Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
Test secvential:Unitatea de invatare Relieful- Muntii Carpati Disciplina GEOGRAFIE Clasa a VIII-a


Test secvential:Unitatea de invatare Relieful- Muntii Carpati Disciplina GEOGRAFIE Clasa a VIII-a
_________________Scoala cu PJ Bogei. Structura: Scoala clasele I-VIII Ciutelec___________________

Test secvential:Unitatea de invatare Relieful- Muntii Carpati

Disciplina GEOGRAFIE

Clasa a VIII-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

SUBIECTUL I__________ ______ ____ _____ _______ ______ ____________ (20 puncte)

Analizati intrebarile de mai jos si identificati raspunsul corect, notand pe foaia de test, litera corespunzatoare acestuia:   

  1. Subdiviziunea transversala situata in nordul Carpatilor Orientali poarta denumirea:

a. Carpatii Maramuresului si Bucovinei;    c. Carpatii Centrali;

b. Carpatii Moldo-Transilvani;    d. Carpatii Curburii. 4 puncte

  1. Relieful carstic s-a format datorita actiunii de eroziune produse de apa asupra:

a. granitului; c. calcarului;

b. sisturilor cristaline; d. argilei. 4 puncte

  1. In partea de vest a Carpatilor Occidentali, la limita acestora se afla unitatea de relief denumita:

a. Dealurile de Vest;    c. Carpatii Meridionali;

b. Depresiunea colinara a Transilvaniei; d. Campia Romana. 4 puncte

  1. Cele mai mici altitudini, dintre muntii de mai jos, se inregistreaza in:

a. Bucegi; c. Parang;

b. Fagaras; d. Rodna. 4 puncte

  1. Forma curbata a arcului carpatic se observa in:

a.     Carpatii Moldo-Transilvani; c. Carpatii Meridionali;

b.     Carpatii Curburii;    d. Carpatii Occidentali. 4 puncte

SUBIECTUL II__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______    (20 puncte)

Notati pe foia de test, completarile afirmatiilor de mai jos, alegand termenul potrivit din lista de termeni:

Dintre cele patru diviziuni transversale (grupe) ale Carpatilor Meridionali, cea mai mica intindere o are grupa _____1______, marginita spre est de raul _______2_________, iar cele mai mari altitudini se intalnesc in grupa ______3_______, marginita spre vest de raul _________4________, care are inaltimi de peste 1900 m un relief creat de actiunea ghetarilor, numit relief _______5________ .

Lista termenilor: Fagaras, glaciar, Parang, Bucegi, Olt, Prahova, carstic, vulcanic, Dambovita, Retezat-Godeanu, Jiu, Ialomita.

(5 x 4 puncte=20 puncte)

SUBIECTUL III__________ ______ ____ _____ _______ ______ _________    (16 puncte)

Comparati relieful Carpatilor Occidentali de la nord de Mures cu relieful Grupei centrale a Carpatilor Orientali. Identificati doua asemanari si doua deosebiri care sa faca referire la: modul de formare, tipul de roci, altitudini, tipuri de relief, alte aspecte specifice reliefului.   

(4 x 4 puncte=16 puncte)

SUBIECTUL IV__________ ______ ____ _____ _______ ______ ___________    (10 puncte)

Identificati si notati pe foaia de test numele subunitatilor de relief localizate prin litere de la A la J.

(10 x 1 punct= 10 puncte)

SUBIECTUL V__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______________(24 puncte)

Notati pe foaia de test:

a) doua limite pentru subunitatea de relief notata cu litera H 2 puncte

b) doua tipuri de relief si diviziunile in care se gasesc acestea

pentru subunitatea notata cu litera A. 8 puncte

c) trei caracteristici ale reliefului pentru subunitatea notata cu litera B. 6 puncte

d) altitudinea maxima din subunitatea notata cu litera I, precizandnumele varfului. 2 puncte

e) trei subdiviziuni ale subunitatii notate cu litera C. 6 puncte

___________________ Scoala cu PJ Bogei. Structura: Scoala clasele I-VIII Ciutelec ________________

Test secvential:Unitatea de invatare Relieful- Muntii Carpati

Disciplina GEOGRAFIE

Clasa a VIII-a

BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE

Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem.

Se vor puncta orice formulari si modalitati de rezolvare corecta a cerintelor, in acord cu ideile precizate in barem.

SUBIECTUL I__________ ______ ____ _____ _______ ______ ____________ (20 puncte)

Se acorda cate 4p pentru fiecare raspuns corect:

1.a; 2.c; 3.a; 4.d; 5.b.

SUBIECTUL II__________ ______ ____ _____ _______ ______ __________    (20 puncte)

Se acorda cate 4p pentru fiecare termen corect:

1 - Bucegi; 2 - Prahova; 3 - Fagaras; 4 - Olt; 5 - glaciar.

SUBIECTUL III__________ ______ ____ _____ _______ ______ ____________    (16 puncte)

Se acorda 16 puncte pentru doua asemanari si doua deosebiri intre relieful Carpatilor Occidentali de la nord de Mures si relieful Grupei Fagaras a Carpatilor Meridionali (cate 4p pentru fiecare asemanare sau deosebire enuntata corect; pentru raspunsuri partial corecte se acorda cate 2 puncte).

- asemanarile si deosebirile se pot referi la: modul de formare, tipul de roci, altitudini, tipuri de relief, alte aspecte specifice reliefului.

Nota 1: Pentru tratarea separata a celor doua unitati de relief se acorda maxim 8 puncte (cate 2 p pentru fiecare asemanare/deosebire enuntata corect).

Exemplu de asemanari corecte: In ambele grupe sunt sisturi cristaline

Ambele grupe s-au format prin cutare.

Exemplu de deosebiri corecte: In Muntii Apuseni exista relief carstic, in timp ce in Carpatii Moldo - Transilvani nu exista.

In Carpatii Moldo - Transilvani tripla zonalitate petrografica , in timp ce in Muntii Apuseni nu exista.

Se accepta orice alta formulare care pastreaza acelasi sens cu ideile mentionate in barem. Se accepta orice alt raspuns corect.

Nota 2: In cazul in care sunt scrise mai multe asemanari/deosebiri decat numarul cerut, vor fi luate in considerare, pentru a fi notate, oricare 2 asemanari si 2 deosebiri corect si complet scrise.

SUBIECTUL IV__________ ______ ____ _____ _______ ______ ____________    (10 puncte)

Se acorda cate 1p pentru identificarea corecta a fiecarei subunitati de relief:

A - Carpatii Maramuresului si ai Bucovinei (Grupa Nordica)

B - Muntii Banatului

C - Carpatii Curburii (Grupa Sudica)

D - Muntii Apuseni

E - Grupa Parang

F - Muntii Poiana Rusca

G - Grupa Bucegi

H - Carpatii Moldo-Transilvani (Grupa Centrala)

I - Grupa Retezat-Godeanu

J - Grupa Fagaras

SUBIECTUL V__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______________(24 puncte)

Se acorda 20p astfel:

a) doua limite ale Carpatilor Moldo - Transilvani - 2p (cate 1p pentru fiecare)

b) - doua tipuri de relief a Carpatilor Maramuresului si ai Bucovinei (Grupa Nordica) - 4p (cate 2p pentru fiecare)

- diviziunile in care se gasesc aceste tipuri de relief - 4p (cate 2p pentru fiecare)

c) trei caracteristici ale reliefului Muntilor Banatului- 6p (cate 2p pentru fiecare)

d) - altitudinea maxima din Grupa Retezat-Godeanu - 1p

- numele varfului - 1p

e) trei subdiviziuni ale Carpatilor Curburii - 6p (cate 2p pentru fiecare)

Nota: La fiecare dintre cerinte se poate acorda si un punctaj intermediar pentru un raspuns incomplet sau partial corect.

Total test 90 de puncte. Se acorda 10 puncte din oficiu. Nu se acorda fractiuni de punct.

Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului obtinut la 10.   
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate