Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
INTERPRETAREA DREPTULUI COMUNITAR


INTERPRETAREA DREPTULUI COMUNITAR
INTERPRETAREA DREPTULUI COMUNITAR

1. Aplicare prin analogie - Aplicarea principiilor ce guverneaza functia publica comunitara la un concurs pentru selectionarea unor opere de arta ce urmau a fi plasate intr-un imobil al unei institutii comunitare - Excludere

Selectionarea operelor de arta ce urmau a fi plasate intr-un imobil al unei institutii comunitare si recrutarea functionarilor prezinta unele diferente, atat sub aspectul obiectivului, cat si al finalitatii, incat nu ar trebui, procedand prin analogie, sa aplicam unui concurs al artistilor principiile ce guverneaza functiile publice comunitare.
(Hotarare din 16 ianuarie 1996, Candiotte/Consiliu)

2. Interpretare - Acte ale institutiilor - Declaratia Consiliului inscrisa in procesul verbal - Luare in consideratie - Inadmisibilitate in lipsa unui sprijin in insusi actul in speta

O declaratie, inscrisa in procesul-verbal al reuniunii Consiliului, in cursul careia a fost emisa o decizie, nu ar trebui retinuta pentru a determina importanta acesteia atunci cand continutul acestei declaratii nu-si gaseste expresia in textul deciziei in cauza si nu are, astfel, valoare juridica.

(Hotarare din 19 martie 1996, Comisie/Consiliu)

3. Interpretare - Metode - Interpretare a dreptului derivata, cu privire la acordurile internationale incheiate de Comunitate

Atunci cand un text de drept comunitar derivat reclama o interpretare, el trebuie interpretat, pe cat posibil, in sensul conformitatii sale cu dispozitiile Tratatului. O reglementare de executare trebuie sa faca, de asemenea, obiectul, daca este posibil, al unei interpretari conforme cu dispozitiile din reglementarea de baza. La fel, intaietatea acordurilor internationale incheiate de Comunitate in fata textelor dreptului comunitar derivat impune interpretarea acestora din urma, pe cat posibil, in conformitate cu aceste acorduri.

(Hotarare din 15 mai 1997, Comisie/Germania)

4. Interpretare - Texte plurilingve - Interpretare uniforma - Divergente intre diferitele versiuni lingvistice - Economia generala si finalitatea reglementarii in cauza ca baza de referinta

Interpretarea unei dispozitii de drept comunitar implica o comparatie intre versiunile sale lingvistice. In cazul unor divergente intre acestea, necesitatea unei interpretari uniforme a acestor versiuni reclama ca dispozitia in cauza sa fie interpretata in functie de economia generala si finalitatea reglementarii al carei element il constituie aceasta.

(Hotarare din 24 octombrie 1996, AK s.a./GS v. Z-H s.a.)

5. Interpretare - Acte ale institutiilor - Motivare - Luare in calcul

Dispozitivul unui act este nedisociabil de motivarea sa, de maniera ca el ar trebui interpretat, cand este cazul, tinand cont de motivele ce au condus la adoptarea sa.
(Hotarare din 15 mai 1997, TWD/Comisie)

5'. Motivele unui act sunt indispensabile pentru a determina sensul exact al celor aratate in dispozitiv.

(Hotarare din 15 mai 1997, SCK si FNK/Comisie)

6. Interpretare - Acte ale institutiilor - Declaratie inscrisa in procesul-verbal - Luare in consideratie - Inadmisibilitate in lipsa unui sprijin in insusi actul in speta

O declaratie ce figureaza intr-un proces-verbal are o valoare limitata, in sensul ca ea nu poate fi luata in consideratie pentru interpretarea unei dispozitii de drept comunitar, atunci cand continutul sau nu-si gaseste expresia in textul dispozitiei in cauza si nu are, deci, valoare juridica.

(Hotarare din 29 mai 1997, VAG Sverige)

7. Concurenta - Intelegeri - Atingere adusa concurentei - Art. 85 par.1 din Tratat - Exigenta alternativa a unui obiectiv sau a unui efect anticoncurential - Luare in consideratie a diferitelor versiuni lingvistice

Pentru a exista o infractiune la art. 85 par.1 din Tratat, nu este necesar ca o intelegere sa aiba in acelasi timp un obiectiv si un efect anticoncurentiale, cum sugereaza versiunea italiana a acestei dispozitii. In fapt, aceasta versiune nu ar trebui sa prevaleze singura in fata tuturor celorlalte versiuni lingvistice care fac sa apara cu claritate, prin utilizarea termenului "sau", caracterul necumulativ, dar alternativ, al conditiei in cauza. Interpretarea uniforma a normelor comunitare cere, in fapt, ca ele sa fie interpretate si aplicate in lumina versiunilor redactate in celelalte limbi comunitare.

(Hotarare din 17 iulie 1997, Ferriere Nord/Comisie)
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate