Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Piete de capital


Piete de capital


Piete de capital

Piata de capital reprezinta ansamblul institutiilor si mecanismelor prin intermediul carora capitalurile dispersate din economie sunt concentrate si dirijate catre solicitatorii de fonduri.

Piata monetara (tr scurt) + Piata de capital (tr med+lung) formeaza =Piata financiara

Intr-o economie:

Piata monetara + Piata financiara + Piata ipotecara = piata de capital

Caracteristicile burselor

 1. sunt piete deschise
 2. sunt piete reprezentative
 3. sunt piete intermediate
 4. sunt o piata reglementata chiar suprareglementata
 5. sunt piete simbolice
 6. produsele tranzactionate sunt omogene, negociabile si liber transferabile


Cererea si oferta de capital

Cererea de capital e generata de totalitatea societatilro comerciale sau institutiilor administratiei publice centrale sau locale care solicita fonduri pentru anumite proiecte de investitii sau dezvoltare

Cererea de capital are 2 componente importante :

 1. cererea structurala- care se manifesta permanent in piata datorita nevoii continue de finantre
 2. cererea conjuncturala- care se manifest ape piata pentru o perioada de timp limitata

Oferta de capital provine de la persoane fizice sau juridice care poseda un surplus de capital.

Piata primara si piata secundara de capital

Daca luam in considerare locul unde se realizeaza finantarea emitentilor respective locul unde se tranzactioneaza valorile imobiliare putem deosebi:

 1. Piata primara- care reprezinta piata prin intermediul caruia se pun in vanzare pentru prima data valori mobiliare (primare)respective reprezinta locul unde se realizeaza finantarea emitentilor
 2. Piata secundara- care reprezinta piata unde se tranzactioneaza valorile mobiliare

Cadrul legislativ si institutional al pietei de capital din Romania

CNVM- comisia nationala a valorilor mobiliare

L 297/2004

CNVM este o autoritate administrativa autonoma cu prsonalitate juridical. Rolul comisiei este de reglementare, supraveghere si coordonare a desfasurarii activitatii pe piata de capital din Romania si respective a tuturor participantilo la piata.

CNVM - subordonata direct Parlamentului

CNVM are dreptul sa propuna spre adoptare legi si are dreptul sa emita regulamente, norme si instructiuni care sa asigure buna functionare a pietei.

Bursa de valori- reprezinta o institutie de valori specializata care reglementeaza si gestioneaza piata valorilor mobiliare.

Activitatile BVB se desfasoara in baza unui cod bursier.

BVB- e un organism cu putere de autoreglementare ceea ce inseamna ca poate emite propriile regulamente, proceduri si instructiuni care sa asigure buna functionare a pietei.

Depozitarul central - e o institutie specializata care asigura activitati de registru, compensare, decontare, si de depozitare pentru piata SPOT (la vedere).

Activitatea de registru presupune mentinerea evidentei actionarilor pentru fiecare emitent in parte.

Activitatea de compensare presuune minimizarea fluxurilor de valori mobiliare si bani rezultate in urma incheierii tanzactiilor prin stabilirea fluxurilor nete.

Decontarea - reprezinta ansamblul operatiunilor desfasurate in vederea finalizarii tranzactiilor incheiate (se realizeaza in 3 zile lucratoare).

Depozitarea - presupune posibilitatea depozitarului central de a pastra valorile mobiliare implicate in tranzactii pe durata decontarii.

Casa de compensare Bucuresti - e o institutie specializata care furnizeaza servicii de inregistrare, compensare, de decontare si management al riscurilor pentru piata la termen.

Activitatile de inregistrare reprezinta toate actiunile prilejuite de lansarea spre tanzactionare a unei noi serii de contracte derivate.

Activitatile de managment al riscurilor - toate activitatile se desfasoara pentru a evita riscul de neplata.

Casa de compensare joaca rolul de contra- parte centrala pentru tranzactiile incheiate.

Bursele de marfuri

Bursa Monetara financiara de marfuri Sibiu (BMFMS)

Casa Romana de Compensare (CRC)

Intermediari (SSIF)- socitate de servicii de investitie financiara

Fondurile de investitii se clasifica in 2 mari categorii:

 1. Fonduri deschise de investitii - care sunt acele fonduri care accepta pe toata durata de viata participarea unor noi investitori (prin emisiune continua de unitati de fond) si au o durata de viata nelimitata.
 2. Fondurile inchise de investitii - sunt acele fonduri care stabilesc participantii la momentul crearii fondului si au o durata limitata.

SAI- administreaza fondurile

Produsele pietei de capital

Produsele pietelor de capital se impart in 3 mari categorii:

 1. produse primare- prin intermediul carora se realizeaza finantarea emitenrilor (actiuni, obligatiuni, si alte produse financiare emise in legatura cu acestea).
 2. produse derivate - contracte la termen (forward, futures, options)
 3. produse sintetice- de tipul derivatelor pe indici bursieri

Produsele primare se impart in 2 categorii:

 1. produse de tip equity- unde sunt incluse actiunile si drepturile de subscriere.
 2. produse din clasa debts - unde se includ obligatiunile si titlurile de garantie.

Actiunile comune

Actiunile sunt titluri de valoare care reprezinta fractiuni egale din capitalul social al unei companii si care reglementeaza raportul juridic dintre detinatori si emitent.

Caracteristicile actiunilor

 1. Actiunile reprezinta fractiuni egale din capitalul social, deci prin urmare confera drepturi si obligatii egale detinatorilor
 2. Actiunile au o anumita valoare nominala. In Romania valoarea nominala minima este de 10 bani

Amendament: Exista tari unde este permisa emisiunea de actiuni fara a fi specificata valoarea nominala.

 1. Actiunile sunt indivizibile respectiv o actiune nu se divide in nici un context

Splitare actiuni - cand pretul urca foarte mult

Consolidare actiuni - cand pretul scade foarte mult

 1. Actiunile sunt titluri financiare negociabile respectiv au o valoare si participantii la piata accepta acest lucru.

Clasificarea actiunilor

 1. D.p.d.v. al formei fizice in care sunt emise exista:

actiuni materializate

actiuni dematerializate (electronice) - evidentiate prin inscriere de cont

 1. D.p.d.v. al modului de identificare a propietarului:

Nominative - au inscris numele propietarului sau pot conduce la identificarea acestuia

La purtator - nu ofera indicii referitoare la detinatorul lor

 1. D.p.d.v. al drepturilor pe care le confera exista:

Actiuni comune - confera detinatorului drepturile si obligatiile prevazute de legislatia specifica

Actiunile preferentiale - confera drepturi si obligatii diferite de cele ale actiunilor comune

Drepturile si obligatiile actiunilor

Obligatiile actionarilor:

actionarii sunt obligati sa vireze sumele de bani aferente actiunilor subscrise

Drepturile actionarilor:

dreptul la dividende- actionarii au dreptul sa participe la profitul obtinut de societate, proportional cu cota de participare la capitalul social. In aceasta situatie in care se hotaraste in adunarea generala neacordarea de dividende atunci nici un actionar nu va putea face uz de dreptul sau de a incasa profit

dreptul la vot- actionarii au dreptul sa isi exprime opinia cu privire la activitatea companiei prin vot in adunarea generala a actionarilor dupa principiul general, 1 vot daca nu se specifica altfel in actul constitutiv.

Exceptie de la regula 1 actiune, 1 vot apare in cazul in care actul constitutiv prevede altceva.

Exceptie de la regula 1 actiune, 1 vot face metoda votului cumulativ care presupune atribuirea unui numar de voturi mai mare pentu fiecare actiune detinuta. Aceasta metoda se poate folosi pentru alegerea consiliului de administratie. Voturile putand fi acordate in orice perioada.

dreptul ca in caz de faliment sa participle la distribuirea activului ramas dupa acoperirea tuturor datoriilor proportional cu cota de participare la capital

dreptul sa se intruneasca in adunari generale ale actionarilor - pentru a lua anumite decizii

dreptul de a-si vinde actiunile dupa bunul plac in cazul companiilor listate. In cazul societatilor inchise, adica nelistate pe o piata se aplica dreptul de preemtiune (dreptul actionarilor prezenti de a achizitiona actiuni inaintea altor investitori)

dreptul de a se bucura de toate rezultatele in urma dreptului de propietate

Adunarile generale ale actionarilor sunt:

ordinare- se tin o data pe an dupa incheierea exercitiului financiar

extraordinare - se tin ori de cate ori este nevoie

Valorile actiunilor

VN= CS/ N

VC=A/N

VCNeta= (Activ dat- Dat)/N= A Net/ N= CP/N

Vcc= ANC/ N

VP= Capializare/N => Capitalizare= VP x N

Capitalizarea e valoarea unei companii calculata in functie de pretul de piata la un moment dat.

Stadiile de existenta ale actiunilor

 1. actiuni autorizate
 2. actiuni neemise
 3. actiuni aflate in curs de emisie
 4. actiuni aflate in circulatie
 5. actiuni tezaurizate
 1. Actiuni autorizate - sunt actiunile care au primit acceptul institutiei care supravegheaza piata sa poata fi vandute printr-o oferta publica.
 1. Actiunile neemise - sunt actiunile autorizate care nu au fost oferite inca spre subscriere. In Romania toate actiunile autorizate sunt si emise deci nu exista actiuni neemise.
 1. Actiunile aflate in curs de emisiune - sunt acele actiuni care se afla oferite spre subscriere in cadrul unei oferte publice de vanzare.
 1. Actiunile tranzactionate pe piata - sunt actiunile aflate in circulatie parcurgand in prealabil cu success o oferta publica primara de vanzare

Free float- a unei companii reprezinta procentul din numarul total de actiuni, aflat libe pe paita care se afla scazand din total actiuni emise pozitiile cunoscute (detinerile raportate conform legii).

Detinerile cunoscute sunt acele detineri ale actionarilor peste un anumit prag pentru care acestia sunt obligate sa le faca publice. In Romania pragul minim de raportare a detinerilor este de 10% din capitalul social (cu 10% se poate cere vot cumulative, se poate cere intrunire AGA).

 1. Actiunile tezaurizate - actiunile emitentului cumparate de el insusi. Actiunile tezaurizate au dreptul de vot suspendat si posibil alte categorii de drepturi.

Actiunile se tezaurizeaza in urma Hotararii AGA care stabileste numarul de actiuni, durata pentru care vor fi tezaurizate si scopul acestei operatiuni si eventual pretul.

In Romania se pot tezauriza maxim 10% din numarul de actiuni si pentu o perioada de cel mult 1 an de zile.

Calendarul acordarii dividendelor

Ex dividend

Sedinta Convocator ultima data de AGA Data

CA zi cum referinta de

Dividend inregistrare

Data de referinta este data calendaristica stabilita inaintea tineri adunarii generale, data la care actionarii inscrisi in registrul actionarilor pot participa la adunarea generalasi implicit vor avea dreptul la dividende.

Actionarii inscrisi la data de referinta vor beneficia de dividendul cuvenit pentru intreg exercitiul financiar incheiat indifferent de perioada pentru care au detinut actiunile.

Data de inregistrare e data calendaristica stabilita ulterior tinerii adunarii generale, data de la care devin valide anumite hotarari ale adunarii generale.

Actiuni preferentiale

Actiunile preferentiale - sunt o clasa de actiuni care confdera detinatorilor drepturi diferite fata de drepoturile actiunilor commune .

Dividendul actiunilor preferentiale va fi platit cu prioritate inaintea actiunilor commune.

De regula actiunile preferentiale sunt lipsite de dreptul de vot si eventual de alte drepturi.

In Romania exista 2 conditii referitoare la emisiunea de actiuni preferentiale:

valoarea nominala a actiunilor preferentiale trebuie sa fie egala cu valoarea nominala a actiunilor commune.

Numarul actiunilor preferentiale emise (valoarea) nu poate depasii un sfert din numarul total al actiunilor commune aflate in circulatie (valoarea).

Clauza ale actiunilor preferentiale:

 1. clauza referitoare la stabilirea dividendului in valoare absoluta- presupune ca actiunile vor adduce un dividend prestabilit
 2. clauza de cumulativitate - presupune ca dividendele cuvenite actionarilor preferentiali, neplatite intr-un exercitiu financiar sa fie raportate pentru exercitiul urmator sau pana la achitarea integrala a acestora.
 3. Clauza de convertibilitate- face referire la posibilitatea actionarilor de a-si transforma actiunile preferentiale in actiuni commune, intr-o anumita perioada de timp, la un anumit raport de conversii si in anumite conditii.
 4. Clauza de rascumparare- presupune posibilitatea emitentului de a-si putea rascumpara actiunile preferentiale emise, dupa o anumita perioada de timp, la un anumit prêt determinat sau determinabil, si in anumite conditii.
 5. Clauza de returnabilitate- presupune posibilitatea detinatorului sa returneze actiunile emitentului dupa o anumita perioada de timp la un anumit prêt determinat sau determinabil si in anumite conditii
 6. Clauza de participare suplimentara la profit - ofera actionarilor preferentiali posibilitatea sa primeasca un dividend suplimentar in functie de performanta economica a emitentului
 7. Stabilirea dividendului in functie de o valoare de referinta - presupune ca dividendul sa fie calculat tinand cont de evolutia unei valori de referinta.

Drepturi de subscriere si titluri de garantie

Drepturile de subscriere sunt valori imobiliare rezultate in urma materializarii dreptului de preemtiune.

Dreptul de preemtiune e dreptul actionarilor inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor sa subscrie cu prioritate actiuni nou emise printr-o oferta publica primara inaintea altor investitori.

Drepturile de subscriere au 2 caracteristici:

 1. sunt emise cu valoare nominala 0
 2. sunt emise cu o durata de viata limitata si scurta

Pret emisiune < Cursul act. pe piata

Drepturi (curs -pret emisiune) x n/(n x N)

S= N/n

Ds= (C-Pe)/ (1+S)

n - nr de actiuni emise in oferta publica

N- nr de actiuni aflate in circulatie inaintea emisiunii

S - raportul de subscriere

Raportul de subscriere ne spune de cate drepturi avem nevoie pentru a cumpara o actiune la preturi preferentiale.

Titlurile de garantie (Warants)

Warant-urile reprezinta valori mobiliare care garanteaza detinatorului faptul ca va putea cumpara de la emitent la o data viitoare un numar de actiuni la un pret prestabilit.

Caracteristicile warant-ului:

sunt valori mobiliare emise cu o anumita valoare nominala

au o durata de viata lunga, uneori chiar nelimitata

Drepturile de atribuire

Drepturile de atribuire sunt valori imobiliare emise simultan cu actiunile oferite intr-o oferta publica primara care dau posibilitatea detinatorilor sa beneficieze de avantajul tranzactionarii titlurilor detinute pana la introducerea la tranzactionare a actiunilor propriuzise.

Caracteristicile drepturilor de atribuire

 1. sunt emise cu valoare nominala 0
 2. sunt emise cu o durata de viata relativ scurta ( 2-6 luni)

Obligatiunile

Obligatiunile sunt titluri financiare de credit care reglementeaza raportul dintre imprumutat care e emitentul si creditori care sunt investitorii.

Clasificarea obligatiunilor

 1. Dpdv al formei fizice in care sunt emise intalnim

obligatiuni materializate

obligatiuni nematerializate

 1. Dpdv al modului de identificare a propietarului exista

obligatiuni nominative

obligatiuni la purtator

 1. Dpdv al perioadei imprumutului (scadenta) exista

obligatiuni emise pe termen scurt

obligatiuni emise pe termen mediu

obligatiuni emise pe termen lung

Obligatiunile emise pe termen scurt sunt vandute cu discount iar cele emise pe termen mediu si lung sunt emise cu dobanda (cu cupon).

 1. Dpdv al emitentului exista

obligatiuni de stat

obligatiuni municipale

obligatiuni corporative

Obligatiunile de stat sunt emise de catre institutiile statului care au atributii in acest sens si de regula nu se tranzactioneaza pe piata de capital a statului respectiv, sunt cotate pe o piata internationala.

Obligatiunile municipale sunt emise de municipii, orase sau comune, de regula avand ca scop finantarea unor proiecte edilitare.

Obligatiunile corporative sunt emise de societati comerciale cu scopul finantarii unor obiective declarate la momentul emisiunii.

Caracteristici comparative intre actiuni si obligatiuni

 1. D.p.d.v. al modului de definire actiunile reprezinta fracituni egale din capitalul social, iar numarul obligatiunilor reprezinta fractiuni egale dintr-un imprumut contractat de emitent prin intermediul pietei de capital.
 2. D.p.d.v. al drepturilor actionarii sunt copropietari ai emitentului respectiv ai afacerii iar detinatorii de obligatiuni sunt creditori ai emitentului. Actionarii au dreptul sa isi exprime vointa prin vot fata de activitatea economica a emitentului, pe cand detinatorii de obligatiuni nu pot face acest lucru.
 3. D.p.d.v. al veniturilor generate actiunile produc un venit variabil (dividend) iar obligatiunile genereaza un venit fix (dobanda).
 4. D.p.d.v. al duratei de viata actiunile sunt emise pe termen nelimitat iar obligatiunile au o durata de viata limitata.
 5. D.p.d.v. al riscurilor detinatorii de actiuni se supun unor riscuri mai numeroase si mai consistente decat detinatorii de obligatiuni.

Elementele definitorii (tehnice) ale unei emisiuni de obligatiuni

 1. Valoarea nominala - repezinta suma imprumutata de emitent de la investitori pentru care emitentul va plati o dobanda si pe care o va returna la expirarea imprumutului.

Val nominala= principal

VN= Imprumut/ Obligatiuni emise

 1. Pretul de emisiune reprezinta pretul cu care sunt oferite spre vanzare obligatiunile

Pret emisiune= VN- Prima de emisiune

Exista 3 situatii:

atunci cand pretul de emisiune = valoarea nominala - ceea ce inseamna ca se realizeaza o emisiune adpari (la valoare)

atunci cand pretul de emisiune < valoarea nominala - se realizeaza o emisiune subpari

atunci cand pretul de emisiune > valoarea nominala (foarte rara situatia) se realizeaza o emisiune suprapari

 1. Scadenta imprumutului sau maturitatea reprezinta durata pentru care este contractat imprumutul obligatar
 2. Perioadele de plata reprezinta datele calendaristice la care emitentul va plati dobanda datorata , iar la maturitate va rambursa si principalul.
 3. Rata nominala a dobanzii reprezinta rata dobanzii la care e contractat imprumutul obligatar.
 4. Cuponul de dobanda reprezinta suma de bani efectiv incasata de detinatorul de obligatiuni la fiecare moment de plata al dobanzii.

CD= (VN x Rata Dobanzii) x 100

CD(pt perioada < 1an)= (VN x Rd x n)/ (100x 360)

n- nr de zile scurs intre 2 perioade succesive de plata a dobanzii

 1. Dobanda acumulata reprezinta cota parte din dobanda cuvenita detinatorilor de obligatiuni calculata proportional cu numarul de zile pentru care au detinut obligatiunea intre doua perioade succesive de plata a dobanzii.

Da= (CDx n)/ 360

(CDx n)/T

T- nr de zile dintre doua perioade succesive de plata a cuponului

 1. Pretul obligatiunii pe piata se calculeaza ca raport intre valoarea obligatiunii si principal (Valoarea nominala).

P= Vp/ VN

 1. Codificarea obligatiunilor este de forma generala "xyzddyy"- primele 3 elemente reprezinta codificarea emitentului, urmatoarele doua reprezinta rata nominala a dobanzii, iar ultimele 2 elemente reprezinta maturitatea.

contracte derivate

Contractul forward - reprezinta cea mai simpla forma a unui contract la termen

Contractele Futures - sunt contractele la termen standardizate

In cazul contractelor Futures exista 4 niveluri de standardizare:

La nivel de cantitate

La nivel de calitate

In ceea ce priveste scadenta

In ceea ce priveste locul de livrare

 1. Standardizarea cantitatii - presupune faptul ca bursa care propune spre tranzactionare contractul, stabileste si cantitatea care va fi tranzactionata printr-un contract.
 2. Standardizarea calitatii - prevede caracteristici extrem de precise referitoare la calitatea activului suport.
 3. Standardizarea la nivelul scadentei - face referire la faptul ca bursa va propune datele cand se va realiza lichidarea contractelor.

a)      exista 4 scadente pe an

b)      daca activul suport nu e legat de succesiunea anotimpului, atunci scadentele sunt regulate (din 3 in 3 luni)

 1. Standardizarea in ceea ce priveste locul de livrare - presupune ca bursa stabileste locul unde va fi livrata marfa, adica activul suport.

In practica 2/3 din contractele derivate sunt incheiate cu scop pur speculativ.

Comparatie forward- futures

 1. D.p.d.v. al locului unde se incheie contractele forward sunt incheiate inafara burselor iar contractele futures numai prin intermediul burselor
 2. In privinta standardizarii contractele forward nu sunt standardizate iar contractele futures sunt standardizate
 3. D.p.d.v. al pretului contractele forward au pretul stabilit la momentul incheierii adica fix iar contractele futures au preturi variabile.
 4. D.p.d.v. al lichidarii contractele forward se lichideaza in natura iar contractele futures se pot lichida fie in natura fie prin compensare baneasca (cash).

COMPARATIE FORWARD - FUTURES

CONTRACTELE FORWARD

CONTRACTELE FUTURES

Dpdv. al locului unde se incheie contractele

contractele forward sunt incheiate inafara burselor

Contractele futures sunt incheiate numai prin intermediul burselor.

In privinta standardizarii

Contractele forward nu sunt standardizate

Contractele futures sunt standardizate

Dpdv al pretului

Contractele forward au pretul stabilit la momentul incheierii (fix)

Contractele futures au pretul variabil

Dpdv al lichidarii

Contractele forward se lichideaza in natura (se livreaza activul suport)

Contractele futures se pot lichida fie in natura fie prin compensare baneasca (lichidare cash)

Rolul Casei de Clearing (casa de compensare) in tranzactiile la termen

Casa de Clearing are 4 functii principale:

 1. Face managementul pozitiilor si a marjelor
 2. Realizeaza operatiuni de compensare
 3. Realizeaza decontarea tranzactiilor (lichidarea contractelor)
 4. Realizeaza operatiuni de marcare la piata - stabilirea zilnica a valorii contractelor

Contractele options- sunt contractele la termen prin care cumparatorul in schimbul platii unei prime cash vanzatorului la momentul incheierii contractului obtine dreptul (optiunea) de a executa sau nu, contractul la scadenta.

Din punctul de vedere al momentului cand poate fii exercitata optiunea exista:

 1. Optiune de tip european - pot fii executate numai la scadenta.
 2. Optiune de tip american - pot fii executate oricand pana la scadenta inclusiv.

Contractele options se numesc (cele 4 optiuni de baza)

CALL - Long CALL - se initiaza pt. estimarea cresterii cursului.

- profitul e nelimitat

- pierderea e limitata la prima.

- Short CALL - se initiaza ( accepta) pt. estimarea unui curs in scadere

- profitul este limitat la prima

- pierderea este nelimitata.

PUTT - Long PUTT ( se vand la scadentza) - se initiaza pt. estimarea unui curs in scadere

- profitul e nelimitat

- pierderea e limitata la prima.

- Short PUTT - se initiaza pt. estimarea unui curs in crestere

- profitul e limitat la prima

- pierderea e nelimitata.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate