Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Finante banci


Index » business » » economie » Finante banci
» Aplicatii Fiscalitate


Aplicatii Fiscalitate


Aplicatii Fiscalitate


1. Grupati veniturile de mai jos in impozite directe si impozite indirecte:

a) impozit pe profit;

b) taxa pe valoarea adaugata;

c) accize;

d) taxe vamale;

e) impozitul pe dividende de la societatile comerciale;

f) impozit pe venit;

g) impozit pe veniturile microintreprinderilor;

Raspuns:Conform clasificatiei veniturilor bugetului de stat (a se vedea Legea nr.388/2007 pentru aprobarea bugetului de stat/2008 MOF 902/2007), putem clasifica veniturile de mai sus astfel:

Impozite directe

a) impozitul pe profit;

d) taxe vamale;

e) impozitul pe dividende de la societatile comerciale;

f) impozit pe venit;

g) impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Impozite indirecte

b) taxa pe valoarea adaugata;

c) accize;

Venituri nefiscale

h) taxe consulare;

i)taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.2 Se cunosc urmatoarele date din legile bugetului de stat al Romaniei pe anii 2006 si 2007:

Indicator 20062007

1.Venitri curente, din care: 42761.5 55496.3

a)Venituri fiscale 40486.6 52185.9

b)Contributii de asigurari271.0 352.0

c)Venituri nefiscale 2003.92958.4

2.Venituri de capital 56.1 74.3

3.Incasari din ramburs. imprum.acord.5.0 4.9

Sursa: Legea Bugetului de Stat pe 2007 nr. 486/2006, publicata in Monitorul Oficial, Nr. 1043/2006 si Legea Bugetului de Stat pe 2008 nr. 388/2007 publicata in Monitorul Oficial nr. 902/2007


Se cunosc de asemenea urmatoarele valori ale produsului intern brut(PIB):

Indicator 20062007

PIB344.535,5404.708,8


Pe baza datelor de mai sus determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei 2 ani.

Raspuns:

Rata fiscalitatii este un raport intre nivelul impozitelor la diferite nivele si la numitor se afla PIB, cifra de afaceri(valoarea adaugata) sau veniturile individuale.

Rf 2006 = 40486.6/344535.5*100= 11.75%

Rf 2007 = 52185.9/404708.8*100= 12.89%


3.Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.

Raspuns-art.3 Cod fiscal.

-Neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain.

-Certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management

financiar asupra sarcinii lor fiscale

-Echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora

-Eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste

prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.


4. Clasificati impozitele dupa fond si forma. Dezvoltati pe scurt categoriile identificate.

Dupa trasaturile de fond si forma impozitele se clasifica in impozite directe si impozite indirecte.

Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unei persoane, cuantumul lor fiind influentat, in cele mai multe cazuri, de nivelul veniturilor si/sau averii, precum si de cotele de impozitare. In categoria impozitelor directe de cuprind impozitele reale (impozite percepute asupra unor obiecte –cladiri, terenuri etc.) si impozitele personale (pe

venit si pe avere).

Impozitele indirecte sunt impozite percepute pe cheltuieli (ele sunt impozite pe consum).

Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice, in functie de veniturile si/sau averea acestora si pe baza cotelor de impozit prevazute de lege. Ele se incaseaza direct de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. Caracteristic acestor impozite este faptul ca, in intentia legiuitorului, subiectul si suportatorul impozitului sunt una si aceeasi persoana, cu toate ca uneori acestea nu coincid.

In functie de criteriile care stau la baza asezarii lor, impozitele directe se pot grupa in impozite reale si impozite personale.

o      Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil.

o      Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective.

Impozitele indirecte nu se stabilesc direct si nominativ asupra subiectului impozitului, ci se aseaza asupra vanzarii bunurilor (de consum, de lux, etc.) si serviciilor (de transport, hoteliere, spectacole, etc.). Daca impozitele directe vizeaza venitul si/sau averea, impozitele indirecte vizeaza cheltuirea acestora. La impozitele indirecte, chiar prin lege se atribuie calitatea de subiect (platitor) al impozitului unei alte persoane fizice sau juridice decat suportatorul acestora, ceea ce incalca principiul echitatii. Dupa formele de manifestare, impozitele indirecte pot fi grupate astfel: taxe de consumatie sau accize, monopoluri fiscale, taxe vamale si taxe de inregistrare si de timbru.

5. De cate feluri sunt impozitele directe?

Impozitele directe sunt de 2 feluri: impozite reale si impozite personale. VEZI PB 4

6. Prin ce se caracterizeaza imnpozitele reale?

VEZI PB 4 Impozitele reale sunt impozite percepute asupra unor obiecte –cladiri, terenuri etc. Ele nu tin cont de situatia personala a subiectului impozitului, ci doar de obiectul impozabil.

7. Ce semnifica impozitele personale? VEZI PB 4

Impozitele persoanale sunt impozite instituite asupra veniturilor sau averii avand legatura cu situatia (venitul sau averea) persoanei impozabile.


8. Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii

Dupa obiectul impunerii impozitele se impart in: impozite pe venit, impozite pe avere si impozite pe cheltuieli.


10.Ionescu Ion este un contribuabil persoana fizica , platind impozit pe venitul din salarii.Nemultumit de calitatae serviciilor publice oferite de stat , el solicita rambursarae impozitului platit in anul 2007, considerand ca suma platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat.Este aceasta solicitare intemeiata ?argumentati.

Raspuns:

-nu este intemeiata solicitarea;

-caracterul obligatoriu al impozitului;plata acestuia catre bugetul statului nu presupune o contraprestatie directa si imediata in favoarae contribuabilului.


11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2008 suma de 120 lei reprezentand impozit pe veniturile din salarii pt. Salariata sa Andreescu Andreea

Identificati subiectul si obiectul impozitului in acest caz.


Raspuns:

-subiect- Andreescu A.

-obiect-venitul din salarii

12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa ,nu arbitrara ,iar termenele,modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor.

Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith?


Raspuns:-certitudinea impunerii


13 Ce reprezinta stopajul la sursa?Exemplificati.

Raspuns- retinerea de catre platitorul de venit a impozitului aferent venitului realizat de catre contribuabil, in vederea virarii acestuia in contul bugetar corespunzator.

Exemple:

-impozit pe salarii,impozit pe venitul nerezidentilor etc

!14. Se dau urmatoarele cote progresive simple


Transa de venit (lei)

Cota (%)

Pana la 1500 lei

10%

1501-2500 lei

15%

2501-4000 lei

25%

Peste 4000 lei

30%

Pe baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul cotelor progresive compuse.Transa de venitcotacota progr.compuse impozit


Pana la 150010% 150 lei

1501-2500 lei 15% 150 lei +15% pt. ce dep. 1500 300 lei = 150+15%*(2500(max)-1500(min))

2501-4000 lei 25% 300 lei +25%pt. ce dep. 2500 675 lei=300+25%*(4000-2500)

peste 4000 lei 30% 675 lei + 30% pt. ce dep.4000……15.Impozitul pe venitul din transferul propriet. imobiliare din patrim. Personal se calculeaza, in situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o pertioada mai mica de 3 ani de la dobandire, pe baza urmatoarelor cote: Transa de venit cota


Pana la 200.000 lei 3%

Peste200.000 lei 6.000 lei + 2% pt. Ceea ce depaseste 200.000 lei


Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.?

Raspuns:- cote progresive compuse.


16. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra profitului impozabil.Ce fel de tip de cota de impunere este aceasta?

Raspuns – cota procentuala fixa .


17.Contribuabilul X realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m.si unul de

3.500 u.m.,care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere :Transa de venit

(u.m.)

Cota

(%)

Pana la 1.500 u.m.

10%

1.501.-2.500 u.m.

150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

2.501.-4.000 u.m.

300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

Peste 4.000 u.m.

675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.


Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.

Raspuns-


Impunerea venitului de 1000 um=1000 x 10%=100 um

Impunerea venitului de 3500um=300 +(3500-2500) x25%=550um (max-min)

Impozit total=100 + 550 =650 um


18.Contribuabilul Y realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m. si unul de3.500 u.m.,care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere :


Transa de venit

(u.m.)

Cota

(%)

Pana la 1.500 u.m.

10%

1.501.-2.500 u.m.

150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

2.501.-4.000 u.m.

300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

Peste 4.000 u.m.

675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.


Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.


Raspuns

Venitul global=1000+3500=4500 um

Impozit global=675 +(4500-4000) x30%=825 um


19. O societate comerciala supusa impozitului pe profit realizeaza in primul semestru al anului 2008 venituri totale in suma de 50.000 lei din care 40.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma totala a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 lei, dintre care 28.000 lei sunt aferenti activitatii de bar de noapte.Determinati cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I .Stiind ca agentul economic a constituit si platit la sfarsitul primului trimestru al anului 2008 impozit pe profit in suma de 4.000 lei determinati cat este cuantumul impozitului pe profit de plata aferent trimestrului II 2008.

Raspuns:

Pas 1. Identificarea veniturilor si cheltuielilor aferente fiecarui tip de activitati

Pentru bar de noapte:

Venituri = 40.000 lei

Cheltuieli = 28.000 lei

Pentru celelalte activitati

Venituri = 50.000 – 40.000 = 10.000 lei

Cheltuieli = 35.000 – 28.000 = 7.000 lei

Pas 2. Determinarea impozitului pe profit aferent activitatii de bar de noapte(art.18CF)

Pentru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maxima dintre:

16% xProfitul impozabil din aceasta activitate sau

- 5% xTotal venituri din aceasta activitate .

Astfel, vom calcula impozitul pe profit in ambele moduri, urmand sa decidem ulterior care este suma de plata.

Cu cota de 16%: Impozit = 16% x (40.000 ven– 28.000ch) = 1.920 lei

Cu cota de 5%: Impozit = 5%x 40.000 = 2.000 lei

Impozitul pe profit datorat pentru semestrul I din activitatea barului de noapte = 2.000 lei

Pas 3. Determinarea impozitului pe profit aferent celorlalte activitati

Pentru celelalte activitati impozitul pe profit se determina prin aplicarea cotei de 16% la profitul impozabil.

Impozitul pe profit datorat pentru semestrul II pentru alte activitati = 16% * (10.000 – 7.000) = 480 lei

Pas 4. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul I

Impozit datorat = Impozit bar + Impozit alte act. = 2.000 + 480 = 2.480 lei

Pas 5. Determinarea impozitului pe profit de plata aferent trimestrului II

Impozit pe profit platit in trimestrul I = 4.000 lei

Impozit pe profit datorat cumulat de la inceputul anului pentru semestrul I = 2.480 lei.

Societatea are de recuperat impozit pe profit in suma de 4.000 – 2.480 = 1.520 lei


20 O organizatie non-profit realizeaza urmatoarele venituri in anul 2008:

- venituri din cotizatiile membrilor = 5000 lei

- venituri din donatii si sponsorizari = 15.000 lei

- venituri din finantari nerambursabile de la Uniunea Europeana = 30.000 lei

- venituri din activitati comerciale = 10.000 lei

Corespunzator acestor venituri ea realizeaza urmatoarele cheltuieli:

- cheltuieli aferente activitatii non-profit = 48.000 lei;

- cheltuieli aferente activitatii comerciale = 7000 lei

Determinati impozitul pe profit datorat de aceasta organizatie non-profit pentru activitatile desfasurate in cursul anului 2008, daca cursul de schimb este 3,65 lei/euro.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile

a.Pentru veniturile din cotizatiile membrilor, donatii si sponsorizari si finantari nerambursabile de la Uniunea Europeana organizatia non-profit este scutita de plata impozitului pe profit.

b.Organizatiile non-profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile din activitati economice ce nu depasesc 15.000 euro, dar nu mai mult de 10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit.

Deci, limita veniturilor scutite ,din activitati economice, este minimul dintre : 15.000 euro si 10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit,respectiv:

15.000 euro = 15.000 x3.65 = 54.750 lei

10% (5000 + 15000 + 30000) = 5.000 lei

- veniturile din activitati economice sunt scutite in limita a 5.000 lei, pentru restul de 5000 lei datorandu-se impozit pe profit.


Pas 2. Determinarea profitului impozabil

Organizatia non-profit va datora impozit pentru partea din profit care corespunde cuantumului veniturilor impozabile.

Profitul activitatilor economice = Veconomice – Ch.economice = 10.000 – 7000 = 3000 lei.

Profitul aferent veniturilor impozabile = 3000 x (5000/10000) = 1500 lei

Pas 3. Determinarea impozitului pe profit

Impozit pe profit = 16% x 1500 = 240 lei


21 Se dau urmatoarele tipuri de cheltuieli:

- cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;

- cheltuielile de protocol;

- cheltuielile cu provizioane;

- cheltuielile cu impozitul pe profit;

- cheltuieli cu amenzile datorate autoritatilor romane;

- cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei;

- cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor;

- cheltuieli reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori;

- cheltuieli cu marfurile vandute;

- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Clasificati aceste cheltuieli in categoriile:

a) cheltuieli deductibile;

b) cheltuieli cu deductibilitate limitata;

c) cheltuieli nedeductibile

din punctul de vedere al impozitului pe profit.

Raspuns:

Conform Codului Fiscal, art. 21, cheltuielile de mai sus se clasifica astfel:

a) Cheltuieli deductibile

- cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;

- cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei;

- cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor;

- cheltuieli cu marfurile vandute;

b) Cheltuieli cu deductibilitate limitata:

- cheltuielile de protocol;

- cheltuielile cu provizioane;

- cheltuieli reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori;

c) Cheltuieli nedeductibile:

- cheltuielile cu impozitul pe profit;

- cheltuieli cu amenzile datorate autoritatilor romane;

- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.


22. O societate comerciala realizeaza urmatoarele venituri si cheltuieli aferente trimestrului I 2008:

- venituri din vanzarea marfurilor: 50.000 . lei;

- venituri din prestari servicii: 20.000 . lei;

- venituri din dividende primite de la o societate comerciala romana = 1.000 lei;

- cheltuieli cu marfurile vandute: 30.000 lei;

- cheltuieli cu serviciile de la terti: 10.000 lei;

- cheltuieli de protocol: 1.000 lei;

- cheltuieli salariale: 2.000 lei

- cheltuieli cu amenzile datorate autoritatilor romane: 3.000 lei

- cheltuieli cu tichetele de masa: 800 . lei, din care 200 lei peste limita legala

Determinati impozitul pe profit datorat de societatea comerciala.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile

Venituri impozabile = Venituri din vanzarea marfurilor + venituri din prestari servicii =

= 50.000 + 20.000 = 70.000 lei

Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile

- cheltuielile cu marfurile vandute sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 30.000 lei

- cheltuielile cu serviciile de la terti sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 10.000 lei

- cheltuielile cu protocolul sunt deductibile limitat

Limita = 2% x (Venituri impozabile – Cheltuieli aferente veniturilor impozabile altele

decat cele cu impozitul pe profit si protocolul)

= 2% x (70.000 ven– 30.000ch mf– 10.000 serv– 2.000salarii – 3.000amenzi – 800tichete) = 24.200 lei x 2%= 484 lei

si chelt neded = 516 lei.(1000- 484)

- cheltuielile salariale sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 2.000 mil. lei

- cheltuielile cu amenzile sunt integral nedeductibile Chelt. Neded. = 3.000 mil. lei

- cheltuielile cu tichetele de masa sunt deductibile in limita prevederilor legale

Chelt. Ded. = 600 mil. lei si Chelt. Neded. = 200 mil. lei.

Total cheltuieli deductibile = 30.000mf + 10.000serv + 484prot + 2.000sal + 600tichete = 43.084 lei

Pas 3. Determinarea profitului impozabil

Profit impozabil = 70.000 – 43.084 = 26.916 lei

Pas 4. Determinarea impozitului pe profit

Impozitul pe profit = 26.916x 16% = 4.307 lei.


23. O societate comerciala realizeaza in anul 2008 venituri totale impozabile in valoare de 10.000 lei si cheltuieli deductibile totale in valoare de 8.000 lei. Separat de aceste cheltuieli societatea inregistreaza cheltuieli cu dobanzile aferente imprumuturilor de la banci in suma de 1.200 lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000 lei la inceputul anului si 150.000 lei la sfarsitul anului. Valoarea imprumuturilor petermen lung este de 400.000 lei la inceputul anului si 300.000 lei. la sfarsitul anului. Determinati valoarea impozitului pe profit de plata aferent anului 2008.

Raspuns:

((((((Cap.propriu:         inc.an: 125.000 Sf.an: 150.000

=> media k pr=(125.000+150.000)/2=137.500

Val.imprum.term.lung: inc.an:400.000; sf.an: 300.000

=> media cap.imprum =(400.000+300.000)/2=350.000

=> grad de indatorare: = media cap impr/media k pr = 350.000/137.500= 2.54

Ch neded sunt raportate pana in anul in care grd ind scade sub 3 ))))))

Pas 1. Determinarea deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile

Cheltuielile cu dobanzile aferente imprumuturilor de la banci autorizate de BNR sunt integral deductibile.

Pas 2. Determinarea profitului impozabil

Profit impozabil = 10.000 – 8.000 – 1.200 = 800 lei

Pas 3. Determinarea impozitului pe profit

Impozit pe profit = 16% x 800 = 128 lei corect


24. O societate comerciala a realizat cumulat de la inceputul anului pe primele sase luni ale anului 2008 venituri totale impozabile in valoare de 40.000 lei, din care cifra de afaceri reprezinta 38.000 lei si cheltuieli totale in valoare de 30.000 lei, din care 600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, in luna mai societatea a acordat o sponsorizare in valoare de 250 lei. Determinati care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s-o plateasca la 25 iulie 2008, stiind ca impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost platit la termenul legal.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea profitului impozabil aferent primelor sase luni ale anului.

Venituri impozabile = 40.000 lei

Cheltuieli deductibile = 30.000 – 600 imp /pr= 29.400 lei sau ( 30250-850)

Profit impozabil = 40.000 – 29.400 = 10.600 lei

Pas 2. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul II

Impozit pe profit datorat = 16% x 10.600 = 1.696 lei

Cheltuielile cu sponsorizarea pot fi deduse din impozitul pe profit in limita a 3‰ din cifra de afaceri si nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.(in rest sunt nedeductibile)

3‰ x CA = 3‰ x 38.000 = 114 lei

20% x Impozit = 20% x 1.696 = 339,2 lei

din impozitul datorat putem deduce cheltuieli cu sponsorizarea in suma de 114 lei (minimul dintre 114 si 339,2)

Impozit pe profit datorat = 1696 – 114 = 1.582 lei


Pas 3. determinarea impozitului pe profit de plata

Impozit pe profit de plata = Impozit pe profit datorat - Impozit pe profit platit = 1.582 – 600 = 982 lei


25. La sfarsitul anului 2007 o societate comerciala pe actiuni inregistreaza un profit net in valoare de 200.000 lei.Actionarii societatii sunt: o persoana fizica romana ce detine 30% din capitalul social si o persoana juridica romana ce detine din anul 2001 70% din capitalul social. In conditiile in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de 50% determinati:

a) valoarea totala si pe beneficiari a dividendului brut;

b) impozitul pe dividende;

c) valoarea dividendului net pe beneficiari;

d) pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende.

Raspuns:

a) Dividend brut = 200.000 x 50% = 100.000 lei-repartizat actionarilor

- persoana fizica = 100.000 x 30% = 30.000 lei;

- persoana juridica 100.000 x 70% = 70.000 lei;

b) Impozitul pe dividende

- persoana fizica = 30.000 x 16% = 4.800 lei (Cod fiscal, art. 67, alin 1);

- persoana juridica = 0; (Dividendele sunt scutite de impozit, conform, art. 36, alin 4, Cod Fiscal);

c) Dividendul net

- persoana fizica = 30.000 – 4.800 = 25.200 lei;

- persoana juridica = 70.000 – 0 = 70.000 lei;

d) Impozitul pe dividende va fi platit in anul 2008, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul ori de cate ori actionarii decid ridicarea dividendelor, pentru impozitul aferent acestora, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2008 (Cod fiscal, art. 67, alin 1-pt. divid. distribuit actionrilor, dar neridicat).


26. La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-finanicari:

Capital social subscris si varsat 1.000 lei

Venituri totale si impozabile 70.000 lei

Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.000 lei


Sa se constituie rezerva legala conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislatia in vigoare, in conditiile in care AGA a hotarat constituirea integrala a rezervei legale.

Raspuns: 200 lei

Metodologia de calcul:

Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)10.000 lei

Suma maxima admisa a rezervei legale .200 lei

10.000 lei x 5% = 500 lei rez legala</= 5%*(profit brut contabil + ch cu imp pe pr –ven neimp+ch af ven neimp)

1.000 lei x 20% = 200 lei Limita maxima a rezervei legale este de 5% din capitalul social varsat

500 lei > 200 lei

Rezulta suma maxima admisa de 200 lei


27. La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:

Capital social subscris si varsat 1.000 lei

Venituri totale si impozabile 70.000 lei

Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.000 lei

Societatea se afla in primul an de activitate

Sa se calculeze impozitul pe profit annual in conditiile in care AGA a hotarat constituirea rezervei la nivelul maxim de deductibilitate admisa.


Raspuns: 1568 lei

I. Determinarea sumei maxime admise a rezervei legale

Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)10.000 lei

Suma maxima admisa a rezervei legale .200 lei

10.000 lei x 5% = 500 lei

1.000 lei x 20% = 200 lei

10.000 lei x 5% = 500 lei rez legala</= 5%*(profit brut contabil + ch cu imp pe pr –ven neimp+ch af ven neimp)

1.000 lei x 20% = 200 lei Limita maxima a rezervei legale este de 5% din capitalul social varsat

500 lei > 200 lei

Rezulta suma maxima admisa de 200 lei

II. Determinarea impozitului pe profit anual

Profit impozabil (10.000 - 200)..9.800 lei

Impozit pe profit anual (9.800 x 16%)1.568 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 22 (1) a si art. 19 (1)


28. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exercitiului N a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:

Venituri totale si impozabile 10.000 lei

Cheltuieli totale si deductibile fiscal ..6.000 lei

Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N.

Raspuns: 640 lei

Metodologia de calcul:

Profit impozabil (10.000 lei – 6.000 lei)..4.000 lei

Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:

(4.000 x 16% = 640 lei)

Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activitati:

(10.000 x 5% = 500 lei)

Determinarea impozitului pe profit datorat 640 lei

(640 lei > 500 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 18


29. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor,cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exercitiului N a inregistrat urmatorii indicatori

economico-financiari:

Venituri totale si impozabile 10.000 lei

Cheltuieli totale si deductibile fiscal ..7.500 lei

Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N.

Raspuns: 500 lei

Metodologia de calcul:

Profit impozabil (10.000 lei – 7.500 lei)..2.500 lei

Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:

(2.500 x 16% = 400 lei)

Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activitati:

(10.000 x 5% = 500 lei)

Determinarea impozitului pe profit datorat 500 lei

(500 lei < 400 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 18


30. La data de 31 martie a exercitiului N o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:

Venituri totale14.000 lei

din care

- dividende primite de la o persoana

juridica romana ..2.000 lei

Cheltuieli totale10.000 lei

Din care

- majorari si penalitati de intarziere

pentru neplata la termen a TVA ..100 lei

Sa se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trim. I.

Raspuns: 336 lei

Metodologia de calcul:

Profit contabil (14.000 lei – 10.000 lei)4.000 lei

Profit impozabil (4.000 lei – 2.000 lei + 100 lei).2.100 lei

Impozitul pe profit (2.100 lei x 16%) 336 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 19 (1)


31. La o societate comerciala s-au inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:

Total venituri impozabile ..10.000 lei

Total cheltuieli .7.000 lei

Din care

- cheltuieli de protocol .200 lei

Total cheltuieli .7.000 lei

Din care

- cheltuieli de protocol .200 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit ..340 lei

Sa se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, stiind ca societatea este platitoare de impozit pe profit si neplatitoare de TVA.

Raspuns: 70,8 lei

Metodologia de calcul:

Total venituri impozabile ..10.000 lei

Total cheltuieli .7.000 lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile .. 3.540 lei

(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)=3.540 lei

Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei) .70,8 lei


Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 (3) a).32. La data de 30 iunie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 19% a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:

Total venituri impozabile ..10.000 lei

Total cheltuieli .7.000 lei

Din care

- cheltuieli de protocol (bauturi alcoolice si produse din tutun,suma exclusiv tva)…………………………………………………………….200 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I..340 lei

Sa se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim II, stiind ca totalul cheltuielilor include si TVA-ul nedeductibil aferent produselor de protocol.

Raspuns: 561 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie,

221 lei impozit pe profit aferent trim II

Metodologia de calcul:

I. Determinarea cheltuielilor de protocol deductibile

Total venituri impozabile ..10.000 lei

Total cheltuieli .7.000 lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile .. 3.540 lei

(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)

Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei) .70,8 lei

II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile

Cheltuieli de protocol nedeductibile (200 lei – 70,8 lei) 129,2 lei

TVA nedeductibila aferenta cheltuielilor de protocol .38 lei

(200 lei x 19% = 38 lei)

Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I340 lei

Cheltuieli nedeductibile Total.507,2 lei

III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie

Profit contabil (10.000 lei – 7.000 lei) .3.000 lei

Profit impozabil (3.000 lei + 507,2 lei) 3.507,2 lei

Impozit pe profit cumulat la 30 iunie (16% x 3.507,2 lei)561 lei

IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.

Impozit pe profit aferent Trim II. 221 lei

(561 lei – 340 lei = 221 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 (3) a )si art. 145 (5) b).


33. La 30 iunie, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% prezinta urmatoarea situatie financiara:

Venituri totale impozabile ..700.000 lei

Cheltuieli totale 600.000 lei

din care

- cheltuieli de protocol12.000 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I.10.000 lei

- cheltuieli reprezentand majorari de intarziere si penalizari

pentru neplata la termen a TVA ..2.000 lei

Sa se determine limita maxima de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisa la 30 iunie.

Raspuns: 2.440 lei

Metodologia de calcul:

Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei) .100.000 lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile 122.000 lei

(100.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei)

Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 122.000 lei) 2.440 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 (3) a).


34. La 30 iunie, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si TVA 19% prezinta urmatoarea situatie financiara:

Venituri totale impozabile ..700.000 lei

Cheltuieli totale 600.000 lei

Din care

- cheltuieli de protocol12.000 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I..10.000 lei

- cheltuieli reprezentand majorari de intarziere si penalizari

pentru neplata la termen a TVA ..2.000 lei

Sa se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim II, stiind ca totalul cheltuielilor include si cheltuielile cu TVA colectata aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile.

Raspuns: 19.740 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie

9.740 lei impozit pe profit aferent trim II

I. Determinarea limitei maxime de deductibilitate a cheltuielilor de protocol

Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei) .100.000 lei

Baza de calcul a chelt.de protocol ded.= 700.000-600.000+12.000+

+ 10.000= 122.000 => limita maxima de deductibilitate a chelt.de protocol =

= 122.000 x 2% = 2.440

II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile

=> ch.prot.neded.=12.000-2.440 == 9.560 => TVA af.ch.prot.neded=9.560 x 19% = 1.816,4

Cheltuieli cu TVA colectata aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile..1816,4 lei

(9560 lei x 19% = 1816,4 lei) (635neded.=4426)

Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I..10.000 lei

Cheltuieli reprezentand majorari de intarziere si penalizari

pentru neplata la termen a TVA .2.000 lei

Cheltuieli nedeductibile Total.23.376,4 lei

III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie

Profit impozabil = 700.000 – 600.000+9.560+1.816,4+ 10.000+

+ 2.000 = 123.376,4 sau

Profit impozabil (100.000 lei + 23.376,4 lei) ..123.376,4 lei

=>Impozit pe profit cumulat (123.376,4 lei x 16%).19.740 lei

IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.

Impozit pe profit aferent Trim II. .9.740 lei

(19.740 lei – 10.000 lei = 9.740 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 (3) a) si (4) a) si HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul VI TVA,

pct. 6 (11) si (12).

35. O societate commerciala a obtinut cumlat, de la inceputul anului pana la data de 31 decembrie 2007, un profit impozabil de 750.000 lei, conform calculelor finalizate in luna aprilie 2008. In cursul anului s-a platit un profit impozabil astfel:

Impozit pe profit trim. I 36.000 lei

Impozit pe profit trim. II40.000 lei

Impozit pe profit trim. III..12.000 lei

Sa se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pana la data de 25 ianuarie, aferent trim IV,

urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la data de 15 aprilie a anului urmator si care va fi diferenta de plata pentru acel an.

Raspuns: 12.000 lei impozit pe profit pentru trim. IV

20.000 lei diferenta de plata pentru anul 2007

Metodologia de calcul:

I. Determinarea impozitului pe profit Trim. IV

Impozit pe profit pentru Trim. IV .12.000 lei

(suma egala cu impozitul pe Trim. III)

II. Determinarea impozitului pe profit anual

Profit impozabil. .750.000 lei

Impozit pe profit anual (750.000 lei x 16%). 120.000 lei

III. Determinarea diferentei de plata pentru anul 2007

Impozit pe profit platit pana la data de 25 ianuarie .100.000 lei

(36.000 lei + 40.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei)

Diferenta de plata pentru anul 2007 ..20.000 lei

(120.000 lei – 100.000 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 34 (10) si art. 35 (1).

(10)Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b) platesc pentru ultimul trimestru o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 35 alin. (1).

C:Documents and SettingsbuhaxcSintact 2.0cacheLegislatiem.gifArt. 35: Depunerea declaratiilor de impozit pe profit

(1)Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.


36. La data de 31 martie 2008, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:

- lei -

1 ianuarie 2007 31 martie 2007

Capital propriu    100.000 120.000

Capital imprumutat 110.000 90.000

Cheltuieli cu dobanzile aferente

unui imprumut de la o banca

romaneasca autorizata de BNR    0 40.000

Venituri din dobanzi 0 22.000

Celelate venituri impozabile    0 150.000

Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2008.

Raspuns: Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile adica sunt in suma de 40.000 lei.

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 23 (4).

Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000

Cap.imprumutat mediu = (110.000+90.000)/2= 100.000

Grad de indatorare = Cap.imprumutat mediu/Cap.propriu mediu = 100.000/110.000=0,91 => chelt.cu dobanzile sunt integral deductibile = 40.000 (1)Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei

37. La data de 31 martie 2008, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:

- lei -

lei1 ianuarie 2008 31 martie 2008

Capital propriu100.000 120.000

Capital imprumutat 110.000 150.000

Cheltuieli cu dobanzile aferente

unui imprumut de la un actionar

al societatii comerciale    0 60.000

Venituri din dobanzi 0 22.000

Celelate venituri impozabile 0170.000

Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2008. Rata dobanzii la care sa contractat imprumutul de la actionar este inferioara ratei dobanzii de referinta stabilite de BNR.

Raspuns: Cheltuielile cu dobanzile sunt deductibile in suma de 60.000 lei.

Metodologia de calcul:

I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobanzile posibil deductibile

Cheltuielilor cu dobanzile posibil deductibile .. 60.000 lei

(se incadreaza in limita data de nivelul ratei dobanzii de referinta stabilite de BNR)


II. Determinarea gradului de indatorare a capitalului Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000

Cap.imprumutat mediu = (110.000+150.000)/2= 130.000

GR. Trim I = 110.000 +150.000= 1.18

100.000 +120.000

III. Determinarea cheltuielilor cu dobanzile deductibile in trim I

Cheltuieli cu dobanzile deductibile in trim I. .60.000 lei

(grad indatorare < 3)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 23 (5) si art. 23 (1)

(5)In cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin.

(1)Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei.

38. La data de 31 martie 2008, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:

- lei -

1 ianuarie 2008 31 martie 2008

Cheltuieli cu dobanzile aferente

unui imprumut de la un actionar0 70.000

Venituri din dobanzi    0 30.000

Celelate venituri impozabile 0220.000

Sa se determine nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la 31 martie 2008, in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este pozitiv dar mai mic ca 3 si in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este

pozitiv dar mai mare ca trei. Daca pentru imprumutul contractat s-ar fi platit dobanzi calculate cu rata de referinta aBNR, volumul acestora pentru trim. I ar fi fost 50.000 lei.

Raspuns: Grad de indatorareCheltuieli deductibile cu dobanzile

la 31 martie 2008


<3 50.000 lei

>3 0lei

Metodologia de calcul:

I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobanzile posibil deductibile

Cheltuieli cu dobanzile posibil deductibile . 50.000 lei

(numai cele care se incadreaza in limita data de nivelul ratei dobanzii de referinta stabilite de BNR ar fi posbil deductibile. Restul de 10.000 sunt integral nedeductibile).

II. Determinarea cheltuielilor cu dobanzile deductibile in trim I in functie de gradul de indatorare a capitalului

Caz I. Grad de indatorare < 3

Cheltuieli cu dobanzile deductibile in trim I. .50.000 lei

(Cheltuielile cu dobanzile posibil de dedus vor fi integral deductibile in trim I)

Caz II. Grad de indatorare > 3

Cheltuieli cu dobanzile deductibile in trim I. .0 lei

(Cheltuielile cu dobanzile posibil de dedus vor fi integral nedeductibile in trim I si se vor reporta pana cand gradulde indatorare va fi mai mic decat 3). (2)In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1), pana la deductibilitatea integrala a acestora.

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 23 (1), (2) si (5)

39. O societate achizitioneaza, pe data de 15 decembrie 2007 un utilaj. Valoarea contabila de intrare este de 56.000 lei, durata normala de utilizare 5 ani.

In conditiile aplicarii pentru calculul amortizarii fiscale a metodei de amortizare accelerata, care este marimea amortizarii fiscale in anul 2009? La calculul amortizarii accelerate se va utiliza cota maxima de amortizare admisa.

.Raspuns: 7000 lei

Metodologia de calcul:

Amortizarea accelerata in primul an de functionare (2008).28.000 lei

(56.000 lei x 50%)

Amortizarea in al doilea an de functionare (2009)..7.000 lei

(28.000 lei : 4 ani = 7.000 lei/an)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 24 .


40. La data de 01 martie 2007, o societate achizitioneaza o cladire pentru extinderea activitatii. Valoarea contabila

de intrare este de 2.000.000 lei, durata normala de utilizare 40 ani.

Sa se calculeze amortizarea fiscala pentru anul 2007.

Raspuns: 37.500 lei

Metodologia de calcul:

Amortizarea fiscala anuala pe baza metodei liniare..50.000 lei

(2.000.000 lei : 40 ani)

Amortizarea fiscala in anul 2007..37.500 lei

(50.000 lei x 9/12 =37.500 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 24 (6), (7), (11).


41. Un contribuabil achizitioneaza, in data de 03 Octombrie 2007 un brevet de inventie pe care il utilizeaza incepand cu data de 10 Octombrie 2007. Valoarea de facturare a brevetului de inventie este de 145.775 lei, din care TVA 23.275 lei. Durata normala de utilizare este de 3 ani, iar contribuabilul aplica regimul de amortizare liniara.

Sa se determine amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2007.

Raspuns: 3.402,77 lei

Metodologia de calcul:

Valoarea contabila de intrare (145.775 lei – 23.275 lei) .122.500 lei

Amrtizarea fiscala lunara .3.402,77 lei

(122.500 lei : 36 luni = 3402,77 lei)

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 24 (6), (7), (11).


42. Se inregistreaza o lipsa de materiale auxiliare din gestiune in valoare de 1.000 lei. AGA hotaraste descarcarea gestiunii fara a emite decizie de imputare. Materialele nu au fost asigurate.

Care este tratatmentul fiscal din punct de vedere al TVA si al impozitului pe profit pentru aceasta situatie?

Raspuns:

Tratatment din punct de vedere al TVA

Constatarea existentei de bunuri lipsa in gestiune se considera livrare catre sine, pentru care societatea trebuie sa colecteze TVA , se va colecta TVA in suma de 1000 x 19% = 190 lei. Acest TVA colectat este cheltuiala a societatii.

Cheltuiala cu stocul constatat lipsa in gestiune, precum si cu TVA aferent este deductibila fiscal numai daca stocul a fost asigurat, in limita asigurarii. Cum stocul nu a fost asigurat, atat cheltuiala cu stocul, cat si TVA colectata aferenta stocului vor fi cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 (4) lit. c, art. 128 (4), art. 155 (2) si HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Titlul VI TVA, pct. 70 (1) si (2).


43. O societate comerciala platitoare de impozit pe profit, a incheiat in cursul trim.1un contract de leasing operational in calitate de utilizator de leasing pentru un utilaj si a inregistrat urmatoarele cheltuieli pe cumulat:

Cheltuieli privind marfurile ………………………………………….. 100.000 lei

Cheltuieli cu salariile …………………………………………………20.000 lei

Cheltuieli cu amortizarea bunului luat in leasing ………………………..1.000 lei

Cheltuieli cu serviciile bancare ……………………………………………500 lei

Una din aceste cheltuieli nu a fost inregistrata corespunzator operatiunii economice realizate de societate.

Sa se indice grupa de cheltuieli incorect inregistrata si cine trebuia sa le inregistreze, precum si regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil.

Raspuns:

Cheltuielile cu amortizarea obiectului de leasing sunt incorrect inregistrate la utilizator deoarece societatea a incheiat un contract de leasing operational. Aceste cheltuieli cu amortizarea obiectului de leasing se inregistreaza de catre locator si sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul profitului impozabil.

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 25

44. In cursul anului 2008, dupa aprobarea bilantului contabil aferent anului 2007, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:

Profit net de repartizat sub forma de dividende .. 300.000 lei

Capital social subscris si varsat ..30.000 lei

Din care: Asociat „A”/Persoana juridica romana ..25.000 lei

Asociat „B”/Persoana fizica romana . 5.000 lei

Asociatul „A” detine partile sociale incepand cu anul 2000.

Sa se determine suma dividendelor ce trebuie incasate de catre fiecare asociat si a impozitului pe dividende retinut de societatea comerciala.

Raspuns:

I. Determinarea ponderii partilor sociale in total capital - >30.000 lei = 100%

Asociat „A” 25.000 lei : 30.000 lei = 83,33%

Asociat „B” 5.000 lei : 30.000 lei = 16,67%


II. Repartizarea profitului net sub forma de dividende

Asociat „A” 300.000 lei x 83,33% = 249.990 lei

Asociat „B” 300.000 lei x 16,67% = 50.010 lei

300.000 lei x 100% = 300.000 lei

III. Determinarea impozitului pe dividend datorat

Asociat „A” 249.990 lei x 0% = 0 lei >> PJ

Asociat „B” 50.010 lei x 16% = 8.001,6 lei = 8.002 lei >> PF

TOTAL = 8.002

IV. Suma dividendelor de incasat de catre asociati

Asociat „A” 249.990 lei -0 = 249.990 lei

Asociat „B” 50.010 lei – 8002 = 42.008 lei

Dividende de incasat Impozit pe dividende

Asociat „A” 249.990 lei 0 lei

Asociat „B”42.008 lei 8.002 lei

TOTAL291.998 lei 8.002 lei


Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 (1), (2), (4) si art. 67 (1).


45. In cursul anului 2008, dupa aprobarea bilantului contabil aferent anului 2007, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:

Profit net de repartizat sub forma de dividende .. 200.000 lei

Capital social subscris si varsat ..40.000 lei

Din care: Asociat „A”/Persoana fizica romana ..25.000 lei

Asociat „B”/Persoana fizica romana 15.000 lei

Sa se determine suma dividendelor ce trebuie incasate de catre fiecare asociat si a impozitului pe dividende retinut de societatea comerciala.


I. Determinarea ponderii partilor sociale in total capital

Asociat „A” 25.000 lei : 40.000 lei = 62,50%

Asociat „B” 15.000 lei : 40.000 lei = 37,50%

40.000 lei = 100%

II. Repartizarea profitului net sub forma de dividende

Asociat „A” 200.000 lei x 62,50% = 125.000 lei

Asociat „B” 200.000 lei x 37,50% = 75.000 lei

200.000 lei x 100% = 200.000 lei

III. Determinarea impozitului pe dividend datorat

Asociat „A” 125.000 lei x 16% = 20.000 lei >>> PF

Asociat „B”    75.000 lei x 16% = 12.000 lei>>> PF

TOTAL = 32.000 lei

IV. Suma dividendelor de incasat de catre asociati

Asociat „A” 125.000 lei -20.000 = 105.000 lei

Asociat „B” 75.000 lei – 12.000 = 63.000 lei

TOTAL =168.000 lei

Raspuns: Dividende de incasat Impozit pe dividende

Asociat „A” 105.000 lei 20.000 lei

Asociat „B” 63.000 lei 12.000 lei

TOTAL:168.000 lei 32.000 lei


Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 67 (1).

46. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice romane. Descrieti categoriile de persoane juridice romane ce datoreaza impozit pe profit, precum si sfera de cuprindere a impozitului datorat de aceste persoane.

Raspuns

In categoria persoanelor juridiceROMANE platitoare de impozit pe profit se cuprind: companiile nationale, societatile nationale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societatile comerciale, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital strain sau cu capital integral strain, societatile agricole si alte forme de asociere agricola cu personalitate juridica, organizatiile cooperatiste, institutiile financiare si institutiile de credit, fundatiile, asociatiile, organizatiile, precum si orice alta entitate care are statutul legal de persoana juridica constituita potrivit legislatiei romane.

Aceste persoane datoreaza impozit asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate.

47. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice straine. Descrieti activitatile si profitul impozabil pentru care aceste societati datoreaza impozitul pe profit.

Raspuns

Persoanele juridice straine intra sub incidenta impozitului pe profit in urmatoarele situatii:

- persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania,

pentru profitului impozabil atribuibil sediului permanent;

- persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o

asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei

personae;

- persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in

Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, asupra

profitului impozabil aferent acestor venituri.


48. In ce conditii asociatiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate?

Raspuns

Asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sunt scutite de impozit pe profit pentru veniturile obtinute din activitati economice, care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.

49. Organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului peprofit, in anumite conditii, pentru veniturile realizate din activitati economice. Care sunt aceste conditii?

Raspuns

Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.


50.Sa se prezinte formula generala de calcul a impozitului pe profit


IP=(Ven.din orice sursa-Chelt.aferente ven-Ven. neimp.+Chelt. neded.)xK%*


*K%=16%-regula generala

=art.38Cod. fiscal-exceptii, cote diferite


Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.


51. Sa se determine impozitul pe profit datorat de o organizatie non-profit pentru anul 2008, daca se cunosc urmatoarele date despre venituri si cheltuieli:

- venituri din serbari, conferinte, tombole 24.000 lei;

- venituri din cotizatii 3.000 lei;

- donatii in bani si bunuri primite prin sponsorizare 9.000 lei;

- venituri obtinute din reclama si publicitate 25.000 lei;

- venituri din activitati economice 7.000 lei;

- cheltuielile totale aferente anului 2007 sunt in suma de 5.000 lei, din care cheltuielile efectuate pentru realizarea de venituri din activitati economice sunt in suma de 2000 lei.

Cursul de schimb mediu anual este de 1 euro = 3,3 lei.

echiv.15000 euro = 15000 x 3,3 = 49500 lei

10% x (24000 + 3000+ 9000 +25000) = 6100 lei

=> veniturile din activitatile ec. neimpozabile sunt de 6100 lei, deci veniturile imp. sunt de 7000 - 6100 = 900 lei.

Profit impozabil = (7000ven.ec. – 2000ch.ec.) x 900ven.impozab./7000ven.ec. = 643 lei

Impozit = 643 x 16% = 103 lei.


52. Ce conditii cumulative trebuie sa indeplineasca imobilizarea corporala pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al codului fiscal?

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;

b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului (1800 lei);

c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Pentru imobilizarile corporale care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, lot sau set,la determinarea amortizarii se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intra in structura unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului rezultat, amortizarea se determina pentru fiecare componenta in parte.


53. Prezentati regulile generale pe baza carora se poate stabili regimul de amortizare (liniar, degresiv sau accelerat) in cazul mijloacelor fixe.

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli:

a) in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;

b) in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;

c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva.


54. Cum se calculeaza amortizarea fiscala prin fiecare din cele 3 metode de amortizare (liniara, degresiva si accelerata)?

In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. Cota de amortizare liniara se calculeaza raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fix.

In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizareliniara cu unul dintre coeficientii urmatori:

a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;

b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani;

c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.

Cotele de amortizare determinate de aplica la valoarea ramasa de amortizat la finalul fiecarui an de amortizare pana in momentul in care amortizarea anuala determinata in sistem regresiv devine mai mica decat raportul intre valoarea ramasa de amortizat si numarul de ani ramasi de amortizat, moment in care amortizarea anuala devine egala cu raportul mentionat anterior.

In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:

a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix;

b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.


55. Incepand cu anul 2007 ce conditii trebuie indeplinite pentru ca dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru sa fie neimpozabile?

Sunt neimpozabile dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

1. plateste impozit pe profit, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;

2. detine minimum 15% din capitalul social al persoanei juridice dintr-un stat membru de la care primeste dividendele, respectiv minimum 10%, incepand cu 1 ianuarie 2009;

3. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.


56. Dati 3 exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil, indiferent de nivelul lor.

Se vor alege 3 tipuri de cheltuieli din cele enumerate mai jos: ALEGE 3 DIN CELE DE MAI JOS

a) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil;

b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

c) cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;

d) cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor

campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor;

e) cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate, efectuate de catre salariati si administratori;

f) contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;

g) taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative in vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca;

h) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;

i) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;

j) cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil;

k) cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestarii conform cu standardele de calitate;

l) cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;

m) taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale;

57. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatiilor in Romania si/sau in strainatate?

Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate este deductibila in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice.

58. Care este, din punctul de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea?

Cheltuielile cu sponsorizarea sunt cheltuieli nedeductibile fiscal.

Ele se scad din impozitul pe profit datorat in limita minimului dintre urmatoarele

1. 3o/00 din cifra de afaceri;

2. 20% din impozitul pe profit datorat.

59. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor?

Sunt deductibile fiscal.

60. Ce dobanzi si diferente de curs valutar nu intra sub incidenta gradulului de indatorare in ceea ce priveste deductibilitatea din punctul de vedere al impozitului pe profit?

Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la

tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta gradului de indatorare.

61. Cum se determina gradul de indatorare in vederea stabilirii daca cheltuielile cu dobanzile sunt deductibile sau nu?

Gradul de indatorare se calculeaza ca raport intre media capitalului imprumutatcu termen de rambursare mai mare de un an si media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la inceputul anului si la sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit.


Capit.impr.01 01+capit.impr.31.12

Grad indatorare=-------- ----- ------ ----- ----- --------

Capit.propiu 01 01+ capit.propriu 31.12


62. Un agent economic obtine in anul 2008 un profit impozabil dintr-un bar de noapte in valoare de 1.000 lei.

Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9.000 lei. Sa se determine impozitul pe profit datorat.

Impozitul in cazul barurilor de noapte este 16% din profitul impozabil, dar nu mai putin de 5% din veniturile din astfel de activitati.

16% x 1000 = 160 lei

5% x 9000 = 450 lei

In acest caz impozitul este 450 lei.


63. Sa se calculeze amortizarea anuala a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresiva prevazut la art 24, alin 8 din Codul fiscal. Se cunosc urmatoarele date:

- valoarea de intrare 35.000 lei;

- durata normala de functionare conform catalogului 10 ani;

- cota anuala de amortizare liniara = 100/10 = 10%;

- cota anuala de amortizare degresiva este 10% x 2 = 20 %.


Anul

Valoare la inceputul anului  1

Amortizare    2

Valoare ramasa de amortizat3=1-2

Valorea ramasa

Durata ramasa

1

35000

35000 x 20%=7000

28000

3111=28000/9

2

28000

28000 x 20%=5600

22400

2800=22400/8

3

22400

22400 x 20%=4480

17920

2560

4

17920

17920 x 20%=3584

14336

2389

5

14336

14336 x20%=2867.2

11468.80

2293.76

6

11468.80

11468.8 /5 =2293.76

9175.04

2293.76

7


2293.76


2293.76

8


2293.76


2293.76

9


2293.76


2293.76

10


2293.76


2293.76


64. Care este regimul fiscal al pierderilor in cazul impozitului pe profit?

Raspuns

Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi (7 ani incepand cu 01 01 2009). Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.

Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite, dupa caz.

In cazul persoanelor juridice straine, pierderea se recuperaza luandu-se in considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent in Romania.

Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului.

Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani.


65. Contrbuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit la anumite termene si a depune declaratii de impozit peprofit. Se cere sa se mentioneze pentru anul 2007 termenele la care se face plata, ca regula si pe categorii de contribuabili, precum si ce fel de declaratii de impozit pe profit se depun si la ce date?

Raspuns

Contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial (scadenta este data de 25, inclusiv, a primei luni a trimestrului urmator). Termenul pana la care se efectueaza plata

impozitului anual (impozitul anual – platile anticipate) este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit (15 aprilie).

Celelalte societati comerciale au obligatia de a declara (declaratia 100) si plati impozitul pe profit trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.

Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.


Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.


66.Cine sunt considerati contribuabili in cazul impozitului. pe profit?

Raspuns-art.13 L571-privind Codul fiscal.

Sunt contribuabili in cazul impozitului pe profit:

a) persoanele juridice romane;

b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

c) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o

asociere fara personalitate juridica;

d) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in

Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;

e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in

Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica; in acest caz, impozitul datorat de persoana

fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana.


67.Care este cota de impunere a profitului in 2008?

Raspuns-16% cu exceptia preved. Art.38-L571/2003Cod fiscal


68.Care este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul rezervei legale?

Raspuns- -art.22(1) lit a)-L571/2003


Rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din

patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. In cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza

utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil.


69.Cum se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar persoana juridica , daca plata dividendelor se face in anul fiscal 2008?

Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica romana.

Nu se datoreaza impozit in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15%, respectiv 10%, incepand cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora.


70 .Societatea Alfa SRL , societate de expertiza contabila platitoare de impozit pe profit,achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei.

Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit ;-1 euro=3.6 lei.


Raspuns:


Deductibila neplafonat conform art.21(2) lit.g )Cod fiscal si pct.30 N. Metod. Aprob. Prin HG.44/2004

Art.21(2) lit.g) : sunt cheltuieli deductibile “taxele de inscriere , cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative in vigoare , precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca”71 Societatea ALFA SRL,societate de expertiza contabila,platitoare de impozit pe profit,achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei.De asemenea,ea se inscrie in Asociatia Internationala de Fiscalitate,o organizatie non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal,pentru care achita o cotizatie in anul 2008 de 18.000 lei.


Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor cheltuieli,stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro=3.6lei.Raspuns


-suma de 16.000 lei –este deductibila integral-a se vedea raspunsul la problema 70 cf. Prevederilor art.21(2) lit.g) CF si pct. 30N Met.

-contributia la Asociatia Internationla de fiscalitate este deductibila in limita echivalentului in lei a 4.000 euro anual cf. Art.21(4) lit. s) din L571/2003 Cod fiscal, respectiv: 4000x3.6 lei/euro=14.400 lei;-diferenta de 3.600 lei(18.000-14.400) fiind nedeductibila.

Total cotizatii deductibile =16.000 lei +14.400 lei=30.400 lei.


Art 21(40 lit s)- sunt cheltuieli nedeductibile -“cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatii profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4000 euro annual, altele decat cele prevazute la alin.2 lit g )si m)”

72. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei si cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o suma de 20.000 lei reprezentand asigurari de pensii facultative suportate de angajator pentru cei 10 angajati ai sai in anul 2008, respectiv 2.000 lei pe angajat.

Determinati suma deductibila a cheltuielilor cu asigurarile de pensii facultative, stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea de 1 euro= 3.6 lei.

Raspuns:

  Sunt deductibile limitat cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;

Suma deductibila = 200 euro*3.6 lei*10 salariati=7.200 lei


73. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei, reprezentand cifra de afaceri, si cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli sunt incluse si urmatoarele:

- suma de 3.300 lei reprezentand tichete de cresa acordate salariatilor;

-suma de 10.000 lei reprezentand o bursa privata acordata unui student;

- suma de 75.000 lei reprezentand cheltuieli cu salariile personalului;

- suma de 5.000 lei reprezentand impozit pe profit declarat si platit aferent anului 2008, restul fiind cheltuieli deductibile.

Determinati impozitul pe profit aferent anului 2008, precum si diferenta de impozit de plata sau de recuperat.

Raspuns:

Cheltuieli sociale deductibile cu cresa : 2%*fd salarii 75.000 lei= 1.500 lei ded>>> (3.300-1.500) = >1800 neded cheltuiala nedeductibila cu tichetele de cresa;

pt bursa >> imp pe pr : 3%0 din CA= 250.000 lei *3/1000= 750 lei

20% din I/Pr datorat = 20%*5.000 lei=1.000 lei

Profit contabil = 250.000-175.000= 75.000 lei

Profit impozabil = 75.000 +1.800+10.000+5.000= 91.800 lei

I/P = 91.800*16%=14.688 lei

I/P de plata = 14.688 – 5.000 –750 = 8.938 lei

i/p platit bursa privata


74. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25.000 lei, amortizat in suma de 20.000 lei. La data de 15 mai 2008, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 7.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.

Raspuns:

val neamortizata = 25000-20000 = 5000

tot ce consuma cu casarea se inreg pe ch si anume 6588 nu 602 /641

6588 = 301/421/401

Tot ce se obtine din casare se inreg la venituri

3024 = 7588    7000

Plusul inregistrat se trateaza ca o amortizare suplimentara

6811 = 281 5000 lei

281 = 213 (scaderea din gestiune) 25000

Deoarce plusul din casare depaseste ch af partii neamortizate ac din urma este deductib la calc imp pe pr Deasemenea venitul obt in urma valorificarii este impozabil la calc imp pe pr


75. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25.000 lei, amortizat in suma de 20.000 lei. La data de 15 mai 2008, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 2.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.

Raspuns:


deoarece plusul din casare nu acopera decat partial suma neamortiz a mijl. fix 2000 lei dif neacoperita 5000-2000 = 3000 va fi tratata ca si ch neded la calc imp pe pr


76. O societate comerciala a inregistrat in cursul anului 2008 o suma de 2.500 lei reprezentand cheltuieli cu repararea unui autovehicul, neavand insa contract incheiat pentru aceasta prestare de servicii. La un control asupra impozitului pe profit aceasta suma s-a considerat ca fiind nedeductibila intrucat reprezinta o prestare de servicii de care contribuabilul a beneficiat fara a detine contract de presatri servicii, desi s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar si existau toate documentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat. Decizia luata in urma controlului este corecta? Explicati.

Raspuns:

Decizia luata in urma controlului nu pare corecta deoarece cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor, pentru a fi deductibile fiscal trebuie justificate cu documente legale. Daca in speta existau toate ducumentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat si s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar, consideram ca suma de 2.500 lei trebuia considerata cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil.


77. SC ALFA SRL, platitoare de impozit pe profit, a efectuat in anul 2008 plati de redevente catre o persoana juridica nerezidenta. Conform contractului incheiat intre parti suma de plata era de 10.000 lei. Beneficiarul redeventei nu a acceptat retinerea din aceasta suma a impozitului pe veniturile nerezidentilor , a carui cota este de 10%, astfel ca SC ALFA SRL a calculat ea impozitul, considerand suma de 10.000 lei ca fiind suma neta de impozit, si l-a inregistrat in cheltuielile sale.

Determinati suma impozitului calculat de SC ALFA SRL pentru redeventele platite nerezidentului si comentati deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe profit.

Raspuns:

-impozit pt venituri realizate de nerezidenti : 10000x10% = 1000 =>impozitul este cu retinere la sursa

-daca impozitul nu a fost retinut =>cheltuiala nedeductibila pt. SC ALFA SRL


78 .C ALFA SRL platitoare de impozit pe profit , a efectuat in 2008 urmatoarele

plati de impozit pe profit:

-tr.1= 2000 lei,

-tr.2 =2500 lei,

-tr.3 = 900 lei,

Determinati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent tr.4 stiind ca ALFA SRL nu finalizeaza pana la data de 15 02 2008 inchiderea exercitiuilui financiar/2007.

Raspuns=900 lei

Raspuns:

Pentru trimestrul IV SC ALFA SRL va plati impozit pe profit la nivelul tr.III de 900 lei pina la data de 25 ian. an urmator si va depune declaratia 100 cu impozit pe profit la niv.tr.III, urmand ca regularizarea platilor si plata sa se efectueze pana la data de 15 aprilie 2008, data pana la care va depune si Declaratia privind impoztul pe profit 101.


79.Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit(101)?


Raspuns - 15 aprilie a anului urmator-art.35 L571/2003.

   - Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

   - Contribuabilii societati comerciale ,prevazuti la alin. (1) lit. b), care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator.

- Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b) care platesc pentru ultimul trimestru o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit in 15 aprilie 2008

   - Persoanele juridice care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa depuna, prin exceptie de la prevederile art. 35 alin. (1), declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.


MICROINTREPRINDERI

80. O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor desprinsa din balanta lunii martie 2008:

Tip venit Valoare cumulata de la

inceputul anului (lei)

Venituri din vanzarea marfurilor    10.000

Venituri din productia de imobilizari corporale 2.000

Venituri din cedarea activelor fixe 7.000

Venituri din provizioane 500

Venituri din dobanzi    50

Venituri din diferente de curs valutar 70

Venituri din despagubiri acordate de societ.de asig.

pentru pagubele la activele corporale proprii 200


In luna februarie societatea comerciala achizitioneaza si pune in functiune o casa de marcat in valoare de 500 lei.

Determinati impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trim. I 2008.

Raspuns:

Veniturile supuse impozitului pe veniturile microintreprinderilor = Venituri din vanzarea marfurilor + Venituri din cedarea activelor fixe + Venituri din dobanzi + Venituri din diferente de curs valutar = 10.000 + 7.000 + 50 + 70 = 17.120 lei

Din veniturile supuse impozitului pe venit putem scadea valoarea casei de marcat.

Impozit pe venit = 2,5%x (17.120 – 500) = 2,5%x16.620 = 416 lei

SE SCADE CA SI CH DOAR CASA DE MARCAT


81. Trei societati comerciale prezinta urmatoarea situatie la 31.12.2006:

Indicator    Societatea A Societatea B Societatea C

Obiectul

de activitate Comert cu articole de Jocuri de noroc Prest. Serv. coafura

imbracaminte

Tip capital soc. Integral Privat Integral privatIntegral privat

Venituri (lei)250.000 300.000480.000

Numar salariati 1045


Stiind ca la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3,3817 lei/euro care din societatile de mai sus se pot incadra pentru anul 2007 la categoria platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, avand in vedere ca nici una dintre ele nu a mai fost incadrata in aceasta categorie

Raspuns:CF art.104.5 si 103.b si c

Nici una dintre societatile de mai sus nu se poate incadra in categoria microintreprinderilor in 2007, deoarece:

societatea A are 10 salariati, conditia impusa de lege limitand numarul de salariati la 9 (Cod Fiscal, art. 103, lit. b);

societatea B activeaza in domeniul jocurilor de noroc, domeniu in care nu se pot infiinta microintreprinderi(Cod Fiscal, art. 104, alin 5, lit. c);

societatea C a realizat venituri peste 100.000 euro/an, conditia impusa de lege limitand valoarea veniturilor la 100.000 euro pe an (Cod Fiscal, art. 103, lit. c).


82. O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trim I 2008 venituri impozabile in valoare de 200.000 lei si cheltuieli totale de 150.000 lei.

Sa se calculeze impozitul pe venit.

Raspuns: 5.000 lei

Metodologia de calcul:

Determinarea impozitului pe venit . 4.000 lei

(200.000 lei x 2,5% = 5.000 lei)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 107 si 108.

Drept ch se scade doar casa de marcat

83. O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trim I 2008 venituri totale impozabile in valoare de 18.000 In cursul lunii februarie achizitioneaza si pune in functiune o casa de marcat fiscala in valoare de 1.500 lei.

Sa se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2008.

Raspuns:413 lei

Metodologia de calcul:

Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit .. 16.500 lei

(18.000 lei – 1.500 lei = 16.500 lei)

Determinarea impozitului pe venit 330 lei

(16.500 lei x 2.5% = 413 lei)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 107 si 108.


84. O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trim I 2008 urmatoarele venituri:

Venituri din vanzarea produselor finite 12.000 lei

Venituri din dobanzi . 200 lei

Venituri din variatia stocurilor ..1.000 lei

Venituri din productia de impobilizari

corporale si necorporale .. 700 lei

Sa se determine impozitul pe venit.

Raspuns: 305 lei

Metodologia de calcul:

Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit .. 12.200 lei

(12.000 lei + 2.000 lei = 12.200 lei)

Determinarea impozitului pe venit 244 lei

(12.200 lei x 2.5% = 305 lei)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 107 si 108.


85. O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor achizitioneaza si pune in functiune in cursul lunii februarie 2008 o casa de marcat fiscala in valoare de 1.400 lei. Balanta la 31 martie 2008 inregistreaza urmatoarele venituri:

Venituri din comercializarea marfurilor 10.000 lei

Venituri din dobanzi . 100 lei

Venituri din provizioane.. 200 lei

Sa se determine impozitul pe venit.

Raspuns: 218 lei

Metodologia de calcul:

Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit .. 8.700 lei

(10.000 lei + 100 lei – 1.400 lei = 8.700 lei)

Determinarea impozitului pe venit 174 lei

(8.700 lei x 2,5% = 218 lei)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 107 si 108.


86.In cazul caror persoane juridice legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe venitul microintreprinderilor?


Raspuns:

-art.103 si 104 din L571/2003 privind Codul fiscal

Pot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor persoanele juridice romane care indeplinesc cumulative urmatoarele conditii: a) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile

totale;

b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;

d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.

Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romane care:

a) desfasoara activitati in domeniul bancar;

b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor

juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;

c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;

d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati


87. Care este cota de impunere pentru anul fiscal 2008 in cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Raspuns:2.5% -cf. Art.107 din L571/2003 Cod fiscal


88. Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe venitul microintreprinderilor?

Raspuns: -cf.art.108 L571/2003 Cod fiscal

Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se

scad:

a) veniturile din variatia stocurilor; 711

b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale; 72

c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru

finantarea investitiilor; 74

d) veniturile din provizioane; 781 786

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor(AMENZILOR) 7581 si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;

f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale

proprii.7588

In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii

89. Care este cursul de schimb care trebuie folosit pentru a transforma veniturile din lei in euro in scopul verificarii, pe parcursul anului, a conditiei de a avea venituri anuale sub 100.000 euro care trebuie indeplinita de platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Raspuns: C:Documents and SettingsbuhaxcSintact 2.0cacheLegislatiem.gifArt. 1391: Cursul de schimb valutar

(2)Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.


90. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2008:


lei, valori lunare

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri

75.000

59.000

85.000

65.000

75.000

56.000

Cheltuieli

50.000

45.000

35.000

50.000

45.000

25.000


Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost :


lei/euro, in ultima zi a lunii

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Curs de schimb

3.7246

3.6548

3.7202

3.6531

3.6755

3.6505


Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.6102 lei/euro, precizati daca societatea isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in primul semestru al anului 2008.

Raspuns:

Ven ian = 75000/3.7246 = 20136 euro

Ven feb = 59.000/3.6548 = 16143 euro

ven iunie => ca total ven_> 100 000 euro limita microintrep

Nu isi mai poate mentine statutul de microintrepr incepand cu trim 2 Impozitul pe profit datorat de contribuabil, incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita , reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.91. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2008:


lei, valori lunare

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri

75.000

59.000

85.000

65.000

75.000

56.000

Cheltuieli

50.000

45.000

35.000

50.000

45.000

25.000


Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost :


lei/euro, in ultima zi a lunii

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Curs de schimb

3.7246

3.6548

3.7202

3.6531

3.6755

3.6505


Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.6102 lei/euro, precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)

Raspuns:


Impoz trim 1 = 2.5% * (>>) = 5475

Impoz trim 2 = 16%* (TOTAL ven 6 luni - TOTAL ch 6 luni) *16 % - = 26400

691 = 4411    26400

692 = 4412 5450 lei


92. O societate comerciala care are ca obiect principal de activitate “ activitati de consultanta pentru afaceri si management” poate fi platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Raspuns:

Da, daca veniturile realizate din activitatea principala “ activitati de consultanta pentru afaceri si management” sunt in proportie de sub 50% din veniturile toatle.


93. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2008 :

lei, valori cumulate de la inceputul anului


Luna

ian

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri din prestari serv.

15.000

35.000

50.000(ian+feb+real_in_martie )

77.000

107.000

115.000

Venituri din consultanta

5.000

10.000

11.000

15.000

20.000

25.000


Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)

Raspuns:

In toate lunile, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile totale. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Total venituri trim. I =61.000 lei

Impozit = 2.5%*61000 =1525 lei

Total venituri trim. II = 359.000 lei

Impozit tr II = 2.5%*(140.000-61000)= 1.975 lei

TOTAL IMP TRIM 1+2 = 3500 LEI


94. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2008 :

lei, valori cumulate de la inceputul anului


Luna

ian

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri din prestari servicii

15.000

35.000

50.000

77.000

107.000

115.000

Venituri din consultanta

5.000

10.000

11.000

35.000

110.000

135.000

Cheltuieli deductibile

10.000

15.000

33.000

45.000

55.000

85.000


Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)

Raspuns:

In trim.I, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile totale. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Total venituri trim. I = 61.000 lei

Impozit = 2.5%*61000 =1525 lei

Total venituri prestari servicii trim II = 115.000 lei

Total venituri consultanta trim. II – 135.000 lei

>>> ca in trim II realizeaza venituri din consultanta in proportie de peste 50% din veniturile totale.

Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in acest articol, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal.

Total venituri cumulate trim I+II = 115.000+135.000=250.000 lei

Total cheltuieli deductibile trim.I+II = 85.000 lei

Rezultat fiscal = 250.000-85.000=165.000 lei

I/P semestru I = 165.000*16% = 26.400 lei

I/P de platit pt. trim. II = 26400 -1525 = 24.875 lei


95. O societate comerciala se infiinteaza in anul 2007 ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. Exercitiul financiar al anului 2007 inregistreaza o pierdere de 2.000 lei. In 2008 trece la regimul de platitoare de impozit pe profit.

Poate societatea sa-si recupereze, in scopul calcularii impozitului pe profit pe anul 2008, pierderea inregistrata in anul 2007?

Raspuns:


Nu , soc nu isi poate recupera pierderea in scopul calc impoz pe profit deoarece este vorba de o pierdere contabila care nu intra in calculul rezultatului fiscal in 2008 NU poate fi recuperata pierderea din perioada cand societatea a fost microantreprindere.

Cod Fiscal art.26 alin 4. : Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior ( inainte de a fi micro.) au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani

Cod Fiscal art.26 alin. (1) : Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.


96. Pana cand sunt obligati contribuabilii sa depuna optiunea de platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor in situatia in care indeplinesc conditiile si nu au mai fost niciodata platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Raspuns:art. 104 alin.6si2

- Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui in care indeplinesc conditiile de microintreprindere si opteaza pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

(O persoana juridica romana care este nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe venitul microintreprinderilor, incepand cu primul an fiscal, daca conditiile prevazute la art. 103 lit. a) si d) sunt indeplinite la data inregistrarii la registrul comertului si conditia prevazuta la art. 103 lit. b) este indeplinita in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii la registrul comertului.)


97. Precizati care sunt cheltuielile care pot fi scazute din baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Raspuns: art. 108 alin.2 CF

In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.


98. Precizati 3 tipuri de venituri care nu intra in baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Raspuns: art. 108 alin.1 CF – se enumereaza 3 categ. din urmatoarele

Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

a) veniturile din variatia stocurilor;

b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

   c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

   d) veniturile din provizioane;

   e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;

   f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.


99. Din veniturile enumerate mai jos selectati-le pe cele impozabile in anul 2008, in sensul impozitului pe venit:

a) venituri din dividende;

b) veniturile din pensii pentru invalizi de razboi;

c) indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca;

d) sumele primite sub forma de sponsorizare;

e) indemnizatia pentru cresterea copilului;

f) indemnizatia lunara a asociatului unic;

g) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica;

h) venituri din cedarea folosintei bunurilor;

i) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

j) venituri din jocuri de noroc.

Raspuns:

Conform prevederilor Titlului III din Codul Fiscal, sunt venituri impozabile in sensul impozitului pe venit

urmatoarele:

a) venituri din dividende;

c) indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca;

f) indemnizatia lunara a asociatului unic;

g) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica;

h) venituri din cedarea folosintei bunurilor;

i) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

j) venituri din jocuri de noroc.


100. O salariata a unei societati comerciale obtine la locul de munca de baza ,pe baza unui contract de munca cu timp normal,urmatoarele venituri, in luna martie 2008:

- salariu de baza = 1.000 lei;

- spor de vechime = 15%; (neinclus in salariul de baza)

- 20 tichete de masa in valoare de 7.88 lei/tichet. = 157.6

- un cadou cu ocazia zilei de 8 martie in valoare de 250 lei.

Salariata are in intretinere un copil minor si pe mama sa care nu obtine venituri si este proprietara unui teren agricol in suprafata de 5.000 mp

Determinati venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie, si drepturile salariale incasate de angajata, cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati sunt: CAS-9.5%, CASS-6.5%,somaj 0.5%, iar luna martie 2008 a avut 21 zile lucratoare pe care salariata le-a lucrat integral(deducerea se rotunjeste in sus la 10 lei..?)


Raspuns:

Pas 1. Determinarea venitului brut din salarii

Salariul de baza face parte integral din venitul brut=1000 lei

Sporul de vechime = 15% x 1.000 = 150 lei face parte integral din venitul brut

Valoarea tichetelor de masa este neimpozabila in limita a unui tichet pe zi lucratoare. Cum luna martie 2008 a avut 21 zile lucratoare, valoare tichetelor de masa nu se include in venitul brut.

Cadoul primit cu ocazia zilei de 8 martie este neimpozabil in limita a 150 lei. Deci se va include in venitul brut suma de 100 lei

Venitul brut din salarii = 1000 + 150 + 100 = 1250 lei

Pas 2. Determinarea contributiilor obligatorii

CAS = 1250x 9,5% = 119 lei

CASS    = 1250x 6,5% = 81

SOMAJ = 1250 x 0.5% =    6 lei

Pas 3. Determinarea venitului net din salarii

Venit net = Venit brut – Contributii obligatorii = 1250-119-81-6=1044lei

Pas 4. Determinarea deducerii personale

Deducerea personala se stabileste in functie de numarul de persoane considerate in intretinere:

- copilul minor este intotdeauna considerat in intretinere;

- mama contribuabilei este si ea considerata in intretinere si nu obtine venituri, iar suprafata de teren detinuta este de doar 5.000 mp. Ea n-ar fi fost considerata persoana in intretinere daca suprafata de teren detinuta depasea 10.000 mp in zonele colinare si de ses sau 20.000 mp in zonele montane.

Deducerea personala = 450lei(Vezi OMFP 1016/18 07 2005,venit brut intre 1223 –1266 lei si cu 2 pers. in intretinere)

Pas 5. Determinarea venitului impozabil

Venitul impozabil = Venit net – Deducere personala = 1044-450 = 594 lei

Pas 6. Determinarea impozitului pe venitul din salarii

Impozit = 16% x644 = 95 lei

Pas 7. Determinarea drepturilor salariale primite de angajata in luna martie 2008

In luna martie salariata primeste:

- un salariu net in numerar in valoare de 1000 + 150+100– 119cas-81cass-somaj -95imp =949 lei;

- 20 de tichete de masa in valoare totala de: 20x7.88 = 157.60 lei

-un cadou cu ocazia zilei de 8 martie in valoare de 250 lei fiind doar 150 lei neimpozabil (250-100 cuprins in venitul brut)


101. O persoana fizica obtine la locul de munca de baza un venit net lunar de 1.500 lei si la un loc de munca unde are un contract individual de munca cu timp partial un venit net lunar de 950 lei. Persoana fizica lucreaza la locul de munca de baza in perioada ianuarie – septembrie 2008, iar la celalalt loc de munca in perioada februarie – iunie 2008. Stiind ca persoana fizica are in intretinere o persoana si deducerea personal lunara aferenta este de 210, determinati :

a) impozitul lunar pe veniturile din salarii platit de persoana fizica;

b) impozitul total platit in cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii;

c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii


Raspuns:

a) Determinarea venitului lunar pe veniturile din salarii

Pentru locul de munca de baza

Venit impozabil = Venit net – Deducerea personala = 1500 – 210 = 1290 lei

Impozitul lunar = 16% x Venit Impozabil = 16% x1350 = 206 lei

Pentru celalalt loc de munca:

Venit impozabil = Venit net = 950 lei

Impozitul lunar = 16% * Venit Impozabil = 16% x 950 = 152 lei

b) Determinarea impozitului total platit in cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii:

Impozit total platit in cursul anului 2008: 206x 9 + 152x5 =1944+760=2704 lei

c) Conform Codului Fiscal art. 57 beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final.

Ven net annual impoz = 9 luni*(1500 – 210) + 5luni * 950 (venit impozabil) = 16360 lei


102. Pentru care dintre veniturile de mai jos,obtinute in anul 2008 de o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, este aceasta obligata sa depuna declaratie privind venitul realizat?

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;

d) venituri din salarii;

d) venituri nete determinate pe baza de norme de venit.

Raspuns:

Pentru veniturile obtinute in anul 2008 nu s-a aprobat inca formularistica specifica impozitului pe venit.??)

Pentru anul 2007, dintre veniturile enumerate, trebuie depusa declaratie speciala privind veniturile realizate, pentru:

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;


103. O persoana fizica desfasoara activitati de servicii de sonorizare muzicala si opteaza pentru impunerea in sistem real. Ea estimeaza ca in anul 2008 va realiza urmatoarele VENITURI:

- venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 70.000 lei

- venituri din dobanzi aferente disponibilitatilor din conturile la vedere prin care se deruleaza incasarile si platile aferente

activitatii economice desfasurate: 500 lei

- venituri din sponsorizari: 3000 lei

In aceeasi perioada, ea estimeaza ca va realiza urmatoarele CHELTUIELI:

- cheltuieli cu achizitionarea de materiale consumabile si obiecte de inventar: 20000 lei

- cheltuieli cu chiria spatiului unde isi are sediul: 12000 lei

- cheltuieli cu salariile: 18000 lei

- cheltuieli privind amenzile datorate autoritatilor romane: 1500 lei

- cheltuieli de protocol: 1000 lei

Persoana fizica estimeaza ca la 1 iunie 2008 va contracta un imprumut in suma de 30000. lei, rambursabil integral peste 12 luni, de la o alta persoana fizica, la o rata a dobanzii de 20% pe an. Rata dobanzii de referinta stabilita de BNR este de 15% pe an

Determinati impozitul platit sub forma de plati anticipate in contul impozitului pe venit in cursul anului la scadentele legale.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea venitului brut

Venitul brut = venituri din prestarea serviciilor + venituri din dobanzi = 70000 + 500 = 70500 lei

Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile

Deductibilitatea CHELTUIELILOR

- cheltuielile cu achizitionarea de materiale consumabile si obiecte de inventar sunt integral deductibile

Ch. Ded. = 20000 lei

- cheltuielile cu chiria spatiului sunt integral deductibile Ch. Ded. = 12000 lei

- cheltuielile cu salariile sunt integral deductibile Ch. Ded. = 18000 lei

- cheltuielile privind amenzile datorate autoritatilor romane sunt integral nedeductibile Ch. Neded. =1500 lei

- cheltuielile cu dobanzile la imprumuturile contractate de la alte persoane fizice sunt deductibile in limita ratei dobanzii de referinta a BNR.

Valoarea dobanzii lunare = 30.000 IMPR x 20% RATA DOB x (1/12) = 500 lei

Valoarea dobanzii conform ratei de referinta a BNR: 30.000x 15% x (1/12) = 375 lei

persoana fizica isi va putea deduce o cheltuiala cu dobanda lunara de 375 lei.

Numarul de luni de plata a dobanzii = 7(iunie-dec) Ch. Ded. = 7x375 = 2625 lei

Ch Neded = 7x (500 – 375) = 875 lei

- cheltuielile de protocol sunt deductibile in limita unei cote de 2% aplicata diferentei dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, protocol si cotizatiile platite la asociatiile profesionale

Limita deduct= 2% x (70500 – 20.000– 12.000 – 18.000 – 2625 )== 2%x17.875 =358 lei

Ch. Neded. Protocol = 1000 – 358 = 642 lei

Total cheltuieli deductibile = 20.000 + 12.000chir + 18.000sal+ 2625 dob ded + 358 protoc ded=

= 52983 lei

Pas 3. Determinarea venitului net

Venit net = Venit brut – Cheltuieli deductibile = 70500 – 52983 = 17517 lei

Pas 4. Determinarea platilor anticipate in contul impozitului pe venit

Impozit pe venit estimat = 17517x 16% = 2803 lei

La 15 martie 2008: platile anticipate in contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700,75 lei

La 15 iunie 2008: platile anticipate in contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700,75 lei

La 15 septembrie 2008: platile anticipate in contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700,75 lei.

La 15 decembrie 2008: platile anticipate in contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700,75 lei.


104. O persoana fizica realizeaza in cursul anului 2008 urmatoarele venituri din drepturi de autor:

Luna Tipul de venit Suma (lei)

Iunie 2008 Opere literare2000

Septembrie 2008Opere monumentale 5000

Octombrie 2008    Opere literare 1000

Determinati venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectuala aferente anului 2008 si impozitul sub forma de plati anticipate in contul impozitului pe venit platit in cursul anului, stiind ca contribuabilul a fost pe parcursul intregului an angajat la o societate comerciala cu contract individual de munca cu timp intreg.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea venitului brut anual pe tipuri de venituri

Venit brut din opere literare = 2000 + 1000 = 3000 lei

Venit brut din opere monumentale = 5000 lei

Pas 2. Determinarea cheltuielilor forfetare pe tipuri de venituri

Pentru veniturile din opere literare cota de cheltuieli forfetare este de 40% Cheltuielile forfetare pentru operele literare sunt egale cu 3000 x 40% = 1200 lei

Pentru veniturile din opere monumentale cota de cheltuieli forfetare este de 50% Cheltuielile forfetare pentru operele monumentale sunt egale cu 5000 x 50% = 2500 lei

Pas 3. Determinarea venitului net pe tipuri de venituri

Venitul net = Venit brut – Cheltuieli forfetare – Contributii sociale obligatorii

Cum persoana fizica a realizat pe tot parcursul anului si venituri din salarii, ea nu mai plateste nici un fel de contributii sociale pentru venitul obtinut din drepturi de proprietate intelectuala

Venit net = Venit brut – Cheltuieli forfetare

Venit net pentru operele literare = 3000– 1200 = 1800 lei

Venit net pentru operele monumentale = 5000 – 2500 = 2500 lei

Pas 4. Determinarea venitului net anual impozabil

Venitul net anual impozabil = 1800 + 2500 = 4300 lei

Pas 5. Determinarea impozitului sub forma de plati anticipate

In luna iunie 2008: Impozit = 2000 ven opere literare x 10% = 200 lei


In luna septembrie 2008: Impozit = 5000 ven op monumentale x 10% = 500 lei

In luna octombrie 2008: Impozit = 1000 ven op literare x 10% = 100 lei

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 50;52


105. Studiul de caz:

Persoana angajata cu contract individual de munca cu timp normal;

Venit lunar brut din salarii la fct.de baza (de incadrare).1.000 lei;

Deducere personala (are o persoana in intretinere) .. ..350 lei;

Cota de asigurari sociale indiv.pt.cond. norm.de munca 9.5%;

Cota de asig. Soc. de sanat. Suport de angajat…………………………6.5%

Cota de contrib. salariati la fd. Somaj………………………………….0.5%

Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii

Raspuns: 78lei

Venit lunar brut .1.000 lei

Contributia la asigurari sociale (9,5% x 1.000 lei).95 lei

Contributia la fondul de somaj (0.5% x 1.000 lei)5 lei

Contributia la asigurari sociale de sanatate (6,5% x 1.000 lei).65 lei

Total contributii obligatorii .165 lei =(95 lei + 5 lei + 65 lei)

Venit net..835lei= (1.000 lei – 165lei)

Deducere personala ..350 lei

Venit baza de calcul 485 lei

Impozit pe venitul din salarii (16% x 485 lei).78 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 56 si 57


106.Studiu de caz:

Persoana angajata cu contract individual de munca;

Venitu lunar brut din salarii la functia de baza (de incadrare).1.000 lei;

CAS indiv.pt.cond. norm.de munca .9.5%;

CASS………………………………………………………………………6.5%

CONTRIB LA fd.somaj………………………….…………….………… 0.5%

Cotizatia sindicala 10 lei;

Contributii la fondurile de pensii facultative .30 lei.

(contributia la nivelul anului nu depaseste echivalentul in lei a 200 euro)

Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii.

Raspuns: 71 lei


Venit lunar brut ..1.000 lei

Contributia la asigurari sociale (9,5% x 1.000 lei)..95 lei

Contributia la fondul de somaj (0.5%x1.000 lei)5 lei

Contributia la asigurari sociale de sanatate (6,5% x 1.000 lei).65 lei

Total contributii obligatorii 165lei =(95 lei + 10 lei + 65 lei)


Venit net.835 lei = (1.000 lei – 170 lei)

Deducere personala .350 lei

Cotizatia sindicala ..10 lei

Contributii la fondurile de pensii facultative 30 lei

Deducere personala si contributii facultative – total ..390 lei

(350 lei + 10 lei + 30 lei)

Venit baza de calcul . .445lei

(835lei – 390 lei)

Impozit pe venitul din salarii (16% x 445lei).71 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 56 si 57


107.Studiu de caz:

Persoana ce desfasoara activitati in baza unui contract incheiat conform Codului Civil

Venitul brut obtinut..2.000 lei;

La inchierea contractului persoana nu si-a exercitat optiunea de impozitare a venitului brut .Sa se determine impozitul pe venit retinut la sursa de platitorul de venit.

Raspuns;-nu s-a retinut la sursa nici un impozit, persoana neexercitandu-si optiunea pt. impozitarea prin retinere la sursa

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 78 si 79


108. O persoana fizica a obtinut in luna martie 2008, in baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de proprietate intelectuala, venituri in valoare de 2.000 lei. Stabiliti valoarea impozitului ce trebuie virat statului de catre platitorul de venit in luna aprilie si suma neta incasata de persoana fizica.

Raspuns

Impozit = 10% x 2.000 = 200 lei.

Venit net = 2.000 – 200 = 1.800 lei.

109. Cine sunt considerati contribuabili in cazul impozitului pe venit?

Contribuabili:

a) persoanele fizice rezidente;

b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in

Romania;

c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania;

110. Care este sfera de cuprindere in cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania?

Impozitul pe venit in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania se aplica asupra veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei.


111. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de o persoana pentru a fi considerata in intretinere din punctul de vedere al deducerii personale ce se acorda salariatiilor?

Raspuns:

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane;

b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent

de suprafata.

Art.56 alin 4)-7) din L571/2003 Cod fisacal


112. Potrivit legislatiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice care sunt categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaratia speciala privind veniturile realizate (Formularul 200)?

Raspuns:

Declaratia se completeaza de catre contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din: activitati independente (activitati comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuala), din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole si din transferul titlurilor de valoare.


113 O pers fizica ….Venituri la norma de venit - taximetrie

Raspuns:

Norma de venit (anuala) :75000 => 75000/12=6250/luna

Contributia la asig. de sanatate 6,5% (lunar) : ( 75000:12)x6,5%=406,25/luna =>406/luna

- in cazul impozitarii cu norma pe venit , nu conteaza venitul efectiv realizat si cheltuielile ci doar norma anuala care se impoziteaza cu 16%.

Impozit pe venit anual satbilit confor normei de venit : 75000x16%= 12000

Impozit pe venit plati anticipate trimestrial : 12000:4=3000


114 O pers fizica ….Norma / an 75000 , ven in 2008n sunt 200000 iar c 90000 lei .Venituri din taximetrie- norma de venit

Nu au importanta veniturile si chelt. realizate.

Impozit pe venit anual stabilit conform normei de venit : 75000x16%= 12000

Impozit pe venit de plata trimestrial : 12000:4=3000

termenele la care se achita impozitul pe venit este : 15.03.2008, 15.06.2008, 15.09.2008, 15.12.2008


115 O pers fizica Taxi ..Certif medical Ref. Reducerea normei de venit pe perioada concediului medical de 3 luni.

Norma se reduce proportional cu timpul nelucrat dovedit cu acte.

Corectarea normei pt perioada concediului medical : 75000:12=6250/luna

6250*3=18750( reducere din norma )75000-18750=56250 norma corectat

Impozit pe venit anual stabilit conform normei reduse cu perioada nelucrata : 56250x16%=9000


116. O pers fizica ACTIVIT COMERCIALA .ch cu cot izatie 2000 lei

Determin limita de deductibilit a ch de protocol.

Raspuns:

Cod Fiscal art.48.6 Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

- cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul

Cheltuielile de protocol deductibile : (135000-89000)x2%= 920 => cheltuielile de protocol nedeductibil : 10000-920=9080


117 O pf obt ven .. Determinati limita d ded a CH DE SPONSORIZARE

Raspuns:

Cod Fiscal art.48.5.a : Cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata la fel ca si ptr. Protocol.

Cheltuielile de sponsorizare deductibile : (135000-89000)x5%= 2300

Cheltuielile de sponsorizare nedeductibile : 10000-2300=7700


118 O pf obt ven dintr-o activitate com det ven net in sist real ch cu cotiz la ASOCIATIA COMERCIANTILOR ROMANI . = 2000, protocol 10000 lei. .. DETERMINATI VENITUL NET

Raspuns:

Cod Fiscal art.48.6 Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

- cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul

- cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul


cotizatia deductibila: (135000-89000)x2%= 920 => cotizatia nedeductibila : 2000-920=1080

cheltuielile de protocol deductibil : 920 => cheltuielile de protocol nedeductibil : 10000-920=9080

Venit impozabil : 135000-89000 ch mf – 920 cotiz ACR – 920 protocol=44160

Impozit pe venit: 44160x16%=7065,6

Venit net : 44160-7065,6=37094,4


119 = cu problema de la 118 dar se calc. Chelt cu sponsorizarea de 5% la venitul brut

Raspuns:

- cotizatia deductibila: (135000-89000) x 2%= 920 => cotizatia nedeductibila : 2000-920=1080

- cheltuielile de sponsorizare deductibile : (135000-89000) x 5%= 2300 => cheltuielile de sponsorizare nedeductibile : 10000-2300=7700

Venit impozabil : 135000-89000 – 920 - 2300=42780

Impozit pe venit : 42780x16%=6844,8

Venit net : 42780-6844,8=35935,2


120 O pf activitate com , contabilitate in partia simpla Det impoz pe venit final datorat pt nul 2007

Raspuns:

- cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul

Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.( art. 48.6CF)


Baza de calcul pt sponsorizare: 120000ven vz -(80000ch mf +5600 personal )= 34400

cheltuielile cu burse private deductibile: 34400baza de calcul x 5%=1720

=> cheltuielile cu burse private nedeductibile:4800-1720=3080

Venit anual impozabil: 120000-(80000+5600+1720)=32680

Impozit final : 32680x16%= 5228,8

Impozit de plata : 5228.8-1500(platit anticipat)=3728.8


121.O PF autorizata desf activitate com pt care ven net se det in sist real , contabilitate simpla.Det DIF DEIMPOZIT DE PLATA / DE RECUP PT INTREG ANUL 2007

Raspuns:

Baza de calcul : 120000VEN VZ MF-(80000MF +5600CH PERSONAL)= 34400

cheltuielile cu burse private deductibile: 34400x5%=1720

=> cheltuielile cu burse private nedeductibile:4800-1720=3080

Venit anual impozabil: 120000-(80000+5600+1720)=32680

impozit final : 32680x16%= 5228,8

diferenta de impozit : 5228.8-1500=3728,8


122 O PF desf actvitate in baza UNEI CONVENTII ..DET IMP PE VENIT retinut de SC X IN 2008 PT 10 LUNI LA SAL BRUT DE 1200

Raspuns:

Baza de impozitare : Venitul brut obtinut : 1200x10=12000

Impozitul pe venit :16% x12.000 =1920 lei122. O persoana fizica ce desfasoara activitati in baza unuei conventii incheiate conf. Cod. Civil

Venitul brut lunar obtinut.. 1.200lei;

La inchierea conventiei persona a optat pentru impozitarea venitului brut.Determinati impozitul pe venit retinut de societatea X SRL in 2008 daca venitul brut lunar realizat este in suma de 1200 lei si contractul s-a desfasurat pe o perioada de 10 luni din anul 2008.

Raspuns;


1200 lei x10 luni x 16%=1920 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 78 si 79


123 O pers fizica este angajat ala o sc cu ctr ind de mca cu timp normal.Pe baza ac obt % ven in aprilie 2008

Sal de baza 2500 , indemnizatie conducere 10%, tichete Paste 150 lei , stimulent in natura 10 kg carne pret f tva 10 lei/kg, indemnizatie deplasare interes serviciu 100 lei

Pers are 1 copil in grija– referitor impozitare avantaje. Determinati venitul brut .

Raspuns:

CF art.55:

- Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

- Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei

-daca societatea considera TVA aferent carnii nedeductibil, atunci:

Venitul brut impozabil : 2500+(2500x10% ind conducere) +(10kg carne x10lei/kg) = 2850

-daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci:

Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +(10x10x1,19 )=2869


124 O pers fizica este ang la o sc cu sal baza = 2500, indemniz conducere 10%, tichete cadou Paste 150 lei10 nkg de carne a 10 lei/kg,indemniz deplasare interes de serv 100 lei

Determinati deducerea personala

Raspuns: ORDIN nr. 1016/2005 privind deducerile – se acorda pentru venituri<3000 lei

-daca societatea considera TVA aferent carnii nedeductibil, atunci:

Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +10x10=2850 < 3000 lei, =>beneficiaza de deducere pentru el si copil adica 350 lei deducere pers de baza

-daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci:

Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +10x10x1,19=2869< 3000 lei


125 O pers fizica este ang la o sc cu sal baza = 2500, indemniz conducere 10%, tichete cadou Paste 150 lei10 nkg de carne a 10 lei/kg,indemniz deplasare interes de serv 100 lei

Det impozitul pe venit af sal obt de pf avand date CAS 9.5%, CASS 6.5%, SOMAJ 0.5%

Raspuns:

daca societatea considera TVA aferent carnii nedeductibil, atunci:

Venitul brut : 2500+2500x10%indemn conduc +(10kg carnex10LEI/KG)=2850

CAS :2850x9,5%=271

CASS : 2850x6,5%=185

Somaj : 2850x0,5%=14

Venit net : 2850-271-185-14=2380

deducere personala : deducerea personala : 350 pina la 1000 lei, peste 1000 lei= 350*[1-(2869-1000/2000] =26 VBL

Venit net impozabil : 2380 – 26 DED =2354

impozit : 2354 *16%= 377

Salariu net : 2380 - 377=2003

-daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci

Venitul brut : 2500+2500x10% +10x10x1,19=2869

CAS :2869x9,5%=272,55 =>273

CASS : 2869x6,5%=186,48 => 186

Somaj : 2869x0,5%=14,34 => 14

Venit net : 2869-273-186-14=2396

deducere personala : deducerea personala :350*[1-(2869-1000)/2000]=23

Venit net impozabil : 2369-23=2373

impozit : 2373x16%=380

Salariu net :2396-380=2016126 O pers fizica incheie un ctr de inchiriere a unui apartam la 01 ian 2008 cu 2500lei/luna La 31 12 2008 care chiriasul face modernizari de 10000 lei Det IMPOZITUL SUB FORMA DE PLATI ANTICIPATE cer va fi achitat sub forma de Venit din cedarea folosintei bunurilor

Raspuns:

CF art.62 Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei sau arendei.

Sumele reprezentand plati anticipate se achita in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie se calclleaza fara a lua in calcul modernizarea.

Venit estimat : 2500x12=30.000/luna

Venit impozabil estimat: 30.000 - 25%(chelt.forfetare)=30000-7500=22500

Impozit estimat anual: 22500 x 16%=3600

impozit estimat platit : 3600 : 4=900 lei /trimestru


127 O pers fizica incheie un ctr de inchiriere a unui apartam la 01 ian 2008 cu 2500lei/luna La 31 12 2008 care chiriasul face modernizari de 10000 lei Det IMPOZITUL SUB FORMA DE PLATI ANTICIPATE cer va fi achitat sub forma de Venit din cedarea folosintei bunurilor

Determinarea imp final af ven din cedareab folosintei bunurilor

Raspuns:

CF art.62 Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei sau arendei.

Sumele reprezentand plati anticipate se achita in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.


Venit realizat : 2500x12 +10000=40000

Venit impozabil: 40000-25% (chelt. forfetare)= 30000

Impozit anual : 30000x16%=4800


128 O pers fizica incheie un ctr de inchiriere a unui apartam la 01 ian 2008 cu 2500lei/luna La 31 12 2008 care chiriasul face modernizari de 10000 lei Det IMPOZITUL SUB FORMA DE PLATI ANTICIPATE cer va fi achitat sub forma de Venit din cedarea folosintei bunurilor

Determinarea diferentei de impozit de plata / RECUP AFER LUI 2008

Raspuns:

1       ) Venit estimat : 2500x12=30.000/luna

Venit impozabil estimat: 30.000 - 25%(chelt.forfetare)=30000-7500=22500

Impozit estimat anual: 22500 x 16%=3600

2       )Venit realizat : 2500x12 +10000MODERNIZAREA =40000

Venit impozabil: 40000-25% (chelt. forfetare)= 30000

Impozit anual : 30000x16%=4800


diferenta de plata : 4800-3600=1200129 O pers fizica incheie in 2008 6 contr de inchirere a unor imob astfel

1)     Ctr 1 chirie 1200 lei/luna

2)     Ctr 2 chirie 1700 lei /luna

3)     Ctr 3 chirie 1600 lei / luna

4)     Ctr 4 chirie 2000 lei/luna

5)     Ctr 5 chirie 1900 lei /luna

Met de det a venitului net ?

Raspuns:

( persoanele fizice care anul trecut au obtinut venituri din cedarea folosintei bunurilor si care la data de 31 decembrie 2007 aveau in derulare un numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere sunt impozitate incepand cu 1 ianuarie 2008 potrivit regulilor aferente veniturilor obtinute din activitati independente, si nu conform procedurilor aplicate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor.)

(Daca persoana fizica detine pana la 5 contracte de inchiriere, venitul si impozitul se determina pe fiecare sursa( contract)

Din venitul realizat la fiecare sursa se scad cheltuieli forfetare de 25%)
In problema se dau 6 contracte de inchiriere. Se considera ca persoana fizica realizeaza venituri din ctivitati independente si atunci se determina venitul impozabil prin contabilizarea veniturilor si cheltuielilor in partida simpla onform OMEF 1040/2004. Contribuabilii trebuiau sa declare pina la data de 15 ian . 2008 veniturile estimate pe declaratia estimativa 220.


130 O pf obt in 2008 % ve brute din dobanzi : 1000 lei ct crt , 2000 la dep de 3 ani contit in 30.10.2007, si 500 la obligat municipale

Raspuns:

CF art. 65 Veniturile din dobanzi realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2007 la depozitele la vedere/conturile curente sunt neimpozabile.

Sunt neimpozabile urmatoarele venituri din dobanzi:

a) venituri din dobanzi la depozitele la vedere/conturile curente;

b) venituri din dobanzi aferente titlurilor de stat si obligatiunilor municipale;

c) venituri sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ

- Veniturile sub forma de dobanzi pentru: depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, se impun cu o cota de 16% din suma acestora

=> se impoziteaza doar 2000 : 2000 x 16%=320

DOAR DEP LA VEDERE SUNT NEIMP , CELE LA TERMEN SUNT IMP CU 16%


131 O pers fiz obt in 2008 % ven brute din DIVIDENDE : 1000 lei de la SC ALFA SA SI 2000 lei de la BETA SA

Det imp/ven din INVESTITII care i se va retine pf ?

Raspuns:

impozit pe dividende : 1000x16%=160 la SC Alfa

2000 *16%=320 la SC Beta

Total 480 lei


132 Cine are obl virarii la stat a imp pe ven din dobanzi obt de pf ?

Raspuns : CF art. 67.2

In situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate in baza contractelor civile, impozitul se calculeaza, se retine si se vireaza de catre platitorii de astfel de venituri in momentul platii dobanzii. Impozitul astfel retinut reprezinta impozit final pe venit pentru care contribuabilii nu sunt obligati sa depuna declaratie de venit la organul fiscal competent.


133. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu un apartament in mediul urban intr-un bloc cu 4 etaje si 15 apartamente, construit in anul 1940, cu o suprafata desfasurata de 95 mp. Valoarea impozabila a cladirii este de 669 lei/mp, iar coeficientul de corectie pozitiva determinat pe baza rangului localitatii si zonei din cadrul localitatii este de 2.40.
Determinati impozitul pe cladire care trebuie platit de persoana fizica in contul anului 2008.
Raspuns:

-CF art 251,252 CF

-Valoarea impozabila a cladirii : 95 mp*669=63.555

-Reducere 0.1 a coef. de corectie ( apartament in bloc cu 4 etaje si 15 ap.) : 2.4-0.1=2.30
-Calculam valoarea impozabila a cladirii dupa aplicarea coef. de corectie :63555*2.30=146.176,5
-
Constructie mai veche de 50 ani >> reducere 20% => 146176.5*0.8=116.941,20
- Impozitul pe cladire= valoarea impozabila *cota de impozit :116941.2*0.1%=116.94 =117


133. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu un aprtament in mediul urban intr-un bloc cu 4 etaje si 15 apartamente construit in anul 1940 cu o suprafata desfasurata de 95 mp. Valoarea impozabila a cladirii este de 669 lei/mp, iar coeficientul de corectie pozitiva determinat pe baza rangului localitatii si zonei din cadrul localitatii este

2,40. Determinati impozitul pe cladiri ce trebuie platit de persoana fizica in contul anului 2008.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea suprafetei construite desfasurate

Suprafata construita desfasurata = 95 mp

Pas 2. Determinarea valorii impozabile initiale

Valoare impozabila initiala =95 mp x 669 lei/mp = 63.555 lei

Pas 3. Determinarea coeficientului de corectie

Conform tabelului coeficientul de corectie = 2,40

Cum apartamentul este intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientul de corectie se diminueaza cu 0,10 coeficientul de corectie = 2,40 – 0,10 = 2,30

Pas 4. Determinarea valorii impozabile dupa aplicarea coeficientului de corectie

Valoare impozabila dupa aplicarea coeficientului de corectie = 63.555x 2,30 = 146.176,50 lei

Pas 5. Determinarea reducerii datorate anului terminarii

Blocul are o vechime de peste 50 de ani la data de 01 ianuarie 2008 persoana fizica va beneficia de reducerea valorii impozabile cu 20%

Pas 6. Determinarea valorii impozabile dupa aplicarea reducerii datorata anului terminarii

Valoarea impozabila dupa aplicarea reducerii datorata anului terminarii = 146.176,50 - 146.176,50x 20% = 116.941,20 lei.

Pas 7. Determinarea majorarii datorate suprafetelor mari

Suprafata construita nu depaseste 150 mp, deci nu se va aplica majorare datorita suprafesei mari.

Pas 8. Determinarea valorii impozabile finale

Valoarea impozabila finala = 116.941,20 lei.

Pas 9. Determinarea impozitului de plata

Impozit = 0,1% x 116.941,20 = 117 lei


134. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu o casa in Bucuresti cu valoare impozabila de 669 lei/mp si suprafata utila de 80 mp, construita in anul 2005. La 15 aprilie 2008 persoana fizica mai achizitioneaza tot in Bucuresti, un apartament intr-un bloc cu 2 etaje si 5 apartamente cu o suprafata desfasurata de 50 mp, valoare

impozabila 669 lei/mp, construit in anul 2006. Incepand cu 01 iulie 2008 persoana fizica da spre inchiriere noul apartament, pentru care incheie un contract de inchiriere pe 3 ani. Coeficientul de corectie este 2,60.

Determinati impozitul pe cladiri ce trebuie platit de persoana fizica separat pentru casa si apartament.

Raspuns:

a)pentru casa

Pas 1. Determinarea suprafetei desfasurate

Suprafata desfasurata construita = 80 mp supr utila x 1,2 = 96 mp

Pas 2. Determinarea valorii impozabile

Valoarea impozabila = 96 x 669 = 64.224 lei

Pas 3. Aplicarea coeficientului de corectie

Valoarea impozabila = 64.224 x 2,60 = 166.982,4 lei

Pas 4. Aplicarea reducerii datorate anului terminarii

Pentru ca vechimea casei este de numai 2 ani persoana fizica nu va beneficia de reducerea valorii impozabile datorita anului terminarii

Pas 5. Aplicarea majorarii datorate suprafetelor mari

Deoarece suprafata construita nu depaseste 150 mp, nu se va aplica majorare datorita suprafetei mari.

Pas 6. Determinarea impozitului anual

Impozit anual = 166.982,4 x 0,1% = 167 lei

Pas 7. Determinarea impozitului de plata

Impozitul de plata = impozitul anual = 167 lei

b)pentru apartament

Pas 1. Determinarea suprafetei desfasurate

Suprafata desfasurata construita = 50 mp

Pas 2. Determinarea valorii impozabile

Valoarea impozabila = 50x 669 = 33.450 lei

Pas 3. Aplicarea coeficientului de corectie

Valoarea impozabila = 33.450 x 2,60 = 86.970 lei

Pas 4. Aplicarea reducerii datorate anului terminarii

Pentru ca vechimea apartamentului este de numai 2 ani persoana fizica nu va beneficia de reducerea valorii impozabile datorita anului terminarii

Pas 5. Aplicarea majorarii datorate suprafetelor mari

Deoarece suprafata construita nu depaseste 150 mp, nu se va aplica majorare datorita suprafetei mari.

Pas 6. Determinarea impozitului anual

Impozit anual = 86.970 x 0,1% = 86,97 lei

Pas 7. Determinarea impozitului de plata

Pentru apartament se va plati impozitul numai pentru perioada mai-decembrie, adica pentru 8 luni. Insa pentru cel de-al doilea imobil valoarea impozitului se majoreaza cu 15%, intrucat este prima cladire in afara celei de domiciliu. Majorarea nu se va aplica in lunile in care imobilul a fost dat spre inchiriere Majorarea se aplica pentru perioada mai-iunie , impozitul de plata = [86,97x 2/12 x 15%(86,97x 2/12 )] + 86,97 x 6/12 = 16,67 + 43,49 = 60,16 =60 lei.

Doua luni benef de 15% marire a imp

Impozit total casa+ apartam = 167+ 60 = 227 lei

135. O societate comerciala are inregistrata in contabilitate o cladire cu o valoare de inventar de 800.000 lei,amortizata integral. Cota de impozit stabilita prin hotarare a Consiliului Local este de 0,5%.

Determinati impozitul pe cladiri ce trebuie platit de respectiva societate comerciala.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea valorii impozabile

Valoarea impozabila este data de valoarea de intrarea a cladirii. In cazul cladirilor amortizate integral, valoarea impozabila se reduce cu 15% (Cod fiscal, art. 253, alin 4)

Valoarea impozabila = 800.000 x (100% - 15%) = 680.000 lei

Pas 2. Determinarea impozitului pe cladiri

Impozitul = 0,5% x 680.000 = 3.400 lei


136. O institutie de invatamant preuniversitar detine un teren in intravilan destinat constructiilor in suprafata de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupati de o cladire. Valoarea impozabila a terenului este de 6148 lei/ha. Determinati impozitul pe teren datorat bugetului local.

Raspuns:

Terenurile apartinand institutiilor de invatamant preuniversitar sunt scutite de la plata impozitului pe teren

(Cod fiscal, art. 257, lit. d) pentru acest teren nu se datoreaza impozit.


137. Care sunt bonificatiile ce pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren?

Raspuns:

Conform legii se poate acorda o bonificatie pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv de pana la 10%, cu conditia ca ea sa fie stabilita prin Hotarare a Consiliului Local. (Cod fiscal, art. 260, alin. 2).


138. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2400 cm3. Valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de 9 lei/200 cm3. Stiind ca persoana fizica a achizitionat automobilul pe data de 18 februarie 2008 determinati cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plata catre bugetul local pentru anul 2008.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea bazei impozabile

Baza impozabila = 2400/200 = 12 fractiuni de 200cm3

Pas 2. Determinarea impozitului pentru intreg anul

Impozitul asupra mijloacelor de transport = 9 x 12 = 108 lei

Pas 3. Determinarea impozitului de plata la buget

Numar luni in care autoturismul a fost detinut = 10

Taxa asupra mijloacelor de transport de plata = 108x 10/12 = 90 lei


139.O persoana fizica detine in proprietate intr-un oras,in anul fiscal 2008,un apartament situat intr-un imobil cu doua etaje,fiecare etaj cu doua apartamente,construit in anul 1990,cu peretii din beton armat,cu instalatii de apa,canalizare,electrice si de incalzire,in suprafata construita desfasurata de 57 m 2 .Localitatea unde se afla imobilul a fost incadrata la rangul II,zona D,cu un coeficient de corectie de 2,10.

Stabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2008,stiind ca valoarea impozabila unitara a fost stabilita de consiliul local la 669 lei/m2,iar plata impozitului se face integral pana la data de 31 martie 2008(prin hotararea consiliului local,pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta in Codul fiscal,de 10%).


Rezolvare:

Impozit annual=57x669x2.1x0.1%=80 lei

Bonificatie=80 x10%= 8 lei

Impozit de plata=80-8=72 lei.


140. In anul fiscal 2008 o persoana fizica detine in proprietate un autoturism inmatriculat in Romania, cu o capacitate cilindrica de 1895cm3. Calculati impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar stiind ca valoarea impozitului unitar este stabilita de consiliul local la 15 lei/200 cm3 sau fractiune de capacitate, iar plata

impozitului se face integral pana pe 31 martie 2008 (prin hotararea onsiliului local, pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta in Codul fiscal, de 10%).

Rezolvare:

Nr unitati de 200 cm3 = 1895/200 = 9.475

Impozit anual = 9.475 x 15 = 142.12 lei

Bonificatie = 142.12 x 10% = 14.12 lei

Impozit de plata = 142.12 – 14.12 = 127.9 lei


141. Cine datoreaza impozitul pe cladiri, respective taxa pe cladiri?

Raspuns:

Impozitul pe cladiri este datorat de proprietarii cladirilor.

Taxa pe cladiri este datorata de persoanele juridice care au concesionate, inchiriate, primite sau luate in folosinta cladiri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.


142. Cum se calculeaza impozitul pe cladiri in cazul in care proprietarul este o persoana fizica ce detine in proprietate doar o cladire?

Raspuns:

In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.

Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/m2 (ajustata cu un coeficient de corectie in functie de rangul localitatii si zona in cadrul localitatii). In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabila a cladirii,se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:

a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1ianuarie a anului fiscal de referinta.

In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.

Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.


143. Cum se calculeaza impozitul pe cladiri in cazul unei persoane juridice?

In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50%inclusiv. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.

In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.


144. Care este scadenta de plata a impozitului pe cladiri?

Raspuns:

31 martie si 30 septembrie


145. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxa pe teren?

Raspuns:

Contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora.

Taxa pe teren este datorata de persoanele care au concesionate, inchiriate, primite sau luate in folosinta cladiri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.


146. Cum se fundamenteaza impozitul pe teren, pentru un teren situat in intravilan, la alta categorie de folosinta decat teren pentru constructii?

Raspuns:

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu impozitul unitar, iar acest rezultat se inmulteste cu un coeficient de corectie.


147. Care sunt contribuabilii in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport?

Persoanele care detin in proprietate un mijloc de transport datoreaza impozitul asupra mijloacelor de transport.

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar.


148. Cum se stabileste cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport in cazul autovehiculelor?

Raspuns:

Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea numarului de unitati de 200 de cm3 sau fractiuni din acestea (determinate prin impartirea capacitatii cilindice la 200, iar rezultatul rotunjit la intreg prin adaugare) cu impozitul unitar.149. O persoana fizica detine ca prima locuinta , in afara celei de domiciliu, o proprietate in mediul urban, avand o suprafata utila de 60 mp, iar valoarea impozabila unitara de 669 lei/mp. La subsol, cladirea are o pivnita nelocuibila, proprietatea contribuabilului, cu o suprafata utila de 8 mp. Cladirea a fost construita in anul 1950, fiind achizitionata de contribuabil la data de 25 ianuarie 2008. Coeficientul de corectie pozitiva a valorii impozabile este de 2.6, iar apartamentul este situat intr-o cladire cu 3 niveluri si 9 apartamente.
Determinati impozitul pe cladiri de plata in 2008 pentru aceasta proprietate a contribuabilului.
Raspuns: Consideram ca suprafata utila= suprafata desfasurata.( Daca nu cunoaste suprafata desfasurata, aceasta se determina prin inmultirea suprafetei utile cu un coieficient de 1.2)
Stabilire suprafata impozabila: 60+8= 68 mp

Impozit cladire:68*669*0,1%*2,6=118,28 =118

Majorat cu 15%- este o cladire in afara celei de locuit:118+15%=118+17,7=136

Reducere cu 20%- vechime mai mare de 50 ani: 136-20%(136)=136-27=109 lei/an

Impozit aferent 11 luni( achizitionata in 25 ian): 109*11/12=99,91=100 lei


??? coef nu se reduce cu 0.1 din 2.6

150. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp, avand o valoare contabila ( de inventar) de 75.000 lei recuperata integral pe calea amortizarii. Cota de impozit pe cladiri stabilita de consiliul local a fost de 1%.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica.
Raspuns:
la amortizare integrala >Reducere valoare impozabila cu 15% => 75.000 - 11250=63.750 <= val. impozabila
Impozit = 63.750*1%=637.5 lei>> 638 lei impozit pe cladire anual

151. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2002 la o valoare de 150.000 lei.
Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.
Raspuns:
Daca cladirile sunt reeval in ultimii 3 ani se aplica cota minima de impunere in caz contrar s aplica cota 2 sau maxim daca nu a reevaluat adica pana la 20% prin hot Consiliului local

150.000*10%(majorare)=15.000 lei

152.
O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2007 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.
Raspuns:

Daca cladirile sunt reeval in ultimii 3 ani se aplica cota intre 0.5 -1.5 % cate 0.5 pe an
150.000*1%=1.500 lei


153. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2007 un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1820 cmc.
Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2008 in conditiile in care impozitul unitar este de 60 lei/ 200 cmc.
Raspuns:
1820/200= 9.1 => 10 fractiuni
10*60=600 lei

154. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2620 cmc, achizitionat la data de 20 mai 2008. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2008.
Raspuns:
2620/200= 13.1 => 14 fractiuni s rotunjeste in plus
14*60 =840 lei/an
Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2008=> 7 luni : 840/12=70 lei/luna
70*7=490 lei de plata in 2008
,

155. O persoana fizica detine incepand cu 10 aprilie 2008 un teren arabil de 10 hectare in extravilan in zona A.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 36 lei/ ha.
Raspuns:
10 ha*36=360 lei/an => 360/12=30 lei/luna
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2008 => 8 luni
8*30=240 lei impozit de plata pentru anul 2008, termen de plata 30 septembrie

156.
O persoana fizica detine incepand cu 10 iunie 2008 un teren arabil in intravilan de 10 hectare.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 20 lei/ha, iar coeficientul de corectie este de 3.00.
Raspuns:

imp = suprafata in ha *imp / hectar* coef corectie
10 ha*20*3=600 lei/an
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2008 => 6 luni
600:12*6=300 lei de plata pentru anul 2008

157.
O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1897 cmc, achizitionat la data de 20 mai 2007. La 15 iunie 2008 persoana fizica vinde autoturismul. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:
1897/200=9.49 fractiuni=10 fractiuni
10*60=600 lei impozit anual
600/12=50 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 iunie 2007 => 7 luni : 7*50=350 lei pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la de la 1 iulie 2008 => 6 luni : 6*50=300 lei pt anul 2008

158
.
O persoana fizica detine o cladire pentru care impozitul anual este de 1.000 lei. Imobilul este singura proprietate a contribuabilului, fiind si locuinta de domiciliu. Stiind ca imobilul a fost achizitionat la data de 15 februarie 2007 si a fost vandut la data de 12 noiembrie 2008, determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:
1000/12= 83.33 lei => 83 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 martie pana la 31 decembrie =>10 luni
83*10=830 lei impozit de plata pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la 1 decembrie 2008 => 11 luni
83*11=913 lei impozit de plata pentru anul 2008


159. O societate comerciala inregistrata in scop de TVA realizeaza in luna mai 2008 urmatoarele operatiuni:

- achizitioneaza 1.000 kg deseuri metale neferoase la pretul de 1,5 lei/kg fara TVA;

- achizitioneaza 2.000 kg fructe la pret de 2,0 lei/kg fara TVA;

- livreaza 1500 kg fructe la pretul de 2,5 lei/kg fara TVA.

Determinati TVA de plata sau de recuperat aferent lunii mai 2008. Toate achizitiile/livrarile se fac pe plan intern de la/catre persoane inregistrate in scop de TVA.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Pentru achizitia de deseuri metale neferoase de la o persoana inregistrata in scop de TVA se aplica masurile de simplificare, conform Art. 160 Cod fiscal, in sensul ca acestea se supun regimului de taxare inversa. Astfel, TVA-ul aferent acestora se trece si la TVA deductibil si la TVA colectat, nefacandu-se insa plati intre furnizor si client pentru acest TVA.

Astfel, TVA deductibil = 1.000des nefer x 1,5x19% + 2.000fructe x 2,0 x 19% = 1.045 lei


Pas 2. Determinarea TVA colectat

TVA colectat = 1.000 x 1,5 x19% + 1500 x 2,5x 19% = 997,5 lei

Pas 3. Determinarea TVA de plata sau de recuperat

Cum TVA deductibil > TVA colectat TVA de recuperat = 1.045 – 997,5 =

= 47,5 lei


160. O persoana juridica inregistrata in scop de TVA ce activeaza in domeniul productiei de mobilier realizeaza in luna iunie 2008 urmatoarele operatiuni:

- achizitii de masa lemnoasa pe picior utilizata ca materie prima 850.000 pret fara TVA;

- achizitii de materiale consumabile in valoare de 250.000, pret fara TVA;

- inregistreaza facturi pentru cazarea personalului trimis in delegatie in valoare de 25.000, fara TVA;

- achizitioneaza produse alcoolice si din tutun destinate activitatii de protocol in valoare de 15.000 fara TVA;

- livreaza produse finite (mobilier) in valoare de 1.450.000 lei, pret cu TVA.

Determinati TVA aferent lunii iunie 2008. Stiind ca la sfarsitul lunii mai 2008 societatea raportase TVA de recuperat in valoare de 2.500 lei, determinati care este valoarea TVA pe care societatea o datoreaza catre bugetul statului la sfarsitul lunii iunie. Toate operatiunile se desfasoara pe plan intern, furnizorii si clientii fiind persoane inregistrate in scop de TVA.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Pentru determinarea TVA deductibil vom analiza fiecare tip de achizitie:

- achizitiile de masa lemnoasa pe picior genereaza un TVA deductibil si un TVA colectat in valoare de 850.000 19% = 161.500 lei;(vezi art.160-masuri de simplificare)

- achizitiile de materiale consumabile genereaza un TVA deductibil de 250.000 x 19% = 47.500 lei;

- prestarea de servicii de cazare se impoziteaza cu cota de 9%, deci, TVA-ul deductibil generat de aceste facturi va fi de 25.000x 9% = 2.250 lei;

- pentru achizitionarea de produse alcoolice si din tutun destinate activitatii de protocol societatea nu are dreptul de deducere a TVA ; nu se inregistreaza TVA deductibil

Deci, TVAdeductibil = 161.500 + 47.500 + 2.250 = 211.250 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat

Pentru determinarea TVA colectat vom analiza fiecare opertiune:

- achizitiile de masa lemnoasa pe picior genereaza un TVA deductibil si un TVA colectat in valoare de

850.000 x 19% = 161.500 lei

- pentru livrarea de produse finite vom aplica cota de TVA recalculata: TVA colectat = 1.450.000 x (19/119) = 231.512,61 lei

Deci, TVAcolectata = 161.500 + 231.512,61 = 393.012,61 lei

Pas 3. Determinarea TVA de plata sau de recuperat aferent lunii iunie 2008

TVA colectat > TVA deductibil TVA de plata = 393.012,61 – 211.250 = 181.762,61 lei

Pas 4. Determinarea TVA de plata la bugetul statului

TVA de plata la buget = 181.762,61 – 2.500 = 179.262,61 lei


161. In luna iulie 2008 o persoana juridica platitoare de TVA realizeaza operatiunile:

- livrari de bunuri pe piata interna in valoare de 220.000 fara TVA, TVA 19%;

- prestari de servicii pe piata interna scutite cu drept de deducere in valoare de 110.000 lei;

- prestari de servicii pe piata interna scutite fara drept de deducere in valoare de 180.000 lei;

- achizitii de marfuri in valoare de 100.000 fara TVA, TVA 19%, destinate in intregime operatiunilor cu

drept de deducere;

- achizitii de materiale consumabile si servicii in valoare de 190.000 lei fara TVA, TVA 19%, din care 70%

sunt destinate activitatilor cu drept de deducere si 30% activitatilor fara drept de deducere.

Determinati TVA de plata in luna iulie 2008

Raspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Intrucat societatea a tinut evidenta aprovizionarilor separat pentru activitatile cu drept de deducere si pentru activitatile fara drept de deducere vom lua in calculul TVA-ului deductibil numai acele achizitii destinate realizarii operatiunilor cu drept de deducere, nefiind necesara utilizarea pro-ratei.

TVA deductibil = 100.000 x 19% +( 190.000 x 70% x 19%) = 44.270 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat

TVA colectat = 220.000x 19% = 41.800 lei

Pas 3. determinarea TVA de plata sau de recuperat aferent lunii iulie 2008

TVA colectat < TVA deductibil TVA de recuperat = 44.270 – 41.800 = 2.470 lei


162. In luna august 2008 o societate platitoare de TVA realizeaza urmatoarele operatiuni:

- exporturi (in afara Comunitatii) in valoare de 400.000 lei;

- livrari de bunuri pe piata interna in valoare de 250.000 lei fara TVA, TVA 19%;

- prestari de servicii pe piata interna scutite fara drept de deducere in valoare de 200.000 lei;

- achizitii de materii prime si materiale consumabile de pe piata interna in valoare de 600.000 lei fara TVA,

TVA 19%, destinate realizarii activitatilor firmei;.

- beneficiaza de prestari servicii de la terti in valoare de 560.000 lei, pret cu TVA, TVA 19%(=> achizitie serv)

Determinati TVA de plata catre bugetul statului in luna august 2008.


Raspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Intrucat societatea nu a reflectat separat achizitiile destinate operatiunilor cu drept de deducere si cele destinate operatiunilor fara drept de deducere, vom calcula TVA deductibil aferent tuturor achizitiilor si apoi, pe baza proratei,

TVA ce poate fi dedus .

TVA deductibil = 600.000achiz mp x 19% + 560.000 x (19/119) = 203.411,77 lei

Pro rata = (livrari cu drept de deducere) / (total livrari) = (400.000 + 250.000) / (400.000 + 250.000 + 200.000) = 650.000 / 850.000 = 76,47%

TVA ce poate fi dedus = 203.411,77 x 76,47% = 155.548,98 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat

La export TVA = 0

TVA colectat = 250.000 livr bunuri x 19% = 47.500 lei

Pas 3. Determinarea TVA de plata sau de recuperat

TVA colectat < TVA ce poate fi dedus = TVA de recuperat = 155.548,98 – 47.500 = 108.048,98 lei


163. Agentul economic X achizitioneaza de la producatorul Y o cantitate de 1.000 perechi de pantofi la pretul de productie de 250 lei / pereche, pret fara TVA. Producatorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru aceasta comanda. Agentul economic X aplica un adaos comercial de 30% la pretul de achizitie al pantofilor dupa care vinde 800 de perechi agentului economic W si 200 de perechi agentului economic Z. Intrucat agentul economic W este un vechi client, X decide sa-i acorde un discount de 5% la vanzarea celor 800 perechi de pantofi.

Stiind ca toti agentii economici participanti la circuit sunt inregistrati in scop de TVA Romania, iar toate operatiunile au loc in Romania, determinati TVA de plata sau de recuperat pentru agentul economic X.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Pret de productie pantofi = 250 lei / pereche

Discount = 10%

Pret de achizitie fara TVA = 250 – 250 x 10% = 225 lei / pereche

TVA deductibil = 225 x 1.000 x 19% = 42.750 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat

Pret achizitie = 225 lei / pereche

Adaos comercial = 225x 30% = 67,5 lei / pereche

Pret vanzare fara TVA = 292,5 lei / pereche

Pentru vanzarea catre W: Pret vanzare = 292,5 lei/pereche

Discount = 5% x 292,5 = 14,63 lei/pereche

Pret vanzare fara TVA = 277,87 lei / pereche

TVA colectat = 277,87x 800 x19% = 42.236,24 lei

Pentru vanzarea catre Z: Pret vanzare = 292,5 lei / pereche

TVA colectat = 292,5 x 200 x19% = 11.115 lei

TVA colectat = 42.236,24 + 11.115 = 53.351,24 lei . 53.351 lei

Pas 3. Determinarea TVA de plata sau de recuperat

TVA colectat > TVA deductibil TVA de plata = 53.351 – 42.750 = 10.601 lei


164. O societate comerciala achizitioneaza un mijloc fix pentru care plateste un avans de 30% din valoare in luna iulie 2008, urmand ca restul de 70% sa fie achitat in luna septembrie, atunci cand mijlocul fix ii este livrat. Factura este facuta pentru intraga valoare in luna iulie 2007. Daca valoarea mijlocului fix este de 500.000 lei, pret fara

TVA, determinati TVA-ul deductibil aferent lunii iulie 2008.

Raspuns:

TVA devine exigibila la data facturii astfel ca societatea isi inregistreaza in luna iulie 2008 un TVA deductibil de 500.000x 19% = 95.000 lei.


165. O societate comerciala achizitioneaza in luna martie marfuri in valoare de 40.000 lei fara TVA pe care le achita in proportie de 60% in luna martie si 40% in luna aprilie. Tot in luna martie ea factureaza catre clienti marfuri in valoare de 50.000 lei pret fara TVA pentru care va primi contravaloarea integral in luna aprilie. Determinati TVA

de plata sau de recuperat aferent lunii aprilie, stiind ca toate operatiunile au loc in Romania, intre persoane inregistrate in scop de TVA in Romania.

Raspuns:

TVA devine exigibila la data livrarii sau data facturarii. Astfel, TVA-ul aferent achizitiilor este exigibil in luna martie, iar TVA-ul aferent livrarilor este exigibil tot in luna martie , pentru luna aprilie societatea nu are de platit sau de recuperat, intrucat ea nu a desfasurat operatiuni impozabile cu exigibilitate in luna aprilie.


166. In cadrul unei societati comerciale inregistrate in scop de TVA in Romania au loc urmatoarele operatiuni in luna iunie 2008:

- emiterea de facturi in valoare de 30.000 lei fara TVA, cota 19% pentru livrarea de bunuri in Romania;

- emiterea de facturi in valoare de 10.000 lei fara TVA, cota 19% pentru prestarea de servicii avand locul in Romania;

- achizitia din Romania, de la furnizorii interni, de bunuri in valoare de 25.000 lei, cota TVA 19%;

- primirea facturii de 1.500 lei fara TVA privind rata 15 de plata aferenta achizitionarii unui utilaj cu plata in rate de pe piata interna (contractul a fost incheiat in 2006);

- primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un automobil contractat in luna februarie 2007 prin leasing extern din Franta, in valoare de 280 euro, inclusiv TVA francez in cota de 19,6%. Conform contractului, data de plata este de 15 a fiecarei luni.

Cursul de schimb este 3,3 lei/euro

Determinati:

a) TVA deductibil;

b) TVA colectat;

c) TVA de plata sau de recuperat.

Raspuns:

a) Determinarea TVA deductibil

Pentru bunurile achizitionate in rate prin contracte incheiate inainte de 31.12.2006, TVA devine exigibila la data platii fiecarei rate (Cod Fiscal, art. 161, alin (15)).

Pentru operatiunile leasing extern pentru mijloace de transport, locul prestarii este unde este stabilit prestatorul (Cod Fiscal, art. 133, alin (1)).

TVA deductibil = 25.000 x 19% + 1.500 x 19% = = 5.035 lei

b) Determinarea TVA colectat

TVA colectat = 30.000 x 19% + 10.000x 19% = 7.600 lei

c) Determinarea TVA de plata

TVA de plata = 7.600 – 5.035 = 2.565 lei


167. Selectati dintre operatiunile prezentate mai jos acele operatiuni pentru care se aplica cota redusa de TVA de9%:

- prestari de servicii medicale;

- livrari de produse ortopedice;

- livrarile de organe, de sange si de lapte de provenienta umana;

- livrarea de manuale scolare;

- activitatea de invatamant;

- dreptul de intrare la muzee;

- cazarea in cadrul sectorului hotelier;

Raspuns:

Operatiunile pentru care se aplica cota redusa de 9% sunt:

- livrari de produse ortopedice;

- livrarea de manuale scolare;

- dreptul de intrare la muzee;

- cazarea in cadrul sectorului hotelier.

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 140, alin 2


168. O societate comerciala A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticla la un pret de productie de 8 lei/sticla. Societatea A vinde catre societatea B cele 2.000 de sticle in luna aprilie 2008. Valoarea accizei specifice pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl. produs, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro.

Determinati valoarea accizei si a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie sa le declare societatea B la administratia financiara, daca B nu mai realizeaza nici o alta operatiune in luna aprilie 2008.

Raspuns:

Societatea B este comerciant, nu producator, ca urmare ea nu are obligatii declarative in ceea ce priveste accizele.

Pentru determinarea TVA-ului de declarat trebuie sa determinam pretul fara TVA la care B va cumpara de la A. Acest pret = Pret de productie + Acciza

Pret de achizitie fara TVA = (2.000x 8) + (34,05x 3,3 x 2.000x 0,75 / 100) = 16.000 + 1685,48 = 17.685,48 lei

TVA deductibil = 17.685,48 x 19% = 3.360 lei

Deci societatea trebuie sa declare un TVA de recuperat de 3.360 lei.

Sau 8 lei + 0,84 acciza = 8.84 cost pe sticla de 0.75l169. La inventarierea de la sfarsitul exercitiului financiar 2007 se constata lipsa unui mijloc fix in valoare de20.000 lei care a fost amortizat in proportie de 30%,lipsa nefiind imputabila. Explicati tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA.

Raspuns

Bunul constatat lipsa in gestiune si neimputabil este o livrare catre sine pentru care societatea comerciala trebuie sa colecteze TVA.

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 128 (4), art. 155 (2) si HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul VI -TVA,

pct. 70 (1) si (2).

Dreptul de ajustare (de deducere) dispare dupa 5 ani

Pot exista 2 situatii :

A)    M fix a fost utilizat pe o perioada mai < decat cea stabilita in codul fiscal de bun de capital( 5 sau 20 de ani) in acest caz societatea fiind obligate sa procedeze la ajustarea dreptului de deducere astfel :

Tva ded de la achiz / dur prev cf Codului Fiscal (5 sau 20 de ani ) = ajustarea anuala

Pt fiecare din anii ramasi de neutilizare se va colecta TVA afferent

635 = 4427 (ajustare anuala )

Cal si inreg se fac lunar

B) Daca bumul a fost scos din gestiune dupa trecerea celor 5 ani respective 20 nu mai exista implicatii dpdpv al TVA -ULUI


170. Un furnizor acorda clientului sau in momentul facturarii marfurilor o reducere comerciala. Sa se determine TVA aferenta marfurilor vandute de catre furnizor, cunoscand urmatoarele:

Pret de vanzare .2.000 lei

Rabat 10% acordat marfurilor vandute.

Raspuns: =342 lei

Metodologia de calcul:

Pret de vanzare .2.000 lei

Rabat 10% (2.000 lei x 10%) 200 lei

Baza de impozitare TVA.1.800 lei

(2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei)

TVA 19% (1.800 lei x 19%)..342 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art.137 (3).


171. Un furnizor acorda clientului sau in momentul facturarii marfurilor reduceri comerciale.

Sa se calculeze TVA aferenta marfurilor vandute de catre furnizor, cunoscand urmatoarele:

Pret de vanzare .2.000 lei

Rabat 10% si remiza 5% acordate marfurilor vandute.

Raspuns: 325 lei

Metodologia de calcul:

Pret de vanzare .2.000 lei

-Rabat 10% (2.000 lei x 10%) (200 lei)

VAL COMERCIALA..1.800 lei(2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei)

-Remiza 5% (1.800 lei x 5%) (90 lei)

VAL COMERC NETA ….1.710 lei (1.800 lei – 90 lei = 1.710 lei)

TVA 19% (1.710 lei x 19%)..325 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 137 (3).


172. Se importa din SUA produse finite spre a fi comercializate.

Sa se calculeze TVA datorata in vama, in conditiile in care se cunosc urmatoarele date:

Valoarea in vama a marfurilor 100.000 lei;

Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%.

Importatorul nu beneficiaza de certificat de amanare la plata TVA in vama.

Raspuns: 20.995 lei

Metodologia de calcul:

Valoarea in vama a marfurilor 100.000 lei

Taxa vamala10% (100.000 lei x 10%) 10.000lei

Comision vamal 0,5% (100.000 lei x 0,5%) ..500 lei

Total baza de impozitare TVA110.500 lei

TVA 19% (110.500 lei x 19%)..20995 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 139


173. Se importa din SUA produse finite spre a fi comercializate. Sa se calculeze TVA datorata in vama, in conditiile in care se cunosc urmatoarele date:

Valoarea in vama a marfurilor .. 100.000 lei;

Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%, acciza 30%

Importatorul nu beneficiaza de certificat de amanare la plata TVA in vama.

Raspuns:

Valoarea in vama a marfurilor .100.000 lei

Taxa vamala10% (100.000 lei x 10%) 10.000 lei

Comision vamal 0,5% (100.000 lei x 0,5%) ..500 lei

Total 110.500 lei

Acciza 30% (110.500 lei x 30%).33.150 lei

Total baza de impozitare TVA.143..650 lei

TVA 19% (143.650 lei x 19%)..27.294 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 139


174. O societate comerciala realizeaza din productia interna artcole de cristal.

Sa se calculeze TVA, cunoscand urmatoarele date: pret de livrare, mai putin accizele, al produselor 20.000 lei, acciza 55%.

Raspuns: 5.890 lei

Pret de livrare al produselor .20.000 lei

Acciza aplicabila 55% (20.000 lei x 55%).11.000 lei

Total baza de impozitare TVA.31.000 lei

TVA 19% (31.000 lei x 19%)..5.890 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 137


175. Sa se determine pro-rata cunoscandu-se urmatoarele date:

Venituri obtinute din operatiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;

Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere 57.500 lei.

Raspuns: 67%

Venituri obtinute din operatiuni care dau drept de deducere.115.000 lei

Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere. 57.500 lei.

Pro-rata. =115.000/(115.000 +57.500) 67%

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 147 (6) si (7).


176. Sa se determine TVA de dedus aplicand pro-rata, cunoscand urmatoarele date:

Venituri obtinute din operatiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;

Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere 57.500 lei;

Bunuri si servicii achizitionate atat pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere, cat si de operatiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei.

Raspuns: 127 lei


I. Determinarea pro-rata

Venituri obtinute din operatiuni care dau drept de deducere.115.000 lei

Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere. 57.500 lei.

Pro-rata.(115.000/(115.000 +57.000) .. 67%


II. Determinarea TVA de dedus127 lei

190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus

190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibila

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 147 (6) - (11)


177. Sa se determine TVA de plata, cunoscand urmatoarele date:

Venituri obtinute din operatiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;

Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere 57.500 lei;

Bunuri si servicii achizitionate atat pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere, cat si de operatiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei;

Bunuri si servicii achizitionate destinate exclusiv realizarii de operatiuni care dau drept de deducere 119.000 lei, din care TVA 19.000 lei;

Raspuns: 2.723 lei

Metodologia de calcul:

I. Determinarea pro-rata

Venituri obtinute din operatiuni care dau drept de deducere.115.000 lei

Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere. 57.500 lei.

Pro-rata. 67%

II. Determinarea TVA de dedus.127 lei

190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus

190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibila

III. Determinarea TVA de plata


TVA colectata. (115.000 lei x 19%)21.850 lei

TVA deductibila.(19.000 lei + 127 lei )..19.127 lei

TVA de plata (21.850 lei – 19.127 lei = 2.723 lei)..2.723 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 147 (6) - (11) si art. 1471


178. La data de 31 martie 2007 din evidentele contabile s-au centralizat urmatoarele date:

TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..3.230 lei

TVA colectata ..7.460 lei

TVA deductibilia 2.850 lei

Societatea obtine numai venituri din operatiuni care dau drept de deducere. Sa se calculeze TVA care rezulta din regularizarea datelor la sfarsitul lunii.

Raspuns: 1.380 lei

Metodologia de calcul:

4427= 7.460 lei

4426= 2.850 lei

TVA de plata in luna martie 2007 = 4.610 lei

TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..3.230 lei

TVA de plata la 31 martie 2007 : (4.610 lei – 3.230 lei) = 1.380 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1471


179. Ce tipuri de operatiuni intra in sfera de aplicare a TVA?

Raspuns:

In sfera de aplicare a Tva in Romania intra: livrarile de bunuri (la intern, intracomunitare, exportul), achizitiile intracomunitare, prestarile de servicii si importul.


180. Care sunt cotele de TVA in Romania?

Raspuns:

Cotele de TVA sunt 19% si 9%. Mai pot exista operatiuni scutite cu sau fara drept de deducere, precum si operatiuni neimpozabile in Romania.


181. Cand devine exigibila taxa pe valoarea adaugata in cazul achizitiilor intracomunitare?

Raspuns:-art.135 ali 2) si3) din codul fiscal

-alin.2):”in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15 zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator”.

-alin 3):”prin exceptie de la prevederile alin 2,exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazuta in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art.155(1), daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15 zi a lunii urmatoare faptului generator.

Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare

categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

a) activitati independente;

b) salarii;

c) cedarea folosintei bunurilor;

d) investitii;

e) pensii;

f) activitati agricole;

………………..LISPSA PANA LA 212 ………………………………………………………………………………..

182 SC ALFA (ROMANIA) VINDE LUI BETA (UNGARIA ) FRUCTE Ce operat treb real de ALFa si conditiile pt care alfa sa factureze scutit cu drept de deducere ?

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu

transport : Ro------ Hu


SC ALFA din RO => realizeaza Livrare intracomunitara pentru ca bunurile sunt transportate din Ro in Hu => , neimpozabil in Ro, scutit cu drept de deducere

Conditii de scutire:- Beta comunica cod de TVA din HU

bunurile sunt transportate din Ro in Hu


183 transport de la Buzau la Oradea

alfa : pers impozabila, inreg. in scop de tva in ro

Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu dar are un sediu permanent in Oradea

Raspuns: NU este Livrare InterComunitara- se factureaza cu TVA deoarece bunurile nu sunt transportate din Ro in HU ci sunt transportate la sediul Beta din Oradea. .

Operatiunea ar fi scutita cu drept de deducerea daca bunurile ar fi trnsportate din Ro in Hu si SC Beta comunica cod de Hu.


184 transport : Ro------ Franta

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu CE TRANSMITE CODUL DE TVA DIN UNGARIA

Nu este corecta factura. Trebuia facuta factura fara TVA deoarece sunt indeplinite conditiile de scutire:

  1. bunurile sunt transportate din Ro in Fr.
  2. beneficiarul a comunicat cod de TVA din alt STATMEMBRU ( Hu), cu toate ca bunurile au fost transportate in Franta

In aceasta situatie are loc o Livrare InterComunitara in Ro si o Achizitie intercomunitara in Franta unde SC Beta din HU va trebui ulterior sa se inregistreze si sa declare Achizitie intercomunitara in Franta .

In cazul livrarii intercom locul livrarii este locul unde incepe transportul si locul Achizitie intercomunitara este locul unde se termina transportul. Intre SM diferite

Varianta corecta ar fi sa factureze fara TVA cu mentiunea “ scutit cu drept de deducere”

185 care sunt con in care sc gama (portu) a fact cu cond “scutit cu dr de ded “

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia

transport : Portugalia------ RO

Conditiile sunt indeplinite pentru ca SC Gama din Portugalia sa factureze scutit cu drept de deducere catre SC Alfa din Ro daca :

a.     Alfa comunica cod de TVA din RO unde are loc AIC                    

b.     Bunurile sunt transportate din Portugalia in Ro.


186

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia

transport : Portugalia------ RO

SC Alfa SRL face o AIC in Ro. Primeste factura fara TVA de la SC Gama din Portugalia unde are loc LIC.

In Ro SC Alfa aplica taxarea inversa 4426=4427, cu 4426 deductibil integral pentru ca bunurile sunt destinate realizarii de operatiuni taxabile; inregistreaza TVA in Decontul de TVA la rindurile corespunzatoare AIC ( 4 si 14) si depune Declaratia recapitulativa 390.


187

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia

transport : Portugalia------ RO

In Ro SC ALFA face AIC la care aplica taxarea inversa si o declara in Decont 300 si Declaratia recapitulativa 390. ( Bunurile sunt transportate din Port. in Ro)188

X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Z: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania

transport : RO------ Germania

Operatiunea de livrare din Ro de la SC X, in Germania la SC Z reprezinta LIC, neimpozabila in Ro si factura se va emite fara TVA, scutit cu drept de deducere, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

bunurile sunt transportate din Ro in Germ.

Sc Z a comunicat codul de TVA din Germ.

Daca SC Z nu comunica cod de TVA din Germania dar stim ca exista transport, SC X va emite factura cu TVA din Ro de 19%, TVA inscris pe factura 1900 ( 10000*19%)189

Alfa : pers neimpozabila=intreprindere mica in RO (aplica reg.special de scutire, CA< 35000 euro,Grupul G4)

Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania

transport : RO------ Germania

SC Alfa SRL- va emite factura fara TVA deoarece nu este inregistrata in scopuri de TVA.

- are cod fiscal fara Ro ( nu este inreg. in scopuri de TVA)190

Beta SRL Buc.cu cod de TVA vinde televizore catre SC Gama din Franta care este inregistrata si in Ro.

Televizoarele in val. de 200.000 lei sunt transportate din Bucuresti la un depozit al SC Gama din Iasi.

NU are loc o LIC pentru ca bunurile nu sunt transportate in alt SM. Se va face factura cu TVA de 19 % pentru ca are loc o livrare pe teritoriul Ro. Bunurile sunt puse la dispozitia beneficiarului in Ro. Locul livrarii este in Ro. Suma TVA inscrisa pe factura 38.000 lei ( 200000*19%)191

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

BBB: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Franta

transport : RO------ Germania

In Ro are loc o LIC de la sediul SC Alfa din Ro catre BBB care a comunicat cod de TVA din Franta dar bunurile sunt transportate in Germania.

SC Alfa emite factura fara TVA, scutit cu drept de deducere .

Daca bunurile nu ar fi transportate sau daca BBB nu ar fi comunicat cod de TVA din alt SM atunci operatiunea ar fi cu TVA si suma TVA inscrisa pe factura ar fi de 38.000 lei ( 200000*19%)192

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Ro

Alfa : pers neimpozabila=intreprindere mica in HU=>Grupul G4

transport : RO------ HU

SC Gama face o livrare din Ro in Hu cu TVA pentru ca beneficiarul din HU nu comunica cod de TVA ( nu sunt indeplinite conditiile de scutire). Suma TVA inscrisa pe factura 2850lei (15000 +15000x19%=15000+2850TVA)


193

X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Z: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Marea Britanie

transport : Marea Britanie------ RO

SC X SRL din Ro trebuie sa comunice SC Z din Marea Britanie codul de inreg. in scopuri de TVA in Ro.

In GB are loc LIC iar in Ro are loc AIC.


194

X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Z: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania

transport : Germania---- RO


SC Z din Germania face factura fara TVA, este LIC in Germania, scutita cu drept de deducere pentru ca sunt indeplinite cond de scutire : - X comunica cod de Ro

- bunurile sunt transportate din Germ. In Ro.

In Ro are loc AIC , SC X inregistreaza 4426=4427 suma de 6840 lei ( 10000 euro *3,6*19%= 6840)


195.

SC X SRL din RO achizitioneaza piese de la SC XYZ din HU care este inreg. si in Ro

Transportul bunurilor de la Satu Mare ( depozitul SC XYZ din HU) la SC X din Ploiesti.

Are loc o livrare pe teritoriul Ro, cu TVA Ro de 19 %, pentru ca bunurile sunt transportate de la Satu Mare la Ploiesti

Suma TVA inscrisa pe factura emisa de SC XYZ din Hu este de 3420 lei ( 5000 euro *3,6* 19%)


196

Beta : pers neimpozabila=intreprindere mica in RO, neinreg. in scop de TVA in RO=>Grupul G4 , achizitioneaza mobilier de 25000 euro

Alfa: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Franta

transport : Franta---- RO


Beta

- intreprindere mica in RO, neinreg. in scop de TVA in RO depaseste plafonul pentr achizitii de 10000euro/an =>trebuie sa se inreg. in scop de TVA in RO pentru AIC conform art. 153^1 din CF .

- comunica codul de TVA RO la SC Alfa din Franta care va emite factura fara TVA fiind indeplinite conditiile de scutire de TVA la livrare( comunicare cod beneficiar si transport).

In Ro SC Beta depune Decont special 301 si plateste TVA de 19 % in suma de 17100 lei ( 25000*3.6*19%= 17100).

SC Beta nu poate aplica taxarea inversa pentru ca este inregistrata in scopuri de TVA numai pentru AIC.

Depune si Declaratia recapit. 390


197

Gama : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO, 3 imprimante la expozitie

transport : RO---- Franta---- RO


LA SC Gama are loc un nontransfer fara tranzactie –(LIC neasimilata ) .Bunurile trebuie evidentiate in registrul nontransferurilor in momentul expeditiei si la intorcere . Nu sunt obligatii declarative din p.d.v al TVA in Decont si Decl. 390.

Daca bunurile nu se intorc non transferul devine transfer( LIC asimilata ).


198

Alfa: se infiinteaza la data de 19.06.2008, intreprindere mica => pers. neimpozabila =>nu plateste TVA

la 31.12.2008 CA=72000:3,3817 21291,06euro

35000*3.3817=118359 lei / 12 luni

- pe 7 luni : 118359:12*7=69043 lei ( 20416 euro)

20416 euro<21291 euro (69.043lei <72000 lei) care reprezinta CA realizata , rezulta ca a depasit plafonul si trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in termen de 10 zile de la data depasirii. Devine platitor de TVA cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat in scopuri de TVA .


199

Alfa: 19.06.2008, intreprindere mica => pers. neimpozabila =>nu plateste TVA

31.12.2008 CA=60000:3,3817=17742,56euro => 18000euro pt 7 luni

12luni------X

7luni..18000

X=12x18000/7= 30857,14 =>30857 <35000euro => poate pastra regimul de intreprindere mica


200


Structura de comisionar – Comisionarul, ca persoana impozabila care actioneaza in nume propriu dar in contul altei persoane, este considerat din punct de vedere al TVA cumparator-revanzator al bunurilor sau prestarilor de servicii . Intermediarul care actioneaza in calitate de intermediar se considera ca el insisi a livrat bunurile sau a prestat serviciile ( art. 128.2 si 129.2 din CF).


201

In cazul unei livrari catre sine cf. art. 128 alin.4 din CF, documentul pe baza caruia se colecteaza TVA este Autofactura

CF art. 1551 : Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei, trebuie sa autofactureze, pana cel mai tarziu in a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei,202

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , servicii transport

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Polonia

transport : Bucuresti------ Timisoara


Transportul de la Bucuresti la Timisoara are loc pe teritoriul Ro.

Beneficiarul a comunicat codul sau de TVA din Polonia dar bunurile nu sunt transportate in alt SM.

Nu sunt indeplinite conditiile de scutire( cod beneficiar SM si transport in alt SM)

Ca urmare SC Alfa va emite factura cu TVA 19%. 10000*19%=1900 lei TVA inregistrat pe factura.


203

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , transport intracomunitar

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in PL

transport : Bucuresti------ Berlin

SC Alfa face transport intracomunitar cu locul de plecare din Ro si locul de sosire in Berlin ( altSM) .Operatiunea este scutita de TVA in Ro pentru ca beneficiarul a comunicat un cod valabil de TVA din alt SM ( Polonia) diferit de al prestatorului.

Pe factura SC Alfa va face mentiunea “ scutit cu drept de deucere”204

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , transport intracomunitar

Teta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

transport : Bucuresti------ Berlin

Este TIC cu locul de plecare in Ro si locul de sosire in Germania.

Operatiunea nu este scutita in Ro pentru ca beneficiarul nu comunica prestatorului un cod valabil de TVA din alt SM diferit de cel al prestatorului.

SC Teta din Polonia a comunicat cod Ro ca urmare va primi de la SC Alfa SRL factura cu TVA in valoare de 1900 lei (10000*19%)


205

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , consultanta contabila

Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in PL, nu are sediu fix sau permanent in RO

Este serviciu intangibil prestat de SC Alfa SRL din Ro catre o persoana impozabila din Polonia (art.133.2.g). SC Gama , persoana impozabila, nu trebuie sa comunice codul sau de TVA din SM.

SC Alfa face factura fara TVA, pe factura va face mentiunea scutit cu drept de deducere.206

Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , consultanta contabila

Gama: pers neimpozabila=intreprinderi mici, nu are sediu fix sau permanent in PL


SC Alfa SRL presteaza servicii intangibile ( art.133.2.g) catre o persoana impozabila din Polonia. Serviciul va fi facturat fara TVA chiar daca beneficiarul, persoana impozabila din Polonia nu este inregistrata in scopuri de TVA in Polonia. Pe factura emisa de SC Alfa SRL se face mentiunea “ scutit cu drept de deducere” neimpozabil in Ro.207

Alfa : pers neimpozabila, neinreg. in scop de TVA in RO => op. scutite fara drept de deducere

Gama: pers impozabila, stabilita PL, inreg. in scop de TVA in PL, nu are sediu fix sau permanent in RO, consultanta contabila.

SC Alfa SRL beneficiaza de servicii intangibile prestate de SC Gama din Polonia care este pers.impoz. inregistrata in scopuri de TVA in Polonia. Locul prestarii in cazul serviciilor intangibile este in Ro. unde beneficiarul SC Alfa este stabilit. SC Alfa primeste factura fara TVA de la prestatorul din Polonia dar va fi obligata la plata TVA in Ro. SC Alfa SRL depune Decont special 301 si plateste TVA in Ro in suma de 820.8 lei( 1200euro*3.6*19%=820.8 lei)


208

Alfa: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO, inchiriaza cladire

Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

Inspectorii nu au procedat corect pentru ca Normele de aplicare a Codului Fiscal, art. 160, prevad ca depunerea cu intarziere a notificarii nu anuleaza dreptul de deducere la beneficiar daca pe notificare a mentionat data de la care opteaza pentru plata TVA la inchirieri.209. Termenele de depunere a declaratiei recapitulative de TVA

Raspuns 

Declaratia se depune de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA, in conditiile art. 156.4 din Codul Fiscal, care au efectuat in trimestrul de raportare livrari, achizitii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau livrari si achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare

Declaratia recapitulativa se depune trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului, la organul fiscal competent. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, depun declaratia recapitulativa numai in trimestrul de raportare in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri, precum si pentru livrarile si achizitiile de bunuri in cadrul unei operatiuni triunghiulare efectuate.


210. Achizitie combustibil in HU- se declara ?

Raspuns 

Nu.pentru ca nu este AIC . In Hu a avut loc o livrare locala cu TVA HU pentru care directorul a primit un bon sau o factura cu TVA HU care in Ro se inregistreaza pe cheltuieli.


211.

pers fizica, RO, achizitie mijloace de transport din Germania si le revinde.


Persoana fizica care achizitioneaza in scopul revanzarii autoturisme si desfasoara activitati cu caracter de continuitate devine persoana impozabila. Dupa depasirea plafonului de 35000 euro, persoana fizica ( persoana impozabila) este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA .212 Un agent economic importa din America de Sud 10.000 sticle alcool etilic concentratie 50%, de 0,5 l/sticla la pret extern de 100 euro/sticla, nefiind plasate in regim suspensiv. Acciza specifica pentru alcool etilic este de 750 euro/hl alcool pur. Cursul de schimb este 3,3 lei/euro.

Determinati valoarea accizei care trebuie platita in vama

Raspuns:

Acciza = 750 * 3,3 * [(10.000 * 0,5) / 100] * 50% = 61.875 lei


213. O societate comerciala produce in luna mai 2008 2.000 pachete tigari cu 10 tigari in pachet. Acciza pentru tigari este de 50 euro/1000 tigari, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro. Cat este acciza datorata la bugetul de stat pentru productia realizata, daca tigarile sunt eliberate in consum in luna mai 2008?

Raspuns:

Acciza = 50 x 3,3 x (2.000 x 10)/1.000 =3300 lei


214. Precizati produsele pentru care se aplica accize armonizate.

Raspuns:

Accizele armonizate se datoreaza pentru:

- bere;

- vinuri;

- bauturi fermentate, altele decat berea si vinurile;

- produse intermediare;

- alcool etilic;

- tutun prelucrat;

- produse energetice;

- energie electrica.

Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 162


215. Un agent economic importa in 2008 din Rusia 40 bucati articole din cristal al un pret de producator de 50 euro/bucata. Cheltuielile cu transportul extern al acestor produse au fost de 500 euro. Pentru aceste produse taxa vamala este de 20%, comisionul vamal de 0,5%, iar acciza de 55%. Determinati valoarea accizei ce trebuie platita in vama, daca cursul de schimb este 3,3 lei/euro

Raspuns:

Valoarea in vama = 40 x 50 x 3,3 + 500 x 3,3 = 6.600 + 1.650 = 8.250 lei

Taxa vamala = 20% x 8.250 = 1.650 lei

Comisionul vamal = 0,5% x 8.250 = 41,25 lei

Acciza = 55% x (8.250 + 1.650 + 41,25) = 5.468 lei


216. O societate realizeaza din productia interna bijuterii din aur, cu exceptia verghetelor. Pretul de livrare, mai putin accizele, al produselor este de 8.000 lei. Acciza care se aplica conform Codului Fiscal este de 15%.

Sa se determine valoarea de facturare fara TVA a produselor, inclusiv acciza.

Raspuns: 9.200 lei

Metodologia de calcul:

Baza de impozitare – Pretul de livrare, mai putin accizele8.000 lei

Acciza aplicabila (15% x 8.000 lei)..1.200 lei

Valoarea de facturare fara TVA, inclusiv acciza . 9.200 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 208


217. Se importa din Canada produse de parfumerie pentru a fi comercializate.

Sa se caluleze valoarea accizei in conditiile in care se cunosc umratoarele date: Valoarea in vama 180.000 lei, taxa vamala 10%, comision vamal 0,5%, acciza 35%.

Raspuns: 69.615 lei

Valoarea in vama a produselor .180.000 lei

Taxa vamala10% (180.000 lei x 10%) 18.000 lei

Comision vamal 0,5% (180.000 lei x 0,5%) ..900 lei

Total 198.900 lei

Acciza 35% (198.900 lei x 35%).69.615 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 208


218. In luna martie 2008 un agent economic producator de bere a inregistrat o productie de 10.000 hl, cu o concentratie alcoolica de 4,5% si un numar de 6 grade Plato. Stabiliti acciza datorata de producator stiind ca acciza unitara este 0,43 euro/ 1 hl grad Plato, iar cursul de schimb din prima zi lucratoare a lunii octombrie 2006 este 1 euro = 3,4 lei.

A = 6 x 0,43 x 3,4 x 10000 = 87.720 lei


219. Care este sfera de aplicare a accizelor armonizate in Romania?

Sfera de aplicare a accizelor armonizate este urmatoarea::

a) berea;

b) vinurile;

c) bauturile fermentate, altele decat berea si vinurile;

d) produsele intermediare;

e) alcoolul etilic;

f) tutunul prelucrat;

g) produsele energetice;

h) energia electrica.

Art.162 L571/2003 Cod fisc.


223. Ce document trebuie sa insoteasca miscarea produselor accizabile in regim suspensiv?

Raspuns:

Documentul administrativ de insotire.

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 195(2) a).


224. Ce documente trebuie sa insoteasca miscarea intracomunitara a produselor accizabile cu acciza platita?

Rasuns:

Factura, precum si documentele de insotire simplificate, dupa caz

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 195(2) b),c).COD PROCEDURA FISCALA


225. Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor si taxelor datorate de contribuabili, altii decat marii contribuabili?

Raspuns:

Cod de procedura fiscala, republicat in iulie 2007, art. 33, alin 1 : „(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal, judetean, local sau al municipiului Bucuresti stabilit prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, in cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa, in conditiile legii.”

Competenta de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisa altui organ fiscal cu acordul contribuabilului si a primului organ fiscal.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 33, alin 1


226. In ce conditii un alt organ fiscal decat cel competent teritorial, potrivit legii, si anume cel in raza caruia contribuabilul isi are domiciliul fiscal, poate prelua competenta pentru administrarea impozitelor si taxelor datorate de respectivul contribuabil?

Raspuns:

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 33, alin 3, „(3) Pentru administrarea de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a creantelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale acestora, competenta poate fi stabilita in sarcina altor organe fiscale decat cele prevazute la alin. (1), prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 33, alin 3


227. Societatea „X” SRL a depus la data de 25 Aprilie 2008 decontul de taxa pe valoarea adaugata aferent trimestrului I 2008, solicitand totodata si rambursarea sumei negative inscrisa in decontul respectiv, de 10.000 lei

Pentru solutionarea cererii de rambursare, organul fiscal efectueaza o inspectie fiscala pe parcursul careia decide si verificarea impozitului pe salariu

Inspectia fiscala se finalizeaza in data de 10 iunie 2008 si are ca rezultat stabilirea unei diferente suplimentare la impozitul pe salariu fata de cel datorat si declarat la 25 ianuarie, de 5.000 lei. Organul fiscal competent emite nota de compensare a TVA de rambursat cu diferenta datorata la impozitul pe salariu in data de 20 iunie 2007.

Sa se calculeze cuantumul majorarilor de intarziere datorat de contribuabil pentru diferenta suplemntara de impozit pe salariu, stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns: 730 lei

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1, „(1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. „Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b „b) pentru compensarile din oficiu, data stingerii este data inregistrarii operatiei de compensare de catre unitatea de trezorerie teritoriala, conform notei de compensare intocmite de catre organul competent;”

Perioada pe care se calculeaza majorarile de intarziere: 26 Ianuarie – 20 Iunie 2007

Majorari de intarziere = 5.000 x 146 zile x 0,1% = 730 lei

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 1 si art. 122, alin 1, lit. b228. Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoana fizica?

Raspuns:

In cazul creantelor fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de

Administrare Fiscala, prin domiciliu fiscal se intelege:

a) pentru persoanele fizice, adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu;

b) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala;

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 33, alin 1 lit. a si b


229. Dl. „A”, medic, cu domiciliul in Bucuresti, sectorul 1, are un cabinet individual pentru acordarea de consultatii medicale in Bucuresti, sectorul 3, avand program in 4 zile din saptamana. Dl. „A” mai detine un cabinet de consultatii medicale si in orasul Buftea, judesul Ilfov, la acesta din urma avand program doar o zi pe saptamana.

Care este domiciliul fiscal al domnului „A”? Explicati.

Raspuns: Bucuresti, Sectorul 3

In cazul creantelor fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de

Administrare Fiscala, prin domiciliu fiscal se intelege: pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 33, alin 1 lit. b


230. Societatea „X” SRL calculeaza impozitul pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului I 2008 in suma de 20.000 lei. Societatea vireaza la termenul legal – 25 Aprilie 2008 – impozitul datorat. De asemenea, la termenul din 25 Aprilie 2008 societatea depune Declaratia 100 la organul fiscal competent, insa omite sa inscrie in aceasta declaratie impozitul pe microintreprinderi calculat, in suma de 20.000 lei.

Care sunt efectele juridice ale platii impozitului pe venitul microintreprinderilor asupra obligatiei de declarare a acestuia?

Raspuns:

Obligatia de a depune declaratia fiscala se mentine si in cazul in care a fost efectuata plata obligatiei fiscale. Astfel, chiar daca plata a fost efectuata, nu inseamna ca nu mai exista obligatia de declarare.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 81, alin 3


231. Codul de procedura fiscala prevede obligatia contribuabilului de a aduce la cunostinta organului fiscal orice modificare ulterioara a datelor din declaratia de inregistrare fiscala prin depunerea declaratiei de mentiuni.

In ce termen trebuie depusa declaratia de mentiuni?

Raspuns: in termen de 30 de zile de la data producerii modificarii

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 77, alin 1


232. Societatea „X” SRL datoreaza impozit pe profit astfel:

a) Creante principale reprezentand impozit pe profit, conform declaratiei fiscale:

Trimestrul I 2007: 1.000, scadente la 25 aprilie 2007;

Trimestrul II 2007: 1.500, scadente la 25 iulie 2007;

Trimestrul III 2007: 200, scadente la 25 octombrie 2007;

Trimestrul IV 2007: 1.700, scadente la 25 ianuarie 2008.

b) Creante rezultate din inspectia fiscala, cu termen de plata, conform deciziei de impunere comunicata in data de 20 ianuarie 2008:

Diferenta trimestrul I 2007: =400 lei;

Accesoriu aferent diferentei de 400 calculat pana la 15 ianuarie 2008 (data finalizarii controlului):=100 lei;

Diferenta trimestrul III 2007:= 500 lei;

Accesoriu aferent diferentei de 800 lei calculat pana la 15 ianuarie 2008 (data finalizarii controlului):= 60 lei;

Total:

o Principal:= 900 lei;

o Accesoriu: =160.lei

c) Creante accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scadenta a impozitului pe profit:

Comunicata la data de 10 iulie 2007:= 200 lei;

Comunicata la data de 10 ianuarie 2008=: 300 lei.

Societatea efectueaza pentru impozitul pe profit o plata de 3.500, la data de 10 martie 2008.

Sa se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligatiilor in evidenta sa fiscala prin aplicarea regulii privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de procedura fiscala.

Raspuns:


data

Suma dat.

Suma acop pl.10.03

Ramas de plata

10.03.08
25.04.07-princip.

1000

1000

0

10.07.07-accces.

200

200

0

25.07.07-princip.

1500

1500

0

25.10.07-princip.

200

200

0

10.01.08-acces.

300

300

0

25.01.08-princip.

1700

1700

0

Total=5960

3500

2460


Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 115, alin 2 si 3


233. Cum se stabileste vechimea obligatiilor de plata accesorii in scopul aplicarii regulii de stingere a datoriilor?

Raspuns:

Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel:

a) in functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale;

b) in functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de organele

competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii;

c) in functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 115, alin 3


234. Care este termenul legal in care organul fiscal trebuie sa solutioneze o cerere a unui contribuabil in cazul in care pentru aceasta sunt necesare informatii suplimentare?

Raspuns:

Ca regula generala, cererile depuse de catre contribuabil potrivit Codului de procedura se solutioneaza de catre organul fiscal in termen de 45 de zile de la inregistrare.

In situatiile in care, pentru solutionarea cererii, sunt necesare informatii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si data primirii informatiilor solicitate.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 70, alin 1 si 2


235. Societatea „X” SRL a stabilit si declarat la data de 25 Ianuarie 2008 un impozit pe veniturile

microintreprinderilor aferent trimestrului IV 2007 in suma de 12.000 lei. Ulterior, societatea constata ca a calculat gresit impozitul, suma corecta a acestuia fiind de 10.000 lei. Ca urmare, societatea isi exercita dreptul de a corecta declaratia si depune in data de 25 Aprilie 2007 declaratia rectificativa, data la care efectueaza si plata sumei de 10.000 de lei in contul impozitului datotorat.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorat ca urmare a neplatii la scadenta a impozitului pe venitul microantreprinderilor aferent trimestrului IV 2007, stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1, „(1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 3, „(3) In situatia in care diferentele rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raport cu sumele stabilite initial, se datoreaza majorari de intarziere pentru suma datorata dupa corectare ori modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii acesteia inclusiv.

Perioada pe care se calculeaza majorarile de intarziere: 26 Ianuarie – 25 Aprilie 2008

Suma la care se datoreaza majorarile: 10.000

Majorari de intarziere = 10.000 x 90 zile x 0,1% = 900 lei

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 1 si 2236. Care este termenul in care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de plata a impozitelor si taxelor?

Raspuns: Un an de la data platii

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 114, alin


237. Care este termenul in care actul administrativ fiscal este considerat comunicat in cazul comunicarii lui prin publicitate?

Raspuns: 15 zile de la data afisarii anuntului.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 44, alin 3


238. Camera profesionala „C”, persoana juridica de utilitate publica are organizate in structura sa desmembraminte (sedii secundare) fara personalitate juridica, denumite „filiale”. Parte din aceste desmembraminte (sedii secundare), neavand mai mult de 5 salariati, nu indeplinesc conditia ceruta de lege pentru a fi inregistrate ca puncte de lucru platitoare de impozit pe venitul din salarii si, pe cale de consecinta, de a li se atribui cod de identificare propriu. Aceste desmembraminte trebuie insa declarate la organul fiscal, fara a primi cod de identificare propriu.

Cum se declara si care este organul fiscal competent pentru indeplinirea obligatiei de inregistrare in cazul sediilor secundare care au mai putin de 5 salariati?

Raspuns:

Declararea se face in termen de 30 de zile de la infiintarea sediilor secundare (Cod procedura fiscala) prin

depunerea declaratiei privind sediile secundare (OMFP 1329/2004). Competenta teritoriala pentru administrarea acestora revine organului fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situatie. (Cod procedura fiscala)

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 34 si art. 74 si OMFP 1329/2004


239. Pana la ce data poate organul fiscal sa efectueze inspectia fiscala si, eventual, sa modifice prin decizie de impunere impozitul pe profit aferent trimestrului I 2004? Explicati

Raspuns: 31 decembrie 2009

Baza de impunere s-a constituit in trim I 2004, termenul de prescriptie incepe sa curga de la 01 ianuarie 2005, deci inspectia se poate efectua pana la 31 decembrie 2009.

Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale

Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel.

Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala potrivit art. 23, daca legea nu dispune altfel.

Daca legea nu prevede altfel, dreptul de creanta fiscala si obligatia fiscala corelativa se nasc in momentul in care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaza.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 23, art. 91 si art. 98


240. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspectii fiscale generale care incepe pe data de 10 Aprilie 2007 si se finalizeaza la data de 30 iunie 2007, data la care are loc discutia finala cu contribuabilul asupra constatarilor incluse in Raportul de inspectie fiscala.

In cursul discutiilor, reprezentantul legal al societatii invoca prescriptia dreptului organului fiscal de a stabili diferenta de 50.000 lei aferenta impozitului pe profit pentru trimestrul I 2002, declarat de societate la data de 25 Aprilie 2002. Invocarea are ca motivare in drept prevederile legale aplicabile conform carora prescriptia se implineste „in termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei pentru perioada respectiva”.

Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru diferenta de 5.000 lei? Explicati.

Raspuns: DA. Va emite decizia de impunere, intrucat, conform prevederilor legale „Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel.

Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala”.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 91


241. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaratia 100 privind obligatiile la bugetul de stat in care declara un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeasi data societatea depune si decontul cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata in suma de 50.000 lei, solicitand si rambursarea.

La data de 30 Aprilie 2008 societatea inregistreaza la organul fiscal cererea de compensare a celor doua obligatii reciproce.

Organul fiscal, analizand cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, constata ca solutionarea necesita efectuarea in prealabil a inspectiei fiscale. Ca urmare, se stabileste prin decizie emisa la data de 10 iunie 2008, ca taxa pe valoarea adaugata la care este indreptatit contribuabilul este de 20.000 lei. La data de 15 iunie 2008 se emite si nota de compensare.

Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzatoare acestor actiuni ale organului fiscal, le accepta si efectueaza plata diferentei de 10.000 lei in data de 24 iunie 2008.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de societate, in urma solutionarii celor doua cereri depuse la organul fiscal, stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Pentru suma de 20.000 lei admisa la compensare majorarile se calculeaza pe perioada 26–30 Aprilie 2008

Pentru suma de 10.000 lei neadmisa la compensare majorarile se calculeaza pe perioada 26 Aprilie – 24 Iunie 2008

Majorari de intarziere = 20.000 x 5 zile x 0,1% + 10.000 x 60 zile x 0,1% = 100 + 600 = 700 lei

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1 si 2 „(1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. (2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorarile de intarziere se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv.”

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b „a) pentru compensarile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare;”

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 1 si 2 si art. 122, alin 1, lit. b


242. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaratia 100 privind obligatiile la bugetul de stat in care declara un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeasi data societatea depune si decontul cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata in suma de 50.000 lei, solicitand si rambursarea.

La data de 25 Aprilie 2008 societatea inregistreaza la organul fiscal cererea de compensare a celor doua obligatii reciproce.

Organul fiscal, analizand cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, constata ca solutionarea necesita efectuarea in prealabil a inspectiei fiscale. Ca urmare, se stabileste prin decizie emisa la data de 10 iunie 2007, ca taxa pe valoarea adaugata la care este indreptatit contribuabilul este de 40.000 lei. La data de 15 iunie 2007 se emite si nota de compensare.

Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzatoare acestor actiuni ale organului fiscal, le accepta.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de societate, in urma solutionarii celor doua cereri depuse la organul fiscal, stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Nu se vor calcula majorari de intarziere.

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1 si 2 „(1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. (2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorarile de intarziere se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv.”

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b, „a) pentru compensarile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare;”

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 1 si 2 si art. 122, alin 1, lit. b


243. Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. La ce se refera informatia continuta in vestorul fiscal al unui contribuabil?

Raspuns:

Vectorul fiscal cuprinde categoriile de obligatii fiscale de declarare, potrivit legii.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 78, alin 1 lit. b


244. Societatea „X” SRL depune la data de 25 Aprilie 2008 decontul cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata in suma de 40.000 lei, fara a solicita si rambursarea acestei sume. La aceeasi data, societatea mai depune si declaratia privind obligatiile la bugetul de stat in care declara un impozit pe profit datorat de 30.000 lei, dar pe care nu-l achita.

Poate organul fiscal sa efectueze din oficiu compensarea celor doua creante reciproce?

Raspuns: NU

Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de cate ori constata existenta unor creante reciproce, cu exceptia sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adaugata fara optiune de rambursare.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 116, alin 4


245. Care este termenul general de solutionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit Codului de procedura fiscala?

Raspuns: 45 de zile de la inregistrare

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 70, alin 1


246. Societatea „X” SA are datorii restante la bugetul de stat, pentru care organele fiscale au pornit executarea silita prin poprire, atat asupra disponibilitatilor banesti din conturile bancare, cat si asupra sumelor pe care alte societati le datoreaza soicetatii „X”. Societatea se confrunta cu dificultati financiare si, pe fondul lipsei de disponibilitati in conturile bancare, este in imposibilitate de a achita salariile. Pentru depasirea situatiei, societatea solicita aplicarea prevederilor din Codul de procedura fiscala care prevad urmatoarele: „(12) In masura in care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii bancii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu vor proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.”

Poate organul fiscal sa dea curs solicitarii societatii debitoare cu privire la eliberarea de catre tertul poprit in favoarea sa a sumelor necesare platii drepturilor salariale? Explicati.

Raspuns: NU.

Tertul poprit nu poate elibera sume in favoarea debitorului, chiar si numai pentru plata drepturilor salariale ci poate onora numai documentele de plata emise de debitor in vederea platii dreturilor salariale.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 149, alin 12


247. Este permis, conform Codului de procedura fiscala ca plata datoriei fiscale sa fie efectuata de alta persoana decat debitorul?

Raspuns: DA

Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct pe fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorari de intarziere.

Obligatia poate fi achitata de orice persoana interesata, precum de un coobligat sau de un fidejusor.

Obligatia poate fi achitata chiar de o persoana neinteresata; aceasta persoana trebuie insa sa lucreze in numele si pentru achitarea debitorului, sau de lucreaza in numele ei propriu, sa nu se subroge in drepturile creditorului.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 114, alin 2 si Cod Civil, Art. 1093


248. Care este, potrivit Codului de procedura fiscala, momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili impozite si taxe si cat este acest termen?

Raspuns: „Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel.

Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala”.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 91


249. Care este primul act de executare silita in cazul creantelor fiscale?

Raspuns: Somatia

Art. 145 (1) Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 145


250. Care este termenul de depunere a unei contestatii impotriva unui act de executare silita al organului fiscal?

Raspuns:

Contestatia se poate face in termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data cand:

a) contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea somatiei sau din alta instiintare primita ori, in lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau in alt mod;

b) contestatorul a luat cunostinta, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a indeplini un act de

executare;

c) cel interesat a luat cunostinta, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contesta.

Contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa cel mai tarziu in termen de 15 zile dupa efectuarea executarii.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 173, alin. 1 si 2


251. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu vor proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi.

Care sunt sumele exceptate de la aceste dispozitii?

Raspuns: sumele necesare platii drepturilor salariale.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 149, alin 12


252. Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit in data de 05 Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2007 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul nu plateste ratele.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achita acest din urma debit in data de 27 Octombrie 2008.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Majorari calculate in anul 2007:

Pentru plata anticipata 1: 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei

Pentru plata anticipata 2: 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei

Pentru plata anticipata 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei

Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate in anul 2008: 4.000 x 300 x 0,1% = 1.200 lei

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6


253. Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit in data de 05 Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2007 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul nu plateste ratele.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste un impozit anual de 2.000 lei. Contribuabilul achita acest din urma debit in data de 27 Octombrie 2008.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Majorari calculate in anul 2007:

Pentru plata anticipata 1: 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei

Pentru plata anticipata 2: 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei

Pentru plata anticipata 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei

Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate in anul 2008: 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6


254. Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit in data de 05 Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2007 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele trei rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste un impozit anual de 3.000 lei.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Majorari calculate in anul 2007:

Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate in anul 2008: 0 lei

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6


255. Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit in data de 05 Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2007 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele trei rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achita in data de 27 Octombrie 2008, respectiv in termenul de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala, stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferentelor ramase de achitat fata de platile anticipate, intreaga datorie de 2.000 lei.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Majorari calculate in anul 2007:

Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate in anul 2008: 1.000 x 300 x 0,1% = 300 lei

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6


256. Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit in data de 05 Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2007 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele doua rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achita datoria in data de 27 Octombrie 2008.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Majorari calculate in anul 2007:

Pentru plata anticipata 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei

Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate in anul 2008: 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6


257. Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit in data de 05 Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2006 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele trei rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achita in data de 31 Decembrie 2008, depasind astfel cu 100 de zile termenul de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala, stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferentelor ramase de achitat fata de platile anticipate, intreaga datorie de 2.000 lei.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Majorari calculate in anul 2007:

Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate in anul 2008: 1.000 x 365 x 0,1% + 1.000 x 100 x 0,1% = 365 + 100 = 465 lei

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6


258. Contribuabilul „X”, persoana fizica independenta, a primit in data de 05 Martie 2007 decizia de plati anticipate pentru anul fiscal 2007 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:

- 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei;

- 15 septembrie: 1.000 lei;

- 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele trei rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste un impozit anual de 0 lei si un drept la restituire de 2.000 lei.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Majorari calculate in anul 2007:

Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate in anul 2008: 0 lei.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6


259. Societatea „X” SRL a facut obiectul unei inspectii fiscale in urma careia au fost stabilite sume suplimentare de plata in cuantum de 50.000 lei. Societatea nu este de acord si contesta la organul fiscal competent suma de 30.000 lei. Totodata, societatea se adreseaza si instantei competente de contencios administrativ, solicitand suspendarea executarii deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferentele de plata.

Care este suma cautiunii pe care societatea trebuie sa o plateasca pentru solutionarea cererii de suspendare a executarii deciziei?

Raspuns:

Cautiunea = 20% din suma contestata = 20% x 30.000 = 6.000 lei

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 215, alin 2


260. In ce conditii este posibila suspendarea executarii unui act administrativ fiscal?

Raspuns:

In situatia in care s-a cerut suspendarea executarii actului administrativ fiscal, in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate, iar in cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil in bani, o cautiune de pana la 2.000 lei.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 215, alin 2


de organele fiscale, numai daca termenii si conditiile acestora au fost respectate de contribuabil” (Cod procedura fiscala art 42, alin 4) Societatea poate sa nu o aplice, contribuabilul fiind insa expus riscului fiscal

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 42, alin 4


261. Care sunt elementele principale pe care trebuie sa le cuprinda o contestatie formulata impotriva unui act administrativ fiscal?

Raspuns:

a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul contestatiei;

c) motivele de fapt si de drept;

d) dovezile pe care se intemeiaza;

e) semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice.

Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 206, alin. 1


262. Societatea „X” SA, persoana juridica nerezidenta trebuie sa execute, in baza unui contract incheiat cu o persoana juridica romana, doua portiuni ale unei autostrazi. Prima portiune, ce constituie potrivit Codului fiscal un sediu permanent, strabate trei judete astfel: incepe in judetul A, municipiul Z, trece prin judetul B si se sfarseste in judetul C, municipiul Z. Cea de a doua portiune, ce constiutie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal, se afla in intregime pe raza municipiului V din judetul D.

Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de societatea „X” SA in Romania. Explicati

Raspuns:

Pentru sediul permanent 1: municipiul Z, judetul A

Pentru sediul permenent 2: municipiul V, judetul D

In cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, competenta revine organului fiscal pe a carui raza teritoriala se afla situat fiecare sediu permanent. In cazul in care activitatea unui sediu permanent se desfasoara pe raza teritoriala a mai multor organe fiscale, competenta revine acelui organ fiscal in a carui raza teritoriala incepe activitatea acelui sediu permanent.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 33, alin. 2


263. Societatea „X” SRL este supusa executarii silite pentru obligatiile fiscale neachitate. In acest scop, tinand cont de cuantumul sumelor datorate, organul de executare aplica masura executarii silite mobiliare, sechestrand prin proces verbal cele cinci mijloace de transport aflate in folosinta societatii, intre care doua sunt detinute de societate in baza unor contracte de inchiriere incheiate cu asociatul unic.

Este corecta aplicarea masurii de executare silita? Explicati.

Raspuns: NU.

Sunt supuse executarii silite orice bunuri mobile ale debitorului. Cele doua masini ale asociatului nu apartin societatii debitoare, deci nu pot fi sechestrate.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 151, alin. 1


264. Societatea „X” SA face obiectul unei inspectii fiscale in urma careia sunt stabilite obligatii suplimentare de plata reprezentand impozit pe profit aferent trimestrului I 2008 in cuantum de 10.000 lei. Decizia de impunere prin care organul fiscal stabileste suma astfel datorata este comunicata societatii in data de 10 iunie 2008. Societatea achita debitul la termenul de plata prevazut de Codul de procedura fiscala si mentionat in decizie, respectiv 5 iulie 2008.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Majorari = 10.000 x 71 x 0,1% = 710 lei

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120


265. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspectii fiscale in urma careiansunt stabilite obligatii fiscale suplimentare de plata. Societatea formuleaza si depune o contestatie impotriva deciziei de stabilire a obligatiilor suplimentare de plata, dar pe care o retrage dupa doua zile. Ulterior, societatea apreciaza ca exista premise pentru solutionarea favorabila a contestatiei si doreste sa depuna contestatia reformulata.

Are societatea dreptul de a mai depune contestatia dupa ce aceasta a fost retrasa?

Raspuns: DA.

Prin retragerea contestatiei nu se pierde dreptul de a se inainta o noua contestatie in interiorul termenului

general de depunere a acesteia.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 208, alin. 2


266. Codul de procedura fiscala prevede un termen special pentru depunerea contestatiei. Care este acest termen si in ce situatii se aplica?

Raspuns:

Termenul general: 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal;

Termenul special: 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal, daca actul administrativ fiscal nu contine elementele obligatorii pe care trebuie sa le contina, potrivit legii.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 207


267.Codul de procedura fiscala reglementeaza dreptul contribuabililor la o dobanda pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, daca restituirea sau rambursarea nu se face in termenul legal pentru solutionarea cererilor contribuabililor, termen stabilit de acelati act normativ.

Care este nivelul acestei dobanzi?

Raspuns:

Dobanda datorata este la nivelul majorarii de intarziere, respectiv de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 124


268. Cum se stabileste vechimea creantelor fiscale principale rezultate din declaratiile rectificative in scopul aplicarii regulilor cu privire la ordinea de stingere?

Raspuns:

In functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 115, alin. 3, lit. c


269. Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, insa scrisoarea este inapoiata de posta cu mentiunea „negasit la domiciliu”. Ca urmare, organul fiscal decide comunicarea deciziei prin publicitate.

In ce consta comunicarea prin publicitate?

Raspuns:

Prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 44, alin. 3


270.Care este codul de identificare fiscala pt. persoanele fizice?

Raspuns: Codul numeric personal sau numar de identificare fiscala pt. persoanele care nu detin cod numeric personal

Art.69(1) Og 92/2003-Cod proced. fiscala.


271. Este obligat declararea in Rom a sed secundare din strainatate ale unui contrib cu dom fisc in Rom? Si daca da, in ce termen?

Raspuns: Da, este obligat declararea in termen de 30 zile de la infiintarea de filiale si sedii secundare- Art 74


272. Conform preved legale nedepunerea decl fisc da dreptul org fiscal sa procedeza la stab din oficiu a imp, tx, contrib si a altor sume dator la bug gen consol. Din ce moment are org fisc dr de stab din oficiu.. in ac sit?

Raspuns: Stab din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului prvind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale. Art 83, alin 4


273. In ce termen de la comunicarea somatiei tb stins debit pt ca proced de exec sa nu continue?

Raspuns: Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu Art 145


274. Impotriva soc Alfa Srl s-a emis o deciz de impun reprez impoz pe prof afer 2007 de 2123000 lei. Care este org competent la care societ poate introduce contest. Impotriva deciz de impun?

Raspuns: Constestatia se depune la organul fiscal ( respectiv vamal) al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. Contestatia se depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal sub sanctiunea decaderii. Art 207 alin 1


Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate