Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA


CALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA


UNIVERSITATEA  POLITEHNICA  TIMISOARA

FACULTATEA DE CONSTRUCTII

DEPARTAMENTUL DE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE

SPECIALIZAREA REABILITAREA CONSTRUCTIILOR

EXEMPLU

CALCUL COEFICIENT GLOBALCALCULUL COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA

I) . Cladirea analizata are urmatoarea alcatuire

Regim de inaltime:     P+2E;

Structura verticala: zidarie portanta ;

 • Structura orizontala:    planseu beton armat 15 cm
 • Acoperis: terasa necirculabila
 • Usa de intrare:    metalica
 • Ferestre: cuplate cu deschidere interioara, cu 2 foi de sticla
 • Placa pe sol: 10 cm beton armat, 15 cm termoizolatie polistiren extrudat
 • Planseu terasa:    15 cm beton armat, 12 cm zgura expandata

II) .Determinarea caracteristicilor geometrice ale cladirii

Arii

Pereti exteriori opaci-PE

Dimensiunile de calcul pentru ariile peretilor s-au luat in conformitate cu recomandarile din C107/3-2005. Inaltimea de calcul a peretilor exteriori este , iar dimensiunile orizontale s-au masurat conform indicatiilor pe planurile orizontale.

Perete fatada principala:

Perete fatada secundara:   

Perete fatada laterala dreapta:

Perete fatada laterala stanga:

Suprafata totala a peretilor exteriori:

Ferestre-FE

Dimensiunile de calcul pentru ariile tamplariei se determina pe baza dimensiunilor nominale ale golurilor corespunzatoare din pereti.

Ferestre fatada principala:

Ferestre fatada secundara:

Ferestre fatada laterala dreapta:

Ferestre fatada laterala stanga:

Suprafata totala a ferestrelor:

Usa intrare -UE

Planseu terasa -Pac

Placa pe sol -Psol

Tip suprafta

Pereti exteriori opaci

PE

Ferestre

FE

Usa intrare

UE

Planseu terasa

Pac

Placa pe sol

Psol

Aria TOTALA a anvelopei

Aria (m2)

Volume

Volumul interior incalzit al cladirii (V):

Temperaturi

Element

Pereti exteriori opaci

PE

Ferestre

FE

Usa intrare

UE

Planseu terasa

Pac

Placa pe sol

Psol

Ti(oC)

Text(oC)

II) .Determinarea caracteristicilor geometrice ale cladirii

Se utilizeaza recomandarea din C107/1-2005, conform fazei preliminare de proiectare. La fazele preliminare de proiectare influenta puntilor termice se poate evalua printr+o reducere globala a rezistentelor termice unidirectionale astfel:

 • Pereti exteriori    2045
 • La terase 1525

t    Pereti exteriori opaci

Alcatuire:

Nr.

crt

Denumire

strat

Grosime

strat

Coeficientul de

conductivitate

termica

Rezistenta

termica

unidirectionala

dj

λj

Rj

m

W/m2K

m2K/W

Mortar var ciment

BCA 35

Mortar var

unde :

rezistenta termica a straturilor omogene , cu grosimea dj , conductivitate termica λj.

 • rezistenta la transfer termic superficial la nivelul suprafetei interioare.
 • rezistenta la transfer termic superficial la nivelul suprafetei exterioare.
 • λj = conductivitatea termica.

PE

Descriere

Suprafata

Rezistenta

termica

unidirectionala

R

Coeficient reducere, r

Rezistenta corectata

R

[m2]

m2K/W

m2K/W

Perete exterior BCA

suprafata totala a peretilor opaci : 336,32 m2

stare: buna

starea finisajelor    buna

tipul si culoarea materialelor de finisaj: tencuiala culoare deschisa de 2 cm

elemente de umbrire a fatadelor: nu exista

t    Placa pe sol

- transmitanta termica liniara medie ponderata aferenta lungimii insumate ale tuturor puntilor termice liniare [w/mK]

- transmitantele termice liniare aferente diferitelor detalii [w/mK]

Valoarea se determina din tabele prin interpolare in functie de urmatoarele caracteristici:

- rezistenta termica a stratului termoizolant

h=25 cm-grosimea straturilor de la CTS pana la nivelul superior al placii de beton armat

d=35 cm-grosimea peretelui

=3.751

Avand in vedere ca detaliul de punte termica se patreaza pe tot conturul cladirii rezulta ca valoarea coincide cu valoarea

l=2x10,25+2x12,70=45,90m

p-ponderea insumata a tuturor ariilor neizolate termic sau mai putin termoizolate existente in cadrul ariei elementului de constructie

- transmitanta termica unidirectionala medie ponderata aferenta ariei totale a zonelor neizolate sau mai putin izolate termic [W/(m2K)]

- transmitanta termica unidirectionala ale zonelor neizolate sau mai putin izolate termic

Avand in vedere ca detaliul de punte termica se patreaza pe tot conturul cladirii rezulta ca valoarea coincide cu valoarea

Psol

Descriere

Suprafata

Rezistenta

termica

unidirectionala

R

Coeficient reducere

r=r1xr2

Rezistenta corectata

R

[m2]

m2K/W

m2K/W

Placa pe sol

t    Planseul peste terasa

Alcatuire:

-pietris 3 cm

-hidroizolatie 2c+1p+4b

-sapa egalizare 3cm

-termoizolatie zgura expandata cu rol

de strat de panta

-bariera vapori si strat de difuzie 2c+1b

-placa planseu beton armat

- tencuiala mortar var 1,5 cm

Nr.

crt

Denumire

strat

Grosime

strat

Coeficientul de

conductivitate

termica

Rezistenta

termica

unidirectionala

dj

λj

Rj

m

W/m2K

m2K/W

Mortar var

Placa b.a

BV si star difuzie

Termiozolatie

1 CA

Sapa egalizare

Hidroizolatie

Pietris

unde :

rezistenta termica a straturilor omogene , cu grosimea dj , conductivitate termica λj.

 • rezistenta la transfer termic superficial la nivelul suprafetei interioare.
 • rezistenta la transfer termic superficial la nivelul suprafetei exterioare.
 • λj = conductivitatea termica.

Pac

Descriere

Suprafata

Rezistenta

termica

unidirectionala

R

Coeficient reducere, r

Rezistenta corectata

R

[m2]

m2K/W

m2K/W

Planseu terasa

Tip:    necirculabila

Stare:    buna

Suprafata totala a terasei: 113,18 m2

t    Ferestre/usi exterioare

FE/UE

Descriere

Suprafata

Tipul tamplariei

Grad de etansare

Prezenta oblon i/e

Rezistenta corectata

R

[m2]

m2K/W

FE

Ferestre cuplate cu deschidere interioara cu 2 foi de sticla de 3 mm

lemn

Fara masuri de etansare

Lipsa

UE

Usa exterioara

Metalica

Fara inchidere automata

OBSERVATIE:

Caracteristici ale spatiului locuit/incalzit [m2]

Suprafata totala a pardoselii spatiului incalzit [m2]: 130,18x3=390.54 m2

Volumul spatiului incalzit [m3] 1060.97 m3

Inaltimea medie libera a unui nivel[m] 2.80 m

Gradul de ocupare al spatiului incalzit/ nr de ore de functionare a instalatiei de incalzire: 100%/24h

Raportul dintre suprafata fatadei cu balcoane inchise si suprafata totala a fatadei prevazuta cu balcoane-0

CTS

Perimetrul exterior al placii pe sol: 45,90 m

IV) .Defalcarea ariilor peretilor exteriori si a tamplariei exterioare

Element de constructie/tip

Orientare

Total

R

V

N

S

E

(m2)

m2K/W

Tamplarie exterioara

FE

UE

Pereti exteriori

PE

V) .Determinarea coeficientului global de izolare termica

-coeficient de cuplaj termic

- factor de corectie al temperaturilor exterioare

-volumul interior incalzit al cladirii

-rezistenta termica specifica corectata medie pe ansamblul cladirii, a unui element de constructie

-aria elementului de constructie avand rezistenta termica

-numarul de schimburi de aer pe ora

Pentru calcule in faza preliminara de proiectare valorile se pot considera:

- la elemente care separa mediul interior Tj de mediul exterior

-categoria cladirii    -colectiva

-clasa de adapostire    - moderat adapostita

-clasa de permeabilitate la aer -ridicata

Coeficintii de absorbtie a radiatiei solare si a factorului optic mediu:

Tencuieli de var deschise la culoare cu

Ferestre cuplate cu doua geamuri simple cu

 • Factorii medii de insorire sunt:
    • Suprafete orizontale: 0,85
    • Suprafete veticale: 0,85

Rezistenta termica medie pe cladire:

Nr.

crt

Elementul de constructie

Aj

[m2]

m2K/W

W/K

Pereti exteriori

Ferestre

Usi

Placa pe sol

Plnseu terasa

TOTAL

Temperatura medie pe cladire conform SR 4869-1997:

Determinarea coeficientului global normat de izolare termica:

N=3- numarul de niveluri

N=3

cladirea proiectata corespunde criteriului de izolare globala

VI) .Comparatie intre valorile calculate si valorile normate ale rezistentelor

Nr.

crt

Elementul de constructie

m2K/W

m2K/W

Pereti exteriori

Ferestre

Usi

Placa pe sol

Plnseu terasa

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate