Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
ANALIZA STUCTURII ACTIVULUI


ANALIZA STUCTURII ACTIVULUI


ANALIZA STUCTURII ACTIVULUI

Structura activului (numita si structura patrimoniala) se analizeaza cu ajutorul ratelor de structura ale activului prin intermediul carora se pune in evidenta destinatia economica a capitalului investit, gradul de lichiditate a acestui capital precum si capacitatea intreprinderii de a-si modifica structura activului sub actiunea factorilor de conjunctura.

1 Analiza structurii activelor permanente

Rata activelor imobilizate (Rai) masoara ponderea activelor imobilizate (permanente) in total activ. Aceasta rata mai arata totodata gradul de investire a capitalului in firma si gradul de imobilizare a capitalului.Se considera ca pentru o firma un nivel al acesteia de 60% este favorabil.

Se calculeaza cu relatia:Rai = Active imobilizate /Total activ

In dinamica, daca nivelul ratei creste fata de perioada de baza rezulta ca activele imobilizate se modifica intr-o proportie mai mare ca activul total, modificare ce se considera benefica daca veniturile totale cresc intr-o masura mai mare ca si activele imobilizate.

ANALIZA STRUCTURII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Tabelul 1

Nr.

crt

Denumire

Formula

u.m

Perioada de analiza

Active imobilizate

Aim

mii lei

Activ total

AT

mii lei

Rata activelor imobilizate

Rai=Aim/AT

Indice de crestere Aim

Indice crestere AT

Indice de crestere CA

STRUCTURA ACTIVULUI IMOBILIZAT Tabel 1.1

Nr.

Crt

Denumire

Formula

u.m

Perioada de analiza

Imobilizari necorporale

In

mii lei

Imobilizari corporale

Ic

mii lei

Imobilizari financiare

If

mii lei

Rata In

Rin=In/Aim

Rata Ic

Ric=Ic/Aim

Rata If

Rif =If/Aim

Indice crestere Ic

Nivelul ratei activelor imobilizate inregistreaza valori crescatoare de-a lungul perioadei

de analiza, tendinta datorata cresterii mai rapide a activelor imobilizate in raport cu activul total (tabel 1), crestere ce se datoreaza in principal evolutiei crescatoare a imobilizarilor corporale ce reprezinta principala componenta a activelor imobilizate (tabel 1.1). Indicatorul se apropie de valoarea considerata optima (60%) in anul 2001. Aceasta crestere este benefic resimtita la nivelul cifrei de afaceri aceasta inregistrand o crestere semnificativa mai ales in anul 2001.

Evolutia structurii activelor imobilizante

55

51,00

45 Rai

35

25

1999 2000 2001

Fig.1.1

2 Analiza structurii activelor curente

2.1 Rata activelor circulante

Analiza structurii activelor curente se face cu ajutorul ratei activelor circulante (Rac) care arata ponderea activului circulant in total activ aratand nivelul capitalului imobilizat in activitatea de exploatare. Aceasta rata masoara indirect gradul de lichiditate al patrimoniului depinzand mult de specificul activitatii. Se considera ca pentru o firma din domeniul productiei o valoare de 40% este sanatoasa.

Se calculeaza dupa formula:

Rac= active circulante/total activ

 


Daca in dinamica rata prezinta o tendinta de crestere, atunci ponderea activelor circulante creste datorita modificarii valorii activelor circulante intr-o proportie mai mare decat cea a activului total, situatie favorabila daca este data de realizarea unei cifre de afaceri intr-o proportie superioara, pentru a asigura realizarea unei viteze de rotatie superioare celei de baza. Daca rata prezinta o tendinta de reducere atunci ponderea activelor circulante scade ca urmare a modificarii valorii activelor circulante intr-o proportie mai mica decat cea a activului total, situatie favorabila daca este data de realizarea unei cifre de afaceri intr-o proportie superioara, pentru a asigura realizarea unei viteze de rotatie superioare perioadei de baza.

ANALIZA STRUCTURII ACTIVELOR CIRCULANTE

Tabelul 2.1

Nr.

crt

Denumire

Formula

u.m

Perioada de analiza

Active circulante

Ac

mii lei

Activ total

AT

mii lei

Rata activelor circulante

Rai=Ac/AT

Indice de crestere Ac

Indice crestere AT

Indice de crestere CA

Rata activelor circulante scade de la o perioada la alta datorita cresterii mai rapide a activului total fata de nivelul activelor circulante (vezi tabel 2.1), mai mult, in dinamica nivelul ratei se apropie de valoarea considerata normala in acest sector de activitate. Daca se analizeaza aceasta rata avand in vedere si evolutia cifrei de afaceri se observa ca scaderea ratei stocurilor a dus la efecte pozitive la nivelul cifrei de afaceri aceasta crescand de la o perioada la alta.


Evolutia structurii activelor circulante

60

50 Rac

40

30 1999 2000 2001


Fig 2.1

2.2 Analiza ratei stocurilor

Rata stocurilor (Rs) reflecta ponderea stocurilor in total activ. Aceasta rata depinde de mai multi factori cum ar fi :

- sectorul de activitate unde activeaza intreprinderea

- durata ciclului de exploatare

- specularea fluctuatiilor de pret de pe piata

Se calculeaza conform formulei:

Rs= Stocuri/ Active circulante

 


Cresterea stocurilor este justificata atunci cand este determinata de sporirea volumului de activitate, respectiv este nejustificata atunci cand duce la formarea de stocuri fara miscare sau cu miscare lenta.

RATA STOCURILOR

Tabelul 2 .2

Nr.

Crt

Denumire

Formula

u.m

Perioada de analiza

Stocuri

S

mii lei

Activ circulant

Ac

mii lei

Rata stocurilor

Rs=S/Ac

Indice de crestere S

Indice crestere Ac

Indice de crestere CA

Rata stocurilor a crescut de la o perioada la alta datorita cresterii mai rapide a volumului stocurilor fata de activul circulant (vezi tabelul 2.2). Aceasta crestere determina modificarea in aceeasi masura a cifrei de afaceri. Chiar daca cresterea cifrei de afaceri este devansata de cresterea stocurilor daca avem in vedere valorile celor doi indicatori se poate aprecia ca, cresterea stocurilor a avut un efect pozitiv asupra cifrei de afaceri. Cu toate acestea este recomandata reducerea volumului stocurilor.

2.3. Analiza ratei creantelor

Rata creantelor (Rcr) reflecta ponderea creantelor pe care firma le are in total active. Aceasta rata este influentata de domeniul de activitate, de natura relatiilor comerciale precum si de termenele de plata practicate.

Creantele pot fi:

- pe termen scurt (<10 zile)

- pe termen mediu (10 - 30 zile)

- pe termen lung (>30 zile)

Se calculeaza conform formulei:

Rcr= Creante/ Active circulante

 


Daca in dinamica rata prezinta o tendinta de crestere (ca urmare a modificarii valorii lor intr-o proportie mai mare ca si volumul activului total) aceasta este o situatie favorabila numai daca este data de realizarea unei cifre de afaceri intr-o proportie superioara, pentru realizarea unei viteze de rotatii superioare perioadei de baza

Daca rata prezinta o tendinta de reducere atunci ponderea creantelor scade ca urmare a modificarii valorii creantelor intr-o proportie mai mica decat cea a activului total, situatie favorabila daca este data de realizarea unei cifre de afaceri intr-o proportie superioara, pentru a asigura accelerarea vitezei de rotatie superioare fata de perioada de baza

RATA CREANTELOR

Tabelul 2.3

Nr.

Crt

Denumire

Formula

u.m

Perioada de analiza

Creante

Cr

mii lei

Activ circulant

Ac

mii lei

Rata creantelor

Rs=Cr/Ac

Indice de crestere Cr

Indice crestere Ac

Indice de crestere CA

Rata creantelor a scazut de la o perioada la alta datorita cresterii mai rapide a activului circulant fata de nivelul creantelor (vezi tabelul 2.3). Acest lucru a dus la o crestere a cifrei de afaceri intr-un ritm superior atat fata de activului circulant cat si fata de volumul creantelor, deci acest indicator a avut o influenta pozitiva asupra cifrei de afaceri.

2.4 Analiza ratei disponibilitatilor

Rata disponibilitatilor (Rd) arata ponderea activelor cele mai lichide in total active circulante, adica gradul de lichiditate imediata a activelor curente.

Se calculeaza conform formulei:

Rd= Disponibilitati/ Active circulante

 


O valoare ridicata a disponibilitatilor poate reflecta o situatie favorabila in termeni de echilibru financiar, dar poate fi si rezultatul detinerii unor resurse insuficient utilizate. De asemenea, nivelul disponibilitatilor poate fi fluctuant intr-un interval redus, putand, pe de o parte, sa creasca foarte mult, ca urmare a unor intrari importante de fonduri, sau, pe de alta parte, sa scada ca urmare a unor plati substantiale.

RATA DISPONIBILITATILOR

Tabelul 2 .4

Nr.

Crt

Denumire

Formula

u.m

Perioada de analiza

Disponibilitati

D

mii lei

Activ circulant

Ac

mii lei

Rata disponibilitatilor

Rs=D/Ac

Indice de crestere D

Indice crestere Ac

Rata disponibilitatilor a scazut in al doilea an ca urmare a scaderii volumului disponibilitatilor fata de activele circulante In ultimul an rata inregistreaza o valoare ascendenta fata de anul anterioar urmare a cresterii mai rapide a volumului disponibilitatilor fata de activul circulant.

Rata disponibilitatilor a inregistrat valori oscilante de-a lungul perioadei analizate. Astfel in anul 2000 volumul disponibilitatilor di casa a scazut ca urmare a efectuarii de plati masive prin casa pentru ca in anul 2001 acest indicatorul sa se apropie de valoarea din perioada de baza (vezi tabelul 2.4). Aceasta situatie fluctuanta a trezoreriei trebuie remediata prin asigurarea unui nivel echilibrat al disponibilitatilor in fiecare an. Aceasta se poate realiza fie prin evitarea situatiilor ce necesita plati masive prin trezorerie sau prin realizarea unui echilibru intre durata de incasare a creantelor si plata obligatiilor

In concluzie se poate spune ca firma prezinta in general o structura echilibrata a activului, ea trebuind doar sa urgenteze incasarea creantelor pentru a nu crea goluri in casa necesitind apelarea la credite de trezorerie.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate