Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Regimul juridic al substantelor stupefiante in Romania


Regimul juridic al substantelor stupefiante in Romania


Regimul juridic al substantelor stupefiante in Romania

Frontiera de stat a Romaniei desparte teritoriul statului roman de teritoriile statelor vecine si marea teritoriala a Romaniei de zona contigua. Totodata, frontiera de stat delimiteaza in plan vertical spatiul aerian si subsolul statului roman de spatiul aerian si subsolul statelor vecine.

Frontiera de stat a Romaniei se stabileste prin lege, in conformitate cu prevederile internationale si ale intelegerilor incheiate intre statul roman su statele vecine nu poate fi modificata decat prin lege.

Frontiera de stat a Romaniei este invariabila paza si supravegherea frontierei de stat se exercita de catre Comandamentul National al Granicerilor, prin marile unitati, unitatile si subunitatile subordonate.In zona de frontiera, granicerii aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, potrivit legii au dreptul:

sa controleze actele de identitate ale persoanelor;

sa opreasca, sa retina si sa cerceteze, in conditiile legii, persoanele despre care exista informatii sau probe ca au savarsit fapte penale sau contraventionale care contravin reglementarilor juridice in legatura cu frontiera, totodata pot controla imbracamintea si bagajele persoanelor in vederea descoperirii obiectelor care ar putea dovedi intentia savarsirii unei infractiuni sau contraventii.

Trecerea frontierei de stat de catre persoane fizice a armelor de vanatoare, de tir si munitiilor pentru acestea, precum si a armelor de panoplie este permisa numai daca aceste arme sunt inscrise in documentele de trecere a frontierei de stat de catre organele care le-au eliberat sau au acordat viza romana, ori de organele din punctele de control. Armele declarate se sigileaza la intrarea in tara de catre personalul vamal. Pe timpul tranzitarii, calatorilor le este interzis sa instraineze armele si munitia sau sa rupa sigilul.

Aceleasi dispozitii ale legii se aplica si-n cazul dispozitivelor incarcate cu substante toxice[1] s.

Constituie contraventie la normele privind regimul produselor si al substantelor stupefiante urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni [2]

a) neinregistrarea unitatilor care fabrica sau conditioneaza produse sau substante stupefiante, la politia judeteana sau la politia municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala si au sediul:

b) nedepunerea la Ministerul Sanatatii, in 30 de zile, a autorizatiei pentru activitatea cu produse sau substante stupefiante, in cazul in care activitatea unitatii inceteaza total; nedepunerea la Ministerul Sanatatii, in 30 de zile a autorizatiei de catre unitatile a caror activitate inceteaza partial in vederea preschimbarii ei;

c) neluarea masurilor de catre unitatile care an primit autorizatia pentru fabricarea sau conditionarea de produse sau substante stupefiante, privitoare la organizarea productiei in conditii in care sa asigure securitatea cantitatilor de materii prime, produse intermediare si produse finite si prevenirea sustragerilor;

d) eliberarea produselor si substantelor stupefiante din unitatile farmaceutice fara prescriptie medicala;

e) nerespectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin cu privire la prescrierea produselor si substantelor stupefiante pe formulare speciale, cu timbru sec sau in condici destinate exclusiv prescrierii unor astfel de produse;

f) nerespectarea la prescrierea si eliberarea produselor si substantelor stupefiante a cantitatilor prevazute in normele legale;

g) autoadministrarea de produse sau substante stupefiante fara indicatie medicala;

h) utilizarea produselor si substantelor stupefiante din truse de prim-ajutor de pe avioane si vapoare in alte conditii decat cele prevazute de normele legate;

i) nesesizarea directiilor sanitare judetene sau a municipiului Bucuresti a cazurilor de toxicomanie prin stupefiante de catre personalul sanitar sau orice alte persoane care prin specificul activitatii lor trebuie sa manipuleze stupefiante si care cunosc astfel de cazuri;

j) nesesizarea organelor de urmarire penala a cazurilor de toxicomanie de catre organele sanitare care an stabilit aceste cazuri.Legea romana prevede anumite masuri impotriva consumului ilicit de droguri, astfel:

-consumul ilicit de droguri aflate sub control national este supus, dupa caz, uneia dintre masurile: cura de dezintoxicare sau supravegherea medicala.

Masurile prevazute sunt dispuse de una dintre unitatile medicale stabilite de Ministerul Sanatatii, pe baza unei expertize medico-legate.

Cura de dezintoxicare se realizeaza in regim de spitalizare in una din unitatile stabilite care sunt obligate sa verifice periodic oportunitatea continuarii curei.

Cand nu este necesara cura de dezintoxicare, persoana este supusa supravegherii medicale intr-o unitate medicala, publica sau privata, care aplica masurile medicale necesare, tinand seama de starea de sanatate a persoanei: personalitatea acesteia si mediul social de unde provine. Supravegherea medicala este asigurata continuu sau temporar impreuna cu o familie, persoana sau colectivitate care prezinta aptitudinile necesare unei astfel de supravegheri.

Ministrul justitiei si ministrul sanatatii stabilesc printr-un ordin comun masurile medicale si educative care vor fi aplicate toxicomanilor in penitenciare.

Toxicomanii care se prezinta din proprie initiativa la o unitate medicala specializata pentru a beneficia de tratament, pot cere confidentialitate.

Orice persoana care are cunostinta despre un consumator de droguri poate sesiza una dintre unitatile medicale stabilite de Ministerul Sanatatii.

Sanctionarea traficului si a altor operatiuni ilicite cu substante aflate sub control national se face conform legii astfel:

-cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor, fara drept, dupa natura drogurilor pedeapsa poate fi inchisoare de la 3 la 15 ani sau de la 10 la 20 ani;

-importul sau exportul, introducerea sau scoaterea din tara a drogurilor, fara drept se pedepseste cu inchisoare de la 10 Ia 20 de ani sau de la 15 la 25 ani si interzicerea unor drepturi;

-cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea de droguri pentru consum propriu, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani;

- punerea la dispozitie, cu stiinta cu orice titlu, a unui local, locuinte, a oricarui loc amenajat, in care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri oro tolerarea consumului ilicit in asemenea locuri se pedepseste cu inchisoare de ta 3 la 5 ani si interzicerea unor drepturi;

-furnizarea, in vederea consumului, de inhalanti chimici toxici tutu minor se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda;

-producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vanzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpararea sau detinerea de precursori, echipamente ori materiale, in scopul utilizarii lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicita de droguri se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi;

-indemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, daca este urmat de executare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. Daca indemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani.

Constituie circumstante agravate situatiile:

a) persoana care a comis infractiunea indeplinea o functie ce implica exercitiul autoritatii publice, iar fapta a fost comisa in exercitarea acestei functii;

b) fapta a fost comisa de un cadru medical sau de o persoana care are, potrivit legii, atributii in lupta impotriva drogurilor;

c) drogurile care au fost trimise si livrate, distribuite sau oferite unui minor, bolnav psihic, unei persoane aflate in cura de dezintoxicare sau sub supraveghere medicala ori s-au efectuat alte asemenea activitati interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane, ori daca fapta a fost comisa intr-o institutie sau unitate medicala sau de invatamant, militara, loc de detentie, centre de asistenta sociala, de reeducare, locuri in cane elevii sau studentii desfasoara activitati educative, sportive, sociale ori in apropierea lor;d) drogurile cane au fost amestecate cu alte substante care le-au marit pericolul pentru viata persoanelor;

e) folosirea minorilor la savarsirea acestor fapte.

Nu va fi pedepsita persoana care, mai inainte de a fi inceputa urmarirea penala, denunta autoritatilor participarea sa la o asociatie sau intelegere in vederea comiterii unei infractiuni legate de droguri si in acest fel ajuta ta identificarea celorlalti participanti. Persoana care anunta autoritatile in timpul urmaririi penale va beneficia de reducerea la jumatate a pedepsei.

Drogurile si alte bunuri care au facut obiectul infractiunii se confisca, iar daca acestea nu se gasesc condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.

Drogurile ridicate in vederea confiscarii se distrug. Sunt exceptate de ta distrugere:

a) medicamentele utilizabile, care sunt remise farmaciilor sau unitatilor spitalicesti;

b) plantele si substantele utilizabile in industria farmaceutica sau in alta industrie, dupa natura lor;

c) unele cantitati corespunzatoare, care vor fi pastrate in scop didactic si de cercetare stiintifica sau au fost remise institutiilor care detin caini si alte animate de depistare de droguri pentru mentinerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispozitiilor legale.

Distrugerea drogurilor se efectueaza periodic, prin incinerare sau prin mijloace adecvate, de o comisie formata dintr-un reprezentant al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, al Ministerului Sanatatii - Directia farmaceutica a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, un specialist din cadrul formatiunii centrate de reprimare a traficului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Politiei si gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiasi unitati.

Formatiunea centrala de reprimare a traficului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Politiei este unica formatiune care coordoneaza si centralizeaza toate datele care vizeaza drogurile, substantele chimice esentiale, precursorii si inhalantii chimici toxici.[3]Legea 56/1992 privind frontiera de stat a Romaniei.

Hot.Guv.Romaniei nr. 75/1991 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor privind regimul produselor si substantelor stupefiane.

Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de driguri.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate