Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
TEST DE VERIFICARE - CURS ELECTRICIAN


TEST DE VERIFICARE - CURS ELECTRICIAN
TEST DE VERIFICARE    1

CURS ELECTRICIAN

A) PROBA TEORETICA
Cum poate fi curentul electric?

a)     continuu ;

b)    alternativ;

c)     mixt.

2. Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare este de:

a) 90 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii de racordare la 110 kv

b) 30 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii de racordare la medie

tensiune

c) 15 zile calendaristice de la inregistrarea cererii de racordare la joasa tensiune

3.Care este unitatea de masura pentru curentul electric?

a)     ohm

b)     metru

c)     Amper

4. Cum se poate face legarea rezistentelor electrice?

a)     in serie

b)    in paralel

c)     mixt

5.Ce reprezinta urmatorul semn?

a)     rezistnta electrica

b)     conductor electric

c)     intrerupator monopolar

6. Pentru a lucra intr-o instalatie electrica, muncitorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)     sa fie calificat electrician

b)    sa fie autorizat

c)     sa fie angajat la FRE din zona unde se afla instalatia

7 .Care este formula pentru puterea electrica?

a)     P=U*I

b)   

a)     P=R*I2

8.Alegerea sectiunii unui conductor electric depinde de :

a)     nedepasirea limitei de incalzire;

b)    rezistenta mecanica suficienta;

c)     nedepasirea unui procent de pierdere de tensiune;

9.Care este legea protectiei muncii?

a)     Legea 319/2006

b)     Legea 114/1996

c)     Legea 19/1994

10. Termenul de incheiere a contactului pentru furnizarea de energie electrica este de :

a) 10 zile lucratore de la depunerea completa a documentatiei

b) 15 zile calendaristice de la depunerea completa a documentatiei

c) 30 de zile de la depunerea completa a documentatiei

11.Ce varsta minima trebuie sa aiba un muncitor care lucreaza la inaltime?

a)     16 ani

b)     17 ani

c)     18 ani

12. Care sunt primele masuri de prin ajutor in caz de electrocutare?

a)     scoaterea de sub tensiune a electrocutatului prin indepartarea cu mana a partilor aflate sub tensiune

b)    scoaterea de sub tensiune folosind mijloace de protectie electroizolante

13.Care sunt efectele produse de curentul electric?

a)     efectul termic

b)    efectul chimic

c)     efectul magnetic

Care este puterea instalata maxima pe un circuit de iluminat in locuinte?

a)     1Kv

b)     2Kv

c)     3Kv

15 .Cum se traseaza liniile de cota in desenul tehnic ?

a)     cu linie groasa si se termina la capat cu sageti

b)     cu linie punct si se termina la capat cu sageti

c)     cu linie subtire si se termina la capat cu sageti

16.Cum trebuie sa fie rezistenta prizei de pamant ?

a)     rezistenta cat mai mica (max.4W

b)     tensiunea cat mai mica

17.Cum se obtine calitatea de electrician autorizat ?

a)     prin examen la ANRE

b)     pe baza calificarii de electician si examen la ANRE

c)     fara nici o conditie

18. Pe ce conductor al unei instalatii electrice se monteaza sigurante ?

a)     pe conductorul de faza

b)     pe conductorul de nul

c)     pe conductoarele circuitelor de protectie

19.Ce se intelege prin conductor OL-AL ?

a)     conductorul cu invelis de otel si inima de aluminiu

b)    conductorul cu inima de otel si invelis de aluminiu

B. PROBA PRACTICA

1.Un abonat consuma energie electrica prin utilizarea unei plite electrice cu rezistenta de 30 Ωce absoarbe un curent electric de 8 A si a 4 becuri a cate 75 W , functionand toate timp de o ora si 15 minute.Sa se determine energia electrica totala consumata de abonat in acest interval de timp.

Prez=R*I2=30*82=30*64= 1920 W=1,92 Kw

Pbec=4*75 = 300W= 0,3 Kw

W= (Prez+ Pbec ) *t = (1,92+0,3)*( 1+15/60)=2,22*1,25=2,775 Kw

2 .Sa se determine pierderea de tensiune in volti si in procente pentru o portiune de circuit care are rezistenta de 0,5W si pri care trece un curent de 8A, tensiunea de alimentare fiind 220v.

U=R* I=0,5*8=4V

U%= U*100/U=4*100/220= 1,8%

3.Un resou electric are notat pe tablita urmatoarele date : U=220v si I=5A. Care este puterea electrica ?

P=U*I=220*5=1100W=1,1KW

4.Un colac de sarma de aluminiu cu sectiunea de 4 mm2 si g=32 are o rezistenta ohmica de 2 W. Care este lungimea sarmei ?

R=l/ *s l=R*s* =32*2*4= 256m

TEST DE VERIFICARE 2

CURS ELECTRICIENI

A) PROBA TEORETICA

1.Operatorul de distributie a energiei electrice este obligate sa raspuna la sesizarile

efectuate de consumatori:

a) in termen de 10 zile lucratoare

b) in termen de 3 zile lucratoare

c) la toate sesizarile transmise in scris

2.Cum se face transportul energiei electrice catre consumatori?

a)     prin retele de troleibuze;

b)    prin linii electrice;

c)     cu ajutorul mijloacelor de transport;

3.Care din urmatoarele valori ale tensiunii nominale sunt standardizate?

a)     230V ; 380 V; 660V; 1000 V;

b)    6KV; 10 KV; 20KV;

c)     110KV; 220KV; 400KV; 750KV

4. Care din urmatoarele relatii pentru putere, este corecta?

a)     P=U*I

b)     P=R*I2

c)     P=U2*R

5 . Ce intelegeti prin urmatorul semn?

a)     rezistenta electrica;

b)     intrerupator monopolar;

c)     priza bipolara;

6. Fisa de solutie pentru racordare la retea a unui consummator se elaboreaza de:

a) utilizator

b) operatorul de retea

c) orice consultant de specialitate

7.Care este unitatea de masura a curentului electric (I)?

a)     Voltul (V)

b)    Amperul (A)

c)     Watul (W)

.In cate grupe de protectia muncii poate fi incadrat personalul autorizat?a)     2 grupe;

b)     4 grupe;

c)     5 grupe;

9. Sectiunea unui conductor electric depiunde de:

a)     nedepasirea limitei de incalzire;

b)    rezistenta mecanica suficienta;

c)     nedepasirea unui procent de pierdere de tensiune

10.Care este prima masura de prim ajutor ce se ia in cazul un electrocutat?

a)     scoaterea de sub tensiune;

b)     anuntarea salvarii;

c)     anuntarea sefilor erarhici;

11 Ce intelegeti prin conductor OL-AL?

a)     un conductor care are un invelis de otel si o inima de aluminiu;

b)    un conductor care are invelis de aluminiu si inima de otel;

c)     un conductor din aluminiu;

12 Care este Legea Protectiei Muncii ?

a)     Legea 319/2006

b)     Legea 19/2001

c)     Legea 53/2003

13. Din ce este format dosarul preliminar al lurarilor de instalatii electrice interioare?

a) cerere tip si planul instalatiei;

b) cerere tip si cerere pentru inceperea lucrarilor;

c) autorizatia electricianului.

14. Cum este randamentul electric?

a)     mai mare ca 1;

b)    mai mic ca 1;

c)     egal cu 1.

15. Este accident de munca accidentul suferit in timpul si pe traseul normal de la locul de munca si invers ?

a)     da

b)     nu

16.Cate tipuri de instructaj de protectia muncii cunoasteti ?

a)     1 tip

b)     2 tipuri

c)     3 tipuri

17.In locuinte, pentru ce putere a consumatorului, se prevede circuit de priza separat ?

a)     1Kw

b)     2Kw

c)     2,5Kw

18.Obtinerea calitatii de electrician autorizat se realizeaza in urma:

a) promovarea unui examen de autorizare

b) promovarea unui concurs de autoprizare cu numar limitat de locuri

c) un interviu in fata unei comisii ANRE

19.Care este valoarea unei sigurante pentru un conductor de Cu cu sectiunea de 2,5mm?

a)     10A

b)     20A

c)     16A   

B.PROBA PRACTICA

1. Printr-o linie electrica monofazata de aluminiu , avand lungimea de 150 m, va trece un curent neinductiv ( cosφ=1) de 30 A, la tensiunea de 220 v. Ce sectiune minima trebuie sa aiba conductoarele liniei, pierderea de tensiune considerandu-se de 3% (ΔU=6,6V) , iar

ρ =1/34Ωmm2 /m   

R= *L/S

U=R*I

R= U/I

U/I= *L/S

U*S= I *L

S= I* *L/ U

S=30*1/34*2*150/6,6 =264,7/6,6= 40,1 mm2

Se alege sectiunea standard inediat superioara= 50mm2

2. Tensiunea electrica a unui circuit electric este de 24V, iar rezistenta circuitului este de 6W. Sa se determine valoarea curentului electric ce trece prin circuit.

I=U/R = 24/6= 4 A

3.Care este rezistenta electrica a unui conductor de aluminiu cu lungimea de 500m , diametrul de 5mm si g

R= l / g * s = 500/ 52*3,14*52/4 =500/1020,5 =0,49Ω

4.Cata energie electrica consuma o lampa alimentata la o tensiune de 220V prin care trece un curent de 0,3A daca lampa functioneaza 15 minute ?

W= U*I*t= 220*0,3*15/60= 16.5 Wh=0,0165 KWh

TEST VERIFICARE 3
CURS CALIFICARE ELECTRICIENI

Transformatorul de putere transforma:

a) numai tensiunea;

b) numai curentul;

c) si tensiunea si curentul;

Puterea electrica se masoara in:

a)     Amper;

b)    Volt:

c)     Watt:

Care din mijloacele de protectie mentionate mai jos se folosesc la intregirea liniei prin executarea cordoanelor de legatura intre panouri?

a)     ochelari de protectie;

b)    manusi electroizolante;

c)     atenuatoare de tensiune indusa;

d)    scurcircuitoare.

Pentru a lucra intr-o instalatie electrica, muncitorul trebuie sa indeplineasca n urmatoarele conditii:

a)     sa fie calificat ca electrician;

b)    sa fie autorizat;

c)     sa fie angajat la FRE din zona in care se afla instalatia respectiva.

Cablul cu simbolul A2YSY este:

a)     cablu pentru tensiunea de 20 Kv;

b)    cablu pentru tensiunea de 10Kv;

c)     cablu de circuite secundare.

STEP - 20 Kv, reprezinta:

a)     intrerupator de 20 Kv;

b)    separator trifazat de 20 Kv , cu punere la pamant de exterior;

c)     separator trifazat de 20 Kv, de interior.

8. Care este legea lui Ohm si scrieti formula

9. Puterea electrica in curent continuu se calculeaza cu formula:

a)     P = U*I;

b)    P = R*I;

c)     P = R/I;

d)    P = R*I2

10.Legarea si fixarea sarcinilor de carligele macaralelor se pot face de:

a)     legatori de sarcina, numiti prin decizie;

b)    orice muncitor , daca piesa care se manipuleaza are urechi speciale de prindere;

c)     seful formatiei de lucru.

In ce situatie lucrul la inaltime se poate efectua fara supraveghere de la sol?

a)     daca lucreaza cel putin 2 muncitori la inaltime in acelasi loc;

b)    daca cel care lucreaza la inaltime are cel putin categoria a 5-a de calificare;

c)     in nici o situatie.O linie in constructie se incruciseaza cu o alta linie sub tensiune. In care caz se poate efectua traversarea fara intrerupeaea tensiunii?

a)     in situatia in care linia in constructie subtraverseaza linia sub tensiune;

b)    in nici o situatie.

Benzile paralele de punere la pamant din interiorul statiei electrice exterioare vor fi ingropate:

a)     in stratul superficial al solului (maxim 0.6 m);

b)    la 2 m adancime;

c)     cel mai adanc.

Ce intelegeti prin "circuite secundare" ale unei statii electrice de transformare?

a)     circuite electrice neimportante;

b)    circuite electrice de masura, protectie, comanda, semnalizare, etc;

c)     circuite electrice de iluminat exterior.

Pentru incarcarea bateriilor de acumulare se folosesc:

a)     transformatoare de curent;

b)    redresoare;

c)     transformatoare de sudura.

Operatii de demontare a scurtcircuitoarelor sau deschiderea separatoarelor de punere la pamant in zona protejata se fac numai cu aprobarea:

a)     sefului de lucrare;

b)    responsabilului cu admiterea;

c)     inginerului sef al exploatarii.

17. Furnizorul de energie electrica este indreptatit sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice in caz de:

a) consum fraudulos de energie electrica

b) neplata facturii curente de energie

c) neplata abonamentului radio-tv

18.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani:

a) efectuarea de lucrari in zona de protectie a instalatiei electrice

b) deteriorarea,modificarea fara drept a instalatiilor electrice sau sustragerea de componente ale acestora

c) nerespectarea reglementarilor ANRE

19. Termenul minim de anuntare a consumatorilor privind intreruperea furnizarii de energie electrica este de:

a) 48 ore

b) 24 ore

c) 10 ore

20.Care este varsta minma a unui muncitor care lucreaza la inaltime?

a)     16 ani

b)    17 ani

c)     18 ani

B) PROBA PRACTICA

1.Un circuit electric monofazat este alimentat la plecarea din tablou, la tensiunea de 220V.La capatul opus este racordat un radiator avand 3135 W. Pierderea de tensiune din circuit este de 5%.Sa se calculeze :

a) rezistenta electrica a circuitului conductoarelor si a radiatorului

b) consumul de energie electrica a radiatorului in interval de 10 minute

a)     Uborne = U tablou -ΔU = 220-5/100*220 = 220-11= 209 V

I= P/ Uborne = 3135/209 = 15 A

R= ΔU/I = 11/15 = 0,73 Ω

b) W = P* t = 3135*10/60 =522,5 Wh = 0,5225 KWh

2.Care este rezistenta electrica a unei linii electrice monofazate din cupru, avand o lungime de 2 Km si sectiunea de 25mm2, cu g

R= l / g *s = 2*2000 / 57*25= 4000/ 1425 = 2,8 W

3.Ce curent maxim se absoarbe prin bransamentul monofazt de 220 V de catre o instalatie electrica dintr-o locuinta in care sunt instalate : 6 becuri a cate 100 W, un aparat de radio de 30W si un frigider de 140W ?

P= U*I

I= P/U

P= Pbec +P radio + P frig = 6*100+30+140 = 770 W

I= 770/220= 3,5 A

TEST VERIFICARE 4
CURS CALIFICARE ELECTRICIENI

1.Care este unitatea de masura a curentului electric (I)?

a) Voltul (V)

b) Amperul (A)

c) Watul (W)

2.In cate grupe de protectia muncii poate fi incadrat personalul autorizat?

a)     2 grupe;

b) 4 grupe;

c) 5 grupe;

3. Sectiunea unui conductor electric depiunde de:

a)     nedepasirea limitei de incalzire;

b)    rezistenta mecanica suficienta;

c)     nedepasirea unui procent de pierdere de tensiune

4.Care este prima masura de prim ajutor ce se ia in cazul un electrocutat?

a)     scoaterea de sub tensiune;

b) anuntarea salvarii;

c) anuntarea sefilor erarhici;

5 Termenul pentru emiterea azizului tehnic de racordare la reteaua de joasa tensiune este de:

a) 10 zile calendaristice de la depunerea documentatiei

b) 20 zile calendaristice de la depunerea documentaiei

c) 30 de zile calandaristice de la depunerea documentatiei

6 Care este Legea Protectiei Muncii ?

a) Legea 90/1996

b) Legea 319/2006

c)Legea 53/2003

7. Din ce este format dosarul preliminar al lurarilor de instalatii electrice interioare?

a) cerere tip si planul instalatiei;

b) cerere tip si cerere pentru inceperea lucrarilor;

c) autorizatia electricianului.

8.Ce intelegeti prin "circuite secundare" ale unei statii electrice de transformare?

a)circuite electrice neimportante;

b)circuite electrice de masura, protectie, comanda, semnalizare, etc;

c)circuite electrice de iluminat exterior.

9. Pentru incarcarea bateriilor de acumulare se folosesc:

a) transformatoare de curent;

b) redresoare;

c) transformatoare de sudura.

10.In caz de consum fraudulos de energie electrica, consumatorul  :

a) va fi sanctionat contraventional

b) va primi preaviz de deconectare

c) va fi debransat si va plati contravaloarea energiei electreice consumate

11 Obtinerea avizului tehnic de racordare de catre un utilizator :

a) este obligatorie pentru orice loc nou de consum

b) nu este obligatorie pentu o durata de 6 luni

c) nu este obligatorie pentru puteri sub 100 KW

12. In cursul saptamanii, frecventa trebuie sa se incadreze in banda:

a) 50 Hz -6%, 50 Hz+4%

b) 50 Hz-10%, 50 Hz+5%

c) 50 Hz - 10%, 50 Hz+ 4%

13.Care este varsta minma a unui muncitor care lucreaza la inaltime?

a)     16 ani

b)    17 ani

c)     18 ani

14. Cum este randamentul electric?

a)     mai mare ca 1;

b)    mai mic ca 1;

c)     egal cu 1.

15. Este accident de munca accidentul suferit in timpul si pe traseul normal de la locul de munca si invers ?

a)     da

b)     nu

16.Cate tipuri de instructaj de protectia muncii cunoasteti ?

a)     1 tip

b)     2 tipuri

c)     3 tipuri

17.In locuinte, pentru ce putere a consumatorului, se prevede circuit de priza separat ?

a)     1Kw

b)     2Kw

c)     2,5Kw

18.Care sunt efectele curentului electric ?

a) efect termicb) efect chimic

c) efect magnetic

19.Care este valoarea unei sigurante pentru un conductor de Cu cu

sectiunea de 2,5mm?

a)     10A

b)     20A

c)     16A   

B. PROBA PRACTICA

1.Ce curent maxim se absoarbe print-un bransament electric monofazat de 220 V de catre o instalatie electrica dintr-o locuinta in care sunt instalate : 5 lampi de cate 100 W, un aparat tv de 30 W si un frigider de 100W?

I= P/U= ( 5*100+30+100)/220 = 630/220 = 2,86 A

2.Sa se determine pierderea de tensiune in volti si in procente pentru o portiune de circuit care are rezistenta de 0,5W si prin care trece un curent de 8A, tensiunea de alimentare fiind 220v.

U=R* I=0,5*8=4V

U%= U*100/U=4*100/220= 1,8%

3.Un resou electric are notat pe tablita urmatoarele date : U=220v si I=5A. Care este puterea electrica ?

P=U*I=220*5=1100W=1,1KW

4.Un colac de sarma de aluminiu cu sectiunea de 4 mm2 si g=32 are o rezistenta ohmica de 2 W. Care este lungimea sarmei ?

R=l/ *s l=R*s* =32*2*4= 256m

TEST VERIFICARE 5
CURS CALIFICARE ELECTRICIENI

1.Conform Legii 318/2003(Legea energiei electrice), legea creaza cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatilor in sectorul :

a)     energiei electrice

b)    energiei termice

c)     energiei electrice si energiei termice

. Din ce este format dosarul preliminar al lurarilor de instalatii electrice interioare?

a)cerere tip si planul instalatiei;

b)cerere tip si cerere pentru inceperea lucrarilor;

c)autorizatia electricianului.

3. Este accident de munca accidentul suferit in timpul si pe traseul

normal de la locul de munca si invers ?

a) da

a)     nu

4.Cate tipuri de instructaj de protectia muncii cunoasteti ?

a) 1 tip

b) 2 tipuri

c) 3 tipuri

5.In locuinte, pentru ce putere a consumatorului, se prevede circuit de priza separat ?

a) 1Kw

b) 2Kw

c) 2,5Kw

6.Care este unitatea de masura a curentului electric (I)?

a) Voltul (V)

b) Amperul (A)

c)     Watul (W)

7.Cum poate fi curentul electric?

a) continuu ;

b) alternativ

c) mixt.

8.Termenul pentru raspuns la reclamatii privind nivelul tensiunii este de :

a) 30 zile calendaristice

b) 15 zile calendaristice

c) 10 zile lucratoare

9. Cum se poate face legarea rezistentelor electrice?

a) in serie

b) in paralel

c) mixt


10.Ce reprezinta urmatorul semn?

a) rezistnta electrica

b) lampa de iluminat

c) intrerupator monopolar

11.Care este formula pentru puterea electrica?

a)P=U*I

b)

c)P=R*I2

12.Alegerea sectiunii unui conductor electric depinde de :

a) nedepasirea limitei de incalzire;

b) rezistenta mecanica suficienta;

c) nedepasirea unui procent de pierdere de tensiune;

13.Conform Legii energiei electrice,sustragerea de energie electrica constutuie:

a) infractiune de furt si se pedepseste conform codului penal

b) contraventie

c) nici o abatere

14.Furnizorul de energie electrica este indreptatit sa rezilieze contractul numai in caz de:

a)     consum fraudulos

b)     neplata facturilor

c)     consum fraudulos si neplata facturilor

15. Ce intelegeti prin conductor OL-AL?

a) un conductor care are un invelis de otel si o inima de aluminiu;

b) un conductor care are invelis de aluminiu si inima de otel;

c) un conductor din aluminiu;

16.Care este varsta minma a unui muncitor care lucreaza la inaltime?

d)    16 ani

e)     17 ani

f)      18 ani

17. Cum este randamentul electric?

d)     mai mare ca 1;

e)     mai mic ca 1;

f)      egal cu 1.

18. Reteaua electrica de interes public este reteaua electrica la care se pot racorda :

a)     cel putin 2 utilizatori;

b)     cel putin 5 utilizatori;

c)     cel putin 10 utilizatori

19.Care este prima masura de prim ajutor ce se ia in cazul un electrocutat?

b)    scoaterea de sub tensiune;

b) anuntarea salvarii;

c) anuntarea sefilor erarhici;

B. PROBA PRACTICA

1. Un circuit electric monofazat este alimentat la plecarea din tablou, la tensiunea de 220V.La capatul opus este racordat un radiator avand 3135 W. Pierderea de tensiune din circuit este de 5%.Sa se calculeze :

a) rezistenta electrica a circuitului conductoarelor si a radiatorului

b) consumul de energie electrica a radiatorului in interval de 10 minute

a)     Uborne = U tablou -ΔU = 220-5/100*220 = 220-11= 209 V

I= P/ Uborne = 3135/209 = 15 A

R= ΔU/I = 11/15 = 0,73 Ω

b) W = P* t = 3135 *10/60 =522,5 Wh =0, 5225 KWh

2.Sa se determine pierderea de tensiune in volti si in procente pentru o portiune de circuit care are rezistenta de 0,5W si prin care trece un curent de 8A, tensiunea de alimentare fiind 220v.

U=R* I=0,5*8=4V

U%= U*100/U=4*100/220= 1,8%   

3.Un resou electric are notat pe tablita urmatoarele date : U=220v si I=5A. Care este puterea electrica ?

P=U*I=220*5=1100W=1,1KW

4.Un colac de sarma de aluminiu cu sectiunea de 4 mm2 si g=32 are o rezistenta ohmica de 2 W Care este lungimea sarmei ?

R=l/γ*s l=R*s* =32*2*4= 256m
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate