Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Realizarea unei instalaȚii electrice


Realizarea unei instalaȚii electrice


 


REALIZAREA UNEI INSTALAȚIIELECTRICE


CAPITOLUL 1. GENERALITATI


1.1. Definitii și tehnologie


Prin instalatie electrica interioara se intelege intreaga instalatie electrica a unui consumator, situata in aval de punctul de delimitare cu furnizorul, ce serveste la alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor electrice.

Prin receptor electric se intelege ansamblul electric care absoarbe energia electrica și o transforma in alte forme de energie (luminoasa, termica sau mecanica) folosite in scopuri utilitare.

 • Prin puterea instalata a unui receptor se intelege puterea nominala a unui receptor electric.
 • Prin putere instalata a unui consumator se intelege suma puterilor instalate ale receptoarelor consumatorului respectiv.
 • Prin putere maxima absorbita de un consumator se intelege cea mai mare valoare a puterii medii de durata intr-o perioada considerata și intr-un interval de timp de 15-30 sau 60 minute, in functie de caracteristicile sarcinii.
 • Prin tabloul de distributie al abonatului se intelege tabloul electric care primeste energia electrica direct din reteaua furnizorului și din care se distribuie energia pe circuitele receptoarelor electrice.
 • Prin circuit electric se intelege ansamblul elementelor conductoare de curent care alimenteaza receptoarele electrice. Din tabloul de distributie al abonatului se ramifica circuite separate pentru iluminat și separat pentru prize, dimensionate in functie de numarul de corpuri de iluminat si de prizele montate in locuinta abonatului.
 • Prin curent admisibil in conductor se intelege valoarea permanenta a intensitatii curentului pe care o poate suporta un conductor, fara ca temperatura sa de regim permanent sa depaseasca o valoare specifica.
 • Prin curent nominal se intelege curentul admisibil in conductor pe care este prevazuta instalatia electrica.
 • Prin curent de suprasarcina se intelege orice curent superior celui nominal, produs intr-un circuit electric fara defect.
 • Prin curent de scurcircuit se intelege supracurentul produs de un defect de impedanta neglijabila intre puncte aflate la potential diferit in functionare normala.
 • Prin curent de defect se intelege curentul care apare ca urmare a unei strapungeri sau conturnari a izolatiei.
 • Prin curent de defect la pamant se intelege curentul de defect care se scurge in pamant.
 • Prin coloana electrica se intelege partea de bransament prin care se realizeaza legatura dintre firida de bransament și instalatia electrica a consumatorului.
 • Prin bransament electric se intelege partea dintr-o instalatie de distributie a energiei electrice cuprinsa intre reteaua electrica și bornele de iesire ale contorului de decontare a energiei electrice.
 • Prin racord electric se intelege partea de bransament cuprinsa intre linia electrica de distributie și firida de bransament. Racordul electric poate fi aerian sau subteran.
 • Prin firida de bransament se intelege partea de bransament in care se realizeaza legatura intre racordul electric și coloana electrica și unde se monteaza elementele de protectie la suprasarcina și scurtcircuit ale coloanei electrice.
 • Prin pardoseala izolanta electric se intelege pardoseala executata din materiale care prin natura lor sunt izolante (lemn, PVC, PE, cauciuc, linoleum, bachelita) sau pardoseala executata din materiale izolante montate pe suporturi neizolante.

1.2. Conditii ce trebuiesc indeplinite de personalul pentru executarea de instalatii interioare


1.     Executarea instalatiilor electrice interioare se face de catre personalul intreprinderilor furnizoare de energie electrica sau de catre personalul altor unitati autorizate in acest sens.

2.     Pentru executarea de instalatii interioare personalul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa posede calificarea profesionala pentru lucrarile ce li se incredinteaza, corespunzator functiei detinute;

sa fie instruit si verificat din punct de vedere al prezenței fișei tehnologice și al altor reglementari in vigoare, sa-și insuseasca și sa respecte disciplina tehnologica care priveste functia și locul de munca in care isi desfasoara activitatea.

sa fie autorizat, in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru executarea de instalatii electrice.

3.   Autorizarea in conformitate cu prevederile " Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice " PE 923/69, este obligatorie atat pentru persoanele care verifica documentatia de proiectare și executie a lucrarilor in instalatii electrice interioare cat și pentru personalul care receptioneaza și racordeaza la reteaua electrica de distributie instalatiile respective;

4.   Nerespectarea prevederilor din actele normative in vigoare privind executarea instalatiilor electrice, precum și fapta de a dispune sa se execute instalatii electrice de catre alte unitati sau alte persoane in afara celor prevazute in articolele precedente, se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale, in raport cu gravitatea faptei și a consecintelor ce pot fi generate de lucrarile respective.


1.3. Conditii tehnice privind executarea de instalatii interioare


1.     Orice lucrari noi, mariri, separari sau modificari de instalatii interioare se vor incepe numai dupa aprobarea de catre unitatea furnizoare de energie electrica a cererii de incepere a lucrarilor și a planului instalatiei, care formeaza dosarul preliminar al acesteia.

2.     Dosarul preliminar pentru instalatia interioara se va intocmi in doua exemplare de catre electricianul autorizat și va cuprinde:

planul general al cladirii in care urmeaza a se executa instalatia interioara;

indicarea pozitiei tabloului electric;

puterea și numarul lampilor și aparatelor electrice care sunt prevazute pentru a fi instalate in incaperile respective.

3.     Dupa analizarea posibilitatii și conditiilor de racordare la reteaua electrica de distributie a instalatiei interioare a viitorului abonat, unitatea furnizoare va aproba planul prezentat. Un exemplar ramane la furnizor, iar celalalt se inapoiaza executantului, care poate incepe executarea lucrarii. Trebuie avut in vedere ca unitatea furnizoare a energiei electrice poate sa proiecteze, sa execute lucrari de bransamente și sa furnizeze energie electrica numai imobilelor situate pe caile publice.

4.     Dupa executarea instalatiilor prevazute in dosarul preliminar și in vederea executarii bransamentului, solicitantul va completa și va depune la furnizor, prin electricianul autorizat al executantului instalației de utilizare, dosarul definitiv al instalatiei, care va cuprinde :

cererea pentru executarea bransamentului

declaratia executantului, din care sa rezulte ca instalatia corespunde normativelor, prescriptiilor și regulamentelor in vigoare;

planul de situatie al apartamentului fața de restul imobilului și orientarea fața de strada, destinatia fiecarei incaperi;

schita de instalatie cu traseul circuitelor, cu indicarea locurilor de lampa, a intrerupatoarelor, a prizelor și a tabloului de distributie;

schema de distributie, cu sectiunea conductoarelor electrice la plecarea din tabloul de distributie .

5.     La realizarea instalatiei electrice interioare se vor lua masuri de protectie impotriva electrocutarilor prin atingere directa și a electrocutarilor prin atingere indirecta in conformitate cu "Normele republicane de protectie a muncii". Inaccesibilitatea se va realiza, in functie de natura echipamentului și conditiile specifice de exploatare, prin una sau mai multe din urmatoarele masuri:

izolarea electrica a tuturor elementelor conductoare de curent, care fac parte din circuitele curentilor de lucru ;

utilizarea de carcase de protectie

prevederea de ingradiri, fixate sigur pe suporturi și prin orificiile carora sa nu fie posibila atingerea cu mana a elementelor sub tensiune

amplasarea la inaltimi inaccesibile in mod normal;

pentru protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta, elementele care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot intra sub tensiune datorita unui defect de instalatie vor fi prevazute cu masuri de protectie corespunzatoare. In acest scop aparatele electrocasnice se vor lega la nulul de protectie. Conductorul nul de protectie se va instala separat intre borna de nul de protectie a tabloului de distributie și priza cu contact de protectie situata intr-un loc care nu are pardoseala izolanta electric. Borna de nul de protectie a tabloului se va lega printr-un conductor de nul separat la borna de nul de protectie din firida de bransament. Legatura dintre borna de nul de protectie și din firida de bransament și nulul retelei electrice se va realiza printr-un conductor de nul unic de lucru și de protectie, in urmatoarele conditii:

conductorul de nul al bransamentului trebuie sa aiba sectiunea cu o treapta mai mare decat sectiunea conductorului de faza;

conductorul de nul al bransamentului trebuie sa fie racordat la conductorul de nul al retelei electrice de distributie prin doua legaturi distincte, iar la tabloul de distributie din firida de bransament prin doua borne distincte;

conductorul de nul trebuie sa fie fixat in asa fel incat legatura la clema sa nu fie solicitata mecanic atat la retea cat și in firida de bransament;

armatura stalpului la care se racordeaza bransamentul trebuie sa fie legata la conductorul de nul al retelei.

6.     Pentru instalatiile electrice interioare se admite, ca mijloc principal de protectie, protectia la aparitia unor curenti de defect periculosi cu respectarea urmatoarelor conditii:

protectia P.A.C.D. va cuprinde in afara dispozitivului de sesizare a curentului de

defect (releu de protectie), și un dispozitiv de control al protectiei;

carcasele receptoarelor electrocasnice protejate prin P.A.C.D. vor fi legate la nulul de protectie;

protectia P.A.C.. trebuie sa realizeze comanda deconectarii automate a receptoarelor electrocasnice la toate fazele, inclusiv conductorul de nul de lucru, intr-un timp de maxim 0.2 secunde.

7.     Pentru executarea instalatiilor electrice interioare se vor utiliza materiale și aparate omologate.

8.     Alegerea tipului și a sistemului de montaj al materialului și al aparatelor, ce se utilizeaza in instalatiile interioare, se va face in functie de:

categoria incaperii din punct de vedere al mediului ambiant, al pericolului de electrocutare și al pericolului de incendiu. In cazul in care un loc sau o zona dintr-o incapere poate fi incadrata in mai multe categorii, se vor lua masuri de protectie speciale

evitarea amplasarii instalatiei electrice pe traseu comun cu acelea ale conductelor altor instalatii. In cazul in care acest lucru nu este posibil, instalatiile electrice se vor monta - deasupra conductelor de apa - și - sub conductele de gaze naturale.

9.     Se interzice montarea directa pe elementele de constructie combustibile a conductoarelor, tuburilor din material plastic (PVC) și a aparatelor electrice. Montarea acestor materiale și aparate pe elementele de constructie din materiale combustibile este admisa numai cu conditia interpunerii de materiale necombustibile intre ele. Se vor folosi, dupa caz:

straturi de tencuiala de minim 1 cm grosime:

o fasie de asbest, care va depasi cu 3 cm, de o parte si de alta, conductorul sau tub;

spații necombustibile, care vor distanța elementele instalatiei electrice la minim 3 cm de elementele combustibile. Se vor lua masuri similare și in cazul ingroparii sub tencuiala.

10. Traversarea canalelor de fum și a cosurilor cu elemente ale instalatiilor electrice este interzisa.

11. Traversarea elementelor de constructie necombustibile, a conductoarelor in tuburi de protectie din PVC, se va face protejarea lor, prin portiunea de trecere, prin tuburi de protectie. Daca trecerea se face intre incaperi in medii diferite se vor monta inclinat spre incaperea cu conditii mai grele și se va etansa cu masca izolanta.

12. Traversarea elementelor de constructie din materialele combustibile cu elemente ale instalatiei electrice se va face prin protejarea pe portiunea de trecere cu teuri din materiale necombustibile.

13. Se va evita montarea tuburilor pe pardoseala podurilor. Tuburile din PVC montate pe plansee, sub pardoseala sau pe planseele podurilor, trebuie protejate cu mortar de ciment contra pericolului de deteriorare mecanica.

14. In incaperile de baie nu se vor monta intrerupatoare și prize. Acestea trebuie sa se monteze in afara acestor incaperi. Fac exceptie prizele pentru masinile de barbierit. In cazul In care se monteaza o asemene priza, aceasta va fi alimentata dintr-un transformator special de separatie, omologat, care are izolatie suplimentara pe partea secundara. Priza va fi de tip normal montata pe carcasa transformatorului. Se recomanda ca priza sa fie prevazuta cu intrerupator special care sa permita cuplarea transformatorului de separatie la retea numai in momentul folosirii prizei. Aceste prize se monteaza de obicei ingropate in apropierea oglinzii la o inaltime de 1.2 m fața de pardoseala. Carcasa metalica a transformatorului de separatie trebuie sa fie legata la conductorul nul de protectie.

15. Intrerupatoarele și comutatoarele trebuie montate pe conductorul de faza.

16. Aparatele electrice de uz casnic se alimenteaza din circuitul normal de priza, daca are puteri de maxim 2Kw, la tensiunea de 220V.

17. Un circuit de prize monofazat poate alimenta maxim 8 prize simple sau duble .

18. Un circuit de iluminat poate fi incarcat cu maxim 12 locuri de lampaCategoriile de incaperi in functie de mediu și pericolul de electrocutareSimbolul

categoriei

incaperii


Caracteristicile

principale ale

mediului

ambiant


Gradul de

umiditate


Gradul de

pericol de

electrocutare

Incaperile corespunzatoare in care se executa instalatii

interioare

1

2

3

4

5


U0


Incaperi uscate, fara ceața sau condensatii pe pereti.


Maximum

75%


Putin periculos


Camere de

locuitU1

Incaperi umede cu intermitența,

cu ceața sau

condensatii pe

pereti care se

usuca repede printr-o aerisire

normala.Nu depaseste

Timp indelungat 75%

Periculos


Bucatarii,

WC- uri,

Spații

exterioare

acoperite
U2

Incaperi umede,

cu ceața sau

condens pe

pereti


In mod obisnuit

75-97%


Periculos

Bai de

utilitate

familiala

U3

Incaperi conductoare din punct de vedere

electric, in care

pardoseala este

electric

Periculos

Incaperi cu

pardoseli din

pamat, beton,

mozaic, etc.,

Tabelul 1


19. La executarea instalatilor interioare se vor folosi numai tuburi din materiale plastice.

20. La amplasarea elementelor instalatiilor electrice interioare se vor urmari:

a.     Evitarea incaperilor spațiilor, locurilor și zonelor in care integritatea instalatiilor ar putea fi periclitata.

b.     Asigurarea posibilitatii unui acces usor la instalatia electrica, astfel incat verificarea, localizarea și remedierea defectelor sa se faca cu usurinta;

c.      Alegerea traseelor celor mai scurte posibil, in scopul evitarii consumurilor nejustificate de material.

d.     Evitarea montarii aparatelor in incaperile conductoare din punct de vedere electric (cat și CE)

21.Circuitele de lumina vor fi separate de circuitele de prize. Se admit doze comune pentru dozele de iluminat și prize.

22. Se vor prevedea circuite separate pentru alimentarea:

boilerelor electrice cu acumulare cu capacitate peste 20 l;

masinilor de gatit electrice cu puteri peste 2.5 kW

23. La locuintele de toate categoriile, din mediul urban sau rural, se va prevedea cel putin o priza in fiecare incapere de locuit.

24. Sectiunile conductoarelor pentru circuite se vor dimensiona pe baza caderilor de tensiune și se vor verifica la curentul maxim admisibil.

25.    Pentru diferite tipuri de conductoare, intensitatile maxime admise ale curentilor in regim permanent, la o temperatura a mediului ambiant de +25 sC, sunt prezentate in tabelul urmator:

Intensitatile maxime admise ale curentilor (A) in regim permanent, pentru conductoare din cupru sau aluminiu izolate, montate in tuburi:


Tipul

Conductorului

Numarul de con-

ductoare in tub

Sectiunea nominala a conductoarelor (mm2)

1 1.5 2.546 10

1

2

3 4 5 6 7 8

Conductoare

de

cupru tip FY

2

3

4

5.6

14 17 24 31 40 55

12 14 20 26 34 49

11 13 18 24 31 45

10 11 16 21 27 39

Conductoare

din

aluminiu tip

AFY

2

3

4

5.6

- 18 23 30 41

- 16 20 27 36

- 15 18 25 33

- 13 16 21 29

Tabelul 2


26.      Toate circuitele instalatiei interioare trebuie protejate prin dispozitive de protectie impotriva suprasarcinilor și scurcircuitelor.

27.      Dispozitivele de protectie se vor monta pe toate fazele instalatiei și pe conductorul nul de lucru.

28.      Dispozitivele de protectie de pe tabloul de distributie vor avea curenti nominali cu cel putin doua trepte mai mici fața de cele din amonte. Valoarea curentilor nominali ai fuzibilelor sigurantelor pentru protectia circuitelor de iluminat sau de prize vor fi egale cu cel mult 80%, dar nu mai putin de 60% din valoarea curentului maxim admis in regim permanent in conductoarele de protejat.

29.       Tablourile de distributie se vor monta in asa fel, incat inaltimea de la pardoseala finita pana la latura de sus a tabloului sa nu depaseasca 2.5m.

30.       Se interzice montarea contoalelor in exteriorul cladirilor sau in spații in care temperatura poate sa scada sub 0 sC.1.4. Organizarea in cadrul unitaților furnizoare de energie electrica a lucrarilor de executare a instalatiilor interioare.


1. Pentru angajarea lucrarii de executie a instalatiei interioare, solicitantul completeaza o cerere tip, insotita de avizele necesare. Aceste formulare se gasesc la caseriile subunitaților respective. Dupa achitarea taxei de masuratoare pe baza cererii de executare a instalatiei interioare și de bransament se deschide in cadrul subunitatii intreprinderii furnizoare de energie dosarul lucrarii și se programeaza masuratoare. Cu aceasta ocazie se da avizul de principiu pentru racordarea la reteaua electrica de distributie a viitorului consumator.

2. Pe baza masuratorilor efectuate la fața locului se intocmesc: schita instalatiei cu schema monofilara și antemasuratoarea de deviz.

3. Antemasuratoarea de deviz se intocmeste in trei exemplare, repartizandu-se astfel:

Un exemplar se trimite la executant

Un exemplar se anexeaza la dosarul lucrarii;

Un exemplar se trimite la solicitant impreuna cu devizul lucrarii.

4. Dupa achitarea contra valorii lucrarii lucrarea se considera angajata.

5. In faza de pregatire a lucrarii se intocmesc extrasele de materiale, pe baza carora se intocmesc bonurile de materiale ,se scot materialele din magazie si se transporta la beneficiar.

6. In baza formalitatilor de incepere a lucrarilor se trece la realizarea lucrarii.

7. Dupa incheierea lucrarii, se intocmeste procesul verbal de executie-receptie, in doua exemplare.

8. Dosarul lucrarii cu anumite modificari survenite cu instiintarea de incheiere a lucrarii se trimite la compartimentul din sub-unitatea intreprinderii furnizoare de energie electrica care are sarcina de a receptiona și racorda instalatia electrica interioara la reteaua de distributie.


.
CAPITOLUL 2. ELEMENTE COMPONENTE ALE INSTALATIILOR

ELECTRICE INTERIOARE


2.1. Conductoare electrice


Pentru circuitele de prize și iluminat, atat conductoarele de faza ,cat și cele de nul de lucru vor fi de regula din aluminiu unifilara, cu izolatia din PVC de tipul AFY (STAS 6865).

Pentru nulul de protectie și pentru interiorul corpurilor de iluminat se folosesc conductoare de cupru unifilare, cu izolatie din PVC de tipul FY.

Conductoarele de tipul AFY și FY se livreaza sub forma de colaci sau pe tambure de lemn , in lungimi de 50 m pana la 100m. Colacii se leaga in cel putin trei locuri cu sfoara sau banda textila. Fiecare tambur sau colac este insotit de o eticheta continand:

- marca de fabrica

- montarea conductorului;

- lungimea conductorului;

- data fabricatiei;

- semnatura și stampila organului CTC.

Pentru circuitele monofazate conductorul de nul va avea aceiasi sectiune ca și conductorul de faza.

Pentru nulul de protectie se vor folosii conductoare de cupru, avand ca sectiuni minime : 4 mm la coloana de alimentare a abonatului 2.5 mm pentru circuitele de prize.

Conductoarele unui circuit inclusiv conductorul de nul de lucru se vor monta in acelasi tub.

Conductoarele vor fi introduse in tuburi cu diametre corespunzatoare tipului, sectiunii și numarului de conductoare.

Conductoarele se vor lega intre ele și la elementele instalatiei electrice astfel incat sa se realizeze contacte sigure și durabile, care sa permita la nevoie verificarea usoara.

Legarea intre ele a conductoarelor pentru imbinari sau derivatii se va face in doze tip și dimensiuni corespunzatoare diametrului tuburilor in care se monteaza.

Legaturile conductoarelor se vor acoperi cu banda electroizolanta, care sa asigure acelasi nivel de izolare ca și izolatia conductoarelor.

Se interzice executarea de imbinari in interiorul tuburilor.

Legarea intre ele a conductoarelor din cupru pentru imbinari sau derivatii se va face prin rasucire și matisare sau prin cleme.

Legarea intre ele a conductoarelor din aluminiu , pentru imbinari sau derivatii, se va face prin cleme de tip special , luandu-se masuri prin care sa se asigure realizarea unui contact bun, avand in vedere straturi de oxid neconductive ce acopera rapid conductorul de aluminiu.

Legarea conductoarelor din cupru cu cele din aluminiu se va face cu cleme speciale.2.2. Tuburi izolate de protectie și accesorii


Tuburile și accesoriile utilizate in instalatiile electrice interioare vor fi din PVC rigide de tipul IPY sau IPEY.

Tuburile izolate tip IPY din PVC neplastifiate sunt destinate protejarii conductoarelor instalatiilor electrice interioare in incaperi de categoriile U0 și U1 instalate pe elemente de constructie necombustibile, in montaj aparent sau ingropat.

Tuburile izolante usor protejate din PVC tip IPY sau IPEY se vor monta la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse intre +5C și 40C și se vor utiliza in medii cu temperaturi intre - 25C și +40C.

Se interzice montarea tuburilor usor protejate din PVC pe suprafata cosurilor, in spatele sobelor sau al corpurilor de incalzire.

Se recomanda ca tuburile sa fie montate pe suprafete interioare ale peretilor, evitandu-se traseele pe suprafetele exterioare ale cladirilor.

Tuburile se vor monta pe trasee orizontale sau verticale. Se recomanda ca tuburile orizontale sa se monteze la 0.3m de la tavan sau pardoseala.Tipul tubului


Distanța intre elementele pe portiunile drepte ale tuburilor

Distanța de la elementul de fixare la capetele tuburilor, coturi, aparate, etc.


Montaj aparent

Montaj ingropat

Pe orizontala

Pe verticala
IPY

IPEY

0.5-0.7

0.6-0.8

0.6-0.8

0.7-0.9


0.8-1.0

0.9-1.1

0.1

Tabel 3


Se interzice taierea de santuri sau goluri in stalpi sau grinzi de beton armat, in general, in elementele de rezistența ale constructiilor, in scopul montarii ingropate a tuburilor.

Imbinarea, curatarea și racordarea tuburilor la doze sau aparate se vor executa numai cu accesorii corespunzatoare tipului respectiv de tub in asa fel incat sa prezinte aceeasi garantie de rezistența mecanica, izolatie electrica, etansate ca și a tuburilor insasi.

Se recomanda ca dozele sa fie montate pe suprafetele verticale ale elementelor de constructie.

In incaperile de bai și bucatarii se recomanda sa nu se instaleze doze. Nu se admite trecerea prin aceste incaperi cu circuite care servesc pentru alimentarea receptoarelor din alte incaperi.


2.3. Aparate de conectare pentru instalatiile electrice de iluminat, de prize si de sonerie


La alegerea gradului de protectie al aparatelor de conectare impotriva atingerii accidentale, patrunderii corpurilor straine și apei, in functie de categoria incaperii, a locului de montaj sau utilizare.

Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale lampilor fluorescente vor avea un curent nominal de10A.

Prizele se vor alege de culori sau forme diferite pentru intensitati sau scopuri diferite. Tipul prizelor se vor alege in functie de tipul și caracteristicile receptoarelor care urmeaza a fi alimentate din aceste prize și de categoria incaperii din punct de vedere al pericolului de electrocutare, in care receptoarele vor functiona.

Intrerupatoarele, comutatoarele și butoanele de lumina se vor monta numai pe conductoarele de faza la o inaltime de la nivelul pardoselii finite pana la axul aparatelor intre 0.6 și 1.5m.

Prizele se vor monta la inaltimi de peste 0.1 m masurate de la axul lor pana la nivelul pardoselii finite.

In incaperile in care se gasesc doar lavoare fara dusuri se admite montarea intrerupatoarelor. Se interzice montarea prizelor.

In incaperile de bai se interzice montarea intrerupatoarelor și prizelor.

In bucatarii se admite montarea de intrerupatoare și prize cu contact de protectie.

In cazul in care se monteaza mai multe aparate unele sub altele, ordinea de montare incepand de sus in jos, va fi :

intrerupator, comutator;

- buton de sonerie;

priza de curenti tari,

prize de telecomunicatii.

Intrerupatoarele, comutatoarele și prizele se vor monta la o distanța de minim 0.8m de la elementele metalice in legatura cu pamantul.

Aparatele de conectare pentru instalatiile electrice interioare au , conform prevederilor STAS 2000 urmatoarele caracteristici :

piesele care conduc curentul electric sunt executate din cupru sau aliaje din cupru, materiale rezistente la coroziune ;

piesele izolante și capacele aparatelor se executa din materiale termorigide și termoplaste;

deschiderile executate in peretii subtiri care urmeaza a fi indepartati la montaj , sunt admise numai daca permit o protectie mecanica suficienta pentru imbracamintea izolanta;

spațiile rezervate trecerii conductoarelor spre borne trebuie sa permita legarea in ordine a conductoarelor la bornele aparatului, fara a fi vatamata izolatia conductoarelor și fara sa se impiedice functionarea normala a aparatelor;

- prin strangerea conductoarelor in borna, nu trebuie ca acestea sa fie forfecate din cauza muchiilor taioase sau a prea multor indoiri sau rasuciri.

- capacele sau invelisurile protectoare ale aparatelor trebuie sa fie bine fixate de soclu, astfel incat sa nu se desprinda singure și sa permita atingerea pieselor sub tensiune;

- aparatele trebuie sa fie astfel construite incat incalzirea sa nu depaseasca limitele admisibile;

- aparatele care intrerup curentul trebuie sa aiba o putere suficienta;

- aparatele trebuie sa suporte fara uzura excesiva sau orice alta deteriorare, solicitarile mecanice, electrice și termice care se prezinta in utilizare normal;

- aparatele trebuie sa corespunda la o rigiditate dielectrica de 2000V, la frecventa industriala și la o rezistența de izolatie de 2 Mohmi.

- aparatele prevazute cu contact de protectie de legare la pamant vor avea bornele de legare la pamant in interior;

stabilirea contactului de legare la pamant trebuie sa se faca inaintea stabilirii contactului fazei și nulului de lucru, fișa fiind introdusa normal in priza.


2.4. Sigurante fuzibile și sigurante automate cu filet


Sigurantele fuzibile și sigurantele automate cu filet se vor folosi numai ca elemente de separare, fiind interzisa utilizarea lor ca aparate de conectare sub sarcina.

Se vor utiliza numai sigurante fuzibile calibrate și in executie inchisa.

Sigurantele fuzibile și sigurantele automate cu filet vor avea capacitatea de rupe mai mare decat curentul maxim de scurtcircuit, care ar putea sa apara in punctul de instalare.

Sigurantele fuzibile se folosesc in instalatiile electrice interioare montate pe blocurile electrice de apartament conform prevederilor STAS 7804.

Sigurantele automate cu filet se instaleaza pe blocurile electrice de apartament, in locul capacelor filetate și a elementelor de inlocuire. Pentru circuitele de iluminat casnic se recomanda utilizarea sigurantelor cu caracteristici de declansare 'L', avand un curent de reglaj de 5A, iar pentru circuitele de prize normale se recomanda sigurante cu caracteristica de declansare 'U', avand un curent de reglaj de 10A.


2.5. Tablouri de distributie


La executarea instalatiilor electrice interioare se vor folosi tablouri de distributie in conformitate cu STAS 7804.

Varianta

Denumirea

Greutatea(kg)

Cu doua circuite bipolare

Tablou de distributie tip 2C cod 1871

0.885

Cu doua circuite bipolare,

sonerie cu transformator

inglobat, loc pentru contor.

Tablou de contor si distributie tip 2C, cod 1884.

1.65

Cu trei circuite bipolare, sonerie cu transformator, loc de contor.

Tablou de contor si distributie tip 3C, cod 1883

1.91

Cu patru circuite bipolare sonerie cu transformator inglobat, loc pentru contor.

Tablou de contor si distributie tip 4C, cod 1887

2.75

Tabel 4


Tablourile de distributie din tabelul de mai sus au urmatoarele elemente componente :

suport ;

sigurante unipolare cu filet la care se pot monta și sigurante automate cu filet;

- capac de bachelita;

- sonerie cu transformator inglobat și intreruptor.

Tablourile prezentate au urmatoarele caracteristici :

tensiune nominala : 250V;

intensitate nominala : IOA ;

gradul de protectie : IP 200 ;

gradul de protectie cu toate elementele montate : IP 201 ;

- soneria cu transformator - 220/9V, avand intensitatea

acustica, la 1m distanța, de minim 50dB.


2.6. Corpuri de iluminat


Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta numai intre faza și nul.

Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentare prin cleme de legatura sau prin fișe pentru prize.

Corpurile de iluminat cu tuburi fluorescente se vor monta cu dispozitive pentru imbunatatirea factorului de putere.

Se interzice montarea directa a corpurilor de iluminat incandescente pe material combustibile.

Tipul corpurilor de iluminat se alege in functie de destinatia incaperii ;

Numarul și pozitia corpurilor de iluminat se alege in functie de forma și dimensiunile incaperilor.

CAPITOLUL 3. ETAPE DE EXECUTIE A UNEI INSTALATII ELECTRICE DE FORTA


3.1. Intocmirea schemei si planului instalației


Pozitia in plan a motoarelor electrice este hotarata de pozitia masinii sau utilajului pe care-l antreneaza. Acestea se amplaseaza la o distanța suficienta dintre ele, sau intre ele și perete, pentru a permite manevrarea usoara la montare sau la demontare, pentru a inlesni accesul usor in timpul verificarilor și intretinerii.
Fiecare motor trebuie sa fie alimentat pe un circuit electric propriu și sa fie prevazut cu:

Relee termice pentru protectie la suprasarcina;

Siguranta fuzibile pentru protectie la scurcircuit;

Un aparat de actionare (manual sau automat);

Pentru a limita curentii mai mari ce sunt absorbiti din retea la pornire (care provoaca caderi de tensiune pe linia de alimentare), motoarele cu puterea mai mare de 5,5kW trebuie pornite in stea. In felul acesta, curentul de pornire se micsoreaza de trei ori fața de pornirea prin legare directa la retea (legarea in triunghi). In cadrul instalatiilor de forta sunt cuprinse și instalatiile pentru prizele electrice de forta , mono și trifazice, de curent continuu sau de tensiune redusa. Pentru o identificare usoara, atunci cand astfel de prize se gasesc impreuna, ele se executa de forme diferite sau de culori diferite și sunt prevazute cu placuțe pe care este inscrisa tensiunea de utilitare.

Pentru intocmirea schemelor și planurilor instalatiei de forta se procedeaza la fel ca in cazul instalatiilor de lumina, adica:

stabileste pozitia fiecarui receptor de forta (motor sau priza) in planul de arhitectura :

Schema 1


In schema numarul 1 este exemplificat acest lucru pentru un punct termic. Caracteristicile motoarelor sunt determinate de conditiile tehnologice, iar caracteristicile prizelor se stabilesc astfel ca la acestea sa poata fi racordate unele receptoare portabile necesare reparatiilor, intretinerii, cum ar fi : aparate de sudare, masini de gaurit, polizoare, lampi portabile la tensiuni redusa (24 V) etc.

Se intocmeste schema de distributie a fiecarui tablou de forța din cladire :


Schema 2


Tabloul de forța se prevede pentru alimentarea unui grup de receptare care se afla intr-o unitate functionala, cum ar fi, de exemplu, receptoarele dintr-un punct termic (schema numarul 2), dintr-o statie de hidrofor, dintr-o centrala termica, dintr-un laborator de incercari, dintr-un atelier mecanic etc. Numarul de receptoare ce poate fi alimentat dintr-un tablou de forța este variabil. El este limitat de regula de dimensiunile pe care le poate avea tabloul electric. De aceea tablourile de forța pot avea puterea instalata de valori de la cativa kW pana la zeci și chiar sute de kW.

In schema numarul 2 s-a desenat schema de distributie a tabloului de forta TF1 din schema numarul 1. Aceasta cuprinde noua circuite pentru motoare (sapte cu pornire directa și doua cu pornire stea-triunghi, un circuit de prize trifazice cu puterea de 5kW, un circuit de prize monofazice cu puterea de 1,5kW, un circuit trifazat de rezerva cu puterea de 3kW si un circuit de tensiune redusa (24V), legat in fata intreruptorului general, de putere foarte mica (100VA) pentru lampi portabile.

Caracteristicile electrice ale motoarelor sunt date in tabelul de mai jos.

Caracteristicile electrice ale motoarelor din TF1


Puterea instalata

Turatia

[rot/min]

Randamentul

η

Factor de putere

cos φ

Raportul

In/Ip

1,1

1,5

2,2

7,5

1500

1500

1000

1500

0,73

0,76

0,77

0,855

0,78

0,79

0,74

0,84

6

6

5,5

6,5

Tabloul electric TF1 are o putere instalata de 35,3kW

Se intocmeste schema generala de distributie a instalatiei de forța.
Schema 3Aceasta se intocmeste dupa aceleasi principii ca și in schema generala a instalatiei de lumina.


3.2. Transpunerea in planuri a schemelor elaborate


Circuitele de forța sunt mult mai simplu de trasat decat cele de lumina, deoarece pe un circuit se afla un singur motor, iar circuitele de priza nu difera de cele de priza din instalatia de de lumina. Circuitele se pot executa:

aparent, pe elementele de constructie. Aceasta solutie cel mai des adoptata, montarea circuitelor facandu-se pe peretii incaperii. Deoarece tuburile de protectie sunt mult mai expuse la lovituri mecanice, in astfel de incaperi acestea se executa de regula din metal (PEL sau teava);

ingropat in elementele de constructie. Solutia ingropat se alege foarte des cand motoarele se afla departe de peretii incaperii, sau cand distanțele de la tablou la acestea de-a lungul peretilor este de asemenea mare. In astfel de situatii, circuitele electrice se monteaza ingropat in pardoseala incaperii , fie direct in pardoseala, fie in canale special facute si acoperite cu tabla striata. Canalele pentru circuite de forța trebuie sa fie prevazute cu sisteme de scurgere și evacuare a apei.

In schema numarul 3 este desenat planul instalatiei de forta din punctul termic din schema numarul 1. O parte din circuite este dusa aparent pe peretii incaperii, iar o alta parte este dusa ingropat in pardoseala . Pentru motoarele , tuburile de protectie ies din pardoseala chiar langa fundatia acestora. Pentru restul motoarelor, tuburile de protectie trec de pe perete pe pardoseala si apoi se ridica pe fundatia motoarelor. Pe portiunea de la perete la fundatie aceste tuburi sunt protejate de tevi din otel.

Ca si in cazul circuitelor pentru instalatia de iluminat, circuitele de forța nu trebuie sa strabata elemente de rezistența ale constructiei și nu trebuie sa se gaseasca la distanțe corespunzatoare de celelalte conducte metalice pentru apa rece sau calda, incalzire ori gaze.

Coloanele de legatura, atat cele secundare cat si cea generala, se vor duce pe drumul cel mai scurt dintre punctele pe care le unesc, in conditiile respectarii distanțelor minime admise intre elementele instalatiei și elementele altor instalatii sau elemente de constructie ( Normativ 1-70-90)


3 3. Dimensionarea elementelor instalației electrice de forța


Calculul prezinta cateva particularitati fata de cel pentru iluminat, atat datorita naturii receptoarelor, cat și numarului mare de aparate de actionare si protectie ce se prevad.

Calculul circuitelor cuprinde:

- determinarea secțiunilor de faza si atubului de protecție ;

alegerea contactorului pentru actionare;

alegerea releului termic pentru protecție la suprasarcina;

alegerea sigurantelor fuzibile pentru protectia la scurtcircuit;


Calculul circuitului pentru pornirea directa a motorului:


Determinarea sectiunii conductelor de faza a tubului de protectie:

U.=380 V, - este puterea instalata a motorului; - este randamentul electric; - este factorul de putere

Alegerea contactorului:

-este curentul nominal al contatorului

Alegerea releului termic:

- este curentul de serviciu

Alegerea sigurantelor fuzibile:

- este valoarea fuzibilului


Calculul coloanelor secundare cuprinde:

determinarea secțiunilor conductorilor de faza și a tubului de protecție;

alegerea intrerupatorului;

alegerea siguranțelor

alegerea aparatelor de masurat.


Determinarea secțiunilor conductorilor de faza și a tubului de protecție:

-este coeficientul de cerere al puterii

-este factorul de putere mediu al tabloului

-este coeficient de simultaneitate

-coeficient de incarcare a receptoarelor

-este puterea in funcțiune simultana

-este puterea totala

-este numarul de receptoare in funtiune

-este numarul total de receptoare alimentate


Alegerea intrerupatorului se face tot in functie de curentul nominal , astfel :

daca intrerupatorul este manual, tip parghie, se va respecta conditia:


daca intrerupatorul este manual, tip rotativ (PACO), se va respecta conditia:


daca intrerupatorul este automat, tip contactor, se va respecta conditia:

daca intrerupatorul este automat, cu relee termice, se vor respecta conditiile: si

daca intrerupatorul este automat cu relee termice si cu relee electromagnetice(REM),se vor respecta conditiile: si la care se adauga


Alegerea sigurantei fuzibile se face punand conditiile:

; ;

Alegerea aparatelor de masurat


Se face la fel ca la instalatiile pentru iluminat si prize, cu observatia ca instalatiile de forța fiind echilibrate, pentru ele este suficienta montarea unui singur ampermetru.
CAPITOLUL 4. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA


Avand in vedere sarcinile deosebite de creștere a productivitații muncii atat la nivelul economiei naționale la lucrarile de construcții montaj și de exploatare intreținere este necesar ca formația de lucru normata pentru executarea instalațiilor electrice interioare va cuprinde doi electricieni, dintre care unul avand categoria a IV-a, iar celalalt categoria a II-a. Y

Verificarea instalației electrice interioare in vederea recepționarii și punerii in funcțiune se poate face de catre un electrician avand grupa a IV-a de autorizare din punct de vedere al normelor de protecție.

La elaborarea documentațiilor tehnico-economice si la executarea instalațiilor electrice interioare, se vor aplica prevederile din "Indicator de norme de deviz pentru lucrari de instalații electrice la construcții" și din " Catalog de prețuri unitare pe articole de deviz pentru lucrari de instalații electrice".
CAPITOLUL 5. VERIFICAREA ȘI RECEPTIONAREA INSTALATILOR ELECTRICE INTERIOARE5.1. Verificarea preliminara


1.     Verificarea prelimmara a instalației interioare se va face de șeful de lucrare, cu scopuș de a stabili daca au fost respectate prevederile fisei tehnologice.

2.     In timpul execuției instalației interioare se verifica urmatoarele :

Modul de pozare a tuburilor de protecție, și anume :

- adancimea de ingropare ;

distanța dintre elementele de fixare ;

- modul de racordare la doze ;

inclinarea tuburilor;

corectitudinea imbinarilor;

- numarul și calitatea coturilor executate;

trecerea prin pereți și peste materialele combustibile.

Modul de instalare a conductoarelor electrice, și anume :

- numarul, tipul și secțiunea lor;

- modul de legare in doze și la aparate.

Modul de montare a tabloului de distribuție și a aparatelor de comutație și anume:

inalțimea de montare a acestora;

distanțele fața de celelalte elemente ale locuinței.

Modul de realizare a instalației de protecție, și anume :

tipul și secțiunea conductorului de nul de protecție ;

suficiența și modul de instalare a prizelor cu contact de protecție.

3. La incheierea lucrarii , executantui lucrarii va verifica :

- modul cum au fost respectate la lucrare prevederile proiectului de execuție;

- modul cum au fost incorporate in lucrare materialele prevazute, luandu-se masuri de valorificare corespunzatoare.

- aspectul estetic al lucrarii ;


5.2. Verificarea definitiva


1.     Verificarea definitiva a instalației interioare se face de delegații subunitații de exploatare, avand drept scop recepționarea lucrarii și racordarea acesteia la rețeaua electrica de distribuție de joasa tensiune.

2.     La verificarea definitiva a lucrarii de instalație interioara se vor urmari :

- modul cum au fost respectate prevederile proiectului de execuție ;

- aspectul estetic al lucrarii ;

- modul de execuție a legaturilor electrice in doze, la aparate, la tabloul de distribuție, la corpurile de iluminat

- modul de amplasare și fixare a tabloului de distribuție, a aparatelor și a corpurilor de iluminat.

3. Instalația electrica, care corespunde verificarilor efectuate, se considera recepționata și se trece la racordarea și la rețeaua electrica de distribuție și punere in funcțiune.

4. Pentru instalațiile respinse la recepție se vor intocmi note de remedieri.

5.3. Executarea masurarilor pentru verificarea rezistenței de izolație.


1.      Verificarea rezistenței la izolație a instalației se face prin masurarea :

rezistenței la izolație a conductoarelor fața de pamant ;

rezistenței de izolație a conductoarelor intre ele.

2.     Valoarea rezistenței de izolație a instalației se considera admisibila daca este de minim 500 kohmi.

3. Masurarea rezistenței de izolație a conductoarelor fața de pamant se efectueaza rand pe rand fiecare conductor la o borna a megohmmetrului, cealalta borna fiind legata la conductorul nulului de protecție. Pentru masurarea rezistenței de izolație a conductoarelor intre ele, se vor lua, in prealabil, urmatoarele masuri :

intrerupatoarele și comutatoarele vor avea poziția inchis ;

becurile se vor scoate din dulie;

transformatorul de sonerie se va deconecta.

CAPITOLUL 6. NORME DE PROTECTIE A MUNCII SPECIFICE


6.1. Generalitați


Proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice se face conform prescripțiilor tehnice in vigoare astfel incat persoanele care se afla in apropiere sa nu vina in contact direct cu elementele care sunt sau pot fi puse sub tensiune.

Organizarea locurilor de munca trebuie sa asigure deplina securitate personalului in executarea lucrarilor de exploatare, reparații și montaj.

Punctele in care pot avea loc accidente trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de protecție și de avertizare.

In cazul in care lucrarile se executa cu mai multe echipe este absolut necesar sa existe un conducator unic, responsabil de lucrare, care sa stabileasca masurile generate de securitate a muncii.

In exploatare instalațiile electrice se considera tot timpul sub tensiune. Prezenta tensiunii in instalații se stabilește numai cu ajutorul indicatorului de tensiune sau al lampii de proba.


6.2. Lucrari in rețele aeriene


Lucrarile in rețele aeriene se executa dupa intreruperea totala a tensiunii. Nu se admite urcarea pe stalpii care sunt marcați ca periculoși decat dupa ce au fost sprijiniți și ancorați. Verificarea stalpului consta in ințeparea acestuia cu un obiect ascuțit in diferite puncte, la baza. In timpul urcarii pe stalp, muncitorul trebuie sa se lege cu centura de siguranța incepand de la o distanța de cel mult 2m de sol, pentru a fi ferit de accidentare prin alunecarea carligelor.


6.3. Lucrari la tablourile de comanda


Lucrarile la tablourile de comanda, semnalizare și masura se executa numai dupa ce s-a intrerupt tensiunea, s-au montat paravane și s-a delimitat cu placute avertizoare locului de munca, folosindu-se mijioace individuale de protecție din dotare.


6.4. Lucrari la motoare și generatoare electrice


Inaintea de inceperea lucrarilor de reparare a motoarelor electrice, se vor lua urmatoarele masuri:

- oprirea motorului prin intrerupator și siguranțe și verificarea lipsei tensiunii;

intreruperea cablului de alimentare a motorului respectiv și scurtcircuitarea acestuia la capatul dinspre motor ;

- montarea placuțelor avertizoare Nu inchideți se lucreaza pe dispozitivul de acționare a intrerupatorului motorului și pe dispozitivul prin care s-ar putea pune sub tensiune cablul de alimentare ;

- inchiderea vanelor sau ventilelor de admisie a aburului, aerului sau gazelor la pompa sau la ventilatorul acționat de motorul respectiv, blocarea sau legarea lor cu lanț și asezarea placuțelor avertizoare .

- daca punctul de lucru al mașinii oprite pentru reparație are legatura cu punctul neutru al celorlalte mașini, el va fi deconectat pe toata durata lucrarii.

6.5. Masuri ce trebuie luate la executarea branșamentelor aeriene


Inainte de urcarea pe stalp, se controleaza stalpul și mijioacele de protecție. Cand a ajuns cu capil la nivelul izolatoarelor inferioare, lucratorul trebuie sa se opreasca și sa imbrace manușile electroizolante. Executantul legaturii se urca mai sus, aplicand teci protectoare peste conductor și palarii protectoare peste izolatoare, incepand cu primul conductor de jos și repetand operația la toate conductoarele cu care ar putea venii in atingere in timpul lucrului.

Legatura propnu-zisa se executa incepand cu fazele mai puțin accesibile. Dupa executarea legaturii, se scot tecile și palariile protectoare de pe conductoare in ordinea inversa aplicarii lor.

In timpul cat dureaza operațiile de executare a branșamentelor pe stalp, ajutorul supravegheazp de jos mersul lucrarilor. Pe timp de ploaie , furtuna, intuneric sau descarcari atmosferice se interzice lucrul sub tensiune.


6.6. Mijioace individuale de protecție


Toate mijioace individuale de protecție folosite de personalul de deservirea instalațiilor electrice trebuie sa corespunda normelor de securitate a muncii.

Mijioacele folosite pentru protejarea contra electrocutarilor, prin izolarea omului fața de parțile aflate sub tensiune , sunt : mijioace și scule electroizolante (cizme de cauciuc, manuși de cauciuc, prajini electroizolante, platfonne electroizolante, covorașe și preșuri de cauciuc, scule cu unelte electroizolante), indicatoare de tensiune si dispozitive de scurtcircuitare și de legare la pamant. Toate mijioacele de protecție primite in exploatare trebuie controlate sistematic, dupa cum urmeaza:

mijioacele de protecție electroizolante trebuie controlate in ceea ce privește rigiditatea lor dielectrica, in condițiile și la termenele indicate de norme.

celelalte mijioace de protecție trebuie supuse unei revizii exterioare periodice și daca este necesar unor incercari mecanice indicate de normele in vigoare, referitoare la securitatea muncii in instalațiile electrice.


6.7. Mijloace și scule electroizolante


Cizme și manuși de cauciuc. Cizmele de cauciuc constitue un mijioc electroizolant de protecție auxiliar an instalațiile electrice de orice fel, iar manușile de cauciuc constitue un mijioc auxiliar in instalațiile electrice de inalta tensiune și un mijioc principal in instalațiile de joasa tensiune.


Prajini electroizolante. Prajinile electroizolante sunt folosite pentru comanda directa a separatoarelor fara acționare mecanica, pentru aplicarea garniturilor de scurtcircuitare și legare la pamant mobile, precum și pentru masurari și incercari de instalații sub tensiune sau in locurile in care aceasta poate sa apara.


Platforme electroizolante. Platformele electroizolante sunt folosite ca mijioace auxiliare de protecție in instalațiile electrice de orice tensiune. Acestea sunt alcatuite din gratare de lemn cu picioare electroizolante. Inalțimea de la podea pana la suprafața inferioara a platformei trebuie sa fie de cel puțin 10 cm.


Covorașe si presuri de cauciuc. Acestea se admit ca mijioace auxiliare de protecție in instalațiile electrice la orice tensiune. Ele sunt destinate a fi intinse pe podeaua incaperilor in care nu se afla instalații electrice mai ales pe locurile de pe care se acționeaza separatoarele.


Scule cu maner electroizolant. Scule cu manere electroizolante trebuie pastrate in dulapuri sau rafturi speciale. In timpul transportului, sculele trebuie neaparat protejate impotriva umezelii și murdariei. Sculele cu manere electroizolante utilizate trebuie supuse mai intai unei revizii exterioare.


Garnituri de scurtcircuitare. Aceste garnituri constitue cel mai sigur mijioc de protecție impotriva aplicarii din greșeala a tensiunii pe sectoare intrerupte sau in cazul apariției unei tensiuni induse, in cazul executarii unor lucrari pe porțiuni intrerupte ale instalației.


Indicatoare de tensiune. Indicatorul de tensiune functioneaza pe baza fenomenului de luminiscența a unui tub cu neon, supus unei diferențe de potențial alternative. Nu este permisa legarea indicatorului de tensiune la pamant. Indicatorul de tensiune poate fi folosit in aer liber numai pe timp uscat. El trebuie pastrat in cutii etanse.


Mijioace de protecție impotriva arsurilor. Pentru protecția impotriva arsurilor se folosesc ochelari de protecție și manuși electroizolante. Ochelarii de protecție se folosesc la inlocuirea siguranțelor la taierea cablurilor, la deschiderea mansoanelor

cutiilor terminale din rețelele de cabluri in exploatare, la lipirea cablurilor și la turnarea masei izolante.6.8. Verificarea periodica a mijioacelor de protecție


Mijioacele de protecție se verifica in instalații speciale, de catre unitațile energetice organizate in acest sens , conform normelor de securitate a muncii in instalațiile electrice.


6.9. Masuri de securitate a muncii la executarea de lucrari la firide și la montarea contoarelor.


La executarea lucrarilor in astfel de instalații trebuie avute in vedere urmatoarele:

- ușile metalice ale firidelor de branșament sa fie conectate la bara de legatura la pamant prin intenmediul unui conductor flexibil de cupru cu secțiunea de 16mm, cu papuci la ambele capete;

- conductorul de protecție al coloanelor electrice sa fie legate la firidele de branșament la bara de legare la pamant, iar la tablourile de distribuție ale consumatorilor, la borna de legare la pamant;

- la executarea lucrarilor la firidele de branșament alimentate prin cabluri electrice subterane zona protejata se realizeaza de la capetele cablurilor respective.;

- la executarea lucrarilor se scot de sub tensiune :

Instalațiile sau acele parți ale instalațiilor la care urmeaza sa se faca lucrari;

instalațiile invecinate care se gasesc la o distanța mai mica decat distanța limiti minima in aer la care se pot apropia executanții, utilajele, materialele sau uneltele necesare in timpul executarii lucrarilor fara pericol.


In cazul contoarelor in montaj direct sau semidirect succesiunea operațiilor va fi:

scoaterea siguranțelor de la tabloul de distribuție al consumatorului;

scoaterea siguranțelor din firida sau de la stalpul la care este legat branșamentul;

montarea de capace electroizolante colorate in roșu;

montarea in firida a indicatorului Nu inchide, se lucreaza ;

demontarea capacului de la barele contorului ;

scoaterea conductorului de nul și aplicarea pe capul acestuia a unui degetar electroizolant;

inlocuirea contorului, legarea conductoarelor facandu-se in ordine inversa;

montarea capacului de la bornele contorului și sigilarea lui ;

punerea sub tensiune a contorului ;

verificarea funcționarii corecte a contorului.CAPITOLUL 7. ANEXE
CAPITOLUL 8. PRINCIPALAE PRESCRIPȚII TEHNICE LEGATE DE PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA INSTALȚIILOR ELECTRICE

STAS 832

- Influente ale instalatiilor electrice de inalta tensiune asupra liniilor de telecomunicatii. Prescriptii (C-SR-7/88)

STAS 2549/1

- Difuzoare electrodinamice cu radiatie directa. Clasificare si terminologie

STAS 3628

- Cutii terminale pentru posturi telefonice abonat

STAS 4483/1

- Conducte pentru instalatii de telecomunicatii. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 4483/2

- Conducte pentru instalatii de telecomunicatii. Conducte de cupru cu izolatie de cauciuc. Dimensiuni.

STAS 4905

- Tuburi si blocuri de beton pentru conducte de telecomunicatii

SR EN 60 529

- Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode de verificare

STAS 6006

- Cabluri telefonice urbane cu izolatie de hartie in manta de plumb

STAS 6093

- Reglete telefonice terminale si de conexiuni. Conditii tehnice generale

STAS 6271

- Prize de pamant pentru instalatii de telecomunicatii. Rezistenta electrica. Prescriptii (M-SR-3187;3/89).

STAS 6646/1

- Iluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminatul in constructii civile si industriale

STAS 6675/1

- Tevi de policlorura de vinil neplastificate. Conditii tehnice generale

STAS 6675/2

- Tevi de policlorura de vinil neplastifiate. Dimensiuni

STAS 6675/3

- Tevi de PVC neplastifiate. Metode de incercare. Indicatii generale

STAS 6675/5

- ISD 1981-2505 Tevi din policlorura de vinil neplastifiate. Determinarea variatiei dimensiunilor si aspectului dupa incalzire.

STAS 6675/8

- ISD 1980-3127. Tevi din policlorura de vinil neplastifiate. Determinarea rezistentei de soc

STAS 6822/2

- Echipamente electrice pentru atmosfera potential exploziva. Capsulare antideflagranta

STAS 7176

- Fitinguri din policlorura de vinil neplastifiate pentru imbinarea prin lipire capace PN10. Dimensiuni. Conditii tehnice speciale de calitate.

STAS 7757/2

- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale TCC2Y-1 1x0,90-50

STAS 7757/3

- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale TCC2Y-1 7x0,17-50

STAS 7757/4

- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale TCC2Y-1 7x0,20-50. Conditii tehnice speciale de calitate

STAS 7757/5

- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale TCC2Y-1 7x0,32-50

STAS 7757/6

- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale TCC2Y-1 7x0,75-50. Conditii tehnice speciale de calitate.

STAS 7757/7

- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale TCC2Y-1 19x0,20-50. Conditii tehnice speciale de calitate

STAS 7757/8

- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale TCC2Y-1 1x0,60-75. Conditii tehnice speciale de calitate

STAS 7757/9

- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale TCC2Y-1 1x0,70-75. Conditii tehnice speciale de calitate

STAS 7757/10

- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale TCC2Y-1 1x0,10-75. Conditii tehnice speciale de calitate

STAS 7757/11

- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale TCC2Y-1 7x0,20-75. Conditii tehnice speciale de calitate

STAS 7757/12

- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale TCC2Y-1 7x0,40-75. Conditii tehnice speciale de calitate

STAS 7757/13

- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale TCC2Y-1 1x0,70-75. Conditii tehnice speciale de calitate.

STAS 7757/14

- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena. Cabluri coaxiale TCC2Y-1 1x0,64-93. Conditii tehnice speciale de calitate.

STAS 8275

- Protectia impotriva electrocutarilor. Terminologie

STAS 8559

- Nise, fride si sub repartitoare de telecomunicatii in cladiri

STAS 8779

- Cabluri de semnalizare cu izolatie cu manta de PVC

STAS 9954/1

- Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie datorita gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare

STAS 11381/33

- Semne conventionale pentru scheme electrice. Elemente si dispozitive de protectie in telecomunicatii

STAS 11381/35

- Semne conventionale pentru scheme electrice. Echipamente pentru transmisiuni telegrafice

STAS 11382/42

- Semne conventionale pentru scheme electrice. Elemente si dispozitive de protectie in telecomunicatii

STAS 11381/43

- Semne conventionale pentru scheme electrice. Linii, centrale si centre de telecomunicatii pentru telefonie, telegrafie si radioficare

STAS 11381/44

- Semne conventionale pentru scheme electrice. Constructii si instalatii pentru telecomunicatii

STAS 12604/4

- Protectie impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii

STAS 12604/5

- Protectie impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare

STAS 113889

- Cabluri si conducte. Metode de incercare

STAS 8590/9-89

- Prelucrarea datelor. Comunicatia datelor. Tehnologie

SR EN 60 617-0:2000

- Simboluri grafice pentru scheme electrice.Partea 9

ANSI/EIA/TIA 568A

- Horizontal Cabling. Backbone Cabling

SR CEI 364-7

- Instalatii electrice ale cladirilor. Reguli pentru instalatii si amplasamente speciale


BIBLIOGRAFIE


1.     "Normativ privind executarea instalatiilor electrice interioare" - Ministerul Energiei Electrice, 1995.

2.     Ing. Ion Mihai, ing. Dorin Merișca , ing. Eugen Manzarescu - "Manual pentru autorizarea electricienilor instalatori" - Editura centru de informare și documentare pentru energetica, 1995.

3.     Binachi C., Mira N., Ionescu C.; - "Instalatii electrice in constructii" - Editura Didactica Si Pedagogica, 1975.

4. Rodica Dromereschi, Victor Gavril, Luigi Ionescu ; - "Instalații electrice" - Editura MAST, 2007.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate