Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de mandat


Contractul de mandat


CONTRACTUL DE MANDAT

Contractul de mandat este un contract prin care o persoana, numita mandator se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama unei alte peroane numita mandant, care-i da aceasta imputernicire și pe care il reprezinta (art. 1532 din Codul Civil, ex. avocatul ce reprezinta in instanța o persoana)

-        este un contract unilateral

-        este de regula consensual

-        poate fi gratuit sau oneros

-        poate fi exprimat in forma scrisa sau verbala

-        este constatat printr-un inscris numit procuratura sau imputernicire

-        obiectul mandatului trebuie sa fie determinat, posibil si licit.

Obilgațiile mandatarului:

-        indeplinirea mandatului

-        obligația de a da socoteala despre indeplinirea mandatului, referitor la actele incheiate si bunurile primite

-        obligații rezultand din substituirea unei terțe persoane (mandatorul este obligat sa raspunda de faptele substitutului)

Obligațiile mandantului:

-        dezdaunarea mandatarului (restituirea catre mandatar a tuturor cheltuielilor facute cu ocazia executarii mandatarului și dobanzile aferente)

-        plata remunerației (este obligatorie daca mandatul este cu titlu oneros și a fost indeplinit, sau chiar neindeplinit, dar din motive neimputabile mandatorului)

Incetarea efectelor contractului de mandat

-        revocarea mandatului (poate fi facut expres sau tacit)

-        renuntarea mandatarului (cu notificare)

-        moartea unei parți

-        punerea sub interdicție judecatoreasca

-        insolvabilitatea și falimentul.


Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Contracte
Contractul de vanzare internationala Studiu de caz
CONTRACT DE INCHIRIERE model
Incapacitati speciale in materia contractului de vanzare-cumparare
Contractul de vanzare-cumparare
Obligatia cumparatorului de plata a pretului
Contractul de renta viagera
Contractul de arendare
Contractul de intretinere
CONTRACTE PE OPTIUNI
Revocarea donatiei pentru ingratitudine