Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Standardele profesionale pentru profesia didactica


Standardele profesionale pentru profesia didactica
Standardele profesionale pentru profesia didactica

Principiile-nucleu

Standardele se fundamenteaza pe un sistem de principii care exprima conceptia actuala asupra continutului specific al profesiei didactice si asupra calitatilor unui bun profesor.

Principiul I

Cadrul didactic este un bun cunoscator al domeniului si al didacticii disciplinei pe care o preda
Cadrul didactic stapaneste cunostintele si metodologia specialitatii predate.

Cadrul didactic are o intelegere profunda a disciplinei pe care o preda, a organizarii logice si a evolutiei acesteia, a legaturii cu alte discipline si cu lumea reala.

Cadrul didactic are capacitatea de a prelucra, structura si de a face accesibile cunostintele transmise, de a forma abilitati specifice domeniului tinand seama de particularitatile de varsta individuala si de grup ale elevilor.

Cadrul didactic valorifica potentialul educativ al disciplinei, stimuland participarea activa si implicarea afectiva a elevului in procesul invatarii.

Cadrul didactic proiecteaza si aplica strategii didactice eficace si atractive in raport cu scopul si continuturile propuse.

Cadrul didactic concepe si utilizeaza multiple forme si tipuri de evaluare a realizarilor elevilor, punand accent pe evaluarea formativa si pe autoevaluare.

in procesul de organizare a situatiilor de predare - invatare - evaluare, cadrul didactic colaboreaza permanent cu ceilalti colegi favorizand si valorizand activitatea in echipa.

Principiul II

Cadrul didactic cunoaste elevul si il asista in propria dezvoltare

Cadrul didactic foloseste instrumente eficiente de cunoastere a personalitatii elevului precum si a influentelor mediului scolar, familial si social asupra dezvoltarii sale.

Cadrul didactic isi fundamenteaza proiectarea/reproiectarea activitatii pe rezultatele obti­nute prin demersul cunoasterii elevilor.

Cadrul didactic selecteaza si face accesibile cunostintele specifice disciplinei predate in functie de capacitatile de invatare, nevoile si aspiratiile/interesele elevilor.

Cadrul didactic dezvolta capacitatea elevilor de a fi autonomi, de a deveni subiecti ai propriei dezvoltari prin:

implicare in propria formare

sprijnire in folosirea unor surse si mijloace diverse de informare

crearea abilitatilor de a lua decizii

responsabilizare si motivare

dezvoltarea capacitatii de a rezolva probleme

incurajarea spiritului de initiativa si a creativitatii

facilitarea colaborarii si comunicarii intre elevi.

Cadrul didactic organizeaza activitati individualizate prin care elevul devine constient de potentialul, aspiratiile, interesele si nevoile sale.

Cadrul didactic manifesta disponibilitate in a recunoaste si a pune in valoare aspectele pozitive ale eforturilor si rezultatelor elevilor; ii sprijina in eforturile lor si le insufla incredere in fortele proprii.

Principiul III

Cadrul didactic este membru activ al comunitatii

Cadrul didactic colaboreaza cu membrii comunitatii scolare (in catedra, in Consiliul Profesoral al clasei, in Consiliul Profesoral si de Administratie, cu personalul didactic auxiliar si administrativ etc.).

Cadrul didactic identifica si foloseste modalitati eficiente de implicare a familiei in viata scolii si in dezvoltarea elevului.

Cadrul didactic cunoaste resursele umane si materiale ale comunitatii si le valorifica in beneficiul scolii.

Cadrul didactic implica factorii de decizie (Primaria, Consiliul Local) si de influenta (Biserica, Politia, cadrele medicale, mass-media) in procesul educational.

Cadrul didactic implica elevii in actiuni in folosul comunitatii (protectia mediului, activitati umanitare, culturale, sportive etc.)

Cadrul didactic desfasoara activitati de integrare in comunitate a minoritatilor (etnice, sociale, religioase etc.)

Cadrul didactic se implica in rezolvarea problemelor comunitatii promovand valori morale si civice.

Principiul IV

Cadrul didactic are o atitudine reflexiva

Cadrul didactic este constient ca activitatea didactica inseamna si perfectionare continua. El se preocupa permanent de identificarea acelor aspecte ale activitatii sale care necesita ameliorari, in consecinta, el este interesat sa se perfectioneze continuu, sa invete din experienta sa si a altora; gaseste cai si mijloace de reproiectare si optimizare a propriei activitati.

Cadrul didactic reflexiv isi imbunatateste continuu competentele personale.

Principiul V

Cadrul didactic este promotor al unui sistem

de valori in concordanta cu idealul educational

Cadrul didactic recunoaste, utilizeaza si promoveaza valori social-umane, moral-civice, cognitive, culturale si spirituale.

Cadrul didactic ofera sanse egale pentru integrarea scolara si sociala a tuturor elevilor.

Cadrul didactic dezvolta comunicarea, cooperarea si competitia in cadrul grupului de elevi pe fondul existentei increderii, respectului reciproc si al gandirii pozitive.

in demersul educational cadrul didactic adopta idei si atitudini democratice.

Cadrul didactic contribuie la educatia pentru o viata de calitate a individului si a colectivitatii.

in activitatea cu elevii, cadrul didactic probeaza calitati umane, profesionale si etice.

Standardele profesionale pentru predarea in invatamantul primar

1. invatatorul cunoaste particularitatile de varsta, individuale si ale grupului de apartenenta ale elevilor si le valorifica in proiectarea, organizarea procesului de predare - invatare - evaluare

invatatorul isi cunoaste elevii

invatatorul stie ca pentru a-si atinge obiectivele trebuie sa porneasca intotdeauna de la cunoasterea copilului in ansamblul particularitatilor lui, de la experientele, interesele, nevoile si aspiratiile acestuia.

invatatorul intelege complexitatea si dificultatea obtinerii unor date si informatii despre un copil, mai ales ca el evolueaza continuu. Copilul se schimba sub ochii nostri si de aceea cunoasterea lui nu se poate termina niciodata.

Un bun invatator cunoaste sursele de informare, cu ce instrumente poate lucra si cum se valorifica datele obtinute. De aceea, invatatorul isi adapteaza continuu demersurile in functie de evolutia copilului si de contextele de manifestare ale acestuia.

invatatorul recunoaste valoarea unica a copilului

Prin toate demersurile de cunoastere, invatatorul dovedeste ca situeaza trebuintele de educatie ale copilului in centrul preocuparilor sale. El este constient ca fiecare copil e unic, ca poate sa faca ceva bun si armonizeaza ceea ce poate, vrea si stie copilul.

invatatorul lucreaza eficient cu toti elevii sai si cu fiecare in parte, in egala masura.

Copilul se manifesta diferit in situatii diferite si in grupuri diferite. De aceea invatatorul este interesat sa descopere manifestarile copilului in familie, in scoala, in comunitate.

invatatorul este constient de importanta mediului din care provine copilul si a comunitatilor carora le apartine in formarea valorilor, sustinerea aspiratiilor si a motivatiei de invatare a elevului.

Este atent cu toti elevii, ii trateaza pe toti in mod egal, cu aceeasi grija, respect, rabdare si intelegere. E constient ca diferentele dintre copii nu trebuie sa tulbure climatul afectiv pozitiv si securizam din clasa si relatiile dintre ei.

invatatorul asigura dezvoltarea individuala a elevilor provocand si exersand situatii in care acestia au succes, motivandu-i si incurajandu-i. El nu ezita sa laude si sa aprecieze chiar cele mai marunte reusite ale copiilor.

invatatorul utilizeaza instrumente de cunoastere a copilului

invatatorul isi insuseste corect si aplica modalitatile stiintifice de cunoastere a copilului: realizeaza observatii continue, in conditii variate, dialogheaza cu copilul, cu parintii, cu prietenii, cu colegii acestuia, cu ceilalti profesori si alti membri din comunitatea scolara.

invatatorul alege instrumentele cele mai potrivite pentru cunoasterea copilului si valorifica in mod responsabil si creativ informatiile obtinute.

invatatorul integreaza experienta sa si a altora in demersurile sale de cunoastere, pentru intelegerea profunda si nuantata a manifestarilor si trairilor copilului.

invatatorul interpreteaza in mod nuantat, cu atentie si cu discretie datele obtinute si nu se limiteaza la simpla lor inventariere. El ii ajuta pe copii sa-si descopere disponibilitatile, resursele, limitele si nevoile si le valorifica cat mai bine in folosul lor, in propria lor formare.

invatatorul dovedeste grija fata de copii si manifesta preocuparea de identificare a proble­melor speciale ale acestora (intelectuale, psiho-afective, motrice, sociale) si colaboreaza cu persoane abilitate (psiholog, medic, logoped, consilier, kinetoterapeut, asistent social, preot).

invatatorul consemneaza datele obtinute in diverse documente (fise de observatie, portofoliu, caietul invatatorului, dosarul clasei etc.).

invatatorul anticipeaza reactiile si atitudinile pe care elevul le va avea in diferitele situatii si le valorifica. De aceea, el va alege strategiile de predare - invatare - evaluare potrivite particu­laritatilor elevilor, evidentiate prin demersurile de cunoastere.

Activitatea de cunoastere asigura premisele practicarii unei pedagogii diferentiate si indivi­dualizate.

invatatorul isi integreaza activitatea in demersul comun, unitar, constructiv si responsabil al tuturor agentilor educativi in formarea copilului.

invatatorul sprijina dezvoltarea individuala a copilului comunicand rezultatele demersului de cunoastere familiei lui si membrilor echipei pedagogice.

invatatorul isi cunoaste elevii si ii ajuta sa se autocunoasca, sa fie increzatori in propriile puteri, sa aiba stima de sine, sa fie autonomi si sa fie capabili sa-si conceapa si sa realizeze un proiect personal de viata.

2. invatatorul are o temeinica pregatire profesionala: cunoaste si utilizeaza continutul disciplinelor predate in perspectiva curriculara si didactica acestora; dove­deste aptitudini necesare predarii tuturor disciplinelor

2.1. invatatorul cunoaste si utilizeaza continutul disciplinelor predate

invatatorul cunoaste aspectele teoretice esentiale specifice disciplinelor predate, invatatorul realizeaza legaturi intra si interdisciplinare in scopul abordarii sistemice a disciplinelor predate.

invatatorul utilizeaza corect limbajul specific diferitelor discipline de invatamant predate, invatatorul integreaza continuu in sistemul de cunostinte propriu, noi cunostinte achizitionate prin studiu individual si prin participarea la activitati deformare.

invatatorul cunoaste documentele scolare

invatatorul cunoaste si respecta actele normative care reglementeaza activitatea sa pro­fesionala.

invatatorul cunoaste temeinic si aplica in proiectarea si desfasurarea activitatilor sale continutul si structura Curriculum-ului National si a altor documente scolare.

invatatorul cunoaste continutul manualelor scolare alternative si materialelor auxiliare exis­tente si are capacitatea, de a le selecta pe cele potrivite clasei la care preda.

invatatorul cunoaste si aplica didactica disciplinelor predate

invatatorul poseda si aplica cunostinte in domeniul stiintelor educatiei, al psihologiei generale si al psihologiei copilului.

invatatorul se informeaza permanent asupra noutatilor din domeniul psiho-pedagogic si al specialitatii.

invatatorul stapaneste cunostintele metodice necesare proiectarii, desfasurarii si evaluarii activitatilor didactice

invatatorul alege si aplica strategiile corespunzatoare, specifice disciplinelor predate si particu­laritatilor individuale si de grup ale elevilor sai.

invatatorul valorifica permanent potentialul educativ al tuturor disciplinelor pe care le preda.

invatatorul manifesta deschidere pentru cunoasterea si valorificarea experientelor educationale alternative, (Waldorf, Freinet, Step by Step, Montessori etc.)

invatatorul intelege importanta aplicarii tehnologiei informatiei si a comunicarii, a mijloa­celor multimedia. Manifesta preocupari de a folosi in activitatea sa didactica aceste noi tehnologii.

invatatorul proiecteaza, desfasoara si evalueaza eficient intreaga sa activitate

invatatorul isi proiecteaza activitatea anuala, semestriala si pe unitati de invatare in concor­danta cu programele scolare in vigoare.

invatatorul transpune in practica proiectele realizate si analizeaza eficienta lor.

invatatorul isi amelioreaza continuu proiectele in functie de rezultatele obtinute.

invatatorul desfasoara si valorifica activitati extrascolare.

invatatorul propune obiective si selecteaza continuturi elaborand programe pentru curriculum optional in concordanta cu resursele scolii, astfel incat sa raspunda nevoilor elevilor si ale comunitatii.

2.5. invatatorul are capacitati de comunicare

invatatorul creeaza situatii care sa favorizeze comunicarea elev-invatator si elev-elev. invatatorul utilizeaza strategii interactive, participative care sa stimuleze cooperarea si interrelationarea elevilor.

invatatorul utilizeaza eficient limbajul verbal, nonverbal si paraverbal. invatatorul are capacitatea de a accesibiliza cunostintele transmise elevilor, invatatorul motiveaza si stimuleaza permanent elevii pentru invatare.

3. invatatorul creeaza in grupul de copii un climat afectiv pozitiv caracterizat prin: incredere, acceptare, toleranta, dorinta de invatare

invatatorul asigura un mediu favorabil invatarii

invatatorul este atent ca toti elevii sa beneficieze de aceeasi grija din partea lui si sa nu lase ca diferentele individuale, contextele culturale sau sociale diferite din care provin acestia, diferen­tele de limba, religie, sex, nationalitate sa influenteze relatiile dintre el si elevi.

invatatorul manifesta preocuparea de a le forma elevilor sai deprinderi de a se exprima liber argumentandu-si pozitia si relatiile dintre ei.

invatatorul asigura un mediu educativ in care diferentele dintre elevi sa fie armonizate in sensul cultivarii increderii, acceptarii, tolerantei, corectitudinii, creand un climat afectiv pozitiv in care copiii sa se manifeste liber si in siguranta atat in clasa, cat si in actiunile extrascolare. El alterneaza strategii didactice individuale sil sau de grup care sa permita comunicarea, acceptarea ideilor celuilalt contribuind la socializare.

invatatorul acorda sanse egale tuturor elevilor si are grija sa nu sanctioneze elevii pentru insuccesele lor si sa evite favoritismele.

invatatorul isi cultiva capacitatea de a face fata situatiilor neasteptate si de a actiona eficient in prevenirea si dezamorsarea situatiilor conflictuale.

invatatorul ii motiveaza pe elevi sa invete continuu si stie cum sa le mentina interesul chiar si in situatia unui esec temporar.

invatatorul stabileste si aplica, impreuna cu copiii, reguli privind interactiunea dintre elevi si dintre elevi si invatator incurajandu-i in elaborarea normelor de conduita.

invatatorul sprijina si incurajeaza elevii in luarea deciziilor, ajuta la formarea de comporta­mente responsabile, promoveaza autoevaluarea si autocontrolul, ii invata sa-si rezolve situatiile conflictuale.

4. invatatorul utilizeaza, creeaza resurse materiale si implica resursele umane in activitatea sa (colegi, parinti, membri ai comunitatii locale)

invatatorul utilizeaza eficient resursele materiale disponibileinvatatorul identifica mijloacele materiale de care dispune.

invatatorul stabileste necesarul de mijloace si materiale pentru desfasurarea activitatilor didactice.

invatatorul decide prioritatile de procurare si confectionare a materialelor in functie de obiectivele stabilite in proiectarea activitatilor didactice si actioneaza in consecinta.

invatatorul utilizeaza si pastreaza in cele mai bune conditii resursele materiale disponibile.

invatatorul dovedeste creativitate in utilizarea multifunctionala a resurselor materiale existente.

invatatorul utilizeaza resursele materiale disponibile si mediul de invatare in conformitate cu normele de igiena si securitate a muncii.

invatatorul creeaza materiale didactice

invatatorul actioneaza pentru imbogatirea bazei materiale a scolii, concepe si confectioneaza materiale didactice in functie de necesitatile si prioritatile stabilite.

invatatorul adapteaza materialele existente sau create la nevoile si particularitatile elevilor! clasei, in concordanta cu cerintele impuse de metodologia disciplinelor predate.

invatatorul implica resurse umane in activitatea sa

invatatorul colaboreaza cu mentorul si cu colegii in depistarea si utilizarea unor resurse materiale si umane.

invatatorul coopereaza cu elevii, colegii, parintii si membrii comunitatii locale in obtinerea sau crearea unor noi resurse.

invatatorul sensibilizeaza si motiveaza autoritatile scolare, familiile elevilor si membrii comunitatii locale in scopul obtinerii unor resurse materiale si financiare.

invatatorul implica colegi, parinti, autoritati scolare si membri ai comunitatii locale in desfasurarea unor activitati scolare si extrascolare.

5. invatatorul realizeaza demersul didactic in asa fel incat toti elevii si fiecare in parte sa-si dezvolte propriile capacitati, inclinatii si aptitudini

invatatorul valorifica in invatarea scolara cunostintele empirice, experienta de viata si interesele copiilor

invatatorul ajuta elevii sa inteleaga legaturile dintre ceea ce stiu si ceea ce invata, invatatorul leaga invatarea din clasa cu experienta de viata a elevilor. invatatorul realizeaza activitati care capteaza atentia si trezesc interesul tuturor elevilor, invatatorul realizeaza un demers didactic flexibil in functie de reactiile elevilor la un mo­ment dat.

invatatorul foloseste strategii didactice variate si resurse care raspund diferitelor nevoi ale elevilor

invatatorul angajeaza elevii intr-o varietate de experiente si cai de invatare.

invatatorul foloseste strategii adecvate pentru a introduce, explica si restructura conceptele predate pentru ca toti elevii sa le inteleaga.

invatatorul alege strategii potrivite si contexte instructionale care sa asigure participarea activa la lectie a elevilor.

invatatorul pune intrebari si faciliteaza discutii pentru a clarifica si a extinde gandirea elevilor.

invatatorul se foloseste de toate imprejurarile!oportunitatile pentru a relua ceea ce s-a invatat anterior si pentru a spori eficienta invatarii pentru fiecare copil in parte.

invatatorul imbogateste experienta de invatare a elevilor promovand atat autonomia, interactiunea, precum si posibilitatea de a lua decizii individuale sau de grup

invatatorul organizeaza mediul clasei pentru a gasi oportunitati de munca independenta si/sau in grupuri, asigurand invatarea in clasa.

invatatorul urmareste si sprijina autonomia elevilor, dar si integrarea in grup si colaborarea in timpul activitatii.

invatatorul ajuta elevii sa ia decizii in legatura cu organizarea timpului, a materialelor folosite in timpul activitatii de invatare.

invatatorul angajeaza fiecare elev in rezolvarea problemelor, exersandu-i gandirea critica si valorificandu-i experienta

invatatorul creeaza oportunitati pentru ca toti elevii sa gandeasca, sa discute, sa concluzioneze si sa-si exprime propriile pareri.

invatatorul ajuta fiecare elev sa invete, sa aplice, sa exerseze pentru introducerea cunostin­telor in propriul sistem oferind instrumente pentru invatarea permanenta.

invatatorul angajeaza fiecare elev in activitati de rezolvare de probleme incurajandu-i sa gaseasca abordari si rezolvari personale.

invatatorul incurajeaza elevii sa puna intrebari, sa gandeasca critic, sa priveasca problemele si solutiile lor din diverse perspective.

5.5. invatatorul promoveaza invatarea reflexiva si autonoma pentru fiecare elev

invatatorul motiveaza elevii pentru invatarea autonoma si comunicarea adecvata.

invatatorul incurajeaza fiecare elev sa-si analizeze propriile progrese si sa-si stabileasca viitoa­rele nevoi de invatare.

invatatorul ii initiaza pe elevi in activitati de monitorizare, analizasi evaluare a propriei lor munci si ii ajuta sa invete din propriile greseli.

invatatorul ajuta fiecare elev sa-si completeze cunostintele apeland la surse diferentiate de informare.

6. invatatorul face legaturi intra-, inter-, si transdisci-plinare, promovand aplicarea lor in contexte reale

invatatorul face legaturi intra-, inter-, si transdisciplinare

invatatorul realizeaza conexiuni intre cunostinte din interiorul oricarei discipline predate, conferindu-i acesteia un caracter sistemic unitar.

invatatorul utilizeaza cunostinte specifice unei discipline in intelegerea si insusirea continu-turilor altei discipline.

invatatorul face trimiteri la elemente comune ale continuturilor mai multor discipline integrandu-le intr-un sistem articulat si flexibil.

invatatorul promoveaza aplicarea cunostintelor in contexte reale

invatatorul porneste de la contexte reale in organizarea situatiilor de invatare.

Informatiile transmise de catre invatator sunt plauzibile.

El ofera exemple de aplicare a cunostintelor si cere elevilor acelasi lucru, apeland la contexte reale sau modele ale realitatii.

invatatorul ii conduce pe elevi la utilizarea cunostintelor in rezolvarea unor situatii problema cu continut practic-aplicativ.

invatatorul valorifica valentele formative ale cunostintelor in activitatile scolare si extrascolare.

7. invatatorul foloseste strategii de evaluare care motiveaza si stimuleaza elevii in invatare, ii ajuta sa se cunoasca, sa se autoevalueze, incurajand progresul fiecarui elev

invatatorul evalueaza permanent capacitati si aptitudini

invatatorul stie ca evaluarea este un proces necesar in orice demers didactic, ca nu este un scop in sine, ci parte integranta a procesului educativ.

Prin intreaga activitate evaluativa, invatatorul urmareste permanent evolutia fiecarui elev si a intregului colectiv al clasei, avand in vedere dezvoltarea acestora mai degraba decat ierarhiza­rea lor.

in procesul de evaluare, invatatorul vizeaza nivelul de intelegere de catre elevi a informatiilor, capacitatea de utilizare a acestora in rezolvarea diferitelor tipuri de probleme si nu numai memorarea unor continuturi.invatatorul aplica tehnici si metode de evaluare a acelor obiective apartinand domeniului socio-afectiv si volitiv mai greu masurabile.

invatatorul foloseste metode diverse de evaluare

Pentru a obtine informatii complete si corecte a ceea ce stiu si pot sa faca elevii, invatatorul isi proiecteaza activitatea de evaluare pe baza unor obiective bine definite a standardelor si descriptorilor de performanta.

in activitatea sa, invatatorul foloseste metodele, tehnicile si instrumentele de evaluare al caror potential formativ sustine individualizarea actului educational.

invatatorul cunoaste bine fiecare elev in parte si are grija sa coreleze tehnicile de evaluare cu nivelul de dezvoltare a elevilor si a abilitatilor vizate.

invatatorul foloseste consecvent evaluarea initiala, continua si sumativa.

invatatorul valorifica rezultatele evaluarii

Prin evaluare, invatatorul depisteaza si tine evidenta punctelor slabe si tari ale elevilor precum si greselilor tipice in vederea diferentierii si individualizarii actiunii sale didactice. Face cunoscute elevilor, de fiecare data, punctele lor tari si ofera copiilor oportunitati de a demonstra ceea ce stiu si mai ales ceea ce pot sa faca.

in procesul de evaluare, invatatorul ofera elevilor feedback-ul si intariri imediate prin confruntarea rezultatelor individuale ale elevilor cu solutiile problemelor.

invatatorul angajeaza elevii in evaluarea activitatii colegilor, precum si in autoevaluare pentru a oferi perspective noi asupra propriei activitati.

in urma analizei rezultatelor evaluarii, invatatorul ofera periodic informatii parintilor in mod accesibil si prezentate pozitiv, atragandu-i in formarea propriului copil.

invatatorul ia decizii educationale pe termen scurt, mediu si lung fundamentate pe rezultatele evaluarilor si manifesta atitudini pozitive fata de progresul elevilor.

invatatorul colaboreaza cu membrii comunitatii scolare si cu familiile elevilor pentru atingerea obiectivelor educationale

invatatorul relationeaza cu comunitatea din scoala

invatatorul mobilizeaza elevii sa-si ajute colegii si ii implica in predare ca parteneri.

invatatorul ii ajuta pe elevi sa inteleaga si sa accepte diferentele dintre ei, dand dovada de respect reciproc.

invatatorul asista elevii in adoptarea rolurilor si responsabilitatilor.

invatatorul dovedeste abilitati de relationare interpersonala necesare pentru a lucra in echipasi disponibilitati de a coopera in interesul comunitatii scolare.

invatatorul cunoaste abilitatile colegilor si ale mentorului si in functie de acestea colabo­reaza cu ei pentru eficientizarea activitatii proprii.

invatatorul colaboreaza cu administratia scolara pentru realizarea programelor educative ale scolii.

invatatorul colaboreaza cu familiile elevilor si comunitatea locala

invatatorul informeaza periodic familia despre rezultatele scolare ale elevului si comporta­mentul sau.

invatatorul indruma familia catre surse de consiliere a copiilor cu nevoi speciale.

invatatorul comunica cu parintii, identificand impreuna cu acestia cai, mijloace si moda­litati eficiente de actiune.

invatatorul implica factorii de decizie si de influenta din plan local in procesul educational.

invatatorul antreneaza elevii in actiuni in folosul comunitatii (protectia mediului, actiuni umanitare, culturale, sportive etc.).

invatatorul colaboreaza, dupa caz, cu institutii, O.G. si O.N.G.-uri.

invatatorul isi analizeaza critic-constructiv experienta in vederea ameliorarii activitatii viitoare

invatatorul este constient ca activitatea didactica este perfectibila.

invatatorul analizeaza si amelioreaza resursele, strategiile didactice, modul de evaluare si interrelationare pentru a-si imbunatati predarea si a conduce elevii la o intelegere mai buna a continuturilor.

invatatorul analizeaza propriul potential profesional, cunostintele de specialitate, valoarea experientei proprii, abilitatile de interrelationare si comunicarea adecvandu-le contextelor.

invatatorul identifica prin autoanaliza punctele slabe si punctele tari din propria activitate.

invatatorul isi stabileste obiective specifice si rute personalizate in evolutia profesionala, identificand resurse de formare.

invatatorul este interesat de modul in care activitatea si rezultatele sale sunt percepute de catre elevi, familii si comunitate; armonizeaza actiunile sale cu asteptarile acestora.

invatatorul se raporteaza la normele metodologice, standardele profesionale, experienta didactica a colegilor si comunitatii profesionale precum si la propria experienta de elev.

10. invatatorul arata prin tot ceea ce face ca respecta si raspunde nevoilor de dezvoltare individuala a copiilor, promovand un sistem de valori culturale, morale si civice

invatatorul promoveaza un sistem complex de valori culturale

invatatorul intelege nevoile copilului si ca nevoi culturale si manifesta disponibilitatea de a elabora raspunsuri care sintetizeaza adevarul, binele, frumosul.

invatatorul organizeaza si desfasoara actiuni culturale ce raspund nevoilor de dezvoltare individuala ale elevilor, valorificand resursele existente.

invatatorul orienteaza activitatile sale scolare si extrascolare in vederea cultivarii valorilor universale si nationale, precum si a celor reprezentative in plan local, integrandu-le in elaborarea programelor pentru disciplinele optionale.

invatatorul urmareste completarea si imbogatirea sistemului propriu de valori culturale.

invatatorul actioneaza pentru recunoasterea educatiei ca valoare fundamentala a societatii.

invatatorul promoveaza valorile morale specifice unui sistem democratic

invatatorul actioneaza pentru cunoasterea si respectarea drepturilor copilului.

invatatorul contribuie la insusirea si valorificarea de catre elevi a unui set de cunostinte din sfera educatiei morale.

invatatorul urmareste formarea la elevi a unor comportamente si atitudini conforme normelor morale specifice unei societati democratice.

invatatorul respecta in intreaga sa activitate valorile morale ale societatii.

invatatorul promoveaza valorile civice care definesc un bun cetatean

invatatorul formeaza comportamentul civic al elevilor sai si incurajeaza manifestarea lor ca buni cetateni si patrioti.

invatatorul se constituie intr-un model de actiune civica pentru elevii sai si pentru comunitatea de apartenenta.

invatatorul integreaza valori moral-civice, estetice, stiintifice, culturale contribuind la formarea personalitatii copilului ca valoare umana.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate