Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
» ACTUL ADMINISTRATIV


ACTUL ADMINISTRATIV
ACTUL ADMINISTRATIV

Def : este un act juridic unilateral, care emana de la un organ al administratiei publice, in temeiul puterii politice, pe baza si in vederea executatii legii.

1. Trasaturi ( caracteristici)

- sunt acte juridice;

- este o manifestare unilaterala de vointa juridica;

- este o manifestare care emana de la o autoritate la adm. publice;- manifestarea de vointa are loc in temeiul puterii politice:

a)     organul emitent isi poate impune in mod unilatereal vointa fata de cel caruia i se adreseaza acel act;

b)     este executoriu din oficiu.

- este emis in vederea executarii legii.

2.Forta juridica a actelor administrative

- sunt emise in temeiul puterii publice, deci au autoritate publica;

- se bucura de prezumtia de legalitate, sunt considerate a fi conforme cu lg.;

se bucura de o prezumtie relativa de legalitate( pot fi atacate, pe considerentul ca actul administrativ este ilegal);

- fiind acte de executare a altor acte juridice, actele administrative trebie sa fie conforme cu actele care le executa, deoarece daca le incalca vor fi declarate ilegale;

- forta juridica a actelor administrative este diferita in functie de locul ocupat de organul administrativ emitent in sistemul autoritatilor statului;

- actele tuturor organelor statului trebuie sa fie conforme cu actele adoptate de Parlament;

- actele administrative au intodeauna forta juridica inferioara actelor adoptate de organele superioare din sistem chiar daca intre organele respective nu exista raporturi de subordonare;

- exista obligatia ptr. actele adm. de a fi conforme si cu actele judecatoresti si ale procurorilor, in cazul in care sunt emise in baza si ptr. executarea acestor acte;

- se bucura si de prezumtia de autenticitate ( redau exact relatiile sociale pe care le constata).

3.Conditiile de valabilitate privind emiterea actelor administrative(fond, forma, procedura).

- ptr. ca actul adm. sa fie legal trebuie sa fie emis de organul administrativ careia legea ii confera dreptul si are obligatia de a emite actul;

- un act adm. sa fie valabil trebuie sa fie adoptat nu numai de organul competent dar si de functionarul competent din cadrul acelui organ;

- actul adm. sa fie  in conformitate cu lg., el fiind emis tocmai pe baza si in vederea executarii legii;

- la emiterea actelor adm. trebuie respectate condiitiile de forma si de procedura prescrise de lg. ptr. emiterea lor;

Conditiile de fond:

-        competenta= ansamblul atrib aut adm dar si a compt din aut adm sau a pers din aut adm-apartine organelor adm cat si functionarilor

-        capacitate juridica= desemneaza posibilitatea , vocatia de a participa ca subiect independent de dr in raporturi de dr adm-aprtine numai organului adm

-        atributia= investirea legala a anumitor prerogative, apartine numai organelor, autoritatilor adm

Conditiile de forma:

- forma scrisa – asigura conditiile ptr. exercitarea controlului asupra legalitatii actelor adm., si este absolut necesara in cazul actelor cu caracter normativ;

- forma orala(verbala) – este utilizata de regula in caz de urgenta si se prezinta sub forma unei note telefonice sau a unei dispozitii verbale pe care un functionar o transmite altui functionar;

- forma tacita / implicita – in cazul acestor acte se pune problema dea se stabili care este sensul tacerii org. administratiei publice in raport cu cererea adresata.

Actele adm. trebuie sa fie oportune.Oportunitatea se apreciaza in functie de conditiile de timp si de loc. Oportunitatea nu poate fi confundata cu legalitatea. Legalitatea si oportunitatea sunt situatii juridice diferite de valabilitate( un act poate fi legal dar nu poate fi oportun).

Raporturile dintre legalitate si oportunitate:

-        legalitatea – este controlata de instantele judecatoresti;

-        oportunitatea -  este controlata de organele administrative.

-        nerespt condit de fond atrage nulitatea actelor adm.
-        nerespt condt de forma atrage nulitatea relativa, poate fi acoperita

4. Intrarea in vigoare a AA(a produce efecte juridice)

-        nu se pot da efecte retroactive actelor emise de aut adm publ

-        AA de cu caracter jurisdictional, AA de stare civ care sunt acte declarative si recognitive, sunt o exceptie de la pr.nerectroactivitatii

-        AA trebuiesc aduse la cunostinta PF si J care trebuie sa se subordoneze si conformeze dispoz acelor acte

-        AA trebuie aduse la cunostinta celor competenti sa le execute

-        AA cu caracter normativ, prin publicitate, publicare in MO

-        AA cu caracter indiv. Adresate unui nr mare de pers, prin anunt afisat sau pulbicat in presa scrisa ori vorbita=caracter normativ

5. Incetarea efectelor juridice ale AA:

-        in caz de ilegalitate = actele inceteaza retroactiv ( din momentul emiterii actului);

-        in caz de oportunitate = actele inceteaza sa mai produca efecte numai ptr. viitor.

-        nerespt condit de fond atrage nulitatea actelor adm.

-        nerespt condt de forma atrage nulitatea relativa, poate fi acoperita

1.     temporar – se realiz prin suspendare

2.     definitiv – prin anulare

3.     prin depasirea si expirarea term prev de lg pt executarea AA

2. Comparatie intre AA si AJ

-Act juridic unilateral                                                   -

-Regim de put publica                                                  -

-Realizeaza put legislativa                                            realizeaza put executiva a statului 

-Daca lg, adm publ, este exprimata printr-o                -

legimitate deriva din suveranitate

       - derivata din lg in numele lg

- AA                                                                             - instante de judecata

- AA                                                                             - vointa juridica, regim juridic


Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Administratie


Demografie
Stiinte politice


PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A UNUI PROGRAM CU FINANTARE NERAMBURSABILA
REFERAT LA MATERIA - Analiza diagnostic a institutiilor publice - “Diagnosticul resurselor umane la unitatea de invatamant Scoala Generala 'Andrei Sag
PROTECTIA TINERILOR IN MUNCA REGLEMENTARI INTERNE SI COMUNITARE
Raport de analiza referitor la situatia Spitalului Municipal Pitesti si a modalitatii de implementare a schimbarii
Efectele negocierilor pentru aderarea Romaniei
PRACTICA DE SPECIALITATE IN ADMINISTRATIA PUBLICA
Planul judetean de urgenta in caz de pandemie
LUCRARE DE LICENTA ADMINISTRATIE PUBLICA - OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE LOCALA PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CU FINANTARE INTERNA SI EXTERNA
STRATEGIA DE MODERNIZARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
POLITIZAREA FUNCTIEI PUBLICE