Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Contractul de renta viagera


Contractul de renta viagera


Contractul de renta viagera

Conditii de valabilitate:

art. 948 Cod civil daca e oneros

daca e gratuit conditii specifice donatiei si testamentuluiParticularitati:

art. 1744 Cod civil daca renta viagera a fost infiintata in favoarea unei persoane care era deja decedata la data facerii contractului, atunci contactul e lovit de nulitate absoluta

art. 1745 Cod civil este nul contractul de renta viagera incheiat in favoarea unui credi-rentier care suferea de o anumita boala din pricina careia moare in interval de 20 de zile de la data incheierii contractului. Nu se aplica nici in situatia in care renta a fost constituita an favoarea mai multor credi-rentieri si numai unul decedeaza din cauza bolii de care suferea.

Efectele contractului:

In situatia in care renta viagera s-a constituit cu titlu oneros, contractul produce efect translativ de proprietate asupra bunurilor pe care credi-rentierul le transmite debi-rentierului. Efectul opereaza de plin drept ca si in cazul contractului de vanzare-cumparare.

Din contractul de renta viagera decurg obligatii pentru cele doua parti:

a.      Obligatiile credi-rentierului (in cazul rentei cu titlu oneros):

i. de a preda bunurile la care s-a obligat sau suma globala de bani capital

ii. de a conserva bunurile pana la predare

iii. de garantie contra evictiunii si viciilor ascunse

b.     Obligatiile debi-rentierului:

Plata rentei trebuie facuta in cuantumul si la data stabilita in contract:

anuala (anuitati)

trimestriala

lunara

Codul civil prevede ca renta se dobandeste in proportia zilelor in care a trait credi-rentierul. Atunci cand s-a stabilit ca renta sa fie platita cu anticipatie, credi-rentierul dobadneste renta la data scadentei, indiferent de intervalul de timp pentru care a fost achitata cu anticipatie. Important este ca la scadenta creditorul sa faca dovada existentei sale in viata.

Creditorul, dupa ce a incasat ratele rentei, poate fi urmarit de catre proprii creditori. Daca s-a stipulat in contract, renta nu poate fi urmarita. Daca renta s-a constituit gratuit, poate fi urmarita de creditori numai pentru chirii, pensii de intretienre sau alte create privilegiate.

Orice rata neplatira la termenul scadent poate fi urmarita prin justitie de creditor in termenul de prescriptie de 3 ani, care curge separat pentru fiecare rata a rentei neachitate. Renta se datoreaza pe durata vietii credi-rentierului, astfel ca dupa decesul acestuia mostenitorii lui nu pot ridica pretentii decat in legatura cu ratele rentei neachitate.

Art. 1648 Cod civil debi-rentierul nu se poate libera de rata rentei, oricat de oneroasa ar deveni. Daca debi-rentierul nu plateste rata rentei prevederi speciale, derogatorii de la dreptul comun art. 1647 Cod civil acorda credi-rentierului doar posibilitate de a solicita executarea silita asupra bunurilor debitorului rezolutiunea[1] este interzisa.

Exceptie: este permisa rezolutiunea contractului de renta viagera in situatiile in care debitorul nu sa asigurarile stipulate pentru executare. Se mai poate solciita rezolutiunea si atunci cand partile au stipulat un pact comisoriu cel putin de gradul I.Daca se desfiinteaza contractul din vina debitorului, el va fi obligat sa restituie bunurile creditorului, dar credi-renetierul nu va fi obligat sa restituie ratele rentei, datorita caracterului aleatoriu al contractului.[2]

Daca debi-renteirul decedeaza inaintea credi-rentierului, atunci obligatia fiind patrmoniala se transmite mostenitorilor.

Contractul de intretinere

Definitie o conventie prin care o persoana intretinator se obliga fata de alta persoana intretinut sa o intretina cu toate cele necesare traiului, iar la deces sa o inmormanteze conform obiceiului locului.

Se poate incheia cu titlu oneros, cand intretinutul da un bun sau o suma globala de bani; se poate incheia cu tiltu gratuit, cand intretinutul nu da niciun contraechivalent pentru intretinerea sa, iar intretinatorul isi asuma obligatia de intretinere cu intentia de a face o liberalitate.

Se incheie pe viata, dar se poate incheia si pe durata limitata.

Caractere juridice:

nenumit, pentru ca nu are o reglementare proprie

oneros, de regula

este aleatoriu, nu comutativ, intinderea in timp a obligatiei intretinatorului depind de durata de viata a intretinutului

translativ de drepturi, daca e oneros

in principiu, consensual; poate fi si autentic

cu executare in timp

intuitu personae, se incheie in considerarea calitatilor personale ale intretinutului si intretinatorului

Efectele contractului de intretinere:

A.    Obligatiile intretinutului:

a.      daca s-a incheiat oneros contractul, atunci intretinutul trebuie sa transfere dreptul de proprietate intretinatorului asupra bunurilor promise sau asupra sumei globale de bani efectul translativ se produce de plin drept

b.     de a preda bunurile si de a le conserva pana la predare

c.      de garantie contra evictiunii si viciilor

B.    Obligatiile intretinatorului: de a asigura intretinerea innatura, zi de zi si permanent a intretinutului.e ste o obligatie de a face si nu de a da. Are un continut larg; se refera la asigurarea si prepararea hranei, asigurarea incaltamintei si imbracamintei, a lejeriei de pat si corporale, procurarea medicamentelor si asigurarea ingrijirilor medicale necesare, plata facturilor la utilitati. Partile pot stipula in contract exact intretinerea datorata. Avand un caracter preponderent alimentar, termenul de executare e considerat esential; intretinatorul fiind de drept in intarziere daca nu-si executa obligatiile. Creditorul intretinutul poate cere rezolutiunea cotnractului fara punerea in intarziere si fara ca instanta sa acorde un termen de gratie. Un contract de intretienre e posibil a fi incheiat de un intretinator cu mai multi intretinuti si mai multi intretinatori cu un intretinut. Literatura juridica apreciaza ca obligatia de a presta intretienrea este o obligatie indivizibila (ea poate fi executata de oricare dintre co-debitori si creditorul poate solicita executarea ei de la oricare dintre debitori). Se poate, de la inceput, sa transforme obligatia de intretinere in natura in obligatie banesca. Este posibila aceasta transformare sa fie dispusa si de catre instanta de judecata cand neexcutarea prestatiei de intretienre se datoreaza culpei intretinutului.Daca decedeaza intretinatorul, atunci fiind un contract intuitu personae, obligatia nu trece la mostenitori; poate trece numaic u acordul intretinutului.

Inc az de imposibilitate fortuita de executare a contractului, partile trebuie repuse in drepturi, in situatia anterioara.

Contractul de tranzactie

Definitie partile termina un proces inceput sau preintampina nasterea unui litigiu, facandu-si concesii reciproce element esential al contractului.

Trnazactia presupune existenta unui litigiu deja nascut sau iminent; intentia parilor a de apune capat litigiului; concesii reciproce ale partilor.

Reglementare art. 1704 1717 Cod civil

Caractere juridice:

sinalagamatic

oneros

comutativ

consensual, in principiu

exceptie: act autentic: concesia uneia dintre parti unt eren; tranzactie judiciara in cadrul unui proces; tranzactie extrajudiciara intelegere in afara unui litigiu

Conditii de valabilitate:

capacitate deplina a partilor

obiectul tranzactiei: consta in bunuri de care partile pot dispune sic are se gasesc in circuitul civil

Efectele tranzactiei:

extinctive, in sensul ca prin conventia partilor litigiul inceteaza

declarative si retroactive, pentru ca scopul tranzactiei este acela de a recunoaste drepturile preexistente

constitutive  sau translative de drepturi exceptie: cand partile se obliga sa-si constituie drepturi noi una alteia

relative fiind un contract de drepturi si obligatii rezultate din tranzactie efecte numai intre partile contractante.Rezolutiunea are efecte retroactive; rezilierea dispune numai pentru viitor

Caracter aleatoriu intinderea obligatiilor nu este cunoscuta de parti.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate