Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Plan de dezvoltare scolara


Plan de dezvoltare scolara
SCOALA CU CLASELE I-VIII

BORANESTI - IALOMITA

PLAN DE DEZVOLTARE SCOLARA

Motto
«  PRIN MUNCA NOASTRA SCOATEM MULT DIN PUTIN,

CEVA DIN NIMIC, SI ADAUGAM NEINCETAT LA CEEA CE

ERA BOGATIE IN LUME »

Henri Bergson

Argument:

Destinat deopotriva celor din interiorul scolii, planul de dezvoltare al scolii concentreaza atentia asupra finalitatilor educatiei ( dobandirea de abilitati, atitudini, competente ), asigura concentrarea tuturor domeniilor functionale ale managementului ( curriculum, resurse umane, resurse material – financiare, relatii sistemice si comunitare ).

Planul de dezvoltare asigura coerenta transpunerii strategiei pe termen lung a scolii intr-o lista de obiective pe termen scurt, ce pot fi usor intelese si manageriate. Favorizeaza cresterea increderii in capacitatile si fortele proprii, asigura dezvoltarea personala si profesionala, intareste parteneriatele din interiorul si exteriorul unitatii scolare si nu in ultimul rand, stimuleaza dezvoltarea ethosului scolar.

3. Diagnoza mediului extern

Prezentarea comunitatii

Descrierea comunitatii

Asezarea geografica

Localitatea Boranesti a primit statutul de comuna in anul 2004. Este situata in sud-vestul judetului Ialomita pe D.J. 201. Este formata din doua sate: Boranesti si Sintesti, sat situat la 3 km de scoala. Distanta fata de resedinta de judet este de 80km, iar fata de cel mai apropiat oras de 15km.

Relieful

Relieful comunei Boranesti este unul de tip tabular, fragmentat de valea raului Ialomita care prezinta aspecte geomorfologice similare cu satele insirate paralel cu cursul raului Ialomita, pe malul sau drept. Cuprinde:

*      zona de lunca ( pe latime variabila intre 1,5 – 4,5 km a raului Ialomita ). Malul sau drept este aparat de un dig pe tot teritoriul comunei – partea de nord, care asigura scurgerea viiturilor fara afectarea zonelor locuite.

*      zona de versant – Lunca Ialomitei este marginita la sud de un versant abrupt, taluzat. Taluzul are inaltimi de 20m, iar panta sa de 15 – 20% il face dificil pentru construire. Intravilanul se opreste la baza acestui versant.

*      zona de campie inalta – platoul din partea sudica variaza intre 70 – 80m altitudine, prezentand sub solul subtire nisipuri eoliene.

Clima

Apartine climei temperate cu un pronuntat grad de continentalism, cu contraste mari de la vara la iarna.

Specificul ocupatiilor populatiei adulte

Agricultura, legumicultura si zootehnia.

Structura ocupationala a parintilor

*      50% agricultura, legumicultura si zootehnia;

*      20% beneficiari ai ajutorului social;

*      20% salariati;

*      10% venituri ocazionale.

Structura pe nationalitati

*      populatie nationalitate romana;

*      36% populatie de etnie rroma;

*      populatia totala este de 2420 locuitori din care 1355 femei si 1065 barbati.

*      nascuti vii in ultimi opt ani 270;

Migratia populatiei

*      stabiliri de domiciliu -20 familii;

*      stabiliri de resedinta- 20 familii;

*      plecari de domiciliu: - 0

*      plecari de resedinta: - 0

*      familii venite – 5% - familii de varsta a doua si a treia;

*      familii plecate: - 0

Structura in functie de religie

*      toti locuitorii sunt de religie ortodoxa.

Scolarizarea elevilor

Nivelul scazut de educatie al populatiei tinere in varsta de pana la 25 ani este reflectat de faptul ca 24 nu au absolvit ciclul primar si 35 ciclul gimnazial ( 3,12

Evolutia populatiei scolare pe urmatorii 4 ani

Anul scolar: clasa I clasa a V-a total scoala

*      - 35 - 33 - 262

*      - 35 - 49 - 268

*      - 26 - 32 - 267

*      - 27 - 28 - 265

Situatiile statistice pentru urmatorii 4 ani reflecta o situatie constanta a efectivelor de elevi.

Analiza P.E.S.T.(E)

Politicul

Politica educationala de la nivel national de descentralizare a invatamantului preuniversitar, cu marirea rolului autoritatilor locale in viata scolii o regasim si la nivelul comunei Boranesti. Din pacate, fondurile limitate de la bugetul local, nu satisfac pe deplin cerintele celor implicati in procesul de invatamant. In realizarea obiectivelor educationale si in derularea unor proiecte ale scolii sunt implicati reprezentanti ai primariei, dispensarului uman, bisericii, politiei locale, aceasta facandu-se intr-un timp redus.

Politicile educationale la nivel local favorizeaza atingerea tintelor strategice prin parteneriate.

Economicul

a)      Structura suprafetei teritoriului in ultimii opt ani:

*      suprafata totala: 2820 ha;

*      locuinte existente: 740 – proprietate privata;

*      suprafata locuibila: 205 ha.

*      resurse naturale – fond funciar.

*      productie vegetala – porumb, grau, soia, legume.

*      animale: vaci – 266; oi – 420; capre – 25, porcine – 350; pasari – 13000.

b) Infrastructura invatamant:

*      cladire scoala: 14 cadre didactice, 1 secretar-bibliotecar, 1 mediator scolar, 250 elevi.

*      cladire gradinita: 2 cadre didactice, 57 copii.

c) Ocrotirea sanatatii:

*      cladire dispensar uman: 3 medici, personal mediu sanitar – 5;

d) Dotari tehnico edilitare:

*      apa: -

*      canalizare: -

*      gaze naturale: -

*      energie electrica: 725.

e) Capacitati administrative: magazine mixte – 14;

Expertiza tehnica este buna in comunitate si ne-ar putea ajuta in rezolvarea problemelor.

Socialul

La nivelul localitatii se intalnesc urmatoarele situatii:

*      venitul minim garantat – numar beneficiari ai Legii 416 – 180 persoane (7,43%);

*      familiile sunt constituite din 4-7 membri, existand un numar de 41 familii monoparentale (5,69%) si 16 asistenti personali (0,66%);

*      peste 20 de familii au conditii de locuit necorespunzatoare, unele dintre ele fara surse de curent electric (2,77%);

*      localitatea nu dispune de apa curenta si canalizare;

*      pentru populatia de etnie rroma veniturile sunt ocazionale;

*      nivelul saraciei este foarte ridicat;

Tehnologic

a) Cultura si comunicatii:

*      biblioteca comunala:-;

*      abonamente radio: 350 (48,6%);

*      abonamente TV – cablu TV: 350 (48,6%);

*      unitati PTTR: -

*      abonamente telefonie fixa: 150 (20,8%);

*      calculatoare: 70 (9,7%);

*      internet: prin Romtelecom sau Zapp- 15 (2,08%);

*      nu exista suficiente spatii de formare utilate cu aparatura necesara;

Ecologicul

Inexistenta utilajelor de salubrizare, a tomberoanelor, a cosurilor de gunoi stradale, a gropii ecologice de gunoi, a centrelor de colectare a materialelor reciclabile pericliteaza sanatatea lumii vii si afecteaza esteticul scolii si al localitatii.

4. Diagnoza mediului intern

Analiza S.W.O.T

Puncte tari:

*      cadre didactice calificate 100%;

*      stabilitatea pe post a cadrelor didactice – 72,22%;

*      nivel ridicat de dezvoltare profesionala: grad I – 43,75%; grad II – 25%; definitivat – 25%; stagiar – 6,25%;

*      transparenta in circulatia informatiei;

*      formarea tuturor cadrelor didactice pe principiile scolii incluzive in cadrul Programului PHARE;

*      management eficient;

*      lucru in echipa ( derularea unor proiecte ):

PHARE – „Invatam impreuna!”

CEDU 2000+ - „Si fetele rrome merg la scoala”; „Alegeri care conteaza”;

PIR ( carte biblioteca scolara 246 volume; mobilier scolar 175 mese si 175scaune; utilitati – apa potabila, grup sanitar, incalzire centrala, instalatie electrica );

*      mediu ambiental atractiv – scoala incluziva;

*      biblioteca dotata si bine organizata:

numar volume 4484;

numar cititori invatamantul primar: 60 – 42,85%;

numar cititori invatamant gimnazial: 87 – 84,46%;

numar cititori cadre didactice: 16 – 100%;

*      existenta laboratorului de informatica ( 13 calculatoare din care 1 conectat la internet prin Romtelecom, la serviciul secretariat );

Puncte slabe:

*      rezultate slabe la Testele Nationale ; 13,33% in anul scolar 2005 – 2006 fata de 68,96% in anul scolar 2002 – 2003;

*      slaba participare la concursurile scolare;

*      rata abandonului scolar de 2,9% si un numar mediu de 31 de absente pe elev in anul scolar 2005-2006;

*      lipsa laboratoarelor scolare de fizica, chimie, biologie;

*      lipsa unui cadru didactic calificat pentru laboratorul de informatica;

*      lipsa unor fonduri extrabugetare pentru formarea parintilor si desfasurarea unor activitati extrascolare;

*      lipsa unor programe educationale specifice educatiei interculturale;

*      depistarea unor elevi care au comportament neecologic ( 70 elevi-30%);

Oportunitati:

*      implicarea autoritatilor locale;

*      derularea unor proiecte comunitare ( Centrul de zi se va da in folosinta in 2007; apa curenta si canalizare in localitate );

*      acces la mijloacele de transport catre oras;

*      populatie scolara constanta in urmatorii 4 ani;

*      colaborare cu ISJ, CCD, CEDU 2000+;

*      migratia populatiei de la oras la tara - 5%;

Amenintari:

*      nivelul scazut de educatie a familiilor;

*      situatia socio-economica a parintilor;

*      lipsa de interes si motivatia elevilor si parintilor pentru continuarea studiilor;

*      neimplicarea agentilor economici in sprijinul scolii;

Analiza de nevoi:

1)Curriculum si viata scolara

- discipline optionale pentru educatia multiculturala

- servicii educationale – consiliere psihopedagogica, consiliere pentru parinti

- activitati extracurriculare –nivelul de implicare a cadrelor didactice , elevilor si parintilor

2)Resurse financiare si materiale

- mobilier si echipamente pentru laboratoarele fizica-chimie-biologie

- fonduri extrabugetare

- starea cladirilor

- transportul elevilor din satul Sintesti (aproximativ 3 km)

3) Resurse umane

- cadru didactic calificat pentru informatica

4) Relatia cu comunitatea

- dezvoltarea retelei de voluntari implicati in activitati de tip comunitar

- relatii cu ONG-urile de la nivel judetean si national

Forme de invatamant existente in localitate

Gradinita cu program normal: 2 grupe – 57 copii;

Scoala cu clasele I-VIII:

*      invatamant primar: 6 clase – 142 elevi;

*      invatamant gimnazial: 4 clase – 103 elevi;

*      „A doua sansa” ciclul primar: 1 clasa – 10 elevi;

*      „A doua sansa” invatamant secundar inferior clasa aV-a: 10 elevi;

Dinamica structurii scolii pe nivele de invatamant in ultimii patru ani

Anul scolar

Invatamantul preprimar

Invatamantul primar

Invatamantul gimnazial

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

Resurse umane ale scolii

a)      Elevii

Indicatori

Numar de clase

Numar de elevi

Evolutia raportului nr. elevi /nr. norme didactice

Procent promovabilitate I-IV

Procent promovabilitate V-VIII

Procent promovabilitate examene nationale

Procent repetentie I-IV

Procent repetentie V-VIII

Rata abandonului scolar

Proiectia structurii scolii pe niveluri de invatamant

pentru urmatorii patru ani scolari

Anul scolar

Invatamant preprimar

Invatamant primar

Invatamant gimnazial

Nr. grupe

Nr. copii

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. eleviClasa

Nr.clase

Nr.elevi

Nr.clase

Nr.elevi

Nr.clase

Nr.elevi

Nr.clase

Nr.elevi

Nr.clase

Nr.elevi

I

II

III

IV

Total I-IV

V

VI

VII

VIII

Total V-VIII

Total scoala

Insertia socio profesionala a absolventilor clasei aviii-a in ultimii 4 ani scolari

Anul scolar

Numar absolventi

Admisi

Necuprinsi intr-o forma de invatamant

Licee

SAM

b)      Personalul didactic

Situatia incadrarii cu personal didactic in ultimii patru ani scolari

Anul scolar

Total cadre

Titulare

Suplinitoare

Calificare

In curs de calificare

Necalificate

Structura personalului pe grade didactice si vechime

in anul scolar precedent 2005-2006

Functia

Total personal

Gr.I

Gr.II

Def.

Fara def.

0-2 ani

2-6 ani

6-10 ani

10-14 ani

14-18 ani

18-22 ani

22-25 ani

25-30 ani-

30-35 ani

35-40 ani

Peste 40 ani

Educatoare

Invatator

Profesor

Pozitia domiciliului cadrelor didactice fata de post

- in localitate: 5 – 31,25%

- navetiste: 11 – 69,75% ( 3 cadre Barcanesti – 3Km distanta; 8 cadre Urziceni – 15km distanta )

Resurse materiale

Locatii/ numar cladiri in care se desfasoara procesul instructiv-educativ

Indicatori

Cladirea

Scoala – corp A

Scoala – corp B

Anul construirii

1863

Valoarea de inventar20215 RON

Suprafata

505m2

339m2

Numar de sali de clasa

Numar cabinete si laboratoare

Materialul din care sunt construiti peretii

Zidarie din caramida

Zidarie din caramida

Materialul din care sunt construite planseele/tavanele

Beton

Beton

Acoperisul

Sarpanta

Sarpanta

Invelitoare

Tigla metalica Lindab

Tigla metalica Lindab

Numar de nivele

Parter

Parter +    etaj

Utilitatii

sursa de apa cu hidrofor – 2 chiuvete;

instalatie electrica – 220 v; 380 v;

14 sobe cu lemne;   

grup sanitar- 8 cabine

Dotari

mobilier modular ( mese -175, scaune – 175; )

calculatoare – 13

imprimante – 3

scanner – 2

xerox – 1

fax – 1

telefon fix – 1

legatura internet serviciu secretariat

carte biblioteca scolara – 4484 volume

De achizitionat:

mobilier complet laborator fizica-chimie;

table scris – 3 bucati;

dulapuri biblioteca – 8 bucati;

5. Viziunea scolii

Pentru urmatorii ani, scoala noastra are in centrul atentiei dezvoltarea unui invatamant incluziv, de asigurare a egalitatii de sanse in educatie, de sprijinire a elevilor defavorizati si cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana, fata de valorile moral civice, a respectului pentru natura si mediul inconjurator.

6. Misiunea scolii

Scoala Boranesti are usile deschise pentru toti cei care au nevoie de educatie

( copii, tineri si adulti ), asigurand pentru fiecare participant conditii pentru cea mai buna, completa si utila dezvoltare, in parteneriat si cooperare cu actorii sociali promovand toleranta si intelegerea intre copiii de origine socio-culturala si lingvistica diferita.

7. Tinte strategice

Sustinerea elevilor slab motivati si mai putin sprijiniti de familii in vederea ameliorarii rezultatelor scolare la examenele nationale.

Reducerea fenomenului de absenteism si abandon scolar.

Asigurarea pentru fiecare elev din scoala a accesului la calculator pentru ½ ora saptamanal.

Formarea unor convingeri comportamentale ecologice pentru elevi si membrii comunitatii.

Oferirea catre comunitate a unor programe de educatie a adultilor.

Promovarea educatiei interculturale prin CDS si parteneriate locale.

OPTIUNI STRATEGICE PRIVIND DEZVOLATREA DOMENIILOR FUNCTIONALE

Tinta strategica

Optiune curriculara

Optiunea financiara si a dotarilor materiale

Optiunea investitiei in resursa umana

Optiunea relatiilor comunitare

Sustinerea elevilor slab motivati si mai putin sprijiniti de familii in vederea ameliorari rezultatelor scolare la examenele nationale.

● Promovarea la toate disciplinele de studio a comunicarii deschise si responsabile intre profesori si elevi.

● Formularea unor subiecte cu grad diferit de dificultate.

● Achizitionarea de brosuri si culegeri cu subiecte de examen.

● Programe de pregatire suplimentara a elevilor din clasa a VIII-a la disciplinele de examen.

● Consilierea parintilor referitor la orientarea scolara si profesionala.

● Oferta zonala de locuri de munca.

Reducerea fenomenului de absenteism si abandon scolar.

● Abordarea in cadrul orelor de dirigentie a consecintelor pe care acestea le au asupra individului, scolii si comunitatii.

● Organizarea de activitati extracurriculare care sa stimuleze interesul pentru scoala.

● Acordarea unor burse sociale elevilor cu situatie materiala slaba.

● Oferirea de stimulente materiale.

● Vizitarea elevilor de catre dirigintii si invatatori.

● Promovarea unor parteneriate intre scoala si comunitate.

● Sesizarea serviciului social din cadrul prrimariei si realizarea de anchete care sa stabileasca daca familia elevului are nevoie de sprijin financiar.

● Lectorate cu parintii pe tema abandonului scolar si a delicventei juvenile.

Asigurarea pentru fiecare elev din scoala a accesului la calculator pentru o jumatate de ora saptamanal.

● Introducerea in CDS a orelor de informatica.

● Conectarea la internet a sali de informatica.

● Achizitionarea de materiale educationale pe suport magnetic ( IT ).

● Programe de formare a cadrelor didactice in domeniul AEL.

● Abilitarea elevilor de a opera pe calculator.

● Participarea familiilor care au conectare la internet.

Formarea unor convingeri comportamentale ecologice pentru elevi si membrii comunitatii.

● Diseminarea unor modele de buna practica in randul elevilor si al parintilor privind mediul inconjurator in scoala si comunitate.

● Achizitionarea de echipamente, bunuri consumabile, costurile unor servicii, editarea, multiplicarea de pliante, brosuri, reviste.

● Programe comune de formare a cadrelor didactice, parintilor, elevilor si reprezentantilor comunitatii in domeniul ecologic.

● Realizarea in comun a unor activitati in scoala si extrascolare.

● Solicitarea primariei in sustinerea financiara a unor activitati.

Oferirea catre comunitate a unor programe de educatie a adultilor.

● Implicarea parintilor in activitatile extracurriculare ale elevilor ( serbari, excursii, concursuri ).

● Organizarea unor cursuri de consiliere a parintilor.

● Realizarea unor aviziere pentru informare.

● Crearea unor materiale promotionale, editarea de pliante informative si difuzarea lor.

● Programe comune de promovare a unor relatii deschise intre profesori – elevi, profesori – parinti, parinti – elevi, profesori – profesori in domeniul comunicarii si negocieri.

● Functionarea Consiliului local de sprijin.

● Implicarea comunitatii locale in rezolvarea unor probleme ale scolii.

Promovarea educatiei interculturale prin CDS.

● Promovarea prin CDS a interculturalitatii.

● Organizarea unei sezatori populare.

● Achizitionarea unor materiale informative care se refera la traditiile si obiceiurile locale si realizarea unei baze de date.

● Achizitionarea cu ajutorul elevilor a exponatelor pentru amenajarea unui minimuzeu.

● Informarea si formarea cadrelor didactice in domeniul traditiilor si al culturii locale.

● Identificarea cunoscatorilor obiceiurilor si traditiilor locale in cadrul comunitatii si utilizarea lor ca resurse educationale.

PLANURI OPERATIONALE

OBIECTIV GENERAL 1. : Imbunatatirea rezultatelor la examenele nationale

Obiective specifice

Activitate

Resurse

Termen

Responsabil

Indicatori

Umane

Materiale

Costuri

1.Sa asiguram cerintele conceptuale si metodologice a curriculumului.

1.Infomarea personalului didactic cu privire la noile abordari conceptuale ale curriculumului national.

2.Diversificarea ofertei de curriculum prin raportare la intresele si ritmurile elevilor respective stilurile specifice de invatare.

Cadre didactice

- ghiduri;

- programe;

- legislatie scolara;

- hartie xerox;

- tus;

- brosuri;

- pliante.

10 top x 10 RON

2 x 80 RON

Inceputul anului scolar

Director, responsabili comisii metodice

100% cadre didactice respecta curriculum.

2.Sa imbunatatim calitatea procesului de predare-invatare-evaluare.

1.Centrarea activitatilor scolare pe elevi si pe realizarea progresului performantelor acestuia.

Cadre didactice,

elevi,

parinti

- mape;

- culegeri;

- portofolii;

- hartie xerox;

- coli flipchard;

- markere:

50x2 RON

15x10 RON

10 top x10RON

100x0,3RON

20x1,5RON

Cadre didactice

80% dintre elevi realizeaza progres scolar

2.Diversificarea si adecvarea metodelor si tehnicilor de evaluare in mod special a acelora care incurajeaza creativitatea, participarea activa, lucrul in echipa, capacitatea de raspuns la solicitari reale, la situatii concrete.

Cadre didactice

- dosare,

- fise de lucru;

- portofolii;

- ghiduri;

- soft educational;

- hartie xerox;

- folii.

100x0,5RON

4x300RON

10topx10 RON

5setx10RON

Director,

responsabili comisii metodice

100% cadre didactice aplica metode active participative

3.Asigurarea permanenta a unei comunicarii eficiente intre professori, elevi si parinti urmarindu-se constant progresul scolar, diagnosticarea invatarii, motivarea profesorilor si elevilor pentru desfasurarea unui process educativ de calitate.

Cadre didactice, elevi, parinti

- chestionare;

-videoproiec-tor;

- CD educational;

- hartie xerox,

- tonner, tus.

10topx

10RON

1x150RON

Director,

consilier educativ,

dirigintii, invatatori, educatoare

80%din elevi absolventi promoveaza Testele nationale.

3.Sa imbunatatim participarea la concursurile scolare si Teste nationale

1.Dezbaterea metodologiilor de desfasurare a concursurilor si Testelor nationale.

Cadre didactice,

elevi,

parinti

- brosuri,

- metodolo-gie;

anual

Director, diriginte clasa aVIII-a

100% din cadre didactice, elevi si parinti cunosc metodologia pana la 15.10.

2.Actualizarea anuala a coltului de OSP cu programa, calendar, bibliografie si seturi teste examen.

Profesori, diriginti, responsabili comisii metodice, elevi

- ordine M.Ed.C.

- fise;

-hartie xerox;

- ghiduri;

10top x 10RON

Permanent

Consilier educativ, responsabili comisii metodice

100% din cadre didactice, elevi si parinti cunosc oferta educationala pana la examen.

3.Planificarea activitatii de remediere la clasa aVIII-a.

Profesori de specialitate pe discipline de examen

- hartie xerox,

- tus;

- chestionare;

- markere;

- hartie flipchard;

- culegeri;

10 top x 10RON

2x80RON

20x1,5RON

50x0,3RON

anual

Director, profesori implicati

100% din cadrele implicate planifica activitatea.

OBIECTIV GENERAL Imbunatatirea frecventei scolare, mai multi elevi care finalizeaza cursurile

Obiective specifice

Activitate

Resurse

Termen

Responsabil

Indicatori

Umane

Materiale

Costuri

1.Sa imbunatatim conditiile de educatie din scoala.

1.Crearea unui mediu scolar pentru a oferi sanse egale tuturor elevilor.

Cadre didactice, elevi, comunitate locala.

- completa-rea mobilierului scolar o sala gradinita;

- laborator fizica-chimie

1set x 4000RON

1set x 4000RON

Permanent

Director, consilier educativ, cadre didactice.

100% din elevi beneficiaza de mediu scolar atractiv pana in 2010

2.Elaborarea unui CDS in functie de nevoile individuale de educatie si integrare sociala.

Cadre didactice, elevi, parinti

- chestiona-re;

- fise;

- hartie Xerox;

- tus;

-tonner;

- ghiduri;

- pliante;

- portofolii.

10top x 10RON

2x80RON

1x150RON

Luna mai anual

Responsa-bili comisie curriculum

60% din CDS-uri cuprind specific local.

2.Sa dezvoltam relatiile de colaborare scoala-familie

1.Participarea parintilor la procesul de predare-invatare

Ziua portilor deschise”.

Cadre didactice, elevi, parinti

- planse;

- portofolii;

- chestiona

re;

I saptamana din luna

Cadre didactice

80% dintre parintii participa la activitati pana in 2009.

2.Dezbatere privind comunicarea si relationarea interpersonala.

Cadre didactice, elevi, parinti, invitati

( CJAP, politie, jurist)

- hartie Xerox;

- tus;

- videopro-iector;

- CD educational;

10top x 10RON

2x80 RON

1x5000 RON

2x300 RON

Semestrial

Responsa-bili comisii metodice

75% din parinti insusesc relatii de comunicare pana in 2010.

3.Antrenarea parintilor in activitati extrascolare ( carnaval, excursii, intreceri sportive ).

Cadre didactice, elevi, parinti

-costu-me carnaval ;

-aparat foto ;

1x600RON

Semestrial

Consilier educativ

70% dintre parinti sunt implicati in activitati extrascolare pana in 2010.

3.Sa eliminam rata abandonului scolar.

1.Monitorizarea frecventei elevilor.

Cadre didactice, mediator scolar,consiliul local de sprijin

-chestionare

- fise

-hartie xerox

10top x 10RON

Lunar

Fera Viorel, membrii consiliului de administratie

Sub 1% elevi cu abandon scolar pana in 2009.

2.Intarirea parteneriatelor locale scoala-comunitate.

Cadre didactice, elevi, consiliul local de sprijin.

-brosuri

-hartie xerox

-tus

10top x 10RON

2x80RON

Director,

90% din membrii comunitatii locale implicati in viata scolii pana in 2009

3.Includerea elevilor cu risc de abandon scolar in « Centrul de zi » de pe raza localitatii.

Elevi cu tentativa de abandon, asistent social si mediator.

-hrana

-imbraca-minte

-rechizite

150x1RON

100x1RON

An scolar 2010-2011

Director, primarie

100% dintre elevi cu risc de abandon inclusi in « Centrul de zi » pana in 2010.

OBIECTIV GENERAL 3. : Asigurarea accesului tuturor elevilor la tehnologia moderna de calcul si comunicare

Obiective specifice

Activitate

Resurse

Termen

Responsabil

Indicatori

Umane

Materiale

Costuri

1.Sa completam baza materiala necesara desfasurari orelor de informatica.

1.Conectarea la internet a salii de informatica.

Autoritati locale, cadre didactice, elevi

-abonament,

-servicii ;

1x50RON

lunar

Septembrie-octombrie 2007

Director

100% din cele 10 calculatoare sunt conectate la internet pana in octombrie 2007.

2.Achizitionarea de materiale IT.

Cadru didactic de specialitate, elevi, cadre didactice

-CD soft educational

4x300RON

Director, administrator retea

100% sala de informatica devine functionala.2.Sa asiguram prin CDS introducerea orelor de informatica.

1.Formarea cadrelor didactice pentru folosirea tehnologiilor informationale si comunicationale in procesul didactic curent.

Cadre didactice,formatori specialisti.

-ghiduri;

- CD;

- hartie xerox,

-soft;

10topx

10RON

2X300RON

Administrator retea, responsabili comisii metodice

100% cadrele didactice au abilitati de utilizare a calculatorului pana in iunie 2008.

2.Abilitarea elevilor de operare pe calculator.

Elevi, cadre didactice, informati-cian.

-CD,

-hartie xerox,

-tus;

-ghid;

10top x 10RON

2x800RON

1x150RON

Cadre didactice

80% din elevi au abilitati de utilizare a calculatorului pana in 2010

OBIECTIVUL GENERAL 4. : Dobandirea de catre elevi si membri comunitatii a unor convingeri comportamentale ecologice

Obiective specifice

Activitate

Resurse

Termen

Responsabil

Indicatori

Umane

Materiale

Costuri

1.Sa identificam probleme de mediu in scoala si comunitate.

1.Identificarea elevilor si membrilor comunitatii cu un comportament ecologic neadecvat.

Cadre didactice, elevi, membri comunitatii.

-chestionare,

-brosuri ;

-pliante ;

-hartie xerox ;

-tus imprimanta color, ;

-tus tonner ;

8topx10RON

1x80RON

1x160RON

Septembrie 2007

Director,

viceprimar

30 de elevi si 15 membrii ai comunitatii locale sunt implicati in activitati

ecologice pana in septembrie 2007

2.Depistarea punctelor critice din scoala si comunitate care necesita ecologizare.

Elevi, cadre didactice, parinti.

-camera foto digitala;

-chestionare;

2x600RON

Septembrie 2007

Director, viceprimar

80% din punctele critice sunt depistate.

2.Sa dezvoltam elevilor abilitati de a desfasura in echipa activitati de educatie pentru mediu (in scoala si comunitate).

1.Vizionarea in comun a unor aspecte pozitive si negative de mediu.

Elevi, cadre didactice, membri comunitatii.

-televizor ;

-pliante ;

1x500RON

Octombrie 2007

Consilier educativ, viceprimar,

100% din elevi si membri comunitatii participa.

2.Amenajarea cabinetului ecologic.

Cadre didactice, parinti, elevi.

-var ;

-vopsea ;

-mese laborator ;

-scaune ;

-dulapuri ;

-catedra ;

-etajere ;

-ghivece ;

10sacix13RON

20x12RON

15x100RON

30x40RON

2x150RON

1x200RON

2x50RON

50x2RON

Decembrie 2007

Director

Realizarea in proportie de 80% a cabinetului ecologic pana in decembrie 2007.

3.Activitate practica de cunoastere si observare a diferitelor medii ecologice ( excursii ).

Cadre didactice, elevi, parinti.

-saci menajeri ;

-manusi ;

-radio CD ;

10setx4RON

25x2,5RON

1x200RON

Noiembrie 2007

Cadre didactice

100% din cei implicati participa la activitate.

3.Sa participam activ la ecologizarea scolii si localitatii.

1.Amenajarea unui parc in curtea scolii.

Cadre didactice, elevi, parinti.

-pomi fructiferi,

-seminte,

-gazon ;

-unelte ;

-roaba ;

-bancute ;

-cosuri metalice pentru gunoi ;

-foi tabla ;

-ciment ;

-balast ;

20x20RON ;

20x5RON

5kgx30RON

250RON

2x150RON

10x90RON

15x30RON

3x70RON

6sacix20RON

3tonex120RON

Mai 2008

Director, viceprimar.

90% din parc este realizat conform proiectului pana in mai 2008

2.Formarea unor echipe care sa actioneze periodic la ecologizarea localitati..

Parinti, elevi,cadre didactice.

-saci menajeri;

-manusi;

-unelte;

5setx4RON

25x2,5RON

250RON

Permanent

Director,

autoritatea locala.

80% din elevii cuprinsi in proiect sunt angrenati.

4.Sa popularizam modele de buna practica in scoala, familie,

comunitate.

1.Organizarea unor concursuri pe teme ecologice :

- « Cea mai frumoasa gospodarie din localitate »

- « Scoala noastra ca o floare ».

Membri comunitatii,

echipa de subproiect.

-camera video ;

-coli flipchard ;

-radio CD ;

1x1600RON

100x0,3RON

1x200RON

Aprilie 2008

Echipa de subproiect.

100% din gospodariile localitatii sunt vizitate pana in aprilie 2008.

2.Completarea panoului “Ecoscoala” cu fotografii din timpul activitatilor desfasurate.

Elevi, cadre didactice.

-hartie foto;

- coli xerox;

-tus-tonner;

-cerneala ;

-tus negru ;

100buc.x

1,5RON

7topx10RON

1x160RON

4x16RON

2X50RON

Iunie 2008

Echipa subproiect

100% din panoul « Ecoscoala » realizat.

3.Realizarea unei brosuri de educatie ecologica “Prietenii naturii”.

Elevi, cadre didactice, invitat.

-masina spiralata,

-DVD;

-tus imprimanta color ;

-imprimanta

color ;

-CD ;

1x400RON

25X2,5RON

1x80RON

1x400RON

30x1,5RON

Februarie 2008

Echipa subproiect.

100% realizata brosura.

4.Activitati de monitorizare si evaluare a obiectivelor propuse.

Cadre didactice, autoritatile locale.

-chestionare;

-fotografii;

-expozitii;

Septembrie 2008

Director, viceprimar.

100% din activitatile propuse sunt monitorizate si evaluate.

OBIECTIV GENERAL 5.: Asigurarea educatiei pentru adulti prin diferite forme

Obiective specifice

Activitate

Resurse

Termen

Responsabil

Indicatori

Umane

Materiale

Costuri

1.Sa identificam adulti care nu au finalizat studiile ( primar-gimnaziu).

1.Depistarea din documentele scolare a celor care nu au finalizat cursurile, intervievarea lor si obtinerea acceptului de a continua studiile.

Cadre didactice, secretar scoala, mediator, solicitanti.

-coli xerox,

10topx10RON

1-15 septembrie 2007

Director

40% din cei depistati opteaza pentru continuarea studiilor.

2.Inscrierea solicitantilor si desfasurarea cursurilor prin programul “A doua sansa”.

Comisia de inscriere a unitatii scolare.

-ghiduri pentru cadre didactice si cursanti;

-coli xerox ;

-rechizite :

*caiete ;

*pixuri ;

100x1RON

100x1RON

Octombrie 2007 – octombrie 2011

Membri comisiei

Formarea a cel putin 2 clase de « A doua sansa ».

2.Sa consiliem adultii pe diferite teme.

1.Lectorate cu parintii, membri comunitatii privind necesitatea finalizarii cursurilor si orientarea in cariera.

Invitati specialisti, cadre didactice, adulti.

-brosuri ;

-referate ;

-filme ;

5x50RON

Permanent

Cadre didactice

80% dintre parintii elevilor sunt consiliati

2.Activitati gospodaresti comune : scoala-comunitate.

Elevi, cadre didactice, parinti.

-materiale curatenie ;-gastrono-mice ( aragaz, butelie ) ;

6000RON

Vacante scolare

Director, viceprimar.

100% din activitatile specifice sunt realizate in termenul stabilit.

3.Activitati extrascolare : excursii, evenimente personale, concursuri sportive, serbari, carnaval.

Elevi, cadre didactice, membri comunitatii.

-materiale sportive ;

-carton duplex ;

-acuarele ;

-pensule ;

2000RON

50x1RON

30x6 RON

Semestrial

Consilier educativ.

60% dintre parinti participa la activitati.

OBIECTIV GENERAL 6. : Perpetuarea traditiilor si obiceiurilor locale.

Obiective specifice

Activitate

Resurse

Termen

Responsabil

Indicatori

Umane

Materiale

Costuri

1.Sa dezvoltam in cadrul CDS-ului discipline optionale adecvate.

1.Achizitionarea unor materiale educative care se refera la traditiile si obiceiurile locale si realizarea unei baze de date.

Cadre didactice, specialisti.

-ghiduri,

-pliante ;

-hartie xerox,

-programe scolare ;

5topx10RON

Mai 2009

Responsabili comisii metodice

30% din CDS au aceasta tema.

2.Realizarea unei expozitii cu exponate de cultura populara.

Elevi, parinti.

-rafturi,

-etajere ;

4x50RON

4x50RON

Septembrie 2010

Profesor limba romana

100% realizata expozitia pana in septembrie 2010

2.Sa promovam traditiile si obiceiurile locale.

1.Dezbatere :  « Istoria localitatii si a traditiilor specifice ei »

Cadre didactice, autoritati locale.

-monogra-fii;

-documen-te de arhiva,

-CD;

20x1,5RON

Iunie 2009

Consilier educativ.

60% din parintii elevilor participa la dezbatere.

2.Prezentarea de referate privind intelegerea interetnica.

Cadre didactice. Elevi.

-hartie xerox;

-aparat foto digital,

5topx10RON

1x600RON

Martie 2010

Consilier educativ

Toti invatatorii si dirigintii prezinta referate.

3.Organizarea de sezatori populare.

Parinti, elevi, cadre didactice.

-casete ;

-CD ;

-radio CD;

20x10RON

5x30RON

3x250RON

Aprilie 2010

Profesor limba romana

Cel putin 4 sezatori realizate.

Rezultate asteptate:

*      Imbunatatirea rezultatelor scolare

*      Participarea la cat mai multe concursuri scolare

*      Diminuarea abandonului scolar si a absenteismului

*      Amenajarea laboratoarelor scolare de fizica-chimie-biologie

*      Initierea elevilor in IT de un cadru didactic calificat

*      Atragerea de fonduri extrabugetare

*      Cultivarea relatiilor de colaborare scoala, familie, comunitate

*      Imbunatatirea standardelor privind mediul fizic si ecologic

*      Asigurarea accesului la educatie prin programul ,,A doua sansa

Modalitati de evaluare:

*      Fise si alte instrumente de autoevaluare

*      Chestionare

*      Evaluare externa

*      Rapoarte scrise

*      Sedinte periodice

*      Fise de analiza a documentelor scolii

*      Ghiduri de bune practice

*      Ghiduri de observatie

*      Obiecte concrete : rezultate ,,materiale” ale proiectului

*      Situatii statistice

Indicatori de evaluare:

*      100%din numarul cadrelor didactice aplica metode activ-participative

*      80% din numarul elevilor realizeaza progres scolar

*      Toti elevii beneficiaza de un mediu scolar atractiv

*      60% din CDS-uri cuprind specific local

*      70% din numarul parintilor sunt implicati in activitati scolare si extrascolare

*      Sub 1% elevi cu abandon scolar

*      100% sala de informatica devine functionala

*      80% din numarul elevilor adopta un comportament ecologic

*      Toate activitatile sunt monitorizate

Modalitati de diseminare:

*      Afisarea PDS-ului in scoala la loc vizibil

*      Inaintarea unui exemplar Primariei

*      Prezentarea proiectului partenerilor

*      Realizarea unor sedinte periodice de analiza a PDS-ului cu participarea cadrelor didactice , elevilor si membrilor comunitatii
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate