Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Regimul vamal


Regimul vamal
CURS

REGIMUL VAMAL

Defineste statutul juridic al marfii

Indica :1) daca (si in ce conditii) marfa va fi supusa controlului vamal
2) daca si unde vor fi platite taxele vamale

Tipuri de regim vamal:

-Regimuri economice:

-reg. de depozit vamal

-reg. de admitere temporala

- reg. de prelucrare (in lohn)

- reg. de transfer sub control vamal

Regimul de admitere temporala

- Admiterea temporala este un regim suspensiv , care se aplica marfii importate (admitere temprala propriu-zisa), celor de export (reg. de retur),precum si celor afalate in circuit interntional (regim ATA).In plus , exista doua cazuri speciale de admitere temporala la import mostrele si ambalajele.

- Admiterea temporala la import se aplica marfii importate pt. O durata limitata in vederea utilizarii pt activitatile comerciale determinate (participari la traguri si expozitii, incercari, demonstratii),apo avand loc un reexport.Ele beneficiaza de suspendarea totala sau partiala a taxelor care ar fi impuse in cadrul unui regim definitiv.

- Conditia de baza pt. Utilizarea acestui regim este ca marfa sa nu sufere nici un fel de prelucrare su transformare si sa fie reexportate in aceeasi stare, in cadrul unui anumit termen ( max. 2 ani , in U.E).

Acordarea reg.de admitere temporala in U.E p.p parcurgerea urmatoarelor etape:

Realizarea formalitatilor prealabile declararii.Utilizatorul real al prod. de urmeaza a fi importate trebui sa prezinte o cerere la biroul vamal unde se afla locul de utlizare a prod. Aceasta cerere trebuie redactata in 3 exemplare si trebuie sa contina urmatoarele informatii: motivul op.de import , durata utilizarii marfii, masurile propuse pt. A permite autoritatilor vamale identificarea marfii.

Decalarea marfii.Plasarea mf. Sub reg. vamal de admitere temporala se face pe baza declaratiei DAU D13,semnata de importataor sau de un angajat al acestuia – comisionar vamal

Perioada de import temporar.In functie de durata de utilizare a produselor,perioada de import temporar nu poate depasi 24 de luni. E xista si perioade maxime diferite pt anumite operatii: 6 luni pt. Contractul de vanzare sub rezerva de incercare si 3 luni pt achitarea temporara a titlului ocazional.Pe perioada utilizarii, marfa poate face obiectul unui transfer , cu aprobarea autoritatilor vamale.Daca noul utilizator are sediul intr-un alt stat membru U.E transferul se face pe baza documentului de tranzit T1 sau buletinul INF6.]

Incheierea regimului vamal.Exista 3 variante: reexportul marfurilor, plasarea mf. intr-un   antrepozit vamal in vederea reexportului si punerea in consum in cazuri exceptionale.

Regimul de retur .Se aplica marfurilor care au fost exportate temporar  si sunt reimportate; la import acestea sunt scutite de taxe vamale si celelate taxe specifice reg. comun.Procedura este mai simpla in acest caz, vama trebuind totusi sa verifice daca marfurile reimportate n-au facut obiectul unei prelucrari in strainatate.

In U.E reg. de retur se aplica mf. care au fost exportate temporar si sunt reimportate, fiind reintroduse in spatiul comunitar intr-un anumit termen, fara a suferi vreo modificare, cu exceptia uzurii lor morale.

Regimul ATA. Este rezultatul conventiei vamale din 6 ,presupune acceptarea importului, cu scutire de taxe, precum si exportul temporar,libere de taxe la reimport.Acest regim vamal permite marfurilor utilizate temporar in strainatate,cu ocazia targurilor si a expozitiilor, a misiunilor de prospectare, sa fie reimportate fara plata tavelor vamale.

Produsle la care se aplica acest regim vamal sunt mostrele, materile pt demostratii( materialele profesionale sau cu caracteristici stintifice, filmele artistice pt prezentarea la festivaluri etc.)

Carnetul ATA este un document vamal international ce permite exportul temporar de marfuri dintr-o tara aderanta la conventia de la Bruxelles din 1961 si folosirea acestor marfuri intr-o alta tara aderenta, fara plata taxelor vamale.

Carnetele ATA sunt larg utilizate in operatiunile de prospectare internationala (delegatii, participari la manifestari), ele acoperind – intr-un singur document.

Carnetul ATA CONTINUT:

garantie

2 pag. rezervate autoritatilor din tara de plecare, de culoare galbena

2 pag. rezervate autoritatilor din tara de utilizare , de culoare alba

pagini pt tranzit , de culoare bleu, folosite atunci cand marfa tranziteaza teritorilul unei tari, fara a face obiectul unei utilizari sau atunci cand nu pot fi vamuite decat in birouri vamale speciale abilitate

Carnetul ATA are un nr de pagini in functie de nr tarilor tranzitate si nr calatoriilor prevazute de catre exportator.Inainte de validare, utilizatorul carnetului ATA trebuie sa indice pe verso-ul garantiei si al pag, lista marfurilor pt care a fost solicitat carnetul.Camera de comert si industrie din tara exportatorului elibereaza carnetul ATA.Pt obtinerea acestuia, firma exoprtatoare plateste  o prima de garantie nerambursabila.

Ambalajele   urmeaza, in principiu, regimul marfurilor continute si sunt impuse cu aceeasi taxa.Pt ambalajele destinate unor utilizari repetate, care circula in mod regulat in traficul international, se practica insa conform unei conventii vamale din din 1960, admitere temporala.Acest regim se aplica ambalajelor importate cu marfuri care urmeaza sa fie reexportate , precum si acelora importate fara marfuri, dar destinate reexportlui.Reexportul trebuie sa aiba loc intr-o per determinata ( in U.E, 6 luni pt ambalajele “pline” si 3 luni pt ambalajele “ goale”.

Certificatul de buna arimoare atesta faptul ca marfurile au fost aranjate corespunzator in mijlocul de transport.

Regimul de prelucrare ( in lohn).Reg. de prelucrare raspund unei necesitati economice:facilitarea op. de prelucrare pe teritoriul national a unor produse provenind din import ( asa –numita “ perfectionare activa” sau lohn activ) sau simetric ,delocalizarea in strainatate , prin subcontractare , a prelucrarii unor produse nationale ( perfectionare pasiva sau lohn-ul pasiv).

Regimul de perfectionare activa – lohn-ul activ

Regimul de suspendare pleaca de la ideea ca materiile prime, materialele etc. importate pt a fi incorporate intr-un produs finit nu fac decat sa tranziteze teritoriul national nefiind eligibile pt aplicarea regimului vamal comun, ele beneficiaza in consecinta, de suspendarea platii taxelor legate de vamuire.

Regimul de rambursare p.p faptul ca operatorul importator face plata taxelor vamale conform regimului comun, dar, dupa prelucrare , poate solicita si va primi rambursarea platii in proportiea pe care o au materiile importate in valoarea produsului finit exportat.

FORMALITATI:

depunerea unei cereri. Regimul de perfectionare activa presupune obtinerea unei autorizatii a carei valabilitate este de maxim 3 ani. Cererea de autorizare este depusa de catre operatorul ec. la biroul teritoriului pe raza caruia isi are sediul.

primirea autorizatiei . Autorizatia de perfectionare activa contine urmatoarele informatii: referitoare la realizarea op. de perfectionare si anume masurile de control, perioada pt care s-a acordat autorizatie, rata de randament, termenul de realizare a reexportului prod. compensatoare.

declararea marfii.Marfurile plasate sub regim de perfectionare activa fac obiectul unei declarati DAU.

perioada acceptata pt perfectionarea activa. Marfurile plasate sub regimul de perfectionare activa cu suspendare nu pot fi supuse decat aclor transformari prevazute in autorizatia emisa de catre autoritate vamala.

5. Incheierea regimului de perfectionare activa se face diferit pt cele 2 variante ale regimului

5a. regimul de rambursare .Rambursarea taxelor vamale poate fi ceruta daca marfurile au facut obiectul unei transformari in perioada aprobata de autoritatea vamala ; marfurile au fost exportate definitiv in afra U.E

5.b regimul de suspendare se poate incheia: in mod normal prin reexport ; in anumite situatii prin plasarea marfurilor in depozite vamale , perfectionare activa cu suspendare prin obtinerea unor autorizatii : admitere temoprara; in situatii exceptionale cu urmatoarele variante: plasarea marfurilor sub un regim de transformare sub control vamal , distrugerea marfurilor , reexportul marfurilor si plasarea lor sub un alt regim vamal , punerea in libera practica a produselor compensate principale.

6. Modul de stabilire a taxelor vamale se face diferit in functie de tipul de regim vamal de perfectionare activa.

6.a regimul de perfectionare cu suspendare : in cazul produselor reexportate, nu se percep taxe vamale : daca produsele compensatoare principale sunt puse in consum, se percep taxe vamale in functie de valoarea cantitatii de materii prime importate, continutul materiilor prime in produse finite; nivelul taxe vamale in vigoare la data plasarii marfurilor sub regimul suspensiv.

6.b regimul de perfectionare cu rambursare : rambursarea taxelor vamale se face pt produsele reexportate din U.E , pt prod comercializate intr-o lata tara din U.E se rmburseaza T.V.A ; nu se fac rambursari de taxe vamale pt produsele comerciale pe piata interna.

Regimul de perfectionare pasiva – lohnul pasiv :

priveste pe agentul economic care exporta materiale in vederea prelucrarii, urmand sa reimporte prod. finte .La import, aceste produse nu sunt impuse la valoarea lor integrala , intrucat aceasta include si valoarea materiilor prime exportate anterior, ci numai la diferente de valoarea de val. corespunzatoare prelucrarii in strainatate( taxare diferentiala)

practic, taxarea diferentiala consta in deducerea din taxele calculate pt prod. finite a marimii taxelor care s-ar fi achitat asupra materiilor exportate pt prelucrare, daca acesta din urma ar fi fost importate din tara unde se reliza operetiunile de prelucrare.

Regimul vamal de transformare sub control vamal . Transformarea sub control vamal permite prelucrarea sau utilizarea marfurilor de origine terta pe teritoriul vamal al unui stat fara plata taxelor vamale de import si fara aplicarea masurilor de pol. comerciala, pt. a fi supuse unor oper. care le transf. felul sau starea initiala. Produsele rezultate, numite prod. transformate, se introduc in circuitul ec., cu plata taxelor vamale de import.

Statutul vamal al marfurilor

  1. valoarea in vama ( baza de impozite pt calculul taxelor vamale )
  2. pozitia tarifara ( locul atribuit)
  3. originea marfurilor

A.Valoarea in vama la export: - cale maritima: FOB port de expeditie

- cale aeriana : franco aeroport de plecare ( FCA)

- cale terestra : franco frontiera tarii exoprtatoare

DAF -EXPORT

IMPORT

TERTA

La import : - val. de tranzactie : val. comerciala a mf. la pc. de trecere a frontierei la import , practic val. CIF sau CIP

alte metode: - val. de tranz. a mf identice- val. de tranz. a mf. similare

- metoda deductiva

- val. calculata

B. Pozitia tarifara: - locul atribuit fiecarei mf. in tariful vamal, in functie de caracteristicile acesteia.

- conditioneaza:-marimea cotei de impunere vamala

- aplicarea masurilor de politica netarifara ( contingente, licente) a normelor, regulilor sanitare si fito-sanitare

C. Originea marfurilor: - nivelul taxelor vamale aplicabile la import

- statisticile privind evolutia comertului exterior pe zone geografice

- aplicarea reglementarilor specifice si punerea in practica a masurilor de politica comerciala

Mod de determinare( U.E):

mf obtinute integral intr-o tara sunt originare din acea tara

in cazul prod la realizarea carora concura producatorii din mai multe tari, se adopta principiul transformarii ( prelucrarii) substantiala

in cadrul unor acorduri ale U.E cu anumite tari sau grupuri de tari, se adopta crit. cumulului de origine

Dovada originii marfurilor

  • Certificatul de origine, model A => in cadrul sistemului generalizat de preferinte;
  • Certif. EUR 1 => in cazul acordurilor comerciale incheiate cu AELS;
  • Certif. EUR 1 SAU EUR 2 => pt toate reg preferentiale
  • Certif. ATR 1=> pt produsele provenind din Turcia
  • Documentul T2L=> prod de origine comunitara

Declaratia vamala .Documentul scris, intocmit de detinatorul mf sau un reprezentant al acestuia, prin care se prezinta elementele necesare vamuirii mf.

Functii:

declarantul solicita un regim vamal pt mf prezentata (export,import,reexport)

declarantul se angajeaza sa-si indeplineasca oblig. Ce-i revin potrivit reg. vamal 9 de ex sa plateasca taxe vamale al mf)

furnizeaza informatii necesare pt stabilirea oblig. Fiscale, asig .urmarii curente a operatiunilor de comert exterior , precum si pt scopuri statistice.

Documentul administrativ unic ( DAU) – in tarile din UE

Caracteristici: - este un formular comunitar armonizat, utilizat in comertul exterior  al UE;

este un document “ multiregim’” , in sensul ca se aplica pt toate reg vamale carora le poate fi supusa mf.

cuprinde pe acelasi formular declaratia pt export , import , tranzit

Comisionarul vamal. Este un intermediar specializat care are rolul de a:

indeplini, in numele si pe contul exportatorilor/importatorilor declararea in detaliu a mf prin depunerea lor la autoritatilor a declaratiei scrise pt importul, exportul, tranzitul, depozitarea si alte op. de vamuire

prezentarea mf. declarate la controlul vamal

achitarea la vama a drepturilor cuvenite.Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate