Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
LEASINGUL DE AUTOMOBILE


LEASINGUL DE AUTOMOBILE


LEASINGUL DE AUTOMOBILE
1. IMPORTANTA, CARACTERUL $I CLASIFICAREA LEASINGULUI DE
AUTOMOBILE

Leasingul de automobile are in Europa o istorie de aproape 50 de ani, perioada care s-a caracterizat prin tendintele continue de perfectionare a acestui instrument important de finantare, importat din Statele Unite ale Amcricii. Tariile dezvoltate din punct de vedere economic din vestul Europei (Anglia, Franta, Germania si altele), mari producatoare de automobile, au fost foarte receptive in privinta introducerii acestui nou si modern instrument de finantare in economia de piata si au creat cadrele economice si juridice necesare pentru functionarea acestuia.

2. RITMUL DE DEZVOLTARE A LEASINGULUI DE AUTOMOBILE IN PERIOADA ACTUALA

Despre importanta mijloacelor de transport in economia mondiala a mileniului trei nu este necesar de comentat, deoarece este arhicunoscuta de intreaga populatie a fumii. Dar despre modul cum pot fi procurate si finantate automabilele in economia de piata, nu totdeauna toti solicitantii de automobile au cunostinte necesare.Literatura noastra de speciafitate nu abordeaza domeniul cunostintelor teoretice si practice in legatura cu finantarea prin leasing a proeurarii de automobile din toate categoriile de mijloace de transport auto. Uni considera ca, in afara de actele normative juridice si economice, marea masa a utilizatorilor de leasing din acest domeniu sa dispuna de o]iteratura de specialitate referitoare la bransa de leasing. Din punct de vedere cantitativ si cafitativ, importanta instrumentului de finantare prin Ieasing a afacerilor de automobile a crescut in mod esential in jurul anilor 1980-1983 si volurnul contractelor de Ieasing a inregistrat un nivel important aI cresterii. Leasingul in acest domeniu a devenit o alternativa eficienta si moderna de finanfare, oferind conditii mai avantajoase pentru utilizatorii de leasing decat celelalte finantari clasice. Importanta leasingului de automobile se poate stabili si din ponderea pe care o reprezinta leasingului in totalul afacerilor de leasing. Din datele statistiee pe care o rcprezinta Ieasingul in totalul afaccrilor de leasing, rezulta ca in anul 1999 volumul finantarilor prin ]easing in domeniu mijloacelor de transport auto a reprezentat 28,7%. Leasingul, prin avantajele oferite indeosebi in domeniul contractarilor de automobile, ocupa un loc deosebit de important intre instrumentele de finantare practicate in economia mondiala si perspectivele de dezvoltare si perfectionare in perioada viitoare sunt de neconstestat.

CLASIFICAREA LEASINGULUI DE AUTOMOBILE

In economia de piata distingern mai multe categorii de leasinguri, clasificate pe baza unor criterii acceptate unanim de literatura de specialitate. Aceasta clasificare a categoriilor de leasing se face conform urrnatoarelor criterii:

Conform calitatii locatorului (finantatorului) de leasing;

Conform caracterului contractului de leasing incheiat;

I11. Conform caracterului obiectului de leasing.

I. Conform calitatii Iocatorului (finantatorului) de leasing se disting doua grupe: 1, leasing diNect;

2. leasing rndirect.

Din analiza situatiei leasingului de automobile, din punct de vedere al acestor criterii, se poate constata ca acestea apar in economia mondiala in ambele forme. In cazul leasingului direct producatorul obiectului de leasing, deci al automobilului, este, totodata, si Iocatorul de leasing. Spre exemplu, in Germania marile firme (concerne)producatoare de automobile dispun de societati afiliate, care se prezinta pe piata ca loeator de leasing pentru automobile produse de firma mama. Astfel de societati germane, care deruleaza un leasing direct in mod exclusiv, pot fi enumerate urmatoarele:

Volkswagen Leasing;

Opel Leasing;

Mercedes- Benz Leasing;

Bmw Leasing;

Porsche Financial Leasing.

In cazul leasingului indirect societatile finantatoare de leasing, in calitate de locatori, cumpara obiectul Ieasingului de la producator sau de la alta societate comerciala si ulterior i] inchiriaza prin contract de leasing utilizatorului de leasing. Dintre societatile reprezentative, care praetica un leasing indirect, in cele ce urmeaza sunt prezentate in mod exemplificativ cateva firme germane:

Deutsche Auto Leasing;

Sixt Leasing;

Avis Automobil Leasing;

Hansa Automobil Leasing.

Din sursele"A.L.D' se poate stabili ea in Germania in anul 1998 sWau contractat prin instrumentul de finantare Ieasing aproximativ 2,5k milioane autoturisme(normale si combi), din care 1,625 milioane prin societati care practica un leasing direct si 875 mii prin societati de leasing indirecte, ceea ce reprezinta un procentaj de 65%, respectiv 35%.

Conform criterilor stabilitein fuuctie de conditile contractuale se pot stabili categorii
de grupe definitorii de contracte de leasing:

I..contracte de leasing operationale; 2.contracte de leasing financiare;

Majoritatea contractelor incneiate pentru leasing de mijloace de transport auto de tipul contracte de leasing financiar, deoarece caracterul acestora este de asa natura incat corespunde mai bine conditilor stabilite acestui tip de contract. Din categoria de contracte de leasing financiar, cum sunt: cele fara drept de optiune de curnparare, cele cu drept de optiune de cumparare si cele cu valoare reziduala, toate trei sunt practicate in afacerile de leasing privind mijloacele de transport auto din economia mondiala.

III. Conform caracterului obiectului de leasing, corespunzator insusirilor fizice si reglementarilor economice si juridice ale acestuia, leasingul poate reprezenta un bun mobil sau imobil, Daca utilizatorul de Ieasing dobandeste dreptul de folosinta asupra unui bun, atunci vorbim de un leasing de bunuri mobile, iar in cazul dobandirii dreptului de folosinta asupra unui bun imobil atunci este vorba de un leasing de bunuri imobile.

Cele mai importante afaceri cu instrumente de finantare leasing in bransa bunurilor mobile se efectueaza in domeniile:

Mijloace de transport auto;

Masini de birou si aparatura de prelucrare electroniea a datelor.

Din cele de mai sus rezulta ca mijloacele de trasport auto se considera atat din punct de vedere economic, cat si juridic ca facand parte din categoria bunurilor mobile. Totusi, unele reglernentari economice, juridice, inclusivi cele fiscale, in privinta unor eategorii de mijloace de trasport auto (automotoare de cale ferata si mijloace de transport grele, dependente de trasee speciale) contin si precizari, care se refera la cele aferente leasingului de bunuri imobile. Deci, in cazul acestei simbioze de interpretare, situatia acestor mijloace de trasport speciale apartine de categoria unor exceptii din punct de vedere al contractelor cu caracter de leasing. Pluritatea categoriilor de leasing, determinata de diferitele categorii de grupare si incadrare, imprima afacerilor de leasing un grad de complexitate ridicat, care reclama cunostintele teoretice si practice deosebite pentru specialistii din acest domeniu.

4. UTILIZATORII (BENEFICIARII) LEASINGULUI DE MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO

Cel mai important factor in afacerile de leasing este utilizatorul de Ieasing, care prin instrumentul de finantare leasing dobandeste dreptul de folosinta asupra obiectului de leasing. Fiecare persoana fizica sau juridica care intentioneaza sa-si procure un mijloc de transport auto, se considera in principiu un potential utilizator de leasing. Ofertantul de leasing distinge doua mari categorii de solicitanti de leasing:

Solicitanti din sectorul privat; Solicitanti din secfarul comun.

Prin folosirea acestui instrument de finantare utilizatorul de leasing beneficiaza de avantaje economice- financiare si fiscale. Dintre aceste avantaje se pot aminti urmatoarele:

a)      Utilizatorul de Ieasing nu trebuie de la inceput sa finanteze pretul integral al mijlocului de transport. Prin incheierea contractului de leasing si prin plata ratelor lunare obtine avantajul utilizarii obiectului de leasing.

b)      Potrivi clauzelor contractuale poate sa preia riscul respectiv, suma valori reziduale sau o poate plasa in sarcina locatorului de leasing. In ultima perioada in afacerile de leasing, in general, se opteaza pentru ultima varianta. In acest caz utilizatorul de leasing are o baze de calculatie mai clara din punct de vedere ai eficieniei acestui instrument de finantare;

c)      Utilizatorul de leasing, in comparaIie cu cumpararea contra plata a obiectului de leasing, menajeaza lichiditatile sale proprii si poate achita rate lunare din veniturile curente realizate cu ajutorul obiecfiului, deci a mijlocului de transport auto. Chiar si comparativ cu o finantare clasica leasingul ofera avantaje clare de liehiditati, deoarecc nu intregul pret de cumparare trebuie sa fie amortizat, ci numai proportional cu volumul care va fi utilizat, Din acest considerent liniile de credif de Ia banca raman neatinse. Prin inchiriei de contracte suplimentare, dupa expirarea duratei de baza a inchiricrii se va putea evita la utilizatorul de leasing o supra amortizare a starii mijlocului de transport auto;

d)      Avantajele fscale, conform directivelor Uniunii Europene, in cazul contractelor de leasing pot sa apara numai la utilizatorul de leasing comun industrial. Contractele de leasing oferite se orienteaza in directia reglementarilor fiscale de impozitare. Utilizatorul de leasing va putea, pentru ratele de leasing ale mijlocului de transport, sa le ia imediat in considerare din punct de vedere fiscal, prin cuprinderea lor in cheltuielile intreprinzatoriale. Ratele de leasing sunt supuse taxei pe valoarea adaugata, din care parte suma se reduce partea deductibila;

e)      In cazul unei conceptii de contract cu conformitate de scutire, datele contractului nu sunt cuprinse in bilantul utilizatorului de leasing. Tn aceasta varianta in contabilitatea locatorului de leasing mijlocul cle trasport va fi inscris ca bun mobil de imobilizare corporala. El trebuie totodata, sa calculeze si sa inregistreze amortizarea automobilului confom duratei de folosinta, stabilita de normele legale intreprinzatoriale pentru mijloacele de transport auto. In cazul utilizatorului de leasing nu se ridica necesitatea suportarii

impozitului profesional industrial pentru folosirea mijlocului de transport auto;

f) Pentru utilizatorul de leasing particular avantajele fiscale mentionate la punctul anterioare nu se ofera. Totusi si acesta poate sa beneficieze de unele facilitaii fiscale pentru kilometri calculati an sistem pausal, pentru deplasarile cu automobilul intre locul de munca si locuinta. Aceasta facilitate este exclusa daca angajatorul pune in acest scop la dispozitia lui un mijloc de transport auto finantat cu contract de leasing, caz in care ratele de leasing le scade din salariul brut.

Dupa cum se vedem din cele prezentate anterior, exista unele facilitati de impozitare in cazul procurarii de mijloace de transport auto cu ajutorul insfirumentului de finantare leasing. In concluzie, prin luarea in considerare a facilitatilor acordate de reglementarile legale privind leasingul si prin luarea in considerare a facilitatilor acordate de reglementarile legale privind leasingul si prin stabilirea corecta intre partile contractante a conditiilor contractuale de Ieasing, se pot obtine unele avantaje fata de alte variante de finantare. In leasingul de mijloace de transport auto aceste avantaje oferite au dus Ia dezvoltarea si perfectionarea pe plan mondial ale acestui instrument de fnantare.

5. PRINCIPALE FORME DE CONTRACTE UTILIZATE DE LEASING PENTRU MTJLOACELE DE TRANSPORT AUTO

5.1. CONTRACTE UZUALE DE LEASING PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO

Ofertantii de leasing (locatorii) pun la dispozitia utilizatorului de leasing o pluritate de modele de contracte de leasing, care sunt diferite atat din punct de vedere al formei, cat si ai continutului. In frecvente cazuri contractele sunt diferite numai sub aspect gradual, acestea flind determinate de aspecte strategice de marketing ale locatorului de leasing. In aceasta ordine de idei, corespunzator partii de finantare din costurile de procurare a unui mijloc de transport auto se poate face o separare generala a contractelor, conform variantei de amortizare. Din acest punct de vedere se disting urmatoarele doua forme:

varianta amortizarii totale;

varianta amortizarii partiale.

Din cele doua forme principale se pot delimita si unele forme speciale practicate in contracte de leasing pentru automobile. Acestea sunt:

Contracte cu amortizare totala;

Contracte cu amortizare partiala.

1.Contracte cu amortizare totala. In cazul contractelor cu amortizare totala utilizatorul de leasing datoreaza societatilor de leasing cheltuielile totale de procurare si, totodata, si un adaos comercial. Aceasta datorie va trebui sa fie amortizata integral prin ratele de leasing, in perioada duratei de inchiriere a contractului de leasing. Utilizatorul de leasing va fi ingradit. Prin clauze contractuale, de a achizitiona definitiv mijlocul de transport auto la valoarea reziduala din

eontabilitate sau, prin rate de leasing reduse evident, sa foloseasca ln continuare mijlocul de transport auto ln cadrul unor conditii stabilite printr-un act aditional la contractul de leasing.

Conform reglementarilor legale internationale pentru leasingul d.e bunuri mobile, atentia partenerilor va trebui sa fie indreptata asupra pretului de cumparare. Acesta, dupa depasirea duratei de inchiriere din contractul de Ieasing, nu trebuie sa depaseasca valoarea reziduala. Ratele lunare ale unui act aditional la conditile contractului de leasing va trebui sa fie atat de clar si evident adaptate la valoarea reziduala, incat cel putin sa acopere consumul de valoare. Contracte cu amortizare totala sunt mai frecvente in cazul mijloacelor de transport auto, de exemplu: camioane si alte automobile speciale si mai putin folosite in bransa masinilor personale. Un contract de leasing cu amortizare totala pentru autoturisme personale, in, general nu corespunde intereselor unui utilizator de leasing, care nu foloseste capacitatea integrala in timp si spatiu a obiectului de leasing. Acesti utilizatori de leasing doresc, de regula sa isi asigure un contract mobil cu posibilitati de incheiere de acte aditionale la contracte. Contractul cu amortizare totala, in general, este utilizat pentru mijloace de transport in functiune pentru santiere de constructii, unde gradul de arnortizare de transport in functiune pentru santiere de constructii, unde gradul de arnortizare este foarte ridicat si amortizarea fizica nu depaseste termenele calculate teoretic;

1. Contracte cu amortizare partiala. In cazul leasingului de mijloace de transport auto, contractele cu amortizare partiala sunt cele mai raspandite si sunt incheiate in mai multe variante. ln cazul acestei forme de leasing numai o parte din cheltuielile locatorului (finantatorului), aferente cumpararii automobilului, vor fi amortizate de catre utilizatorul de Ieasing. Acoperirea totala a costurilor, precum si a beneficiului, va fi obtinuta numai dupa realizarea valorii reziduale calculata. ln cazul in care valoarea reziduala calculata nu va fi atinsa, atunei prelucrarea riscului valorii reziduale va reveni suplimentar asupra cheltuielilor unuia dintre partenerii contractuali. Atribuirea proprietatii economice este indeosebi dependenta de configuratia contractuala a relatifor de decontare in faza de tcrminarea contractului. Dintro cele mai cunoscutc variante ale contractelor de amortizare partiafe sunt urmatoarele:

o        Contracte cu amortizare partiala cu drept de locatiune;

o        Contract cu amortizare partiala, cu participare la venit sporit;

o        Contract pe kilometri cu valoare reziduala fixa;

o        Contract reziliabil cu plata ultimei rate.

A, Contract cu amortizare partiala cu drept de locatiune.

In aceste conditii de contractare locatorul de leasing isi mentine dreptul de a cere de la utilizatorul de leasing, dupa expirarea duratei de baza de inchiriere, cumpararea mijlocului de transport auto. Stabilirea pretului de cumparare are loc dupa incheierea contraetului pe baza situatiei intocmite de catre utilizatorul de leasing cu privire la calcularea costurilor totale. ln cele mai freevente cazuri aceasta suma este identica cu valoarea reziduala calculata.

Intelesul dreptului de locatiune consta in asigurarea valorii reziduale pentru locatorul de leasing. El va exercita acest drept daca valoarea efectiva a automobilului la terminarea contractului se situeaza sub pretul convenit contractual. Locatorul de leasing va lua inapoi mijlocul de transport auto numai atunci cand piata de automobile folosite va asigura un pret superior celui calculat initial.

B, Contract cu amortizare partiala, cu participare 1a venit sporit

In cazul acestui model de contract utilizatorul de leasing are obligatia ca la sfarsitul perioadei de contractare sa restituie autoznobilul locatorului de leasing. In conditile in care din vanzarea lui nu se poate acoperi valoarea reziduala, atunci utilizatorul de leasing va trebui sa achite diferenta nerecuperata. Daca venitul provenit din instrainarea mijlocului de transport va depasi valoarea calculata a automobilului, atunci acest venit, considerat beneficiu suplimentar, va reveni in proportie de 75% utilizatorului de leasing si 25% locatorului de leasing. Acest sistein de repartizare a beneficiului suplimentar reprezinta pentru utilizator un imbold pentru intretinerea in bune conditiuni a automobilului spre a contribui substantial la pastrarea valorii acesteia. lar locatarul de leasing este motivat in mod corespunzator pentru a obtine un pret de vanzare ridicat.

Din punct de vedere fiscal, luandu-se o majorarre de pret a obiectului de Ieasing, deci a automobilului cu ocazia valorificarii la valoarea reziduala, recalculata in functie de starea mijlocului de transport auto, proprietatea economica a acestuia va fi atribuita ]ocatorului de leasing.

C. Contract pe kilornctri cu valoare reziduala fixa

Aceasta varianta de contract reprezinta o forma speciala in categoria contractelor cu amortizare partiala, Diferenta esentiala la contractul pe kilometri, eu valoare reziduala fixa, consta in faptul ca locatorul de leasing garanteaza utilizatorului de leasing la sfarsitul perioadei contractului existenta valorii reziduale, daca randamentul de rulare a automobilului a fost respectat. Premisa acestei garantii este, natural, mentinerea de catre utilizatorul de leasing a unei stari corespunzatoare a masinii. Reglementarile fiscale in privinta acestei variante de leasing nu au nici o relevanta, deoarece nu modifica conditile normale de impozitare. Acest Iucru se datoreaza faptului ca locatorul de leasing suporta atat riscul investitiei, precum si riscul de valorificare fiscala a automobilului. Proprietatea economica a mijlocului de transport auto ramane in principiu locatorului de Ieasing.

Prin incheierea contractufui, arnbii parteneri contractuali se inteleg asupra duratei de derulare a eonditilor de leasing, precum si a randamentului de rulare in kilometri in timpul perioadei de inchiriere. Dupa expirarea duratei contractului automobilul se restituie locatorului de leasing, care stabileste randamentul efectiv de kilometri parcursi de acesta, De regula, dupa data expirarii duratei de contractare automobilul va fi verificat in privinta stari tehnice si optice si, in frecvente cazuri, cu inIelegerea reciproca a partenerilor contractuali, pentru a se asigura respectarea principilor de obiectivitate se va apela la un expert de specialitate. In acest caz acest expert va stabili cu certitudine si situatia kilometrilor parcursi. In situatia in care din cauza unei stari neconforme sa produca pagube prin diminuarea valorii reziduale, acestea vor fi suportate de catre utilizatorul de leasing si in conditiile in care se vor suporta costurile suplimentare pentru punerea in functiune in continuare a mijlocului de transport auto acestea vor cadea de asemenea in sarcina utilizatorului.

In cazul contractului in kilometri, cu valoare reziduala fixa, societatile de leasing, in calitatea lor de Iocatori de Ieasing, ofera pentru automobile inehiriate utilizatorului de leasing si o serie de servicii ( cu intretinerea, verificare, aprovizionare cu piese de schimb). Conform cuprinsului de servicii vor fi anexate la contractele de leasing si pachete de leasing programate individual pentru tipul de mijloc de transport auto contractat.

D. Contract reziliabil cu plata ultimei rate

Reglementarile internationale de dupa anii 1970 prevad ca aceeptabila si varianta de contact leasing reziliabil cu plata ultimei rate. In conditiile acestei variante de contract utilizatorul de leasing

isi mentine dreptul contractual de a rezilia contractul dupa derularea a 40% din durata de folosinta a automobilului stabilita conforrn normelor legale uzuale. Termenul de reziliere va trebui sa fie prevazut cu clauza contractuala si va trebui cornunicat cu o luna inainte de actionarea acestuia. Exercitarea dreptului de reziliere va fi conditionata si de plata ultimei rate, ca diferenta de decontare. Acesta va trebui sa se situeze la un nivel care sa acopere cheltuielile totale ale locatorului de leasing pentru perioada de contractare. Cheltuielile totale se compun din:

costuri de procurare a abiectului de leasing;

costuri de refinantare si de adminrstNape; -benefr.ciile calculate ale locatorului de leasing.

Propriearul economic aI bunului mobil,deci al mijlocului de transport auto, ramane pe toata durata utilizatorului de leasing. Aceasta varianta de contract este foarte rara in practica afacerilor de leasing. De fapt, aceasta alternativa de contractare este ingreunata si de reglernentarile formularistice foarte complicate pentru practicarea lui.

5.1.1 FORME DE VARIANTE SPECIALE DE CONTRACTE
LEASING PENTRU AUTOMOBILE

In literatura de specialitate mondiala sunt descrise si unele variante speciale si combinate de contracte leasing. Dintre acestea doua variante de contractc sunt mai importante:

n         Contractul leasing ,,Sale- and- lease-back';

Contracte leasing " cross-border-leasing '.

Sale-and-lease-back. Aceasta varianta de contract leasing se aplica in cazul in care utilizatorul unui mijloc de transport auto, care a fost procurat de acesta si este in proprietatea lui, il vinde unei societati de leasing, care se prezinta in calitate de cumparator cu scopul de a-1 inchiria in continuare de la acesta, devenind utilizatorul de leasing in aceste conditii primul, iar locatorul de leasing secundul. Pentru aceasta automobilul nu trebuie miscat in spaj:iu. Numai documentele Iegale vor trebui sa circule. Prin combinarea contractului de vanzare si de Ieasing, caracterul de finantare devine evident pentru procuraraa obiectului de leasing din partca locatorului de Ieasing. Motivatia variantei "Sale-and-lease-back' este foarte clara pentru utilizatorul de leasing, deoarece prin acest contract de leasing realizeaza un aport de lichiditati considerabil. Este foarte avantajos daca in cadrul unor investitii mai importante poate sa utilizeze lichiditatile sale proprii pentru scopul final propus. De aceste posibilitati de pastrare a lichiditatilor beneficiaza in frecvente cazuri proprietari parcurilor de transport, care aleg aceasta forma de finantare pentru automobilele din parcul lor, devenind formal utiiizatori de leasing. Aceasta varianta de leasing simplifrca formalitatile de rezolvare a acestei simbioze de contracte de cumparare si de contracte de leasing.

Cross-border-leasing. Aceasta varianta de afacere de leasing este specifica cazurilor in care furnizorul obiectului de leasing, locatorul de leasing si utilizatorul de leasing nu au sediul in aceeasi tara, deci sunt despartite de granitele statale. Din acest punct de vedere este important selectarea unui Iocator de leasing, care un parc de mijloacc de transport, in mai multe tari externe. In general pentru societatile de leasing din statele vest-europene si in special pentru Germania deschiderea pietelor est-europene in deceniul trecut au oferit sanse mari pentru dezvoltarea acestei variante de

leasing. Totusi volumul afacerilor de leasing " Cross-border-[easing', in comparatie cu alte variante ale acestuia este relativ redus. Cauzele acestui fenomen constau in faptul ca in mai rnulte state sant conditii de cadru si fiscale diferite. Prin aceasta administrarea afacerilor de leasing devine prea complexa incarcata de costuri si in final se poate practica nurnai in cazul unor comenzi de volum i:nsemnat. Dupa cum se vede variantele de contracte de leasing sunt multiple si se prezinta si sub forma combinative, deci posibilitatile de selectare a utilizatorilor reprezinta o paleta considerabila. Este foarte important, din punct de vedere al utilizatorului de Ieasing, pentru care varianta de contract de leasing opteaza, deoarece consecintele pot determina situati diferite din punct de vedere al conditiilor contractuale si, de asemenea, in privinta obligatiilor financiar-contabile si fiscale.

5.1.2 MANAGEMENTUL PARCULUI DE MASINI TN CONDITIILE
CONTRACTULUI DE LEASING

Societatile care dispun de parc de masini solicita de la societatile de Ieasing diferite variante de contractare. Acestea nu se rezuma numai la flnantari de leasing pentru procurari de masini, ci depasec cu mult granitele acestor operatiuni de leasing devenite deja clasice. Societatile de parcuri de masini, in calitatea Ior de utitizatori de leasing, solicita de la societatile de leasing, in calitate de locatori de leasing, o standardizare a afacerilor de leasing, extinderea conditilor contractuale asupra unor servicii speciale si constituirea unor legaturi mai stranse Si concrete in derularea si administrarea colaborarii intre partenerii eontractuali. in aceasta ordine de idei, paleta servicilor oferite poate fi foarte diversa si din aceasta cauza in cele ce urmeaza vor fi amintite in mod exemplificativ unele mai importante:

organizarea si finantarea prin leasing ale tuturor reparatilor de mijloace de transport auto;

protectia optima de asigurare, care se va realiza prin specialisti locatorului de leasing pentru automobilele din parcul auto, procurate prin finantari de leasing;

locatorul poate sa preia rezolvare diferitelor obligatiuni de plati, tinand si evidenta acestora prin specialisti in domeniu

serviciile speciale ale Iocatorului stau la dispozitia utilizatorului de ieasing, care dispune de specialistii necesari si de datele de referinta ale partenerilor lui contractuali. Know- how-ul locatorului de leasing se extinde asupra tuturor structurilor de parcuri auto, cu care este in relatii contractuale;

de asemenea, servicile locatorului de leasing se pot extinde si asupra domeniului de reducere a costurilor existentc din exploatarea parcului auto a utilizatorului de leasing. Pentru aceasta activitate utilizatorul de leasing dispune de specialisti cu mare experienta.

Toate servicile amintite anterior pot reprezenta obiectul contractului de leasing general, ca parte componenta a finantarii procurarii automobilelor si pot fi achitate in forma de leasing conform conditiilor contractuale stabilite.

5.2.CONCEPTUL MODULAR DE SERVICII PENTRU EXPLOATAREA SI ADMINISTRAREA PARCULUT AUTO PRIN FINANTARI DE LEASING

Societatile de leasing, in calitate de locatori, incearca prin conceptii moderne si eficiente sa asigure utilizatorilor de leasing, care dispun de parcuri auto, un pachet de servicii cuprinzator pentru asigurarea unei exploatari, gestionari si administrari a acestui parc auto. Pentru a putea face fata solicitarilor individuale ale utilizatarilor de leasing, paleta de oferte de servicii va trebui sa fie structurata in asa fel incat toate modulele separate sa fie integrabile in euprinsul acelor servicii. Pornind de la aceste eonsiderente societatea de leasing ca. locator va asigura, in ordinea logica a evenimentelor, urmatoarele operatiuni de leasing:

procurarea mij1ocului de transport auto prin finantare leasing;

executarea si finantarea prin leasing a servicilor prevazute in paehetul de leasing pentru intretinerea, repararea, gestionarea si administrarea obiectului de leasing pe durata contractului de leasing;

- reprimirea a autamobilui, dupa expirarea duratei de contractare;

* valorificarea mijlocului de transport auto dupa restituirea lui de catre utilizatorul de leasing.

Cu cat modululele de servicii sunt mai diversifzcate si mai conturate, cu cat mai individualizate se poate dezvolta conceptul specific intreprinzatorial. Fiecare utilizator de lcasing cu parc auto are posibilitatea ca pe baza acestui sistem modular sa compare fiecare program de servicii partiale cu conditiile si costurile proprii rezultate din exploatarea si intretinerea mijlocului de transport auto. Din acest punct de vedere al modului si cuprinsului de in contractul de leasing se disting doua forme mai importante de leasing:

Teil-service-leasing;

Full-servicr'u-Zeasing.

Leasingul de servicii partiale (Teil-serviciu-leasing) presu.pune un contract de leasing care cuprinde numai unele module de servicii ce vor fi executate de catre locatorul de leasing.

Leasing de servicii totale(full-serviciu-leasing) reprezinta cazul in care utilizatorul de Ieasing beneficiaza de gama totala de servicii cu caracter de leasing, inclusiv si de serviciile de gestionare, administrare si control in cadrul sistemului de management asupra parcului

auto.

Intre servicile de leasing in cadrul sistemului de management cele mai importante se considera urmatoarele:

a)        servicii de activitati financiare;

b)        servicii de intretinere si reparatii;

c)        servicii pentru schimbarea cauciucurilor;

d)        servicii de asigurare;

serviciu pentru calcularea consumului de carburanti si efectuarea lucrarilor de control si analiza

servicii pentru administrarea impazitelor asupra automobilelor existente in parcul auto si a abonamentelor de radio si a altor similare;

servicii pentru operatiuni de inchiriere a mijloacelor de transport auto.

Din punct de vedere al activitatii de management aI parcului auto o importanta deosebita revine si fenomenului de risc din aceasta bransa, care poate greva situatia financiara a utilizatorului de leasing. Tendintele actuale ale utilizatorului se indreapta cu pasi repezi in directia diminuari acestor riscuri din activitatea de management al parcului auto. Acesta, prin sistemele de servicii oferite de catre uni locatori de leasing, poate contribui prin contractul si pachetul modern si perfectionat la excluderea aproape totala a acestor riscuri. Natural, sistemul de asigurare dezvoltat si extins este in masura sa rezolve aproape toate aceste fenomene negative, care se pot ivi in faza de exploatare, gestionare si administrare a mijlocelor de transport auto,

5.3 ASPECTE FISCALE ALE CONTRACTELOR PRIVIND LEASINGUL DE AUTOMOBILE

In tarile dezvoltate din punct de vedere economic din vestul europei, conditiile de cadru cu privire la durata de baza a inchirierii automobilelor din contraetele de leasing sunt reglementate prin acte normative ale autoritati fiscale atat pentru cazurile de amortizare totale, cat si pentru cele de amortizare partiale. De asemenea, din partea autoritati fiseale sunt aprobate si comunicate tabele de amortizare legale pentru mijloacele de transport auto. Spre exemplu in Germania durata de amortizare legala a autoturismelor este de 5 ani, cu o amortizare liniara anuala de 20% din valoarea de procurare a mijlocului de transport auto. Din durata de folosinta prevazuta uzual de 60 de luni si de prevederile cu privire la nivelul maximum de luat in calcul din punct de vedere al calcului de impozitare de 90%, durata de contractare a operatiunilor de leasing se Iimiteaza la maximum 54 de luni. In cazul autocamioanelor, pe baza calculelor legal efectuate rezulta o durata de amortizare de 48 de luni si o d.urata de contractare leasing de maximum 43 de luni. Conform acesfior reglementari fiscale se poate ajunge la concluzia ca si perioada minima din punct de vedere al impozitarii operatiunilor de leasing este supusa unor reguli fiscale,

Este de mentionat faptul ca autoritatile fiscale, in privinta contractelor cu amortizare partiala, dispun de o durata de contractare de minimum 40% a duratei de amortizare legal calculate. Acest nivel de calculare, totusi, nu poate fi relevant pentru toate contractele de leasing, deoarece legiuitorul german in actele sale normative nu a preluat aceasta reglementare restrietiva in anul 1991 si pentru contractele de leasing avand obieetul de bunuri mobile. Astfel se poate aprecia ca aceste reglementari fiscale au o influenta asupra sanselor din punct de vedere al realizarii efective si reale a unei durate de amortizare mai prelungita cu posibilitatii de majorare a veniturilor de leasing, din care 25% din venitul suplimentar revine locatorului de leasing,

In acest caz, aceste reglementari nu eontravin operatiunii prin care veniturile suplirnentare sa nu fie transmise ca bonificati asupra ratelor din noul contract de leasing incheiat pentru perioada viitoare. Tn privinta aspectelor de impozitare a operatiunilor de leasing pentru mijloacele de transport, unele reglementari si precizari fiscale generale sunt prezentate la capitolul leasing de bunuri imobile si mobile.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate