Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Consideratii privind conceptul de primarie si fundamentul sau juridic


Consideratii privind conceptul de primarie si fundamentul sau juridic


Consideratii privind conceptul de primarie si fundamentul sau juridic

Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei, orasului sau municipiului, care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Aceste consideratii au fost inspirate de situatiile intalnite in practica cu privire la relatia cetatean - primarie si se doreste a fi exprimarea unui punct de vedere argumentat referitor la modul in care trebuie precizat continutul conceptului primarie astfel incat sa fie eliminate disfunctionalitatile. In argumentare s-a pornit de la observatia ca dinamica relatiilor sociale determina dinamica normelor juridice care le reglementeaza, iar aplicarea acestor norme, pe de o parte, asigura ordinea sociala si, pe de alta parte, evidentiaza eventualele imperfectiuni normative oferind indicii despre modalitatile de imbunatatire a cadrului normativ. In consecinta, pornind de la principiul ca trebuie atent pastrate valorile consacrate, iar valorile noi trebuie sa vina in completarea acestora, rezulta ca administratia publica trebuie sa fie permanent adaptabila si adaptata la realitatea sociala valorificand elementele traditionale din practica sociala. Principiile autonomie locala, descentralizare administrativa si deconcentrare a serviciilor publice sunt principii fundamentale pentru administratia publica romaneasca actuala, ceea ce are consecinte importante atat la nivel institutional cat si in ceea ce priveste relatia administratie publica - cetatean. Din punct de vedere institutional si al modului de reglementare prezinta interes deosebit pentru teoria si practica juridica un concept cu traditie in practica sociala romaneasca si anume, conceptul primarie. Date fiind implicatiile acestuia in modelul structural al administratiei publice romanesti si consecintele lui functionale - in special prin activitatile de prestatie, fara a neglija, insa, aspectele decizionale - este necesara analizarea fundamentului sau juridic. O astfel de analiza permite evidentierea aspectelor pozitive si a celor de perfectionat.Constitutia Romaniei - textul in forma revizuita in anul 2003 - in articolele nr.121 si nr.122 precizeaza ca 'autoritatile administratiei publice, prin care se realizeaza autonomia locala in comune si in orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi', iar la nivel de judet se constituie, prin alegere, un consiliu judetean ca autoritate a administratiei publice 'pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean'. Legea nr. 215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, in art. 23 prevede ca 'Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune, orase si municipii sunt consiliile locale, comunale, orasenesti si municipale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune, orase si municipii, in conditiile legii'. Articolul nr. 77 din acelasi act normativ incearca sa dea continut conceptului primarie. Este scris: "Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ - teritoriale si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei, orasului sau municipiului, care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale'. Acest articol din Legea administratiei publice locale este unicul temei juridic al unei masuri cu importante consecinte in practica sociala, atat din punctul de vedere al cetateanului destinatar si beneficiar al prestatiei si dispozitiei care dau continutul administratiei publice, cat si din punctul de vedere al personalului din administratia publica locala. Este evidenta dorinta legiuitorului de a apropia prin norme juridice modelul institutional al administratiei publice locale de modelul traditional romanesc in care cetateanul, in special in mediul rural, era obisnuit cu autoritatea primar si institutia primarie.

Pentru a realiza, pe de o parte, obiectivul de a pastra legatura cu traditia romaneasca, in practica sociala si, pe de alta parte, de a avea o administratie publica locala simpla si eficienta, o legislatie coerenta, propunem o varianta de modificare a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Apreciem ca modificarea trebuie sa constea in abrogarea articolului nr. 77 si modificarea articolului nr. 23 in sensul de a se introduce doua alineate numerotate cu (3) si (4) care sa aiba urmatorul continut : '(3) Primarul, viceprimarul sau viceprimarii, dupa caz, secretarul comunei, orasului, municipiului sau subdiviziunilor administrativ - teritoriale ale municipiului si aparatul propriu de specialitate al consiliului local asigura rezolvarea curenta a problemelor colectivitatii locale. (4) Sediul in care isi desfasoara activitatea primarul, secretarul, aparatul propriu de specialitate al consiliului local si consilierii locali se numeste primarie'. Printr-o astfel de reglementare se reduce confuzia, se evita in mai mare masura situatiile practice cu efect negativ privind validitatea actelor administrative si se realizeaza concordanta cu celelalte acte normative, cum ar fi Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului, care a modificat Legea nr. 215/2001 prin abrogarea prevederilor referitoare la prefect si care prevede la art. 2 alin. (1) ca prefectura este sediul institutiei prefectului, existand coerenta si in interiorul art. 23 alin.(2) din Legea administratiei publice locale care precizeaza: 'Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune, orase si municipii, in conditiile legii', 'problemele curente ale colectivitatii locale' mentionate in art.77 fiind o submultime a multimii 'treburilor publice' .

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate