Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Transporturi


Index » business » Transporturi
Magaziner tranzit, magaziner comercial marfa si magaziner comercial bagaje si mesagerie in statie


Magaziner tranzit, magaziner comercial marfa si magaziner comercial bagaje si mesagerie in statie


Magaziner tranzit, magaziner comercial marfa

si magaziner comercial bagaje si mesagerie in statie

1.Asistent - Magaziner tranzit

1.1. Notiuni generaleScrisoarea de trasura se foloseste in trafic local la expeditiile de vagoane complete, containere mari (incarcate intr-un singur vagon sau pentru un singur container mare), coletarie si mesagerie. Scrisoarea de trasura este formata din 5 file, numerotate astfel :

Fila 1 - exemplarul de serviciu, care insoteste transportul pana la statia de destinatie;

Fila 2 - copia, care se pastreaza in arhiva statiei de expeditie;

Fila 3 - avizul si adeverirea de primire, care insoteste transportul pana la statia de destinatei si se pastreaza in arhiva statiei de destinatie;

Fila 4 - duplicatul, care se preda expeditorului dupa incheierea contractului de transport;

Fila 5 - unicatul, care insoteste transportul pana la statia de destinatie si se preda destinatarului la eliberarea marfii.

In cazul in care plata transportului se efectueaza centralizat, la scrisoarea de trasura se mai poate atasa o fila suplimentara.

Scrisoarea de trasura se depune la statia de expeditie pentru:

Expeditiile de vagoane si de coletarie, cand se solicita utilizarea exclusiva a unui vagon, o data cu punerea la incarcare;

Containere mari, coletarie si coletarie predata prin servicii special organizate pentru transportul multimodal, cu 24 [h] inainte de ora programata pentru expediere;

Expeditiile de marfuri perisabile si vietati, precum si pentru expeditiile de coletarie, la care nu s-a stabilit utilizarea exclusiva a unui vagon.

Mentiunile de francare care se inscriu in scrisoarea de trasura sunt : "francat" (cand tarifele se incaseaza de la expeditor) si "transmis" (cand tarifele se taxeaza la destinatie).

1.2. Sarcini de serviciu pe care le executa magazinerul tranzit

Executa serviciul in tura de 12/24 cu regim de RS.

La intrarea in serviciu se prezinta in stare normala odihnit avand asupra sa rechizitele necesare serviciului in conditii normale.

Participa la intrarea in serviciu la instructaj din NPM, PSI si este prelucrat din ordine si dispozitii sosite.

Participa la apelul personalului, ea la cunostinta accidentele de munca prelucrate.

La intrarea in servici verifica si confrunta documentele daca coincid cu specificatia inscrisa in predarea serviciului.

Intocmeste evidenta, "piata statiei" la intrarea in serviciu.

Primeste vag. de la personalul de tren sau din trenuri directe fara sef de tren cu obligatia de a verifica: starea sigiliilor si a marcajelor, asigurarea incarcaturii conform anexei RIV, verificarea vagoanelor si a montarii partilor mobile ale acestora, starea de curatenie a vagoanelor goale, verificarea documentelor insotitoare a vagoanelor.

Raspunde de toate neregulile care intervin dupa luarea documentelor in primire datirita neverificarii corectesi cu atentie a celor aratate precum si de lipsurile constatate la vagoane neverificate corect.

Raporteaza conform instructiei nr.156 si nr.271 neregulile constatate la luarea in primire in caz ca sunt nereguli la vagoane si inainte de a semna aratarea vagoanelor pentru primirea acestora mentioneaza in scris neregulile cu care au fost luate in primire apoi semneaza pentru primire, intocmeste raport de eveniment si telegrama de avizare a neregulei in termen si ia masuri de limitare extinderii pagubei.

Raspunde direct daca din vina sa documentele de transport nu au fost luate in evidenta in termenul maxim de tranzitare acordat, imprejurare in care vama aplica amenzi contraventionale SNTFM-ului.

Controleaza aratarile vag. cu care acestea au sosit in statie.

La sosirea unui tren de marfa ia in primire documentele vagoanelor si aratarea vagoanelor si face descompunerea trenului.

In prelucrarea unui tren la expediere se prezinta la linia de formare a trenului, efectueaza scrierea vagoanelor, manipuleaza schimbatoarele gol-incarcat, G-P-R si ses-munte in pozitie corespunzatoare, intocmeste aratarea vagoanelor, completeaza greutatea incarcaturii dupa documente, calculeaza tonajul trenului si specifica in aratare daca exista vagoane incarcate cu marfuri speciale (perisabile, periculoase). Evidentiaza la fiecare vagon in parte nr. si cifra de control al plumbilor aflati pe sistemele de inchidere.

Aduce la cunostiinta operatorului RM neregulile constatate si solicita scoaterea din tren a vagoanelor cu nereguli comerciale sau cu defecte tehnice pe care le anuleaza la aratarea trenului.

Transmite datele de sosire-plecare-introducere si iesirea din neregula, la calculator cu numar si ora precum si numele celui care a primit, pentru a se confirma primirea.

Raspunde de exactitatea datelor inscrise in aratarea trenului pana la prima statie tehnica unde trenul sufera modificari.

Intocmeste coala M3 parc si informarea operativa privind activitatea de incarcare-descarcare cu datele necesare stabilirii mediei de stationare la sosire si plecare, determina catimea vagoanelor conventionale in tura de noapte pana la ora 500, iar in tura de zi de la ora 500 -1700 cumulat cu activitatea de noapte, stabilind astfel media de stationare pe 24 ore. Zilnic aceasta situatie se transmite la operatorul RVS.

Intocmeste situatia decadica si lunara a mediilor de stationare si le raporteaza.

Conduce si urmareste stationarea vagoanelor straine.

Calculeaza si stabileste soldul vagoanelor intrate si iesite.

La intrarea in serviciu verifica ca soldul vagoanelor sa fie bine stabilit de catre magzinerul pe care il schmba.

Va aviza seful statiei in cazul cand se ivesc probleme pentru a fi solutionate intr-un timp cat mai scurt posibil.

Executa toate sarcinile ce le traseaza seful statiei.

La magazia de tranzit vagoanele de marfa se tin sub evidenta pe ore, in urmatoarele foi:

Evidenta stationarii vagoanelor de marfa pe parcul inactiv (spalate, defecte, Uam);

Evidenta stationarii vagoanelor de marfa pe parcul inactiv containere si transcontainere;

Evidenta stationarii vagoanelor de marfa pentru vagoane straine.

Exista deasemenea foaie de drum pentru vagon gol. Vagoanele goale sunt acelea care vin de la spalare, depou sau din descarcare, indrumandu-se spre incarcare sau spre o alta statie.

Buletinul de prisos este un document in cazul cand vagoanele sosesc fara scrisoare de trasura.

Instiintare de lipsa este actul care va fi completat in cazul in care soseste scrisoarea de trasura fara document.

Dupa incheierea evidentei stationarii vagoanelor la ora 17 a fiecarei zile se calculeaza soldul miscarii generale care este egal cu sold ore tranzit + sold ore incarcare-descarcare +sold ore inactiv.

1. Conditii de acceptare la transport

Calea ferata efectueaza transporturile conform regulamentului de transport atat timp cat :

Expeditorul se conformeaza normelor Regulamentului si tarifelor;

Transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si care nu depind de ea pentru a fi inlaturate;

Calea ferata nu este obligata sa primeasca marfuri pentru a caror incarcare, transbordare sau descarcare sunt necesare mijloace speciale, in afara numai de cazurile in care statiile in care ar trebui sa se faca asemenea operatiuni dispun de aceste mijloace;

Calea ferata nu este obligata sa primeasca decat marfurile al caror transport se poate face fara intarziere.

In conditiile stabilite de calea ferata, statiile pot sa primeasca provizoriu in depozit transporturile care nu se pot expedia imediat, cu plata tarifului coreapunzator. Luarea sub rezerva ca primirea pentru expediere si aplicarea stampilei de primire pe documentul de transport sa aiba loc numai atunci cand expedierea va fi posibila. Calea ferata raspunde de marfa pana la incheierea contractului de transport doar ca depozitar.

1.4. Calculul parcului de lucru

Parcul de lucru al vag. din linia normala necesar pentru satisfacerea sarcinilor de transport se stabileste pentru o perioada anumita pe baza rulajului si a activitatii planificate.

Parcul de lucru al vag. de marfa este exprimat in unitati conventionale adica in vag. pe doua osii de linie normala si se noteaza la soldul activ privind situatia parcului vag. de marfa.

Activitatea A - cuprinde numarul de vagoane incarcate efectiv intr-o zi pe retea, pe regionala sau pe regulator, la care se adauga numarul de vagoane incarcate plus transbordarile de pe linia ingusta, exprimate in vagoane pe linie normala si transbordarile pe linie larga, exprimate in vagoane de linie normala, se stabileste in medie pe zi, pe unitatea respectiva si este exprimata in unitati conventionale [vag./ 2osii].

P=R A unde:

R -rulajul vagoanelor de marfa;

P -functia de rulaj;

A -activitate

A= A1+ A2 unde:

A1-vagoane incarcate proprii;

A2-vagoane intrate incarcate plus cele transbordate.

1.5. Verificarea de catre calea ferata

Calea ferata are intotdeauna dreptul sa verifice daca expeditia corespunde mentiunilor facute de expeditor in scrisoarea de trasura si daca normele referitoare la transportul marfurilor admise in anumite conditii au fost respectate.

Rezultatul verificarii inscrise de expeditor in documentul de transport trebuie sa fie inscris in acesta. Cheltuielile produse cu verificarea se suporta dupa caz de expeditor sau destinatar in afara de cazul cand verificarea se face din urma caii ferate.

Cand in urma verificarii se constata o alta masa, altfel de marfa sau alte date care modifica pretul de transport, se recalculeaza tarifele si se stabilesc diferentele de tarif.

Daca in urma verificarii vagoanelor se constata vina expeditorului calea ferata percepe tariful orar de utilizare pentru perioada efectuarii verificarii insa nu pentru mai mult de 12 ore.

1.6. Organigrama biroului tranzit

Biroul de tranzit se ocupa cu organizarea miscarii si evidentierii parcului de vagoane de marfa. Biroul de tranzit tine permanent legatura cu biroul de miscare, operatorul de manevra, magazinerul de marfuri, operatorul RVS, operatorul comercial.

Biroul de tranzit se compune din:

Seful biroului de tranzit;

Sef tura, magaziner tranzit;

Magaziner tranzit - sosire;

Magaziner tranzit - plecare;

Magaziner comercial - cantar;

1.6.1. Magazinerul tranzit - sosire

1.6.1.1. Primirea pe teren a documentelor si a vagoanelor sosite in statie

Inainte de sosirea unui tren in statie magazinerul se posteaza la locul fixat in PTE pentru a proceda imediat dupa gararea trenului la luarea in primire a vagoanelor si documentelor si intocmirea listei de desfacere a trenului. Primirea vagoanelor si a documentelor de catre magazinerul de tranzit   se efectueaza pe teren vagonde vagon, document de document cu ajutorul listei de predare - primire.

1.6.1.2. Scrierea pe teren a vagoanelor sosite

Se efectueaza intr-un carnetel care se numeste " Lista desfacerii trenului ". La sosire se completeaza:

destinatia vagonului respectiv;

nr. trenului la sosire, data, ora sosirii;

linia de garare;

initialele caii ferate proprietare a vagonului;

seria vagonului;

numarul complet al vagonului;

starea vagonului (incarcat sau gol);

numarul grupului plan formare, statia de destinatie pentru vagoanele ce intra in bruto local de sectie sau denumirea liniei sau locului de destinatie al vagoanelor sosite pentru loco;

observatii (gabaritul depasit, perisabil, vietati, etc.).

1.6.1. Cretarea vagoanelor

Odata cu scrierea la sosire se efectueaza si cretarea vagoanelor. Cretarea are scopul sa indice personalului de manevra locul de destinatie al vagonului respectiv.

Prin cretare se trec urmatoarele:

- grupa de prelucrare sau statia de destinatie pentru vagoanele ce intra in bruto local de sectie sau ateliere, linii de reparatie pentru vagoanele destinatie loco;

-ziua si luna sosirii vagonului;

-greutatea bruta a vagonului exprimata in tone (de pe documentul de transport).

1.6.1.4. Stampilarea si sortarea documentelor de transport

Documentele vagoanelor sosite impreuna cu lista de predare primire sunt aduse de magaziner la biroul tranzit. Se stampileaza fiecare document si anexele lui la locul rezervat, inclusiv pentru vagoanele goale sau cele de tranzit, cu stampila cu numele statiei, ziua, luna, anul si cuvantul "tranzit". Dupa stampilare documentele sunt predate la magazia de marfuri cu lista de predare - primire, unde se inregistreaza prin pozitie de sosire cu numere crescatoare vagoanele cu destinatia "loco".Un exemplar al listei de predare -primire ramane la biroul de tranzit.

Scrisorile de trasura si foile de drum pentru vagoane goale in tranzit se sorteaza si se grupeaza pe sectii de circulatie sau grupe plan - formare si se pastreaza in casute afectate acestor grupe.

1.6.2. Magazionerul tranzit - plecare

Scrierea vagoanelor la plecare

Se face in Aratarea vagoanelor pentru toate trenurile de marfa, inclusiv pentru vagoanele care se ataseaza la locomotivele izolate si insoteste trenul pana la statia de descompunere a acestuia.

Aratarea vagoanelor pentru trenuri sau grupuri de vagoane poate fi folosita si pentru eliberarea acestora avand in acest caz functia de lista de predare primire si cuprinde:

- statia de formare;

- numarul trenului si data;

- seria si numarul complet al vagonului;

- lungimea vagonului;

- nr. de osii (incarcate / goale);

- greutatea (tara, neto, bruto);

- greutatea franata (automat sau de mana);

- felul marfii;

- statia de destinatie.

Originalul aratarii, dupa verificarea de catre IDM exterior, impreuna cu documentele vagoanelor se predau sefului de tren sau mecanicului de locomotiva.

1.6.2.2. Verificarea din punct de vedere comercial a vagoanelor

Verificarea din punct de vedere comercial a vagoanelor din trenuri gata de expediere si manevrarea manetelor schimbatoarelor de regim in pozitie corespunzatoare.

Din punct de vedere comercial se verifica aranjarea si asigurarea marfii, starea vagonului, starea sigiliilor de la dispozitivele de inchidere/deschidere unde exista.

1.6.2. Completarea Indexului vagoanelor sosite si plecate din statie

In registru se trec toate vagoanele ce intra si ies in si din complex, la sosire pe baza listei desfacerii trenului, iar la expediere dupa aratarea vagoanelor.

Indexul are paginile numerotate de la 00-99; primele patru cifre ale vagonului nu se mai trec in continuare se trec, la pagina al carui numar corespunde cu ultimele doua cifre ale vagonului, restul cifrelor in numar de sase de la mijlocul numarului. In index se trece seria vagoanelor, iar in urmatoarele doua rubrici se trece data intrarii si iesirii impreuna cu trenul cu care vine sau pleaca. Magazinerul de la sosire completeaza indexul doar pentru vagoanele sosite in statie; vagoanele plecate se trec de magazinerul de la plecare, acesta tinand cont ca vagonul sa fie trecut o singura data in index.

1.6.2.4. Intocmirea informatiei curente asupra completarii trenurilor

Dupa completarea tuturor rubricilor din "Aratarea trenurilor", magazinerul face analiza trenului si a:

nr. trenului;

nr. vagoanelor fizice;

lungimea trenului in metrii;

nr. de osii incarcate / goale;

greutatea bruta a trenului in tone;

greutatea franata automat si de mana in tone;

greutatea franata automat si de mana rezultata din calcul, avand in vedere procentele de franare stabilite prin livret.

Tonaj nec. de franat= tonajul trenului x procent de franare minim admis / 100

- defalcarea pe grupe de specializare in vagoane conventionale incarcate/goale;

- statiile de destinatie si numarul vagoanelor cu vietati, perisabile, negabaritice, defecte, pentru spalare, etc.

Analiza trenului se comunica operatorului programator de la biroul tehnic si operatorul RVS cu informare asupra grupelor plan - formare.

1.6.2.5. Intocmirea si transmiterea preavizarii vagoanelor

Se face dupa "Aratarea vagoanelor" la primele patru statii de pe sectia pe care urmeaza sa circule trenul. La preavizare se da numar si numele celui preavizat.

1.6. Magazinerul comercial - cantar

Punerea vagoanelor la incarcare

Vagoanele ce se pun la dispozitia expeditorilor penru incarcare trebuie sa fie curate, sa nu contina resturi de marfuri transportate anterior si sa nu aiba gauri sau crapaturi prin care ploaia, zapada ar putea degrada marfurile sau prin care s-ar putea pierde sau sustrage din continut.

Vagoanele CFR sau straine care urmeaza sa fie incarcate cu marfuri destinate pentru export prin frontierele de uscat fara transbordare trebuie sa fie verificate de lacatusii de revizie inaintea fiecarei incarcari. Acestia intocmesc aratari "bune pentru export "care se predau statiei de incarcare.

Vagoanele care se incarca pe liniile publice se predau de statie si se iau in primire de expeditor in locurile unde au fost puse la dispozitie de statia de predare pentru incarcare.

Vagoanele care se incarca pe liniile industriale sau pe liniile care deservesc trenurile sau magaziile CFR inchiriate se predau si se iau in primire de predatori la locul prevazut in conventia incheiata intre predator si statie.

Urmarirea incarcarii - descarcarii vagoanelor

Predarea primirea vagoanelor pentru incarcare - descarcare intre statie si expeditori - destintari se face cu "Registrul Veghetor". Aceste registre se tin separat pentru urmarirea descarcarilor de catre magazinerul comercial, indiferent de locul unde se incarca - descarca vagoanele din zona de activitate fixata salariatului respectiv.

Inscrierea vagoanelor in aceste registre se face pe trenuri in ordinea sosirii lor in statie, pe expeditori - destinatari. Pentru predarea - primirea vagoanelor se semneaza pentru fiecare lot de vagoane care apartin aceluiasi expeditor sau destinatar dupa inscrierea vagoanelor in registru.

Luarea in primire de la expeditor a vagoanelor incarcate

Vagoanele acoperite incarcate de expeditori pe liniile de garaj se iau in primire pe baza sigiliilor aplicate de expeditori fara a se verifica felul marfurilor incarcate sau de incarcare si de fixare a acestora in vagoane .

La luarea in primire a vagoanelor acoperite incarcate pe liniile publice de incarcare - descarcare , magazinerul trebuie sa verifice in mod sumar:

natura marfurilor incarcate si daca acestea corespund cu cele declarate de expeditor in scrisoarea de trasura;

modul de asezare si de fixare a incarcaturii in vagon si daca aceasta este repartizata uniform pe osii;

La luarea in primire a vagoanelor descoperite incarcate, se va observa ca:

incarcatura sa fie uniform repartizata pe osiile vagonului;

suprafata incarcaturii sa fie nivelata si marcata ;

regulile de incarcare si de asigurare a incarcaturii sa fie respectate;

incarcatura sa nu depaseasca gabaritul de incarcare.

Magazinerul mai verifica daca nr. vagonului si inscriptiile de pe el corespund cu cele inscrise de expeditor in ST si daca au fost aplicate etichetele pe vagon. Cand se constata ca totul este in regula magazinerul semneaza in rubrica "primit" din scrisoarea de trasura.

Cantarirea vagoanelor

Magazinerul comercial efctueaza cantarirea vagoanelor ce se incarca din loco, a vagoanelor din tranzit sosite cu "Note de cantar" si a vagoanelor care se transborda ocazional dintr-un vagon in altul.

La intrarea in serviciu magazinerul verifica starea bascului pod mentionand aceasta in "Registrul de cantar ".

Pentru cantarire vagonul trebuie sa se afle cu toate osiile pe platforma podului bascula, decuplat de celelalte vagoane, fara ca tampoanele sa se atinga de cele ale vagoanelor vecine.

Greutatea stabilita prin cantarire se inscrie in ST si in "Registrul de cantar". In registru se vor inscrie:

nr. scrisorii de trasura;

statia de expeditie;

statia de destinatie;

felul marfii;

numarul vagonului;

greutatea bruto, tara, greutatea neta.

1.6.5. Sigilarea vagoanelor

In afara de vagoanele la care predatorul si-a aplicat sigiliile proprii, magazinerul va aplica sigilii CFR la:

vagoanele goale care au servit la transportul vietatilor, al cadavrelor si al produselor brute si tehnice de animale, care, dupa descarcare, se trimit la spalare dezinfectare;

vagoanele goale care au servit la transportul produselor agricole, vegetale si al derivatelor acestora infestate,dupa descarcare, se trimit la spalare si dezinfectare;

vagoanele speciale;

vagoanele inchise, incarcate cu marfuri provenite din transbordare.

Numarul sigiliilor aplicate se vor inscrie in ST.

1.6.6. Luarea in primire de la destinatar a vagoanelor descarcate

Destinatarul trebuie sa predea vagoanele goale catre CFR complet curatate de orice resturi si cu partile mobile ale vagonului montate la locul lor. Starea de necuratenie a vagoanelor se mentioneaza de magaziner in "Registrul Veghetor". Aceasta se confirma prin semnatura destinatarului. Daca dest. refuza sa recunoasca aceste mentiuni trebuie sa fie confirmat prin semnaturile a 2 martori, pe cat posibil, straini de calea ferata.

1.6.7. Intocmirea foilor de drum pentru vagoane goale

Foaia de drum pentru vagoane goale cuprinde:

statia intocmitoare;

trenul cu care se expediaza;

data expedierii;

numarul dispozitiei RVS;

statia de destinatie;

seria si nr complet al vagonului.

Nu se intocmesc foi de drum pentru vagoane goale in urmatoarele cazuri:

pentru vagoane goale inchiriate care circula pe baza de scrisoare de trasura;

pentru vagoanele goale din trenurile de lucru si santier;

pentru vagoanele goale din parcul serviciilor auxiliare;

pentru vagoanele goale care circula in cadrul unui complex CFR.

Cretarea vagoanelor

Magazinerul trebuie sa creteze vagoanele de pe liniile din zona, trecand grupa plan formare, statia de destinatie, frontul de descarcare si greutatea incarcata si intocmeste desfacerea prezentand-o sefului de manevra pentru manevrarea in timp util a acestora.

In cazul vagoanelor prioritare la descarcare ce trbuie aduse in zona, magazinerul avizeaza in scris operatorul programator statie si urmareste punerea vagoanelor la fronturi.

Perioada :

Statia Simeria Triaj Marfa

2. Asistent - Magaziner comercial marfa

2.1. Sarcini de serviciu ale magazinerului comercial

Executa serviciul in tura de 12/36 cu regim R.S.

Raspunde de intreaga activitate comerciala, paza P.C.I. si N.T.S pana la predarea catre beneficiar si luarea in primire de la acestia la si de la punctele fixate in P.T.E. si a vagoanelor ce fac obiectul descarcarii-incarcarii pe linie curenta sau linie de tragere a manevrelor din zona de activitate a cabinei a 4-a,manevra 1.

Ingrijeste si raspunde de asigurarea efectuarii programului de lucru din tura sa de care ia la cunostinta atat la apelul personalului cat si la verificarea ce o efectueaza pe teren care trebuie sa corespunda exact cu mentiunile din predarea serviciului.

Evidentiaza si raspunde de predarea, inregistrarea si primirea vag. La si de la beneficiar in regimul de urmarirea incarcarilor-descarcarilor. Prin confirmare cu semnatura si stampila pentru fiecare lot de vagoane ce apartin aceluias beneficiar in coloana 15 din registru de urmarire a incarcarilor-descarcarilor.

Intocmeste evidenta "piata statiei" la intrarea in serviciu. Raspunde de toate neregulile care intervin dupa luarea vag. in primire datorita neverificarii corecte si cu atentie precum si de lipsurile constatate la vagoanele neverificate corect.

Verifica si raspunde de existenta sigiliilor aplicate de predator la toate orificiile de inchidere a vagoanelor cazane si speciale precum si marcajul la vagoanele descoperite in conformitate cu art. 37 pct.2 din instructia 15

Refuza vagoane ce prezinta una din neregulile stabilite mai sus precum si vagoanele goale necuratate sau cu partile mobile nemontate sau lipsa notificarii eventualele lipsuri sau rupturi noi la vag. in contul beneficiarului avizand in scris biroul de tranzit si operatorul RM pentru a nu fi scoase de catre manevra statiei pana la remedierea lor.

Evidentiaza vagoanele in registrul de scriere al vagoanelor la sosire si plecare si va da pozitie de sosire la documentelor de transport a vagoanelor sosite pentru eliberare.

Raspune direct daca din vina sa documentele de transport nu au fost luate in evidenta in termenul maxim de tranzitare acordat, imprejurare in care vama aplica amenzi contraventionale SNTFM-ului.

Preda catre casier cu lista de predare primire scrisorile de trasura impreuna cu actele insotitoare ale acestora a transporturilor sosite pentru eliberarea in statie sau pentru transporturile care necesita intocmirea avizului de impiedicare la transport sau eliberare, in functie de imprejurarile in care a avut loc impiedicarea impreuna cu raportul de eveniment si telegrama de avizare a destinatarului sau expeditorului dupa caz, prin statia de predare sau statia de destinatie.

Face avizarea vagoanelor sosite catre beneficiarii de transport pe tabla de avizare sau conform P.V. de avizare intocmite cu beneficiarii de transport.

Preda vagoanele catre beneficiarii de transport care au activitate la linia publica, in baza registrului de urmarire a descarcarii vagoanelor iar catre beneficiarii care au linie industriala, unde este reglementat predarea primirea pe acestea, pe baza de lista de predare-primire si de registru de urmarire a descarcarii vagoanelor.

Pentru evitarea litigiilor cu beneficiarii de transport se interzice predarea catre beneficiar a vagoanelor murdare sau cu defectiuni care le fac improprii pentru incarcare precum si a vagoanelor goale ce urmeaza a fi incarcate pentru statii restrictionate la incarcare si in perioada dispusa de oprire a incarcarilor.

Primeste de la beneficiarii de transport vagoane care au fost incarcate sau descarcate fiind obligat sa verifice: starea sigiliilor si a marcajelor mentionate in scrisoarea de trasura, modul de asigurare a incarcaturii conform Anexei 2 RIV -invertorul vagonului si modul cum s-au montat si asigurat partile mobile ale acestuia.

In cazul cand primeste vag. rezultate din descarcari va verifica urmatoarele: starea de curatire a vagoanelor, ethichetele vechi si sigiliile vechi sa fie indepartate.

In cazul cand primeste la transport vagoane incarcate cu marfuri periculoase va verifica daca s-a consemnat acest lucru in scrisoarea de trasura, daca tipul vagonului corespunde si daca s-au aplicat pe vagon etichetele corespunzatoare conform prevederilor anexa 7 RID.

Face sigilarea vagoanelor incarcate in cazul cand beneficiarul de transport solicita in scris acest lucru cu perceperea taxelor cuvenite CF.

Avizeaza Revizia de vagoane Simeria Triaj aspra neregulilor tehnice produse la vagoane cu ocazia incarcarii respectiv descarcarii vagoanelor si urmareste ca acestea sa fie notificate si indrumate conform dirijarii dispuse prin notificarea avizarea data.

Odata cu predarea catre beneficiar raspunde de evidentierea si predarea inventarului vagoanelor precum si a rechizitelor de asigurare a marfii (prelate, obloane, stelaje, etc.) in rubrica imediat libera sub randul in care a inscris numarul vagonului inzestrat cu rechizite de incarcare in conformitate cu 2054 din F.OF.8/1976.

Transmite telegrame de indrumare a prelatelor si a celorlalte rechizite de incarcare si complecteaza la zi evidentele pentru rechizite.

Se ingrijeste si raspunde de avizarea vagoanelor goale ce urmeaza a fi incarcate printr-o condica special infiintata si prin obtinerea semnaturii si stampilei fiecarui beneficiar.

Verifica intocmirea corecta a documentelor de transport imediat dupa punerea mijlocului de transport la dispozitia beneficiarului si raspunde pentru intocmirea gresita sau incompleta a documentului de transport. Completeaza rubricile codificate si rubrica de primire in caz de incarcare a marfurilor ce nu se cantaresc obligatoriu de CFR precum si nr. sigiliilor aplicate sub SMGS raspunde de depasirea termenului de expediere.

Pentru vagoanele destinate exportului verifica si raspunde de 'aratarea bun de transport' pe care o va lipi durabil la copia documentului si exemplarului de serviciu.

Intocmeste, aplica si raspunde de etichetarea vagoanelor goale si incarcate precum si de documentele de transport a vagoanelor goale (amenajate, inchiriate si perticulare) intocmeste foile de drum pentru vagoane pe sortimente (albe, negre, nepetroliere si motorina) pe statii de destinatie aplicand etichetele de servite corespunzatoare.

Prezinta zilnic, pentru verificarea si stabilirea orelor TOU, registrele de urmarire a incarcarilor-descarcarilor,casierului de marfuri de serviciu din tura sa si da relatii suplimentare acestuia cand este solicitat.

Va completa datele cerute de formularul registrului de urmarire a incarcarilor-descarcarilor vagoanelor conform prevederilor NUT tinand cont si de cele mentionate in comanda scrisa depusa la statie si ramane raspunzator de corectitudinea datelor inscrise.

Ingrijeste si pastreaza sub cheie registrele de urmarire a incarcarilor-descarcarilor vagoanelor iar in caz de corecturi, stersaturi sau falsuri raspunde direct de toate neajunsurile ce s-ar ivi si ar crea litigii in care C7 este considerata ca vinovata de conducerea incompleta, necorespunzatoare si neinstructionala a registrului de urmarirea incarcarilor-descarcarilor in predarea serviciului va mentiona ca se preda cu toate pozitiile inregistrate si desfigurate la zi fara modificari, stersaturi caz in care dupa primirea serviciului ramane raspunzator primitorul.

Va aviza seful statiei pentru orice problema care se iveste.

Registrul unde se trec vagoanele de marfa se numeste "veghetor".

Aplicarea sigiliilor

Expeditorul trebuie sa aplice sigilii proprii la toate sistemele de inchidere - deschidere care permit accesul in interiorul vag. acoperite, al containerelor, boxpaletelor cu capac, al mijloacelor acoperite cu prelate si alte dispozitive care se sigileaza, incarcate de el. Pentru expeditiile insotite nu este obligatorie sigilarea.

Sigiliile trebuie sa fie confectionate si aplicate incat sa nu permita inlocuirea sau vidarea lor fara urme vizibile.

Calea ferata aplica sigiliile ori de cate ori considera ca este in interesul ei sa execute sigilarea. Calea ferata stabileste modelul sigiliilor aplicate de expeditor. Calea ferata poate sa refuze la transport expeditii ale caror sigilii aplicate de predator, organele vamale sau de alte autoritati administrative sunt deteriorate sau defectuase. Calea ferata poate admite folosirea de catre expeditor a unor incuietori speciale.

Expeditorul trebuie sa predea caii ferate mijloace de transport numai dupa aplicarea sigiliilor proprii. La vagoanele cisterna se vor sigila dispozitivele de incarcare, descarcare sau de protectia acestora. Pentru vagoanele care se incarca la linia publica c.f. poate aplica sigiliile proprii, la cererea expeditorului cu perceperea tarifului de sigilare.

Sigiliile expeditorului trebuie sa contina urmatoarele elemente:

denumirea expeditorului;

numarul de control;

initialele caii ferate;

denumirea statiei de expeditie.

Incuietorile speciale trebuie sa fie astfel confectionate si aplicate incat sa nu permita inlocuirea sau vidarea lor fara urme vizibile. Acestea vor purta elemente de identificare similare sigiliilor care vor fi mentionate in scrisoarea de trasura. Folosirea incuietorilor speciale se aproba de calea ferata.

2.2. Regimul mijloacelor de transport aflate la dispozitia clientului

Pentru vag. care nu apartin unei c.f. precum si pentru vag. inchiriate de la o c.f. si care si care stationeaza pe liniile unei c.f. se percepe tariful de stationare stabilit in tarifele c.f. pe liniile careia stationeaza.

Tariful de stationare pentru vagoane care nu apartin unei c.f. si pentru vagoane inchiriate de la o cale ferata si care stationeaza pe liniile unei c.f. se aplica in conditiile stabilite prin tarife.

Tarifele orare de utilizare a vagoanelor la incarcare - descarcare se aplica incepand cu ora punerii vagoanelor la dispozitia expeditorului sau destinatarului la linia publica.

Ora punerii vagoanelor la dispozitia clientului reprezinta ora programata pentru punerea vagoanelor la incarcare - descarcare, la fronturile publice din statie, in conditiile respectarii acestui program sau dupa expedierea a 3 ore de la punerea efectiva a vagoanelor la fronturi cand programul nu este respectat.

Tarifele orare de utilizare a vagoanelor la incarcare in conditiile in care calea ferata a respectat data si ora pentru punerea vagoanelor la dispozitia clientului se aplica pana la:

momentul expirarii termenului de predare a vagoanelor caii ferate, daca predarea in fapt, a acestora a fost facuta inainte de expirarea acestor termene;

ora de plecare a urmatorului tren cu care vagoanele pot fi expediate, in cazul in care au fost predate statiei dupa expirarea termenului de predare cuvenit.

Tarifele orare de utilizare a vagoanelor la descarcare se aplica pana la:

momentul aducerii vagoanelor in statie;

momentul predarii- primirii vagonului gol catre c.f., atunci cand manevra este efectuata de client;

momentul avizarii terminarii descarcarii vagoanelor in cazul in care acestea au fost solicitate in timp util pentru reancarcare;

momentul avizarii terminarii descarcarii vagoanelor la linia publica.

Pentru expeditiile de vagoane sosite din transport import la care vamuirea marfii se efectueaza in statia de frontiera, tariful orar de utilizare se aplica din momentul expirarii a 3 ore de la ora de avizare asupra sosirii vagoanelor in statia de frontiera.

Tarifele orare de utilizare se platesc in ziua in care mijloacele de transport si rechizitele au fost predate caii ferate, respectiv pentru vagoanele primite la transport, in ziua expedierii vagoanelor cu trenul de grafic pana la care se calculeaza acest tarif. Tarifele orare de utilizare calculate in parcurs se platesc la destinatar.

2. Eliberarea marfii la destinatie

Calea ferata il avizeaza pe destinatar prim magazinerul comercial, despre sosirea si punerea la dispozitie a expeditiilor pentru descarcare, prin afisare la statia de destinatie.

Dupa descarcarea marfurilor este obligat sa efectueze curatarea vagoanelor. Calea ferata poate primi vagoane necuratate in statiile in care ea efectueaza curatarea vagoanelor cu perceperea tarifului de curatare.

Marfurile care nu au putut fi eliberate in termen de 120 ore calculate de la ora avizarii punerii lor la dispozitia expeditorului sau destinatarului sunt considerate marfuri in suferinta. Tariful de magazinaj se percepe pentru intreaga perioada de depozitare a marfii.

Tariful orar de utilizare se calculeaza de la ora avizarii punerii vagoanelor la dispozitia pana la descarcare marfii maxim 144 ore, iar in continuare se aplica tariful de stationare prevazut in tariful c.f. pentru marfurile care nu se descarca din vagoane. Dupa trecerea a 6 ore de la ora avizarii, calea ferata poate descarca, atunci cand destinatarul nu se prezinta pentru descarcare.

Perioada : 22.11.2004 - 26.11.2004

Statia Simeria Triaj Marfa

Asistent - Magaziner comercial bagaje, mesagerie in statie

1. Transportul bagajelor inregistrate

Calea ferata efectueaza orice transport de bagaje cu conditia ca:

bagajele sa apartina unui calator care poseda legitimatie de calatorie si care solicita deplasarea acestora pana la destinatia prevazuta in legitimatie;

bagajele sa indeplineasca prevederile cuprinse in Regulament si in tarif;

transportul sa fie posibil cu personalul si cu mijloacele de transport prevazute in mersul trenurilor;

transportul sa nu fie impiedicat de imprejurari pe care calea ferata mu le poate evita si a caror inlaturare nu depinde de ea.

Orice transport de bagaje inregistrate poate face obiectul unei declarari a interesului la eliberare care se face pe recipisa de bagaje.

Inregistrarea si expedierea bagajelor se fac pentru primul tren care transporta bagaje numai daca au fost predate cu cel putin 15 [min] inainte de plecare.

Inregistrarea bagajelor se face la cererea calatorului, in baza legitimatiei de calatorie valabila ce putin pana la destinatia bagajelor si pe itinerariul prevazut in legitimatie.

Tariful de transport al bagajelor trebuie sa fie platit la inregistrare.

Se predau la magazia de bagaje statiei contra recipisei de bagaje:

colete care prin volumul lor depasesc spatiul de deasupra sau de dedesubtul locului;

maximum 3 colete a 30 [kg] fiecare, avand dimensiunile in metrii 1,0*1,6*0,3;

coletele in plus peste un geamantan, care este admis la trenurile automotoare rapide;

orice alte colete continand obiecte pentru fiecare calator, necesare calatorului cu ocazia calatoriei.

Predarea bagajelor pentru transport se poate face si direct la vagonul de bagaje, intocmindu-se cupon cu plata ulterioara pe baza actului de identitate si a legitimatiei de coletarie.

2. Recipisa de bagaje

La inregistrarea bagajelor se elibereaza calatorului o recipisa de bagaje. Recipisa de bagaje trebuie sa cuprinda mentiunile prevazute in N.U.T. Inscrisul doveditor al contractului de transport pentru bagaje, cainilor si colete este recipisa de bagaje. Aceasta se intocmeste de agentul caii ferate, prin calchiere cu indigo, in 4 exemplare, cu urmatoarele date:

statia de expeditie;

statia de destinatie;

numarul trenului si data;

catimea coletelor;

masa pe fiecare colet, masa totala;

numarul cainilor;

valoarea declarata a bagajului inregistrat;

tarife percepute pentru transportul bagajelor inregistrate;

tariful perceput pentru declararea interesului de eliberare;

semnatura agentului caii ferate.

Datele cerute de formular sunt completate potrivit declaratiei calatorului si notei de cantar, intocmit de agentul caii ferate. Contractul de transport se considera incheiat dupa luarea in primire a bagajului de catre calea ferata si dupa luarea stampilarea recipisei de bagaje si inmanarea acesteia calatorului.

Marfuri admise la transport ca expeditii de mesagerie

Se admit la transport, ca expeditii de mesagerie marfurile admise la transport, in vag. de bagaje ale trenurilor de calatori predate cu buletinul de mesagerie. Greutatea admisa la transport pentru expeditiile de mesagerii este de la 10 kg pana la maximum 3000 kg.

Sunt excluse de la transport expeditii de mesagerii marfurile care nu sunt admise la trenurile de calatori.

4. Felul expeditiilor de mesagerie

Expeditiile de mesagerie pot fi:

a)      mesagerii rapide - care se expediaza cu vagoanele de bagaje ale trenurilor de calatori de rang superior, respectiv: accelerate, rapide, expresuri si intercity;

b)      mesagerii ordinare - care se expediaza cu vagoanele de bagaje ale trenurilor de calatori de rang inferior, respectiv: personale, curse de persoane si trenuri mixte, precum si cu trenurile de mesagerie.

Expeditorii sunt obligati sa se informeze la personalul statiei despre conditiile care trebuie indeplinite de coletele ce urmeaza a fi transportate cu trenurile de calatori, din punct de vedere al continutului lor, despre trenurile cu care se pot expedia si despre documentele de transport.

Tarifele de transport pentru expeditiile de mesagerie se aplica pentru masa totala a expeditiei, inclusiv ambalajele.

5. Contractul de transport

Scrisoarea de trasura de mesagerie

Documentul de transport pentru expeditiile de mesagerie este scrisoarea de trasura de mesagerie. Acesta este un imprimat de vanzare care se compune din 5 partii si anume:

exemplarul de serviciu - insoteste transportul si se retine de statia de destinatie . Acesta il trimite la sfarsitul lunii la serviciul regional de contabilitate si verificarea veniturilor, anexat la contul mesageriilor eliberate;

copia - se pastraza in statia de predare la copia contului de expeditie;

avizul - si adeverirea de primire insoteste transportul la destinatie. El serveste la avizarea destinatarului si la confirmarea de primire a transportului de catre destinatar, iar dupa eliberarea transportului se pastreaza in arhiva statiei in convolute lunare in ordinea pozitiilor de sosire;

duplicatul - se inmaneaza predatorului dupa ce a platit tarifele de transport;

unicatul - insoteste transportul si se inmaneaza destinatarului.

Toate cele 5 parti se complecteaza prin scrierea la masina sau cu mana cu creionul chimic sau cu posta prin calchiere cu indigo de catre predator in partea neancadrata cu linii groase si de catre calea ferata in partea incadrata cu linii groase.

Mentiunile pe care trebuie sa le faca predatorul in scrisoarea de trasura de mesagerie sunt urmatoarele:

statia de destinatie;

numele destinatarului si adresa completa a destinatarului;

numele si adresa completa a predatorului;

marca si numarul care exista pe colet;

catimea coletelor, se va indica din cate colete este compus transportul pe fel de bagaje;

felul ambalajului;

denumirea marfii cu continutul real al coletului;

greutatea stabilita de predator pe fel de ambalaj;

in rubrica "Mentiuni de francare" se inscrie "Francat" pentru transporturile la care plata tarifelor s-a efectuat la statia de predare sau pentru transporturile la care plata tarifelor s-a aprobat de catre Directia Miscare si comercial sa se faca la destinatie se inscrie mentiunea "Transmis";

in rubrica "Mentiuni ale predatorului" se va trece felul si numarul actelor de livrare, certificatelor sanitare, veterinare, administrative, cerute prin dispozitii legale, pe care predatorul le anexeaza la buletinul de mesagerii sau alte mentiuni;

complectarea rubricilor privind Ministerul de care apartine intreprinderea predatoare si planificarea transporturilor de mesagerii nu se face pana la noi dispozitii.

Cuponul cu plata ulterioara

Cuponul cu plata ulterioara este imprimat strict socotit, prevazut cu timbru sec CFR, numar, serie si se compune din 4 file:

cuponul de insotire al coletelor predate cu plata ulterioara;

adeverinta de primire in tren a coletelor predate cu plata ulterioara;

cuponul de control;

matca.

6. Predarea coletelor si a documentelor de transport de la tren la statie

Inainte de sosirea intr-o statei in care are descarcare, conductorul de bagaje va intocmi o lista de predare-primire in dublu exemplar prin calchiere cu indigo, trecand toate coletele ce urmeaza a le preda statiei respective.

Pentru statiile de ramificatie in care coletele tranziteaza fara a fi depozitate in magazie, conductorul de bagaje va intocmi in plus o lista de predare-primire pentru expeditiile de mesagerie destinate statiilor de pe fiecare directie de mers.

Conductorul are obligatia de a inscrie mebtiuni in lista de predare in dreptul transporturilor la care a constatat nereguli in timpul parcursului.

Tariful pentru bagaje si mesagerie se face pe zone kilometrice si pe bagaje de mesagerii . Tariful pentru mesagerie voluminoasa se face pe zone kilometrice (1 . 100; 101 . 200; 201 . .300; 301 . ..400; >400). Coletul ajuns fara document este intitulat prisos, iar documentul sosit fara colet este lipsa.

7. Inregistrarea transportului de mesagerie in statie

Mesageria admisa la transport intr-o statie este de trei tipuri, astfel:

Mesageria sosita din parcurs, statia fiind de destinatie;

Mesageria sosita din parcurs, statia fiind de tranzit;

Mesageria care-si incepe parcursul, statia fiind de expeditie.

In cazul cand transportul de mesagerie soseste din parcurs, iar statia este de destinatie (1), se inregistreaza in Registrul "SOSIRI LOCO" care contine:

numarul Scrisorii de trasura de mesagerie (STM);

statia de expeditie;

numarul de colete;

continutul;

masa (kg);

numele destinatarului.

In cazul cand transportul de mesagerie soseste din parcurs, iar statia este de tranzit (2), transportul se inregistreaza in Registrul "Liste de predare-primire" si in "Registrul Veghetor". In Registrul "Liste de predare-primire" se inscriu:

numarul Scrisorii de trasura de mesagerie (STM);

statia de expeditie si de destinatie;

numarul de colete;

tipul marfii;

masa (kg).

In "Registrul Veghetor" se inscriu urmatoarele:

numarul trenului la sosire;

numarul documentelor sosite cu trenul respectiv;

numarul coletelor sosite cu trenul respectiv;

masa (kg);

numarul trenului la plecare;

numarul documentelor care vor pleca cu trenul respectiv;

numarul coletelor care vor pleca cu trenul respectiv;

masa (kg).

In cazul cand transportul de mesagerie isi incepe parcursul, statia fiind de expeditie (3), transportul se inregistreaza in "Registrul Cantar" in care se completeaza urmatoarele rubrici:

o       numarul de ordine;

o       numarul documentului de transport (STM);

o       numarul pozitiei de trafic (inscris de casiera C.F. Calatori);

o       catimea coletelor;

o       masa totala;

o       suma incasata de catre casiera C.F. Calatori.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate