Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Contul de profit si pierdere


Contul de profit si pierdere


Contul de profit si pierdere

Daca bilantul contabil descrie situatia patrimoniala a unei intreprinderi la un moment dat, indicand si marimea rezultatului este necesara prezenta unui alt instrument care sa explice modul de constituire a rezultatului si sa permita desprinderea unor concluzii legate de performantele activitatii intreprinderii. Acest instrument este contul de profit si pierdere sau contul de rezultate. El grupeaza fluxurile reale si financiare si pune in evidenta operatiunile realizate de intreprindere in cursul exercitiului. Contul de profit si pierdere, prin continutul sau, ofera informatii asupra activitatii industriale, comerciale sau financiare a intreprinderii si despre modul cum aceasta isi gestioneaza afacerile prin dimensiunea veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor pe care le genereaza.

Contul de profit si pierdere sau contul de rezultate este parte integrata a bilantului contabil al intreprinderii.Contul de rezultate reflecta fluxurile de venituri si cheltuieli de gestiune de la inceputul pana la incheierea exercitiului.

Contul de profit si pierdere se prezinta sub forma unei liste, in partea sa superioara fiind prezentate elementele veniturilor din exploatare urmate de elementele cheltuielilor de exploatare, rezultatul activitatii de exploatare, veniturile si cheltuielile financiare, rezultatul financiar, continuand cu veniturile si cheltuielile exceptionale si alti indicatori de rezultate, pentru ca in final sa prezinte rezultatul net al exercitiului.

Cheltuielile de gestiune cuprind ansamblul elementelor de costuri suportate de intreprindere in cursul exercitiului: consumuri de materii prime, cheltuieli de personal, amortizari si provizioane calculate in cursul exercitiului, valoarea contabila a elementelor de activ cedate, distruse sau disparute.

Veniturile de gestiune cuprind valoarea tuturor actelor de imbogatire a intreprinderii, legate sau nu de activitatea sa normala sau curenta. Cea mai mare parte a veniturilor o constituie cifra de afaceri realizata de intreprindere cu terti, pe parcursul desfasurarii activitatii sale normale sau curente. In categoria veniturilor se includ: vanzarile (facturate clientilor), cresterea stocurilor de productie in curs (neterminata) si a stocurilor de produse finite, reluari asupra amortizarilor si provizioanelor, dobanzile (asupra plasamentelor), subventii repartizate etc.

Interpretarea contabila si cea financiara a veniturilor si cheltuielilor impune cateva precizari:

O vanzare de produs finit, din punct de vedere al contabilitatii reprezinta un venit, chiar daca aceasta creanta va fi incasata mai tarziu sau in exercitiul urmator. Incasarea unei creante constituita in exercitiul precedent nu va genera un nou venit.

Un consum de energie reprezinta un cost pentru intreprindere chiar daca furnizorul va fi achitat pana la sfarsitul exercitiului. Plata furnizorului, in urmatorul exercitiu, nu va determina o noua cheltuiala pentru acest exercitiu, ci va reprezenta doar plata unei datorii.

Amortizarea anuala a imobilizarilor se include in cheltuielile de exploatare, dar nu au o influenta asupra trezoreriei, decat in situatia in care intr-o zi se impune inlocuirea unei masini complet amortizate, iar pentru aceasta se va efectua o plata.

Provizioanele constituite se vor include in cheltuieli si vor micsora rezultatul exercitiului, fara a influenta trezoreria. Daca riscurile devin efective atunci va avea loc o plata. Daca riscul este in totalitate acoperit, provizionul se va inregistra intr-un cont de venituri si va majora rezultatul exercitiului, insa nu va consecinte asupra trezoreriei, cu exceptia unor aspecte care intra sub incidenta fiscala.

Practica contabila contemporana permite conturarea unor tipologii de prezentare a contului de profit si pierdere, care are la baza doua criterii:

1. Clasificarea conturilor de rezultate dupa forma de prezentare:

a) sub forma de tablou bilateral sau forma de cont: schema orizontala, care prezinta in partea stanga cheltuielile si pierderile, iar in partea dreapta veniturile si profiturile;

b) sub forma de lista: schema verticala care descrie formarea rezultatului.

Cea mai utilizata forma de prezentare a contului de profit si pierdere pe plan mondial este forma lista.

2. Clasificarea conturilor de rezultate dupa continutul informational:

a) cont de rezultate cu prezentarea destinatiei cheltuielilor si veniturilor, respectiv prezentarea pe functiuni ale intreprinderii: productie, vanzare, administratie, cercetare - dezvoltare, financiara etc.;

b) cont de rezultate cu prezentarea veniturilor si cheltuielilor dupa natura (originea) economica.

Cheltuieli

Venituri

II. Cheltuieli pentru exploatare

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli materiale

Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Cheltuieli cu personalul

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu amortizarile si provizionanele

I.           Venituri din exploatare

Venituri din vanzarea marfurilor (01)

Productia vanduta (02)

Cifra de afaceri (01+02)

Venituri din productia stocata (03)

Venituri din productia de

imobilizari (04)

Productia exercitiului (02+03+04)

Venituri din subventii de exploatare

Alte venituri din exploatare

Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare

A Rezultatul din exploatare (I-II)

IV Cheltuieli financiare

Pierderi din creante legate de participatii

Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate

Cheltuieli din diferente de curs valutar

Cheltuieli privind dobanzile

Alte cheltuieli financiare

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

III Venituiri financiare

Venituri din participatii, alte imobilizari financiare si creante imobilizate

Venituri din titluri de plasament

Venituri din diferente de curs valutar

Venituiri din dobanzi

Alte venituri financiare

Venituri din provizioane

B Rezultatul financiar (III-IV)

C Rezultatul curent al exercitiului (I+III-II-IV)

VI. Cheltuieli extraordinare privind:

Operatiile de gestiune

Operatiile de capital

Amortizari si provizioane

V Venituri extraordinare privind:

Operatii de gestiune

Operatii de capital

Provizioane

D. Rezultatul extraordinar (V-VI)

VIII. Cheltuieli totale

(II+IV+V)

VIII. Venituri totale (I+III+V)

E. Rezultatul brut al exercitiului (VII-VIII)

IX Impozit pe profit

F. Rezultatul net al exrcitiului(E-IX)

Multor manageri le este greu sa inteleaga si sa intrepreteze informatiile contabile. Ca prim pas in analiza performantei din trecut este bine sa se studieze conturile pe ultimii trei ani, iar informatiile selectate sa fie organizate intr-o forma standard.

Pentru a raspunde la intrebarea - ,,Ce profit si ce pierderi inregistreaza intreprinderea ?², managerul financiar trebuie sa ia in considerare urmatoarea structura a contului de profit si pierdere:

I.

profitul brut de exploatare;

profitul net de exploatare;

profitul anului financiar.

II.

surplusul brut creat de intreprindere;

politici privind amortizarea, plata dobanzii, impozitul pe profit.

III.

cheltuieli;

venituri.

IV.

cheltuieli pe functiuni (costul vanzarilor, costul de distributie);

cheltuieli pe natura (costul acizitionarii bunurilor materiale, costul personalului, provizioane si amortizare).

Continutul informational al contului de profit si pierdere permite

aprecierea performantelor intreprinderii, prin soldurile intermediare de gestiune, capacitatea de autofinantare, riscul economic, etc. 

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate