Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Buclarea si debuclarea retelelor electrice de medie tensiune cu separatoare de constructie normala, din comanda operativa a centrelor operative din sccmr banat


Buclarea si debuclarea retelelor electrice de medie tensiune cu separatoare de constructie normala, din comanda operativa a centrelor operative din sccmr banat


BUCLAREA SI DEBUCLAREA RETELELOR ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNE CU SEPARATOARE DE CONSTRUCTIE NORMALA, DIN COMANDA OPERATIVA A CENTRELOR OPERATIVE DIN ScCMR BANAT1. SCOP

Stabileste conceptia si cronologia manevrelor de buclare si de debuclare sub tensiune prin separatoare de constructie normala in retelele de MT din comanda operative a centrelor operative din SCMR Banat.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Se aplica in retelele de MT din comanda operativa a centrelor operative de dispecer din SCMR Banat si constitue procedura cadru folosita de toate entitatile DirER si DirR Banat la manevrele de buclare si de debuclare sub tensiune prin separatoare de constructie normala.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1 Codul Tehnic al RET- Ord. ANRE nr.20 /27.08. 2004, completat cu Ord. ANRE nr.35/06.12.2004; Regulament pentru conducere prin dispecer in Sistemul Energetic National-RCD

Codul Tehnic al RED - Ord. ANRE nr.128 / 2008

3.3. PE 118/92 - Regulament general de manevre in instalatiile electrice - RGM

3.4. Studiu efectuat de I.P. Timisoara, conform contract nr. 76/1992

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. DEFINITII

BUCLAREA sau DEBUCLAREA este ansamblul operatiilor prin care doua instalatii cu parametrii compatibili sunt puse in paralel, respectiv se separa din starea de paralel.

4.2 ABREVIERI

- DED AT+MT Timisoara - Dispecer Energetic Distributie Inalta si Medie tensiune Timisoara

- DEDL - Dispecer Energetic Distributie Local

- IMS - element de retea care poate intrerupe curenti de pana la 600A

- STUX - sistem de telecontrol in statiile de IT/MT

- STM - sistem de telecontrol in reteaua de MT

- SCMR - Sectia Conducere si Monitorizare Retea

- AT - inalta tensiune

- ZR- Zona de Retea

- MT - medie tensiune

- JT - joasa tensiune

5. DESCRIEREA ACTIVITATILOR SI RESPONSABILITATILOR

5.1.Conditii tehnice

Conditii tehnice necesare in instalatiile de 110 kV:

a) Alimentarea instalatiilor din aceeasi sursa

schema instalatiilor la 110 kV este de asa natura incat liniile de 110 kV ce alimenteaza statiile de 110/MT care urmeaza a se bucla sau a se debucla, sa fie alimentate din aceeasi sursa;

b) Diferenta reactantelor dintre ramurile buclei, vazuta dinspre sursa comuna la nivelul tensiunii de 110 kV, sa fie mai mica decat +10% din media aritmetica a acestor reactante

reactanta pentru Un=110 kV pe o ramura a buclei se constituie ca suma a reactantei liniei de 110 kV si a reactantei transformatorului aflat in functie:

X1 = XLEA1+XTRstatia1 [W

respectiv X2 = XLEA2+XTRstatia2 [W

Diferenta reactantelor celor doua ramuri de bucla la Un=110 kV este

Xdif = X1-X2

Se impune conditia Xdif <+10%((X1+X2)/2);

c)   Conexiunile si rapoartele transformatoarelor de 110/MT sunt aceleasi:

in instalatiile ScCMR Banat aceste conditii sunt indeplinite.

d)   Raportul puterilor aparente nominale ale transformatorilor de 110/MT sa nu fie mai mic de 1/3:

in instalatiile SCMR Banat    aceasta conditie este indeplinita.

Conditii tehnice necesare in instalatiile de medie tensiune

a) Diferenta de potentiale pe cele doua contacte ale separatorului care urmeaza a fi inchis in bucla sa fie minima:

in conditiile reale de exploatare se pot citi, de personalul de servire operativa din statiile netelecontrolate, sau din STUX-STM, doar valorile tensiunilor pe barele de medie tensiune ale statiilor ce urmeaza a se bucla;

micsorarea diferentei de potential pe cutitele separatorului inaintea buclarii se face prin aprecierea caderilor de tensiune pana la locul de buclare, functie de parametrii liniilor de medie tensiune pana la locul de buclare.

b) Curentul la locul de deschidere a separatorului in bucla sa fie minim:

fabricile constructoare de separatoare furnizeaza beneficiarului doar valoarea curentului de rupere maxim admis in situatia in care, in urma deschiderii, unul din potentialele separatorului este zero - Irupere= 11 A;

datele tehnice ale separatoarelor de constructie normala nu contin referiri la curentul de rupere in situatia existentei a doua surse cu parametrii apropiati;

din contractul cu I.P. Timisoara nr. 76/1992 rezulta ca valoarea curentului care poate fi rupt in conditii de siguranta totala - Irupere = 20 A (400 kVA la 10 kV si 700 kVA la 20 kV);

curentul maxim de rupere admis in situatiile analizate poate fi depasit, dar reusita stingerii arcului scade;

la caile de curent accesibile exista posibilitatea practica de citire a acestui curent cu ajutorul dispozitivelor speciale de masurare a curentilor la tensiuni de 6-20kV. Acolo unde accesul este imposibil, sau acolo unde nu exista asigurate conditii IPSSM/2007, se recurge la citirea curentilor aferenti plecarilor buclate in statiile de 110/MT ( ampermetrele montate pe celulele in cauza );

valoarea curentului minim in situatia "buclat" se obtine prin modificarea ploturilor la transformatoarele 110/MT din statii;

5.2. Masuri organizatorice

Pentru incadrarea in conditiile tehnice de la punctele "5.1.1." si "5.1.2." se pot aplica urmatoarele masuri organizatorice:

5.2.1. Se executa manevre suplimentare in reteaua de 110kV care sa conduca la realizarea conditiei tehnice "5.1.1. a)" Se poate conecta o cupla de 110 kV intre barele ce constituie surse pentru liniile de 110 kV, sau se poate conecta o linie de 110 kV care poate lega cele doua statii ce urmeaza a se bucla/debucla;

5.2.2. Se identifica in anexa la procedura statiile ce urmeaza a se bucla. Se pune conditia de "functionare optima in paralel" rezultand transformatoarele care trebuie sa fie in functie pentru operatiile de buclare/debuclare. Daca este necesara punerea in functie a celuilalt transformator din statie, dispecerul sef tura DED AT+MT Timisoara, ca autoritate de decizie, va dispune manevrele necesare;

5.2.3. Se compara puterile activa si reactiva cu care sunt incarcate transformatoarele din cele doua statii ce urmeaza a fi buclate. Daca diferenta de puteri (active si reactive) este cel putin de valoarea puterii mai mici si prin urmare sunt sau se pot stabili circulatii periculoase la locul de buclare sau pe linia de buclare, se recurge la punerea in sarcina a celui de al doilea transformator in statia cu incarcare mai mare si se deconecteaza cupla longitudinala de medie tensiune. In general se cauta mijloace de apropiere a valorilor puterilor active, respectiv reactive;

5.2.4. Se vor avea in vedere in mod special bateriile de condensatori din statiile ce urmeaza a se bucla/debucla. Micsorarea curentului de circulatie se poate realiza prin conectarea sau deconectarea treptelor acestor baterii astfel incat sa se aduca puterile reactive pe transformatoare la valori cat mai apropiate;

5.2.5. In cazul in care intre cele doua retele buclabile exista o linie conectata intr-un capat si deconectata la celalalt capat si aceasta are capacitatea de transport necesara (sectiune corespunzatoare), se poate recurge la realizarea prin intrerupator a unui feeder intre statii. In acest fel buclarea/debuclarea altor doua linii, apartinand celor doua instalatii, se realizeaza cu siguaranta marita, conditiile tehnice si organizatorice pentru buclare/debuclare prin intrerupator ramanand valabile ca si in cazul inchiderii sau deschiderii unui separator de constructie normala;

5.2.6. In retelele de medie tensiune la care intre doua statii exista o linie prevazuta cu separatie prin intrerupator si scopul manevrelor este mutarea separatiei, se va recurge in mod obligatoriu la folosirea acestuia, cu respectarea conditiilor de buclare/debuclare;

5.2.7. Atunci cand intre doua statii exista linii care au ca separatie intre ele un intrerupator, IMS, reanclansator, operatiile de buclare/debuclare a altor doua linii prin separator de constructie normala se vor face numai dupa ce se realizeaza prin intrerupator un feeder intre statii, cu respectarea conditiilor de buclare/debuclare;

5.2.8. In cazul in care deschiderea in bucla trebuie facuta in primul post pe una din plecarile buclate, se va deconecta intrerupatorul din statia apropiata si numai dupa aceea se va deschide in gol separatorul de cablu spre statie. Daca separatia are ca scop retragerea primului post dinspre una dintre statii, mai intai se preia consumul postului pe joasa tensiune, sau se intrerupe, si numai dupa aceea se poate deschide intrerupatorul din statia apropiata si separatorul de cablu spre statia departata;

5.3.Masuri operative si de securitatea muncii

3.1. Manevrele programate normal si cele accidentale, in conformitate cu PE 118/92, vor fi executate in baza foilor de manevra de coordonare intocmite de personalul de dispecer MT si a foilor de manevra de executie intocmite de persoanele autorizate din cadrul centrelor de exploatare gestionare ale instalatiilor si de persoanele autorizate din cadrul centrelor de servicii;

5.3.2. In conditiile PE 118/92 (in caz de accidente, incendii, nealimentarea consumatorilor importanti) manevrele pot fi executate fara foi de manevra, dar dispecerul si personalul operativ din retea va inscrie in evidentele operativ fiecare operatie dispusa si executata;

5.3.3. Conducerea operativa a manevrelor de buclare si de debuclare se face in mod obligatoriu numai prin mijloace de comunicare directa (telefoane, radiotelefoane, etc.) intre dispecerate si intre dispecerate si personalul operativ din statii si retea;

5.3.4. Persoanele care manevreaza separatoarele in bucla sau folosesc dispozitive de masurare a curentilor la medie tensiune, vor fi echipate obligatoriu cu mijloacele de protectie prevazute de IPSSM/2007 (casca, ochelari de protectie, cizme si manusi electroizolante de inalta tensiune);

5.3.5. Actionarea separatoarelor de constructie normala se face in urmatoarele conditii:

cu o singura miscare hotarata;

persoana care executa manevra in incinta va fi in mod obligatoriu in afara razei de actiune a unui eventual arc electric (in dreptul celulei vecine). La manevrarea separatoarelor aflate la inaltime, pozitia executantului trebuie asigurata impotriva unei eventuale caderi a partilor separatorului;

usa postului zidit in care se efectueaza manevra se va lasa obligatoriu deschisa;

personalul insotitor se va afla in afara postului, intr-un unghi care sa-i permita vizualizarea miscarilor executantului;

5.3.6. Separatoarele care se actioneaza in bucla vor constitui obiectul unor revizii tehnice fara rabat de la prevederile fiselor tehnologice. Reviziile vor contine obligatoriu si operatiile urmatoare:

verificarile legate de simultaneitatea inchiderii si deschiderii cutitelor mobile pe cele trei faze;

reglarea si ungerea dispozitivelor de actionare si a contactelor;

observarea integritatii izolatorilor suport;

5.3.7. Posturile zidite in care se efectueaza acest tip de manevre trebuie sa fie etansate impotriva infiltratiilor de apa si nu vor contine atmosfera umeda;

5.3.8. Personalul operativ din statiile implicate in manevrele de buclare/debuclare are urmatoarele obligatii:

sa citeasca cat mai exact sarciniile si tensiunile dispuse;

sa urmareasca permanent circulatiile pe buclele stabilite intre statii;

sa anunte dispecerul de MT despre cresterea curentului pe plecarea buclata cu alta statie.

5.3.9. Personalul de servicii va verifica, in conformitate cu normele in vigoare, incadrarea in clasele de precizie stabilite a ampermetrelor si kilovoltmetrelor din statii. Orice defectiune sesizata va conduce la intreruperea operatiilor de buclare/debuclare, pana la remedierea acesteia.

5.3.10. Dispecerul de MT:

sa citeasca tensiunile si curentii aferenti celulelor liniilor de MT buclabile prin intermediul STUX in cazul statiilor telecontrolate;

verifica regimul de functionare a instalatiilor inainte de inceperea manevrelor;

verifica rapoartele de transformare ale reductorilor de curent pe liniile ce urmeaza a se bucla;

urmareste reglajele protectiilor aferente feederilor si cele aferente liniilor buclate;

stabileste circulatia maxima admisa functie de sectiunile liniilor si se informeaza despre starea tehnica a liniilor;

5.3.11. In cazul in care in timpul desfasurarii operatiilor de buclare/debuclare apar marimi electrice (curenti, tensiuni) care depasesc parametri stabiliti in aceasta instructiune, dispecerul de MT va sista manevrele, va obtine prin intermediul centrelor de exploatare acordul consumatorilor si in final va proceda la deconectarea din statii a liniilor in cauza pentru operatiile de buclare/debuclare fara tensiune;

5.3.12. In situatia in care personalul operativ din retea nu se incadreaza in prevederile acestei instructiuni, va solicita dispecerului MT sistarea manevrelor si realizarea schemei dorite prin alte metode;

5.3.13. Folosirea dispozitivelor omologate de masurare a curentului in circuitul electric de medie tensiune se va face doar respectand IPSSM/2007, instructiunile interne specifice si instructiunile furnizate de fabricant.

5.4.Ordinea operatiilor:

5.4.1.Odinea operatiilor pentru buclare

a)    Dispecerul MT identifica pe schemele operative liniile ce urmeaza a fi buclate;

b)    Dispecerul MT consulta schema operativa a instalatiilor, eventualitatea existentei abaterilor si foaia de manevra de coordonare;

c)    Dispecerul MT dispune personalului operativ din retea deplasarea la locul de buclare;

d)    Dispecerul MT solicita dispecerului sef-tura DED T: "conditii de buclare pentru instalatiile de 110 kV";

e)    Dispecerul sef-tura DED AT+MT. verifica conditiile mentionate la punctele "5.1.1.a)"; daca acestea nu sunt satisfacute, va lua masurile organizatorice de la punctele "5.2.1.", "5.2.2." si "5.2.3."; Dispecerul sef-tura DED AT+MT va consulta anexa instructiunii;

f)     Dispecerul sef-tura DED AT+MT confirma la dispecerul MT: "existenta conditiilor de buclare pentru instalatiile de 110 kV"; daca nu exista "conditii de buclare pentru instalatiile de 110 kV", va dispune Dispecerului MT efectuarea manevrelor cu deconectarea plecarilor in cauza, cu acordul consumatorilor;

g)    Dispecerul MT verifica si ia, daca este posibil, masurile organizatorice de la punctul "5.2.4", legate de starea operativa a bateriilor de condensatori;

h)    Dispecerul MT va solicita personalului operativ din statii valorile curentilor pentru cele doua plecari si valorile tensiunilor din cele doua statii;

i)     Dispecerul MT cu aprobarea dispecerul sef-tura DED AT+MT modifica pozitiile comutatoarelor de ploturi de la transformatoarele de forta functie de locul de buclare si de incarcarile statiilor:

scade tensiunea in statia mai apropiata de locul de buclare sau in statia care alimenteaza linia mai incarcata cu sarcina sau creste tensiunea in statia mai departata de locul de buclare sau in statia ce alimenteaza linia mai descarcata cu sarcina, dar nu mai mult de 2 ploturi intr-o statie cu nivelul de tensiune de 6-10 kV si 1 plot intr-o statie cu nivelul de tensiune de 20 kV;

scade tensiunea in statia mai incarcata cu putere activa sau reactiva sau creste tensiunea in statia mai descarcata, dar nu mai mult de 2 ploturi intr-o statie cu nivelul de tensiune de 6-10 kV si 1 plot intr-o statie cu nivelul de tensiune de 20 kV;

j)     Dispecerul MT analizeaza schema normala si ia, daca este cazul, masurile organizatorice de la punctele "5.2.5.", "5.2.6.", "5.2.7.", "5.2.8." si masurile operative de la punctul "5.3.10."; Dispecerul MT va consulta anexa instructiunii;

k)    Disp. MT dispune personalului operativ din retea buclarea prin separator de constructie normala sau prin intrerupator;

l)     Personalul operativ din retea executa manevra tinind cont de masurile organizatorice de la punctele "5.3.4." si "5.3.5.";

m) Dispecerul MT solicita personalului operativ din statii circulatiile stabilite in urma buclarii si eventual ia din nou masurile prevazute la punctul "i)" pana la micsorarea dorita a curentului de circulatie intre statii.

5.4.2 Ordinea operatiilor pentru debuclare

a) Dispecerul MT identifica pe schemele operative liniile ce urmeaza a fi debuclate;

b)     Dispecerul MT consulta schema operativa, eventualitatea existentei unor abateri si foaia de manevra de coordonare;

c)     Dispecerul MT dispune personalului operativ din retea deplasarea la locul de debuclare;

d)     Dispecerul MT solicita la Dispecerul sef-tura DED AT+MT: "conditii de debuclare pentru. instalatiile de 110 kV";

e)     DED AT+MT verifica conditiile mentionate la punctele "5.1.1.a)"; daca acestea nu sunt satisfacute, va lua masurile organizatorice de la punctele "5.2.1.", "5.2.2." si "5.2.3."; Dispecerul sef-tura DED T. va consulta anexa instructiunii;

f)      Dispecerul sef-tura DED AT+MT confirma la Dispecerul MT: "existenta conditiilor de debuclare pentru instalatiile de 110 kV"; daca nu exista "conditii de debuclare pentru instalatiile de 110 kV", va dispune la dispecerul MT efectuarea manevrelor cu deconectarea plecarilor in cauza cu acordul consumatorilor;

g)     Dispecerul MT verifica    oportunitatea luarii masurilor organizatorice de la punctul "5.2.4." si daca sunt necesare le executa;

h)     Dispecerul MT solicita personalului operativ din statii valorile curentilor pentru cele doua plecari si numerele de ploturi pe care se afla transformatoarele. Daca personalul operativ din retea are in dotare dispozitiv special de masurare a curentilor de medie tensiune si daca circuitele primare permit masurarea, Dispecerul MT dispune masurarea curentilor in situatia "buclat". Masuratoarea se va executa in locurile accesibile si in concordanta cu instructiunea specifica emisa de subunitatea gestionara;

i)      Dispecerul MT cu acordul dispecerului sef-tura DED AT+MT modifica pozitiile comutatoarelor de ploturi de la transformatoarele de forta functie de locul de debuclare si de incarcarile statiilor:

modifica pozitia comutatorului de ploturi in sensul scaderii numarului acestuia in statia apropiata locului de debuclare, sau cresterii in statia departata locului de debuclare, dar nu mai mult de 2 ploturi intr-o statie cu nivelul de tensiune de 6 10 kV si 1 plot intr-o statie cu nivelul de tensiune de 20 kV;

modifica pozitia comutatorului de ploturi in sensul scaderii numarului acestuia in statia mai incarcata cu putere activa sau reactiva, sau cresterii in statia mai descarcata, dar nu mai mult de 2 ploturi intr-o statie cu nivelul de tensiune de 6-10 kV si 1 plot intr-o statie cu nivelul de tensiune de 20 kV;

j)      Dispecerul MT, in urma actionarilor de la punctul "i)", solicita de fiecare data sarcinile pe plecarile buclate;

k)     Dispecerul MT analizeaza si compara dupa cum urmeaza:

valoarile curentilor citite pe liniile buclate cu valoarile acestora citite inainte de buclare; diferentele dintre acestia nu vor depasi 20 A;

valoarea sumei curentilor cititi pe liniile buclate cu valoarea sumei acestora inainte de buclare; diferenta acestor sume nu va depasi 20 A.

Daca citirea se face la locul de debuclare cu dispozitive speciale de masurare a curentilor de medie tensiune, atunci singura conditie necesara este de incadrare in valoarea de 20A;

l)      Dispecerul MT analizeaza schema normala si ia, daca este cazul, masurile organizatorice de la punctele "5.2.5.", "5.2.6.", "5.2.7.", "5.2.8." si masurile operative de la "5.3.10."; Dispecerul MT va consulta anexa instructiunii;

m)   In urma actionarilor de la punctul "i)" si comparatiilor si restrictiilor impuse la punctul k), dispecerul MT dispune deschiderea in bucla a separatorului de constructie normala sau a intrerupatorului;

n)     personalul operativ din retea executa manevra tinand cont de masurile de securitate de la punctele "5.3.4." si "5.3.5.";

5.5. Consideratii finale

a)   Daca manevrele de buclare sau de debuclare se fac prin intermediul unui intrerupator, valorile restrictive pot fi depasite, dar se vor incadra in datele tehnice referitoare la capacitatea de transport a liniilor si in valorile reglajelor protectiilor din statii.

b)   In cazul manevrelor cu separatoarele de constructie normala, dar cu realizarea feederului intre statii, valorile restrictive pot fi depasite cu atentionarea personalului operativ din retea asupra prevederilor de la punctul "5.3.5.".

c)   Avand in vedere toate masurile organizatorice aplicate acolo unde se poate si este cazul si daca s-au efectuat toate tatonarile permise si totusi valorile, citite in statii sau pe dispozitivele speciale de masurare a curentilor, nu se incadreaza in prevederile instructiunii, dispecerul MT va intrerupe manevrele. Cu acordul consumatorilor, obtinut de catre centrul gestionar, dispecerul MT va dispune efectuarea acestora cu deconectarea celor doua plecari din statii.

d)   Calculele ce au stat la baza anexei instructiunii se gasesc in documentatia operativa a ScCMR Banat. Se mentioneaza ca datele din anexa se bazeaza si pe statistica curenta intocmita in urma manevrelor de buclare si de debuclare executate in ultimii 5 ani.

e)   Prezenta instructiune inlocuieste instructiunea III-RS-DED-106 REV 0, Md. 1.

LOGIGRAME - nu este cazul

ANEXE SI INREGISTRARI

Anexa 1

Posibilitati si conditii practice de buclare a statiilor de 110/MT -ZR-Timisoara

Nr. Crt.

Statii

Modul buclarii-debuclarii. Conditii

10 kV

1

Azur - Victoria

Se fac buclari cu feeder doar cu aprobarea sefului CO IT-MT

2

Cetate - Dumbravita

Feeder Cb.25 Cetate cu Cb.25 Dumbravita

3

Cetate - Fratelia

Feeder Cb. 17 Fratelia cu Cb. 6+16 Cetate

4

Cetate - Victoria

Cu separator de constructie normala

5

Dumbravita - Fratelia

Cu separator de constructie normala

6

Dumbravita - Victoria

Feeder Cb.34 Dumbravita cu Cb.22 Victoria prin CT 10 kV CET Centru

7

Fratelia - Victoria

Cu separator de constructie normala

20 kV urban

1

Bucovina - Dumbravita

Feeder LES 7 Dumbravita cu LES 1 Bucovina

2

Bucovina - Cetate

Cu feeder LES 3

3

Bucovina - Fratelia

Cu separator de constructie normala

4

Bucovina - Padurea V.

Cu separator de constructie normala

5

Cetate - Fratelia

Cu separator de sarcina in T 51876, LES 1

6

Cetate - Musicescu

Cu intrerupator in T 41727,LES 6

7

Dumbravita - Padurea V.

Feeder LES 2 Dumbravita cu LES 3 P. Verde

8

Fratelia - Freidorf

Feeder LEA 4

9

Fratelia - Musicescu

Feeder LES 4 Fratelia cu LES 1 Musicescu sau IMS 1707/32,LEA 5

10

Fratelia - Venus

Cu separator de constructie normala

11

Musicescu - Venus

Feeder LES 4

12

Victoria - Dumbravita

Cu separator de constructie normala

13

Fratelia - Padurea V.

Cu separator de constructie normala

14

Padurea V. - Venus

Cu separator de constructie normala

20 kV extern

1

Buzias - Gataia

Cu separator de constructie normala

2

Buzias - Lugoj

Cu feeder LEA Capat(st.Buzias) cu LEA Boldur 1(st.Lugoj)

3

Buzias - Padurea V.

Cu separator de constructie normala

4

Carpinis - Fratelia

Cu separator de constructie normala

5

Carpinis - Freidorf

Cu separator de constructie normala

6

Carpinis - Jimbolia

Feeder LEA Jimbolia 2 (st.Carpinis) cu LEA Carpinis 2 (st.Jimbolia)

7

Carpinis - Lovrin

Cu separator de constructie normala

8

Carpinis - Satchinez

Cu separator de constructie normala

9

Deta - Fratelia

Cu IMS 12637/91/194 LEA Ghilad (st.Deta) si LEA Ghilad (st.Fratelia)

10

Deta - Gataia

Cu feeder LEA Gataia (st.Deta) si LEA Gataia (st.Gataia)

11

Deta - Giulvaz

Cu IMS 12651/179 LEA Ghilad (st.Deta) si LEA Giulvaz (st.Giulvaz)

12

Giulvaz - Fratelia

Cu separator de constructie normala

13

Jimbolia - Lovrin

Cu separator de constructie normala

14

Lovrin - Satchinez

Cu separator de constructie normala

15

Lovrin - Sinnicolau M.

Feeder LEA Tomnatic sau cu separator de constructie normala

16

Lugoj - IURT

Feeder LEA 1 si LEA2

17

Lugoj - Faget

Cu IMS 5122/150 LEA Faget (st.Lugoj) si LEA Lugoj (st.Faget)

18

Lugoj - Padurea V.

Cu separator de constructie normala

19

Ortisoara - Padurea V.

Cu separator de constructie normala

20

Ortisoara - Satchinez

Cu feeder LEA Petrol 1 (st.Ortisoara) cu LEA Ortisoara Petrol (st.Satchinez), sau cu IMS 12360/125 LEA Ortisoara (st.Ortisoara) si LEA Satchinez FRET (st.Satchinez)

21

Buzias - Fratelia

Cu IMS 22282/279 LEA Silagiu (st.Buzias) si LEA Urseni (st.Fratelia)

22

Fratelia - Satchinez

Cu separator de constructie normala

23

Freidorf - Giulvaz

Cu separator de constructie normala

Anexa 2

Posibilitati si conditii practice de buclare a statiilor de 110/MT - ZR-ARAD

Nr. crt.

Statii

Modul buclarii-debuclarii. Conditii

20 kV urban

1

Muresel-Poltura

10M cu 8P cu separator de constructie normala

2

Muresel-Fantanele

8M cu Prefabricate cu separator de constructie normala

3

Poltura-Gai

7P cu Poltura cu separator de constructie normala

4

Poltura-Gai

FNC cu FNC cu separator de constructie normala

5

Poltura-Fantanele

Sere cu Uzina apa II cu separator de constructie normala

6

Poltura-Curtici

Turnu cu Dorobanti cu separator de constructie normala

7

Poltura-Curtici

Sofronea cu Oras Curtici cu separator de constructie normala

8

Poltura-Chisineu Cris

Sintea Mare cu Nadab cu separator de constructie normala

9

Bujac-Teba

Spital cu 17T cu separator de constructie normala

10

Bujac-Teba

Parneava cu 17T (24T) cu separator de constructie normala

11

Bujac-Pecica

Pecica cu Pecica cu separator de constructie normala

12

Gai-Bujac

Rase Usoare cu Pecica cu separator de constructie normala

13

Fantanele-Lipova

Ghioroc cu Ghioroc(Balastiera) cu separator de constructie normala

14

Fantanele-Lipova

Alunis cu Zabrani cu separator de constructie normala

15

Fantanele-Ortisoara

Sagu cu Vinga separator de constructie normala

20 kV extern

1

Chisineu Cris-Poltura

Nadab cu Sintea Mare separator de constructie normala

2

Chisineu Cris-Curtici

Socodor cu Oras Curtici separator de constructie normala

3

Lipova-Pancota

Ghioroc cu Ghioroc separator de constructie normala

4

Lipova-Faget

Ususau cu Savarsin separator de constructie normala

5

Pecica-Semlac

Semlac cu Pecica buclare prin feeder

Anexa 3

Posibilitati si conditii practice de buclare a statiilor de 110/MT - ZR- DEVA

Nr. Crt.

Statii

Modul buclarii-debuclarii. Conditii

20 kv

1

IRUM-Decebal

cu feeder PA 2-Deva 4

cu feeder PT 144 - PT 12

cu feeder PA 2-PT 28

cu feeder PT 48 - PT 187

2

Decebal -Deva CFR

cu feeder PA3-Balastiera

cu feeder PT 133-PT 4

cu feeder PT 20- Cab Mas Thermi

3

Deva CFR-IRUM

cu feeder PT 164-PT123

cu feeder PT 89-PT 90

cu feeder Tipografie-Cab. Mas. REAL

cu feeder PA4-PT 152

cu feeder PT 125- PT 150

cu feeder PA 2-PT 9 B1

4

Decebal - Paulis

cu feeder Stc 12 (de bucla)

cu feeder Stc 63

cu feeder PT 226-Paulis

- cu feeder PT 227-Paulis

5

Simeria-Deva CFR

cu feeder BCA Barcea - Deva

cu feeder PT 201 Sere - Deva

6

Orastie-IMO

cu feeder IMO - Orastie 3

cu feeder PA 1 - Orastie 3

cu feeder PA 1 - PT 171

cu feeder PT 15 - PT 121 linia 1

7

Retezat - Hateg

- cu feeder Carnesti-Hateg

8

Uricani - Lupeni Sud

cu feeder Uricani - Lupeni

cu feeder Barbatenu - Uricani

9

Caprisoara - Lupeni S

cu feeder Carolina - Jiu

cu feeder Jiu - Lupeni Sud Linia 2

cu feeder TD Paroseni - Carolina -Lupeni Sud

cu feeder TD Lupeni - PT 2 Vulcan

10

Livezeni - Put 4 Livezeni

- cu feeder Put 4 Livezeni - Livezeni linia 2

11

Petrila - Lonea 2

cu feeder Lonea 2 - Petrila 3

cu feeder Lonea 3- Lonea 2

12

Petrila - Lonea 3

cu feeder Lonea 3 - Petrila 2

cu feeder Lonea 3 - Lonea 2

6 kv

1

Hd Oras - Castel

cu feeder PA 1 - Castel - PT2

cu feeder PT 2 - Castel

cu feeder PT 51- Castel

cu feeder PT 2 - PA1 - Castel

2

Petrila - Petrosani Sud

cu feeder Put Aux 2 - Petrila

cu feeder PA 2 Petrosani - Put Aux 2 - Petrila

3

Vulcan - Petrosani Sud

- cu feeder PT 40 - Vulcan

Anexa 4

Posibilitati si conditii practice de buclare a statiilor de 110/MT -ZR- Resita

Nr. Crt.

Statii

Modul buclarii-debuclarii. Conditii

20 ( 6 ) kV

1

Barzava - Calnic

PT4031: LES6kV Cablul 5 - LES6kV Calea Tm 1

PT4031: LES6kV Cablul 5 - LES6kV Calea Tm 2

PT4031: LES6kV Cablul 9 - LES6kV Calea Tm 1

PT4031: LES6kV Cablul 9 - LES6kV Calea Tm 2

2

Calnic - Calnicel

PT4111-S2: LES6kV CCSITH - LES6kV Cablul 11

PT4060-S1: LES6kV Mr.2 F.2 - LES6kV Cablul 11

PT4038-S4: LES6kV CFR SI - LES6kV Cablul 12

PT4043-S2: LES6kV Mr.3 F.2 - LES6kV Cablul 12

Se conecteaza LES6kV Calnicel in st.Calnic

3

Calnic - Bocsa

Sbucla 41: LEA20kV Moniom - LEA20kV Ocna de Fier

4

Calnic - Mociur

Se conecteaza LEA20kV Calnic in st.Mociur

Sbucla 50/94: LEA20kV Lupac - LEA20kV Centura Rural

5

Gataia - Bocsa

ST267: LEA20kV Maureni - LEA20kV Avicola Ramna

ST250: LEA20kV Maureni - LEA20kV FNC

6

Bocsa - Lugoj

S.5300: LEA20kV Avicola Ramna - LEA20kV Stiuca Dezesti

7

Balta Sarata - Lugoj

S.5373: LEA20kV Sacu- LEA20kV Crivina

8

Balta Sarata - Otelu Rosu

Sbucla 45/1: LEA20kV Sacu- LEA20kV Iaz M.Mic

Sbucla 63/1: LEA20kV Sacu- LEA20kV Iaz M.Mic

PT6055-S4: LEA20kV CFR Triaj - LEA20kV Iaz M.Mic

ST031: LEA20kV UCMC2- LEA20kV Iaz M.Mic

Sbucla75/23: LEA20kV Borlova - LEA20kV Iaz M.Mic

Sbucla152/6: LEA20kV Borlova - LEA20kV Iaz M.Mic

Sbucla330: LEA20kV Borlova - LEA20kV Iaz M.Mic

9

Otelu Rosu - Ruschita*

Se conecteaza TR.110/20kV in st.Ruschita

10

Balta Sarata - Armenis

ST237: LEA20kV Slatina Timis- LEA20kV Sadova

11

Armenis - Crusovat*

ST123: LEA20kV Teregova- LEA20kV Lucavita

12

Crusovat - Toplet

PT7304-S4: LEA20kV Mehadia - LEA20kV Herculane

13

Ponor - Crusovat*

ST361: LEA20kV Cerbu - LEA20kV Bozovici

14

Ponor - Cozla

ST053: LEA20kV Cerbu - LEA20kV Moldova Noua

15

Cozla - Moldova Noua*

ST528: LEA20kV Moldova Noua - LEA20kV Garnic

16

Oravita - Ponor

Sbucla171/79: LEA20kV Ponor - LEA20kV Sisturi 1

17

Oravita - Ciudanovita

Se conecteaza TR.6/20kV in st.Ciudanovita - LEA20kV Bradisor

18

Oravita - Mociur

Sbucla430/1/8-105: LEA20kV Bradisor - LEA20kV Ciudanovita

Separatoare ce se pot manevra in SN in bucla, indeplinesc conditiile de la 5.1.1 si 5.1.2

STXXX    Separatoare telecomandate in STM

STXXX    Separatoare telecomandate

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate