Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Navigatie


Index » inginerie » Navigatie
Normele de incarcare /descarcare in angajarea navelor pentru operare in porturi


Normele de incarcare /descarcare in angajarea navelor pentru operare in porturi


Normele de incarcare /descarcare in angajarea navelor pentru operare in porturi

Administratia portului este obligata a asigura la incarcarea si descarcarea navelor maritime. Normele portuare se aplica navelor maritime in urmatoarele conditii:

a) categoria I - Nave ce incarca /descarca pana la 600 t;

b) categoria a II-a - Nave ce incarca /descarca intre: 601 -1500 t;a)      categoria a III-a - Nave ce incarca /descarca intre: 1501- 3500 t;

b)         categoria a IV-a - Nave ce incarca /descarca intre:3501-6000 t;

c)          categoria a V-a - Nave ce incarca /descarca intre:6001-15000 t;

d)         categoria a VI-a - Nave ce incarca /descarca peste: 15000 t;

Clasificarea navelor pentru operatiuni in porturile maritime se va face pe cele 6 categorii (a-f) in functie de cantitatea de marfuri ce urmeaza a fi incarca /descarca efectiv, astfel:

a)          pana la 1500 t, cu conditia ca marfa sa fie incarca /descarca in /din cel putin 2 hambare normale;

b)          intre 1501-300 t cu conditia ca marfa sa fie incarca /descarca in /din cele 3 hambare normale;

c)          peste 3000 t, cu conditia ca marfa sa fie incarca /descarca in /din cele 4 hambare normale;

Daca navele pun la dispozitie un numar mai mic de hambare decat numarul de hambare prevazute la aliniatele a,b,c precedente, li se vor aplica normele categoriei respective, calculate proportional cu numarul de hambare puse la dispozitie.

Prin hambar normal se intelege un hambar cu o gura masurand cel putin 17 x 12 ft. (5,18 x 3,66 m) si in orice caz lungimea gurii de hambar trebuie sa fie cu cel putin 2 ft. (0,61 m) mai mare decat dimensiunea maxima a marfurilor care se incarca in nave. Hambarele cu guri mai mici de 17 x 12 ft. ( 5,18 x 3,66 m ) nu sunt considerate ca hambare normale si pentru asemenea hambare se va considera timpul efectiv folosit pentru incarca /descarca ca timp normat.

Fiecare gura de hambar trebuie sa aiba cel putin 2 vinciuri sau alte instalatii corespunzatoare, in buna stare de functionare, capabile sa ridice cel putin 2 tone la navele care incarca /descarca peste 3500 tone. Fac exceptie cazurile in care se prevede altfel.

Atunci cand nu se lucreaza cu macaralele, numarul vinciurilor si /sau puterea de ridicare este mai mica decat cele prevazute mai sus, astfel normele portuare se reduc cu 20 %.

Navele care incarca /descarca marfuri in colete grele sunt obligate a pune la dispozitie instalatiile bordului (vinciuri, cablurile acestora si ocheti) pentru tragerea si stivuirea marfurilor sub punti (murazi), corespunzator coletelor de manipulat. In caz contrar organele portului sunt scutite de realizarea normelor portuare si stationarea navelor.

Navele care au 2 guri la acelasi hambar (averto) se considera ca au doua hambare. In cazul in care nu se pot efectua operatiunile la ambele guri, cu respectarea normelor de securitate a muncii, se considera un singur hambar in baza expertizei Capitaniei Portului.

In situatia in care se incarca /descarca marfuri in /din spatii din afara hambarelor normale ale navelor (compartimente pentru combustibil, deep-tank-uri, after-peak-uri, alivee, spatii frigorifice, compartimente deasupra puntii principale sau in orice alte suprastructuri care nu sunt in mod normal folosite pentru transportul marfurilor), timpul folosit pentru incarcare /descarcare se va considera ca timp normat.

In cazul in care la incarcarea /descarcarea navelor este nevoie de una sau mai multe operatiuni speciale (sortare, mostrare, cantarire, insacuire, desacuire etc.) normele se reduc cu 20 % daca aceste operatiuni se fac concomitent cu operarea navei, pentru cantitatea de marfa supusa acestor operatiuni speciale.

In cazul navelor ce incarca cereale la siloz si pescajul nu permite incarcarea la capacitatea maxima la dana silozului, organele portuare au obligatia de a manevra imediat nava la dana cu pescaj corespunzator afectata M.A.I.A.A. (in prezent aceasta responsabilitate revine navlositorului).

Pentru cantitatea de marfa necesara a se incarca la o alta dana se aplica norma de 280 tone pentru cereale grele, 200 tone pentru cereale usoare si 175 tone pentru cereale foarte usoare, separat pentru fiecare hambar pus la dispozitie in 24 de ore.

Pentru navele ce incarca sub 600 tone, timpul de stationare se va calcula din 100 in 100 tone de incarcatura, cantitatea ce depaseste 50 tone se rotunjeste la suta urmatoare, iar cea sub 50 tone se rotunjeste la suta precedenta. Cantitatea minima va fi de 100 de tone.

De exemplu, in cazul in care nava incarca 120 tone marfuri generale in saci de iuta (pana la 50 kg sacul) norma se va stabili peste 100 tone, adica va fi (45 ore / 6 ) x 1 = 7,50 ore; in cazul in care aceeasi nava ar incarca efectiv 180 tone, norma se va stabili pentru 200 tone, adica va fi de (45 ore / 6) x 2 =15 ore; in cazul in care nava ar incarca efectiv numai 65 tone, norma se va stabili pentru 100 tone, adica va fi de:(45 ore / 6 ) x 1 = 7,50 ore.

Normele de incarcare /descarcare se reduc in conditiile si procentele de mai jos:

in perioada de iarna, pe conditii nefavorabile (ger sub -10 oC viscol, zapada, polei, furtuna, ceata) care ingreuneaza lucrul si circulatia utilajelor, normele se reduc cu 20 %. Cazurile de mai sus vor fi certificate de Capitania Portului.

in cazul in care marfurile sunt inghetate sau lipite, se va considera timpul efectiv folosit pentru incarcare /descarcare ca timp normat pentru cantitatea de marfa afectata. Constatarile vor fi facute prin acte oficiale emise de Capitania Portului (in prezent aceasta este solicitata numai daca exista divergente intre operator si nava).

in cazul unor nave care incarca /descarca cantitati mari (peste 25 % din incarcatura) de colete deteriorate, saci rupti, marfuri stivuite necorespunzator, se va considera timpul efectiv folosit pentru incarcare /descarcare ca timp normat pentru cantitatea de marfa in cauza. Cele prevazute mai sus vor fi constatate in prezenta Capitaniei Portului, care va emite un act oficial, conform datelor din Cargo-Outturn Report sau protestul de mare.

Normele de incarcare /descarcare se reduc in conditiile si procentele aratate mai sus, fara ca prin cumulare sa se depaseasca procentul de reducere de 30 %.

Normele de incarcare /descarcare se reduc proportional cu timpul neutilizat in cazurile de incepere cu intarziere sau oprirea operatiunilor datorita:

refuzului comandantului navei;

altor cauze care sunt provocate de armator sau organele sale;

efectuarii bunkerajului simultan cu operatiunile de manipulare, in cazurile cand acestea impiedica executarea concomitenta a operatiunilor de incarcare /descarcare;

punerii la dispozitie cu intarziere fata de ora ceruta pentru inceperea operatiunilor a vagoanelor, autocamioanelor pentru cherestea sau produse chimice sau a altor mijloace de transport sau pentru insuficienta lor fata de numarul necesar realizarii normelor respective, stationarea suplimentara a navelor ramanand in sarcina celor vinovati;

armarii bigilor cu intarziere de catre personalul navei, inclusiv punerii cu intarziere sub tensiune a vinciurilor navei. De asemenea, in cazul cand din cauza defectarii bigilor sau a vinciurilor se opresc operatiunile de incarcare /descarcare. Se excepteaza cauzele defectarii lor mentionate cand ele se datoreaza organelor portului. Asemenea situatii se vor stabili in prezenta organelor Capitaniei Portului.

intreruperii operatiunilor din diferite cauze specificate in scris de catre importatorii sau exportatorii marfurilor;

lipsei marfii pentru incarcarea navelor precum si insuficientei marfii in cantitatea necesara realizarii normelor, daca organele portuare au dat acceptul pentru expedierea marfurilor la termenul solicitat dar nu mai inainte de 10 zile fata de data avizarii certe a sosirii navelor cu exceptia cazurilor cand acestea provin din vina organelor portuare (organele portuare trebuie asimilate cu operatorii portuari).

1 Calculul staliilor pe baza normelor stabilite pe zi sau fractiuni de zi.

In timpul de incarcare /descarcare nu se cuprinde timpul necesar pentru manevrele cerute de nave sau stipulate in contractul de transport, montarea si demontarea schelelor, armarea bigilor, punerea sub presiune a vinciurilor si toate inchiderile si deschiderile de hambare, timpul necesar pentru curatarea hambarelor, ridicarea, montarea sau demontarea peretilor despartitori, coridoarele de lemn si captuselilor, fixarea corturilor, fixarea marfurilor pe coverta, confectionarea de poduri si platforme in hambare sau pe punte, efectuarea reparatiilor la nave in contul acestora in timpul incarcarii sau stationarii navei, pentru reparatii in contul navei dupa terminarea operatiunilor de incarcare/descarcare.

De asemenea, nu se cuprinde timpul cand din cauze neprevazute sau de neinlaturat (de exemplu, calamitati ale naturii si intemperii) nu este posibila manipularea marfurilor. Aceste cauze vor fi stabilite in mod obligatoriu prin proces verbal, tinandu-se seama de buletinul statiei meteorologice locale respective, intocmit la cererea organelor portuare.

Timpul de stationare al navei incepe sa curga astfel:

daca notice-ul a fost predat dupa ora 16:00 a zilei anterioare dar pana la ora 8:00 a zilei curente, de la orele 14:00

daca notice-ul a fost predat intre orele 8:00 si 16:00 de la ora 8:00 a zilei urmatoare.

Asimilari de norme nu se pot face. In cazul in care nu sunt fixate norme, acestea se vor stabili de catre Ministerul Transporturilor conform R.E.C.P.

CALCULUL TIME SHEET-ului

Armator: _______________ Navlositor:_____________

Agent: _______________ Operator portuar:_______

TIME SHEET

Nava PEGAS. Operatiunea : Incarca

Nr. Hambare . La dispozitie: 4 , categoria: 3

Conform conditiilor contractuale nava lucreaza sub urmatoarele clauze: running days, day of 24 hours running, WWd, SHEX if used, max. 4 movements, despatch for all time saved.

A. Date de baza

Timpi de referinta

Zi

Ln

An

H

Min

Date privind operarea

Obs.

Sosit rada

Cant.oper.

(tone)

Acostat dana

Norma port (t/zi)

Depus notice

Timp normat

Timpul conteaza

Timp lucrat (zile)

Inceput operarea

Cst.(+) Dsp(-)

Terminat operarea

Rata cst./dsp($/zi)

Plecat din port

Valoare cst.(+)/

Dsp.(-)

B. Date privind cantitatile si normele de operare

 

Cod

Nrm.

H1.

H2

H3

H3

Nava

 

Mrf

Hmb

Cant

Tn

Cant

Tn

Cant

Tn

Cant

Tn

Cnt

Nrm

Tn

 

 

 

Total

*Reducerea normei cu 20 %

Timpul normat la hambarul cel mai mare, H4, (determinant) este mai mare ca timpul normat pe nava datorita distributiei neuniforme a marfii. Navele de categoria a 3-a trebuie sa puna la dispozitie 3 hambare, caz in care cu o distributie uniforma a marfurilor ar fi revenit 870 t/hmb. Se observa ca desi nava pune la dispozitie 4 hambare, datorita distributiei neuniforme, H4 are o cantitate mai mare de marfa ca media pe cele 3 hambare, deci si timpul normat rezultat va fi mai mare.

Calculul normei pe nava se efectueaza astfel:

conform cargo-planului prezentat de nava se stabilesc categoriile de marfuri care sunt mentionate in actele normative ce reglementeaza stabilirea normei portuare si cantitatile de marfuri respective.

la fiecare hambar in parte se analizeaza caracteristicile acestuia (tipul, dimensiuni, dimensiunile gurii de magazie etc.) si daca exista particularitati prevazute in acte se evidentiaza separat cotele procentuale de reducere a normelor (de exemplu, in cazul analizat o reducere cu 20 % a unei cantitati de 269 tone din categoria 601).

din actele normative pentru categoriile de marfa mentionate si categoria navei, determinata de cantitatea totala de marfa existenta la bord, se stabilesc numarul de hambare pe care nava trebuie sa le puna la dispozitie si se stabilesc normele de operare conform prevederilor actelor normative. Daca nava pune la dispozitie un numar mai mic de hambare decat cel prevazut se face o reducere a normei proportional cu raportul intre numarul de hambare pus la dispozitie si cel normat.

pe baza cantitatilor de marfa si normelor corespunzatoare fiecarei cantitati (tinand seama de eventualele reduceri de norma) se calculeaza timpul normat pentru fiecare cantitate; cumulat aceasta reprezinta timpul normat al navei (staliile). Raportul dintre cantitatea totala de marfa si timpul normat reprezinta norma medie a navei care poate fi comparata cu cea existenta in contractul de navlosire in vederea stabilirii masurilor de operare in termen a navei.

timpul normat pe hambar se calculeaza dupa acelasi procedeu in care norma nu se mai considera pe nava ci pe hambar determinata ca raportul dintre norma pe nava pentru categoria respectiva si numarul de hambare ce trebuie pus la dispozitie.

Calculul normei pe hambare nu este obligatoriu si nu are relevanta in stabilirea timpului normat dar este util pentru aprecierea modalitatilor efective de operare a fiecarui hambar, astfel incat sa nu se depaseasca timpul normat pe nava.

2 Intreruperi in operarea navei

Datele privind modul de operare al navei si timpii de inceput si sfarsit al intreruperilor se iau din rapoartele stivatorilor, completate pentru fiecare etapa in parte (3 etape a 8 ore /etapa sau 2 etape a 12 ore /etapa). Tot in rapoartele stivatorilor se inscriu si o serie de observatii care sa permita aprecierea modului de operare al navei si eventualele reduceri de norma (cantitati operate pe hambare, cantitati operate in conditii deosebite, marfa avariata, lipita sau inghetata, reinsacuiri, reambalari de marfa etc.).

Exemplu de calcul al intreruperilor aparute in operarea navei:

1. Data: Vineri 19:06.1998

Nr.

Denumirea

Hmb.

De la:

La:

Total

Total

Crt

Intreruperii

aftec.

H

min

H

min

min

min

Control forme sosire

Deschidere capace

Pregatire hambare

Lipsa marfa

H1

Hambare la dispozitie

H1, H3

Total intreruperi: 485 Timp efectiv lucrat: 520

Total intreruperi ce conteaza: 80     Timp lucrat (min.)/zile:1020/0,708

Observatii:

Deoarece notice-ul a fost depus pana la ora 8:00 a zilei, timpul va conta incepand cu ora 14:00 a acestei zile (19.06.1998). Conform uzo-porto ziua portuara se considera intervalul dintre orele 7:00 ale zilei curente si orele 7:00 ale zilei urmatoare, indiferent de organizarea pe schimburi a activitatii, iar timpul castigat prin inceperea operarii de la data la care timpul conteaza nu se ia in calculul timpului lucrat. Ca atare, nu se iau in consideratie nici intreruperile ce au avut loc inainte de ora la care timpul conteaza, indiferent cine le-a generat, timpul lucrat urmand a se socoti incepand cu ora 14:00.

Conform clauzei contractuale, din timpul total de 24 ore/zi (1440 min./zi) se vor scadea intreruperile datorate navei si cele datorate timpului nefavorabil; celelalte intreruperi se vor folosi la distribuirea valorii eventualelor contrastalii intre factorii care au generat intarzierea navei. Valoarea contrastaliilor va fi platita de navlositor care o va recupera conform distributiei timpului de contrastalii.

Intrucat norma de operare se calculeaza pe nava si intreruperile vor fi calculate tot la nivelul navei; astfel daca intreruperea afecteaza intreaga nava nu se va lua in calcul timpul total scurs intre inceputul si terminarea intreruperii, iar daca sunt afectate numai o parte din hambare, timpul ce se ia in consideratie se calculeaza cu numarul de hambare afectate fata de hambarele puse la dispozitie (de exemplu, in cazul navei analizate, daca au fost afectate doua hambare se ia in consideratie numai 2/4 din timpul total al intreruperii respective). In cazul in care rezulta fractiuni de minute, acestea se rotunjesc fata de 5.

(∆t<0,5;    ∆t=0; ∆t>0,5; ∆t=1)


2. Data: Sambata 20.06.2004

NNr.

Denumirea

DDe la:

LLa:

TTotal

TTotal

Ccrt

intreruperii

H

MH

H

MH

(min

(min

Inchiderea capacelor

Timp nefavorabil

Deschiderea capacelor

Lipsa echipa

Lipsa echipa

Total intreruperi :333 Timp efectiv lucrat:1107

Total intreruperi ce conteaza: 115    Timp lucrat(min.)/zile:785|0,545

Observatii:

Avand in vedere clauza WWD pregatirea navei pentru protectia marfii inainte de timpul nefavorabil (1), pregatirea navei pentru continuarea operarii (3) si timpul nefavorabil (2) nu se iau in consideratie ca timp lucrat.

Pe de alta parte conform uzo-porto in Constanta si clauzei SHEX daca este folosit de sambata 20.06.1998 ora 20:00 pana duminica 21.07.1998 ora 8:00 timpul de lucru conteaza pe jumatate; in acest interval s-a lucrat intre orele 16:00 -07:00, clauza lipsa echipa (4) putand fi invocata ca timp nelucrat deoarece afecteaza intreaga nava in timp ce clauza lipsa echipa la hambarul 3 (5) nu mai poate fi invocata, operatorul portuar avand obligatia de a asigura echipe la toate hambarele. Rezulta ca timpul lucrat considerat este de 11 ore x 60 min (de la 7:00 la 20:00) - 115 min (intreruperi ce se scad ) + x 8 ore x 60 min. (jumatate din intervalul de lucru de la 23:00 la 07:00) = 785 min.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate