Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Agricultura


Index » business » Agricultura
MASURI DE CONSULTANTA AGRICOLA pentru REALIZAREA ACTIUNILOR DE CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA


MASURI DE CONSULTANTA AGRICOLA pentru REALIZAREA ACTIUNILOR DE CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA


PROGRAMUL DE MASURI AL AGENTIEI NATIONALE DE CONSULTANTA AGRICOLA PRIVIND REALIZAREA ACTIUNILOR DE CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA IN ANUL 2008

Elaborat in temeiul art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 61/1998 privind finantarea actiunilor de consultanta si formare profesionala destinate agricultorilor, aprobata prin Legea nr. 222/1998, si al Hotararii Guvernului nr. 138/1999, pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de decontate a cheltuielilor de finantare a actiunilor de consultanta si formare profesionala destinate agricultorilor.

Obiectivele specifice cuprinse in programul de activitati al Agentiei Nationale de Consultanta Agricola pe anul 2008, destinat informarii si instruirii producatorilor agricoli, se vor materializa prin realizarea urmatoarelor activitati:

programe de instruire si formare profesionala in conformitate cu cerintele si oportunitatile existente in profil teritorial;programe de informare privind Politica Agricola Comuna, cu accent pe normele Uniunii Europene (de mediu, igiena si bunastarea animalelor) pentru principalele sectoare de productie (lapte, carne, legume, vin, cereale, plante tehnice etc);

acordarea de consultanta si asistenta tehnica in scopul constituirii si consolidarii formelor asociative in agricultura;

acordarea de consultanta si asistenta tehnica de specialitate, cu caracter permanent, cu participarea cercetarii, pentru transferul tehnicilor si tehnologiilor de varf din domeniile productiei agricole;

organizarea de schimburi de experienta, demonstratii practice, dezbateri, intalniri, mese rotunde;

editarea si distribuirea gratuita de publicatii si materiale informative cu caracter tehnic, economic si legislativ producatorilor agricoli si specialistilor la nivelul intregii tari;

programe de informare a producatorilor agricoli privind sprijinul guvernamental si comunitar;

elaborarea de proiecte - model pentru infiintarea si consolidarea activitatilor agricole din spatiul rural si fise tehnologice de cultura plantelor si cresterea animalelor;

elaborarea documentatiei si asistenta tehnica in vederea accesarii finantarilor guvernamentale si comunitare;

crearea de ferme - model pentru asigurarea transferului de informatii practice catre producatorii agricoli si acordarea de asistenta tehnica;

programe de contabilitate primara destinata producatorilor agricoli;

programe de informare privind trasabilitatea produselor agricole primare.

Agentia Nationala de Consultanta Agricola exercita atributiile bugetare prin trei directii tehnice si o directie economica.

I. DIRECTIA FORMARE PROFESIONALA SI ASOCIATII DE PRODUCATORI

In temeiul art.1, lit. c, din Ordonanta Guvernului nr. 61/1998, privind finantarea actiunilor de consultanta si formare profesionala destinate agricultorilor, aprobata prin Legea nr. 222/1998, Directia Formare Profesionala si Asociatii de Producatori, prin atributiile conferite de regulamentul de organizare si functionare, va indeplini in anul 2008 urmatoarele obiective generale si specifice:

1. coordonarea activitatii furnizorilor de formare profesionala continua din reteaua ANCA - OJCA si implementarea programelor de formare profesionala continua a adultilor in domeniul agricol, silvic, piscicol, industrie alimentara si de dezvoltare rurala, in colaborare cu alti furnizori de formare profesionala si agenti economici, in scopul cresterii nivelului de pregatire profesionala a producatorilor agricoli, a specialistilor si a altor persoane interesate;

2. organizarea de cursuri de initiere, calificare, perfectionare si formare formatori in domeniul agricol, industrie alimentara, piscicol, silvic si al dezvoltarii rurale, la solicitarea beneficiarilor de formare profesionala, corelat cu scopul, obiectivele si continutul strategiei ANCA;

3. sprijinirea activitatii de autorizare a OJCA in calitate de furnizori de formare profesionala continua si de autorizare a OJCA in calitate de centre de evaluare si certificare a competentelor si coordonarea realizarii programelor de formare si de evaluare specifice in domeniul agricol, industrie alimentara, silvic si piscicol, agroturism si dezvoltare rurala, in conformitate cu solicitarile beneficiarilor de formare si legislatia in vigoare, armonizata cu regulamentele europene;

4. realizarea de parteneriate si schimburi de experienta in domeniul formarii profesionale continue sub forma unor consortii de tip public si privat, interne si internationale, din domeniul formarii profesionale, pentru accesarea fondurilor europene;

5. asigurarea de consultanta tehnico-economica, manageriala si juridica in vederea constituirii si dezvoltarii formelor asociative (grupuri de producatori, cooperative, asociatii, afilierea la organizatii internationale etc.);

6. organizarea programelor de formare profesionala a liderilor formelor asociative din agricultura, in domeniul managementului, marketingului si sistemului contabil specific formelor asociative;

7. sprijinirea realizarii unor parteneriate si schimburi de experienta intre formele asociative din tara si strainatate, in scopul infiintarii unor organizatii de producatori profesionale si interprofesionale puternice si afilierea la organizatii internationale pentru obtinerea unor avantaje reciproce avantajoase.

A. FORMAREA PROFESIONALA, EVALUAREA SI CERTIFICAREA COMPETENTELOR PRODUCATORILOR AGRICOLI, FERMIERILOR SI SPECIALISTILOR DIN AGRICULTURA SE REALIZEAZA PRIN PROGRAME SPECIFICE DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUA SI EVALUARE A ADULTILOR, ASTFEL:

1. Cursurile de calificare si initiere in domeniile agricol, industrie alimentara, silvic, piscicol, agroturism si dezvoltare rurala se realizeaza conform Nomenclatorului de Meserii si Clasificarii Ocupatiilor din Romania ( COR) si conform Ordonantei de Urgenta 129/2000 si Normelor de aplicare prevazute de HG 522/2003, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza :

a) in domeniul agricol: agricultor culturi de camp, lucrator calificat in culturi de camp si legumicultura, agricultor in culturi vegetale si crescator de animale, agricultor, lucrator in cultura plantelor, lucrator in gospodarie agroturistica, lucrator mecanica agricola, peisagist floricultor, pomicultor, legumicultor, ciupercar, floricultor, lucrator in silvicultura, tractorist si altele, la solicitarea beneficiarilor;

b) in domeniul zootehnic: lucrator in cresterea animalelor, piscicultor, apicultor, zootehnist, pescar in ape interioare si de coasta si altele, la solicitarea beneficiarilor;

c) in domeniul industriei alimentare: morar, brutar, macelar, carmangier, patiser, distilator rachiuri naturale, lucrator in procesarea fructelor si ciupercilor de padure, preparator produse lactate si altele, la solicitarea beneficiarilor;

d) in domeniul agroturismului: administrator pensiune agroturistica, lucrator in pensiune agroturistica, altele;

e) in domeniul mecanizarii agriculturii: tractorist;

f) in domeniul pisciculturii si pescuitului: piscicultor, pescar in ape teritoriale si de coasta;

g) in domeniul silvic: lucrator in silvicultura;

h) in meserii traditionale si altele, la solicitarea beneficiarilor.

2. Cursurile de instruire si informare a producatorilor agricoli, fermierilor etc., cu urmatorul continut tematic:

noi elemente tehnologice din domeniile vegetal, zootehnic si agroalimentar;

prevederi legislative in domeniu (subventii MADR, proiecte si programe de accesare a fondurilor comunitare);

prezentarea de elemente privind siguranta alimentara a populatiei conform standardelor U.E.;

agricultura ecologica;

tehnologii agricole, lucrari de sezon etc.;

protectia mediului - Codul de bune practici agricole;

forme de sprijin national si comunitar pentru producatorii agricoli;

siguranta alimentara si standardele comunitare la produsele agroalimentare;

reforma PAC;

altele, in functie de solicitarile beneficiarilor de formare.

3. Cursurile de perfectionare a pregatirii profesionale a specialistilor din agricultura, cu urmatorul continut tematic:

managementul formelor asociative in agricultura;

mecanisme de finantare a agriculturii din fondurile comunitare;

productia vegetala si zootehnica si alinierea la standardele europene;

fondurile structurale si perspectivele de dezvoltare sectoriala si regionala;

agricultura ecologica - prezent si viitor in UE;

plantele tehnice - un nou viitor pentru fermieri;

agricultura durabila si utilizarea biocombustibililor;

masuri de agro-mediu;

legislatia privind calitatea produselor si siguranta alimentara;

implementarea standardelor de calitate si de comercializare a produselor agroalimentare;

managementul proiectelor in vederea accesarii fondurilor comunitare;

altele, in functie de solicitarile beneficiarilor de formare.

4. Cursurile de formare a formatorilor in domeniul consultantei agricole, cu urmatorul continut tematic:

imbunatatirea conlucrarii dintre producatorii agricoli si consultant;

metode folosite in munca de consultanta;

dezvoltarea si rentabilizarea exploatatiilor agricole familiale;

modele de consultanta evidentiate in schimburile de experienta cu alte tari;

initierea practica in organizarea cursurilor de instruire si in munca de consultanta;

forme de asociere in agricultura;

elaborarea de proiecte de accesare a fondurilor UE;

altele, in functie de solicitari

NOTA: Tematicile cursurilor vor fi completate, adaptate, diversificate si detaliate potrivit conditiilor locale, nivelului de pregatire a cursantilor, tipului si scopului cursului.

B.     ASOCIATII SI ACTIVITATI DE GRUPAsocierea este considerata o actiune prioritara, avand in vedere ca aceasta constituie principala modalitate de sporire a dimensiunilor exploatatiilor agricole, un mod economic de folosire a pamantului, de acumulare a capitalului si de a rezista concurentei pietei.

In anul 2008, Directia Formare Profesionala si Asociatii de Producatori va realiza prin compartimentul Asociatii de Producatori urmatoarele activitati:

- va acorda consultanta si asistenta tehnica si juridica pentru infiintarea:

grupurilor de producatori recunoscute conform Ordinului MADR 684/2007 si Ordinului MADR 772/2007;

cooperativelor agricole constituite conform Legii 566/2004;

asociatiilor constituite conform Legii nr. 36/1991;

asociatiilor constituite conform Legii 26/2000;

- va realiza campanii de informare si publicatii specifice in scopul constituirii si consolidarii formelor asociative in agricultura: asociatii de producatori, cooperative, grupuri si organizatii de producatori, asociatii profesionale si interprofesionale, afilierea la organizatiile internationale.

Bugetul necesar estimat pentru formarea profesionala continua pe tipuri de cursuri:

- Calificare

1.400.000 LEI

- Perfectionare

100.000 LEI

- Instruire

100.000 LEI

- Formare formatori

200.000 LEI

- Colaborari proiecte, schimburi de experienta, cursuri de instruire, perfectionare si formare formatori

200.000 LEI

TOTAL GENERAL DIRECTIE

2.000.000 LEI

DIRECTIA DE INFORMARE SI EXTENSIE

In temeiul art. 1, lit. b, din Ordonanta Guvernului nr. 61/1998, privind finantarea actiunilor de consultanta si formare profesionala destinate agricultorilor, Directia de Informare si Extensie va indeplini urmatoarele obiective in anul 2008:

realizarea fluxului informational prin editarea, multiplicarea si distribuirea gratuita de materiale informative (reviste, carti, brosuri, pliante, filme si alte materiale audio-vizuale) privind organizarea si managementul exploatatiilor agricole, legislatia in agricultura si industria alimentara, prognozele agro-meteorologice, tehnologiile de cultivare a plantelor si de crestere a animalelor, utilizarea tractoarelor si a masinilor agricole, protectia plantelor, animalelor si a mediului inconjurator, valorificarea rationala si eficienta a produselor agricole, elaborarea de proiecte - model pentru exploatatiile agricole etc;

activitati de popularizare si asistenta tehnica de specialitate destinate producatorilor agricoli, specialistilor si altor agenti economici din agricultura:

loturi demonstrative si demonstratii practice in ferme - model;

targuri, expozitii, concursuri, festivaluri;

seminarii, simpozioane, dezbateri, intalniri, mese rotunde;

vizite si schimburi de experienta in tara si strainatate;

realizarea de filme si materiale audio-vizuale (casete, fotografii, diapozitive);

emisiuni radio -TV la nivel national si local;

actiuni de promovare - diseminare si implementare a masurilor de dezvoltare rurala conform PNDR prin organizarea de reuniuni la nivel regional si judetean in parteneriat cu institutii din subordinea MADR si cu autoritatile locale;

Reviste, carti, brosuri, pliante si alte materiale:

Reviste si publicatii periodice ( abonamente) :

Consultanta agricola (ANCA - 6 aparitii/an)

Eurocom (lunar)

Informatii agrorurale (lunar)

Sanatatea plantelor (lunar)

Cereale si plante tehnice (lunar)

Horticultura (lunar)

Zootehnie si medicina veterinara (lunar)

Mecanizarea agriculturii (lunar)

Avicultorul (trimestrial)

Agricultorul roman (lunar)

Bioterra (trimestrial)

Cartoful in Romania (trimestrial)

Lumea satului (lunar)

Profitul agricol (saptamanal)

Calita (lunar)

Agroterra (lunar)

Lumea apicola (lunar)

Ferma (lunar)

Gospodarul Ardelean (lunar)

Revista Societatii Romane de Zootehnie (lunar)

Publicatii ale OJCA (lunar )

Publicatie ANCA - Consultanta agricola (6 aparitii/an)

Fermierul prahovean (lunar)

Pt 2009;-Piata Agricola;-Magazin Agricol;- A B C Agricol

Alte reviste si publicatii periodice, in functie de solicitari

Lucrari de specialitate cu continut tehnico - economic destinate specialistilor din agricultura, managerilor din exploatatiile agricole si consultantilor locali pentru elaborarea planurilor profesionale si a tematicilor de informare, instruire la nivel regional - ferma

Lucrari in domeniu

Cereale si plante tehnice

Pomicultura

Viticultura -Vinificatie

Legumicultura

Cultura cartofului

Cultura ciupercilor

Floricultura / dendrologie

Imbunatatiri funciare

Zootehnie/ medicina veterinaraIndustrie alimentara

Apicultura

Piscicultura

Silvicultura

Management-marketing economie

Agricultura ecologica

Zona Montana

Alte lucrari cu continut tehnico-economic si legislativ destinate producatorilor agricoli pe domenii de activitate

Brosuri cu continut tehnico-economic si legislativ privind normele si reglementarile UE

Cereale si plante tehnice

Cultura pajistilor

Legumicultura

Pomicultura

Viticultura -Vinificatie

Cultura cartofului

Plante medicinale si aromatice

Fitopatologie

Imbunatatiri funciare

Zootehnie/ medicina veterinara

Industrie alimentara

Apicultura

Piscicultura

Organizarea comuna de piata a culturilor in arabil

Organizarea comuna de piata a fructelor si legumelor

Organizarea comuna de piata a carnii

Organizarea comuna de piata a laptelui si a produselor lactate

Organizarea comuna de piata a vinului

Politica Agricola Comuna in perioada 2007 -2013

Managementul pietelor agricole

Strategia MADR

Raportul de activitate ANCA in anul 2008

Prezentarea ANCA - in limba romana

Prezentarea ANCA - in limba engleza

brosuri cu continut tehnico-economic si legislativ destinate informarii producatorilor agricoli pe domenii privind productia vegetala si zootenica; alte brosuri cu continut tehnico-economic si legislativ privind normele si reglementarile UE, in functie de prioritati

Pliante cu continut tehnico- economic si legislativ

Pliante cu tehnologii de cultura pentru principalele culturi, in functie de necesitate

Fondurile europene de dezvoltare agricola

Securitatea si siguranta alimentara

Programe operationale in sectorul legume/fructe

Forme asociative in agricultura

Subventiile in agricultura

Alte pliante cu continut tehnico-economic si legislativ, in functie de prioritati

Nota: Achizitionarea lucrarilor se va face:

sub forma de manuscris (pe suport de hartie) si in format electronic, urmand a se multiplica de catre ANCA sau direct sub forma editata.

Total valoare reviste, carti, pliante si alte    1 000 000 LEI materiale

Total valoare activitati de popularizare    700 000 LEI

Total valoare filme, materiale audio-vizuale    100 000 LEI

Proiecte de colaborare si schimburi de experienta

pe plan national si international 200 000 LEI

TOTAL GENERAL DIRECTIE :    2 000 000 LEI

III. DIRECTIA ASISTENTA TEHNICA SI DEZVOLTAREA FERMEI

In temeiul art.1, lit. a, din Ordonanta Guvernului nr. 61/1998 privind finantarea actiunilor de consultanta si formare profesionala destinate agricultorilor, Directia Asistenta Tehnica si Dezvoltarea Fermei, in anul 2008, va indeplini urmatoarele obiective:

activitati de asistenta tehnica de specialitate gratuite destinate producatorilor agricoli, specialistilor si altor agenti economici din agricultura;

elaborarea, editarea, multiplicarea si distribuirea gratuita catre producatorii agricoli de proiecte - model, modele tehnico-economice cadru cu respectarea bunelor practici agricole si tehnologiilor prietenoase cu mediul si alte materiale informative;

asigurarea, prin intermediul tehnologiilor-cadru elaborate, a traducerii si implementarii normelor specifice sectorului agricol (norme de mediu, sanatatea si bunastarea animalelor etc.);

asigurarea asistentei tehnico-economice si managementului fermei in implementarea Sistemului de Contabilitate Primara.

1. Proiecte - model pentru ferme vegetale si de cresterea animalelor

Proiect model ferma de legume in camp - 2 ha

Proiect model ferma de legume in solar - 1000 m

Proiect model infiintarea unui hectar de portaltoi de vita de vie

Proiect model ferma mixta - 10 ha culturi de camp si cresterea palmipedelorProiect model infiintare ciupercarie

Proiect model pentru infiintarea, intretinerea si exploatarea pajistilor.

. Modele tehnico - economice cadru pentru culturi si specii de animale cu elemente financiare pentru anul 2008

- cereale (grau, orz, secara, ovaz, porumb)

- plante uleioase (floarea-soarelui, inul, rapita)

- plante textile (inul, canepa)

- plante tuberculifere si radacinoase (cartof, sfecla de zahar)

- plante legumicole din fam. Solanaceae( tomate, ardei, patlagele vinete)

- plante legumicole din fam. Cucurbitaceae (castravete, pepene galben si verde, dovleac)

- plante leguminoase (fasole, mazare, soia)

- plante legumicole din grupa cepei (ceapa, usturoi, praz)

- plante legumicole din grupa verzei (varza, conopida, gulie)

- plante legumicole pentru radacini tuberizate (morcov, telina, pastarnac, patrunjel de radacina, ridichi)

- specii pomicole din grupa pomaceae (mar, par, gutui)

- specii pomicole din grupa drupaceae (prun, cais, piersic, cires, visin)

- arbusti fructiferi (capsunul, zmeurul, murul, coacazul, agrisul, afinul, catina)

- cresterea bovinelor (vaci de lapte, tineret taurin la ingrasat )

- cresterea suinelor (cresterea scroafelor de reproductie, ingrasarea suinelor)

- cresterea ovinelor si caprinelor ( ovine, caprine de lapte, tineret ovin la ingrasat)

- cresterea pasarilor (gaini ouatoare, pui de carne, prepelite)

- cresterea palmipedelor (rate, gaste)

- cresterea curcilor

- cresterea strutilor

- cresterea iepurilor

- cresterea albinelor

- cresterea viermilor de matase

. Tehnologii de cultura

- plante energetice

- ciuperci

- ghid practic pentru elaborarea proiectelor de dezvoltare rurala

4. Asistenta tehnica pentru realizarea de demonstratii practice

- taieri de regenerare la pomi

- taieri de fructificare la pomi

- stabilirea incarcaturii de muguri (ochi) la taierea in uscat la vita de vie

- lucrari si operatiuni in verde la vita de vie

- tratamente la pomi

- tratamente la vita de vie

- tratamente la samanta

- tratamente chimice la culturile de camp

- aplicarea ingrasamintelor chimice si organice

- lucrarile solului

- mulsul manual si mecanic, intretinerea aparaturii de muls si de racire etc.

- ecornarea si ingrijirea copitelor la bovine

5. Pentru fiecare OJCA:

- identificarea a 2 ferme (1 vegetala si 1 zootehnica specifice fiecarui judet) care sa intruneasca parametrii de ferma - model si in care sa se efectueze pregatirea practica a cursantilor si diverse alte actiuni de demonstratii practice;

- realizarea de parteneriate cu institutii de invatamant si cercetare pentru infiintarea de ferme - model si cu caracter didactic in cadrul acestora, care sa permita pregatirea practica a cursantilor si diverse actiuni de demonstratii practice;

- asistenta tehnica permanenta pentru loturile demonstrative in vederea generalizarii la nivel de judet, regiune si tara a celor mai bune rezultate.

TOTAL GENERAL DIRECTIE    400.000 LEI

NOTA: Achizitionarea proiectelor - model si a fiselor tehnologice se va face fie sub forma de manuscris si/sau format electronic, urmand a se multiplica de catre ANCA, fie direct in forma editata.

IV. Programe de colaborare internationala*

Banca Mondiala - implementarea programul MAKIS (Modernizarea Sistemului de Informare si Cunoastere in Agricultura - componenta 3.2 - Consolidarea Sistemului de Consultanta si Informare);

Elvetia - Fundatia Christliche Ostmission si Asociatia Bioagricultorilor din Romania - instruire teoretica si practica in domeniul agriculturii ecologice;

Japonia - Agentia de Cooperare Internationala Japoneza (JICA) - cursuri de instruire privind "Imbunatatirea managementului fermei prin dezvoltarea cooperativelor agricole"

Proiect CEEX M3-C3 12800 "Promovarea tehnologiilor agricole performante in acord cu politica UE de dezvoltare rurala" - colaborari cu universitati, statiuni de cercetare si firme de consultanta agricola din tari UE;

Intarirea capacitatii institutionale a ANCA. "Further support for ANCA services" - Contract twinning RO 2006/1b/AG/01;

alte colaborari internationale, stabilite pe parcursul anului, cu cofinantare din partea organismelor internationale;

vizite si schimburi de experienta in strainatate, targuri si expozitii la care vor participa specialisti si fermieri cu activitati in domeniul productiei vegetale, zootehnice, piscicole si silvice, in scopul instruirii si adoptarii unor tehnici si tehnologii de succes, al insusirii si respectarii standardelor de comercializare a produselor agricole conform reglementarilor UE.

*(guvernele tarilor colaboratoare participa la finantarea programelor de colaborare conform protocoalelor de parteneriat).

TOTAL GENERAL BUGET A.N.C.A. 2008 4.400.000 LEI

Din care:

- DFPAP    2.000.000 LEI

- DIE    2.000.000 LEI

- DATDF    400.000 LEI

Sumele planificate se pot redirectiona pe parcursul anului de la o activitate la alta si de la o directie la alta, in functie de necesitate, cu aprobarea conducerii A.N.C.A. (pe baza decontului justificativ privind necesarul de credite lunar - conform O.G. 61/1998).Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate