Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Informatica


Index » educatie » Informatica
Teza simestriala la informatica


Teza simestriala la informatica


Varianta I

Semisumatorul destinatia, tabelul de adevar, circuitul combinational, poarta logica.

Sumatorul elementar, sumatorul pe n-biti: destinatia, circuitul combinational, poarta logica.

In componenta carui dispozitiv intra sumatorul pe n-biti. ( 30 puncte)

Ce rezultat va afisa urmatorul program:program calculez;

var x,y,z: integer;

procedure suma ( var a:integer; b:integer; var c:integer);

begin

c:=a+b;

end;

begin

x:=3; y:=1; z:=0;

suma(x, y, z); suma(y, z, x);

suma(z, x, y); suma(y, x, z);

writeln(x, ' ',y,' ',z);

end.

( 15 puncte)

Se considera tabloul A[1..n] de numere reale, N<=100. Scrieti o procedura, care numara de cate ori figureaza in acest tablou elementul maxim. In program de citit de la tastatura variabila n si elementele tabloului si de afisat la ecran elementul maxim si de cite ori el figureaza in tablou.

( 25 puncte)

Fisierul medii.in de tip text contine lista candidatilor inmatriculati la facultate. Pe prima linie e scris numarul candidatilor, iar pe urma urmatoarele linii datele despre fiecare candidat: numele, prenumele: string[15], media de inmatriculare:real. Datele la fiecare candidat sunt scrise intr-o linie si sunt separate printr-un spatiu. De alcatuit un progran care va inscrie in fisierul medii.out datele candidatilor inmatriculati la facultate in ordine descrescatoare dupa media de inmatriculare.

( 30 puncte)

Varianta II

Comparatorul elementar: destinatia, tabelul de adevar, circuitul combinational, poarta logica.

Comparatorul pe 2-biti: destinatia, circuitul combinational.

Comparatorul pe n-biti: destinatia, poarta logica.

In componenta carui dispozitiv intra comparatorul pe n-biti.    ( 30 puncte)

Se considera urmatoarea functie:

var x: array[1..10] of real;

function f ( n:integer):integer;

var i:integer;

begin

f:

for i:=2 to n do

if x[i]=x[i-1] then f:=1;

end;

In ce caz functia anterioara returneaza valoarea 1 ?

a)      oricare doua elemente din tabloul X sunt distincte;

b)      doua elemente din tabloul X sunt egale;

c)      doua elemente consecutive din tabloul X sunt egale;

d)     elementele de pe locurile impare sunt egale;

e)      nici una din alternativele anterioare nu-i corecta.

( 15 puncte)

Se considera tabloul A[1..n] de numere intregi, N<=100. Scrieti o procedura, care calculeaza suma elementelor mai mici ca elementul maxim.

Intrare: numarul n si elementele tabloului se citesc de la tastatura.

Iesire:    elementul maxim si suma ceruta se vor afisa la ecran.

( 25 puncte)

Se considera un fisier text, INTRARE.TXT care contine cuvinte separate prin cate un singur spatiu. Sa se creeze un fisier text IESIRE.TXT, care contine cuvintele textului in ordine alfabetica si numarul lor de aparitii. Cuvintele textului apar o singura data in fisierul de iesire. Intrare: Fisierul text INTRARE.TXT Iesire: Fisierul text IESIRE.TXT

Exemplu:

Pentru fisierul

INTRARE.TXT

A fost odata ca-n povesti

A fost ca niciodata

Din rude mari imparatesti

O prea frumoasa fata

fisierul IESIRE.TXT va fi:

A 2

Din 1

O 1

ca 1

ca-n 1

fata 1

fost 2

frumoasa 1

imparatesti 1

mari 1

niciodata 1

odata 1

povesti 1

prea 1

rude 1

( 30 puncte)

Varianta III

Se da tabelul de adevar:

x1

x2

x3

y1

y2a)      Scrieti forma canonica disjunctiva si forma canonica conjunctiva pentru functiile definite in tabel;

b)      Aduceti functiile la o forma mai simpla;

c)      Elaborati circuitul combinational

( 30 puncte)

Ce rezultat va afisa urmatorul program:

program calculez;

var x,y,z: integer;

procedure suma ( var a:integer; b:integer; var c:integer);

begin

a:=a+2; c:=a+b;

end;

begin

x:=5; y:=2; z:=1; suma(x, y, z); suma(y, z, x);

suma(z, x, y); writeln(x, ' ',y,' ',z);

end.

( 15 puncte)

Se considera tabloul A[1..n] de numere intregi, N<=100. Scrieti o functie de tip boolean, care sa determine daca tabloul e aranjat descrescator si o procedura, care aranjaza elementele tabloului in ordine descrescatoare. In program de citit de la tastatura variabila n si elementele tabloului. Daca tabloul e aranjat descrescator de afisat la ecran mesajul respectiv, iar daca nu de afisat la ecran tabloul sortat descrescator. ( 25 puncte)

In fisierul ELEVI.IN se contin date despre elevii liceului "Mircea Eliade". In fiecare rind sunt inscrise datele despre o     singura persoana, separate printr-un spatiu: numele, prenumele :string [20], sex:char si inaltimea :real. Numarul de rinduri este necunoscut. De alcatuit un program, care va inscrie in fisierul text ELEVI.OUT lista elevilor in ordine alfabetica cu toate datele respective, iar apoi va inscrie in fisier inaltimea medie a fetelor si inaltimea medie a baietilor. ( 30 puncte)

Varianta IV

Se da tabelul de adevar:

x1

x2

x3

y1

y2

d)     Scrieti una din formele canonice ale functiilor definite in tabel;

e)      Aduceti functiile la o forma mai simpla;

f)       Elaborati circuitul combinational

( 30 puncte)

Scrieti functia materializata in acest circuit combinational, alcatuiti tabelul de adevar al functiei

(15 puncte)

Se considera tabloul A[1..n] de numere naturale, N<=100. Scrieti o functie care calculeaza suma cifrelor unui numar. In program de citit elementele tabloului si de aflat suma elementelor la care suma cifrelor este un numar par.

Intrare: numarul n si elementele tabloului se citesc de la tastatura.

Iesire:    la ecran se va afisa suma elementelor cerute.

( 25 puncte)

Se numesc numere "bine ordonate" acele numere, care au cifrele in ordine strict crescatoare sau strict descrescatoare (de exemplu 7532 sau 2589).

Scrieti un program care citeste din fisierul text DATE.IN cite un numar din fiecare linie, si creaza alt fisier text DATE.OUT, unde inscrie numerele bine ordonate. La ecran sa se afiseze numarul de numere bine ordonate. Daca nu-s numere bine ordonate sa se inscrie in fisier acest mesaj.

(30 puncte)

Varianta V

Semisumatorul destinatia, tabelul de adevar, circuitul combinational, poarta logica.

Sumatorul elementar, sumatorul pe n-biti: destinatia, circuitul combinational, poarta logica. In componenta carui dispozitiv intra sumatorul pe n-biti.

( 30 puncte)

Ce rezultat va afisa urmatorul program:

program calculez;

var x,y,z: integer;

procedure suma ( a:integer; var b,c:integer );

begin

a:=a+3; c:=a+b;

end;

begin

x:=3; y:=1; z:=0;

suma(x, y, z); suma(y, z, x);suma(z, x, y); suma(y, x, z);

writeln(x, ' ',y,' ',z);

end.    ( 15 puncte)

Se considera tabloul A[1..n] de numere reale, N<=100. Scrieti o procedura, care numara de cate ori figureaza in acest tablou elementul minim. In program de citit de la tastatura variabila n si elementele tabloului si de afisat la ecran elementul minim si de cite ori el figureaza in tablou.    ( 25 puncte)

Se considera un fisier text TEST.IN alcatuit din mai multe linii. Scrieti un program care sa afiseze la ecran toate literele alfabetului latin, folosite in acest fisier, impreuna cu codul lor ASCII si frecventa lor de aparitie. Afisati de asemenea, caracterele care apar in text cel mai frecvent.

Intrare: Fisierul text TEST.IN

Iesire: La ecran se vor afisa datele cerute.

De exemplu, pentru fisierul de intrare:

aBc    bAaccaa

bc    ac

la ecran se va afisa:

A 65 1

B 66 1

a 97 5

b 98 2

c 99 5

Caracterele care apar in text cu frecventa maxim 5 sunt:

ac    ( 30 puncte)

Varianta VI

Comparatorul elementar: destinatia, tabelul de adevar, circuitul combinational, poarta logica.

Comparatorul pe 2-biti: destinatia, circuitul combinational.

Comparatorul pe n-biti: destinatia, poarta logica.

In componenta carui dispozitiv intra comparatorul pe n-biti.

( 30 puncte)

Se considera urmatoarea functie:

var x: array[1..10} of real;

function f ( n:integer):integer;

var i:integer;

begin

f:

for i:=2 to n do

if x[i]=x[i-1] then f:=1;

end;

In ce caz functia anterioara returneaza valoarea 1 ?

f)       oricare doua elemente din tabloul X sunt distincte;

g)      doua elemente din tabloul X sunt egale;

h)      doua elemente consecutive din tabloul X sunt egale;

i)        elementele de pe locurile impare sunt egale;

j)        nici una din alternativele anterioare nu-i corecta.

( 15 puncte)

Se considera tabloul A[1..n] de numere intregi, N<=100. Scrieti o procedura, care calculeaza suma elementelor mai mari ca elementul minim.

Intrare: numarul n si elementele tabloului se citesc de la tastatura.

Iesire:    elementul maxim si suma ceruta se vor afisa la ecran.

( 25 puncte)

In fisierul multime.in sunt scrise elementele multimilor A,B,C : set of char . Pe I linie in fisier elementele multimei A, pe a II linie-elementele multimei B, pe a III linie -elementele multimei C. De alcatuit un program care sa citeasca din fisierul multime.in elementele multimilor A, B, C si sa le inscrie in fisierul multime.out. De inscris apoi in acelas fisier elementele multimilor:

A

2)

A - BC

precum si card(a), card(b), card(c). De determinat in multimea A caracterul cu codul ASCII cel mai mare.

( 30 puncte)

Barem de evaluare

Varianta I

semisumatorul

sumatorul elementar

sumatorul pe n-biti

Total:

15 puncte

5 puncte

10 puncte

30 puncte

gasirea rezultatului corect

comentarea rezultatului

Total:

10 puncte

5 puncte

15 puncte

declararea variabilelor

declararea procedurii

citirea datelor, afisarea rezultatelor

Total:

3 puncte

12 puncte

10 puncte

25 puncte

citirea datelor din fisier

sortarea dupa media de inmatriculare

inscrierea datelor in fisier

Total:

10 puncte

10 puncte

10 puncte

30 puncte

Total:

100 puncte

Varianta II

comparatorul elementar   

comparatorul pe 2-biti

comparatorul pe n-biti

Total:

10 puncte

15 puncte

5 puncte

30 puncte

gasirea rezultatului corect

comentarea rezultatului

Total:

10 puncte

5 puncte

15 puncte

declararea variabilelor

declararea procedurii

citirea datelor, afisarea rezultatelor

Total:

3 puncte

12 puncte

10 puncte

25 puncte

citirea datelor din fisier

sortarea cuvintelor in ordine alfabetica, aflarea numarului de aparitii

inscrierea datelor in fisier

Total:

10 puncte

15 puncte

5 puncte

30 puncte

Total:

100 puncte

Varianta III

scrierea formelor canonice corect   

aducerea functiilor la o forma mai simpla

elaborarea circuitului

Total:

15 puncte10 puncte

5 puncte

30 puncte

gasirea rezultatului corect

comentarea rezultatului

Total:

10 puncte

5 puncte

15 puncte

declararea variabilelor

declararea procedurii si a functiei   

citirea datelor, afisarea rezultatelor

Total:

3 puncte

17 puncte

5 puncte

25 puncte

citirea datelor din fisier

sortarea in ordine alfabetica

calcularea inaltimei medii

inscrierea datelor in fisier

Total:

10 puncte

10 puncte

5 puncte

5 puncte

30 puncte

Total:

100 puncte

Varianta IV

scrierea formelor canonice corect   

aducerea functiilor la o forma mai simpla

elaborarea circuitului

Total:

15 puncte

10 puncte

5 puncte

30 puncte

scrierea functiei logice

alcatuirea tabelului de adevar

Total:

7 puncte

8 puncte

15 puncte

declararea variabilelor

declararea procedurii

calcularea sumei elementelor

citirea datelor, afisarea rezultatelor

Total:

3 puncte

10 puncte

7 puncte

5 puncte

25 puncte

citirea datelor din fisier

determinarea numerelor "bine ordonate" si numarul lor

inscrierea datelor in fisier,afisarea rezultatului la ecran

Total:

10 puncte

15 puncte

5 puncte

30 puncte

Total:

100 puncte

Varianta V

semisumatorul

sumatorul elementar

sumatorul pe n-biti

Total:

15 puncte

5 puncte

10 puncte

30 puncte

gasirea rezultatului corect

comentarea rezultatului

Total:

10 puncte

5 puncte

15 puncte

declararea variabilelor

declararea procedurii

citirea datelor, afisarea rezultatelor

Total:

3 puncte

12 puncte

10 puncte

25 puncte

citirea datelor din fisier

afisarea la ecran a literelor din text, codurilor lor ASCII si frecventei de aparitie

afisarea caracterelor ce apar cel mai frecvent

Total:

5 puncte

15 puncte

10 puncte

30 puncte

Total:

100 puncte

Varianta VI

comparatorul elementar   

comparatorul pe 2-biti

comparatorul pe n-biti

Total:

10 puncte

15 puncte

5 puncte

30 puncte

gasirea rezultatului corect

comentarea rezultatului

Total:

10 puncte

5 puncte

15 puncte

declararea variabilelor

declararea procedurii

citirea datelor, afisarea rezultatelor

Total:

3 puncte

12 puncte

10 puncte

25 puncte

citirea datelor din fisier

determinarea corecta a multimilor

indicate si a numarului de elemente

determinarea caracterului cu codul ASCII cel mai mare

inscrierea datelor in fisier

Total:

10 puncte

10 puncte

5 puncte

5 puncte

30 puncte

Total:

100 punctePolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate