Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Executarea silita prin poprire


Executarea silita prin poprire
Executarea silita prin poprire

Executarea silita prin poprire asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti ale debitorului este reglementata de art. 144-145 din Codul de Procedura Fiscala.

Poprirea presupune doua parti aflate in opozitie:

  • Cel care o aplica sau care cere aplicarea ei (in cazul de fata organul de executare);
  • Cel asupra caruia este efectuata, tert poprit care poate fi o persoana fizica, o persoana juridica, respectiv o banca.

Deoarece in dreptul procedural fiscal se deroaga de la prevederile dreptului comun unde este prevazuta obligatia creditorului de a cere in instanta, aplicarea masurilor de executare silita, organul fiscal este cel care aplica masura executarii silite prin poprire. Totodata, poprirea nu este supusa validarii.
Definitii

Executarea silita prin poprire se poate intinde asupra tuturor veniturilor si disponibilitatilor banesti in lei si valuta, titlurilor de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de catre terte persoane sau care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

Sumele ce reprezinta venituri banesti ale debitorului persoana fizica, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum si ajutoarele sau indemnizatiile cu destinatie speciala sunt supuse urmaririi in limitele prevazute de art.409 din Codul de Procedura Civila.

Ca si celelalte modalitati de executare, aceasta masura se justifica prin dreptul de gaj general al creditorului asupra patrimoniului debitorului sau. Patrimoniul debitorului consta nu numai in bunurile mobile si imobile proprietatea sa, ci si in creantele detinute de acesta.

Organele de executare sunt abilitate sa ii popreasca pe tertii care detin sume de bani sau titluri de valoare ori alte bunuri mobile necorporale ce apartin debitorilor dau sa indisponibilizeze sumele de bani aflate in conturi deschise pe numele debitorului, cu obligatia de a respecta conditiile de forma si de fond prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Venituri urmaribile

Sunt supuse executarii silite prin poprire orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

Salariile si alte venituri periodice realizate din munca, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta, pot fi urmarite in limita a:

/2 din venitul lunar net, pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii;

din venitul lunar net, indiferent de natura creantelor, daca sunt mai multe urmari asupra aceleiasi sume;

din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.

Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca, compensatia acordata salariatilor pentru desfacerea contractului de munca, sumele cuvenite somerilor, pot fi urmarite pana la 1/2 pentru sume datorate cu titlu de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate de moarte sau prin vatamari corporale.

Alocatiile de stat, indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii, diurnele, precum si alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala nu pot fi urmarite pentru nici un fel de datorii.

Mai intai executarea silita se indreapta asupra bunurilor proprii ale debitorului. Daca este cazul, executarea silita se extinde apoi asupra bunurilor comune ale debitorului si sotului/sotiei. La cererea creditorului instanta poate dispune partajul bunurilor comune.

In cazul debitorilor persoane juridice, sunt urmaribile orice sume reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si valuta, titluri de valoare detinute si/sau datorate debitorului de catre terte persoane, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.Infiintarea popririi la terti

Poprirea trebuie efectuata pe baza unei adrese de infiintare a popririi. Tertul poprit primeste prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, aceasta adresa impreuna cu copia certificata de pe titlul executoriu prin care se dovedeste ca obligatia fiscala este certa, lichida si exigibila. Tertul trebuie sa confirme in termen de 5 zile de la comunicare existenta datoriei catre debitor. Intotdeauna va fi instiintat si debitorul despre instiintarea popririi.

Adresa de infiintare a popririi cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

  • Elemente de identificare ale tertilor si partilor:

denumirea si sediul organului de executare, numarul si data emiterii adresei, semnatura si stampila organului de executare silita;

denumirea si sediul sau numele, prenumele si domiciliul tertului poprit;

date de identificare ale debitorului;

  • Elemente referitoare la obligatia fiscala:

temeiul legal al executarii silite prin poprire;

numarul, data si organul emitent al titlului executoriu;

natura creantei fiscale;

cuantumul creantei fiscale pentru care s-a infiintat poprirea;

  • Posibilitatea de a fi contestat termenul de depunere a contestatiei, organul la care se depune contestatia.

Poprirea care a fost infiintata anterior ca masura asiguratorie devine executorie in momentul in care tertul poprit primeste copia certificata de pe titlul executoriu.

Dupa primirea adresei de infiintare a popririi, tertul poprit are in principal doua obligatii:

  1. trebuie sa instiinteze organul de executare in termen de 5 zile de la primirea adresei de infiintare a popririi daca datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit. Data la care organul de executare primeste confirmarea ca tertul datoreaza o suma debitorului reprezinta data infiintarii popririi. In cazul in care organul de executare nu primeste confirmarea sau o primeste cu intarziere, poprirea se considera infiintata la expirarea termenului de 5 zile;
  2. trebuie sa faca de indata retinerile prevazute de lege si sa vireze sumele retinute in contul indicat de organul de executare.

Dupa caz, tertul poprit:

va comunica organului de executare ca nu datoreaza sume de bani debitorului sau va invoca neregularitati in legatura cu drepturile si obligatiile partilor privind infiintarea popririi. In acest caz, la cererea organului de executare, instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul tertului poprit, pe baza probelor administrate, va pronunta, de urgenta si cu precadere, mentinerea sau desfiintarea popririi;

va comunica organului de executare ca si alti creditori au aplicat poprirea asupra sumelor pe care le datoreaza debitorului. In acest caz tertul poprit va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinului de preferinta prevazute la art. 166 din Codul de Procedura Fiscala;

va contesta validitatea adresei de infiintare a popririi transmisa de organul de executare, introducand la instanta judecatoreasca competenta, contestatie la executarea silita. In cazul in care instanta judecatoreasca competenta a pronuntat hotararea de mentinere a popririi care constituie titlul executoriu, organul de executare poate incepe executarea silita asupra tertului poprit.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate