Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Instalatii electrice - Locuinta Unifamiliala S+P+2E


Instalatii electrice - Locuinta Unifamiliala S+P+2E
Instalatii electrice

Locuinta Unifamiliala S+P+2E

Faza de proiectare : PT

Proiect Nr. : 3030/2009

Beneficiar : Familia

Proiectant :
Aprilie 2009

Borderou

MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE

1.GENERALITATI

OBIECTUL PROIECTULUI

Proiectul rezolva problemele instalatiilor electrice interioare ale locuintei unifamiliale S+P+2E din localitatea Av Coifescu, Alexandria, judetul Teleorman.

In cadrul proiectului sunt tratate urmatoarele tipuri de instalatii electrice:

distributia energiei electrice;

iluminat interior normal;

instalatia pentru prizele de utilizare generala;

instalatia de forta;

instalatia de protectie a cladirii la efectele trasnetului;

masuri de protectie impotriva socurilor electrice si PSI.

1.2 BAZA DE PROIECTARE

La baza intocmirii proiectului au stat:

Tema de proiectare elaborata de beneficiar;

Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;

Teme de specialitate: instalatii termice si instalatii sanitare.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in
vigoare:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;

HG 867-03 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor cu tensiuni pana Ia 1000 V ca., indicativ I7- 2002;

Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului, indicativ I 20-2000;

- Normativ de incercari si masurari Ia echipamente si instalatii electrice, indicativ
PE 116/ 94;

Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din cladiri NP - 061 - 02.

- Instructiuni privind compensarea puterii reactive in retelele electrice, indicativ
PE 120/94;

Legea 90/1996 - Norme generale de protectia muncii ;

- MMPS -65-2002 - Norme specifice de protectia a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice ;

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin MI nr. 775/22.07.1998;

- Ordonanta Guvernului Romaniei nr.60/28.08.1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata cu Legea nr. 212/1997;

P 118 - 1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

SR HD 384.4.47. Protectia impotriva socurilor electrice.

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate conform Legii 10 / 1995, specialitatea instalatii electrice Ie.

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau avize speciale.

2. SOLUTIA TEHNICA PROIECTATA

2.1. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 

Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor electrice se realizeaza din tabloul electric parter(T.P) montat in holul locuintei unifamiliale. Cofretul tabloulului electric TP este din material plastic incombustibil, pentru montaj ingropat, cu usa transparenta, avand gradul de protectie IP40.Din TP sunt alimentate si tablourile care se afla pe fiecare etaj, si care alimenteaza consumatorii de pe nivele.

Bransamentul tri fazat trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte :

- Putere electrica instalata Pi: 57.2 kW;- Putere electrica absorbita Pa: 36 kW;

urentul de calcul Ic : 74.4 A;

- tensiunea de utilizare Un : 3x400/230 V; 50 Hz;

- factor de putere mediu neutral cosφ: 0.92;

Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, aparatura de birou, aparatura audio-video, aparatura electrocasnica.Pe linga acestea mai sunt alimentate si instalatiile pentru climatizare.

Receptoarele electrice din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente negative perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului.

Alimentarea cu energie electrica este prevazuta a se realiza prin intermediul unui bransament trifazat ce va fi dimensionat conform cerintelor electro-energetice si solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica, la solicitarea beneficiarului. Schema de distributie este TNC-S, separarea facandu-se in tabloul parter(TP).

In interiorul cladirii, la parterul acesteia se va amplasa tabloul general de distributie.

Energia electrica consumata va fi contorizata conform avizului de racordare in Blocul de Masura si Protectie amplasat in exteriorul cladirii. Se va realiza o contorizare a energiei active nefiind necesara o contorizare a energiei reactiva datorita valorii factorului de utilizare a carui valoare este peste valoarea neutrala de 0.92.

Prezentul proiect de instalatii electrice este limitat la bornele de iesire din tabloul electric parter (T.P.), iar in aval satisface toti receptorii de energie electrica din zona locuintei administrative cat si a receptoarelor exterioare aferente acesteia. In tabloul T.G. s-a prevazut o rezerva de putere pentru a putea satisface si viitorii consumatori, deocamdata nespecificati.

2.2 DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

Instalatia electrica de iluminat, prize si forta a fost realizata in sistem de distributie radiala. Din tabloul general T.P. se alimenteaza:

Instalatiile de lumina si prize de la parter

Tablourie electrice de pe fiecare nivel ce alimenteaza consumatorii corespunzatori fiecarui nivel in parte

Tabloul electric general al consumatorului analizat T.P. va fi alimentat cu un cablu tip CYaBY din Blocul de Masura si Protectie Trifazat, pozat in apropierea constructiei cu legatura la priza de pamant.

Tablourile electrice vor avea grade de protectie si tipul de confectie, functie de locul de amplasare, (vezi schemele monofilare).

Coloanele de distributie a energiei electrice se vor realiza cu cablu tip CYY-F montat in tub de protectie IPEY.

Circuitele electrice vor fi realizate din conductor tip FY montat in tub IPEY sau coppex ignifugat, dupa caz. Aceste circuite se vor poza ingropat sub tencuiala peretilor, in sapa de egalizare a pardoselii sau aparent, prin tavanul fals, dupa caz. Solutiile de pozare a circuitelor electrice sunt adoptate in functie de modul de finisare a incaperilor si de destinatia acestora.

2.3 INSTALATIA DE ILUMINAT INTERIOR

Iluminatul interior normal va fi rezolvat cu corpuri de iluminat tip spot, lustra, plafoniera, aplica functie de amplasare. Tipul surselor de lumina va fi incandescent sau fluorescent dupa caz (vezi planul de iluminat interior). S-a optat pentru un iluminat general clasic in concordanta cu arhitectura cladirii. Tipul corpurilor de iluminat cat si pozitiile acestora pe planul de arhitectura au fost stabilite de beneficiar/arhitect. Comanda iluminatului interior se va realiza local cu intrerupatoare sau comutatoare, montate in apropierea usilor de acces, ingropat la inaltimea de 1.2 m fata de pardoseala.

Pentru spatiul interioare in functie de destinatia incaperii, intensitatea luminoasa trebuie sa fie aproximativ de 150-200 lx cu un grad mare de uniformitate conform normelor luminotehnice in vigoare ;

2.4. Instalatia pentru prizele de utilizare generala

Instalatia electrica de prize va asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor indicati in tema de proiectare.

Tensiunea de lucru pentru iluminat si prize este de 230 V c.a. monofazat.

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie.

Prizele se vor monta ingropat sau aparent, cu grad de protectie IP20 sau IP45 functie de locul amplasarii acestora.

Pe circuitele de prize este prevazuta o putere instalata de 2000 W, in conformitate cu prevederile normativului NP - I7. Pe circuitele de iluminat sunt prevazute maxim 30 corpuri de iluminat in alimentare monofazata in conformitate cu prevederile normativului NP - I7.

Prizele sunt montate la inaltimea de 0.25 m fata de pardoseala finita.

Pentru centrala termica, pentru echipamnetele de climatizare, pentru hota din bucatarie precum si pentru instalatia exterioara de climatizare s-au prevazut circuite separate.

2.5. Instalatia de forta si automatizare

Alimentarea receptoarelor de forta se realizeaza cu conductori CY montati in tub de protectie.

Centralele termice utilizate pentru producerea agentului termic de incalzire si pentru prepararea a.c.msunt echipate complet de furnizorul de echipamente, inclusiv toata automatizarea necesara.

In sarcina proiectantului de instalatii electrice cade doar alimentarea cu energie electrica a centralelor.

In mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele ( forta, iluminat, prize si automatizare ) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare dupa caz.

2.6. INSTALATIA DE PROTECTIE A CLADIRII LA EFECTELE TRASNETULUI

Instalatia de protectie si impamantareInstalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra constructiei, avand rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din atmosfera, pe masura aparitiei lor.

Datorita naturii constuctiei, a formelor geometrice cat si a amplasamentului cladirii raportata la zonele kerateunice s-a stabilit prin calcul faptul ca ESTE necesara o instalatie de captare de sine statatoare.

Potectia cladirii se realizeaza printr-un echipament PREVECTRON.

O cobarire cu platbanda OLZn 20x2.5, ce se leaga de priza de pamant prin intermediul unor piese de separatie montate la inaltimea de 2 m. Pentru protectia mecanica, coborarile vor fi protejate cu teava de otel f2" si l=2m.

Priza de pamant este de tip natural, realizata din platbanda OLZn 40x4 sudata de armaturile fundatiei. Se va urmari realizarea unei continuitati de tip galvanic intre toate ramificatiile instalatiei de impamantare.

2.7. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

2.7.1 Masuri impotriva atingerii directe

Se vor respecta regulile privind protectia muncii pentru astfel de situatii

Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiala, conform prevederilor normativului I7-02.

2.7.2. Masuri impotriva atingerilor indirecte.

Protectia de baza se asigura prin legarea partilor metalice ce accidental ar putea ajunge sub tensiune la conductorul de protectie PE. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30mA pe circuitele de prize

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.

2.8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta la executie toate prevederile din Norme Generale de Protectie a Muncii aprobate prin Ordinul comun MMSS / MSF nr. 508/933 din 2002, precum si prevederile specifice din Legea 90/1996 si normele Metodologice de aplicare aferente.

Se vor respecta cu strictete prevederile NSPM - 65 - 2001 " Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice".

Se interzice efectuarea de lucrari sub tensiune.

Se interzice orice lucrare la instalatia de paratraznet si la cea de legare la pamant pe timp de ploaie, furtuna, etc.

Executia acestor instalatii se incepe obligatoriu cu instalatia de legare la pamant, urmata de realizarea legaturilor la pamant a instalatiei electrice; instalatia de paratraznet se monteaza ultima, conductorul de captare montandu-se numai dupa racordarea conductoarelor de coborare la pamant; dupa racordarea la pamant a instalatiei de paratraznet se interzice efectuarea de lucrari la aceasta instalatie.

La utilizarea sculelor electrice portabile se vor respecta normele de protectia muncii specifice acestora. La utilizarea ciocanelor, daltilor, masinilor de gaurit electrice, personalul care utilizeaza aceste unelte va purta obligatoriu echipament de protectie, respectiv ochelari sau ecran de protectie, manusi de protectie, casca de protectie.

Personalul executant cat si cel de control sau supraveghere va purta obligatoriu casca de protectie, pe timpul cat se afla in zona in care se executa lucrari.

Personalul care va lucra la punerea sub tensiune a instalatiei noi va purta casca si ochelari de protectie si manusi si cizme electroizolante.

La executia instalatiei de paratraznet personalul de executie va purta echipamentul de protectie specific lucrului la inaltime. Revine in sarcina executantului asigurarea masurilor specifice si a conditiilor necesare respectarii prevederilor de protectie a muncii.

Materiale. Montaj.

Executarea instalatiilor electrice se va face cu materiale, aparate si echipamente omologate. Pentru realizarea in bune conditiuni a lucrarilor care fac obiectul acestei investitii executantul va analiza prezenta documentatie (piese scrise si desenate), precum si standardele / instructiunile tehnice de executie nominalizate. Eventualele neconcordante intre elementele din proiect si situatia din teren vor fi sesizate in vederea rezolvarii lor din timp, pentru a nu afecta procesele de executie.

Se va evita amplasarea instalatiilor electrice pe trasee comune cu acelea ale altor instalatii, iar acolo unde acest lucru nu este posibil se vor respecta distantele minime obligatorii prevazute in normativul P107.

Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in lucru. Corpurile de iluminat vor fi suspendate cu dispozitive capabile sa sustina de 5 ori greutatea lampilor. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductori. Tablourile electrice vor fi executate astfel incit sa se asigure accesul la instalatia electrica in cazul intretinerii sau a localizarii defectelor electrice ce pot avea loc. Toate circuitele din tablouri vor fi prevazute cu etichete. Legaturile conductorilor vor fi realizate numai in doze, prin cositorire si izolare corespunzatoare.

Verificarea instalatiei electrice va cuprinde controlul sectiunilor conductorilor in concordanta cu specificatiile proiectului, legaturile din doze, controlul sigurantelor si a aparatelor de protectie, masurarea rezistentei de izolatie a conductoarelor fata de pamint si intre ele. Se vor verifica legatura tablourilor la nul si racordurile coloanelor de alimentare la tablouri.

Toate lucrarile de executie se vor face in afara tensiunii de alimentare cu energie electrica. In timpul executiei se vor lua masuri pentru evitarea producerii incendiilor prin exploatarea ingrijita a sculelor si utilajelor necesare si inspectii la incheierea programului de lucru.

In exploatare se interzice modificarea instalatiilor electrice fara avizul proiectantului de specialitate.

3. PROTECTIA MEDIULUI

Protectia mediului se realizeaza prin adoptarea de echipamente (cabluri etc) care asigura evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre.

Cu privire la solutia tehnica pe baza careia va fi realizata instalatia electrica, se apreciaza ca aceasta este conforma cu prevederile obligatorii cu privire la prevenirea, reducerea si la controlul integrat al poluarii mediului inconjurator, prevazute de OUG Nr.34/2002, aprobat prin Legea Nr. 645/2002.

In exploatare se interzice modificarea instalatiilor electrice fara avizul proiectantului de specialitate.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate