Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
CAI DE IMBUNATATIRE A FINANTARII ORDINI PUBLICE IN ROMANIA


CAI DE IMBUNATATIRE A FINANTARII ORDINI PUBLICE IN ROMANIA


CAI DE IMBUNATATIRE A FINANTARII ORDINI PUBLICE IN ROMANIA

1. Directii de finantare a ordini publice in Romania

Activitatea financiara si logistica urmareste ca in concordanta cu fondurile bugetare alocate, inzestrarea si dotarea unitatilor cu tehnica de lupta si mijloace performante sa se faca in mod corespunzator cu mutatiile intervenite in dinamica situatiei operative specifice si imperativele de cooperare in cadrul Uniunii Europene.

Directiile principale de actiune sunt urmatoarele:

volumul cel mai mare de fonduri va fi orientat cu prioritate spre satisfacerea nevoilor stingente ale aparatului operativ;crearea conditiilor profesionale, psihologice si materiale pentru personal, astfel incat acestea sa fie apropiate de standardele din tarile Uniunii Europene si sa-i conserve integritatea, impartialitatea si demnitatea;

asigurarea conditiilor de implementare a tuturor prevederilor Programului de Informatizare prin introducerea treptata a inaltei tehnologii ce va fi folosita in practica activitatii personalului, pentru promovarea managementului asistat de calculator, precum si pentru racordarea la sistemul informatic de profil al Uniunii Europene.

Toate aceste obiective vor fi realizate numai in conditiile asigurarii fondurilor necesare.Avand in vedere ca o parte insemnata a activitatii de ordine publica se desfasoara in folosul exclusiv al comunitatii locale, este timpul ca o parte din aceasta activitate sa fie finantata partial sau total prin bugetele locale. Activitatile care ar putea fi finantate in intregime prin bugetele locale sunt trupele de pompieri si segmentul de paza si ordine din cadrul politiei, precum si segmentul de circulatie.

In ceea ce priveste restul activitatii de politie, se propune ca o parte a cheltuielilor sa fie suportata de la bugetele locale, diferentiat in functie de rata criminalitatii inregistrata in judetele respective.

Avand in vedere ca Romania este deocamdata doar tara de tranzitie pentru traficanti se impune intreprinderea de demersuri pentru obtinerea sprijinului comunitatii europene din partea unor state membre, in procesul de asigurare financiara si logistica.

O parte din propunerile prezentate au in prezent baza legislativa iar pentru implementarea altora este necesara crearea unui nou cadru legal. La elaborarea lor s- au avut in vedere transformarile prin care trece in prezent activitatea de ordine publica, precum si practicile internationale.

Posibilitati de aplicare a autofinantarii in domeniul ordinii publice.

In ultimii ani bugetul   local inregistreaza atat in plan cat si in executie serioase deficite. Lipsa acuta de resurse financiare conduce inca din faza de elaborare a proiectului bugetului de stat la institutionalizarea notiunii de ″ buget de austeritate″ cu toate constrangerile si limitarile pe care le genereaza. Din faza de elaborare se incalca sistematic prevederile din Legea finantelor publice nr.500/2002 referitoare la aprobarea normelor si normativelor de cheltuieli pe baza carora se intocmesc proiectele de buget ale institutiilor publice. Chiar in conditiile in care unele institutii publice au indicatori fermi, norme si normative fizice statuate, repartizarea fondurilor bugetare se face fara a fi avute in vedere. De asemenea, in executie apar mari probleme in realizarea veniturilor, unele dintre ele create chiar prin actele normative aparute in timpul executiei bugetului. Nerealizarea veniturilor conduce spre finele anului fiscal, de obicei in trim. IV la blocarea unor categorii de cheltuieli, chiar daca acestea erau angajate si reprezentau in multe cazuri executia unor obiective de investitii.Pentru asigurarea functionarii cat mai apropiate de normalitate a ordinii publice, in conditiile extrem de restrictive ale dimensiunilor fondurilor bugetare alocate acestei activitati, se impune trecerea pe principiile autofinantarii a unor sectoare si segmente producatoare de venituri. In acest fel se disponibilizeaza un volum apreciabil de fonduri care pot fi dirijate spre acoperirea unor necesitati stingente ale aparatului operativ. Cadrul legislativ existent in prezent- Legea privind finantele publice nr.500/2002 - permite si incurajeaza organizarea in subordinea institutiilor publice a unor activitati autofinantate. Unele sectoare si segmente din domeniul ordinii publice datorita specificului activitatii desfasurate realizeaza venituri care acopera integral sau partial cheltuielile de functionare ca de exemplu "paza", etc.

Prin introducerea autofinantarii se creeaza o noua viziune a personalului asupra gestionarii fondurilor, atitudine care va conduce la intarirea disciplinei financiare, autocontrolului si a preocuparilor pentru dimensionarea activitatilor- inclusiv a numarului de personal, functie de veniturile realizate si incasate efectiv. Autofinantarea atrage dupa sine cresterea semnificativa a raspunderii celor care gestioneaza patrimoniul institutiei respective, concomitent cu sporirea eforturilor pentru marirea bazei de venituri.

Pentru aplicarea principiului autofinantarii este necesara institutionalizarea unui sistem perfectionat de norme care sa asigure o cuantificare exacta si echilibrata a sarcinilor fiecarui participant la obtinerea de venituri.

O alta masura importanta in realizarea scopului aratat o constituie intarirea rolului bugetului de venituri si cheltuieli ca instrument al autogestiunii, autocontrolului si autofinantarii. Acest rol poate fi intarit prin prevederea in buget a unor indicatori financiari care sa reflecte posibilitatile reale de realizare a veniturilor de catre fiecare segment si sector, ca si dimensionarea si fundamentarea cheltuielilor cu aplicarea stricta a regimului de economii.

Cerintele autogestiunii economico-financiare si implicit cele ale autofinantarii impun si organizarea corespunzatoare a sistemului informational al institutiei care sa fie in masura sa furnizeze toate datele necesare asigurarii controlului operativ al Pe parcursul anului 2009, Directia Politia Comunitara Brasov a participat, de asemenea, la derularea celor doua proiecte sustinute din fonduri europene: " Sistemul Integrat de Politie Comunitara pentru localitatile situate in zona metropolitana Brasov" si "Prevenirea Recidivei". bugetelor respective.

Concomitent cu preocuparea permanenta pentru cresterea continua a bazei de venituri proprii se impune si reanalizarea unor taxe si tarife percepute pentru serviciile prestate, in asa fel incat prin nivelul acestora sa se asigure recuperarea integrala a costurilor serviciilor prestate.

Realizarea dezideratelor autofinantarii nu in ultimul rand este conditionata si de institutionalizarea unui sistem de cointeresare a personalului.

Aplicarea autofinantarii unor segmente si sectoare din domeniul ordinii publice va conduce la cresterea eficientei activitatilor si la reducerea efortului bugetului de stat

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate