Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
INITIEREA SI DERULAREA UNEI AFACERI


INITIEREA SI DERULAREA UNEI AFACERI


INITIEREA SI DERULAREA UNEI AFACERI

PLANUL DE AFACERI SI PROBLEMELE

APLICARII ACESTUIA

Planul de afaceri reprezinta un instrument de lucru(un document scris) care se foloseste pentru inceperea si derularea unei afaceri, necesitand resurse materiale, financiare si umane.Acesta ajuta la valorificarea experientei si realizarilor din trecut cu scopul de a proiecta viitorul prin metode de estimare si aproximare.

Planul de afaceri descrie natura afacerii,piata tinta, avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor, precum si resursele si aptitudinile de care dispun proprietarii afacerii.Intocmirea lui presupune analizarea cu atentie a: produselor/serviciilor oferite, competitiei, resurselor materiale,financiare si umane necesare.Rolul acestuia este pe de o parte, de a demonstra ca afacerea merita finantata, iar pe de alta parte, de a ghida intreprinzatorul incepand cu primul an de derulare a acesteia.

Etapele planului afaceri sunt:

Etapa I: Culegerea informatiilor necesare(preturi, concurenti, furnizori, date tehnice si juridice,

Etapa II: Planificarea efectiva a activitatilor respective( alegerea strategiei potrivite si gasirea cailor de atingere a obiectivelor stabilite),

Etapa III: Redactarea planului(alegerea formei optime de prezentare catre destinatar a rezultatului etapei anterioare).

CONTINUTUL UNUI PLAN DE AFACERI

Planul de afaceri are urmatoarele parti

A.    Sinteza planului de afaceri- evidentiaza urmatoarele elemente: - obiectivul avut in vedere,

- descrierea afacerii,

- informatii despre firma,

- necesarul de fonduri,

- rezultatele economico- financiare scontate,

- echipa manageriala.

B.Prezentarea societatii comerciale/firmei- in cadrul acestei parti este necesar sa se completeze informatii:

- denumirea firmei si data infiintarii,

- forma juridical de constituire,

- numarul de inregistrare la registrul comertului si codul fiscal,

- Natura capitalului societatii( de stat, particular, mixt),

- obiectul de activitate inscris in statut( productie, servicii, comert, constructii, agricultura),

- numele si numarul actionarilor(proprietarilor), datele personale.

C.Descrierea afacerii- In acest capitol trebuie precizate explicit urmatoarele aspecte: - obiectivele prioritare si misiunea firmei,

- nevoile consumatorilor ce urmeaza sa fie satisfacute,

- Produsele/serviciile ce urmeaza a fi fabricate/prestate,

- cantitatile anuale exprimate in unitati fizice sau monetare,

- necesarul de utilaje si dotari,

- situatia actuala a firmei si perspectivele de dezvoltare.

D.Descrierea amanuntita a produselor /serviciilor oferite- Aceasta parte trebuie sa contina in mod amanuntit urmatoarele:- Caracteristicile tehnice si economice ale produsului/serviciului oferit,

- avantajul competitiv fata de produsele /serviciile similare de pe piata,

- tehnologiile de fabricatie si gradul de notare al produsului/serviciului,

- canalele de distributie si modalitatile de promovare,

- preturile de vanzare.

E.Definirea pietei- aceasta parte este foarte importanta pentru succesul ulterior al afacerii, avand urmatorul continut:

- partea de piata si vanzarile estimate,

- structura si dimensiunile cererii,

- prezentarea principalilor concurenti si ponderea detinuta pe piata,

- segmentul de piata dorit de firma si evolutia acestuia in urmatorii 1-5 ani,

- strategia de piata a intreprinderii.

F. Organizarea firmei si managementul acesteia- acest capitol trebuie sa include informatii despre echipa de conducere si resursele umane al firmei, precum si despre managementul acesteia. In cazul in care echipa este cu experienta, institutiile de creditare vor fi interesate de colaborare, chiar daca alte firme sunt mai promitatoare ( ,,de viitor'')dar conduse de o echipa fara experienta.

In aceasta parte trebuie prezentate pe larg urmatoarele:

structura organizatorica(organigrama)si metodele de organizare si conducere,

descrierea membrilor echipei manageriale inclusiv punctele tari si slabe ale fiecaruia,

modalitatile de selectare si perfectionare a salariatilor,

forma de salarizare,

descrierea procesului de productie cu mentionarea duratelor si a cheltuielilor aferente fiecarei etape a acestuia,

necesarul de spatiu, instalatii, personal( cantitativ si calitativ).

G.Situatia economico-financiara a societatii- In aceasta parte planul de afaceri trebuie sa arate potentialilor investitori sau creditori de ce este profitabil sa investeasca in acea firma.Astfel, informatiile financiare trebuie sa fie structurate astfel:

1. Activitatea trecuta a firmei:

- situatia veniturilor si a cheltuielilor din ultimii trei ani,

- contul de profit /pierderi pe ultimii trei ani,

- situatia creditelor existente( acolo unde este cazul).

2. Situatia economico-financiara a firmei contine informatii referitoare la :

- veniturile estimate pe urmatorii 3 ani,

- evolutia previzibila a costurilor si a profitului pe urmatorii 3 ani,

- planul de finantare pentru acoperirea cheltuielilor pe timpul realizarii produsului/serviciului.

CONDITIILE LEGISLATIVE ALE ACTIVITATILOR

ANTREPRENORIALE

CONSTITUIREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Economia de piata presupune existenta liberei initiative a intreprinzatorului. Libertatea antreprenorilor nu presupune insa, ca fiecare are dreptul sa faca orice si orcum ci, aceasta trebuind sa sa desfasoare in concordanta cu legile, normele si regulile statului de drept roman.

Infiintarea unei societati comerciale presupune respectarea urmatoarelor legi:

Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile comerciale. Aceasta lege cuprinde reglementari cu privire la: constituirea, functionarea, modificarea si desfiintarea societatilor cu personalitate juridical,

Legea 26/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Registrul Comertului. Aceasta lege reglementeaza infiintarea si organizarea Oficiului National al Registrului Comertului si Oficiului Registrului Comertului din fiecare judet, imatricularea comerciantilor in Registrul Comertului precum si inregistrarea altor mentiuni; regimul firmelor si emblemelor; sanctiuni in caz de nerespectare a dispozitiilor sale.

Norme metodologice nr.p/608-773, emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Ministerul Justitiei. Aceste norme reglementeaza modul de tinere a registrului comertului si de efectuare a inregistrarilor, imatricularea comerciantilor si alt mentiuni.

Societatile comerciale in nume colectiv(SNC)sau in comandita simpla(SCS) se constituie prin intopcmirea unui contract de societate.

Societatile comerciale pe actiuni, in comandita pe actiuni(SA), sau cu raspundere limitata(SRL) se constituie prin contract de societate sau statut. Acestea pot fi incheiate sub forma unui inscris unic( un singur document) numit act constitutive. Denumirea este valabila si atunci cand se incheie numai contract de societate.

Actul constitutiv reprezinta acordul de vointa al asociatilor sau actionarilor realizat cu scopul de a da nastere, a modifica, a transmite sau a stinge drepturi si obligatii ce decurg din exercitarea cbiectului de activitate al societatii comerciale.

TIPURI DE SOCIETATI COMERCIALE

(CARACTERIZARE)

1. Societatea cu raspundere limitata(SRL)-reprezinta societatea la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniu social iar asociatii raspund doar in limita capitalului subscris.

2. Societatea pe actiuni(SA)- Are acceasi raspundere ca si SRL-ul numai ca, in cazul lor, capitalul social este divizat in actiuni, iar raspunderea revine actionarilor majoritari.

3. Societate in nume colectiv(SNC)-Este forma de societate la care obligatiile sunt garantate cu patrimonial social, iar asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale.

4. Societatea in comandita simpla(SCS)- Reprezinta forma de societate la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimonial social si are doua categorii de asociati( comanditari si comanditati). Cei din prima categorie raspund numai pana la valoarea capitalului social subscris si au dreptul la o parte din profitul realizat de societatea respectiva, iar cei din a II-a categorie raspund nelimitat (cu toata averea prezenta si viitoare) si solitar pentru obligatiile sociale.

5.Societatea in comandita pe actiuni(SCA)- Aici obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social iar raspunderea pentru obligatiile respective este nelimitata si solidara, pentru asociatii comanditati. Asociatii comanditari au raspunderea limitata insa, pana la limita capitalului subscris.

Societatile comerciale isi pot desfasura activitatile numai in urmatoarele domenii: productie, comert, servicii sau import-export.

Pentru activitatile cu character special sunt necesare anumite aprobari, avize sau conditii speciale.

Observatie: Cea mai raspandita forma de societate este cea cu raspundere limitata(aprox.80%) din totalul societatilor comerciale deoarece prezinta urmatoarele avantaje:

capital initial modest,

numar mic de asociati,

raspunderea asociatilor pana la limita capitalului subscris,

este singura societate care poate avea asociat unic.

Etapele infiintarii unei societati comerciale sunt:

I.         Legalizarea statutului societatii comerciale la un birou notarial,

II.       Obtinerea avizului de consituire a unor societati comerciale( in cazul anumitor societati),

III.     Imatricularea la Oficiul National al Registrului Comertului(respective la,, Biroul unic de inregistrare''),

IV.            Cbtinerea unei hotarari judecatoresati prin care se recunoaste imatricularea societatii comerciale

V.      Anuntarea imatricularii prin publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.   

Codul muncii- cadrul legislativ pentru asigurarea cu resurse umane a noii societati comerciale

Orice intreprinzator care si-a infiintat o societate comerciala si doreste sa aiba profit trebuie sa aiba angajati. Astfel, principala lege pe care trebuie sa o cunoasca este Codul Muncii.

Codul muncii reprezinta legea care reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, modul in care se efectueaza controlul in raporturile de munca precum si jurisdictia muncii.

Principiile fundamentale care stau la baza Codului Muncii sunt:

libertatea muncii este garantata prin Constitutie,

dreptul la munca nu poate fi ingradit,

munca fortata este interzisa(prin amenintare sau prin lipsa consimtamantului in mod liber),

locul de munca si profesia sunt alese, de persoana interesata, in mod liber,

salariatul care presteaza o munca trebuie sa beneficieze de: conditii optime de lucru, protectie sociala, securitate si sanatate in munca, respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara discriminare, de orice fel,

recunoasterea drepturilor la: plata egala, pentru munca egala; la negocieri colective, la protectia datelor cu caracter personal, la protectie impotriva concedierilor nelegale,

egalitatea de tratament intre toti salariatii si angajatorii.

Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc, potrivit legii, prin negociere a contractelor colective si individuale de munca.

Drepturile salariatilor:

salarizare pentru munca prestata,

repaus zilnic si saptamanal,

concediu de odihna anual,egalitate de sanse si tratament,

demnitate in munca,

securitate si sanatate in munca,

acces la formare profesionala,

informare si consultare,

participarea la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca,

protectie in caz de concediere,

negociere colectiva,

participare la actiuni collective,

constituirea sau aderarea la un sindicat.

Obligatiile salariatilor:

ideplinirea normei de munca sau atributiilor conform fisei postului,

respectarea disciplinei muncii,

respectarea prevederilor din regulamentul intern, contractul colectiv si individual de munca,

fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu,

respectarea masurilor de sanatate, securitate si psi in unitate,

respectarea secretului de serviciu.

Drepturile angajatorului:

stabileste organizarea si functionarea societatii comerciale,

stabileste atributiile fiecarui salariat, in conditiile legii,

da dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor,

exercita controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu,

constata abaterile savarsite si emite sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca si regulamentului intern.

Obligatiile angajatorului:

sa informeze salariatii privind conditiile de munca si elementele care privesc desfasurarea relatiilor de munca,

sa asigure conditii tehnice si organizatorice pentru realizarea normelor de munca,

sa asigure toate drepturile ce apartin salariatilor conform reglementarilor in vigoare,

sa comunice periodic salariatilor, situatia economico-financiara a firmei,

sa se consulte cu sindicatele( reprezentantii salariatilor)in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora,

sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa; sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii,

sa infiinteze Registrul general de evidenta a salariatilor sis a opereze inregistrarile prevazute de lege,

sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului,

sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

INSTRUMENTELE NECESARE STUDIERII

PIETEI

Piata, din punct de vedere economic, reprezinta locul de unde se achizitioneaza produsul/serviciul ofertat de societatea comerciala.

O cercetare de piata, in cazul produselor/serviciilor noi, este foarte necesara pentru a impresiona partea de societate caria se adreseaza. Astfel,cercetarea trebuie sa priveasca dinamica, marimea si natura pietei initiale si viitoare.

Pentru un produs sau serviciu existent si intentionat a fi imbunatatit insa, se pot determina dimensiunile si caracteristicile pietei, folosindu-se date istorice si prognoze credibile din publicatii ale Comisiei Nationale de Statistica, ale asociatiilor producatorilor si comerciantilor,ale agentiilor specializate.

Ideea fundamentala a politicii unei firme de succes reprezinta lansarea pe piata a unui produs care sa castige admiratia consumatorilor prin calitatea sa si printr- un pret mai mic decat al concurentei.Schematic, lansarea produsului pe piata arata sub urmatoarea forma:

Produsul reprezinta ansamblul de proprietati tangibile si intangibile care satisfac o anumita trebuinta. Astfel, pentru o firma cel mai important lucru este sa obtina un produs de calitate foarte buna tinzand spre excellent pentru a putea fi sigura de prosperitate.

Pretul este expresia baneasca a valorii sau utilitatii produsului/serviciului. Strategia firmei in privinta acestuia este de a folosi un pret de penetrare in sensul ca are o valoare mai mica( sub cea a pietei).

Plasarea este reprezentata de canalele , retelele si circuitele de distributie ale produsului/serviciului. Se recomanda opereatiuni precise si rapide pentru productie, distributie si serviciile post-vanzare(garantie).

Promovarea este caracterizata de comunicarea firmei cu exteriorul. In acest domeniu se recomanda idei bune promovate cu angajati intreprinzatori si eficienti deoarece cei plictisiti sau plicticosi contribuie la regresul acesteia.

Astfel, descrierea pietei, are nevoie de subliniat urmatoarele aspecte:- identificarea si descrierea scurta a industriei in care se include afacerea,

marimea actuala a acestui sector de activitate,

tendinte la nivel national si international in acest sector,

caracteristicile specifice ale pietei,

cele mai importante aplicatii ale produsului/serviciului,

perferintele consumatorului,

preturile practicate.

STUDIUL DE PIATA

Studiul de piata presupune cunoasterea posibilitatile de actiune in domeniul desfacerii. Pentru acest lucru este necesar a se parcurge urmatoarele etape:

a)     prospectarea pietei care consta in culegerea de date despre piata(chestionarea subiectilor carora se adreseaza produsul)

b)     analiza pietei care implica studierea singulara a pietei cu scopul de a obtine imagini momentane a situatiei acesteia. Procedeul consta in impartirea spatiala a acesteia si la segmentarea pe grupe de produse( exp.articole de plaja, articole de iarna, articole de toamna, etc. intr-o anumita zona, comercializate - in cazul unei firme de confectii).

c)     urmarirea pietei care consta in evolutia si modificarile datelor de piata in anumite intervale de timp, influentate de :evolutia modei, schimbarea gusturilor, modificarea puterii de cumparare, masurilor luate de stat pentru sprijinirea economiei,

d)     prognoza pietei care are drept scop evaluarea si aprecierea viitoarelor evolutii ale pietei. Ea vine sa concluzioneze rezultatele etapelor anterioare.

Observatie:Cea mai eficienta metoda de studiere a pietei este chestionarul, reprezentat de o succesiune de intrebari logice cu raspunsuri in variante multiple, care ulterior fac obiectul studiului de marketing( compartimentul care se ocupa de lansarea produsului in procesul de productie in scopul satisfacerii cerintelor de consum ale populatiei, avand la baza obtinerea de profit).

RESURSELE NECESARE DERULARII

UNEI AFACERI

Resursele necesare derularii unei afaceri sunt:

resurse financiare,

resurse materiale,

resurse umane.

Resursele financiare( patrimonial) reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand unei personae fizice sau juridice, precum si bunurile la care se refera.

Modalitatile de obtinere a resurselor financiare necesare afacerii sunt:

bancile,

credite externe,

leasing,

fonduri nerambursabile,

rude, prieteni,cunostinte.

I.Bancile - reprezinta principala sursa de finantare a firmelor mici. Acestea pot beneficia de imprumuturi de la diverse banci daca indeplinesc anumite criterii(diferite de la banca la banca), acestea fiind: garantiile, garantiile personale, previziunile financiare, etc.

Garantiile sunt reprezentate de bunurile concrete, cum ar fi imobilele sau vehiculele motorizate, capabile sa acopere imprumutul. Pentru ca acestea sa fie insa permanent in proprietatea intreprinzatorului este necesar ca acesta se achite la timp ratele si dobanzile aferente.

Garantiile personale reprezinta impresia pe care o creaza intreprinzatorul(este de dorit sa formeze o imagine de persoana de incredere care respecta legea si o sprijina).

Previziunile financiare reprezinta situatia financiara detaliata pentru societatea comerciala respectiva astfel incat banca sa poata supraveghea atent activitatea firmei.

II.Creditele externe. Orice credit extern se finalizeaza cu restituirea banilor obtinuti si a dobanzii stabilite la contractarea creditului. Pana la solicitant creditele externe parcurg un drum plin de cooperari intre bancile si institutiile europene si cele romanesti(exp.prin BCR, BRD SI Banca Transilvania se deruleaza programul de cooperare cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare(BERD)).

III.Leasing-ul reprezinta modalitatea de obtinere a resurselor astfel: firma de leasing achizitioneaza de la furnizori diverse categorii de bunuri(autoturisme, utilaje, instalatii industriale,etc.)si le inchiriaza beneficiarilor care nu dispun de resursele financiare necesare de la furnizor.Astfel, intre firma si beneficiar se face un contract in care beneficiarul poate deveni proprietar al bunului respectiv.

IV.Fonduri nerambursabile sunt formate din banii ce se pot obtine pentru o afacere, bani care nu trebuie sa mai fie restituiti institutiei finantatoare.Uniunea Europeana este principalul generator al programelor de stimulare a dezvoltarii.

VI.            Rude, prieteni, cunostinte. Aceasta metoda de finantare este cel mai des utilizata, mai ales pentru afacerile noi.Trebuie insa facuta precizarea ca, aceasta modalitate de finantare prezinta si avantaje ( existenta posibilitatea de a restitui imprumutul intr-o perioada mai lunga de timp) dar si dezavantaje( se obtin sume mici de bani care limiteaza punerea in practica a ideilor de afaceri mai mari precum si faptul ca nu este obligatorie intocmirea planului de afaceri si deci lipseste pregatirea prealabila a afacerii).

Observatie:Un rol foarte important in lansarea afacerii il au economiile personale, mai ales daca se are in vedere obtinerea unor finantari substantiale din alte surse. Creditorii vor fi interesati de contributiile personale la lansarea afacerii, luand-o ca pe o garantie a seriozitatii si interesului antreprenorului.

Obligatiile agentilor economici sunt achitate prin instrumente de plata.

Instrumentele de plata sunt:

bani numerar- plata se face imediat, fara intermediere,

CEC- instructiune scrisa data unei banci pentru a plati cuiva valoarea mentionata,

- bilet la ordin- instrument prin care emitentul se angajaza sa plateasca la o anumita data suma respectiva

Cambia-obligatie scrisa de a plati sau de a face sa se plateasca, la scadenta, o suma de bani determinata,

ordin de plata- dispozitie neconditionata, data de emitent unei societati bancare receptoare de a pune la dispozitia beneficiarului o anumita suma de bani la o data precizata.

Finantarea solicitata de un intreprinzator va fi obtinuta daca va avea un plan de afaceri bine intocmit(viabil), deoarece confirma faptul ca afacerea are sanse de reusita.

Resursele materiale reprezinta bunurile produse prin munca si utilizate pentru obtinerea altor bunuri si servicii destinate vanzarii.Aceste resurse reprezinta factorul de productie capital.

Capitalul se imparte in doua mari categorii:

capitalul fix- este format din: cladiri, hale, depozite, utilaje, masini-unelte, mijloace de transport, mobilier, aparatura, birotica,etc.,

capitalul circulant- format din: materii prime,materiale de baza si auxiliare, semifabricate, combustibili pentru productie, energie, resurse banesti, etc.

Capitalul circulant se consuma in intregime intr-un singur ciclu de productie si se inlocuieste la fiecare nou ciclu de productie.

Resurse umane ale unei tari sau zone geografice reprezinta totalitatea resurselor economice care sintetizeaza potentialul de munca.

Rolul resurselor umane este determinat de urmatoarele argumente :

forta de munca este singura creatoare de valoare de intrebuintare,

resursele umane sunt singurele creatoare de de inovatii(omul este generator de idei noi materializatre in produse, tehnologii),

resursele umane determina utilizarea eficienta a resurselor materiale si informationale.

Personalul intreperinderii( factorul de productie- munca) reprezinta totalitatea resurselor umane care-si desfasoara activitatea in cadrul unei intreprinderi.

Personalul intreprinderii este format din :

salariati incadrati permanent sau temporar ( cei prezenti la munca, cei din concediul de odihna sau medical sau de studii),

salariatii absenti motivat sau nemotivat( cei trimisi sa lucreze in afara intreprinderii, cei aflati in deplasare- delegatii, cei care efectueaza ziua libera).

salariatii intreprinderii care isi completeaza studiile in calitate de elevi sau studenti.

Muncitorii unei intreprinderi reprezinta cea mai numeroasa categorie de angajati. Acestea sunt de doua feluri:

direct productivi-actioneaza direct asupra utilajelor din dotare,

indirect productivi- actioneaza indirect asupra utilajelor( reparatii, probe de laborator, CTC, etc.)

Personal operativ- format din lucratorii din comert, telecomunicatii, transporturi, etc.

Necesarul de personal(L) se calculeaza cu formula:

L=Q:W, unde:Q-este volumul productiei programat pentru o anumita perioada de activitate, W- este productivitatea muncii.

Structura de organizare a resurselor umane, la o societate comerciala contine compartimentele si locurile de munca dispuse intr-o schema( organigrama).

Documentele utilizate pentru exprimarea structurii organizatorice a societatii comerciale sunt:

organigrama,

regulamentul de organizare si functionare,

fisa postului.

Principalele componente ale sructurii organizatorie sunt: postul, functia, compartimentul, nivelul ierarhic si relatiile organizatorice.

Incadrarea personalului comporta urmatoarele etape:

recrutarea- reprezinta ocuparea unor posturi libere precum si procesul prin care noul angajat se integreaza in unitate, in grupul de lucru, modul in care se ataseaza de colectiv.

selectarea personalului recrutat are la baza competenta umana si sociala.Aceasta se realizeaza tinand cont de urmatoarele aspecte( pregatirea profesionala,media de absolvire, directia de specializare, cunostinte de limbi straine, experienta profesionala practica, etc.

interviul- este o etapa avansata a selectiei care are la baza urmatoarele aspecte:

- ocazia de a convinge patronul ca merita sa fie angajata,

- posibilitatea de a afla rapid detalii despre post si patron,

- conturarea convingerii patronului daca este persoana in cauza apta de a fi angajata sau nu.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate