Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Marketing


Index » business » Marketing
» Oportunitatea si continutul proiectului de investitii


Oportunitatea si continutul proiectului de investitii


Oportunitatea si continutul proiectului de investitii

I.1. Necesitaea elaborarii proiectului de investitii

Decizia de investire poate fi considerata ca fiind una dintre cele mai importante decizii luate la nivelul managementului firmei, daca nu cea mai importanta. In activitatea economica investitiile ocupa un loc central, cu rol dinamizator, atat pentru sfera productiei de bunuri si servicii cat si pentru sfera consumului.

Activitatea de investitii trebuie sa se inscrie pe coordonatele unei strategii de dezvoltare economico-sociala, care sunt concretizate prin programe sau proiecte.Investitiile se pot defini ca reprezentand totalitatea veniturilor economisite si alocate pentru alocarea de capital fix, respectiv pentru cresterea patrimoniului unui agent economic,materializate in imoblilizari corporale, imobilizari necorporale si imobilizari financiare in scopul obtinrerii unui flux de venit net pe o perioada de timp cat mai mare.

Proiectul de investitii poate fi definit ca un ansamblu optimal de actiuni de investitii bazata pe o planificare sectoriala, globala si coerenta pe baza careia, combinatie definita de resurse umane,materiale, provoaca o dezvoltare economica, sociala determinanta.

Din definitie retinem faptul ca, un proiect pentru a fi aplicat,necesita un ansamblu de mijloace, diferite ca natura, care, pentru a fi puse in opera trebuie sa se intreprinda actiuni bine coordonate. Orice activitate trebuie sa se desfasoare intr-o ordine bine prestabilita, nici prea devreme deoarece inseamna o lipsa de resurse, nici prea tarziu deoarece poate compromite insasi scopul pentru care se realizeaza proiectul.

Proiectul de investitii este motivatia concreta a unor cheltuieli prezente in speranta unor avantaje viitoare. Trasaturile sale specifice care-l deosebesc, nu numai de activitatile curente, dar si de alte tipuri de proiecte sunt: amploare, finalitate si structura.

In viata comunitatilor umane, investitiile ocupa un loc central, intre sfera

productiei de bunuri si servicii, si sfera consumului, fiind un factor care

influienteaza simultan atat cererea cat si oferta. intr-un sistemului economic, activitatea de investitii joaca un dublu rol; in primul rand agentii economici declansatori de actiuni investitionale, care impelmenteaza diverse proiecte de investitii, isi sporesc oferta de bunuri si/sau servicii prin cresterea capacitatii lor productive, realizand venituri suplimentare, iar in al doilea rand orice proiect de investitii va genera nevoi sau cereri suplimentare in sectoare conexe, amonte (furnizoare de materii prime, materiale, utilitati etc) sau aval (distribuitoare sau consumatoare a bunurilor si serviciilor oferite).

Realizarea de proiecte sau programe de investitii este necesara,deoarece conduce

in principal la :

cresterea stocului de capital fix ;

joaca un rol regulator /compensator in ocuparea fortei de munca ;

imbunattirea calitatii vietii ;

Ca atare, investitiile constituie principala parghie de realizare a unei restructurarii economice reale, prin creearea de noi structuri mai performante in acord cu optiunile strategice ale societatii implementarea unor proiecte sau programe de investitii antreneaza modificari pe piata fortei de munca, creind o nevoie suplimentara de forta de munca in sectoarele care pregatesc si implementeaza aceste actiuni investitionale (cercetare-proiectare, constructii,productia de echipamente si instalatii de lucru etc), dar mai ales la beneficiarii de proiect care exploateaza noile capacitati de productie.

I.2. Continulul proiectului de investitii

Proiectul de investitii reprezinta:

-plasarea unor disponibilitati prezente si certe pentru obtinerea unor fluxuri viitoare separate, dar incerte din punct de vedere financiar;

-alocarea unei trezorerii disponibile pentru cumpararea unui activ fix care va determina fluxuri de financiare de venituri din punct de vedere contabil;

O activitate de tip proiect trebuie sa fie bine definita si sa se tina cont de ceea ce este specific unui proiect:

 • Un obiectiv specific, precis si coerent,
 • Un scop definit - o nevoie / cerere manifestata sau potentiala,
 • O durata limitata cu un moment specific de incepere si un monment specific de incheiere, pe parcursul careia sunt mobiilizate resure, mijloace si competente heterogene,
 • Se poate evalua pe baza unei metodologii specifice folosind criteriile de costuri si/ sau rentabilitate,
 • Are o localizare geografica si tempoprala neta,
 • Are o structura adiministrativa si gestionara proprie partial sau total autonoma de activitatea generala a agentului declansator.

In acest context se poate spune ca, oricarui proiect ii sunt caracteristice trei categorii de obiective:

- obiective de performanta in sensul ca orice proiect trebuie realizat cu respectarea unor specificatii tehnice cu privire la executia si functionarea sa, produsele realizate ulterior trebuie sa aiba un nivel tehnic predeterminat exprimat prin fiabilitate, mentenablitate, sau o anumita capacitate de a raspunde la cerintele pietei.

- obiective de timp

- obiective de cost este traducerea in termeni financiari a necesitatii si eficientei proiectului, pentru agentul declansator si este o reflectare a modului cum sunt respectate celelalte doua categorii de obiective.

Raportul de forte dintre cele trei categorii de obiective se poate modifica dela o faza la alta a ciclului de viata a proiectului. Astfel, in etapa incipienta de identificare a ideii de proiect obiectivele tehnice de performanta sunt mai importante decat celelalte doua obiective, iar costul mai important decat durata.

In fazele de preinvestitionale; formularea, evaluarea si decizia, se poate aprecia ca, cele trei categorii de obiective au aceiasi importanta, proiectul trebuie astfel conceput incat sa satisfaca cerintele beneficiarului din toate punctele de vedere. In faza de implementare, durata este cea care primeaza, urmata de calitatile tehnice de executie, in limita bugetelor de costuri. Evaluarile punctuale ale avansului executiei, arata de regula abateri care solicita costuri suplimentare, si calea cea mai simpla de corectie inseamna reevaluarea bugetelor initiale de costuri.

O viziune intersanta asupra campului de aplicatie al proiectelor este data de sociologul francez J.P. Boutinet care abordeaza problema in contextul unei duble opozitii:

opozitia intre polul individual de intentii (identitate) si polul colectiv

(participare),

opozitia intre polul tehnic al inovarii si polul existential al cautarii de

sens.

Adancind analiza el propune o scara a proiectelor, pe axa opozitiei; individual - colectiv, ierarhizate pe cinci nivele.

Proiecte individuale care au obiective personalizate, existentiale sau

circumstantiale, cu privire la individ ;

2.Proiecte de intentii sunt orientate spre scopuri de natura tehnica ;

3. Proiecte de actiune au in vedere realizarea mijloacelor necesare pentru

conducerea proceselor de actiune sau interactiune si au cicluri lungi de viata ;

Proiecte organizationale de intreprindere / institutie prin care se cauta a

se combina strategia cu cultura si spiritul intreprinderii ;

Proiecte de societate sunt reglementate prin valori de referinta: proiecte

urbane, proiecte educationale, politice etc. ;

Dupa finalitate proiectele de investitii pot fi clasificate astfel:

Proiecte pentru crearea de produse /servicii noi a caror originalitate consta in faptul ca se cauta eficienta, rentabilitate intr-un produs sau serviciu care nu exista. Este o aventura cand se face trecerea de la ideie la produs in care rata mortalitatii (pierderilor) este ridicata. Bineinteles ca exista avantaje care stimuleaza intreprinzatorii sa riste, piata constituind de regula un punct nevralgic care impune adaptare capacitatilor, a tehnologiilor de fabricatie. Gasirea celor mai bune raspunsuri la cerintele piatei presupune o multitudine de ipoteze de armonizare a trinomului; tehnologie/produs/piata.

Proiecte de crestere a productivitatii a caror finalitate da raspuns cautarilor de oportunitate la schimbarea echipamentelor si tehnologiilor. Sunt proiecte relativ usoare; produsele sunt cunoscute, piata de asemenea. Dificultatile pot sa apara din greseli de evaluare, in special al costurilor induse de noile echipamante; costurile formarii personalului, ale organizarii

proceselor, suprasolicitarii administrative etc. Toate investitiile de inlocuire se bazeaza pe acest tip de proiect.

Proiecte de crestere a capacitatii de productie/desfacere presupun actiuni de redimensionare a pietei si a echipa mentelor de productie care, in final conduc la modificarea taliei intreprinderii. Principalul fundament il constiruie studiile de marketing care arata o cerere insolvabila cronica. La stabilirea dimensiunii proiectului se coreleaza studiul cererii cu studii de capacitate optima

de productie. In cazul acestor proiecte incertitudinea deriva din particularitatile segmentului de piata vizat si din costurilor induse de schimbarile tehnologice.

Proiecte de investitii sociale (colective) aici insa termenul de "social"

capata doua acceptiuni:

4. a) Se refera la problemele salariatilor firmei si in acest caz proiectul are ca finalitate modificarea conditiilor de munca si de securitate in intreprindere.

4. b) Se refera la rezolvarea unor probleme de interes general al unor colectivitati teritoriale cum ar fi proiecte de amenajare teritoriala, de infrastructura, si toate proiectele administratiei publice care se substituie initiativei private. Studiul de fezabilitate care sta la baza deciziei de acceptare sau respingere al proiecteului se vor face in principal prin prisma intereselor comunitatii locale. Deci

evaluarea economica, studiul de impact, dicteaza decizia. Durata de viata a acestor proiecte este mare (30 - 50ani) si punctul nevralgic al acestor proiecte il constituie costurile si rentabilitatea care se judeca pe astfel de perioade mari.

4. c) Alaturi de aceste doua aceeptiuni putem intalni si o categorie intermediara si anume "proiectele servicii publice" - realizate de colectivitatile locale dar care au trasaturi de proiect de intreprindere. Astfel de proiecte nu cauta neaparat rentabilitate si profitabilitate, dar reclama autonomie gestionara.
Proiecte de dezvoltare au legatura cu toate tipurile prezentate mai inainte, dar se detaseaza prin scopul declarat - dezvoltarea intreprinderii.

Dupa sectorul de activitate avem trei categorii de proiecte:

Proiectele comerciale, la nivelul societatilor comerciale

Proiecte de gestiune a serviciilor publice - au in vedere asumarea de catre societatii de drept privat a gestiunii unui serviciu public.

. Proiectae legate de exploatarea bogatiilor naturale reprezinta o imbinare a particularitatilor celor doua tipuri prezentate mai sus

Un agent economic, care isi elaboreaza un program de dezvoltare bine articulat poate avea un portofoliu de proiecte de investitii intre care exista, sau nu, relatii de interactiune. Din acest punct de vedere distingem :

Proiecte incompatibile sunt acele proiecte care, din punct de vedere

tehnic-constructiv se exclud reciproc deoarece indeplinesc aceleasi functiuni.

Adoptarea uneia dintrevariante exclude in mod automat posibilitatea realizarii concomitente a celorlaltevariante in cadrul proiectului respectiv.

Proiecte compatibile, (independente), sunt acele proiecte care, din punct de vedere tehnic-constructiv, se pot realiza simultan, fara ca sa fie afectate performantele unuia sau altuia. Singura problema care se pune in acest caz este de ordin financiar, daca agentul economic declansator are capacitatea financiara necesara pentru realizarea simultana a mai multor proiecte

Dupa natura relatiilor de contingentare dintre ele deosebim urmatoarele situatii:

2. a. Proiecte complementare la care, din considerente de natura tehnica,

comerciala etc, decizia privind un proiect influienteaza automat decizia de adoptare sau de respingere cu privire la un alt proiect

2. b. Proiecte contingentate in functie de criterii de eficienta cand, eficienta unui proiect depinde de decizia de adoptare sau de respingere a unui alt proiect.

Pentru aprecierea performantelor unui proiect de investitii se calculeaza:

 • Valoarea actuala neta (VAN);
 • Rata interna de rentabnilitate (RIR);
 • Termenul de recuperare;
 • Indicele de profitabilitate;
 • Pragul de rentabilitate financiar;

Un proiect de investitii are o dinamica specifica pe un interval de timp determinat care constituie ciclul sau de viata. Proiectul este rezultanta unui proces complex, transpunerea sa in practica realizandu-se prin activitati si sarcini care au urmatoarele caracteristici:

 • sunt identificabile si joaca un rol bine definit in viata proiectului, ceea ce inseamna ca, orice anomalie de ordin calitativ sau cantitativ in executia unei activitati se poate reflecta negativ prin compromiterea sau prejudicierea obiectivelor proiectului,
 • fiecare activitate are un inceput si un sfarsit bine determinat,
 • orice activitate este consumatoare de resurse (materiale, umane, de timp), fiecare dintre acestea avand un cost si o anumita disponibilitate.
 • orice activitate/sarcina este legata de cel putin o alta activitate /sarcina printr-o relatie de anterioritate (de precedenta) care, din punct de vedere

tehnologic, arata ca, ea nu poate sa inceapa daca si numai una dintre acele activitati cu care este in relatii de anterioritate nu este terminata (o suprapunere partiala este acceptata in anumite conditii lucru fiind stabilita specialisti avizati in tehnologia aplicata).

Elaborarea si implementarea oricarui proiect este un proces ciclic format

din faze cu o succesiune si etapizare logic prestabilite, care interconditioneaza reciproc

Ciclul de viata al unui proiect are trei mari subcicluri  preinvestitional, investitional si operational.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate