Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
╗ PROTECTIA JURIDICA DREPTURILE OMULUI - TEST GRILA


PROTECTIA JURIDICA DREPTURILE OMULUI - TEST GRILA
PROTECTIA JURIDICA DREPTURILE OMULUI - TEST GRILA

a.

Antichitate
b.

Feudalism

c.

Evul mediu

1. Afirmarea in plan ideatic a faptului ca fiinta umana are anumite drepturi fundamentale, care nu pot fi ignorate, isi are originea in:

A

2. In Legea romana a celor XII table (451 i.e.n.) cuprindea si:

a.

dreptul la educatie

b.

dreptul la munca

c.

dreptul la fericire

C

3. Autorul celebrei maxime 'trateaza-ti inferiorul asa cum ai vrea sa te trateze superiorul pe tine' a fost:

a.

Seneca

b.

Platon

c.

Cicero

A

4. Ce act a influentat elaborarea documentelor ulterioare:

a.

Habeas Corpus Act

b.

Magna Charta Libertatum

c.

Bill of Rights

B

5. Printre ganditorii care au contribuit la afirmarea si dezvoltarea drepturilor omului in plan doctrinar se numara si:

a.

Friedrich Hegel

b.

Arthur Schopenhauer

c.

John Locke

C

6. Comisia pentru Drepturile Omului a fost instituita de :

a.

Liga Natiunilor

b.

O.N.U. 

c.

OSCE

B

7. Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata de :

a.

Adunarea Generala O.N.U.

b.

Secretariatul General O.N.U.

c.

Consiliul de Securitate O.N.U.

A

8. Exercitarea drepturilor omului pentru evitarea restrangerii unor drepturi trebuie sa se faca:

a.

in mod particular

b.

in mod global

c.

in mod regional

B

9. Dar cea mai folosita clasificare este aceea fundamentata pe:

a.

evolutia istorica a acestora

b.

criteriul numarului persoanelor

c.

cele doua Pacte ale drepturilor omului

C

10. Organizatia Natiunilor Unite este:

a.

o organizatie internationala cu vocatie universala

b.

o organizatie internationala cu vocatie regionala

c.

o organizatie internationala nerguvernamentala

A

11. Carta O.N.U. :

a.

contine toate drepturile omului

b.

defineste toate drepturile omului

c.

nu defineste toate drepturile omului

C

12. Pactul privind drepturile civile si politice a  fost ratificat de Romania in :

a.

b.

c.

B

13. Comitetul Drepturilor Omului a fost infiintat de :

a.

ONU

b.

Pactul privind drepturile civile si politice

c.

Liga Natiunilor

B

14. Solutiile date de Comitetul Drepturilor Omului au caracter :

a.

imperativ

b.

de recomandare

c.

punitiv

B

15. Sistemul american al drepturilor omului a avut drept sursa de inspiratie:

a.

sistemul european

b.

sistemul african

c.

sistemul asiatic

A

16. Din punct de vedere juridic, acest sistem se bazeaza pe:

a.

Conventia Americana a Drepturilor Omului

b.

Carta Organizatiei Statelor Americane

c.

ambele documente

C

17. Curtea Americana a Drepturilor Omului este alcatuita din :

a.

7 judecatori

b.

15 judecatori

c.

24 judecatori

A

18. Mandatul judecatorilor Curtii Americane a Drepturilor Omului este de :

a.

4 ani

b.

6 ani

c.

9 ani

B

19. Sediul Curtii Americane a Drepturilor Omului este la :.

a.

Washington

b.

New York

c.

San JosÚ

C

20. Carta Africana a Drepturilor Omului si Popoarelor a fost adoptata in :

a.

b.

c.

C

21. Carta Africana a Drepturilor Omului si Popoarelor a intrat in vigoare in :

a.

b.

c.

C

22. Comisia Africana a Drepturilor Omului si Popoarelor este alcatuita din:

a.

7 membrii

b.

9 membrii

c.

11 membrii

C

23. Membrii Comisiei Africane a Drepturilor Omului si Popoarelor au un mandat de:

a.

4 ani

b.

6 ani

c.

9 ani.

B

24. Specific Comisiei Africane este faptul ca, ea urmareste :

a.

inlaturarea unor incalcari izolate ale drepturilor omului

b.

inlaturarea unor incalcari repetate ale drepturilor omului

c.

inlaturarea unor incalcari grave sau masive ale drepturilor omului

C

25. Consiliul Europei a fost infiintat in:

a.

b.

c.

B

26. Consiliul Europei este o organizatie:

a.

de cooperare

b.

de integrare

c.

de globalizare

A

27. Romania a devenit membra a Consiliului Europei in:.

a.

b.

c.

C

28. ²Dimensiunea Umana a C.S.C.E² a fost formulata cu ocazia reuniunii de la:

a.

Belgrad (1977-1978)

b.

Madrid

c.

Viena (1989)

C

29. Dezvoltarea mecanismului dimensiunii umane a avut loc cu ocazia reuniunilor de la:

a.

Paris (1989), Copenhaga (1990), Moscova (1991)

b.

Belgrad (1977-1978), Madrid (1983), Viena (1989)

c.

Copenhaga (1990), Moscova (1991)

A

30. Conventia Europeana a Drepturilor Omului a fost adoptata de Consiliul Europei in :.

a.

b.

c.

B

31. Conventia Europeana a Drepturilor Omului a intrat in vigoare in :

a.

b.

c.

A

32. Curtea Europena a Drepturilor Omului  este :

a.

un substitul al instantelor nationale

b.

o prelungire a instantelor nationale pe plan international

c.

o instanta independenta

B

33. Comitetul de Experti Independenti este constituit din :

a.

7 experti

b.

10 experti

c.

25 experti

A

34. Comitetul Curtii Europene a Drepturilor Omului cuprinde :

a.

3 judecatori

b.

5 judecatori

c.

7 judecatori

A

35. Camera Curtii Europene a Drepturilor Omului cuprinde :

a.

3 judecatori

b.

5 judecatori

c.

7 judecatori

C

36. Marea Camera  a Curtii Europene a Drepturilor Omului cuprinde:

a.

13 judecatori

b.

15 judecatori

c.

17 judecatori

C

37. Discriminarea directa apare atunci cand :

a.

o persoana este tratata, din cauza originii ei rasiale sau etnice, mai putin favorabil

b.

o persoana este tratata, din cauza originii ei rasiale sau etnice, la fel cu celelalte persoane

c.

unei persoane ii sunt conferite, din cauza originii ei rasiale sau etnice, mai multe drepturi decat au celelalte persoane

A

38. Discriminarea indirecta se refera la :

a.

o prevedere, un criteriu sau o practica aparent neutra

b.

o prevedere, un criteriu sau o practica intentionata

c.

o practica care ii confera un plus de drepturi

A

39. Libertatea de exprimare cunoaste anumite limitari atunci cand:

a.

incita la manifestari obscene

b.

aduce atingere dreptului de proprietate

c.

aduce atingere dreptului de a beneficia de asigurari sociale

A

40. Cine pot fi dovedite ?

a.

judecatile de valoare

b.

faptele de valoare

c.

ambele categorii

B

41. Durata medie de viata in cadrul continentului european este de:

a.

aproximativ 62 de ani

b.

aproximativ 65 de ani

c.

aproximativ 75 de ani

C

42. Fenomenul de imbatranire a populatiei are doua categorii principale de cauze si anume:

a.

scaderea natalitatii populatiei si cresterea duratei de viata a populatiei

b.

cresterea mortalitatii infantile

c.

cresterea nivelului de trai al populatiei

A

43. La recensamantul efectuat in tara noastra in anul 2002,  ponderea populatiei varstnice (de pesate 60 de ani) era de :

a.

b.

c.

B

44. Populatia Romaniei de peste 60 de ani din tara noastra va fi in 2050 :

a.

de 34%

b.

de 28%

c.

de 40%

A

45. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la viata :

a.

drepturi civile

b.

drepturi economice

c.

drepturi sociale

A

46. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la munca :

a.

drepturi civile

b.

drepturi economice si sociale

c.

drepturi culturale

B

47. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la libertate:

a.

drepturi civile

b.

drepturi economice

c.

drepturi sociale

A

48. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul persoanei de a beneficia de protectia intereselor morale si materiale decurgand din operele sale:

a.

drepturi civile

b.

drepturi economice si sociale

c.

drepturi culturale

C

49. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la viata :

a.

drepturi economice si sociale

b.

drepturi culturale

c.

drepturi civile

C

50. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la inviolabilitatea persoanei:

a.

drepturi civile

b.

drepturi economice si sociale

c.

drepturi culturale

A

51. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la libertatea gandirii:

a.

drepturi politice

b.

drepturi economice si sociale

c.

drepturi culturale

A

52. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la libertatea constiintei:

a.

drepturi politice

b.

drepturi economice si sociale

c.

drepturi culturale

A

53. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la libertatea religiei:

a.

drepturi politice

b.

drepturi economice si sociale

c.

drepturi culturale

A

54. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la educatie:

a.

drepturi politice

b.

drepturi economice si sociale

c.

drepturi culturale

C

55. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul mamelor la ocrotire sociala :

a.

drepturi economice si sociale

b.

drepturi culturale

c.

drepturi civile

A

56. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul de a beneficia de progresul tehnic si de aplicatiile sale:

a.

drepturi politice

b.

drepturi economice si sociale

c.

drepturi culturale

C

57. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la intrunire pasnica:

a.

drepturi politice

b.

drepturi economice si sociale

c.

drepturi culturale

A

58. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul de a se casatori :

a.

drepturi economice si sociale

b.

drepturi culturale

c.

drepturi civile

C

59. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul copiilor si adolescentilor la ocrotire speciala:

a.

drepturi economice si sociale

b.

drepturi culturale

c.

drepturi civile

A

60. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la libera circulatie:

a.

drepturi economice si sociale

b.

drepturi politice

c.

drepturi culturale

B

61. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la egala ocrotire a legii:

a.

drepturi economice si sociale

b.

drepturi culturale

c.

drepturi civile

C

62. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul de a participa la viata culturala:

a.

drepturi economice si sociale

b.

drepturi culturale

c.

drepturi civile

B

63. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul de asociere:

a.

drepturi economice si sociale

b.

drepturi culturale

c.

drepturi civile

A

64. Din ce categorie de drepturi face parte egalitatea in drepturi intre barbat si femeie:

a.

drepturi economice si sociale

b.

drepturi culturale

c.

drepturi civile

C

65. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul de a alege:

a.

drepturi economice si sociale

b.

drepturi politice

c.

drepturi culturale

B

66. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la odihna :

a.

drepturi civile

b.

drepturi economice si sociale

c.

drepturi politice

B

67. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la timp liber:

a.

drepturi civile

b.

drepturi economice si sociale

c.

drepturi politice

B

68. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul persoanei la un nivel de trai suficient pentru familia sa:

a.

drepturi civile

b.

drepturi politice

c.

drepturi economice si sociale

C

69. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la o cetatenie:

a.

drepturi civile

b.

drepturi politice

c.

drepturi economice si sociale

A

70. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la azil:

a.

drepturi civile

b.

drepturi politice

c.

drepturi economice si sociale

B

71. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la proprietate:

a.

drepturi civile

b.

drepturi politice

c.

drepturi economice si sociale

A

72. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la concediu platit:

a.

drepturi civile

b.

drepturi politice

c.

drepturi economice si sociale

C

73. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul de a avea acces la functiile publice:

a.

drepturi civile

b.

drepturi politice

c.

drepturi economice si sociale

B

74. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul la sanatate:

a.

drepturi civile

b.

drepturi politice

c.

drepturi economice si sociale

C

75. Din ce categorie de drepturi face parte dreptul de a nu fi supus unei imixtiuni arbitrare sau ilegale in viata particulara, in familie, in domiciliu sau in corespondenta sa, ori a unei atingeri ilegale aduse onoarei sau reputatiei:

a.

drepturi civile

b.

drepturi politice

c.

drepturi economice si sociale

A

76. Organizatia Mondiala a Sanatatii numeste persoane in varsta:

a.

populatia aflata intre 60 si 75 de anib.

populatia aflata intre 75 si 80 de ani

c.

populatia ce are peste 90 de ani

A

77. Organizatia Mondiala a Sanatatii numeste persoane batrane:

a.

populatia aflata intre 60 si 75 de ani

b.

populatia aflata intre 75 si 80 de ani

c.

populatia ce are peste 90 de ani

B

78. Organizatia Mondiala a Sanatatii numeste marii batrani:

a.

populatia aflata intre 60 si 75 de ani

b.

populatia aflata intre 75 si 80 de ani

c.

populatia ce are peste 90 de ani

C

79. Copilaria si tineretea este cuprinsa intre :

a.

0-20 ani

b.

0-18 ani

c.

0-15 ani

A

80. Ciclul adult este cuprins intre :

a.

18-60 de ani

b.

20-65 de ani

c.

15-56 de ani

B

81. Batranetea cuprinde perioada:

a.

peste 50 de ani

b.

peste 60 de ani

c.

peste 65 de ani

C

82. Pentru a beneficia de asistenta sociala, persoanele varstnice trebuie:

a.

sa fie incadrate in munca

b.

sa fie internate in spital

c.

sa aiba varsta legala de pensionare

C

83. Persoanele cu handicap cu invaliditate de gradul I presupun:

a.

o pierdere totala a capacitatii de munca si de autoservire

b.

pierderea in mare parte a capacitatii de munca

c.

reducerea la jumatate a capacitatii de munca

A

84. Persoanele cu handicap cu invaliditate de gradul II presupun:

a.

o pierdere totala a capacitatii de munca si de autoservire

b.

pierderea in mare parte a capacitatii de munca

c.

reducerea la jumatate a capacitatii de munca

B

85. Persoanele cu handicap cu invaliditate de gradul III presupun:

a.

o pierdere totala a capacitatii de munca si de autoservire

b.

pierderea in mare parte a capacitatii de munca

c.

reducerea la jumatate a capacitatii de munca

C

86. Gradul de invaliditate este determinat de :

a.

intensitatea tulburarilor functionale

b.

de tipul bolii

c.

de ambele

A

87. In raport de gradul de deficit mintal, dupa OMS, ologofrenia severa presupune :

a.

coeficientul intelectual (I.Q.) sub 40 si varsta cronologica mintala de 5 ani

b.

coeficientul intelectual (I.Q.) sub 50 si varsta cronologica mintala de 7 ani

c.

coeficientul intelectual (I.Q.) sub 70 si varsta cronologica mintala de 10-12 ani

A

88. In raport de gradul de deficit mintal, dupa OMS, ologofrenia medie presupune :

a.

coeficientul intelectual (I.Q.) sub 40 si varsta cronologica mintala de 5 ani

b.

coeficientul intelectual (I.Q.) sub 50 si varsta cronologica mintala de 7 ani

c.

coeficientul intelectual (I.Q.) sub 70 si varsta cronologica mintala de 10-12 ani

B

89. In raport de gradul de deficit mintal, dupa OMS, ologofrenia usoara presupune :

a.

coeficientul intelectual (I.Q.) sub 40 si varsta cronologica mintala de 5 ani

b.

coeficientul intelectual (I.Q.) sub 50 si varsta cronologica mintala de 7 ani

c.

coeficientul intelectual (I.Q.) sub 70 si varsta cronologica mintala de 10-12 ani

C

90. Virusul H.I.V.se mai poate transmite si pe urmatoarele cai:

a.

prin stranut

b.

prin atingerea mainii

c.

folosirea instrumentarului medical nesterilizat

C

91. Persoanele infectate cu H.I.V. sunt obligate sa anunte:

a.

numai medicul curant

b.

numai medicul stomatolog

c.

ambele persoane

C

92. Pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor referitoare la persoanele infectate cu H.I.V. revine :

a.

colegilor de munca

b.

angajatorului

c.

personalului auxiliar

B

93. Orice diferentiere de tratament facuta unei persoane infectate cu H.I.V. reprezinta :

a.

un caz de discriminare

b.

un abuz de drept

c.

un lucru normal

A

94. Cine studiaza influienta pe care o au descoperirile stiintifice asupra colectivitatii umane:

a.

etica medicala

b.

etica cercetarii

c.

etica sociala

C

95. Etimologic, cuvantul eutanasie provine din limba:

a.

latina

b.

greaca

c.

engleza

B

96. Cuvantul eutanasie poate fi tradus prin sintagma:

a.

o moarte buna

b.

omor savarsit din mila

c.

o moarte demna

A

97. Radacinile eutanasiei se intind pana in :

a.

Antichitate

b.

Feudalism

c.

Evul mediu

A

98. Biserica de-a lungul timpului  :

a.

a fost de acord cu eutanasia

b.

a condamnat eutanasia

c.

a fost neutra

B

99. Cine a folosit eutanasia pentru suprimarea vietii copiilor pana la 3 ani ce prezentau handicapuri fizice si mintale :

a.

Stalin

b.

Adolf Hitler

c.

Saddam Hussein

B

Prima tara in care a fost utilizata legal eutanasia a fost:

a.

Danemarca

b.

Olanda

c.

Austria

B

101. Primul loc din lume unde a fost legalizata eutanasia voluntara a fost :

a.

Danemarca

b.

Olanda

c.

Australia

C

102. Eutanasia voluntara are la baza:

a.

criteriul deciziei pacientului

b.

criteriul actiunii sau inactiunii persoanei ce efectueaza eutanasia

c.

ambele criterii

A

103. Eutanasia involuntara are la baza:

a.

criteriul deciziei pacientului

b.

criteriul actiunii sau inactiunii persoanei ce efectueaza eutanasia

c.

ambele criterii

A

104. Eutanasia activa are la baza:

a.

criteriul deciziei pacientului

b.

criteriul actiunii sau inactiunii persoanei ce efectueaza eutanasia

c.

ambele criterii

B

105. Eutanasia pasiva are la baza:

a.

criteriul deciziei pacientului

b.

criteriul actiunii sau inactiunii persoanei ce efectueaza eutanasia

c.

ambele criterii

B

106. In ceea ce priveste incadrarea juridica putem spune ca eutanasia involuntara este mai apropiata de :

a.

omucidere

b.

sinucidere

c.

ucidere din culpa

A

107. In ceea ce priveste incadrarea juridica putem spune ca eutanasia voluntara este mai apropiata de :

a.

omucidere

b.

sinucidere

c.

ucidere din culpa

B

108. Legislatia Romaniei:

a.

ingaduie eutanasia

b.

nu ingaduie eutanasia

c.

nu incrimineaza tacit eutanasia

B

109. In urma clonarii:

a.

indivizii sunt identici din punct de vedere genetic

b.

indivizii nu sunt identici din punct de vedere genetic

c.

indivizii sunt asemanatori din punct de vedere genetic

A

110. Clona umana este identica cu originalul in ceea ce priveste:

a.

memoria donatorului

b.

aspectul genetic

c.

personalitatea donatorului

B

111. Printre avantajele clonarii putem mentiona:

a.

posibilitatea cuplurilor sterile de a avea copii prin intermediul clonarii

b.

existenta unor ratari in procesul clonarii

c.

existenta unor maladii congenitale

A

112. Printre avantajele clonarii putem mentiona:

a.

accelerarea procesului de imbatranire

b.

disparitia in timp a reproductiei sexuate

c.

evitarea nasterii copiilor cu boli ereditare

C

113. Printre avantajele clonarii putem mentiona:

a.

crearea unei subclase genetice

b.

obtinerea  de organe in vederea transplantului

c.

efectul psihologic asupra fiintelor umane

B

114. Printre avantajele clonarii putem mentiona:a.

producerea de microorganisme prin clonare genetica, capabile sa produca substante folosite in  tratarea unor boli

b.

reducerea patrimoniului genetic al oamenilor

c.

crearea unei subclase genetice

A

115. Biserica de-a lungul timpului a :

a.

fost de acord cu clonarea

b.

condamnat clonarea

c.

fost neutra

B

116. Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologice si medicinei :

a.

a fost ratificata de Romania

b.

nu a fost ratificata de Romania

c.

urmeaza sa fie ratificata de Romania

A

117. Constitutia Romaniei mentioneaza in mod expres faptul ca :

a.

reglementarile internationale din domeniul drepturilor omului au prioritate de aplicare in tara noastra

b.

reglementarile internationale din domeniul drepturilor omului nu au prioritate de aplicare in tara noastra

c.

reglementarile nationale din domeniul drepturilor omului au prioritate de aplicare fata de reglementarile nationale

A

118. Exercitarea drepturilor omului trebuie sa se fundamenteze pe:

a.

principiul autodeterminarii

b.

principiul tolerantei

c.

principiul bunei credinte

B

119. Primele referiri istorice asupra problematicii drepturilor omului in plan normativ le gasim in vremea lui:

a.

Constantin Nicolae

b.

Constantin Mavrocordat

c.

Iosif al II-lea

B

120. Imparatul Iosif al II-lea a emis Decretul de desfintare a iobagiei care:

a.

a desfiintat obligatiile taranului

b.

a desfiintat servitutea personala

c.

nu a desfiintat servitutea personala

B

121. Constitutia carvunarilor

a.

nu a devenit lege

b.

a devenit lege

c.

a fost adoptata ca si Constitutie

A

122. Regulamentul Organic a fost adoptat in Muntenia in:

a.

b.

c.

A

123. Regulamentul Organic a fost adoptat in Moldova in:

a.

b.

c.

B

124. Pe plan intern institutia avocatului poporului este prevazuta in:

a.

Constitutie in capitolul IV

b.

Constitutie in capitolul II

c.

Legea nr. 105/1992

A

125. Potrivit dispozitiilor constitutionale, rezolvarea litigiilor juridice in care se afla administratia publica si cei administrati este de competenta :

a.

puterii judecatoresti

b.

Curtii Constitutionale

c.

Avocatului Poporului

A

126. Institutia contenciosului administrativ creeaza posibilitatea ca persoanele sa se adreseze justitiei daca le-a fost incalcat vreun drept sau vreo libertate fundamentala de catre :

a.

o autoritate administrativa

b.

un functionar al Ministerului de Interne

c.

o alta persoana

A

127. Din punct de vedere istoric, institutia contenciosului administrativ a fost preluata din :

a.

dreptul roman

b.

dreptul francez

c.

dreptul italian

B

128. Actiunea in contencios administrativ poate viza :

a.

repararea pagubei

b.

pedepsirea functionarului vinovat

c.

nepedepsirea functionarului vinovat

A

129. Controlul vizand modul in care legile ordinare respecta Constitutia se realizeaza de catre :

a.

Curtea Constitutionala

b.

Curtea de Conturi

c.

Avocatul poporului

A

130. La baza realizarii actului de justitie se inscriu anumite garantii si anume:

a.

inamovibilitatea  judecatorilor

b.

inalienabilitatea  judecatorilor

c.

imprescriptibilitatea  judecatorilor

A

131. Instantele judecatoresti se structureaza pe

a.

4 nivele

b.

3 nivele

c.

2 nivele

A

132. Constitutia din 1938 :

a.

restrange drepturile si libertatile fundamentale ale individului

b.

largeste sfera drepturilor fundamentale ale individului

c.

nu modifica sfera drepturilor fundamentale ale individului

A

133. Cele 3 Constitutii din perioada socialista respectiv din 1948, 1952 si 1965 au incercat:

a.

inlocuirea drepturilor individului cu ²drepturile colective²

b.

protejarea proprietatii private

c.

consolidarea libertatii de exprimare

A

134. Institutia contenciosului administrativ si a fost aplicata pentru prima data in timpul domniei lui :

a.

Alexandru Ioan Cuza

b.

Carol I

c.

Ferdinand

A

135. Revolutia de la 1848 proclama in Transilvania in documentul Motiunea de la Blaj o serie de drepturi si libertati fundamentale precum:

a.

respectarea proprietatii particulare, proprietatea universala asupra aerului, apei si solului; emanciparea clacasilor prin despagubire, dezrobirea tiganilor

b.

asigurarea libertatii personale, libertatea tiparului, recunoasterea drepturilor romanilor ca natiune

c.

desfiintarea rangurilor si privilegiilor personale sau din nastere; desfiintarea robiei; egalitatea in fata impozitelor; egalitatea in drepturi civile si politice; libertatea individului si a domiciliului

B

136. Revolutia de la 1848 proclama in Muntenia in documentul Proclamatia de la Islaz o serie de drepturi si libertati fundamentale precum:

a.

respectarea proprietatii particulare, proprietatea universala asupra aerului, apei si solului; emanciparea clacasilor prin despagubire, dezrobirea tiganilor

b.

asigurarea libertatii personale, libertatea tiparului, recunoasterea drepturilor romanilor ca natiune

c.

desfiintarea rangurilor si privilegiilor personale sau din nastere; desfiintarea robiei; egalitatea in fata impozitelor; egalitatea in drepturi civile si politice; libertatea individului si a domiciliului

A

137. Revolutia de la 1848 proclama in Moldova in documentul Dorintele partidei nationale o serie de drepturi si libertati fundamentale precum:

a.

respectarea proprietatii particulare, proprietatea universala asupra aerului, apei si solului; emanciparea clacasilor prin despagubire, dezrobirea tiganilor

b.

asigurarea libertatii personale, libertatea tiparului, recunoasterea drepturilor romanilor ca natiune

c.

desfiintarea rangurilor si privilegiilor personale sau din nastere; desfiintarea robiei; egalitatea in fata impozitelor; egalitatea in drepturi civile si politice; libertatea individului si a domiciliului

C

138. Care este considerata cea mai liberala Constitutie romaneasca din Europa ?

a.

Constitutia din 1866

b.

Constitutia din 1923

c.

Constitutia din 1938

A

139. Numirea Avocatului Poporului  se face de catre :

a.

Senat

b.

Camera deputatilor

c.

Guvern

A

140. Sesizarea Avocatului Poporului se poate face :

a.

din oficiu

b.

la cererea persoanelor care sunt lezate in drepturile sau libertatile lor fundamentale

c.

ambele situatii

C

141. Nu cad sub incidenta actiunii institutiei Avocatului Poporului cauzele in care este implicat:

a.

Parlamentul

b.

Presedintele si Justitia

c.

ambele cazuri

C

142. Avocatul Poporului nu pot fi retinut,  perchezitionat sau arestat decat cu incuviintarea:

a.

Camerei deputatilor

b.

Senatului

c.

Guvernului

B

143. Interpelarea executivului presupune:

a.

chemarea factorii de decizie de la nivelul administratiei publice locale sa explice motivatiile pentru care s-au luat anumite masuri cu incidenta asupra drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului

b.

chemarea factorii de decizie de la nivelul puterii executive sa explice motivatiile pentru care s-au luat anumite masuri cu incidenta asupra drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului

c.

chemarea factorii de decizie de la nivelul Senatului sa explice motivatiile pentru care s-au luat anumite masuri cu incidenta asupra drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului

B

144. Sesizarea Avocatului Poporului se poate face :

a.

de cetatenii romani si straini

b.

de catre apatrizi

c.

ambele cazuri

C

145. Mandatul Avocatului Poporului  este de :

a.

4 ani

b.

5 ani

c.

9 ani

B

146. Actiunea politica consta in :

a.

actiunile  pe care reprezentantii partidelor politice sau ai altor factori de opinie publica le intreprind in cadrul forului legislativ

b.

actiunile organizatilor neguvernamentale pe langa Guvern

c.

actiunile reprezentantilor administratiei publice in cadrul forului legislativ

A

147. Printre obligatiile Avocatului Poporului se numara si aceea :

a.

de a prezenta anual rapoarte Parlamentului

b.

de a prezenta anual rapoarte Presedintelui

c.

de a prezenta anual rapoarte Guvernului

A

148. O deficienta majora a institutiei Avocatului Poporului o reprezinta :

a.

lipsa personalului specializat

b.

lipsa unei legi speciale de functionare a institutiei

c.

lipsa masurilor coercitive

C

149. Avocatul poporului, care mai este denumit in legislatiile tarilor scandinave, de unde noi l-am preluat :

a.

ombudsman

b.

mediator european

c.

inspector general

A

150. Aceste organe ce se fac vinovate de abuzurile respective sunt obligate sa raspunda la recomandarile facute, in termen de :

a.

5 zile

b.

30 de zile

c.

60 de zile

B
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Drept
JURISPRUDENTA COMUNITARA PRIVIND CONCURENTA SI SERVICIILE PUBLICE
REFERAT LIBERA CIRCULATIE A SERVICIILOR
CONVENTIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI
PEDEPSELE
EFECTELE HOTARARILOR JUDECATORESTI STRAINE
Puterea judecatoreasca si puterea legislativa
Efectele recursului
Statul si dreptul in Vechiul Regat al Romaniei
MASURILE DE SIGURANTA - SANCTIUNI PENALE
Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului: continut legal, subiecti, continut constitutiv


loading...