Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
GEOGRAFIE -TESTE - CLASA a -VIII- a


GEOGRAFIE -TESTE - CLASA a -VIII- a
GEOGRAFIE -TESTE - CLASA a -VIII- a

Capitolele: Asezarea geografica si relieful

TESTUL NR. 1

I.(20p.) Scrieti raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:

1.Campiile sunt formate din:

a) sisturi cristaline,argile;b)pietrisuri, nisipuri;c) calcare,conglomerate;d) pietrisuri, nisipuri si andezite.

2. Intre Olt si Dunare se afla Campia:

a).Romanatilor; b) Boianului; c) Gavanu-Burdea; d) Vlasiei.
3. Grosimea loessului in Campia Romana scade de la:

a) vest la est; b) est la vest; c) nord la sud; d) sud la nord.

4. Campia de Vest este inclinata de la:

a) est spre vest; b) nord spre sud; c) vest spre est; d) sud spre nord.

5. Luncile au cea mai mare latime la:

a) munte; b) deal; c) campie; d) podis.

II. (10p).Cititi cu atentie textul de mai jos si lista de termeni. Scrieti,pe foaia de examen,cifra corespunzatoare fiecarui spatiu liber si, in dreptul ei, termenul potrivit din lista de termeni data.

"Sectorul cel mai ingust al Campiei Romane este sectorul (1)..., mai fiind denumit si Campia (2)..., o regiune cu orientare (3).., iar loessul are grosimile cele mai (4)... Limita acestui sector este in est valea (5)..."

Lista termenilor: Vestic, estic, central, Siretului Inferior, Olteniei, nord-sud, sud-nord,mari,mici, Jiului,Oltului.

III.(16p.) Caracterizati o singura unitate de relief ,la alegere dintre Podisul Moldovei si Campia de Vest In caracterizare veti avea in vedere: a).asezare, limite, vecini; b).relieful (patru caracteristici si trei subdiviziuni);

IV.(8p.).Comparati relieful Carpatilor Meridionali la est de Olt si relieful Dealurilor de Vest precizand o deosebire si o asemanare intre ele. Deosebirile si asemanarile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de relief:modul de formare,tipuri de roci, altitudini, tipuri de relief, fragmentare, orientarea vailor si a culmilor.

V.(10p).Ordonati de la est la vest. unitatile sau subunitatile de relief: Podisul Casimcei, Campia Vingai, Grindul Letea, Subcarpatii Moldovei, Muntii Poiana Rusca.

VI.(6p). Explicati directia de curgere a raurilor in Campia Romana si de ce?

VII.(20p.) Urmariti harta de mai jos pe care sunt reprezentate unitatile majore sau subdiviziunile lor,ce sunt notate cu litere.

A.(10p.) Identificati numele subunitatilor formelor de relief localizate pe harta cu literele:A,B,C,D,E.

B. (10p).Analizand aceasta harta rezolvati urmatoarele cerinte:

Depresiunea Campulung Muscel se afla in subdiviziunea notata cu litera...

Depresiunea Brasovului se afla in subdiviziunea notata cu litera ...

Intre Podisul Getic si Grupa Parangului se afla subdiviziunea notata cu litera ...

Roci metamorfice in sud-estul tarii se afla in unitatea notata cu litera .

Granita de stat conventionala din unitatea E este cu statul..

NOTA: Toate subiectele sunt obligatorii;    Se acorda 10 p din oficiu; Timp de lucru- 50 minute.

TESTUL NR. 2

II.(20p.) Analizati afirmatiile de mai jos si identificati raspunsul corect, notand litera corespunzatoare acestuia:

  1. Loessul se afla in podisul:

a).Getic; b).Mehedinti; c).Dobrogei de Sud; d).Transilvaniei.

  1. Bratul Dunarii canalizat este: a) Sulina; b) Sf. Gheorghe; c) Chilia; d) Borcea
  2. Punctul extrem estic al Romaniei se afla in: a) Campia de Vest;

b) Delta Dunarii ;c) Podisul Dobrogei; d) Campia Siretului.

  1. Intre Campia de Vest si Muntii Apuseni se afla Dealurile:

a).Lipovei;     b). Crisene; c).Crasnei; d).Silvaniei.

Cea mai veche unitate de relief ,din cele de mai jos, este Podisul:

a) Mehedinti; b) Moldovei; c).Getic; d).Transilvaniei.

II.(10p.) Completati spatiile libere din textul de mai jos cu termenii potriviti, in forma gramaticala corecta, la alegere dintre: inalt, jos, campie, podis, Capul Midia, Negru-Voda, Vama-Veche, Constanta.

"Litoralul romanesc al Marii Negre are doua sectoare: unul in partea de nord- intre Sulina si (1)..., existand un tarm (ca inaltime) (2)..., iar in partea de sud de la Capul Midia la (3)... exista un tarm (4)... Platforma continentala a Marii Negre are aspectul unei (5)..."

III.(16p.) Caracterizati o singura unitate de relief ,la alegere dintre Carpatii Meridionali la Vest de Olt si Podisul Getic. In caracterizare veti avea in vedere: a).asezare,limite,vecini; b).relieful (patru caracteristici si trei subdiviziuni);

IV.(8p.).Comparati relieful Platformei continentale a Marii Negre si relieful Sectorului estic al Campiei Romane precizand o deosebire si o asemanare intre ele. Deosebirile si asemanarile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de relief:modul de formare,tipuri de roci, altitudini, tipuri de relief, fragmentare, orientarea vailor si a culmilor.

V.(10p).Ordonati de la sud la nord unitatile sau subunitatile de relief: Campia Olteniei, Lunca Dunarii, Muntii Calimani, Depresiunea Fagaras, Podisul Mehedinti:

VI.(6p). Explicati ce legatura este intre structura petrografica si directia culmilor muntoase din Carpatii Orientali;

VII.(20p.) Urmariti harta de mai jos pe care sunt reprezentate unitatile majore de relief sau subdiviziunile lor notate cu literele A,B,C,D,E.

A.(10p.) Identificati numele si scrieti-le pe foaie .

B.(10p.) Analizand aceasta harta rezolvati urmatoarele cerinte:

Cea mai mare altitudine din regiunea de deal de pe harta se afla in subunitatea notata cu litera.

Campia Pitestiului se afla in subunitatea notata pe harta cu litera.

Campia Vingai se afla in vestul subunitatii notata pe harta cu litera

Cea mai mare altitudine a unitatilor de relief de pe harta se afla in unitatea notata cu litera ...

Muntii vulcanici sunt in subunitatea notata pe harta cu litera ...

NOTA: Toate subiectele sunt obligatorii;    Se acorda 10 p din oficiu; Timp de lucru- 50 minute.

TESTUL NR. 3

I.(20 p) Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

Podisul Dobrogei de Sud s-a format prin :

a) incretire; b) sedimentare; c) prabusire;d) vulcanism.

Depresiunea Neamt face parte din unitatea de relief numita:

a. Podisul Sucevei; b. Campia Moldovei;

c. Subcarpatii Moldovei; d. Podisul Barladului.

Relieful carstic este specific muntilor: a).Bihor; b).Coziei; c).Rodnei; d).Calimani.

In Carpatii Meridionali predomina rocile:

a) calcare; b) gresii; c) sisturi cristaline; d) loess.

.Carpatii Occidentali se impart in doua mari parti de raul:

a) Crisul Alb; b) Crisul Negru; c) Mures; d) Somes.

II.(10 p) Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos: Macinului, Siretului Inferior,Delta Dunari,Bucegi, Subcarpati,hercinice, incretire, grinduri,loess,crovuri,

"Plecand de la munte la mare,din zona unde se afla "Babele"si "Sfinxul" din Muntii (1).., spre sud,trecand printr-o zona deluroasa a unitatii de relief numita (2)...,formata (ca geneza) prin (3)...,ajungem in estul Campiei Romane,in zona de coborare,la o altitudine sub 15m in Campia (4)..., unde in sudul acestei campii exista o roca prafoasa,numita (5)...,unde prin tasare s-au format mici depresiuni numite (6)..Privind spre est de Braila,apare o zona inalta de 467 m ce se afla in Muntii (7)...,formati in timpul orogenezei (8)....Catre est se afla cea mai noua unitate de relief a Romaniei numita (9)....unde portiunile de uscat se numesc (10)..."

III. (16 p). Caracterizati, in maximum o pagina, o singura unitate de relief, la alegere, dintre Muntii Apuseni si Dealurile de Vest. In caracterizare veti avea in vedere: limitele; relieful (patru aspecte specifice si patru diviziuni).   

IV.(8p). Comparati relieful Campie de Vest cu relieful Campiei Romane, precizand o deosebire si o asemanare intre ele. Deosebirile si asemanarea se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de relief: altitudini, modul de aranjare a stratelor, tipuri de relief, inclinare, orientare, modul de formare, fragmentare, tipuri de roci.

V.(10p).Ordonati de la nord la sud unitatile sau subunitatile de relief: Campia Baraganului, Campia Moldovei, Podisul Tarnavelor, grupa Parang, Subcarpatii Getici:

VI.(6p). Explicati: de ce Carpatii Meridionali sunt cei mai masivi si mai inalti.   

VII (20 p). Pe harta de mai jos sunt marcate, cu litere, unitati de relief (sau subunitati ale acestora). Scrieti pe foaia de examen:

1.(10p).Numele unitatilor de relief (sau al subunitatilor de relief) marcate cu literele de la A la E.

2.(1p).Intre subunitatile D si C se afla in subunitatea de relief numita.

3.(2p).Cea mai mare altitudine ,dintre unitatile notate pe harta,se afla in unitatea notata cu litera....

4.(5p).Ordonati descrescator (altitudinal) unitatile marcate pe harta cu litere de la A la E.

5.(2p).Scrieti o deosebire petrografica intre unitatile notate pe harta cu literele A si B.

NOTA: Toate subiectele sunt obligatorii;    Se acorda 10 p din oficiu; Timp de lucru- 50 minute.

TESTUL NR. 4

I.(20p).Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1. Cele mai mari altitudini din regiunile de deal si podis,de mai jos,sunt

in: a) Subcarpatii Moldovei; b).Podisul Moldovei; c) Podisul Dobrogei; d).Subcarpatii Getici.

2. Masivul format din roci vulcanice este:

a.Fagaras; b.Rodnei; c.Harghita; d.Bucegi.

3. Rocile sedimentare cutate din estul Carpatilor Orientali se numesc:

a) flis; b) sisturi verzi; c) granite; d) argile.

4. Relief glaciar exista in Carpatii Orientali in Muntii:

a. Fagaras; b. Ceahlau; c. Ciucas; d. Rodnei.

5. Campia de Vest are o inclinare altitudinala:

a) nord -sud; b) sud-nord ; c) est-vest; d) vest-est.
II.(10p). Scrieti, pe foaia de examen, raspunsurile corecte care completeaza propozitiile de mai jos:

Oltul izvoraste din Muntii Hasmasu Mare din grupa (1)..,trece prin cea mai mare depresiune intramontana numita (2)...,apoi in Depresiunea Colinara a Transilvaniei ,trece prin depresiunea (3).. si in Carpatii Meridionali desparte grupele montane (4)...si (5)..

III.(16p.) Caracterizati o singura unitate de relief ,la alegere dintre Depresiunea Colinara a Transilvaniei si Carpatii Curburii. In caracterizare veti avea in vedere: a).asezare,limite, vecini; b).relieful (patru caracteristici si trei subdiviziuni).

IV.(8p). Comparati relieful Subcarpatilor Moldovei cu relieful Podisului Modovei, precizand o deosebiri si o asemanare intre ele. Deosebirile si asemanarea se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de relief: altitudini, modul de aranjare a stratelor, tipuri de relief, inclinare, orientare, modul de formare, fragmentare, tipuri de roci.

Nota: Punctajul complet va fi acordat numai daca cele doua unitati de relief vor fi tratate comparativ si nu separat.

V.(10p).Ordonati altitudinal (de la cea mai mare la cea mai mica altitudine) subdiviziunile de relief: Campia Olteniei, Campia Transilvaniei, Campia Pitestiului, Balta Ialomitei, Muntii Macinului.

VI.(6p). Explicati lipsa reliefului glaciar din Muntii Apuseni.   

VII.(20p).Pe harta de mai jos sunt marcate, cu litere, unitati de relief (sau subunitati ale acestora), iar cu cifre rauri. Scrieti pe foaia de examen:

1.(10p).Numele unitatilor de relief (sau al subunitatilor de relief) marcate cu literele de la A la E.

2.(2p).Relief glaciar se afla in unitatea notata pe harta cu litera..

3.(2p).Limita estica a subunitatii de relief notata pe harta cu litera B este valea...

4.(2p).Scrieti o asemanare privind relieful intre subunitatile notate cu literele D si B;

5.(4p).Ordonati descrescator altitudinal unitatile marcate pe harta cu litere de la A la E.

NOTA: Toate subiectele sunt obligatorii;    Se acorda 10 p din oficiu; Timp de lucru- 50 minute.

TESTUL NR. 5

I.(20p.) Scrieti litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de mai jos:

1.Campia Aradului se afla in nordul raului:

a).Crisul Alb; b).Somes; c).Mures; d).Tisa.

2. Cea mai mare suprafata a Romaniei este ocupata cu formatiuni:

a) vulcanice; b) metamorfice ; c) carstice; d) sedimentare.

3.Limita externa a Subcarpatilor Curburii este cu:

a). Pod.Moldovei; b). Pod.Getic; c). Campia Romana; d). Carpatii Curburii.

4. Dealurile de Vest s-au format prin:

a) vulcanism; b) incretire; c) sedimentare; d).eroziune .

5. Sectorul estic al Campiei Romane are o inclinare altitudinala:

a) nord -sud; b) sud-nord ; c) est-vest; d) vest-est.

II.(10p.) Completati spatiile libere din textul de mai jos cu termenii potriviti, in forma gramaticala corecta, la alegere dintre: Retezat, Rodnei, Peleaga, Pietrosul, sedimentare, metamorfice, vulcanic, glaciar,

"Cea mai mare altitudine din Carpatii Orientali se afla in varful (1)..din muntii (2)..., unde exista roci (3)...si relief (4)...., lipsind relieful (5)..."

III.(16p.) Caracterizati o singura unitate de relief ,la alegere dintre Grupa Nordica a Carpatilor Orientali si Podisul Dobrogei. In caracterizare veti avea in vedere: a).asezare,limite,vecini; b).relieful (patru caracteristici si trei subdiviziuni);

IV.(8p.).Comparati relieful Dealurilor de Vest si relieful Podisului Getic precizand o deosebire si o asemanare intre ele. Deosebirile si asemanarile se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente de relief:modul de formare,tipuri de roci, altitudini,tipuri de relief, fragmentare, orientarea vailor si a culmilor.

V.(10p). Ordonati altitudinal (de la cea mai mare la cea mai mica altitudine) unitatile sau subunitatile de relief: Subcarpatii Curburii, Grupa Muntilor Banatului, Carpatii Curburii, Dealurile de Vest, Podisul Dobrogei.

VI.(6p). Explicati varietatea reliefului Romaniei.

VII.(20p.) Urmariti harta de mai jos pe care sunt reprezentate unitatile sau subunitatile de relief ,notate cu litere,si apele din Romania,notate cu cifre.

A.(10p.) Identificati numele unitatilor majore de relief localizate prin literele: A, B, C, D, E.

B.(10p.) Analizand aceasta harta rezolvati urmatoarele cerinte:

(2p). Limita estica a unitatii notata pe harta cu litera D este valea..

(2p). Relief glaciar se afla in subunitatea notata pe harta cu litera...

(4p). Subunitatea notata pe harta cu litera B are ca vecini statele.

(2p). Piemontul Getic se afla intre subunitatile de relief notate pe harta cu literele.....

NOTA: Toate subiectele sunt obligatorii;    Se acorda 10 p din oficiu; Timp de lucru- 50 minute.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate