Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2008-2012


DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2008-2012


SCOALA CU CLASELE I-VIII

"AL. I. CUZA"

BRAILACUPRINS

I.           VIZIUNEA

II.        DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN AL UNITATII SCOLARE

INFORMATII DE TIP CANTITATIV

INFORMATII DE TIP CALITATIV

CULTURA ORGANIZATIONALA

ANALIZA PEST

ANALIZA SWOT

III.     MISIUNEA

IV. TINTE STRATEGICE

V.       OPTIUNI STRATEGICE

VI. REZULTATE ASTEPTATE

VII.         PROGRAME DE DEZVOLTARE

V. MECANISME SI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SI EVALUARE

DEVIZA SCOLII:

" O SANSA FIECARUI COPIL PENTRU

A REUSI IN VIATA"

i. VIZIUNEA

Ne propunem sa devenim una din scolile de prestigiu din municipiul Braila, apreciata de catre elevi, parinti si comunitatea locala pentru eficienta activitatii instructiv-educative, asigurarea conditiilor materiale necesare unui invatamant de calitate, asigurarea egalitatii sanselor tuturor elevilor, pentru     rezultate deosebite in activitatea de performanta si pentru ancorarea scolii in comunitatea locala si europeana.

II.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN AL UNITATII SCOLARE

1.INFORMATII DE TIP CANTITATIV

a) Titulatura oficiala a scolii: SCOALA CU CLASELE I-VIII "AL.I. CUZA"

b) Adresa: scoala este situata in Braila, pe strada Ghioceilor nr. 1, telefon/fax 619925, e-mail alicuzabraila@yahoo.com si ofera servicii educationale comunitatii situate pe str. Calarasi, avand ca limite sediul administrativ al judetului si Bariera Calarasilor si invecinandu-se cu urmatoarele unitati scolare: scoala "Spiru Haret", scoala "Ion Bancila", scoala "Ion Creanga".

c) Scurt istoric al scolii: Inceputurile scolii "Al.I.Cuza" se pierd in negura timpurilor, primele informatii despre existenta ei fiind de la 1 mai 1867, asa cum reiese din lucrarea lui Nae Vasilescu "Schite, documente si insemnari din orasul si judetul Braila". S-a numit la inceput "Scoala comunala de baieti nr.2", apoi "Scoala de baieti nr.6 a statului, " Scoala urbana de baieti nr.6", "Scoala elementara nr.4", "Scoala de 7 ani nr.4", "Scoala de 8 ani nr.4", "Scoala cu clasele I-VIII nr.4", iar din anul 1996 "Scoala cu clasele I-VIII Al. I. Cuza".

Primul sediu a fost pe str. Ulita Silistra (actuala Calea Calarasilor) pe locul unde se afla acum firma "Concivia", din anul 1880 scoala se muta peste drum de Spitalul "Sf. Spiridon" (actuala scoala Waldorf ), iar din anul 1995 se muta pe str. Ghioceilor nr.1 intr-un nou si modern local.

d) Resurse umane

Elevi

In scoala sunt instruiti si educati 715 elevi provenind din circumscriptie, repartizati in 16 clase la ciclul primar si in 15 clase la ciclul gimnazial.

In ultimul an numarul de elevi este constant.

Rata abandonului scolar: 0%.

Ponderea elevilor cu rezultate bune si foarte bune: 85%.

Promovabilitatea la tezele cu subiect unic: 92%.

Rezultatele la olimpiade si concursurile scolare: o mentiune la faza nationala a olimpiadei de limba romana, un premiu I, 6 premii al II-lea si 8 mentiuni la faza judeteana a olimpiadei scolare judetene la obiectele limba romana, matematica, limba engleza, biologie, geografie, echipa de volei baieti este vice-campiona nationala, iar echipa de volei- fete este vice-campioana judeteana.

Cadre didactice

Scoala are in incadrare 48 de cadre didactice, dintre care 40 sunt titulare, un cadru didactic este detasat si 7 sunt suplinitoare calificate.

Din cele 40 de cadre didactice titulare, 32 cadre didactice au gradul didactic I, 4 au gradul didactic al II-lea, si 4 au gradul didactic definitiv.

Personal didactic auxiliar

Este format dintr-un secretar sef, un secretar, un bibliotecar, un contabil si un administrator de patrimoniu.

Personal nedidactic

Activitatea de administratie este asigurata de 6 ingrijitoare, un muncitor de intretinere si 2 paznici.

Resurse materiale

Activitatea de instruire si educare a elevilor se desfasoara intr-un local nou, dat in folosinta in anul 1995, format din 21 sali de clasa, 3 laboratoare, 2 cabinete de informatica, bibioteca cu sala de lectura, chiosc alimentar, sala de festivitati dotata cu instalatie de sonorizare si climatizare, sala de sport cu vestiare, cabinet medical, cabinet metodic, cancelarie si birouri.

Scoala este prevazuta cu apa curenta, canalizare, incalzire centrala, iluminat natural si artificial.

Salile de clasa sunt dotate cu mobilier nou, modern, iar procesul de predare-invatare se desfasoara prin folosirea unui bogat material didactic, a 35 de calculatoare, 3 copiatoare, videoproiector cu ecran, flip chart, 5 imprimante.

Scoala este dotata cu centrala telefonica, fax, iar cancelaria, cabinetul metodic si secretariatul cu instalatii de climatizare.

Sursele de finantare ale scolii sunt: Consiliul Local Municipal, venituri extrabugetare realizate din inchirieri de spatii, donatii si sponsorizari, precum si sprijinul financiar primit de la Consiliul Reprezentativ al Parintilor.

2. INFORMATII DE TIP CALITATIV

Mediul de provenienta a elevilor: elevii provin din familii cu pregatire superiora si medie.

Calitatea personalului didactic: calificat 100% si cu performante in activitatea didactica 60%.

Relatii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare.

Comunicarea, circulatia informatiei: in scoala exista o buna comunicare intre elevi, cadre didactice, parinti, directori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic si de ingrijire, precum si o buna circulatie a informatiei in ambele sensuri.

Ambianta din unitatea scolara: in scoala domina o atmosfera de lucru, caracterizata prin implicare si responsabilitate, prin colaborare si sprijin reciproc.

3. CULTURA ORGANIZATIONALA

Se caracterizeaza printr-un ansamblu de trasaturi avand ca valori dominante cooperarea, munca in echipa, respectul reciproc, atasamentul fata de copii, atasament fata de profesie, entuziasm si dorinta de afirmare.

Sunt insa si cazuri de elitism profesional, individualism, competitie, rutina, conservatorism si automultumire.

Regulamentul de ordine interioara a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesati si prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar. In continutul Regulamentului de Ordine Interioara sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar si a personalului nedidactic.

In ceea ce priveste climatul organizational putem afirma ca este un climat deschis, caracterizat prin dinamism si angajare, relatiile dintre cadre fiind colegiale, de respect si de sprijin reciproc.

Directorul scolii colaboreaza bine cu membrii colectivului, tine seama de sugestiile acestora si ia decizii cu privire la reducerea disfunctiilor semnalate in activitatea scolii. Toate aceste aspecte se reflecta pozitiv in activitatea instructiv-educativa si in conduita cadrelor didactice.

4. ANALIZA PEST

A. Factori Politico-Legali

a) Legislatia muncii:

permite angajarea de catre scoala a personalului calificat si a specialistilor pentru compartimentele deficitare ;

nu permite eliberarea din functie a cadrelor didactice cu performante scazute .

b) Activitatea partidelor politice

toate partidele politice promoveaza masuri si politici educationale menite sa continue dezvoltarea si modernizarea sistemului ;

lipsa de continuitate a masurilor de reforma datorata alternantei partidelor la guvernare.

stimularea cresterii natalitatii prin facilitatile acordate mamelor pentru cresterea copiilor.

c) Activitatea de lobby

parintii reprezinta un factor important in prezentarea realizarilor scolii si a performantelor instructive-educative

cadrele didactice din invatamantul primar colaboreaza cu gradinitele din vecinatatea scolii prezentand principalele realizari in activitatea instructiv-educativa si performantele obtinute de elevi.

B.Factori econimici

a) Activitatea economica

reducerea activitatii economice a unor mari intreprinderi influenteaza bugetele familiilor cu copii;

aparitia unor firme private cu productivitate buna ofera oprtunitati de sponsorizare a scolii;

b) Politica monetara si valutara

fluctuatiile monedei nationale in raport cu valorile de referinta afecteza contractele de achizitii pe termen mediu si lung.

c) Politica bugetara

la nivel local politica bugetara este favorabila scolii, asigurandu-se sursele financiare necesare asigurarii in conditii decente pentru desfasurarea procesului instructive-educativ.

d) Venitul disponibil al familiei

scaderea veniturilor familiei genereaza demotivarea elevilor.

C.Factori socio-culturali

a)Atitudinea fata de munca:

atitudine pozitiva fata de munca a majoritatii elevilor si parintilor.

b) Rata natalitatii:

scaderea anuala a numarului de copii din circumscriptia scolara creaza probleme de incadrare cu personalul didactic.

c) Nivelul educational

majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire medie si superioara.

d) Probleme etnice

in comunitate coexista armonios populatii de etnii diferite.

e)Atitudine fata de religie

coexistenta pasnica intre indivizi apatinand diferitelor religii.

D.Factori tehnologici

a)Dotarea, baza materiala

cladire noua(1995), functionala, cu toate dotarile si utilitatile necesare desfasurarii procesului instructiv-educativ.

acces la Internet si televiziune prin cablu.

5. ANALIZA SWOT

I. CURRICULUM

PUNCTE TARI

v     Scoala dispune de documente curriculare oficiale: planuri-cadru, programe scolare, metodologii de aplicare a programelor, ghiduri si standarde de evaluare.

v     Curriculum la decizia scolii diversificat,care tine cont de dorintele eleviilor, baza materiala si incadrare ;

v     Preocupari in directia predarii cunostintelor prin introducerea softului educational ;

v     Surse informationale bogate : manuale , auxiliare didactice, parascolare, biblioteca, internet, televiziune prin cablu;

v     PUNCTE SLABE

v     Oferta CDS a Scolii nu satisface in totalitate nevoile educationale ale elevilor si nu constituie intotdeauna o activitate atractiva pentru acestia.

OPORTUNITATI

v     Majoritatea parintilor colaboreaza cu cadrele didactice in vederea procurarii de auxiliare si parascolare.

v     Oferta mare de auxiliare didactice permite o selectie riguroasa in vederea achizitionarii

v     Cresterea exigentei parintilor fata de serviciile pe care le ofera scoala, disponibilitatea acestora la colaborare

AMENINTARI

v         Nu toti elevii au posibilitatea sa-ti procure auxiliare scolare;

v         Existenta unor necorelatii intre programele scolare de la invatamantul primar cu cele de la invatamantul gimnazial;

v         Starea fizica precara a manualelor la unele obiecte.

II.RESURSE UMANE

PUNCTE     TARI

v           Personal didactic titular calificat, majoritatea cu gradul didactic;

v           Personal didactic auxiliar bine pregatit la toate compartimentele;

v           Personal nedidactic constiincios si disciplinat;

v           Elevi dotati pentru activitatea de performanta;

v           Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare pe o tematica diversa;

v          Cadrele didactice au abilitati in domeniul IT si preocupari pentru predarea lectiilor asistata pe calculator.

PUNCTE SLABE

v         Conservatorism in utilizarea metodelor activ-participative de predare-invatare-evaluare la ciclul gimnazial;

v         Valorificarea insuficienta a datelor obtinute in urma monitorizarii si controlului activitatii didactice

OPORTUNITATI

v     Legislatia muncii permite angajarea de catre scoala a personalului calificat pentru compartimentele deficitare;

v     Parinti care solicita si manifesta interes pentru o pregatire de calitate;

v     Numar mare de solicitari de inmatriculare din alte sectoare ale municipiului;

v     Alocarea unei sume importante de la bugetul de stat pentru formarea continua a cadrelor didactice.

AMENINTARI

v    Fluctuatia personalului didactic suplinitor;

v    Scaderea numarului de copii din circumscriptie creaza probleme de incadrare cu personalul didactic.

v    Cresterea numarului de elevi proveniti din familii monoparentale sau din familii emigrate in tarile UE;

v    Lipsa de timp a parintilor conduce la o slaba implicare a familiei in viata scolii.

III. RESURSE MARTERIALE

PUNCTE TARI

v     Scoala dispune de un local nou, spatios, amenajat cu toate utilitatile necesare;

v     Scoala detine autorizatie de functionare;

v     Baza materiala buna in continua modernizare;

v     Realizarea de venituri extrabugetare din inchirieri de spatii, donatii si sponsorizari;

v     Scoala dispune de o baza didactica buna, innoita permanent prin eforturi proprii, de manuale, auxiliare didactice, parascolare;

v     Conectarea la Internet si la televiziune prin cablu;

Mentinerea starii de functionare prin activitati de intretinere si reparatii periodice.

PUNCTE SLABE

v   Lipsa unei evidente si a unui control in vederea recuperarii pagubelor realizate de catre elevi;

v   Unele cadre didactice nu isi asuma responsabilitatea gestionarii si intretinerii bunurilor din sala de clasa;

v   Lipsa unui proiect cu finantare externa;

v   Utilizarea incorecta a utilitatilor de catre elevi.

OPORTUNITATI

v     Descentralizarea finantarii si autonomia institutionala permit o gestionare mai eficienta a fondurilor;

v     Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al Parintilor pentru rezolvarea problemelor materiale curente

v     Solicitarile de inchiriere a spatiilor scolare in conditii avantajoase pentru scoala;

v     Alocarea de catre Primarie a fondurilor financiare necesare in vederea asigurarii de conditii materiale decente;

v     Programe nationale de dotari cu material didactic pentru laboratoare si sala de sport si cu carte scolara pentru bibloteca.

AMENINTARI

v       Fluctuatiile monedei nationale in raport cu valutele de referinta afecteaza contractile de achizitii pe termen mediu si lung;

v       Bugetul limitat al comunitatii locale fata de nevoile scolii.

IV.RELATII COMUNITARE SI DE PARTENERIAT

PUNCTE TARI

v           Colaborarea cu Primaria, Politia municipului, Politia sanitara, Inspectoratul Teritorial de Munca, Grupul de pompieri, Oficiu pentru protectia consumatorului;

v           Colaborare buna cu preotii Bisericii Sf.Cv.Parascheva;

v           Colaborare cu Teatrul "Maria Filotti.", cu Teatrul "Carabusu" si cu Biblioteca judeteana "Panait Istrati";

v           Relatii de parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Parintilor;

v           Relatii de parteneriat cu scoli din Italia, Polonia si Iasi(Romania) dezvoltate in cadrul unui proiect Comenius.

PUNCTE SLABE

v       Numar mic de proiecte de parteneriat cu scoli din municipiu si din tara;

v       Inconsecventa in promovarea imaginii scolii in comunitate.

OPORTUNITATI

v           Paleta larga de oferte pentru proiectele de parteneriat;

v           Asistenta de specialitate in realizarea de proiecte de parteneriat;

v           Lobby din partea parintilor privind realizarile si performantele scolii;

v           Deshiderea spre colaborare a institutiilor si organizatiilor din comunitatea locala.

AMENINTARI

v         Timpul limitat al parintilor conduce la o slaba implicare a acestora in viata scolii;

v         Perceperea eronata de catre o parte a comunitatii a problematicii vaste din activitatea scolii.

III. MISIUNEA

Scoala "Al. I. Cuza" Braila este o scoala centrata pe promovarea valorilor si principiilor democratice, pe implicarea mai larga a comunitatii in viata scolii si extinderea serviciilor scolii pentru comunitate. Climatul educational al scolii este bazat pe performanta, competitie transparenta si onesta, pe cooperarea si incurajarea initiativei individuale si a inovatiei didactice menite sa sustina dezvoltarea individuala a fiecarui elev si egalitatea de sanse prin educatie.

IV. TINTE STRATEGICE

Curriculum la decizia scolii diversificat si atractiv, realizat prin consultarea elevilor si parintilor si cuprinderea fiecarui elev intr-o forma de educatie extracurriculara;

Incadrarea cu personal didactic cu o inalta pregatire stiintifica si metodica, receptiv la nou si interesat de perfectionare si formare continua;

Prevenirea esecului scolar si includerea tuturor elevilor intr-o forma superioara de scolarizare, cresterea performantei scolare.

Gestionarea, intretinerea si mentinerea functionalitatii patrimonului scolii, dezvoltarea acestuia prin accesarea de fonduri UE.

Promovarea imaginii scolii in contextul climatului concurential actual de descentralizare si autonomie institutionala.

V. OPTIUNI STRATEGICE

Tinta strategica

OPTIUNEA STRATEGICA

Optiunea cuurriculara

Optiunea financiara a dotarilor materiale

Optiunea investitiei in resursa umana

Optiunea relatiilor comunitare

1.Diversificarea curriculum-ului la Decizia Scolii prin consulatarea elevilor si a parintilor si cuprinderea tuturor elevilor intr-o forma de educatie extracurriculara

-Aplicare de chestionare elevilor si parintilor;

-Cresterea atractivitatii    si aplicabilitasii optionalelor;

-Activitati extracurriculare complementare.

-Achizitionarea materialelor necesare prevazute in programele disciplinelor optionale;

-Identificarea surselor de finantare;

-Folosirea eficienta a dotarilor existente.

-Stimularea materiala a cadrelor didactice care realizeaza discipline optionale si activitati extracurriculare de calitate;

-Extinderea parteneriatului cu parintii si implicarea acestora in pregatirea si desfasurarea activitatilor extracurriculare;

-Extinderea parteneriatului cu institutii si ONG-uri

2.Incadrare cu personal didactic cu inalta pregatire stiintifica si metodica, receptiv la nou si interesat de perfectionare si formare continua.

-Eficientizarea procesului de predare-invatare prin utilizarea metodelor activ-participative;

-valorificarea oportunitatilor oferite de paleta larga de cursuri de formare.

-Asigurarea sumelor necesare pentru perfectionare cu plata de la bugetul local;

-Marirea numarului de calculatoare pentru folosirea sistemului elecronic informatizat;

-Consultarea cadrelor didactice in vederea completarii materialului didactic.

-participarea la programe de formare in specialitatea cadrelor didactice de la gimnaziu;

-perfectionareea cadrelor didactice in problematica managementului clasei;

-elaborarea de materiale si ghiduri metodice in comisiile de specializare.

-Colaborarea cu Casa Corpului Didactic pentru participarea la cursuri de formare in specialitate si metodica pregatirii specialitatii;

3.Prevenirea esecului scolar , cresterea performantelor elevilor supradotati si includerea tuturor elevilor intr-o forma superioara de scolarizare;

-Realizarea invatamantului diferentiat pentru asigurarea incluziuniicopiilor cu CES si prevenirea esecului scolar ;

-Crestera aportului disciplinelor optionale le asigurarea pregatiri de baza a elevilor ;

-Realizarea de programe de pregatire suplimentara a elevilor capabili de performanta.

-Folosirea eficienta a materialului didactic si a mijloacelor de invatamant din dotare;

-Asigurarea fondurilor necesare pentru achizitionarea de noi mijloace de invatamant si material didactic ;

-Motivarea si stimularea materiala a cadrelor didactice ai caror elevi obtin rezultate le competitiile nationale.

-Transmiterea catre licee si scolile de arte si meserii a fisei de caracterizare psihopedagogica    a absolventilor ;

-Activitati de parteneriat cu licee si scoli de arte si meserii in vederea cuprinderii tuturor absolventilor clasei a VIII-a intr-o forma de invatamant

4.Gestionarea, intretinerea si mentinerea functionalitati patrimoniului scolii , dezvoltarea acestuia prin accesarea fondurilor UE.

-Tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce tin de pastrarea si intretinerea bazei materiale a scolii;

-Includerea in cadrul lectiilor a elementelor educative de pastrare si intretinere a bazei materiale a scolii ;

-Realizarea unor investitii in cadrul Programului Operational Regio, axa prioritara privind imbunatatirea infrastructurii sociale.

-Proiecte de buget fundamentate care sa acopere cheltuielile de intretinere si reparatii;

-Realizarea unei executii bugetare echilibrate;

-procurarea de fonduri extrabugetare;

-Realizarea programului de achizitii de bunuri si servicii in conditiile legii;

-Aplicarea prevederilor regulamentului scolar pentru recuperarea pagubelor produse de elevi.

-asumarea raspunderii personalului didactic privind pastrarea patrimoniului scolii;

-Implicarea membrilor consiliului de administratie in gestionarea bunurilor si recuperarea pagubelor;

-Instituirea unui premiu in bani pentru motivarea elevilor si cadrelor didactice privind pastrarea bunurilor materiale ale scolii.

-Colaborarea cu comitetele de parinti ale claselor;

-Implicarea Consiliului Reprezentativ al Parintilor in identificarea de noi surse de finantare.

5. Promovarea imaginii scolii in comunitate

-Implicarea elevilor si cadrelor didactice in popularizarea rezultatelor scolii in randul parintilor;

-Se vor edita pliante si afise care vor cuprinde informatii despre realizarile scolii;

-Se va asigura informarea comunitatii locale prin intermediul mass-media locala;

-Realizarea de parteneriate pentru desfasurarea de activitati culturale in comunitate.

-Identificarea de resurse extrabugetare pentru realizarea materialelor promotionale;

-Asigurarea logisticii necesare pentru desfasurarea activitatilor de mediatizare si diseminarea a informatiilor;

-Proiectul de buget va prevedea fonduri pentru premierea elevilor si formatiilor castigatoare.

-Popularizarae prin mass-media a factorilor implicati in activitatile de parteneriat;

-Motivarea participantilor prin acordarea de premii.

-Implicarea parintilor in actiuni de promovare a imaginiii scolii;

-Realizarea unor activitati extracurriculare in parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Parintilor.

VI. REZULTATE ASTEPTATE

A). CURRICULUM

Oferta de discipline optionale satisface cerintele elevilor si parintilor in procent de peste 90%.

Gama larga de activitati extracurriculare ofera posibilitatea ca fiecare elev sa desfasoare cel putin un tip de activitate in afara programului de scoala.

B). RESURSE UMANE

80% din numarul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative si diferentiate pe particularitati de varsta si individuale ale fiecarui elev;

40% din numarul cadrelor didactice care predau la gimnaziu vor efectua cel putin un stagiu de formare in specialitate, metodica predarii specialitatii sau metode de a asigura managementul eficient al clasei.

C). RESURSE MATERIALE SI FINACIARE

Spatiul scolar functional la standarde ridicate de curatenie si igiena;

Reducerea cu cel putin 50% a pagubelor produse de elevi in unitatea scolara.

Fonduri suplimentare obtinute prin proiecte finantate in cadrul programelor nationale sau internationale.

D).RELATII COMUNITARE

Cresterea cu 30% a numarului de conventii de parteneriat incheiate cu unitatile scolare din municipiu si judet;

Incheierea a cel putin 3 conventii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru derularea de proiecte pe diferite componente educationale.

VII. PROGRAME DE DEZVOLTARE

Nr. Crt.

Domeniul functional

Obiective propuse

CURRRICULUM SI VIATA SCOLARA

Realizarea si aplicarea unui chestionar pentru cunoasterea intereselor elevilor si parintilor pentru disciplinele optionale;

 

Elaborarea programelor pentru disciplinele optionale alese de elevi;

 

Proiectarea activitatilor extracurriculare si cuprinderea tuturor elevilor intr-o forma de activitate nonformala.

Participarea cadrelor didactice la programe de formare;

 

Cresterea calitatii procesului de predare-invatare si asigurarea educatiei de baza pentru toti elevii;

Perfectionarea cadrelor didactice privind managementul clasei;

Implicarea cadrelor didactice in activitati de cercetare pedagogica in vederea elaborarii de materiale metodice si instrumente de activitate didactica (fise, teste);

Perfectionarea cadrelor didactice in utilizarea calculatorului si cresterea numarului de lectii in Sistemul Educational Informatizat.

RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

Asigurarea conditiilor materiale optime pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ;

 

Asigurarea finantarii pentru activitati de intretinere si dezvoltare a patrimoniului;

Procurarea de fonduri extrabugetare pentru achizitionarea de materiale si pentru acordarea de stimulente materiale si premii pentru performante scolare si didactice.

Cresterea functionalitatii platformei SEI;

Gestionarea de catre invatatori, diriginti si comitetele de parinti ale claselor a patrimoniului din salile de clasa;

Identificarea de programe de finantare externa si scrierea de proiecte.

RELATII COMUNITARE

Realizarea unui proiect de parteneriat cu Scoala cu clasele I-VIII "Andrei Saguna" din Deva;

 

Identificarea de noi programe de finantare pentru realizarea proiectului cultural "Dansuri populare brailene" depus la AFCN si care nu s-a incadrat in fondurile alocate in prima runda;

Infiintarea unui teatru de papusi in parteneriat cu Teatrul "Carabus";

Realizarea de campanii de strangere de fonduri in parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Parintilor.

VIII. MECANISME SI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SI EVALUARE

1. MONITORIZAREA INTERNA

NR.

ACTIUNEA

RESPONSABIL

PARTENERI

TERMEN

INREGISTARREA REZULTATELOR

INSTRUMENTE

INDICATORI

Elaborarea si afisarea proiectului de dezvoltare institutionala

Director

-sefii comisiilor si catedrelor;

-comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Sept 2008

-produsul final

-fisa de apreciere

-criteriile de realizare a PDI

Curriculum la Decizia Scolii: proiectare si aplicare

Director adj.

-sefii comisiilor si catedrelor;

-proiect CDS

-fise de evaluare

-standardele de evaluare

Inscrierea la cursuri de formare

Director

-responsabil de formare continua

Pe parcursul derularii proiectului

-in baza de date a scolii

-liste de prezenta la cursuri.

-numar de cadre didactice inscrise.

Starea de functionalitate a cladirii

director

-invatatori, diriginti, elevi, personal administrativ

-saptamanal

-registrul de evidenta a reparatiilor

-analize, rapoarte

Volumul cheltuielilor pentru reparatii curente.

Proiecte de parteneriat in derulare sau in pregatire

Director adj.

-responsabil cu proiecte si programe educationale si cadrele didactice

-lunar

-in baza de date a scolii

-analize, fise de evaluare

-numar proiecte

Imaginea scolii reflectata in mass-media

Director adj.

-responsabil cu promovarea imaginii scolii

-saptamanal

-in baza de date a scolii

-situatii statistice

2. MONITORIZARE EXTERNA - Va fi realizata de reprezentantii ISJ , MEdC.

3. EVALUARE INTERNA

NR.

ACTIUNEA

RESPONSABIL

PARTENERI

TERMEN

INREGISTAREA REZULTATELOR

INSTRUMENTE

INDICATORI

Disciplinele optionale realizate in urma chestionarii elevilor si parintilor

Director adjunct

-comisia pentru asigurarea si evaluarea calitatii , sefii comisiilor si catedrelor

-la finalul actiunii

-in baza de date a scolii

-chestionare, fise de apreciere, fise de analiza a documentelor

-descriptori de performanta, numar persoane chestionate, numar discipline optionale realizate

Cresterea calitatii procesului de predare invatare reflectata in rezultatele elevilor

Director

-comisia pentru asigurarea si evaluarea calitatii , sefii comisiilor si catedrelor

-semestrial

-in baza de date a scolii

-analize, statistici

-numarul cadrelor didactice formate, numarul elevilor promovati, mediocri si cu rezultate de performanta

Situatia spatiilor de invatamant si a cladirilor scolare

Director

-comisia pentru asigurarea si evaluarea calitatii

-semestrial

-in baza de date a scolii

-analize, rapoarte

-cresterea/scaderea cheltuielilor de intretinere

Proiecte de parteneriat realizate

Director

-responsabil cu proiecte si programe educationale.

-semestrial

-in baza de date a scolii

-analize

-Numarul de proiecte de parteneriat aprobate

Realizari ale scolii reflectate in mass media locala si nationala

Director adjunct

-responsabil cu promovarea scolii

-lunar

-in baza de date a scolii

-statistici, rapoarte

-numarul de aparitii pozitive in mass-media

4.EVALUARE EXTERNA

Va fi realizata de reprezentantii ISJ , MEdC.

DIRECTOR,

Prof. ENACHE PETRE

Scoala "Al. I. Cuza"

Braila

PLAN OPERATIONAL

DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

AN SCOLAR 2008-2009

PROGRAMUL DE IMBUNATATIRE A OFERTEI EDUCATIONALE A SCOLII

TINTA STRATEGICA: CDS DIVERSIFICAT SI ATRACTIV, REALIZAT PRIN CONSULTAREA ELEVILOR SI PARINTILOR

ACTIVITATEA

REZULTAT

TERMEN

RESPONSABILI

RESURSE

INDICATORI DE PERFORMANTA

BUGET SI SURSE DE FINANTARE

1.Aplicarea de chestionare parintilor si elevilor referitoare la oferta de discipline optionale din anul scolar trecut si propuneri pentru anul scolar in curs

-realizarea unui CDS care sa tina seama si de propunerile elevilor si parintilor.

Oct. 2008

-director adj.

-invatatori

-diriginti

-elevi

-parinti

-cadre didactice

-chestionare

-cel putin 4 propuneri vor fi incluse in CDS

-bugetul scolii are asigurate sumele necesare pentru perfectionare cu plata de la bugetul local.

2.Prelucrearea datelor oferite de chestionare, prezentarea proiectului CDS in Consiliul profesoral, in sedintele cu parintii si in orele de dirigentie

-proiect CDS unanim apreciat de catre elevi, parinti si    cadre didactice.

Nov.. 2008

-director

-baza de date

-invatatori

-diriginti

-proiectul CDS va fi aprobat cu peste 90% din voturi

3. Testarea optiunilor elevilor privind CDS 2009-2010

-paleta larga a disciplinelor optionale ofera elevilor posibilitatea alegerii optionalului dorit

Ian. 2009

-director adj.

-invatatori

-diriginti

-tabele nominale cu optiuni

-toti elevii vor opta pentru minium un optional din oferta CDS

PROGRAMUL DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE

TINTA STRATEGICA: INCADRAREA CU PERSONA DIDACTIC CU O INALTA PREGATIRE STIINTIFICA SI METODICA, RECEPTIV LA NOU SI INTERESAT DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA

ACTIVITATEA

REZULTAT

TERMEN

RESPONSABILI

RESURSE

INDICATORI DE PERFORMANTA

BUGET SI SURSE DE FINANTARE

1. Identificarea cadrelor didactice care nu au participat la cursuri de perfectionare in specialitate si metodica predarii.

-existenta in colectiv de cadre didactice care nu au participat la perfectionare in ultimii 5 ani

Sept 2008

-director

-responsabil cu formarea continua

cadre didactice

-50% dintre profesori opteaza pentru participarea la un curs de formare

-bugetul scolii are asigurate sumele necesare pentru perfectionare cu plata de la bugetul local.

2.Informarea cadrelor didactice cu oferta de formare a CCD.

-cadre didactice care isi manifesta interesul de    participa la perfectionare.

Oct. 2008

-director

-responsabil cu formarea continua

Cadre didactice

-50% dintre profesori indeplinesc conditiile de    participare la formare

3.Participarea cadrelor didactice la activitati de formare continua

-40% dintre profesori vor participa la un stagiu de formare in specialitate

Ian.-iun. 2009

-director

Cadre didactice

-toate cadrele inscrise vor absolvi stagiul de formare

PROGRAMUL DE ASIGURARE A PREGATIRII DE BAZA A ELEVILOR SI DE CRESTERE A PERFORMANTELOR SCOLARE

TINTA STRATEGICA:PREVENIREA ESECULUI SCOLAR, CRESTEREA PERFORMANTELOR ELEVILOR SUPRADOTATI SI INCLUDEREA TUTUROR ELEVILOR INTR-O FORMA SUPERIOARA DE SCOLARIZARE

ACTIVITATEA

REZULTAT

TERMEN

RESPONSABILI

RESURSE

INDICATORI DE PERFORMANTA

BUGET SI SURSE DE FINANTARE

1.Aplicarea diferentiata a sarcinilor de lucru pentru elevii cu probleme in invatare, elaborarea si realizarea palnului de interventie personalizat, precum si a curriculum-ului adaptat.

-promovarea reala a tuturor elevilor

Iun 2009

-director adj.

-sefi comisii si cadre metodice

-elevi

-parinti

-cadre didactice

-scaderea cu 50% a numarului de corigenti

2.Organizarea, planificarea si realizarea prgatirii pentru performanta

-elevi foarte bine pregatiti, capabili sa obtina rezultate de performanta la concursurile si olimpiadele scolare, inclusiv o calificare la faza nationala

iun. 2009

-director adj.

-sefi comisii si cadre metodice

-elevi

-parinti

-cadre didactice

-cresterea cu 25% a numarului de premii

-performante apreciate cu premii in bani din    fondul de premiere.

PROGRAMUL DE REPARATII SI ACHIZITII

TINTA STRATEGICA: GESTIONAREA, INTRETINEREA SI MENTINEREA FUNCTIONALITATII PATRIMONIULUI SCOLII

ACTIVITATEA

REZULTAT

TERMEN

RESPONSABILI

RESURSE

INDICATORI DE PERFORMANTA

BUGET SI SURSE DE FINANTARE

1.Gestionarea si intretinerea patrimoniului din clase

-ambient scolar igienic si placut

-invatatori

-diriginti

-elevi

-parinti

-personal administrativ

-scaderea cu 50% a pagubelor realizate de catre elevi

-Consiliul Reprezentativ al Parintilor

2.Achizitionarea de calculatoare, aparatura audio

-cresterea calitatii actului didactic

Sep.2008-mar.2009

-director

-calculatoare

radiocasetofoane

-cresterea cu 30% a numarului de calculatoare

-venituri proprii

3. Inlocuirea tamplariei cu tamplarie PVC si geam termopan

-izolare termica si fonica

Aug.2009

-director

-izolare fonica

-consiliul local

-programul "Regio"

4. Zugravirea salilor de clasa, a holurilor si grupurilor sanitare

-crearea de conditii igienice in spatiul scolar

Aug.2009

-director

-consiliul local

-personal adm.

-mediu ambiant igienic si estetic

-consiliul local

5. Sala de sport realizata prin extinderea pe verticala a corpului de legatura

-spatiu pentru practicarea sportului

Aug.2009

-director

-consiliul local

-cresterea suprafetei utile cu 360 mp

-consiliul local

-programul "Regio"

6. Acoperirea cu o copertina a terenului de sport din curte

-practicarea sportului in conditii meteo nefavorabile

Aug.2009

-director

-consiliul local

-50% din curtea scolii acoperita

-consiliul local

-programul "Regio"

PROGRAMUL DE INCLUDERE A SCOLII IN CIRCUITUL DE VALORI    LOCALE , NATIONALE, EUROPENE

TINTA STRATEGICA: PROMOVAREA IMAGINII SCOLII IN COMUNITATE

ACTIVITATEA

REZULTAT

TERMEN

RESPONSABILI

RESURSE

INDICATORI DE PERFORMANTA

BUGET SI SURSE DE FINANTARE

1. Dezvoltarea de relatii de parteneriat cu institutii din municipiu

-integrarea activitatilor elevilor si cadrelor didactice in viata spirituala a municipalitatii

Sem I

-director adj.

-consilier proiecte si programe educative

-elevi

-parinti

-cadre didactice

-cresterea cu 15% anumarului de proiecte de parteneriat

2. Popularizarea prin intermediul mass-media a factorior implicati in activitati de parteneriat

-comunitatea face cunostiinta cu realitatile si preocuparile scolii

-director adj.

-consilier proiecte si programe educative

-elevi

-parinti

-cadre didactice

-minimum o aparitie pe saptamana in mass media locala

3. Implicarrea parintilor in actiuni de promovare a imaginii scolii, realizarea de serbari, carnavaluri, tombole

-dezvoltarea relatiei scola-familie

Sem II

-director adj.

-consilier proiecte si programe educative

-elevi

-parinti

-cadre didactice

-organizarea unor activitati lunare

-bugetul Consiliului Reprezentativ al Parintilor

4. Relizarea proiectului cultural "Dansuri populare brailene"

-organizarea unei formatii folclorice;

-sustinerea de spectacole

Ian 2009

-director

-elevi

-parinti

-cadre didactice

-formatiuni de dansuri de 12 perechi

-bugetul Consiliului Reprezentativ al Parintilor

5. Realizarea unor relatii de parteneriat cu Scoala "Andrei Saguna" din Deva

- schimb util de cunostinte si experienta

Mai 2009

-director

-elevi

-parinti

-cadre didactice

-2 intalniri sportive

-un spectacol literar muzical

-500 de participanti

-bugetul Consiliului Reprezentativ al Parintilor

DIRECTOR,

PROF. ENACHE PETRE

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate