Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Informatica


Index » educatie » Informatica
» Generarea desenelor 2D


Generarea desenelor 2D
Creating Drawing Views

Etapele obtinerii desenelor 2D

In crearea desenelor 2D este indicat efectuarea urmatoarelor etape:

  1. Operatii pregatitoare:

Stabilirea tipurilor de desene 2d (vederi, sectiuni, detalii, vederi isometrice), scara de desenare, amplasarea

Setarea stilului de cote si de text
Alte setari legate faciliatatile 2D oferite de program

Stabilirea formatului hartiei, unitatile de masura, scara, etc.

  1. Desenarea vederiolor, sectiunilor, detaliilor, vederilor izometrice.
  2. Modificarea, complectarea desenelor 2D: mutare vederi, modificare scara vederi, stergere, adaugare, aranjare cote, adaugare texte, numere de pozitionare elemente, desenare alte notatii, etc.
  3. Salvarea desenelor.

Generarea desenelor 2D

In aceasta lucrare se vor obtine vederile si sectiunile pentru modelu de balama. Deschideti desenul cu balamaua.

   

Dimensiuni

AxB (mm)

Diametru

C (mm)

Grosime

D (mm)

Diametru

Surub (mm)

Cod balama

20x20

30x22

40x26

Operatii pregatitoare

In aceasta etapa se va planifica modul de obtinere a desenelor si se vor face anumite setari.

Se planifica vederie: tip, scara, plasare. Se va crea o vedere de sus, vedere laterala si sectiune transversala prin panou la scara 1 :1, detalii la scara 1 :1, vedere izometrica. Se alege un format A3 (420x297).

Se fac setari pentru desenarea cotelor si a textelor. Cotele cu inaltimea textului de 5 mm, lungime sageti cote de 3 mm, text amplasat pe cote, cote aliniate, etc. Textele cu inaltimea de 5 mm, fontul Times Roman, regular salvat cu numele de StilTM.

1.2.1. Setarea stilului de cote. Din meniul Assist, selectati Format -> Dimension Style .

In caseta de dialog Dimension Style Manager selectati Modify. In caseta de dialog Modify Dimension Style faceti urmatoarele setari:

Pentru text: Text Style: Standard, Text Color: Black, Text height: 5

Text placement: Vertical: Above, Horizontal: centered, Offset From Dim line: 1.5

Text Alignment: Aligned with dimension line

Pentru Prmary Units:

Pentru Lines and Arrows:

Dupa setari, selectati Set Current si Close.

1.2.2. Setarea stilului de text 

Din meniul Assist, selectati Format -> text Style -> text Styles . ..

In caseta de dialog Text Style specificati: Font Name : Arial, Font Style : Regular, Height : 0. Selectati butonul New. In caseta de dialog New Text Style introduceti numele fontArial si OK., pentru revenire in caseta Text Style si Close.

1.2.3. Alte setari. Selectati Assist -> Mechanical Option . . In caseta Mechanical Options selectati Drawing si faceti setarile dorite.Dupa setari, apasati Apply si OK. Creati planuri de lucru pentru a pregatii planurile pentru sectiuni.

1.2.4. Setarea formatului de hartie (Layout). Selectati butonul layout1, selectati butonul dreapta mouse si opotiune Page Setup. In caseta Page setup – Layout 1 faceti setariel urmatoare:

Paper Size –ISO A3 (420x297), unitatile in mm

Orientation – Landscape

Plot scale: 1:1

Selectati OK

2. Creati vederile si sectiunile

2.1 Creati vederea de sus la scara 1:1

Prima vedere creata este vederea de baza.

In meniul Drawing, selectati New View . In caseta de dialog Create drawing View faceti urmatoarele setari:

View type: Dase

Data Set: Select

Layou: Layout1

Scale: 1

Calculate Hidden lines – dezactivat

Display As: Wireframe

Selectati OK.

Raspundeti mesajelor din linia de comanda:

Select entities to be included in view: Selectati cele doua aripi si axul.

Select objects: Apasat ENTER dupa selectare

Select planar face, work plane or [Ucs/ View/ worldXy/ worldYz/worldZx]: Selectati fata superioara a aripiiEnter an option [Next/Accept] <Accept>: ENTER

Define X axis direction:

Select work axis, straight edge or [worldX/worldY/worldZ]: Selectati cantul inferior

Adjust orientation [Flip/Rotate] <Accept>: ENTER

Specify location of base view: Specificati un punct de amplasare

Specify location of base view: ENTER

Vedere de sus

In Browser

Dupa cum se vede vederea este desenata cu liniile care nu se vad si fara cote. Mai tarziu se va edita vderea Base si se vor desena cotele parametrice.

Creati vederea din fata

In Browser right click pe Base -> New View

In caseta de dialog specificati:

View Type: Ortho

Display Hidden Line dezactivat

Apasati OK si raspundeti la prompterul din linai de comanda:

Specify location for orthogonal view: Mutati cursorul dasupra

Specify location for orthogonal view: Enter   

Creati sectiunea transversala

Pentru a determina traseul sectiunii se va crewa un plan de lucru perpendicular pe planul aripilor care trece prin gaura inferioara a aripii dreapta.

Comutai in Model space.

Creati un plan de lucru

Creati un plan de lucru perpendicular pe planul aripii la mijlocul axului. Pentru creare plan de lucr :

Din meniul Part, selectati Work Features -> Work Plane. In caseta de dialog specificati:

1st Modifier: Planar Parallel

2nd Modifier: Offset

Offset: 4

Apasati OK si raspuindeti la commanda:

Select work plane, planar face or [worldXy/worldYz/worldZx/Ucs]: selectati cantul inferior al aripii

Enter an option [Next/Accept] <Accept>: ENTER

Enter an option [Flip/Accept] <Accept>: Specificati f (Flip)

Enter an option [Flip/Accept] <Accept>: ENTER

Select edge to align X axis or [Flip/Rotate/Origin] <Accept>: f

Select edge to align X axis or [Flip/Rotate/Origin] <Accept>: r

Select edge to align X axis or [Flip/Rotate/Origin] <Accept>: r

Select edge to align X axis or [Flip/Rotate/Origin] <Accept>: ENTER

A fost creat un plan de lucru asa cum se vede in vederea de sus.

Desenati sectiunea verticala prin balama la nivelul planului de lucru

Pentru desenarea sectiuni :

Din meniul Drawing, selectati New View. In caseta de dialog Create Drawing View specificati:

View type: Ortho

Butonul Section activat

Type: Full

Label: A

Label Pattern: nemodificat

Selectati ok si raspundeti la mesaje:

Select parent view: selectati vederea de baza Base

Specify location for orthogonal view: Specificati un punct de plasare

Specify location for orthogonal view: ENTER

Enter section through type [Point/Workplane] <Workplane>: ENTER

Select work plane in parent view for the section: selectati planul de lucru creat anterior

Desenati detaliul cu gaura de fixare

Pentru a crea un detaliu :

Din meniul drawing, selectati New View si in cseta de dialog faceti setarile urmatoare:

View Type: Detail

Scale: Specificati 2

Activati Relative to Parent

Celelalte setari raman la valorile curente si selectati OK.

In linia de comanda raspundeti la mesaje :

Select vertex in parent view to attach detail: Selectati gaura dreapta jos de la aripa dreapta

Specify center point for circular area or [Ellipse/ Polygon /Rect/ Select]: Specificati zona dreaptunghiulara r

Specify first corner of rectangular area: Specificat un colt de detaliu

Specify opposite corner: Specificati coltul opus

Specify location for detail view: Specificati positia de amplasare

Micsorati la scara 0.5 textul de la detaliu:DETAIL A SCALE 2:1 cu comanda scale, selectare text, specificare punct de baza si valoarea 0.5 a scarii.Creati o vedere isometrica

Pentru a crea o vedere isometrica, din meniul Drawing, selectati New View (_amdwgview), iar in caseta de dialog specificati:

View Type: ISO

Scale : 1

Relative to Parent activat

Calculate Hidden line dezactivat

Selectati OK si raspundeti la mesaje:

Select parent view: Selectati vederea frontala Ortho.

Specify location for isometric view: Specificati punctul de amplasare.

Aranjati desenul

In aceasta etapa se fac anumite operatii si anume : mutarea unor ferestre cu sau fara ferestrele dependente, ascunderea unor cote nedorite, mutarea unor cote in aceiasi fereastra sau in alta, ascunderea unor linii externe, desenarea numerelor de pozitie, taberl de materiale, etc.

In ferestre nu s-au desenat cotele parametrizate numite Parametric Dimension.

Desenati cotele parametrizate la vederea de baza

Pentru a desena cotele paramterizate, in Browser selectati vederea de baza Base, cllick dreapta si selectati Edit

In caseta Edit drawing View: Base – select faceti urmatoarele specificatii:

Scale: 1

Parametric Border Sizing –activat

Placement: No Alignment

Pe butonul Display activati Parametric Dimensions si OK.

Reactualizati vederea. Din Brouser, select Base view, click dreapta si Update

The option to update the current layout will update all views that are on it.

Select view to update or [All layouts/current Layout]: all

5 drawing views being updated.

Stergeti cotele nedorite sau ascundeti cotele nedorite si mutati cotele ramase asa cum se vede in figura.    Pentru a muta o cota, din meniul Annotate, selectati Edit Dimension -> Move Dimension, selectati cota de mutat, selectati fereastra de destinatie si indicati pozitia dorita.

Aliniati cota 15 cu cota 7.5

Pentru alinierea cotelor, din meniul Drawing selectati Edit Dimensions -> Align Dimension (command _amdimalign) si raspundet la mesaje:

Select base dimension: selectati cota 7.5 ca baza

Select linear dimensions to align: selectati cota 15

Select linear dimensions to align: ENTER

1 dimension(s) aligned.

Cotele care se adauga se numesc de refeinta (Reference Dimension).

Detaliul si vederea laterala nu au cote, unele cote sunt distantate, alte cote sunt in plus, alte cote lipsesc, etc.

Mutati vederea de sus intr-o noua pozitie

In meniul Drawing selectati Move View si raspundeti la mesajele din linia de comanda:

Command: _ammoveview

Select view to move: Selectati vederea de sus (Base)

Specify new view location or [Layout]: Specificati un punct

Specify new view location: Enter

Vederile sun mutate in pozitia indicata.

Adaugati cote la Detaliul A

Din meniul Annotation, selectati Reference Dimension si raspundeti la mesaje in linia de comanda:

Select first object: selectati cercul exterior al gaurii din detaliu

Select second object or place dimension: apegeti pozitie (Se afiseaza diametrul 6)

Specify placement point or [Undo/Radius/Ord/reF/Basic]: R pentru a schimba modul de notare in loc de diametru in Raza

Specify placement point or [Undo/Radius/Ord/reF/Basic]: Enter

Select first object: selectati cercul interior

Select second object or place dimension: specificati pozitia

Specify placement point or [Undo/Radius/Ord/reF/Basic]: Enter

Select first object: ENTER

Cotati vederea Ortho

Desenati cifrele de pozitionare a reperelor din ansamblu (Baloons)

Numerele de pozitionare (Baloons) sunt numere inconjurate de cerc si linie de pozitionare. Setarea lor se poate face in caseta de dialog Merchanical Options -> Standard.

Duble click pe Baloons in lista din dreapta. In caseta de dialog Baloon properties for ANSI faceti setarile ca mai jos, apoi OK, Apply so OK.

Pozitionati cele trei elemente ale balamalei la vederea isometrica ISO

Pentru desenarea unui Baloon, selectati Annotate -> Part List -> Baloon si raspundeti la mesaje:

Command: _amballoon

Bom table name is AN5BALAMALAB.

Select part/assembly or [auTo/ autoAll/ Collect/ Manual/ One/ Renumber /rEorganize]: t

Select pick object: Selectati un pick object

Select pick object: ENTER

Select a start point of balloon: selectati pozitia

Next Point: Enter

Next Point: Enter

Repetati comanda pentru celelalte doua pozitii.

Atasat lista de repere (Part List)

Din meniu, selectati Annotate -> Part list -> Part list . . In caseta de dialog apare lista si OK, apoi pozitionati tabelul.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate