Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
Scenariu de siguranta la foc


Scenariu de siguranta la foc


SCENARIU

DE SIGURANTA LA FOC

OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezenta documentatie s-a intocmit in scopul obtinerii autorizarii din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor pentru Institutul Filiala Maria Ward, apartinand de Institutia "Congregatio Jesu", cu sediul in comuna Popesti Leordeni, Jud. Ilfov, sos. Oltenitei, 6. Apostolatul personalului (surorilor) include activitati de instruire si educare a copiilor si a tinerilor. Filiala este amplasata in Calea Serban Voda, 223, Sector 4, Bucuresti si este un institut cu rol de educatie si pregatire a prescolarilor si scolarilor din invatamantul primar, indiferent de confesiunea religioasa, cu program redus si prelungit (semiinternat, clasele I-IV).Mentiune

Fata de faza de aviz P S I, s-a schimbat destinatia initiala a institutului, din institut cu activitati apostolice si formare teologica, in institut de educatie si instruire a prescolarilor si scolarilor din invatamantul primar. Aceasta reorientare a condus la schimbari de destinatie a diverselor incaperi si cateva schimbari de solutii constructive conform planurilor anexate. S-a avut in vedere asigurarea masurilor de siguranta la foc, adoptandu-se cele strict obligatorii prevazute de norme referitoare la instalatiile de stingere pentru incendiu, la care s-au adaugat masuri suplimentare in compensatie prin montarea unei instalatii de semnalizare a incendiilor, in majoritatea spatiilor si instalatii de semnalizare gaze in bucatarie si centrala termica.

Documentatia prezentata s-a elaborat in baza Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, aprobata prin O.M.I. nr.84/14.06.2001

Redactarea documentatiei s-a efectuat avand in vedere baza legala actuala, reglementarile tehnice specifice si conditiile concrete de desfasurare a activitatilor, respectiv:

factorii de determinare a riscului de incendiu si criteriile de siguranta la foc a constructiei,conform Normelor Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor, aprobata prin O.M.I. nr. 775/98;

prevederile reglementarilor tehnice care vizeaza protectia la foc a constructiilor si instalatiilor aferente acestora;

conditiile concrete in care se va desfasura activitatea in obiectiv si concluziile rezultate in urma evaluarii efectuate asupra solutiilor constructive, a nivelului de echipare si dotare cu mijloace tehnice destinate prevenirii si stingerii incendiilor, precum si privind modul de organizare si desfasurare a activitatii de aparare impotriva incendiilor.

A.CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

A.1.DATE DE IDENTIFICARE

denumire obiectiv: Filiala Maria Ward

- amplasare: Calea Serban Voda, 223, sector 4, Bucuresti

beneficiar si proprietar: Congregatio Jesu.

destinatia obiectivului: institutie de educatie si invatamant prescolar si primar;

program institutie:

program redus :    8:00 -12:00 (invatamant prescolar);

program prelungit:    8:00-17:30 invatamant prescolar +cazare)

semiinternat (cazare ): 12,30-17,30

program personal: 24 ore

telefon: 336 58 89.

A.2. TIPUL CLADIRII SI PARTICULARITATI SPECIFICE

Constructie civila constituita dintr-un ansamblu de 4 corpuri (A,B,C,D);

Functiuni ale cladirii: mixte (invatamant, cazare, administrative)

functiuni principale: -spatii de invatamant pentru prescolari si scolari

-spatii de cazare permanente (personal) si temporare (scolari si prescolari)

-sala de sport

-sala de mese

-capela

-arhiva

-birou

-cabinet medical

-sala de calculatoare

-functiuni secundare conexe:

-bucatarie

-centrala termica

-camera hidrofor

-uscatorie,spalatorie,calcatorie

-grupuri sanitare

Distributia pe nivele a functiunilor:

Corp A

Demisol -bucatarie

-magazii alimente

-centrala termica

-camera hidrofor

-spalatorie, calcatorie, uscatorie

- grup sanitar

- hol

- casa scara

Parter -hol acces

- casa scara

-sala mese copii

-sala mese personal

-dormitoare -2

-grup sanitar

Etaj 1 -dormitoare -8

- dus -1

- grup sanitar -1

- hol

- casa scara

Etaj 2 -dormitoare -6

- capela

- sacristie 1

- hol

- grup sanitar +dus

- casa scara

Corp B

Parter -hol acces

- sali de clasa -2

- hol

- casa scara

Etaj 1 -sala comunitatii

- dormitoare -2

- hol

- casa scara

Corp C

Parter - sala de sport

- grupuri sanitare -2

- hol

Etaj 1 - grupuri sanitare -2

- hol

Corp D

Parter - sali de clasa -3

- birou director

- grup sanitar

- magazie

- holuri -2

- hol acces

- boxa

- scara

Etaj 1 -dormitoare -2

- sala calculatoare -1

- cabinet medical -1

- arhiva

- grup sanitar

- boxa- holuri

- scara

Caracteristici tehnico-economice

Obiectivul este constituit dintr-un ansamblu de patru cladiri (A,B C,D) amplasate pe un teren in suprafata totala de 2220 mp.

Arie construita: Ac=800 m;

Arie desfasurata: Ad=1780 m.

Corp A ;Ds+P+2E; Hcornise=11 m;

Corp B+C+D ;P+1E; H cornise=7,6m.

Volum construit=686+2671+1373+1082+1548=7360 mc.

A.3. UTILIZATORI (PERSOANE)

* persoane permanente (angajati) -12;

*persoane cu program redus (copii prescolari) -28;

*persoane cu program redus ( copii la semiinternat, scolari) -20;

*persoane cu program prelungit (copii prescolari) -84.

-Distributia simultana a persoanelor pe nivele, in functie de momentele zilei:

Corp A:Ds + P +E1 +E2

Demisol -4

Parter -sala de mese - 3 + 75=78 (pranz);

Etaj 1 -    8 (seara);

Etaj 2 -    12 (dimineata - seara).

Corp B

Parter -    2+56 = 58 (dimineata);

Etaj 1 -    2+56=58 (dupa-amiaza).

Corp C

Parter -    1+28 =29 (dimineata prin rotatie si prin excludere din clase curs).

Corp D

Parter -    2 +56=58 (dimineata);

1+20=21 (pranz si dupa-amiaza);

Etaj 1 - 2+56 =58(dupa-amiaza);

- 1+20=21 (dupa-amiaza);

- 1+5=6 (dimineata).

A.4. NUMARUL COMPARTIMENTELOR DE INCENDIU

Obiectivul este constituit dintr-un ansamblu de cladiri, ce comunica intre ele si reprezinta un singur compartiment de incendiu.

A.5. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA

Obiectivul se incadreaza in categoria de importanta (normala): "C" conform H.G.R nr.766/97 si clasa de importanta III, potrivit prevederilor Normativului P100/92.

A.6. NUMARUL CAILOR DE EVACUARE IN CAZ DE INCENDIU

Nivel demisol -1 (scara)

Nivele supraterane:

cai de evacuare interioare - 3 scari

-1 scara de evacuare incendiu numai pentru corp A;

- 2 scari functionale pentru corpurile B+C+D

cai de evacuare exterioare (la nivelul terenului) - 4 usi

-3 usi principale

-1 usa secundara

B. NIVELUL CRITERIILOR DE PERFORMANTA SI ALE TIMPILOR DE SIGURANTA LA FOC

B1.IDENTIFICAREA RISCULUI DE INCENDIU

Pentru aceasta s-au avut in vedere factorii determinanti mentionati in Anexa nr. 1 din Norme Generale de prevenire si stingere a incendiilor precum:

a. densitatea sarcinii termice;

b. clasele de combustibilitate ale materialelor si elementelor de constructii;

c. clasele de periculozitate ale materialelor folosite;

d. sursele potentiale de aprindere;

e. imprejurari favorizante pentru aprindere;

f. masuri pentru reducerea sau eliminarea factorilor de risc;

g. functiuni.

a. Densitatea sarcinii termice pentru birouri, spatii de cazare, statii hidrofor, grupuri sanitare, cabinet medical, au o densitate a sarcinii termice evaluata sub 420 MJ/mp.;

b+c. Clasele de combustibilitate ti periculozitate ale principalelor materiale si substante utilizate sunt:

- materialele de constructie utilizate si o parte din finisaje sunt elemente incombustibile Co (beton armat, zidarii din caramida, pereti din ghips carton, lambriuri din materiale incombustibile, tamplarie exterioara din aluminiu cu geam termopan, mocheta ignifuga);

- celelalte finisaje si materiale utilizate in imobil sunt din clasele de periculozitate P1-P4 (mica, medie si mare), conform incadrarilor din tabelul 6.2.19. din P118/99;

d+e. Sursele (potentiale) de aprindere si imprejurari ce pot favoriza aprinderea:

- instalatii si echipamente electrice defecte sau cu improvizatii utilizate in prezenta materialelor combustibile (hartie, carton, textile).

exploatarea defectuoasa a accesoriilor electrice (prize dislocate, contacte imperfecte, conductori electrici pozati direct pe pardoseala supusi unor eventuale actiuni mecanice in prezenta materialelor combustibile).

f. Masuri pentru reducerea riscului de incendiu:

# limitarea densitatii sarcinii termice, respectiv a materialelor combustibile;

# respectarea normelor P.S.I. prin:

nefolosirea echipamentelor electrice cu defecte, improvizatii;

interzicerea folosirii focului deschis in spatiile cu risc (centrala termica, garaj, spatii de depozitare).

# asigurarea protectiei circuitelor electrice impotriva sarcinilor accidentale, a electrocutarii.

# rganizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor.

g. Pentru incadrarea la nivele de risc s-a tinut cont si de destinatiile spatiilor conform prevederilor art. 2.1.3 din P118/1999.

B2. NIVELUL DE RISC DE INCENDIU (conform prevederilor art.2.1.1- 2.1.3 din P118/99)

Incaperile cu destinatia de birouri si camere de locuit sunt degajate si aduc o contributie la densitatea sarcinii termice sub 420 Mj/mp, spatiile incadrandu-se astfel la risc mic de incendiu Camera hidroforului se incadreaza la risc mic de incendiu.

- Spatiul centralei termice alimentate cu combustibil gazos si bucataria de la nivelul demisolului, se incadreaza la risc mijlociu de incendiu

- Biblioteca, spatiile de arhivare, magaziile, spalatoria-calcatoria se incadreaza la risc mare de incendiu.

Intregului compartiment de incendiu i se atribuie risc mic de incendiu, acesta ocupand >30% din volumul cladirii.

B3. GRADUL DE REZISTENTA LA FOC A CONSTRUCTIEI

Elementele de constructie structurale utilizate si cele de separare functionala,prezinta urmatoarele performante estimative privind incombustibilitatea si rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie, astfel:

stalpi de beton armat; Co; RF = 2,5 h;pereti din diafragme de beton armat; Co; RF > 7 h;

pereti exteriori si interiori din zidarie de 25 cm grosime,Co; RF = 7 h

pentru limitarea propagarii focului.

pereti interiori neportanti de separare functionala, din gips carton; Co; RF = 30 ; RF = 1 h ;.

pereti interiori de compartimentare functionala din geam termopan;    Co; RF = 15

grinzi partiale din beton armat monolit; Co; RF = 45';

plansee din beton armat monolit; Co; RF = 1 h;

planseu din beton armat monolit; Co; RF = 2 h (peste subsol);

placi (2 buc) din gips carton, pentru plafon fals; Co; RF = 1 h

inchideri perimetrale pentru fatada din metal si sticla; Co; RF = 15';

Potrivit conditiilor minime stabilite in Tabelul 2.1.9 din P118/99, constructia in ansamblu se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc.

B.4. PREINTAMPINAREA PROPAGARII FOCULUI/FUMULUI

# Limitarea propagarii focului fata de vecinatati

Fata de alte vecinatati se pastreaza distanta de siguranta sau sunt prevazute elemente antifoc (calcan).

# Limitarea propagarii focului la interior

S-a asigurat dispunerea spatiilor cu riscuri de incendiu fata de alte functiuni prin masuri constructive de protectie.

In cadrul compartimentului de incendiu masurile de protectie care vizeaza limitarea propagarii focului/fumului sunt:

Accesul la centrala termica se efectueaza printr-un hol, delimitat de pereti RF minim 3 ore, planseu RF=2 ore si usa RF=45

Spatiile pentru depozitare avand suprafata sub 36 mp nu se supune rigorilor din tabelul 3.4.4 din P118/99 (referitor la usi).

Birourile sunt separate fata de holuri prin elemente cu rezistenta la foc acoperitoare, respectiv Co, RF > 1 h si usi cu sisteme de autoinchidere, respectandu-se prevederile din tab 3.4.4 din P118/99.

Bucataria de la nivelul demisolului este separata de restul functiunilor prin pereti si plansee prevazute din elemente Co; RF minim 1h satisfacand prevederile tabelului 3.4.4. din P118/99. Golul de comunicare spre bucatarie este protejat cu usa RF 1 h.

Prin grija beneficiarului s-a prevazut o instalatie de semnalizare a eventualelor concentratii periculoase de gaze prin montarea locala a unor detectori de gaze (2 bucati la bucatarie si o bucata la centrala termica), cu prag de sensibilitate sub 2% care, semnalizeaza optic si acustic prezenta defectiunii, actionand asupra admisiei de gaze in coloanele de alimentare prin electrovanele montate pe ele.

Volumul casei scarii (corp A) este protejat prin zidarie RF de minimum 2,5 h, iar accesul dinspre demisol spre parter e protejat cu o usa RF 1,5 h. La partea superioara a casei scarii este prevazuta fereastra pentru iluminat natural si evacuare fum si gaze fierbinti in caz de incendiu.

Gurile de acces direct spre casa scarii corpului A la nivelele curente sunt prevazute cu usi pline (conform prevederilor art. 3.6.1. din P118/99) si sisteme de autoinchidere (conform prevederilor art. 2.6.31. din P118/99).

La nivelul parterului este prevazuta o usa etansa la foc RF=60', care separa functiunile demisolului conform prevederilor art. 2.6.7. din P118/99.

Incaperile de la nivelul parterului si etaje sunt separate fata de holuri/coridoare, prin elemente cu rezistenta la foc acoperitoare RF=1,5 h, pentru pereti ,conform prevederilor Tab. 4.2.105 din P 118/99 si RF=1 h pentru plansee, respectandu-se prevederile din tabelul 3.4.4. din P118/99, exceptie facandu-se la etajul 1 (ultimul nivel) din corp B, unde exista goluri neprotejate la foc (geamuri termopan) cu elemente RF= 1 h, intre sala de gimnastica si hol.

B.5. COMPORTAREA LA FOC

Contributia la foc data de materialele de constructie este practic nula.

Estimarea timpului de propagare a incendiilor la cladirile vecine este de 7 h, valoare data de elementele antifoc ale constructiei imobilului si respectindu-se si prevederile date de Normele privind proiectarea, realizarea si exploatarea corespunzatoare pentru gradinitele de copii NP 011-97 (min. 30').

B.6. STABILITATEA LA FOC

Se estimeaza la 45 in functie de cea mai mica rezistenta la foc a elementului structural de rezistenta din volumul imobilului construit.

Instalatia de hidranti exteriori de pe retea publica de apa potabila asigura debitele necesare in caz de incendiu.

B.7.CAI DE ACCES / EVACUARE SI INTERVENTIE

ACCESE SI CIRCULATII CAROSABILE PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE INCENDIU

In caz de incendiu se poate asigura accesul autospecialelor in incinta curtii si se poate se actiona pe 2 laturi,respecrindu-se prevederile art. 4.2.111.Accesul in curte se asigura prin CALEA SERBAN VODA.

CAI DE EVACUARE IN CAZ DE INCENDIU

Numarul si alcatuirea cailor de evacuare:

La exterior:

Sunt asigurate 4 cai de acces/evacuare, 1 in fatada principala si 3 pe latura lunga, respectandu-se prevederile art. 4.2.103 din P118/99. Usile de la nivelul parterului au gabaritele principale de 2,0/2,10 m. Usile supraterane se deschid in sensul deplasarii spre exterior.

La interior:

Legatura intre nivelele P, E1, E2 pentru corp A, se asigura printr-o scara interioara ce comunica cu toate nivelele, exclusiv demisolul. Legatura intre demisol si parter se asigura printr-o scara separata.

Latimea rampelor este de 1,20 m, respectandu-se prevederile art. 4.2.105. din P118/99.

Usile ce debuseaza spre casa scarii se deschid in sensul deplasarii spre scara.

Dimensionarea cailor de evacuare exterioare (conform prevederilor art. 2.6.56. din P118/99).

Demisol corp A

Nmax=4

Fnecesar = N/C = 4/80 cca 1, unde :

C - capacitatea de evacuare a unui flux

C = 80 pentru cladiri cu spatii administrative avind in vedere ca demisolul este frecventat doar de personal propriu.

Latimea scarii de 1,20 m asigura preluarea a doua fluxuri de evacuare, mai mult decat este necesar (1 flux).

Parter corp A

Nmax=78

Fnecesar = N/C = 78/50 cca 2, unde :

C - capacitatea de evacuare a unui flux

C = 50 pentru cladiri cu spatii de invatamant cu prescolari, conform prevederilor art. 4.2.103 din P118/99.

Fiecare usa poate asigura cel putin 2 fluxuri de evacuare.

Cand sunt activitati la etaje nu exista personal la parter.

Parter corp B+C+D

Nmax parter=114 (dimineata sau dupa amiaza);

Nmax etaj =137 (dupa amiaza);

Ntotal parter=NE +0,6 NP 0,6x114=207

Fnecesar = N/C = 207/50 cca 5, unde:

C - capacitatea de evacuare a unui flux;

C = 50 pentru cladiri cu spatii de invatamant cu prescolari, conform prevederilor art. 4.2.103 din P118/99.

Avand in vedere usile de evacuare din corpurile de cladire B+C+D cu gabaritele de 2,2; 2,7; 2,2, acestea asigura cel putin 3 fluxuri de evacuare fiecare, in total 3x3=9 fluxuri, peste necesarul rezultat din calcul ( 5) .

Timpul de evacuare (lungimea cailor de evacuare)

Pentru cladirile cu gradul II de rezistenta la foc, administrative, in cazul evacuarii intr-o singura directie (nivel demisol) timpul de evacuare este de sub 58 sec si lungimea caii de evacuare este sub 23 m, respectandu-se prevederile tabelului 4.2.27. din P118/99.

Pentru caile de evacuare de la parter corp A, sala de mese copii prescolari, timpul de evacuare este sub 113 sec si distante sub 23 m, respectandu-se prevederile tabelului 4.2.109. din P 118/99.Pentru corpurile B+C+D parter sau etaj, cu copii scolari si prescolari timpul de evacuare este sub 50 sec si lungimea de evacuare este sub 20 m, respectandu-se prevederile tabelului 4.2.109. din P118/99.

Marcarea cailor de evacuare

Caile de evacuare sunt marcate cu indicatoare conform STAS 297si iluminat de siguranta tip 3, cu acumulatori incorporabili.

De asemenea sunt afisate pe nivele Planuri de evacuare.

Iluminarea cailor de evacuare

S-a prevazut si iluminat natural al cailor de evacuare conform prevederilor art. 4.2.23 din P118/99, etaj 2 corp A si etaj 1 corp B+C+D si iluminat de siguranta tip 3 conform prevederilor NP-I-7-02.

Alcatuirea cailor de evacuare

Corp A

Exista o scara interioara care se desfasoara pe trei nivele, parter, E1 si E2, prevazuta cu masurile de protectie enuntate anterior. Comunicarea intre parter si demisol se efectueaza prin scara separata cu masurile de protectie enuntate anterior.

Rampele, podestele si treptele sunt realizate din materiale incombustibile, avand asigurate RF=1 h, fiind astfel indeplinita cerinta art. 2.3.33. din P118/99.

Planseul peste casa scarii este RF=1 h, fiind indeplinita cerinta art. 2.3.32. din P118/99.

Corp B+C+D

Celelalte doua scari ce deservesc corpurile B+C+D desi, sunt deschise ele pot fi asimilate cu case de scari inchise, intrucat holurile, coridoarele, sunt separate de restul functiunilor constructiei prin elemente (pereti si goluri protejate), RFpeste min.1,5 h si prin usi pline prevazute cu elemente de autoinchidere (conform art. 2.6.23. din P118/99), exceptie facand suprafetele vitrate dintre sala de gimnastica si culoarul de la nivelul etajului 1.

Nu este asigurata o scara de evacuare exterioara, la nivelul etajului 1,conform prevederilor art. 4.2.107. din P118/99, avind in vedere prescolarii (28 copii),dar cladirea este destinata si scolarilor (cl.1-4) pentru care aceasta prevedere nu este obligatorie.

B.8. TIMPI DE SIGURANTA LA FOC

Timpul de siguranta pe caile de evacuare - 15' (conform NP 001/1997)

- Timpul de supravietuire pe caile de evacuare - 20' (conform NP 011/1997).

B.9. INSTALATII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCTIEI

Alimentarea cu energie electrica

Se efectueaza prin intermediul unui tablou electric general amplasat la demisol de la care se distribuie energia electrica la toate nivelurile prin tablourile de distributie si de aici la receptori. Principalii receptori sunt:

circuite electrice pentru iluminat si prize;

circuite electrice pentru alimentarea salii de calculatoare (etaj 1);

tabloul electric aferent centralei termice;

tabloul electric aferent statiei hidrofor;

tabloul electric aferent spalatoriei + calcatoriei;

centrale de securitate (semnalizare gaze si fum);

aparate de climatizare locala, exhaustoare.

Tablourile electrice sunt realizate din materiale incombustibile, prevazute cu protectie la curent de scurtcircuit si suprasarcina.

Sint prevazute prize:

de utilizare generala;

montate local, pentru echipamentul de calcul (cu sursa de alimentare de rezerva UPS).

Iluminatul este de tip normal (tip 4) si iluminat de siguranta tip 3 (cu sursa de rezerva-acumulatori incorporabili) pentru marcarea cailor de evacuare, conform prevederilor art. 2.6.21. din P118/99.

Instalatii de incalzire

Centrala termica automatizata este alimentata cu gaz metan, amplasata la nivelul demisolului. Ea este exploatata in conditii de siguranta fiind prevazut un volum si o suprafata de decomprimare peste limitele impuse de normativele NP-DE-01/2004 si I- 13/2000. Evacuarea gazelor de ardere se efectueaza printr-un cos de fum cu pereti din zidarie, izolat termic, ce debuseaza deasupra aticului cladirii, la 1 m diferenta de nivel. Golul de comunicare cu centrala termica este protejat cu usa RF = 1,5 h ,prin grija beneficiarului. Incalzirea se efectueaza centralizat, prin corpuri statice, prin care circula agent termic (apa calda) furnizat de cazanul centralei.

Instalatii de conditionare

Sunt prevazute aparate locale de aer conditionat.

In spatiul aferent bucatariei este prevazuta o hota cu agregat pentru exhaustare, care asigura o depresiune in spatiul aferent in timpul functionarii aragazului si evacuarea noxelor.

C.ECHIPAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE SI STINGERE

Sisteme, instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

La toate nivelele si in majoritatea spatiilor s-au prevazut detectoare automate de fum.Semnalele sunt preluate de o firma de monitorizare a instalatiilor.

Totodata s-au prevazut si butoane manuale de alarmare pe traseul cailor de evacuare, care semnalizeaza acustic prezenta unei initieri de incendiu. Centrala de semnalizare este montata la nivelul parterului in holul de acces in corpul C.

Sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor.

Hidranti interiori

Conform Normativului I9/94 art. 14.52 lit. b nu este obligatorie prevederea de hidranti interiori, imobilul avand sub 5 nivele.

Hidranti exteriori

Instalatia de stingere din exterior este reprezentata de mai multihidrantii stradali din zona riverana, avand ca sursa de alimentare apa de la reteaua publica APA NOVA SA, obiectivul nedispunand de retea proprie de hidranti exteriori. Amplasarea hidrantilor exteriori stradali este pozata pe planul de incadrare in zona.

Conexiunile pentru alimentara cu apa a masinilor de lupta ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dealu Spirii" a Municipiului Bucuresti ,se vor efectua direct la hidrantii stradali din zona riverana, in caz de incendiu.

Mijloace de prima interventie

Prin grija beneficiarului, cladirea este dotata cu stingatoare portabile tip P6 si G6.

D. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU

Anuntarea incendiilor se va efectua de catre firma care monitorizeaza cladirea permanent prin intermediul centralei de semnalizare,inclusiv de catre personalul propriu utilizind apelul unic de urgenta 112, la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealu Spirii" a Municipiului Bucuresti. In caz de incendiu, interventia se va efectua de catre cadre ale pompierilor militari, care actioneaza in zona de competenta.

Timpi operativi de interventie

- timp de alertare:    max. 120 sec sau 30 sec in cazul sistemului automat de alarmare;

- timp de raspuns: max. 10 min.

- timp de localizare si stingere: 60 min.

E. CONCLUZII SI MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Prin proiect s-a asigurat nivelurile de performanta privind siguranta la foc conform prevederilor normativelor, indeplinindu-se cerintele de:

protectie si evacuare a utilizatorilor;

limitarea pierderii valorilor;

preintampinarea propagarii incendiilor;

protectia persoanelor de interventie (pompieri si alte persoane, care intervin pentru evacuare, salvare, limitare si stingerea incendiului).

Personalul propriu desfasoara activitati de:

-instruire periodica pentru respectarea normelor P.S.I. pentru asigurarea    primei interventii;

-verificare periodica a mijloacelor de stingere;

-verificare periodica a instalatiei de gaz metan si a centralei termice;

-verificare periodica a instalatiilor electrice cu personal autorizat;

-actualizarea planurilor de evacuare ori de cate ori este nevoie si aducerea lor la cunoasterea utilizatorilor;

Intocmit, Beneficiar,

Ing. OANAYAPICI CONGREGATIO JESUPolitica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate