Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Chestionar cu subiecte pentru examenul la disciplina circuite integrate numerice


Chestionar cu subiecte pentru examenul la disciplina circuite integrate numerice


CHESTIONAR

CU SUBIECTE PENTRU EXAMENUL LA DISCIPLINA

CIRCUITE INTEGRATE NUMERICE

Modelul algebrelor Boole. Teoreme de baza. Principiul dualitatii logice.Forme analitice si grafoanalitice de prezentare a functiilor logice. Corespondente intre acestea.

Operatori logici fundamentali, simbolizare, definirea si caracterizarea principalilor parametri statici.

Definirea si caracterizarea principalilor parametri dinamici ai operatorilor logici fundamentali.

Implementarea functiilor logice cu operatori logici. Avantajul folosirii operatorilor inversori. Definirea hazardului combinational si metode de evitare.

Criterii de minimizare si algoritmul de minimizare a functiilor logice folosind diagrame Veitch-Karnaugh cu variabile explicite si/sau implicite.

Operatori TTL standard. Scheme, functionari, caracteristica de transfer. Variante de cuplare pe magistrale de date.

Operatorul inversor CMOS si poarta de transfer CMOS. Scheme, functionari, parametri, caracteristici de transfer.

Circuite logice combinationale. Definire, clasificare, parametrii, probleme de analiza si sinteza.

Codificatoare si decodificatoare de adrese si codificatoare prioritare. Definire, scheme, aplicatii.

Decodificatoare binar zecimale si BCD - 7 segmente. Definire, tabele de adevar, scheme logice.

Multiplexoare: definire, scheme, aplicatii, extensii.

Demultiplexoare: definire, scheme, aplicatii, extensii.

Comparatoare logice, semisumatoare si sumatoare aritmetice. Definire, scheme, extensii si aplicatii.

Coduri binare naturale, reflectate, inverse, complementare. Transcodoare paralel intre cod binar natural si cod binar reflectat.

Coduri binar-zecimale: BCD, 5421, 2421, 8421P, Exces 3, TFF, TFS.

Structuri combinationale programabile in PLD. Definire, clasificare, scheme, configuratii uzuale si extensii cu PLA.

Efectul reactiei galvanice asupra unui numar impar de operatori logici inversori conectati in cascada. Generatoare de impulsuri cu operatori logici.

Efectul reactiei galvanice asupra unui numar par de operatori logici inversori conectati in cascada. Explicarea efectului de autoblocare (latch).Circuite basculante bistabile RS elementare.

Circuite basculante bistabile RS sincronizate. Definire, ecuatii de tranzitie a starilor. Scheme cu diverse tipuri de sincronizari.

Circuite basculante bistabile integrate tip D. Definire, ecuatii specifice, diferite variante de implementare functie de sincronizare si tehnologia de integrare.

Circuite basculante bistabile integrate JK si T. Ecuatii specifice, variante de scheme cu diferite tipuri de sincronizari, scheme de conversie pentru CBB-T.

Registre electronice. Definire, clasificare, configuratii uzuale, extensii cu registre de deplasare si cu registre universale.

Numaratoare realizate cu registre de deplasare (inel, Johnson). Principii de functionare, secvente de numarare, exemple pe 4 biti, corectii de pornire.

Memorii semiconductoare. Definire, clasificare, parametri. Memorii cu adresare ordonata FIFO, LIFO realizate cu registre. Generatoare de SPA. Scheme si parametri.

Numaratoare electronice. Definire, clasificare, parametri. Numaratoare directe, inverse. Principiul realizarii variantelor de numaratoare binare asincrone, respectiv sincrone.

Numaratoare reversibile si numaratoare programabile: definire, variante de programare, tipuri de extensii.

Memorii ROM. Structuri de celule de memorare si schema bloc interna a memoriei. Caracteristici ale memoriilor ROM, diagramele semnalelor caracteristice.

Memorii RAM. Structuri de celule de memorare si scheme bloc interne. Caracteristici ale memoriilor RAM, cicluri de functionare, diagramele semnalelor caracteristice.

Modelul automatelor finite cu stari memorate. Definire, proprietati, clasificare. Automate finite de tip Mealy si de tip Moore. Semiautomatul caracteristic.

EXEMPLE DE PROBLEME

1. Sa se implementeze cu MDX4/1 circuitul combinational care este implementeaza urmatorul sistem de functii logice:

2. Sa se implementeze cu DMUX 1/4 circuitul combinational care furnizeaza urmatorul sistem de functii la iesire:

3. Sa se proiecteze un transcodor combinational intre codurile binar zecimale

- E3 si 2421

- 5421 si 8421

- 2421 si 5421

- 8421 si E3 in variante cu operatori si cu sumatoare

- 8421P si TFF

4. Sa se proiecteze un transcodor combinational intre codurile binare:

- CBN - CC2

- CBR - CC2

- CBI - CBR

- CBR - CBN

- CC2 - CBN

5. Sa se proiecteze structura unei memorii ROM cu capacitatea CM = 4kw folosind circuite integrate care au Cm = 1kO.

6. Sa se proiecteze structura unei memorii RAM statice cu capacitatea CM = 8MDw folosind circuite integrate care au Cm = 2Mw.

7. Sa se proiecteze un numarator sincron cu urmatoarea secventa codificata binar:

1

8. Sa se implementeze circuitul XOR cu adancime minima pentru 64 de variabile binare.

9. Sa se proiecteze circuitul de complexitate minima pentru implementarea functiei logice:

10. Sa se proiecteze un numarator modulo 8 in cel putin trei variante de implementare, cu succesiuni ale starilor distincte.

11. Sa se proiecteze un numarator sincron, direct, modulo p = 13.

12. Sa se proiecteze un numarator sincron, invers, modulo p = 9.

13 Sa se proiecteze un numarator binar asincron reversibil;

14. Sa se proiecteze un MUX 36/1 cu MUX 8/1 + MUX 4/1 si complexitate minima.

15. Sa se proiecteze un numarator care sa parcurga progresiv secventele binare pare pe 4 biti.

16. Sa se proiecteze un numarator sincron care sa numere conform urmatoarei succesiuni de stari:

0010

17. Sa se proiecteze un generator de SPA cu registre de universale de 4 biti folosind polinomul

18. Sa se proiecteze un numarator decadic in cod 5421 (sau 2421, E3, 6421, BCD, Johnson).

19. Sa se proiecteze circuitul RC al unui generator de impulsuri cu operatori CMOS, pentru fr=1,4MHz.

20. Sa se proiecteze circuitul RC al unui generator de impulsuri cu operatori TTL, pentru fr= 8 MHz.

ATENTIE !

Caiet (dosar) cu minimum 30 de probleme distincte, rezolvate, pe care il veti prezenta la intrarea in examen.

SUCCES !

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate