Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Informatica


Index » educatie » Informatica
» LEGISLATIE IT


LEGISLATIE IT
Legislatie IT

Copyright

Copyright-ul este modalitatea legala de protejare a lucrarilor de orice tip (literare, stiintifice, artistice etc.), publicate sau nepublicate, cu conditia ca acestea sa aiba o forma tangibila.

Indiferent de modul de stocare (pe hartie, pe CD, pe o caseta audio), creatia este protejata prin copyright.

La deschiderea unui fisier de tip text, audio, video etc. creat de o anumita persoana, acesta contine in Properties data la care a fost creat acel document.

Orice copiere ulterioara sau descarcare de pe Internet a documentelor reprezinta o incalcare a dreptului de copyright deoarece data la care se realizeaza aceste operatii este ulterioara datei crearii.
Un alt mod de a data documentele este atasarea documentului, in momentul crearii, la un mesaj de mail, mesaj care va fi trimis la propria adresa si care nu va mai fi deschis ulterior.

Termenii de shareware, freeware, licenta

Shareware – sunt acele aplicatii care pot fi achizitionate direct de la cel care le-a creat (de obicei, gratuit sau cu o taxa minima), persoana care doreste distribuirea acestor programe fara intermediari.

Programele shareware se pot copia si transmite altor utilizatori.

Freeware - sunt programe protejate de dreptul de autor; ele pot fi difuzate gratuit de catre autor, dar acesta isi pastreaza dreptul de autor.

Pot fi folosite, dar nu pot fi vandute fara acordul autorului.

Licente – sunt programe achizitionate de la cei care le produc si pentru care se plateste drept de folosire. Acest drept este valabil doar pentru un singur calculator (daca se doreste instalarea programului pe mai multe calculatoare in cadrul aceleiasi firme, va trebui cumparata o licenta speciala care permite instalarea programului pe mai multe calculatoare).

Licenta acorda dreptul de folosire si nu drept de comercializare sau distributie.

Legea privind protejarea informatiilor

Capitolul 5 Durata protectiei dreptului de autor

Art. 30

Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 50 de ani.

Capitolul 9 Programele pentru calculator

Art. 72.

Prin prezenta lege, protectia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, exprimate in orice fel de limbaj, fie in cod-sursa sau cod-obiect, materialul de conceptie pregatitor, precum si manualele.

Ideile, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice si principiile care stau la baza oricarui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfetelor sale, nu sunt protejate.

Art. 73.

Autorul unui program pentru calculator beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute de prezenta lege, in partea I a prezentului titlu, indeosebi de dreptul exclusiv de a realiza si de a autoriza:

a)   reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de incarcarea, afisarea, transmiterea sau stocarea programului pe calculator;

b)   traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni, fara a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator;

c)   difuzarea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice forma, inclusiv prin inchiriere.

Art. 74

In lipsa unei conventii contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai multi angajati in exercitarea atributiilor de serviciu sau dupa instructiunile celui care angajeaza, apartin acestuia din urma.

Art. 75

In lipsa unei conventii contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma ca:

a)   utilizatorului i se acorda dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator;

b)  utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implica si transferul dreptului de autor asupra acestuia.

Art. 76

In lipsa unei conventii contrare, nu sunt supuse autorizarii titularului dreptului de autor actele prevazute la Art. 73 lit. a) si b), daca acestea sunt necesare pentru a permite dobanditorului sa utilizeze programul pentru calculator intr-un mod corespunzator destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.

Art. 77

Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fara autorizarea autorului, o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utilizarii programului.

Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fara autorizarea titularului dreptului de autor, sa observe, sa studieze sau sa testeze functionarea acestui program, in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de incarcare in memorie, afisare, conversie, transmitere sau stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efectueze.

Dispozitiile Art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplica programelor pentru calculator.

Art. 78.

Autorizarea titularului dreptului de autor este obligatorie atunci cand reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a)   actele de reproducere si de traducere sunt indeplinite de o persoana care detine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoana care indeplineste aceste actiuni in numele celei dintai, fiind abilitata in acest scop;

b)   informatiile necesare interoperabilitatii nu sunt usor si rapid accesibile persoanelor prevazute la lit. a) a prezentului articol;

c)   actele prevazute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la partile de program necesare interoperabilitatii.

Art. 79

Informatiile obtinute prin aplicarea Art. 78:

a)   nu pot fi utilizate in alte scopuri decat realizarea interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent;

b)   nu pot fi comunicate altor persoane, in afara cazului in care comunicarea se dovedeste necesara interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent;

c)   nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a carui expresie este fundamental similara, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor autorului.

Art. 80

Dispozitiile Art. 78 si 79 nu se aplica, daca se cauzeaza un prejudiciu titularului dreptului de autor sau exploatarii normale a programului pentru calculator.

Art. 81

Dispozitiile cap. 6 din prezentul titlu nu se aplica programelor pentru calculator.


Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate