Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Sociologie


Index » educatie » » psihologie » Sociologie
» Securitatea sociala pentru lucratorii migranti


Securitatea sociala pentru lucratorii migranti


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE


SECURITATEA SOCIALA PENTRU LUCRATORII MIGRANTIPrezenta lucrare isi propune sa analizeze modul in care lucratorii imigranti[1] au acces la securitatea sociala. Se incearca o prezentare a regulilor care sunt aplicate acestora.

Lucrarea este structurata dupa cum urmeaza: Sectiunea 1 - conditii generale de coordonare a sistemelor sociale in care este prezentata necesitatea existarii unor dispozitii comunitare in domeniul securitatii sociale si principalele reguli precizate de acestea. In Sectiunea 2 cadrul de analiza va fi restrans, prestatiile de securitate sociala fiind particularizate prin pensiile de batranete (limita de varsta), de invaliditate si de urmas.Coordonarea sistemelor de securitate sociala este reglementata de dispozitiile comunitare, insa aceasta se substituie oricarei conventii care leaga doua sau mai multe state.

Tinanad cont de dezvoltarea relatiilor cu Spania in domeniul muncii vom prezenta in Sectiunea 3 principiile stabilite pentru prestatiile sociale prezentate anterior din cursul conventiei dintre Romania si Spania ca parti contractante.Coordonarea sistemelor sociale nationale de securitate

Legislatiile nationale care reglementeaza sistemele de securitate sociala difera foarte mult de la o tara la alta cu privire la:

- perioadele de asigurare: contributive,necontributive

- conditiile care trebuie indeplinite de o anumita persoana pentru a-i fi acordate prestatiile de asigurare sociala

- cuantumul asigurarilor

- etc.

De exemplu o persoana care a lucrat in doua sau mai multe tari dar nu a indeplinit in nici una perioadele complete pentru stagiu de cotizare, desi cumulat a lucrat o perioada indelungata de timp cu care ar fi acoperit oricare dintre stagiile respective, poate fi dezavantajata prin neacordarea prestatiilor daca se prevede o aplicare diferentiata a legislatiilor tarilor pe teritoriul carora respectivul si-a exercitat activitatea. O astefel de stare conflictuala este rezolvata prin dispozitiile comunitare care stabilesc reguli comune ce trebuiesc indeplinite de toate tarile membre.

Cele mai importante dintre acestea se refera la decizia asupra legislatiei carui stat membru trebuie aplicata dar si la faptul ca perioadele de asigurare care constituie conditii de acordare a anumitor prestatii trebuie cumulote. Acestea sunt reguli generale si in functie de specificitatea situatiei se pot face precizari suplimentare.

In ceea ce priveste aplicabilitatea legislatiei concluziile generale care pot fi prezentate pe baza Regulamentului Comisiei Europene nr.1408/71  sunt acelea ca:

-persoana salariata sau care exercita o activitate independenta pe teritoriul unui stat membru va face obiectul legislatiei acestui stat indiferent daca el isi are domiciliul in acest stat sau intr-un alt stat sau intreprinderea sau angajatorul la care este angajata

-persoana careia inceteaza sa i se mai aplice legislatia unui stat membru va face obiectul acelui stat membru pe teritoriul caruia isi are domiciliul.

Dispozitiile comunitare prezinta si o serie se reguli si regimuri speciale dintre care ne atrag atentia regulile care pot fi aplicate unei persoane care exercita simultan o activitate salariata si o activitate independenta pe teritoriul a doua state membre diferite.

Primeaza legislatia teritoriului pe care isi desfasoara activitatea salariala cu urmatoarele exceptii:

-este aplicata legislatia in vigoare pe teritoriul pe care isi desfasoara activitatea independenta daca activitatea salariala prestata pe un alt teritoriu un depaseste 12 luni sau o depaseste in cazuri exceptionale

-daca isi desfasoara activitatea independenta in mai multe state membre va fi aplicata legislatia corespunzatoare statului pe care isi desfasoara activitatea principala.

In ceea ce priveste totalizarea perioadelor de asigurare, Regulamentul Comisiei Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala prevede urmatoarea regula pentru dobandirea, mentinerea sau redobandirea dreptului la prestatii: daca o astfel de prestatie este conditionata de realizarea unor perioade de asigurare (sau de domiciliu), institutia competenta a statului in a carei legislatie este prevazuta conditionarea respectiva trebuie sa tina cont de perioadele de asigurare (sau de domiciliu) realizate in conformitate cu legislatia oricarui alt stat membru ca si cu mar fi vorba de perioade realizate conform legislatiei pe care ea o aplica.


Pensiile de batranete, de invaliditate si de urmas

In ceea ce priveste acordare pensiilor (cu exceptia suplimetelor de pensii si a celor acordate in functie de venituri sociale), aceasta se face pe teritoriul pe care persoana respectiva isi are domiciliul din parte autoritatii competente din fiecare stat membru la al carui sistem social persoana a contribuit pentru o perioada mai mare de un an si in conformitate cu conditiile specifice fiecarei legislatii nationale in parte precizarea ca se aplica principiul cumularii perioadelor de asigurare.

In ceea ce priveste acordarea prestatiilor pentru care a fost indeplinit pragul minim al perioadelor de asigurare in conformitate cu legislatia fiecarei tari, institutia din tara respectiva calculeaza un cuantum teoretic independent de durata perioadelor realizate si apoi un cuantum efectiv care face obiectul prestatiei si rezulta din ponderarea cuantumului teoretic cu raportl dintre durata perioadelor de asigurare (sau domiciliu) dintr-un anumit stat si durata totala a perioadelor de asigurare (sau de domiciliu) in conformitate cu legislatiile fiecarui stat membru.

Asa cum este spcificat si in Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale , drepturile baneste datorate de alte state membre sunt acordate in statul in care persoana prestatoare de activitati salariate sau independente isi are domiciliul in moneda nationala a tarii respective sau intr-o moneda asupra careia s-a convenit.

Astfel poate aparea un risc al cursului de schimb care poate influenta valoarea prestatiilor care se deconteaza intre doua state membre care un fac parte impregna din Zona Euro. Un alt factor care poate reduce nivelul prestatiilor este acela ca anumite state imputeaza contribuabilului taxele postale si bancare.

Dispozitiile comunitare mai pun accent pe egalitatea de tratament importante in special pentru lucratorii frontalieri si sezonieri care sustine faptul ca lucratorii imigranti intr-un stat membru sunt supusi acelorasi obligatii si drepturi ca si cetatenii tarii respective.

In ceea ce priveste pensia de invaliditate cuvenita unei persoane care a desfasurat activitati pe teritoriul altei tari decat cea de rezidenta, si unde aceasta a efectuat o anumita perioada de cotizare, legislatia din tara respectiva poate prevede ca valoarea prestatiei pentru invaliditate sa depinda sau nu de perioada de asigurare. Spania, tara care face obiectul studiului nostru de caz, se incadreaza in categoria tarilor care acorda prestatii de invaliditate al caror cuantum nu depinde de durata perioadelor de asigurare[2]

S-a amintit anterior ca unul dintre principiile fundamentale aplicate la nivel comunitar in ceea ce priveste sistemele de securitate sociala este principiul egalitatii de tratament intre cetatenii statelor membre. Astfel, calculul pensiei de invaliditate  pentru un roman care a lucrat pe teritoriul Spaniei se face aplicand aceleasi prevederi ca si in cazul unui cetatean spaniol care a lucrat in aceleasi conditii. Pentru determinarea cuantumului pensiei de invaliditate se are in vedere faptul ca acordarea drepturilor de securitate sociala trebuie sa se faca proportional cu perioadele de asigurare realizate conform legislatiei ambelor state.

Pensia de urmas face parte din categoria pensiilor contributive, respectiv a pensiilor care se acorda in cazul in care se indeplineste realizarea unui stagiu minim de cotizare.

Similar cu pensia de invaliditate, si pensia de urmas se calculeaza prin ponderare  cu perioadele de asigurare efectuate in fiecare dintre cele doua state.


Conventia intre Romania si Spania in domeniul securitatii sociale


Conventia dintre Romania si Spania privind domeniul securitatii sociale a intrat in vigoare la 21 august 2008. Conventia, semnata la 24 ianuarie 2006 la Madrid, reglementeaza acordarea prestatiilor de securitate sociala in caz de boala obisnuita si maternitate, boala profesionala, accidente de munca, somaj, pensii, deces si se va aplica tuturor lucratorilor care au fost sau sunt supusi legislatiilor din Romania sau Spania, precum si membrilor lor de familie si urmasilor.

Conventia stabileste drept principiu general ca persoana care desfasoara o activitate remunerata pe teritoriul unui stat contractant sa fie supusa numai legislatiei acestui stat, existand exceptii pentru lucratorii detasati, personalul intreprinderilor de transport international, echipajul navelor, functionarii publici si membrii misiunilor si posturilor diplomatice.

Prevederile Conventiei urmeaza principiile Regulamentului (CEE) nr.1408/71 privind aplicarea sistemelor de securitate sociala angajatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii si se refera la aplicarea unei singure legislatii, egalitatea de tratament, mentinerea drepturilor obtinute (exportul prestatiilor de securitate sociala) si mentinerea drepturilor in curs de achizitie.


Totalizarea perioadelor de asigurare

Daca pentru recunoasterea drepturilor la prestatii trebuie efectuata totalizarea perioadelor de asigurare realizate conform legislatiilor ambelor parti contractante, se vor aplica urmatoarele reguli:

a) Daca o perioada de asigurare obligatorie coincide cu o perioada de asigurare facultativa se va lua in considerare perioada de asigurare obligatorie.

b) Daca doua perioade de asigurare facultativa, recunoscute in ambele parti contractante, coincid, fiecare parte contractanta va lua in considerare perioada de asigurare facultativa realizata pe teritoriul sau.


Determinarea dreptului si calculul prestatiilor

Lucratorul care a fost supus legislatiei uneia sau alteia dintre partile contractante va avea dreptul la prestatiile in caz de incapacitate permanenta, batranete si urmasi. Institutia competenta a fiecarei parti contractante va determina dreptul si va calcula prestatia, luand in considerare numai perioadele de asigurare recunoscute conform legislatiei acestei parti contractante.

Se vor determina drepturile la prestatii totalizand perioadele de asigurare realizate conform legislatiei ambelor parti contractante. Pentru calcularea sumei de plata, atunci cand totalizarea da dreptul la prestatie, se vor aplica urmatoarele reguli:

a) se va determina cuantumul prestatiei ca si cum toate perioadele de asigurare ar fi fost realizate conform propriei legislatii (pensie teoretica);

b) partea de prestatie se va stabili aplicandu-se la pensia teoretica aceeasi proportie existenta intre perioada de asigurare realizata conform legislatiei acestei parti contractante si totalitatea perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei ambelor parti contractante (pensia pro rata temporis);

c) daca legislatia uneia dintre partile contractante prevede o durata maxima a perioadelor de asigurare pentru recunoasterea unei prestatii complete, institutia competenta a acestei parti contractante va lua in considerare, pentru calcularea pensiei, doar perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante necesare pentru acordarea unei prestatii complete.

Dupa determinarea drepturilor institutia competenta a fiecarei parti contractante va recunoaste si va acorda persoanei interesate prestatia cea mai favorabila, independent de solutia adoptata de institutia competenta a celeilalte parti contractante.


Aplicarea legislatiei spaniole

Institutia competenta va lua in considerare, in vederea stabilirii bazei de reglementare a prestatiilor, numai perioadele de asigurare realizate in conformitate cu propria legislatie.

Pentru determinarea bazei de reglementare a prestatiilor se vor aplica urmatoarele reguli:

a) calculul pensiei teoretice spaniole se va face asupra bazei de cotizare reale a asiguratului din Spania, pe durata anilor imediat anteriori platii ultimei cotizatii la securitatea sociala spaniola;

b) suma prestatiei va creste cu fiecare marire si reevaluare, calculate pentru fiecare an posterior pentru pensiile de aceeasi natura.


Legislatia din Spania

Lucratorii care isi inceteaza total sau partial activitatea profesionala si indeplinesc anumite cerinte se pot pensiona de limita de varsta.

Pensionarea partiala se acorda atunci cand lucratorul inceteaza complet desfasurarea activitatii profesionale si indeplineste cerintele generale pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta iar pensionarea partiala permite plata unei pensii de catre sistemul de securitate sociala in acelasi timp cu prestarea unei activitati profesionale cu timp partial.

Cerinte:

Persoana sa fie inregistrata, asigurata sau intr-o situatie echivalenta in cadrul sistemului de Securitatea Sociala.

Sa fi implinit varsta de 65 de ani. Pensionarea anticipata este obisnuita, daca sunt indeplinite anumite cerinte aditionale si acest fapt implica o reducere a cuantumului pensiei.

Sa fi contribuit timp de 15 ani, dintre care cel putin doi trebuie sa fie cuprinsi in ultimii 15 ani dinaintea datei pensionarii (ziua incetarii activitatii sau ziua solicitarii pensiei, in cazul unei situatii echivalente titularului asigurarii). Un lucrator trebuie sa fi platit contributii 35 de ani pentru a primi o pensie integrala (100%).


Calculul perioadelor de contributii in regimuri speciale sau pentru anumite profesii

Daca legislatia uneia dintre partile contractante conditioneaza dreptul la prestatii sau acordarea acestora de realizarea unor perioade de asigurare intr-o profesie supusa unui regim special ori intr-o profesie sau loc de munca determinat, perioadele realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante vor fi luate in considerare pentru acordarea acestor prestatii ori beneficii numai daca vor fi fost realizate in cadrul unui regim de aceeasi natura sau, in lipsa acestuia, in aceeasi profesie ori, dupa caz, intr-un loc de munca similar. Daca, luandu-se in considerare perioadele astfel realizate, persoana respectiva nu indeplineste conditiile necesare pentru a beneficia de o prestatie acordata de un regim special, aceste perioade pentru acordarea prestatiilor vor fi luate in considerare in regimul general sau intr-un alt regim special in care acelei persoane i s-ar putea acorda acest drept.Bibliografie:

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea sistemelor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatis

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574/72 din 21 martie 1972 care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408/71s

Regulamentul (CE) NR. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socialas

LEGE Nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

LEGE Nr. 408 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si Spania in domeniul securitatii sociale, semnata la Madrid la 24 ianuarie 2006.
[1] Facem precizarea ca prin lucratori migranti ne referim la lucratori salariati care se detaseaza temporar sau permanent pe teritoriul altui stat, ca lucratori frontalieri si sezonieri precum si ca cei care desfasoara activitati independente.

In Regulamentul CE nr.1408/71:

-termenul "lucrator frontalier" desemneaza orice lucrator salariat sau independent care isi exercita activitatea profesionala pe teritoriul unui stat membru si isi are domiciliul pe teritoriul unui alt stat membru unde se intoarce, de regula, zilnic sau cel putin o data pe saptamana; totusi, lucratorul frontalier care este detasat de intreprinderea de care apartine in mod obisnuit sau care presteaza un serviciu pe teritoriul aceluiasi stat membru sau al altui stat membru isi pastreaza calitatea de lucrator frontalier pe o perioada de pana la patru luni chiar daca, pe parcursul acestei perioade, nu poate reveni in fiecare zi sau cel putin o data pe saptamana la locul sau de domiciliu;

-termenul "lucrator sezonier" desemneaza orice lucrator salariat care se deplaseaza pe teritoriul unui stat membru, altul decat cel in care isi are domiciliul, pentru a efectua acolo, in numele unei intreprinderi sau al unui angajator din acest stat, o munca cu carácter sezonier, a carei durata nu poate depasi in nici un caz opt luni, daca acesta locuieste temporar pe teritoriul statului respectiv pe durata activitatii sale; prin munca cu carácter sezonier, se cuvine a intelege o munca ce depinde de succesiunea anotimpurilor si care se repeta in mod automat in fiecare an;


[2] Aceste prevederi se aplica pentru locurile de munca cuprinse in regimul general, precum si pentru cele cuprinse in regimul special cu exceptia regimurilor speciale ale functionarilor, fortelor armate si

administratiei judiciare


Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate