Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Principalele categorii de roluri in invatamant


Principalele categorii de roluri in invatamant
Principalele categorii de roluri in invatamant.

In Legea privin rolul Statutului personalului didactic/1997 subtitlul II privind invatamantul preuniversitar, se specifica principalele categorii de functii :

1. Functii didactice – in invatamantul prescolar (educatoare, institutoare)

- In invatamant primar (invatatoare, institutoare).

- In invatamant secundar (profesori), profesori psihopedagogi, maistri, instructori.

2. Functii didactice auxiliare : bibliotecar, documentarist, redactor, informatician, laborant, tehnician, pedagog scolar, asistent social.

3. Functii didactice de conducere din :

- unitatile de invatamant : director, director adj.
- inspectoratele scolare : inspector scolar general si inspector scolar adjunct.

4. Functii de indrumare si control – inspectoratele scolare (inspector de specialitate si inspector scolar)

- Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (inspector general, inspector principal de specialitate.)

Statutul si rolul profesorilor.

Profesorii – categorie de personal didactic care ideplineste functii didactice in invatamantul secundar (gimnazii, licee) si in unitati conexe (case de copii, centre de asistenta psihopedagogica, casa corpului didactic).

Rolul unui profesor ( Legea privind Stutul personalului didactic) :

a)     – activitati de predare - invatare, instruire practica si de evaluare conform     planurilor de invatamant.

b)     – activitati de educatie complementare procesului de invatamant.

c)     – activitati de pregatire metodico- stiintifica.

Cele cinci principii ale standardelor profesionale pentru profesia didactica sunt :

cadrul didactic este un bun cunoscator al domeniului si al didacticii disciplinei pe care o preda.

Cunoaste elevul si il asista in propria lui dezvoltare( ajuta elevul sa-si dezvolte propriile capacitati si aptitudini)

Se manifesta ca un menbru activ al comunitatii.

Se caracterizeaza printr-o atitudine reflexiva.

Cadrul didactic este promotor al unui sistem de valori in concordanta cu idealul educational.

Exista mai multe determinante ale statusului profesorului :

Varsta si statusul elevilor cu care lucreaza. Ex- profesorii care predau la liceu fata de cei care predau la scoala generala, au un statut mai inalt.

Disciplina predata.

Ex-profesorii de matematica se bucura de o mai mare consideratie fata de cei care predau ,,dexteritati’’.

Vechimea si experienta asigura profesionalismul , competenta.

Sexul (M/F)

Originea sociala a profesorului.

Inspectorii scolari.

Inspectoratele scolare sunt organe de specialitate subordonate M.E.C.T , au rolul de a urmari modul de organizare si funtionare a retelei de invatamant preuniversitar, de a realiza inspectii scolare, de a aplica legislatia in organizarea, conducerea si desfasurarea procesului de invatamant. Alte atributii se refera la scolarizarea elevilor, incadrarea scolilor cu personal didactic necesar, infiintarea unor noi unitati scolare, organizarea concursurilor de admitere si a examenelor de absolvire, cursuri de perfectionare a personalului didactic.

Consiliul de administratie- este format din inspectori scolari generali adjuncti, inspectori de specialitate,directorul Casei Corpului Didactic, contabil sef, consilier juridic.

Consiliul consultativ- directori de unitati de invatamant , cadre didactice de prestigiu, reprezentanti ai parintilor, ai autoritatilor locale, ai comunitatilor religioase, agenti economic.

Responsabilitatile inspectorului scolar :

intocmiri de rapoarte si planificari

negocieri cu conducerile de scoli

intalniri cu directori, profesori, parintievaluari ale curriculumului

Directorii de scoli – sunt alesi din randul profesorilor recunoscuti ai scolii, in urma unui concurs si care sa faca proba calitatilor lor manageriale si a experientei profesionale. Sunt numiti in functie, de inspectorul scolar general pentru patru ani. Directorii de licee si scoli postliceale , in urma concursului, sunt propusi de inspectorul scolar general , pentru a fi numiti pe post de MECT.

Rolul director scoala

manager si coordonator

stabileste modul de utilizare a bazei materiale a scolii , coordoneaza toate cheltuielile, aplica prevederile regulamentelor financiare si contabile, monitorizeaza investitiile pentru infrastructura scolii, obtinerea de venituri extra bugetare, raspunde de problemede de personal, realizeaza contractele si fisele diferitelor posturi , defineste obligatiile, drepturile, salariile, premiile, angajatilor scolii.

evalueaza performantele profesorilor , stabileste criteriile pentru salariile de merit ale profesorilor

se ocupa de consilierea profesorilor, disciplinarea elevilor, elaborarea orarului scolar

Standardul ocupational al directorului unitatii de invatamant.

Conform Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare(1999) se refera la :

1) competenta de comunicare (audiente, relatiile cu autoritatile)

2) competenta de asigurare a dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice si a propriei persoane

3) competenta decizionala( de management) exprimata prin capacitatea de a lua decizii optime privind :

a)- asigurarea calitatii procesului educational

b)- asigurarea climatului de munca eficient

c) -selectia personalului

d)-coordonarea procesului educational

4) Competenta organizatorica (utilizarea eficienta a resurselor financiare si obtinerea cat mai multor fonduri).

Membrii consiliilor de conducere a scolilor

Consiliul Profesional – format din personalul didactic de predare dintr-o unitate scolara si este prezidat de director

se implica in orice act pedagogic al scolii respective

avizeaza si valideaza hotararile directorului, referitoare la relatiile dintre elevi, evaluarea acestora , perfectionarea cadrelor didactice

ia decizii referitoare la toate cadrele didactice

Consiliul de Administratie – este autoritatea suprema in scoala , cuprinde intre 5-11 membrii. Cuprinde directorul unitatii scolare, directorul adjunct, contabilul sef, profesorii alesi de Consiliul Profesional, reprezentanti ai parintilor si ai administratiei publice locale, iar in gimnaziu si licee include si 1-2 elevi si reprezentanti ai organizatiei economice care asigura baza materiala pentru practica.

Rolul de elev

desi constitue majoritatea numerica a oricarui sistem educativ, reprezinta o minoritate in luarea deciziilor.

- elevii sunt membrii temporari

- in scoala primara, baza formala o constituie performantele scolare ale fiecarui elev.

In gemnaziu si liceu, statusul informal depinde de : varsta, tipul de scoala frecventat, profilul scolar, originea sociala familiala, raporturile personale cu profesorii.

Tema : Aplicatii

Amintiti-va cele mai bune realizari ale voastre in indeplinirea rolului de elev de-a lungul timpului.

Care au fost diferitele asteptari de rol la care a-ti incercat sa raspundeti, in diferitele cicluri ale scolaritatii dv ?

Tema :

Faceti o ancheta printre elevi sau discutati cu colegii vostri cu privire la ce inteleg prin ,,elev bun’’ si prin ,,elev slab ’’ , apoi realizati un portret al acestor categorii de elevi
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate