Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Marketing


Index » business » Marketing
» Curs bazele marketingului


Curs bazele marketingului


Syllabus MARKETING TURISTIC

I. Informatii generale despre curs

Titlul disciplinei: MARKETING TURISTIC

III. Descrierea disciplinei

Obiectivele cursuluiInsusirea de catre studenti a fundamentelor, mijloacelor operationale si instrumentelor concrete pentru a intelege si a pune in opera demersul marketingului aplicat in industriile ospitalitatii si turismului, a conceptiei globale privind functionarea activitatilor in aceste industrii.


Continutul cursului

CAPITOLUL I: INTRODUCERE IN MARKETINGUL TURISTIC (3 cursuri)

1.1. Ce este marketingul?

1.2. Aparitia si dezvoltarea marketingului

1.3. Conceptele fundamentale ale marketingului

1.4. Continutul si natura serviciilor

1.5. Trasaturile serviciilor in industria turistica

1.6. Rolul marketingului in industria turistica si hoteliera

CAPITOLUL II: PIATA TURISTICA (3 cursuri)

2.1. Mediul de marketing al organizatiei turistice

2.2. Oferta turistica

2.3. Cererea turistica

2.4. Cercetarea pietei turistice

2.5. Marketing tinta

2.3. Motivatia si comportamentul turistilor

CAPITOLUL III: PLANIFICAREA ACTIVITATII DE MARKETING TURISTIC (1 curs)

3.1. Rolul marketingului in planificarea strategica a organizatiei turistice

3.2. Planul de marketing al organizatiei turistice

CAPITOLUL IV: MIXUL DE MARKETING IN INDUSTRIA TURISTICA SI HOTELIERA (5 cursuri)

4.1. Produsul hotelier

4.2. Pretul

4.3. Distributia

4.4. Promovarea

4.5. Mixul de marketing extins

CAPITOLUL V:  MARKETING DE DESTINATIE TURISTICA (2 cursuri)

5.1. Globalizarea industriei turistice

5.2. Importanta turismului pentru destinatii

5.3. Organizarea si coordonarea destinatiilor turistice

Competentele dobandite prin absolvirea disciplinei

aptitudinea de a participa la discutii pe probleme de marketing turistic;

abilitatea de a analiza si interpreta problemele de marketing turistic cu care se confrunta firmele;

capacitatea de a lua si fundamenta decizii de marketing in industria turistica.

Metodele utilizate in cazul predarii

expunere interactiva, problematizare, exemplificare practica

dezbatere studii de caz si aplicatii practice din mediul de marketing national si international.

IV. Materiale folosite in cadrul procesului educational specific discipline

Retroproiector

Videoproiector

Computer

V. Bibliografie obligatorie

Balaure, V., Catoiu I., Veghes, C., (2005), Marketing turistic, Editura Uranus, Bucuresti. (Catedra de Business)

Bucur-Sabo, M, (2006), Marketing turistic, Editura Irecson, Bucuresti. (Catedra de Business)

Kotler Ph., Bowen I., Makens I., (1999), Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice-Hall, Inc., SUA. (biblioteca Facultatii de Business)

Lazer W., Layton A.R., (1999), Contemporary Hospitality Marketing, Educational Institute of AH&MA, SUA. (biblioteca Facultatii de Business)

Lewis R.C., Chambers R.E., (2000), Marketing Leadership in Hospitality, John Wiley&Sons, Inc., SUA. (biblioteca Facultatii de Business)

Morgan, Pritchard and Pride, (2002), Destination Branding, Butterworth-Heinemann

Morrison A.M., (2002), Hospitality and Travel Marketing, Thomson Learning, NY, SUA. (biblioteca Facultatii de Business)

Vorzsak, A. (coordonator),  (2004), Marketingul serviciilor, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj- Napoca. (biblioteca Facultatii de Business)

VI. Bibliografia optionala

Buttle F., (1994), Hotel and Food Service Marketing, Cassel Educational Ltd., UK.

Gherasim T., Gherasim D., (1999), Marketing turistic, Ed. Economica, Bucuresti.

Kotler, Ph., (2002), Managementul marketingului, editia a 3-a, Editura Teora, Bucuresti. (biblioteca Facultatii de Business)

Kotler, Ph., Saunders,  J., Armstrong, G., Wong, Y., (1998), Principiile marketingului Editura Teora, Bucuresti. (biblioteca Facultatii de Business)

VII. Planificarea/calendarul intalnirilor si a verificarilor/examinarilor intermediare:

Obligatia studentilor pentru fiecare intalnire: sa citeasca bibliografia indicata si sa participe activ la activitatile desfasurate in cadrul cursurilor si seminariilor.

Curs - saptamana 1

Tematica: INTRODUCERE IN MARKETINGUL TURISTIC - Ce este marketingul? Aparitia si dezvoltarea marketingului

Obiective:

Definirea conceptului de marketing

Constientizarea premiselor aparitiei marketingului

Prezentarea evolutiei orientarii de marketing

Seminar 1- saptamana 1

Prezentarea disciplinei si a cerintelor pentru studenti la activitatile de curs si seminar.

Dezbatere studii de caz: Ben&Jerry's Homemade, Semipreparate

Aplicatii practice: construire lista cu elementele necesare organizatiei turistice pentru implementarea orientarii de marketing; stabilirea criterii de evaluare a activitatii de marketing

Bibliografie:

Balaure, V., Catoiu I., Veghes, C., (2005), Marketing turistic, Editura Uranus, Bucuresti, pag. 11-19. (Catedra de Business)

Bucur-Sabo, M, (2006), Marketing turistic, Editura Irecson, Bucuresti, pag. 15-26. (Catedra de Business)

S. Cosma, M. Bota, Bazele marketingului (Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2004), pag. 9-29. (biblioteca Facultatii de Business)

Curs - saptamana 2

Tematica: INTRODUCERE IN MARKETINGUL TURISTIC - Conceptele fundamentale ale marketingului

Obiective:

Familiarizarea cu conceptele fundamentale ale marketingului

Stabilirea rolului marketingului intr-o organizatie

Bibliografie:

Balaure, V., Catoiu I., Veghes, C., (2005), Marketing turistic, Editura Uranus, Bucuresti, pag. 11-19. (Catedra de Business)

Bucur-Sabo, M, (2006), Marketing turistic, Editura Irecson, Bucuresti, pag. 27-36. (Catedra de Business)

S. Cosma, M. Bota, Bazele marketingului (Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2004), pag. 30-42. (biblioteca Facultatii de Business)

Curs - saptamana 3

Tematica: INTRODUCERE IN MARKETINGUL TURISTIC - Continutul si natura serviciilor, Trasaturile serviciilor in industria turistica, Rolul marketingului in industria turistica si hoteliera

Obiective:

Identificarea particularitatii serviciilor

Definirea marketingului turistic

Stabilirea rolului activitatii de marketing in organizatia turistica

Seminar 2- saptamana 3

Dezbatere studiu de caz: Analiza tendintelor pe paiata turistica internationala si romaneasca

Bibliografie:

Balaure, V., Catoiu I., Veghes, C., (2005), Marketing turistic, Editura Uranus, Bucuresti, pag. 11-19. (Catedra de Business)

Bucur-Sabo, M, (2006), Marketing turistic, Editura Irecson, Bucuresti, pag. 27-36. (Catedra de Business)

Curs - saptamana 4

Tematica: PIATA TURISTICA - Mediul de marketing al organizatiei turistice

Obiective:

Analiza componentelor mediului de marketing al organizatiei turistice

Stabilirea influentei componentelor mediului de marketing asupra firmei

Identificarea posibilitatilor de adaptare a firmei la componentele mediului de marketing

Bibliografie:

Balaure, V., Catoiu I., Veghes, C., (2005), Marketing turistic, Editura Uranus, Bucuresti, pag. 22-48. (Catedra de Business)

Bucur-Sabo, M, (2006), Marketing turistic, Editura Irecson, Bucuresti, pag. 51-118. (Catedra de Business)

S. Cosma, M. Bota, Bazele marketingului (Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2004), pag. 43-96. (biblioteca Facultatii de Business)

Curs - saptamana 5

Tematica: PIATA TURISTICA - Oferta turistica, Cererea turistica, Cercetarea pietei turistice

Obiective:

Definirea conceptului de oferta turistica

Definirea conceptului de piata turistica

Stabilirea etapelor procesului cercetarii de marketing

Seminar 3- saptamana 5

Aplicatii practice: Analiza mediului intern, Produs ecologic, Chestionarul

Bibliografie:

Balaure, V., Catoiu I., Veghes, C., (2005), Marketing turistic, Editura Uranus, Bucuresti, pag. 49-218. (Catedra de Business)

Bucur-Sabo, M, (2006), Marketing turistic, Editura Irecson, Bucuresti, pag. 119-152. (Catedra de Business)

Curs - saptamana 6

Tematica: PIATA TURISTICA - Marketing tinta, Motivatia si comportamentul turistilor

Obiective:

Definirea conceptului de marketing tinta

Analiza trinomului segmentare-tintire-pozitionare

Dezbateri privind motivatia turistica

Studiul comportamentului de consum al turistilor

Bibliografie:

Balaure, V., Catoiu I., Veghes, C., (2005), Marketing turistic, Editura Uranus, Bucuresti, pag. 49-218. (Catedra de Business)

Bucur-Sabo, M, (2006), Marketing turistic, Editura Irecson, Bucuresti, pag. 119-152. (Catedra de Business)

Curs - saptamana 7

Tematica: PLANIFICAREA ACTIVITATII DE MARKETING TURISTIC - Rolul marketingului in planificarea strategica a organizatiei turistice, Planul de marketing al organizatiei turistice

Obiective:

Identificarea rolului activitatii de marketing in planificarea activitatii organizatiei turistice

Identificarea rolului planului de marketing in planificarea activitatii

Determinarea etapelor unui plan de marketing

Seminar 4- saptamana 7

Aplicatii practice: Construirea hartii de pozitionare

Bibliografie:

Balaure, V., Catoiu I., Veghes, C., (2005), Marketing turistic, Editura Uranus, Bucuresti, pag. 249-259, 413-428. (Catedra de Business)

Bucur-Sabo, M, (2006), Marketing turistic, Editura Irecson, Bucuresti, pag. 153-178. (Catedra de Business)

Curs - saptamana 8

Tematica: MIXUL DE MARKETING IN INDUSTRIA TURISTICA SI HOTELIERA - Produsul hotelier

Obiective:

Definirea conceptului de mix de marketing

Definirea conceptului de produs turistic

Clasificarea produselor turistice

Stabilirea posibilitatilor de diferentiere si pozitionare a ofertei de produse turistice

Identificarea pasilor procesului de creare a produselor noi

Definirea conceptului de ciclu de viata al produsului

Bibliografie:

Balaure, V., Catoiu I., Veghes, C., (2005), Marketing turistic, Editura Uranus, Bucuresti, pag. 260-296. (Catedra de Business)

Bucur-Sabo, M, (2006), Marketing turistic, Editura Irecson, Bucuresti, pag. 179-196. (Catedra de Business)

S. Cosma, M. Bota, Bazele marketingului (Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2004), pag. 97-133. (biblioteca Facultatii de Business)

Curs - saptamana 9

Tematica: MIXUL DE MARKETING IN INDUSTRIA TURISTICA SI HOTELIERA - Pretul

Obiective:

Stabilirea rolului pretului in cadrul mixului de marketing

Identificarea obiectivelor politicii de pret

Trecerea in revista a factorilor determinanti asupra pretului

Determinarea metodelor de stabilire a preturilor produselor turistice

Stabilirea strategiilor de pret

Seminar 5- saptamana 9

Aplicatii practice: Calcularea tarifului cu formula lui Hubbart

Bibliografie:

Balaure, V., Catoiu I., Veghes, C., (2005), Marketing turistic, Editura Uranus, Bucuresti, pag. 297-320. (Catedra de Business)

Bucur-Sabo, M, (2006), Marketing turistic, Editura Irecson, Bucuresti, pag. 197-210. (Catedra de Business)

S. Cosma, M. Bota, Bazele marketingului (Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2004), pag. 134-156. (biblioteca Facultatii de Business)

Curs - saptamana 10

Tematica: MIXUL DE MARKETING IN INDUSTRIA TURISTICA SI HOTELIERA - Distributia

Obiective:

Definirea conceptului de distributie

Stabilirea rolului distributiei

Stabilirea modului de gestionare a canalelor de distributie

Prezentarea principalilor intermediari in industria turistica

Bibliografie:

Balaure, V., Catoiu I., Veghes, C., (2005), Marketing turistic, Editura Uranus, Bucuresti, pag. 321-343. (Catedra de Business)

Bucur-Sabo, M, (2006), Marketing turistic, Editura Irecson, Bucuresti, pag. 211-218. (Catedra de Business)

S. Cosma, M. Bota, Bazele marketingului (Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2004), pag. 157-175. (biblioteca Facultatii de Business)

Curs - saptamana 11

Tematica: MIXUL DE MARKETING IN INDUSTRIA TURISTICA SI HOTELIERA - Promovarea

Obiective:

Definirea conceptului de promovare

Definirea procesului de comunicare

Identificarea componentelor mixului promotional

Masurarea eficientei actiunilor promotionale

Seminar 6- saptamana 11

Dezbatere studiu de caz: Franciza internationala - cazul McDonald's

Bibliografie:

Balaure, V., Catoiu I., Veghes, C., (2005), Marketing turistic, Editura Uranus, Bucuresti, pag. 344-412. (Catedra de Business)

Bucur-Sabo, M, (2006), Marketing turistic, Editura Irecson, Bucuresti, pag. 219-238. (Catedra de Business)

S. Cosma, M. Bota, Bazele marketingului (Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2004), pag. 176-212. (biblioteca Facultatii de Business)

Curs - saptamana 12

Tematica: MIXUL DE MARKETING IN INDUSTRIA TURISTICA SI HOTELIERA

Mixul de marketing extins

Obiective:

Definirea celorlalte componente ale mixului de marketing in industria turistica

Identificarea rolului lor pentru organizatia turistica

Bibliografie:

Vorzsak, A. (coordonator),  (2004), Marketingul serviciilor, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj- Napoca, pag. 100-120. (biblioteca Facultatii de Business)

Curs - saptamana 13

Tematica: MARKETING DE DESTINATIE TURISTICA - Globalizarea industriei turistice, Importanta turismului pentru destinatii

Obiective:

Identificarea cauzelor globalizarii

Dezbaterea consecintelor globalizarii industriei turistice

Definirea destinatiilor

Rolul turismului pentru destinatii

Seminar 7- saptamana 13

Dezbatere studii de caz: Singapore Airlines, Reclamatii, Walt Disney

Bibliografie:

Morgan, Pritchard and Pride, (2002), Destination Branding, Butterworth-Heinemann

Curs - saptamana 14

Tematica: MARKETING DE DESTINATIE TURISTICA - Organizarea si coordonarea destinatiilor turistice

Obiective:

Identificarea avantajelor destinatiilor turistice

Stabilirea dezavantajelor destinatiilor turistice

Identificarea etapelor necesare a fi parcurse pentru a ajunge o destinatie turistica

Bibliografie:

Morgan, Pritchard and Pride, (2002), Destination Branding, Butterworth-Heinemann

  Eseu - Observatii:

Realizati un eseu (aproximativ 10 pagini) care sa prezinte situatia unei organizatii turistice care se confrunta cu una sau mai multe probleme de marketing dezbatute la disciplina Marketing turistic, insotit de analiza si rezolvarea problemei de catre echipa de lucru.

Eseul va cuprinde:

Descrierea organizatiei turistice (organizatia poate activa pe piata romaneasca sau internationala).

Prezentarea problemei de marketing cu care se confrunta organizatia turistica.

Formularea intrebarilor studiului.

Raspunsurile echipei de cercetare la intrebarile propuse.

Observatii:

eseul se preda in ultima saptamana de scoala;

echipa de lucru este formata din maxim 3 studenti;

eseul reprezinta 50 % din nota finala la disciplina Marketing turistic.

VII. Modul de evaluare:

Nota finala va fi compusa din:

Componenta

Ponderea/punctaj

Data de verificare

Test

50 % / 5 puncte

Examen final

Eseu

50 % / 5 puncte

Predare la seminarul 7

Total

puncte

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situatiilor exceptionale

  1. prezenta la cursuri si seminarii este facultativa;
  2. plagiatul la oricare dintre etapele/cerintele ce compun nota finala se sanctioneaza prin pierderea punctajului aferent;
  3. contestatiile se rezolva prin recorectarea lucrarii impreuna cu cel ce face contestatia.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate