Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
REGULARIZARI - Regularizarea debitului de apa prin realizarea unui lac de acumulare


REGULARIZARI - Regularizarea debitului de apa prin realizarea unui lac de acumulare


bUniversitatea "OVIDIUS" Constanta

Facultatea de Constructii

REGULARIZARI

Regularizarea debitului de apa prin realizarea unuilac de acumulare

Sa se realizeze regularizarea anuala completa a debitelor unui rau printr-un lac de acumulare cu folosinta complexa.

Proiectul va contine rezolvarea urmatoarelor probleme:

Ø      prelucrarea datelor hidrologice

Ø      calculul analitic si verificarea grafica a volumului util al acumularii

Ø      aprecierea volumului total al acumularii

Ø      construirea curbelor caracteristice ale acumularii:

volumul acumularii in functie de cota apei in lac

suprafata luciului de apa in functie de cota apei in lac

volumul de material necesar realizarii unui baraj din materiale locale in functie de cota apei in lac

Prelucrarea datelor hidrologice

Se cunosc debitele medii lunare afluente pe o perioada de un an.

luna

Qafl(m3/s)

luna

Qafl(m3/s)

Catre consummator se vor livra debitele in urmatoarea ordine:

luna

 Qdef(m3/s)

 Q1

 Q1

 Q2

 Q2

 Q3

 Q3

luna

 Qdef(m3/s)

 Q3

 Q3

 Q2

 Q2

 Q1

 Q1

Q1=0.75 * Qm (m3/s)

Q2=Qm (m3/s) Q3=1.25 * Qm (m3/s)

Qm=debitul mediu lunar (numarul mediu de zile pe luna este 30.4 reprezentand 2.62 * 106 sec/luna)

Qm= (m3/s)

luna

 Qdef(m3/s)

luna

 Qdef(m3/s)

Qm=11.14(m3/s)

Q1=0.75 * Qm=0.75*11.14=8.355(m3/s)

Q2=Qm=11.14(m3/s)

Q3=1.25*Qm=1.25*11.14=13.925(m3/s)

luna

Q(m3/s) 

 W(106m3)

Wcumulat(106m3)

(Waflcum-Wdefcum)(106m3)

Volum apa existent acumulat

(106m3)

 Qafl

Qdef

Wafl

Wdef

Waflcum

Wdefcum

8.5 

22.27

11.14

 TOTAL

Verificarea grafica a volumului util al acumularii calculului anterior

pe cale analitica

Se parcurg urmatoarele etape:

Ø      se deseneaza curba integrata a volumurilor afluente cumulate in functie de timp

Ø      se deseneaza curba ridicata ,o curba paralela la curba integrata la o distanta egala cu volumul util al acumularii calculului anterior in table

Ø      se calculeaza si se reprezinta scara radicala a debitelor defluente

Ø      se reprezinta curba integrata a debitelor defluente ducand paralele ci directiile corespunzatoare din scara radical ape perioadele in care au fost livrate diverse debite defluente (pe verticala lunii ianuarie se masoara de la curba ridicata in jos volumul de apa existent in lac in prima luna)

Ø      se verifica coincidenta lunii cu lac gol si a lunii cu lac plin intre grafic si tabelul analitic

WdefQ1=Q1*T*12=8.355*2.62*12*106=262.681 *106m3

WdefQ2=Q2*T*12=11.14*2.62*12*106=350.241 *106m3

WdefQ3=Q3*T*12=13.925*2.62*12*106=437.802 * 106m3

A.Curba de variatie a suprafetei apei din acumulare in functie de adancimea apei

Intocmirea curbei S=f(H) se face cu ajutorul planului de situatie a amplasamentului viitoarei acumulari la scara 1:5000(prezentat in anexa) ehidistanta curbelor de nivel DH=1m. Curba se traseaza dup ace in prealabil s-a stabilit axul viitorului baraj.

In planimetrarea conturului suprafetei luciului de apa delimitat de curbele de nivel succesive si axul barajului,se obtine o dependenta functionala intre suprafata inundata (Si) si adancimile apei in acumulare (Hi) care se reprezinta grafic obtinandu-se curba de variatie a suprafetei luciului de apa din lacul de acumulare.

B.Curba variatiei volumelor de apa acumulate in functie de adancimea apei in acumulare W=f(H)

Cu ajutorul suprafetei luciului de apa din lacul de acumulare (determinat anterior) si al echidistantelor dintre curbele de nivel successive (DH)se calculeaza volumul de apa cuprins in "chiuveta" lacului ,de la fund pana la planul orizontal reprezentat de o curba de nivel oarecare. Acest volum de apa se obtine prin insumarea volumului partial (DWi) cuprins intre doua curbe de nivel succesive.

Pentru determinarea volumelo partiale se utilizeaza una din urmatoarele metode:

Ø      metoda transelor de suprafata medii:

DWi,i+1=DH (106m3)

Ø      metoda aproximarii volumului de apa cu volumul unui trunchi de con

DWi,i+1= (106m3)

A1=83.5*0.252=5.22 ha

A2=317*0.252=19.81 ha

A3=697*0.252=43.56 ha

A4=1005*0.252=62.81 ha

A5=1204*0.252=75.25 ha

A6=1426*0.252=89.12 ha

A 7=1633*0.252=103.06 ha

A8=1875*0.252=117.87 ha

Rezultatele se resimt in abelul urmator:

cota (m)

DH (m)

Si (ha)

 Simed (ha)

DWi(106m3)

Dwicum(106m3)

75.25

C.Variatia volumului de constructii din corpul barajului in functie de cota unui lac ,este data de dependenta functionala de Vb=f(H),unde

Vb=volumul de constructie din corpul barajului corespunzator inaltimii H

Calculul Vb se face pentru diferite inaltimi ale barajului in acelasi amplasament. Pentru detrminarea acestuia se parcurg etapele urmatoare :

Ø      se stabileste sectiunea transversala prin vane in dreptul am plasamentului barajului

Ø      se imparte barajul in n volume partiale delimitate de sectiunile orizontale la diferite ianltimi

Ø      volumul partial,notat DVb(i,i+1),corespunde inaltimii Hi,i-1 cuprinsa intre sectiunile i-1,I se determina cu relatia:

DVb(i-1,i)=wi-1,1- (106m3)

wi-1,i=i-1,i (m2)

Li-1,i=lungimile barajului corespunzator inaltimilor Hi-1,Hi si se masoara pe planul de situatie pe axul amplasamentului barajului

wi-1,i=aria sectiunii partiale din corpul barajului

bi-1,i=latimile de corornament a barajului la partea superioara corespunzatoare Hi-1,Hi

Ø      se stabileste sectiunea transversala tip a barajului (sectiune trapezoidala)

Ø      se stabileste elementele sectiunuii transversale a barajului:

latimea la coronament (b)

pantele taluzurilor de la baraj (m1,m2)

b=1.1* +1 (m)

H (m)

M1

 M2

 H<10

4 

Ø      volumul de constructie total al barajului este dat de relatia:

Vb=wi-1,i* (106m3)

Calculul volumului de constructie din corpul barajului se efectueaza tabelar,rezultatele fiind prezentate in urmatorul tabel:

cota (m)

Hi

(m)

bi

(m)

wI (m2)

 Li

(m)

Dvbi (106m3)

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate