Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Satisfactia de a face ce iti place.ascensiunea în munti, pe zapada, stânca si gheata, trasee de alpinism
Alpinism Arta cultura Diverse Divertisment Film Fotografie
Muzica Pescuit Sport

Diverse


Index » hobby » Diverse
» ISO 14004: 2004 (E)


ISO 14004: 2004 (E)
ISO 14004: 2004 (E)

Cuvant inainte

ISO (Organizatia internationala pentru standardizare) este o federatie internationala a organismelor standard nationale (organisme membre ISO). Lucrarea pentru pregatirea standardelor internationale este executata in mod normal prin comitetele tehnice ISO. Fiecare organ membru interesat de un subiect pentru care a fost stabilit un comitet tehnic are dreptul de a fi reprezentat in acel comitet. Organizatiile internationale, guvernamentale si non-guvernamentale in legatura cu ISO colaboreaza strans cu IEC (Comisia internationala pentru Electrotehnica ) cu privire la toate chestiunile de standardizare electrotehnica.

Standardele internationle sunt intocmite in conformitate cu regulile date in Directivele ISO/IEC, Partea 2.
Principala sarcina a comitetului tehnic este de a pregati standardele internationale. Proiectele de standarde internationale adoptate de comitetele tehnice sunt circulate pe la organele membre pentru votare. Publicarea lor ca standard international necesita aprobarea de catre cel putin 75% din organele membre care voteaza.

Se atrage atentia asupra posibilitatii ca anumite elemente ale acestui document pot fi subiectul unor drepturi patente. ISO nu va fi facut raspunzator pentru identificarea nici unuia din sau a tuturor drepturilor patente. ISO 14004 a fost pregatit de Comitetul tehnic ISO (TC 2007, „Managementul mediului”, Subcomitet SC 1, „Sisteme de management al mediului”).

Aceasta a doua editie anuleaza si inlocuieste prima editie (ISO 14004:1996) care a fost revizuita din punct de vedere tehnic.

Introducere

Pe masura ce creste grija pentru continua imbunatatire a calitatii mediuui, organizatiile de toate tipurile si marimile acorda o tot mai mare atentie impactului pe care activitatile, produsele si serviciile lor il au asupra mediului. Performanta unei organizatii in domeniul mediului este importanta pentru partile interne si externe interesate. Realizarea unei performante solide in domeniul mediului necesita o daruire organizationala fata de o abordare sistematica si o continua imbunatatire a unui SMM (sistem de management al mediului).

Scopul general al acestui Standard international este de a furniza asistenta organizatiilor care doresc sa implementeze sau sa imbunatateasca un SMM asa ca-si imbunatatesc performanta in domeniul mediului prin acest mod. Acest Standard International este consecvent cu conceptul de dezvoltare sustinuta si compatibila cu diverse cadre culturale, sociale si organizationale si cu diverse SMM.

Acest standard international poate fi utilizat de organizatii de orice gen, marime si nivel de maturitate, precum si in toate sectoarele si amplasamentele geografice. Nevoile speciale ale intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) sunt incorporate in acest standard international care promoveaza utilizarea de catre ele a unui SMM.

Acest Standard International face parte dintr-o serie de standarde pentru managementul mediului stabilite de ISO/TC 207. In aceasta serie doar ISO14001 contine cerintele ce pot fi auditate in mod obiectiv pentru certificare sau in scopul auto-declaratiei. Acest Standard International include exemple, descrieri si optiuni care ajuta atat la implementarea unui SMM, cat si in intarirea relatiei sale cu managementulu general al unei organizatii. In timp ce indicatiile din acest Standard International sunt consecvente cu ISO 14001 modelul SMM, ele nu sunt menite a furniza interpretari ale cerintelor lui ISO 14001. pentru facilitatea utilizarii, subclauzele Clauzei 4 din ISO 14001 au aceeasi numerotare ca in ISO 14001. Totusi, aceasta din urma are subclauze suplimentare (ca de ex. 4.3.1.1 sau 4.3.3.3) unde se considera folositoare o indrumare detaliata sau suplimentara pentru implementarea unui SMM eficient. In afara acestui Standard International si ISO 14001, exista numeroase alte standarde pentru managementul mediului in seria de standarde internationale stabilite de ISO TC 207. referirea la si descrierea acestor standarde internationale se pot gasi in publicatia ISO „Familia ISO 14000 de Standarde Internationale”.

Standardul International descrie elementele unui SMM si furnizeaza un indrumar organizatiilor despre cum sa stabileasca, implementeze, mentina sau sa imbunatateasca un SMM. Un astfel de sistem poate dezvolta in mod substantial capacitatea unei organizatii de a anticipa, identifica si administra interactiunea sa cu mediul, de a satisface obiectivele de mediu si de a asigura o conformitate constanta cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte la care subscrie organizatia.

Exemplele si abordarile sunt prezentate prin acest Standard International in scopuri ilustrative. Ele nu sunt menite a reprezenta singurele posibilitati, nici nu sunt neaparat adecvate pentru fiecare organizatie. La proiectarea si implementarea sau imbunatatirea unui SMM, organizatiile trebuie sa selecteze abordari ce sunt adecvate propriilor lor circumstante. Managementul mediului este o parte integrata a sistemului general de management a organizatiei. Proiectul unui SMM este un proces permanent si interactiv. Structura, responsabilitatile, practica, procedurile, procesele si resursele pentru implementarea politicilor, obiectivelor si scopurilor de mediu pot fi coordonate cu eforturile existente in alte domenii (de ex operari, finante, calitate, SMM).

In scopul unei lecturi si intelegeri usoare a acestui Standard International, suportul practic si indrumarea generala au fost separate.

Sarcinile cheie pentru directori care sa stabileasca, sa implementeze, sa mentina sau sa imbunatateasca un SMM includ necesitatea:

de a recunoaste ca managementul mediului este una din cele mai mari prioritati a intreprinderii

de a stabili si mentine relatiile de comunicare si constructive cu partile interne si externe interesate

de a identifica cerintele legale si celelalte cerinte la care subscrie organizatia care se refera la aspectele de mediu ale organizatiei

de a asigura angajamentul managementului si al tuturor persoanelor care lucreaza pentru si in numele organizatiei fata de protectia mediului cu atribuirea clara a disponibilitatii si responsabilitatii

de a incuraja planificarea mediului in tot cursul ciclului de viata al produsului sau al serviciului

de a stabili un proces pentru realizarea obiectivelor si scopurilor de mediu

de a furniza resurse adecvate si suficiente, inclusiv scolarizarea, pentru a corespunde cerintelor legale aplicabile si altor cerinte la care subscrie organizatia si pentru a realiza obiectivele si scopurile de mediu permanent

de a evalua performanta de mediu fata de politica de mediu a organizatiei, de obiectivele si scopurile de mediuale organizatiei si de a opera imbunatatiri acolo unde este cazul

de a stabili un proces de management pentru a audita si analiza SMM si pentru a identifica oportunitatile de imbunatatire a sistemului si performantele de mediu ce rezulta, si

de a incuraja contractorii si furnizorii sa stabileasca un SMM.

Organizatiile pot utiliza acest Standard International sau documentele ISO aferente in diverse modalitati, inclusiv:

ca indrumar pentru a stabili, implementa, mentine si imbunatati SMM sau stiind ca acest Standard International nu este menit pentru auto-declaratie sau alte scopuri de evaluare a conformitatii, si

in sprijinul implementarii sau imbunatatirii SMM sau.

Alegerea va depinde de factori cum ar fi:

scopurile (telurile) unei organizatii

maturitatea unui sistem de management al organizatiei (adica, daca organizatia are un sistem de management capabil a sprijini includerea preocuparilor pentru mediu.)

avantaje si dezavantaje potentiale determinate de acei factori cum ar fi: pozitia pe piata curenta si dorita a unei organizatii, reputatia ei, relatiile ei externe si vederile partilor interesate, si

marimea unei organizatii.

Un SMM eficient ajuta o organizatie sa evite, sa reduca sau sa mentina sub control influentele adverse asupra mediului ale activitatilor, produselor si serviciilor sale, sa realizeze conformitatea cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte la care subscrie organizatia si sa ajute la continua imbunatatire a performantei de mediu.

A avea un SMM poate ajuta o organizatie sa asigure partile interesate ca:

exista un angajament al managementului pentru a satisface politica, obiectivele si telurile sale

se pune accentul pe prevenire

se poate furniza dovada unei preocupari rezonabile si unei conformitati regulatorii, si

ca proiectul sistemului incorporeaza procesul de imbunatatire continua.

Se pot castiga beneficii economice din implementarea unui SMM. O organizatie al carei sistem de management incorporeaza un SMM are un cadru care sa echilibreze si sa integreze interesele economice si de mediu. Se pot identifica beneficii economice si pentru a demonstra partilor interesate valoarea pentru organizatie al unui management al mediului solid. De asemenea furnizeaza organizatiei ocazia de a conecta obiectivele si tintele de mediu cu considerente financiare specifice pentru ca astfel sa asigure disponibilitatea resurselor acolo unde ele furnizeaza beneficiul maxim atat in termeni financiari cat si de mediu. O organizatie care a implementat un SMM poate realiza avantaje competitive semnificative. In plus, fata de performanta de mediu imbunatatita, beneficiile eventuale asociate cu un SMM includ:

asigurarea clientilor de angajamentul de a demonstra managementul de mediu

mentinerea unor bune relatii publice/ in comunitate

satisfacerea criteriilor investitorilor si imbunatatirea accesului la capital

obtinerea asigurarii la un pret rezonabil

dezvoltarea imaginii si a cotei de piata

imbunatatirea controlului costului

reducerea incidentelor ce rezulta in raspundere

conservarea materialelor si energiei ce intra

facilitarea obtinerii permiselor si a autorizatiilor si respectarea cerintelor lor

promovarea constientizarii mediului de catre furnizori, contratori si de toate persoanele ce lucreaza pentru si in numele organizatiei

promovarea dezvoltarii si impartasirea solutiilor pentru problemele de mediu, si

imbunatatirea relatiilor industrie-guvern.

Sisteme de Management al mediului- Indrumari generale cu privire la principii, sisteme si tehnici de sprijin

Domeniu

Acest Standard International furnizeaza indrumari despre stabilirea, implementarea, intretinerea si imbunatatirea SMM precum si coordonarea sa cu alte sisteme de management.

Nota: Desi sistemul nu este menit a administra probleme de SSM, acestea pot fi incluse atunci cand o organizatie cauta sa implementeze un SMM si un SSM integrat.Indicatiile din acest Standard international sunt aplicabile oricarei organizatii, fara a tine cont de marimea, tipul, amplasamentul sau nivelul ei de maturitate. Desi indicatiile din acest Standard International sunt consecvente cu modelul SMM ISO 14001, ele nu sunt menite a furniza interpretari ale cerintelor lui ISO 14001.

. Referinte normative

Nu se citeaza nici o referinta normativa. Aceasta clauza este inclusa pentru a pastra identica numerotarea clauzelor ca in editia anterioara (ISO 14004:1992).

Termeni si Definitii

In scopul acestui document, se aplica urmatorii termeni si definitii:

auditor – persoana cu competenta in conducerea unui audit ( ISO 9000:2000, 3.9.9)

imbunatatire continua – proces de dezvoltare a sistemului de management al mediului (3.9) in scopul realizarii imbunatatirii in totalitate a performantelor de mediu (3.10) compatibil cu politica de mediu (3.11) a organizatiilor ( 3.20)

Nota : Nu este necesar ca procesul sa aiba loc simultan in toate sectoarele de activitate (ISO 14001:2004, 3.2)

corectie: actiune intreprinsa pentru a elimina o neconformitate detectata (3.18)

Nota: adaptat din ISO 9000:2000, 3.6.6

actiune corectiva – actiune pentru eliminarea cauzei care a determinat neconformitatea ( 3.15)

document – informatii si mijlocul de suport

Nota 1: Mijlocul de suport poate fi hartie, disc calculator magnetic, electronic sau optic, mostra fotografica sau master sau o combinatie a lor

Nota 2: adaptat din ISO 9000:2000, 3.7.2 (ISON 14001:2004, 3.4)

mediu- premisele in care opereaza o organizatie (3.20) inclusiv aer, apa, pamant, resurse naturale, flora, fauna, oamenii si relatiile dintre ei

Nota: in acest context premisele se extind in cadrul unei organizatii (3.20) la un sistem global. (ISO 14001:2004, 3.5)

aspect de mediu- element al activitatilor unei organizatii (3.20) sau al produselor si serviciilor ei ce pot interactiona cu mediul (3.6).

Nota: un aspect semnificativ de mediu are sau poate avea un impact de mediu (3.8) semnificativ (ISO 14001:2004, 3.6)

impact de mediu- orice schimbare adusa mediului (3.6) fie adversa sau benefica, totala sau partiala ce rezulta din aspectele de mediu (3.7) ale unei organizatii (3.20) (ISO 14001:2004, 3.7)

SMM- parte a sistemului de management al unei organizatii (3.20) utilizata pentru a dezvolta si implementa politica sa de mediu (3.13) si a-si administra aspectele de mediu (3.7).

Nota1: Un sistem de management este un set de elemente inter-conectate utilizate pentru a stabili politica si obiectivele si pentru a realiza aceste obiective

Nota2: un sistem de management include structura organizationala, activitati de planificare, responsabilitati, practici, proceduri (3.23), procese si resurse

Obiectiv de mediu- scop general de mediu, consecvent cu politica de mediu, consecvent cu politica de mediu (3.13) pe care isi propune o organizatie (3.20) sa o realizeze.

Performanta de mediu- rezultate masurabile ale managementului unei organizatii (3.20) cu privire la aspectele sale de mediu (3.7)

Nota: In contextul SMM (3.9) rezultatele pot fi masurate in functie de politica de mediu (3.13), obiectivele de mediu (3.10) ale organizatiei (3.20) si alte cerinte de performanta de mediu.

Indicator performanta de mediu –expresie specifica care furnizeaza informatii despre performanta de mediu (3.11) a unei organizatii (3.20)

Politica de mediu- intentii si indicatii generale ale unei organizatii (3.20) cu privire la performanta sa de mediu (3.11) asa cum este ea oficial exprimata de conducerea superioara .

Nota: politica de mediu furnizeaza un cadru de actiune si de stabilire a obiectivelor de mediu (3.10) si a sarcinilor de mediu (3.14)

Sarcina de mediu- cerinta detaliata de performanta aplicabila organizatiei (3.20) sau unor parti din ea, care decurg din obiectivele de mediu (3.10) si care trebuie stabilita si indeplinita pentru a realiza acele obiective

Parte interesata- persoana sau grup implicat in sau afectat de performanta de mediu (3.11) a unei organizatii (3.20)

Audit intern- proces sistematic, independent si documentat pentru obtinerea dovezilor de audit si evaluarea lor in mod obiectiv pentru a determina masura in care criteriile de audit ale SMM stabilite de organizatie (3.20) sunt indeplinite.

Nota:in multe cazuri, mai ales in organizatiile mai mici, independenta poate fi demonstrata prin libertatea fata de responsabilitatea pentru activitatea ce este auditata.

Indicator de performanta al managementului (IPM)- indicator de performanta a mediului (3.12) care furnizeaza informatii despre eforturile managementului de a influenta performanta de mediu (3.11) a unei organizatii (3.20)

Neconformitate- neindeplinirea unei cerinte

Indicator de performanta operationala (OPI)- indicator de performanta de mediu (3.12) care furnizeaza informatii despre performanta de mediu (3.11) a operatiilor unei organizatii (3.20)

Organizatie- companie, corporatie, firma, intreprindere, autoritate sau institutie sau parte a lor sau o combinatie a lor, fie ea incorporata sau nu, publica sau particulara care are propriile ei functii si administratie

Nota: pentru organizatiile cu peste o unitate de operare, o singura unitate de operare poate fi definita ca o organizatie

Actiune preventiva- actiune pentru a elimina cauza unei neconformitati posibile (3.18)

Prevenirea poluarii: utilizarea proceselor, practicilor, tehnicilor, materialelor, produselor, serviciilor sau energiei pentru a evita, reduce sau controla (separat sau in combinatie) crearea, emiterea sau descarcarea oricarui tip de poluant sau reziduu pentru a reduce impacturile de mediu adverse (3.8)

Nota: prevenirea poluarii poate include reducerea sau eliminarea sursei, modificari ale procesului, produsului sau serviciului, o utilizare eficienta a resurselor, substituirea materialului sau a energiei, reutilizare, recuperare, reciclare si tratament

Procedura- modalitate specificata pentru a executa o activitate sau un proces.

Nota1: procedurile pot fi sau nu documentate

Nota2: adapta din ISO 9000:2000, 3.7.6

Inregistrare- document (3.5) care prezinta rezultatele obtinute sau care furnizeaza dovada activitatilor executate.

Nota: adaptat din ISO 9000:2000, 3.7.6

4. Elemente de SMM

4.1 Generalitati

4.1.1. Modelul SMM

SMM detaliat in acest standard international foloseste un model de management „Planifica- Fa- Controleaza- Actioneaza” (PDCA). Modelul SMM si procesul neintrerupt de imbunatatire continua sunt ilustrate in Fig 1.

Un SMM este cel mai bine vizionat ca un cadru organizational ce-ar trebui monitorizat continuu si analizat periodic pentru a furniza indicatii eficiente pentru managementul de mediu al unei organizatii drept raspuns la schimbarea factorilor interni si externi. Toate nivelele din organizatie trebuie sa accepte raspunderea pentru lucrul de a realiza imbunatatiri de mediu, dupa cum e aplicabil.

Atunci cand se stabileste prima oara un SMM o organizatie trebuie sa inceapa acolo unde exista un beneficiu evident, de exemplu axandu-se pe economie la costuri sau pe conformare de reglementare legata mai ales de aspectele sale semnificative de mediu.

Pe masura ce SMM se prefigureaza, pot fi stabilite procedurile, programele si tehnologiile pentru a imbunatati in continuare performanta de mediu. Pe masura ce se maturizeaza SMM, considerentele de mediu pot fi integrate in toate deciziile de afaceri.Ajutor practic- Modelul SMM

PCCA este un proces iterativ care permite unei organizatii sa-si stabileasca, sa-si implementeze si sa-si mentina politica de mediu (vezi 4.2) pe baza conducerii si dedicatiei conducerii superioare fata de SMM (vezi 4.1.4), etapele acestui proces continuu sunt urmatoarele:

a)     Plan: stabiliti un proces de planificare continua (vezi 4.3) care sa-i permita organizatiei sa:

identifice aspectele de mediu si impacturile asociate asupra mediului (vezi 4.3.1)

sa identifice si sa monitorizeze cerintele legale aplicabile si alte cerinte la care subscrie organizatia si sa stabileasca criterii interne de performanta acolo unde este cazul (vezi 4.3.2)

sa stabileasca obiective si tinte de mediu si sa formuleze programe pentru a le realiza (vezi 4.3.3.1 si 4.3.3.2) si

sa dezvolte si sa utilizeze indicatorii de performanta (vezi 4.3.3.3)

b)     Sa faca, sa implementeze si sa opereze SMM (vezi 4.4)

sa creeze structuri de management, sa acorde roluri si raspunderi cu suficienta autoritate

sa furnizeze resurse adecvate (vezi 4.4.1)

sa scolarizeze persoanele care lucreaza pentru si in numele organizatiei si sa asigure constientizarea si competenta lor (vezi 4.4.2)

sa-si stabileasca procesele pentru comunicarea interna si externa (vezi 4.4.3)

sa stabileasca si sa pastreze documentatia (vezi 4.4.4)

sa stabileasca sii sa implementeze controlul documentelor

sa stabileasca si sa mentina controlul operational (vezi 4.4.6) si

sa asigure pregatirea si raspunsul de urgenta (vezi 4.4.7)

c)     De controlat: evaluarea proceselor SMM (vezi 4.5)

sa desfasoare o monitorizare si masurare continua (vezi 4.5.1)

sa evalueze stadiul conformarii (vezi 4.5.2)

sa identifice neconformitatile si sa ia masuri corective si preventive (vezi 4.5.3)

sa administreze inregistrarile (vezi 4.5.4) si

sa desfasoare periodic audituri interne (vezi 4.5.5)

d)     De actionat: analiza si actiuni pentru a imbunatati SMM (vezi 4.6)

sa desfasoare analize de management ale SMM la intervale adecvate (vezi 4.6.1) si

sa identifice zonele de imbunatatit (vezi 4.6.2)

Procesul continuu permite organizatiei sa-si imbunatateasca in mod continuu SMM si performanta generala in domeniul mediului

4.1.2. Angajamentul si conducerea managementului de varf

Pentru a asigura succesul, un prim pas in stabilirea sau imbunatatirea unui SMM implica obtinerea angajamentului din partea conducerii superioare a organizatiei pentru a imbunatati managementul de mediu al activitatilor, produselor si serviciilor sale. Angajamentul si conducerea continua a managementului de varf sunt cruciale. Identificarea beneficiilor pe care le poate aduce un SMM, precum si provocarile pe care le poate evitaun SMM, pot ajuta la obtinerea angajamentului si conducerii managementului de varf.

4.1.3 Domeniul SMM

Conducerea superioara trebuie sa defineasca domeniul SMM al organizatiei. Adica conducerea superioara trebuie sa determine limitele organizatiei la care se aplica SMM. Dupa ce s-a definit SMM, toate activitatile, produsele si serviciile organizatiei care sunt in cadrul domeniului definit trebuie incluse in SMM.

4.1.4 Analiza initiala de mediu

O organizatie fara SMM existent trebuie sa evalueze pozitia sa curenta cu privire la mediu prin intermediul unei analize. Scopul acestei analize este de a lua in considerare aspectele de mediu ale activitatii, produselor si serviciilor organizatiei ca o baza pentru stabilirea SMM sau. Organizatiile cu un SMM existent s-ar putea sa nu necesite efectuarea unei astfel de analize desi o astfel de analiza le-ar putea ajuta sa-si imbunatateasca SMM lor. Analiza trebuie sa acopere urmatoarele 4 zone cheie:

a)     identificarea aspectelor de mediu, inclusiv celor asociate cu conditii normale de operare, conditii anormale inclusiv pornire si inchidere, precum si situatii de urgenta si accidente

b)     identificarea cerintelor legale aplicabile si a altor cerinte la care subscrie organizatia

c)     examinarea practicilor si procedurilor existente de management de mediu, inclusiv cele asociate cu procurarea si activitatile de contractare

d)     evaluarea situatiilor de urgenta anterioare si a accidentelor

Analiza mai poate consideratii suplimentare, cum ar fi:

O evaluare a performantei comparata cu criteriile interne aplicabile, cu standardele externe, cu regulamentele, codurile de practica si cu seturile de principii si indrumari.

Oportunitati pentru avantaje competitive, inclusiv pentru reducerea costurilor

Vederile partilor interesate, si

Alte sisteme organizationale care pot facilita sau impiedica performanta de mediu

Rezultatele analizei pot fi utilizate pentru a ajuta organizatia sa-si stabileasca domeniul SMM prin dezvoltarea politicii ei de mediu, prin stabilirea obiectivelor sale de mediu si prin determinarea eficientei abordarii sale pentru a mentine conformitatea cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte la care subscrie organizatia.

Ajutor practic- Analiza initiala de mediu

Metodele ce pot fi folosite pentru a examina practicile si procedurile existente ale managementului mediului includ:

a)     interviuri cu cu persoane ce au lucrat sau lucreaza acum pentru si in numele organizatiei pentru a determina domeniul activitatilor, produselor si serviciilor trecute si curente ale organizatiei

b)     evaluarea comunicarilor interne si externe care au avut loc cu partile interesate ale organizatiei, inclusiv reclamatii, chestiuni legate de cerintele legale aplicabile sau de alte cerinte la care subscriu organizatiile, incidente sau accidente de mediu trecute sau aferente

c)     strangerea de informatii legate de practicile curente de management, cum ar fi:

controlul proceselor la cumpararea produselor chimice periculoase

depozitarea si manipularea produselor chimice (de ex. container secundar, gospodarie, depozitarea substantelor chimice incompatibile)

controlarea emanatiilor

metode de evacuare a reziduurilor

pregatire si echipament de raspuns in caz deurgenta

utilizarea resurselor (de ex. utilizarea luminilor in birouri dupa orele de lucru)

protectia vegetatiei si a habitatului in cursul constructiei

schimbari temporare ale procesului ( de ex. schimbari ale tiparelor de rotatie a recoltelorcare afecteaza descarcarea fertilizatorilor in apa)programe de scolarizare in domeniul mediului

proces de analiza si aprobare pentru procedurile de control operational, si

completitudinea evidentelor de monitorizare si/sau usurinta la recuperarea inregistrarilor istorice.

Analiza se poate desfasura utilizandu-se check-liste, diagrame de proces, interviuri, inspectii directe si masuri trecute si prezente, rezultate ale auditurilor anterioare sau alte analize depinzand de natura activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei. Rezultatele analizei trebuie sa fie documentate astfel ca sa poate fi utilizate pentru a contribui la stabilirea domeniului si la dezvoltarea SMM-ului organizatiei, inclusiv politica sa de mediu

4.2 Politica de mediu

O politica de mediu stabileste principiile de actionare pentru o organizatie. Ea stabileste nivelul de raspundere pentru mediu si performanta necesara a organizatiei in comparatie cu care vor fi judecate toate activitatile ulterioare. Politica trebuie sa fie adecvata impacturilor de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei (in cadrul domeniului definit al SMM) si trebui sa indrume stabilirea de obiective si scopuri.

Un numar tot mai mare de organizatii internationale, inclusiv guvenul, asociatiile industriale si gruparile cetatenilor au dezvoltat principii directoare, aceste principii directoare ajuta organizatiile sa-si defineasca domeniul general al angajamentului lor fata de mediu. Ele ajuta de asemenea la a conferi diverselor organizatii un set comun de valori. Principiile directoare ca acestea pot ajuta o organizatie in a-si dezvolta politica care poate fi tot atat de individuala ca si organizatia pentru care este dezvoltata. Raspunderea pentru stabilirea politicii de mediu ii revine conducerii superioare a organizatiei. Politica de mediu poate fi inclusa in sau legata de alte documente de politica ale organizatiei. Managementul firmei este raspunzator pentru implementarea politicii si pentru furnizarea datelor pentru formularea si modificarea politicii. Politica trebuie comunicata tuturor persoanelor ce lucreaza pentru sau in numele organizatiei. In plus, politica trebuie pusa la dispozitia publicului (vezi 4.4.3.2. pentru o discutie despre metodele externe de comunicare),

La dezvoltarea politicii sale de mediu, o organizatie ar trebui sa ia in considerare:

a)     misiunea sa, viziunea sa, valorile si conceptiile sale

b)     coordonarea cu politicile altor organizatii (de ex calitate. SSM)

c)     cerintele si comunicarea cu partile interesate

d)     principii indicatoare

e)     conditii particulare locale sau regionale

f)      angajamentul sau fata de prevenirea poluarii si continua imbunatatire

g)     angajamentul sau pentru a corespunde cerintelor legale si altor cerinte la care subscrie organizatia

Ajutor practic- Politica de mediu

Politica de mediu trebuie sa recunoasca ca toate activitatile, produsele si serviciile din cadrul domeniului definit al SMM al unei organizatii poate cauza impacturi asupra mediului. De aceea chestiunile la care se adreseaza politica depind de natura organizatiei. Printre altele, politica trebuie sa-si declare angajamentul fata de:

a)     conformarea la sau depasirea cerintelor legaleaplicabile la care subscrie organizatia si care se refera la aspectele sale de mediu

b)     prevenirea poluarii (vezi Ajutor Practic- Prevenirea poluarii), si

c)     realizarea unei imbunatatiri continue prin dezvoltarea procedurilor de evaluare a performantei mediului si a indicatorilor asociati

Politica ar putea include de asemenea si alte angajamente pentru a:

d)     minimaliza orice impacturi adverse semnificative de mediu ale noilor amenajari prin utilizarea unor proceduri integrate de management al mediului si a planificarii

e)     produsele de proiect ce tin cont de aspectele de mediu

f)      da un exemplu de conducere in domeniul managementul mediului

Ajutor practic- Prevenirea poluarii

Prevenirea poluarii poate fi incorporata in proiectul si dezvoltarea noilor produse si servicii, precum si in dezvoltarea proceselor asociate. Aceste strategii pot, de exemplu, sa ajute o organizatie sa conserve resursele si sa reduca reziduurile si emisiunile asociate cu produse si servicii. (Indrumari cu privire la conceptele si practicile de proiect se pot gasi in ISO/TR 14062).

Reducerea sursei este de multe ori cea mai eficienta practica deoarece are dublul beneficiu de a evita generarea de reziduuri si emisii si de a salva resursele in acelasi timp. Totusi, prevenirea poluarii prin reducerea sursei poate sa nu fie practicabila in anumite circumstante si pentru unele organizatii. Organizatia trebuie sa aiba in vedere utilizarea unei ierarhii de abordari pentru prevenirea poluarii. O astfel de ierarhie trebuie sa acorde preferinta prevenirii poluariila sursele sale si poate fi structurata astfel:

a)     reducerea sau eliminarea sursei (inclusiv proiectul si dezvoltarea sanatoasa a meidului, substituirea materiala, schimbarile de proces, produs sau tehnologie si utilizarea eficienta si conservarea energiei si a resurselor materiale)

b)     reutilizarea sau reciclarea interna (a materialelor in cadrul procesului sau al facilitatii)

c)     reutilizarea sau reciclarea externa (transferul de materiale in afara santierului pentru reutilizare sau reciclare)

d)     recuperare si tratament (recuperare din scurgerile de reziduuri pe si in afara santierului, tratarea emisiilor, si eliberarea reziduurilor pe sau in afara santierului pentru a reduce impacturile lor asupra mediului)

e)     mecanisme de control cum ar fi incinerarea sau evacuarea controlata acolo unde este permis. Totusi organizatia ar trebui sa foloseasca metode ca acestea doar dupa ce-au fost luate in considerare alte optiuni.

4.3 Planificare

Indrumar general- Planificare

Planificarea este deosebit de importanta pentru realizarea politicii de mediu a unei organizatii si pentru stabilirea, implementarea si intretinerea SMM. O organizatie trebuie sa aiba un proces de planificare care sa includa urmatoarele elemente:

a)     identificarea aspectelor de mediu si determinarea celor semnificative

b)     identificarea cerintelor legale aplicabile si a altor cerinte la care subscrie organizatia

c)     stabilirea criteriilor interne de executie acolo unde este cazul

d)    stabilirea de obiective si teluri si stabilirea de programe pentru realizarea lor .

Acest proces de planificare poate ajuta o organizatie sa-si focalizeze resursele pe acele zone ce sunt mai importante pentru realizarea scopurilor sale. Informatiile generate de procesul de planificare pot fi de asemenea folosite la stabilirea si imbunatatirea altor parti din SMM cum ar fi scolarizarea, controlul operational si monitorizarea si masurarea.

Planificarea este un proces continuu, folosit atat pentru a stabili si implementa elementele SMM si pentru a le mentine si imbunatati pe baza circumstantelor si a datelor de intrare si iesire ale SMM insusi. Ca parte a procesului de planificare, o organizatie trebuie sa ia in considerare cum isi va masura si evalua performanta la indeplinirea angajamentelor din politica sa, obiectivelor si telurilor si a altor criterii de performanta. O abordare ce poate fi folositoare este de a stabili indicatorii de performanta in cursul procesului de planificare.

Nota: vezi subclauzele 4.3.3.3 si 4.5.1 si ISO 14031 pentru indrumare cu privire la indicatorii de performanta si evaluare.

4.3.1 Aspecte de mediu

4.3.1.1 Vedere generala

Un SMM eficient incepe cu intelegerea modului cum poate interactiona o organizatie cu mediul (vezi 4.3.1.2), elementele activitatilor, produselor si serviciilor unei organizatii ce pot interactiona cu mediul se numesc aspecte de mediu. Exemplele includ o descarcare, o emisie, un consum sau reutilizare de material sau o generare de zgomot. O organizatie care implementeaza un SMM trebuie sa identifice aspectele de mediupe care le poate controla si pe cele pe care le poate influenta (vezi 4.3.1.3).

Schimbarile aduse mediului, fie adverse sau benefice ce rezulta total sau partial din aspectele de mediu se numesc impacturi de mediu. Exemple de impacturi adverse includ poluarea aerului si despolierea resurselor naturale. Exemplele de impacturi benefice includ calitate de apa sau de sol imbunatatita. Relatia dintre aspectele de mediu si impacturile asociate este una de cauza si efect. O organizatie trebuie sa inteleaga acele aspecte care au sau pot avea impacturi semnificative asupra mediului, adica aspecte semnificative de mediu (vezi 4.3.1.4). Deoarece o organizatie poate avea multe aspecte de mediu si impacturi asociate, ea trebuie sa stabileasca criterii si o metoda pentru a determina pe cele pe care le considera semnificative (vezi 4.3.1.5). cand se stabilesc criteriile, trebuie luati in considerare mai multi factori, cum ar fi caracteristicile de mediu, informatiile despre cerintele legale aplicabile si alte cerinte la care subscrie organizatia si care privesc partile interesate (interne si externe). Unele din aceste criterii pot fi aplicate direct la aspectele de mediu ale unei organizatii si unele la impacturile lor de mediu asociate. Identificarea aspectelor de mediu semnificative si a impacturilor asociate este necesara pentru a decide unde este necesar controlul sau imbunatatirea si pentru a stabili prioritatile pentru actiunea managementului (vezi 4.3.1.5)
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate