Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Executarea silita a bunurilor imobile


Executarea silita a bunurilor imobile


Executarea silita a bunurilor imobile

Executarea silita a bunurilor imobile este reglementata de art. 149-151 din Codul de Procedura Fiscala.

1. Definitii

Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile constituie ipoteca legala. Dreptul de ipoteca confera creditorului fiscal in raport cu alti creditori aceleasi drepturi ca si dreptul de ipoteca, in sensul prevederilor dreptului comun.De la data intocmirii procesului-verbal de sechestru, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Cat timp dureaza executarea silita debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu aprobarea data, potrivit legii, de organul competent. Nerespectarea acestei interdictii atrage raspunderea, potrivit legii, a celui in culpa, iar actele de dispozitie care ar interveni ulterior indisponibilizarii sunt lovite de nulitate absoluta.

2. Bunurile care pot fi disponibilizate

Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietatea debitorului, fie ca sunt detinute in proprietate exclusiva, fie in proprietate comuna sau indiviza, executarea silita imobiliara urmand a se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevazute de Codul Civil. Acestea nu pot fi urmarite decat odata cu imobilul. Nu se poate executa silit spatiul minim locuit de debitor si familia sa, stabilit an conformitate cu prevederile legale in vigoare. Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul in care executarea silita are ca obiect recuperarea creantelor fiscale rezultate din savarsirea unei infractiuni.

In cazul in care debitorul detine imobile in proprietate comuna, organul de executare poate vinde bunurile numai daca se cunoaste sau poate fi identificata cota-parte detinuta de debitor. In caz contrar, pentru bunurile detinute in indiviziune, organul de executare poate cere instantei impartirea imobilelor in asa fel incat sa fie posibila aplicarea masurilor de executare silita asupra partii debitorului si sa treaca la vanzarea acesteia.

3. Aspecte ce trebuie avute in vedere la infiintarea

unui sechestru

Procesul-verbal de sechestru imobile trebuie sa cuprinda aceleasi elemente ca si procesul-verbal de sechestru a bunurilor mobile.

Dupa instituirea sechestrului imobiliar, organul de executare va solicita de indata Biroului de Carte Funciara efectuarea inspectiei ipotecare, anexand un exemplar al procesului-verbal de sechestru.

La cererea organelor de executare Biroul de Carte Funciara va comunica acestora, in termen de 10 zilem celelalte drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul urmarit, precum si titularii acestora, care vor fi instiintati de catre organul de executare si chemati la termenele fixate pentru vanzarea bunului imobil si distribuirea pretului.

Ceilalti creditori sunt obligati ca in termen de 30 de zile de la data inscrierii inscriptiei ipotecare sa comunice organului de executare titlurile pe care ei le au asupra imobilului respectiv.

Organul de executare trebuie sa se deplaseze la fata locului pentru identificarea cu exactitate a imobilului care trebuie supus executarii silite, pentru culegerea tuturor datelor referitoare la limitele dreptului de proprietate, la sarcinile care greveaza imobilul, la caracteristicile tehnice (suprafata, calitate, vechime, tipul constructiei) precum si la caracteristicile zonei in care se afla imobilul, toate elementele ce pot influensa valoarea bunului.

Procesul-verbal de sechestru imobile va fi intocmit in 3 exemplare: unul va fi inmanat debitorului, al doilea va fi trensmis Biroului de Carte Funciara, al treilea va ramane la organul de executare.

Reguli de procedura

In momentul incheierii procesului-verbal de sechestru sau in tot cursul executarii silite, poate fi necesar ca organul de executare sa numeasca un administrator - sechestru care sa administreze imobilul urmarit, chiriile, arenda si alte venituri obtinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apararea in litigii privind imobilul respectiv.

Administratorul-sechestru va consemna veniturile incasate la unitatile abilitate si va depune recipisa la organul de executare.

Remuneratia administratorul-sechestru care gestioneaza imobilul, daca acesta nu este debitorul sau creditorul, fixata de catre organul de executare, va fi inclusa in cheltuielile de exeutare.Slaba administrare a imobilului atrage raspunderea administrativa, civila si dupa caz, penala a administratorului-sechestru.

La cererea organului de executare sau ori de cate ori este necesar, administratorul-sechestru tebuie sa prezinte documentele justificative ale operatiunilor sale, precum si situatia veniturilor si cheltuielilor facute cu administrarea bunului imobil sechestrat.

5. Suspendarea executarii silite imobiliare

In termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de sechestru, debitorul poate solicita organului de executare sa ii aprobe ca plata integrala a creantelor sa se faca din veniturile bunului imobil urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni. De la data aprobarii cererii debitorului, executarea silita asupra imobilului se suspenda.

Se poate relua executarea silita imobiliara, pentru motive temeinice, inainte de expirarea termenului de 6 luni, iar daca persoana juridica careia i s-a aprobat suspendarea se sustrage ulterior de la executarea silita sau ii provoaca insolvabilitatea se va proceda la stabilirea raspunderii solidare conform art. 27 din Codul de Procedura Fiscala.

Bibliografie

A. Pop, Gheorghe Beleiu - "Drept civil. Teoria generala a dreptului civil". - Bucuresti, 1980, pagina 144;

C. Statescu, C. Birsan - "Tratat de drept civil. Teoria generala a obligatiilor". - Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti 1991;

Emil Balan -"Drept financiar". Editia a 3-a, Ed. All Beck, Bucuresti, 2004;

G. Boroi - "Drept civil. Teoria generala".-Ed. All, Bucuresti 1997, pagina 72-73

G. Boroi, D. Radescu - "Codul de Procedura Civila comentat si adnotat". - Ed. All, Bucuresti, pagina 688;

I. Gliga - "Drept financiar". - Ed. Humanitas, Bucuresti, 1998;

M. Costin, M. Muresan, V. Ursa - "Dictionar de drept civil". - Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1980;

Mircea Boulescu -"Control fiscal si audit financiar fiscal". - Ed. CECCAR;

Mircea Boulescu, Marcel Ghita - "Control financiar"

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003;

S. Zilberstein, V.M. Ciobanu - "Tratat de executare silita", Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2001, pagina 251;

Uniunea Juristilor din Romania - "Dreptul", anul XVI, seria a III-a, nr. 5/2005;

V. Munteanu - "Control si audit financiar" - Universul Juridic.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate