

Foarte buna

Societate

MIJLOACE DE MICA MECANIZARE

Compresor aer

Foarte buna

Societate

Vibrator beton

Buna

Societate

Aparat de sudura electrica

Buna

Societate

Aparat de sudura autogen

Buna

Societate

Flex

Foarte buna

Societate

Bormasina

Foarte buna

Societate

Roaba

Buna

Societate

ANEXA NR. X

LISTA DMM

Nr. crt.

Denumire DMM

Starea de verificare

Document de atestare a verificarii

Asigurat de

Metru etalon

Admis

Buletin de verificare metrologica

Societate

Ruleta etalon 3 m

Admis

Buletin de verificare metrologica

Societate

Ruleta etalon 15 m

Admis

Buletin de verificare metrologica

Societate

Termometru exterior

Admis

Buletin de verificare metrologica

Societate

Termometru interior

Admis

Buletin de verificare metrologica

Societate

Termometru beton

Admis

Buletin de verificare metrologica

Societate

Manometru

Admis

Buletin de verificare metrologica

Societate

Subler

Admis

Buletin de verificare metrologica

Societate

Nivela topometrica

Admis

Buletin de verificare metrologica

Societate

Teodolit

Admis

Buletin de verificare metrologica

Societate

ANEXA NR. XI

AUTORIZATII LABORATOARE

Activitatea de laborator se va asigura prin subcontractant autorizat

ANEXA NR. XII

AUTORIZATII PERSONAL TEHNIC SI DE CONTROL

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate