Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit




Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Electronist retele de telecomunicatii - VERIFICAREA FUNCTIONARII INVERSOARELOR SI A PORTILOR SAU EXCLUSIV


Electronist retele de telecomunicatii - VERIFICAREA FUNCTIONARII INVERSOARELOR SI A PORTILOR SAU EXCLUSIV


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

COLEGIUL TEHNIC ,,GEORGE BARITIU

BAIA MARE



PROIECT DE ABSOLVIRE A EXAMENULUI

DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE

Calificare profesionala

Electronist retele de telecomunicatii

Titlul lucrarii: VERIFICAREA FUNCTIONARII INVERSOARELOR

SI A PORTILOR SAU EXCLUSIV

ARGUMENT

Domeniul circuitelor integrate digitale se afla sub imperiul celor mai diverse tendinte ce se manifesta in tehnologia dispozitivelor semiconductoare, in proiectarea sistemelor digitale, in conceperea structurilor interne ale unor circuite integrate de mare complexitate si, nu in ultimul rand, in contextul functional pe care-l abordeaza electronica in demersul ei de a facilita cat mai eficient impactul dintre natura, om si societate.

Indiferent de tipul de circuit electronic avut in vedere, acesta prezinta doua aspecte: unul legat de prelucrarea semnalului pe care il realizeaza si celalalt legat de modul in care este realizat circuitul. Primul aspect defineste functia de prelucrare a circuitului care, in cazul portilor logice, este aceea de implementare a operatiilor din algebra booleana. Cel de-al doilea aspect precizeaza modul in care este realizata functia, existand variante de realizare dupa tipul componentelor utilizate, tehnologia de fabricatie sau alte criterii. In cazul portilor logice, care fac parte din categoria circuitelor integrate pe scara mica (SSI), predomina tehnologia bipolara. Astfel, in general circuitele integrate cu porti logice apartin seriei TTL.

Toate circuitele logice, sunt realizate cu diverse tipuri de porti logice integrate, interconectate astfel incat sa indeplineasca functia logica dorita intr-o aplicatie concreta.

Verificarea integratelor cu porti logice este esentiala pentru a asigura buna functionare a circuitului logic in ansamblul sau. Pentru aceasta este necesar in principal:

  • sa se identifice functia implementata de poarta;
  • sa se identifice configuratia integratelor cu porti, cu ajutorul catalogului de circuite integrate digitale;
  • sa se interpreteze corect datele de catalog;
  • sa se asocieze valorile logice 0 si 1 cu nivele de tensiune corespunzatoare.

In lucrare sunt prezentate doua tipuri de porti logice: inversorul si poarta SAU EXCLUSIV.

I. GENERALITATI DESPRE PORTILE LOGICE

I.1. Definirea portilor logice

Portile logice sunt circuite logice combinationale simple, care implementeaza functiile logice de baza.

Circuitele logice combinationale sunt circuite fara memorie, la care iesirea depinde exclusiv de combinatiile aplicate pe intrari. In cazul circuitelor cu memorie, numite circuite logice secventiale, iesirea depinde nu numai de intrari, ci si de o stare anterioara a circuitului.

Portile logice pot avea una, doua, trei, patru sau opt intrari si o singura iesire, pe care apare informatia digitala in functie de valorile logice ale intrarilor. Atat intrarile cat si iesirile pot fi diverse marimi fizice, curenti sau tensiuni, dar reprezentarea acestora nu poate lua decat doua valori, 0 sau 1.

Forma de descriere a functionarii unei porti logice poate fi :

un tabel de adevar;

un simbol logic;

o schema electrica;

o diagrama de semnale.

Portile logice pot fi realizate cu componente discrete cum ar fi: rezistoarele, diode le semiconductoare si tranzistoarele bipolare sau unipolare, sau exista ca porti logice integrate.

I.2. Parametrii portilor logice

Parametrii sunt marimi electrice care caracterizeaza functionarea unui circuit

Ei se constituie in date de catalog si ofera informatii legate de performantele unui circuit.

Principalii parametrii ai portilor logice

Nivelele logice de intrare, definite ca nivelele de tensiune pentru care se considera 1, respectiv 0, la intrarea unui circuit.

Notatii de catalog VIL, pentru 0 logic; VIH, pentru 1 logic

Nivelele logice de iesire, definite ca nivelele de tensiune pentru care se considera 1, respectiv 0, la iesirea unui circuit.

Notatii de catalog VOL, pentru 0 logic; VOH, pentru 1 logic

Din considerente de cuplare optima a iesirii unui circuit cu intrarea altui circuit, este necesar ca nivelele logice de intrare sa fie mai mari decat cele de iesire.

Iesire Intrare

+5V   

Domeniu pentru 1 logic   

+2,4V

+2V

+0,8V

+0,4V Domeniu pentru 0 logic

Fig.1 Nivelele logice si tensiunile de alimentare pentru portile logice integrate din familia TTL

Curentii de intrare, sunt acei curenti care se inchid prin intrarea unui circuit (intra sau ies din circuit ), pentru nivelele logice de intrare.

Notatii de catalog : IIL, pentru VIL; IIH, pentru VIH

Numarul de intrari standard cu care este echivalenta o intrare se numeste fan in (FI).

De exemplu exista intrari in unele circuite logice unde fan in -ul este 2 sau 3, echivalent cu conectarea impreuna a doua, respectiv trei intrari standard.

Curentii de iesire, sunt acei curenti care se inchid prin iesirea unui circuit (intra sau ies din circuit), pentru nivelele logice de iesire.

Notatii de catalog : IOL, pentru VOL; IOH, pentru VOH

O iesire a unui circuit trebuie sa poata comanda mai multe intrari. Numarul de intrari standard ce poate fi comandat de o iesire se numeste fan out (FO).

Timpul de propagare reprezinta intervalul de timp scurs intre momentul aplicarii unui semnal la intrarea unui circuit si momentul obtinerii raspunsului la iesirea acestuia.

Notatii de catalog: tpLH, pentru tranzitii de la 0 la 1

tpHL, pentru tranzitii de la 1 la 0

De regula, tpLH > tpHL

  • Timpul de tranzitie, reprezentand intervalul de timp in care semnalul de iesire trece din 0 in 1 sau din 1 in 0.

Notatii de catalog: tTLH, pentru tranzitii de la 0 la 1

tTHL, pentru tranzitii de la 1 la 0

II. INVERSORUL (INVERTER)

II.1. Prezentarea inversorului

Inversorul este un circuit cu o singura intrare, a carui iesire este complementul (inversul) intrarii.

Ecuatia care descrie functia logica a inversorului :

A este variabila de intrare, iar Y= este functia de iesire.

 

A

Y=

0

1

1

0

a. b.

Fig. 2 Inversorul: a. Simbolul circuitului; b. Tabelul de adevar

Fig.3 Ilustrarea functionarii inversorului in circuite cu contacte

Atunci cand intrerupatorul este inchis ( A = 1), curentul se inchide prin el si becul ramane stins (Y = 0).

Daca intrerupatorul se deschide ( A = 0 ), curentul circula prin bec si acesta va lumina (Y = 1).

Fig.4 Configuratia pinilor pentru circuitul integrat CDB 404 E

TIPURI DE INVERSOARE

SERIA TTL

SERIA CMOS 4000

sase inversoare

CDB 404 E

MMC 4069

sase inversoare (Vcc= 5.5V)

CDB 405 E

sase inversoare(Vcc= 30V)

CDB 406 E

sase inversoare(Vcc= 15V)

CDB 416 E

Fig.5 Tipuri reprezentative de inversoare integrate in tehnologiile TTL si CMOS

II.2. Verificarea functionarii inversorului

Mijloace de lucru necesare

Aparate

multimetru analogic sau digital;

sursa de c.c. cu tensiune stabilizata si reglabila;

Componente

circuitul integrat CDB 404 E;

doua rezistoare R1, R2 cu rezistenta de 820Ω;

doua LED-uri, MDE 1101 V;

un comutator.

Elemente de conectare : conductoare de legatura si conectori;

Catalog de circuite integrate digitale

Platforma de lucru:

Fig.6 Montajul de verificare a circuitului integrat CDB 404 E

Desfasurarea lucrarii

Se realizeaza montajul corespunzator schemei electrice din figura 6.

Se regleaza sursa de alimentare astfel incat sa se obtina o tensiune U 5 V.

Se verifica daca toate conexiunile sunt realizate corespunzator.

Se asociaza valorile logice 0 si 1 cu nivelele de tensiune corespunzatoare, in tabelul de mai jos:

INTRARE

IESIRE

Valoarea logica

Nivelul de

tensiune

Notatia utilizata

Valoarea

logica

Nivelul de tensiune

Notatia utilizata

Se identifica configuratia circuitului integrat CDB 404 E: numarul de porti incluse in integrat, intrare si iesire din fiecare poarta.

Se alimenteaza montajul de la sursa de tensiune.

Cu ajutorul comutatorului se cupleaza, fie la sursa (+ 5V ), fie la masa, terminalul B.

Se masoara cu multimetrul tensiunea la nivelul terminalului C pentru fiecare dintre cele doua situatii. Rezultatul masurarii se trece in tabelul de mai jos.

Terminal B [ V ]

Terminal C [ V ]

Se formuleaza o concluzie privind starea de functionare a circuitului integrat CDB 404 E.

III. Poarta SAU EXCLUSIV

III.1. Prezentarea portii SAU EXCLUSIV

Poarta SAU EXCLUSIV este un circuit cu doua intrari, a carui iesire este in starea 1 daca si numai daca numai una din intrari este in starea 1.

Ecuatia care descrie functia logica a unei porti SAU EXCLUSIV :

Simbolul portii SAU EXCLUSIV:

 


A

B

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Tabelul de adevar:

TIPURI DE PORTI SAU EXCLUSIV

SERIA TTL

SERIA CMOS 4000

patru porti SAU EXCLUSIV cu doua intrari

CDB 486 E

MMC 4030

MMC 4070

Fig. 7 Tipuri reprezentative de porti SAU EXCLUSIV integrate in tehnologiile TTL si CMOS

Fig. 8 Configuratia pinilor pentru circuitul integrat CDB 486 E

III.2. Verificarea functionarii portii SAU EXCLUSIV

Mijloace de lucru necesare

Aparate

multimetru analogic sau digital;

sursa de c.c. cu tensiune stabilizata si reglabila;

Componente

circuitul integrat CDB 404 E;

trei rezistoare R1, R2, R3 cu rezistenta de 820Ω;

trei LED-uri, MDE 1101 V;

doua comutatoare.

Elemente de conectare : conductoare de legatura si conectori;

Catalog de circuite integrate digitale

Platforma de lucru:

Fig.9 Montajul de verificare a circuitului integrat CDB 486 E

Desfasurarea lucrarii

Se realizeaza montajul corespunzator schemei electrice din figura 9.

Se regleaza sursa de alimentare astfel incat sa se obtina o tensiune U 5 V.

Se verifica daca toate conexiunile sunt realizate corespunzator.

Se asociaza valorile logice 0 si 1 cu nivelele de tensiune corespunzatoare, in tabelul de mai jos:

INTRARE

IESIRE

Valoarea logica

Nivelul de

tensiune

Notatia utilizata

Valoarea

logica

Nivelul de tensiune

Notatia utilizata

Se identifica configuratia circuitului integrat CDB 486 E: numarul de porti incluse in integrat, intrare si iesire din fiecare poarta.

Se alimenteaza montajul de la sursa de tensiune.

Cu ajutorul comutatorului se cupleaza, fie la sursa (+ 5V ), fie la masa, terminalele B si C, astfel incat sa se formeze toate combinatiile distincte posibile pe intrari.

Se masoara cu multimetrul tensiunea la nivelul terminalului D pentru fiecare combinatie realizata. Rezultatul masurarii se trece in tabelul de mai jos.

Terminal B [ V ]

Terminal C [ V ]

Terminal D [ V]

Se formuleaza o concluzie privind starea de functionare a circuitului integrat CDB 486 E.

BIBLIOGRAFIE

[1]

Maican Sanda

Sisteme numerice cu circuite integrate. Culegere de probleme- Editura tehnica, Bucuresti, 1980

[2]

Sztojanov I., Borcoci E. s.a.

De la poarta TTL la microprocesor, vol. I - Editura tehnica, Bucuresti, 1987

[3]

Festila Lelia, Hintea S.

Circuite integrate digitale - Institutul Politehnic Cluj-Napoca, 1991

[4]

Toacse Gh., Nicula D.

Electronica digitala - Editura Teora, Bucuresti, 1996

[5]

Stefan Gh.

Circuite integrate digitale - Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983

[6]

Spanulescu I.

Circuite integrate digitale si sisteme cu microprocesoare - Editura Victor, Bucuresti, 1996





Politica de confidentialitate





Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate

Electronica




Resursele neclasice de energie
Multiplicatoare - Tipuri de ampilificatoare
Masina cu poli inecati (nesaturata)
Studiul caracteristicilor de frecventa ale sistemelor liniare invariante
Partile componente ale instalatiei de aprindere de la bateria de acumulatoare
STUDIU privind progresul realizat de Romania in domeniul valorificarii surselor regenerabile de energie. Masurile necesare pentru indeplinirea obligat
Traductor de temperatura cu termocuplu
DEPENDENTA CU TEMPERATURA A PARAMETRILOR TRANZISTORULUI
Alegerea si setarea proprietatilor simbolurilor de simulare (Simulation Symbols) ale componentelor unei scheme electronice
Prezentarea figurilor la Xerox




termeni
contact

adauga