Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
CAIET DE PRACTICA - Facultatea de Constructii si Instalatii


CAIET DE PRACTICA - Facultatea de Constructii si Instalatii


Sectia Inginerie Civila

Facultatea de Constructii si Instalatii

Universitatea ,,Gh.Asachi'' IASI

CAIET DE PRACTICA

MASURI DE PRORECTIE A MUNCII

Dispozitii generale

Obligatiile lucratorilorArt 22 fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,precum si cu instructiunile angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire atat propria persoana,cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

Art 23 (1)in mod deosebit in scopul realizarilor obiectivelor prevazute la art 22 lucratorii au urmatoarele obligatii

a)      sa utilizeze corect masinile,aparatura,uneltele,substantele periculoase,echipamentele de transport si alte mijloace de protectie

b)     sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat,si,dupa utilizare sa il inapoieze sau sa il puna in locul destinat pentru pastrare

c)      sa nu procedeze la scoaterea din functiune,la modificarea,schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii,in special a masinilor,aparaturii uneltelor instalatiilor tehnice si cladirilor ,si sa utilizeze corect aceste dispozitive

d)     sa comunice imediat angajatorului si/sau muncitorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,precum si orice deficienta a sistemelor de protectie

e)      sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana

f)       sa compenseze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,atata timp cat este necesar ,pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii sanitari,pentru protectia sanatatii si securitatea lucratorilor

g)      sa coopereze,atata timp cat este necesar ,cu ajutorul sau cu lucratorii desemnati,pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate in domeniul sau de activitate

h)     sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora

i)        sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari

(2)obligatiile prevazute de aliniatul (1) se aplica ,dupa caz,si celorlalti participanti la procesul de munca,potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara

Obligatiile generale ale angajatorilor

(legea 319 /2006)

Art 6  (1)angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca

(2) in cazul in care un angajator apeleaza la servicii externe,acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu

(3)obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu aducatingere principiului responsabilitatii angajatorului

Art 7 (1) in cadrul responsabilitatilor sale,angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru :

a)      asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor

b)      prevenirea riscurilor profesionale

c)      informarea si instruirea lucratorilor

d)     asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca

(2)angajatorul are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la alin (1) , tinand seama de modificarea conditiilor ,si pentru imbunatatirea situatiilor existente

(3)fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi ,tinand seama de natura activitatilor din intreprindere si/sau unitate,angajatorul are obligatia:

a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor ,inclusiv la alegerea

echipamentelor de munca ,a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca

b) ca,ulterior evaluarii prevazute la lit a) si daca este necesar ,masurile de prevenire ,precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice

c)sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca,atunci cand ii incredinteaza sarcini

d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantilor acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor,determinate de alegerea echipamentelor ,de conditiile si mediul de munca

e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca in zonele cu risc ridicat si specific accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate

OBIECTIVUL 1

Denumirea si adresa obiectivului: Consolidare,reabilitare

structurala si functionare

imobil C.F.D.P.-Facultatea de

Constructii si Instalatii Iasi

str.Mangeron,nr.45

Beneficarul investitiei:  Universitatea Tehnica "Gh.Asachi" Iasi

Facultatea de Constructii si Instalatii

Proiectantul general: Facultatea de Constructii si Instalatii

Constructor : S.C Compania pentru constructii "ALEX" SR.L.IASI

Nr autorizatiei de constructie:   1670/10.10.2007

Eliberata de Primaria Municiupiului Iasi

Termenul de exacutie a lucrarilor prevazut in autorizatie: 24 luni

Data inceperii constructiei 10.10.2007

Data finalizarii constructiei: 31.08 2008

DESCRIERE:

Cladirea C.F.D.P. a Universitatii Tehnice "Gh. Asachi" Iasi este situata in intravilanul municipiului Iasi, pe b-dul D. Mageron, nr. 45 A, intr-o zona destinata spatiilor pantru invatamant universita. Cladirea se invecineaza cu alte spatii de invatamant care apartin Facultatii de Constructii si Instalatii, Facultatea de Arhitectura.

Cladirea are structura ralizata din cadre de beton armat prefabricate de tip portal cu console spre zona halei.

Tamplaria cladirii este realizata din termopan:

Terenul,situat in sesul Bahluiului este plat.

Amplasamentul cladirii admite urmatoarea incadrare:

zona seismica C de protectie seismica,avand perioada de colt Tc=1,0 s si coeficientul Ks=0,20;- grad seismic asimilat pe scara MSK=VIII.

vant : zona "C" - STAS 10101/21.92;

zapada : zona "C" - STAS 10101/20.92;

adancimea maxima de inghet cu valoare de 0.90m,de la cota terenului,conform prevederilor dis STAS 6054 - 77.

La alcatuirea noilor fundatii,se va avea in vedere ca apa subterana prezinta agresivitate sulfatica,functie de cota la care se descarca,existand posibilitatea interceptiei acesteia ca orizont secundar specific zonei amplasamentului.In acest caz se va tine seama de prevederile prescriptiei tehnice NE 012 - 99 privind cerintele de durabilitate, si se va institui un sistem de urmarire a comportarii in timp pentru cladirea supusa consolidarii,reabilitarii si refunctionalizarii.

Corpul C.F.D.P. va avea urmatoarea organizare functional-spatiala:

Parter: hol acces dinspre sud,scara de acces la etaj,doua laboratoare geotehnica,un laborator poduri,un laborator drumuri,camera pentru temperaturi si umiditate constanta,doua grupuri sanitare,centrala termica.

Ad=479,75mp, Au=398,00mp, Hnivel=3,00m

Etaj 1: scara de acces la etaj,culoar de circulatie,laborator geotehnica,doua laboratoare drumuri,secretariat,patru cabinete pentru cadre didactice,doua grupuri sanitare.

Ad=451,00mp, Au=372,75mp, Hnivel=3,00m

Etaj 2: scara de acces la etaj,culoar de circulatie,un laborator geologie,doua laboratoare cai ferate,sapte cabinete pentru cadre didactice,doua grupuri sanitare.

Ad=451,00mp, Au=364,50mp, Hnivel=3,00m

Etaj 3: scara de acces la etaj,culoar de circulatie,un laborator activitati didactice-poduri,cabinet doctoranzi,punct documentare doctoranzi,sala lectura si proiectare,cinci cabinete pentru cadre didactice,doua grupuri sanitare.

Ad=451,00mp, Au=366,00mp, Hnivel=3,00m

Aconstruita= 479,75mp;

Adesfasurata= 1832,75mp;

Autila totala= 1501,25mp;

Hmax cornisa=+12,85m;

Constructia proiectata se incadreaza in categoria de importanta "C",conform Ordinului MLPAT nr 31/N-1995 si la clasa a II-a de importanta conform P100-92(2006).

Solutii constructive,propuneri de consolidare

sporirea rigiditatii ansamblului structural,in special dupa directia longitudinala a cladirii prin realizarea,pe axul A-A si B-B,a unor structuri plane metalice,in ochiurile dintre cadrele transversale existente,compuse din panouri de contravantuire cu grinda de legatura sub fasiile monolite existente;

refacerea zidariei din ochiurile de cadru,in varianta unor diafragme din zidarie armata,pe toata inaltimea cladirii,numai in axele 1-1, 2-2, 4-4, 5-5,8-8,si 9-9;

Pentru structurile plane metalice pozitionate in ochiurile dintre cadrele transversale ,cu exceptia cadrelor ce delimiteaza "casa scarii-axele 4-4 si 5-5",sa prevazut:

panouri de contravantuire,din profile late dublu T cu talpi paralele-HEA cu urmatoarele caracteristici:

  • montanti si talpa de descarcare pe fasiile monolite existente:HEA 140 la parter si etajul 1; HEA 120- etajul 2 si 3;
  • diagonalele din profile HEA 100 pentru toate nivelurile;

grinda de continuitate si inchidere a panourilor,pozitionata sub fasiile monolite existente ,la toate nivelurile-HEA 240;

La nivelul parterului,cota - 0,05,pentru descarcarea panourilor de contravantuire s-au prevazut grinzi din beton armat,ce vor descarca pe buza superioara a paharelor,grinzi ce vor conlucra cu cele existente prin conectori.

Diafragmele din zidarie armata ,cu pozitionare in ochiurile cadrelor transversale de pe axele mentionate sunt prevazute a fi realizate:

din caramida plina,cu mortar M100,grosime de 25cm;

armatura Ǿ6 din OB dispusa la 3 asize conectata de stalpi prin prinedere chimic

Caracteristici ale lucrarii:

-tamplaria cu geam termopan(3 camere cu 5 camere);

-schele metalice;

tavan fals(ipsos carton) cu ajutorul profile metalice;

-vata minerala intre placa si rigips pentru o izolatie termica mai buna;

-profil F.E.A. 160,;140;

-grinzi metalice IPE 200;

-prindere cu suruburi mecanice si sudura;

-structuri metalice folosite din ce in ce mai des pt consolidare;

-prindere cu mortare epoxidice;

-placa de beton armat cu grosimea de 15 cm ce trebuie sa reziste la greutatea zapezii;

-fundatii izolate cu blocuri de fundare cu cota -120 m;

-pozarea instalatiilor electrice;

-spaleti din B.C.A,vata minerala rigida;

-peretii tencuiti cu mortar M100 fara var si si pt o rezistenta mai buna sa introdus intre parete si tencuiala plasa cuФ4x100X100;

-pentru consolidare sa intervenit pe directie longitudinala, cu cadre metalice cu grinzi de fundare intre ele,inclusiv la nivelul fundatiilor;

Vechea structura era pe cadre pe directie transversala, pentru consolidare s-a intervenit pe directie longitudinala cu cadre metalice, inclusiv la nivelul fundatiilor.

-panseu peste parter din fasii cu goluri cu rosturile chituite;

-matarea interspatiilor dintre grinda metalica si placa de beton sa realizat cu moratar M100 fara var cu fibre de sticla;

-la 3 randuri de zidarie se vine cu armatura;

-geamuri profilit;

-ipsos-carton pentru foc=asigura siguranta structurii,si pentru umezeala;

-structuri metalice din profile late dublu T-HEA 200

Fundatia extinderii sunt prevazute in solutia cu descarcari pe reazeme izolate, cu rost de tasare in raport cu cele existente. Blocurile de descarcare sunt din beton simplu C 8/10 si descarca la aceasi adancime de fundare cu fundatiile existente. Grinzile de descarcare sunt prevazute a fi realizate din beton armat, clasa rezistenta C 16/20 si armatura din OB 37 si PC 52. Placa suport pentru pardoseala este prevazuta din beton armat cu plasa sudata STNB 6/100-6/100 la partea superioara si inferioara.

Obiectivul Nr. 2

Denumirea si adresa obiectivului: Constructie locuinte colective, str. Melodiei nr. 8 Iasi jud. Iasi

Beneficiarul investitiei : Mihai Ileana

Proiectant general  : SC. Pseudo-Clasic SRL

Constructor  : Regie proprie, Nr. Anterior de construire 226/11.03.2008, eliberata de primaria Municipiului Iasi

Termen de executare : 36 luni

Data inceperii constructiei : 12.03.2008

Data finalizarii constructiei :

DESCRIERE:

Impreuna cu planseul s-a turnat centura (se toarna toarna odata, nu se intrerupe turnarea stalpilor la interior cu placa ), turnarea se face de la inaltime de h/3 din inaltimea stlpului.

Daca centura nu este turnata odata cu placa la imbinarea lor apar solicitari de momente

Inchiderile din BCA,.

Armatura din pc-uri, etrieri inchisi.

Popii de sustinere pentru turnarea placii sunt din lemn brut

Stalpi rectrangulari si cu sectiune transversala

cofrajul pentru placa din OSB

Santtierul este imprejmuit astfel incat sa nu fie permis accesul publicului.

OBIECTIV NR.3

Denumirea si adresa Consolidarea si extindere cladire

Obiectivului:  CATEDRA DE MEDICINA SOCIALA

Beneficiarul investitiei: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI

FARMACIE ,,GRIGORE T.POPA"-IASI

Proiectantul general: SC.GRUPO S.R.L.-IASI

Constructor:  S.C.OTIS STAR GRUP S.R.L.-IASI

TEL.0232-26 34 72

Nr. autorizatiei de constructie: NR.914 din 11.06.2007

Eliberata de: PRIMARIA MUNICIPIULUI -IASI

Termenul de exacutie 12 LUNI

a lucrarilor prevazut in

autorizatie:

Data inceperii constructiei: 11.06.2007

Data finalizarii constructiei: 11.06.2008

CARACTERISTICI ALE LUCRARII:

avem o structura mixta cu cadru de beton si cu profil metallic in forma de I;

izolatie cu polistiren extrudat

stalpii prezinta segregare;

grinzi metalice si secundare

cladire cu demisol 6 metri (sau gasit ,,hrube")-sau facut 2 canale de drenare la 7 metri prevazute cu filtrulul invers(se pune mai intai pietrisul apoi nisipul andrenat de sus -fenomenul de capilaritate)

P+2E+M

zidarie din BCA

-placa turnata perfect iar popii ce sustin placa de decofreaza in stil,,sah"

peretii se dau cu glet de ipsos

grinzile metalice sunt ,,mascate"cu rigips(ipsos carton)

PLACI DIN IPSOS-CARTON:

Placile din ipsos carton sunt din ce in ce mai utilizate ca material pentru constructii la nivel international.In interiorul cladirilor,acestea pot fi utilizate pentru a realize pereti despartitori,tavane si podele.Ele au un rol foarte impotant in izolarea acustica si termica,dar si in prorejarea impotriv a oncendiilor si a umezelii.Montarea lor esta rapida,usoara si la preturi foarte acceptabile.Au fost proiectate si tipuri specifice de placi din gips-carton pentru suprafete curbe sau tavane boltite.Placile din ipsos-carton sunt tip sandwis,compuse dintr-un strat de ipsos intre doua folii de carton,fiind reciclabile in totalitate

Avantaje

Peretii din ipsos-carton(sisteme constructive uscate) prezinta multe avantaje pentru utilizatorii lor:

sunt mai ieftine decat cei realizati prin procedeul de constructie umed;

-fiind vorba de montare uscata,nu avem o umezeala inutila;

-esta curate si mai rapida cu 505 fata de sistemul umed;

-timpul de finisare si curatare este mai redus;

-capacitate de izolare termica si fonica mai buna decat peretii masivi;

-greutate redusa(25-50 kg/mp,fata de 200 kg/mp pentru un perete masiv);

-nu necesita o prelucrare ulterioara,putand fi tapetati sau zugraviti imediat dupa montare;

-regleaza climatul interior datorita marii capacitate de absorbtie;

-siguranta in exploatare verificata.

Obiectivul nr.4

SPATII DE INVATAMANTSI CERCETARE

SECTIA MASINI,UNELTE SI SCULE

ACTUALIZARE PROIECT 14/1990

Beneficiar  : UNIVERSITATEA TEHNICA "GH. ASACHI " IASI

Proiectant general  : sc. "ARH & ING" srl. IASI

Caracteristici ale lucrarii :

o      izolatie termica cu poliestiren ,placarea facandu-se pe exterior;

o      structura este foarte bine realizata;

o      betonul nu este segregat,fiind foarte bine vibrat;

o      tamplarie din aluminiu;

o      sunt doua tipuri de stalpi dreptunghiulari : - sectiune stalpi 70/70

o      sectiune stalpi 50/70

o      grinzi cu sectiunea 40/50;

o      armarea se face cu bare individuale,nu cu plase;

planseu din beton armat,acoperis si terasa circulabila;

cladirea este formata din subsol ,parter + 9E avand suprafata desfasurata de 4062 mp. si suprafata utila de 2600 mp.;

peretii exteriori portanti sunt alcatuiti din beton armat si poliestiren expandat:

tencuiala interioara de 1 cm;

beton armat de 30 cm;

vata minerala(sau poliestiren) de 1cm;

peretii exteriori neportanti sunt alcatuiti din beton armat autoclavizat,poliestiren;

cadrele de beton armat se inchid cu BCA;

peretii cortina sunt din placi de ipsos armat;

planseul peste subsol este format din beton armat de 14 cm,sapa de egalizare de 3 cm,deasupra mozaic de 3 cm;

planseu peste spatiul exterior din beton armat de 14 cm,sapa de 3 cm,mozaic de 3 cm,vata de 20 cm,tencuiala exterioara armata de 1 cm;

ferestrele si usile exterioare sunt din aluminiu;

finisaje exterioare alcatuite din pereti cortina plancati cu panouri de alucobond,iar plinurile cu termosistem si zugraveli decorative rezistente in timp;

terasele vor fi circulabile;

compartimentare interioara: peretii din interior pe structura metalica,termoizolatie si gips carton;

tamplaria interioara din profile de aluminiu cu geam sablat cu exceptia usilor de la casele scarilor care vor fi rezistente la propagarea incendiilor;

Pentru a accesa usor fatada unei cladiri ai nevoie de schela.Schela metalica are avantaje multiple fata de cea de lemn facuta de muncitori pe santier din rigle de 8x8 sau 10x10 unde se consuma mult lemn, cuie, timp, manopera. Din cele enumerate anterior ce poti refolosi? timpul nu, cuiele nu, manopera nu, ar ramine ceva lemndar lemnul respectiv a stat in ploaie si e pe jumatate stricat, plin de mortar si de vopsea.De aceea se recomanda schela metalica ce necesita timp putin pentru montaj si recuperezi absolut tot dupa fiecare lucrare. Poti s-o inchiriezi atunci cind nu iti trebuie pe santierul tau, sau o poti vinde si dupa multi ani de folosinta.

Peretii cortina

Peretii cortina satndard:au aplicatie in constructii verticale,inclinate pozitiv sau negativ si constructii cu suprafete tridimensioanale.Latimea vizibila este de 50 mm sau de 600 mm.Sistemuleste izolant prin intermediul compartimentelor de aer si a geamului izolant tip termopan.Geamul de la 6 mm pana la 50 mm grosime cu etansare cu garnituri EPDM.Acest tip de perete cortina are patru posibilitati diferite de profile de mascare:standard(3marimi),rotunjite,eliptice,plate la care sunt vizibile suruburile.Acest tip de perete cortina da posibilitatea realizarii unor structuri tridimnsionale foarte complexe.

Peretii cu nivel inalt de izolare :au aplicatie in constructii verticale,inclinate pozitiv sau negativ si constructii cu suprafete tridimensionale.Latimea vizibila este de 50 mm.Izolarea termica este realizata prin intermediul compartimentelor de aer si a geamului termoizolant cu grosimi de la 20 mm la 32 mm.Este disponibil in toata gama culorilor RAL lucioase si mate,culori metalice si anodizari.Este posibila si vopsirea in doua culori diferite pentru interior-exterior.

Peretii cortina cu line orizontala:este un sistem de aluminiu la care sunt vizibile elementele structurale orizontale.Are aplicabilitate la pereti verticali sau inclinati.Latimea vizibila este orizontal de 50 mm si vertical o garnitura ingusta neagra.Sistemul este deasemenea termoizolant prin intermediul compartimentelor de aer si a geamului cu o grosime de la 22 mm pana la 40 mm cu garnituri EPDM.

Peretii cortina cu inalt grad de etansare termica si fonica,cu un geam termopan reflexiv,cu rosturi verticale inchise cu silicon structural si rosturile verticale cu presor si clips.

SCURT DOCUMENTAR A BETOANELOR ARMATE CU FIBRE

Armarea cu fibre a materialelor casante are o vechime milenara. Caramizile nearse au fost armate cu paie sau cu par de animale pentru a evita fisurarea si micsorarea rezistentei dupa aparitia unei fisuri. Extrapolarea s-a realizat de la argila la ciment. Betonul armat cu fibre de otel are o istorie de peste un secol, elementele de constructii cu forme diferite s-au realizarea din acest material avand o rezistenta marita si o buna lucrabilitate.
Se mentioneaza ca primul patent se refera la elemente din beton armat cu fibre, dateaza din 1874 si a fost realizat in California (SUA) de A. Berard, care a incercat sa fortifice betonul prin adaugarea unor resturi de otel inegale.
In 1918, in Franta H. Alfsen, a anticipat o imbunatatire a rezistentei betonului la intindere, prin adaugarea de fibre mai lungi din otel, lemn si alte materiale. La aceste elemente s-a evidentiat influenta suprafetei fibrei asupra comportarii la interfata, fibra-matrice, ca de exemplu indoirile fibrelor, sau prin utilizarea de geometrii diferite.
In 1927 in California, G. C. Martin breveteaza realizarea de conducte din beton armat cu fibre de otel

In lucrarie inginerului roman Gogu Constantinescu, din 1943 in Anglia si 1945 in SUA se detaliaza noul material, betonul armat cu fibre de otel, in conceptul utilizarii actuale.
Studiile inginerului roman contin informatii asupra modului de distributie a fisurilor si marirea capacitatii de preluare a eforturilor (fig. 2).
In anii urmatori au aparut noi patente in SUA, Franta si Germania. Utilizarea pe scara larga a acestui material a fost limitata de costurile ridicate, dar in special de dezvoltarea betonului armat obisnuit.
Pana la inceputul anilor '60 se observa o dezvoltare incerta a acestui material, marcata de utilizari de mica importanta..
Comportarea favorabila se datoreaza capacitatii de a prelua eforturile ce apar in faza de hidratare, reducand riscul fisurarii betonul armat cu fibre de otel.
Betonul armat cu fibre de otel in comparatie cu betonul obisnuit prezinta avantaje pentru placile suport ale pardoselii in zona rosturilor, evitand fisurarea.

Obiectivul nr.5

Denumirea si adresa obiectivului  :Extinderea centrului comercial

IULIUS MALL

B-dul Tudor Vladimirescu ,IASI

Beneficiarul investitiei  :SC.IULIUS GROUP.SRL ,IASI

Proiectantul General  :B.I.A. Radu Mihailescu,Timisoara

Constructorul  :SC. BUILD CORP.SRL ,IASI

Descriere obiectiv:

Structura pe cadre metalice(fundatie,talpi,cuzineti C18/22,5);

- stalpi metalici montati cu ajutorul macaralelor;

- alinierea se face cu ajutorul teudolitului,pentru a asigura precizia lucrarilor;

Talpa :

inferioara PC52Φ16 din 15 cm in 15 cm;

superioara PC52Φ14 din 25 cm in 25 cm;

Grinzi de fundare :10 bare Φ20, 60/60;

5 inferioare;

5 superioare;

Cuzineti 24 bare Φ20 PC52

-carcase cu buloane pentru prinderea stalpilor;

cota fundare 6m in axul de langa cladire;3,80-3,30.

etrieri OB 37 Φ10 din 20 cm in 20 cm;

beton egalizare fundatie C12/15;

Imbinarea grinzilor cu stalpii se face prin sudura apoi prin prindere cu suruburi normale sau mecanice;

Obiectivul nr.6

Denumire Obiectiv  : Biserica Crestin Ortodoxa Sf. Iulian

Adresa  : Campus Tudor Vladimirescu (T4-T5)

- fundatia este din beton armat;

- structura pe diafragme din caramizi;

- bolti

- stalpi din beton armat;

- zidarie armata la 3 asize;

- caramida in format normal;tip de caramida 240x115;

- blocuri ceramice;

- beton C16/20;

-sunt prezente pete albe pe caramida numite eflorescente(saruri solubile din caramida);

- mortarul din zona zidariei contine var;

- buiandrug deasupra golurilor;

- sustinerea cu esafodaj pentru realizarea boltilor;

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate