Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
EXPERTIZA CONTABILA


EXPERTIZA CONTABILA


Expertiza contabila

1. Expertul contabil

Expertul este persoana cu o pregatire superioara intr-o anumita specialitate cu experienta care este desemnata de organul judiciar, sau ales de partile in litigiu, sa procure anumite informatii, sa constate anumite fapte. Expertul contabil este persoana care si-a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si are competentele profesionale: - de a verifica si de a aprecia modul de organizare si conducere a activitatilor economico-financiare si de contabilitate, de a organiza si conduce contabilitatea, de a organiza situatia economica, financiara si fiscala, de a supraveghea gestiunea, de a verifica egalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere a societatilor comerciale.[1]Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de concurs de admitere, dupa care urmeaza un stagiu de 3 ani finalizat cu sustinerea unui examen de aptitudini.

Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil se elaboreaza de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, vizat de Ministerul Finantelor Publice si de Ministerul Educatiei Nationale si aprobat prin Hotarare a guvernului.

2. Expertiza contabila

Conceptul de expertiza contabila

Expertiza este activitatea de cercetare efectuata de un specialist care are calitatea de expert cu scopul de a stabili adevarul intr-o anumita situatie, problema sau litigiu. Este un mijloc de proba, de confirmare pe baza cercetarii de specialitate, a adevarului obiectiv cu privire la o anumita fapta, problema, situatie, litigiu.

Expertiza contabila este misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si actele justificative ale unui agent ori cu scopul de a furniza partilor interesate datele necesare, sau de a procura justitiei informatiile interesate pentru a se pronunta asupra unui proces.

In functie de natura si continutul faptei, imprejurarii, problemei, situatiei, cauzei sau litigiului ce se cerceteaza precum si de domeniul de activitate in care se dispune sau se solicita efectuarea expertizei, aceasta se prezinta sub mai multe tipuri si anume:

- tehnica - care se individualizeaza pe genuri: constructii civile, masini si utilaje, autovehicule etc.;

- merceologica;

- medico-legala: psihiatrica, constatarea starii de sanatate, cauza decesului;

- criminalistica: tehnica criminalistica a actelor, dactiloscopie, traseologie, balistica;

- artistica: pictura, sculptura, grafica, literatura;

- filatelica;

- comerciala;

- agricola;

- contabila - care poate fi specializata pe domenii sau ramuri: comerciala, bugetara, operatii valutare, industrie, agricultura, constructii etc.

Expertiza contabila este o forma de cercetare stiintifica efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente, evidenta tehnic-operativa si contabila, anumite fapte, imprejurari, situatii de natura economico-financiara.[2]

Ca activitate specializata, expertiza contabila se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi:

are ca obiect cercetarea unor fapte sau situatii de natura economico-financiara, gestionara si patrimoniala;

cuprinde in sfera sa de actiune activitatea economica a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judetean ori de persoana juridica care o solicita;

cerceteaza situatiile si imprejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si a suportilor ei materiali;

interpreteaza datele de evidenta si formuleaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv;

elaboreaza concluzii pe baza constatarilor facute care servesc ca mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei sau ca mijloc de fundamentare a unei decizii de catre persoana juridica care a solicitat efectuarea expertizei contabile.

Expertiza contabila analizeaza cauzele care au determinat abaterile de la normele legale cu caracter economic si financiar, descifreaza relatiile economice si financiare, dintre partile aflate in litigiu, caracterizeaza starea de fapt a agentului economic respectiv in raport cu legea si actele normative care reglementeaza domeniul investigat, stabileste legaturile de cauzalitate si responsabilitate. Din studierea cauzelor generatoare de pagube in dauna patrimoniului, expertiza contabila poate desprinde deficientele existente in organizarea si conducerea sistemului de evidenta, imperfectiunile propagate pe traseul procesului decizional, precum si omisiunile sau erorile comise in executarea atributiilor de serviciu cu consecinte negative asupra patrimoniului agentilor economici la care se efectueaza expertiza.

Dupa destinatia sa, expertiza contabila poate fi:

judiciara, dispusa de organele judiciare pentru solutionarea cauzelor aflate in faza anchetei, cercetare sau judecata;

extrajudiciara, solicitata de persoane fizice sau juridice interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata.

Obiectul si functiile expertizei contabile pot fi precizate si prin studierea ei comparativ cu controlul financiar ulterior. Acestea au unele elemente comune, dar intre ele exista si deosebiri esentiale. Dintre elementele comune mentionam: obiectul acestora se circumscrie la sfera activitatii economico-financiare si gestionare a unei unitati social-economice; folosirea de metode si procedee de lucru asemanatoare; fundamentarea constatarilor si concluziilor pe legislatia financiara care reglementeaza domeniul cercetat: sunt mijloace eficiente pentru apararea si dezvoltarea proprietatii; se executa de lucratori specializati in domeniul financiar-contabil.

Cu toate acestea expertiza contabila si controlul financiar ulterior nu se confunda ca activitate si functie.

Controlul financiar se efectueaza de organele de control si cuprinde, pe o anumita perioada, intreaga activitate economica si financiara sau unele laturi ale acesteia, in unitatea controlata. Expertiza contabila se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic sau financiar indicate de organele juridice.

Controlul financiar cuprinde intregul material documentar (documente justificative, evidente, dari de seama, raportate, etc.) privind activitatea pe perioada controlata. Expertiza contabila cerceteaza numai acea parte din materialul documentar, pus la dispozitie, care este necesar pentru stabilirea adevarului sau lamurirea problemei date spre cercetare.

Controlul financiar este activitatea specializata prin care conducerea de la toate nivelurile analizeaza si cunoaste modul cum unitatea controlata indeplineste sarcinile pe plan economic si financiar, cum se pastreaza, utilizeaza si se valorifica patrimoniul incredintat, in scopul imbunatatirii activitatii, recuperarii abaterilor si tragerii la raspundere a celor vinovati. Expertiza contabila este activitatea specializata prin care organele judiciare primesc lamuriri cu privire la latura economico-financiara a faptelor sau situatiilor cercetate, cu scopul de a stabili adevarul material necesar solutionarii temeinice si legale a cauzei. Deci, controlul este un "tribut al conducerii", iar expertiza contabila un "mijloc de proba" in actiunile judiciare.

Controlul financiar se efectueaza permanent si sistematic de catre organe incadrate in acest scop, pe cand expertiza contabila se efectueaza numai in cazurile dispuse de organele judiciare, constituind o sarcina temporara a persoanelor care au calitatea de expert contabil si au fost desemnate in acest scop.

Actele de control (proces-verbal de control, nota de constatare, etc.) consemneaza constatarile cu scopul stabilirii masurilor pentru imbunatatirea activitatii, ele putind servi, in cazul unor abateri, ca punct de plecare pentru trimiterea in cercetare sau judecata a celor vinovati de incalcarea legilor. Rapoartele de expertiza se intocmesc ca mijloace de proba ale caror concluzii servesc organelor judiciare pentru stabilirea adevaratei stari de fapt si solutionarea justa a cauzei.

Organul de control poate fi martor in justitie, in cauza in care a facut controlul in timp ce expertul contabil nu poate fi martor in aceeasi cauza. Cand expertul contabil poate depune ca martor intr-o anumita cauza, aceasta calitate primeaza asupra celei de expert, intrucat ca expert contabil persoana poate fi inlocuita, cu un alt specialist, dar ca martor nu.

In cele mai multe cazuri expertiza contabila este dispusa de organele judiciare pentru a cerceta, lamuri si concluziona asupra unor constatari cuprinse in actele de control (intinderea prejudiciului, valoarea - justificativa a unor documente, raspunderea, etc.) acte care se prezinta in actiunea judiciara ca probe preconstituite intemeiate pe documente si evidenta economica.

Prin obiectul lor comun de cercetare dupa criterii care au la baza aceeasi fundamentare teoretica si aceleasi dispozitii legale, controlul financiar si expertiza contabila se ajuta si se completeaza reciproc in realizarea functiei lor sociale.

Expertiza contabila extrajudiciara

Expertiza contabila extrajudiciara, amiabila, poate fi utilizata si pentru certificarea bilanturilor contabile, a conturilor de profit si pierdere, a situatiei patrimoniului agentilor economici. Aceste analize si certificari financiar-contabile asupra situatiei patrimoniului agentilor economici si a posibilitatilor acestora de a genera profit, de a fi rentabili, constituie o dovada demna de incredere pentru terti (alti agenti economici) in vederea intrarii in relatii de comert. Prin expertiza contabila extrajudiciara se prevede stabilirea de relatii de comert cu agentii economici care s-ar gasi in imediata intrare in starea de incetare de plati sau de faliment.

Expertiza extrajudiciara este reclamata de manifestarea plenara a liberei initiative in conditiile economiei de piata, fiind o cale eficienta de asistenta de inalta specialitate a oricarei afaceri pentru a fi ferita de riscuri si asigurata de reusita.

Expertiza contabila amiabila poale fi solicitata de: manageri, pentru a cunoaste anumite situatii ale patrimoniului; asociati in cursul functionarii sau la dizolvarea societatii; partile in litigiu; particulari, la constituirea ori fuziunea societatii comerciale etc.

2.2. Expertiza contabila judiciara

Expertiza contabila judiciara este un mijloc de proba in justitie, o forma de cercetare si lamurire a unor fapte sau imprejurari de natura economico-financiara indicate de organele judiciare in scopul solutionarii litigiilor dintre persoane juridice, dintre acestea si persoane fizice, precum si a proceselor penale privind infractiuni prin care au fost aduse pagube patrimoniului.

Expertiza contabila judiciara constituie un mijloc de proba, la care organul de urmarire penala sau instanta de judecata apeleaza la cererea partilor sau din oficiu, in vederea lamuririi unor imprejurari de fapt si stabilirii adevarului. Ea se incredinteaza de instantele respective unor specialisti pentru a constata si evalua anumite fapte, pe care judecatorul nu le-ar putea procura sau aprecia ei insisi, stabilind in acest scop, punctele asupra carora expertii numiti urmeaza sa se pronunte.

Expertiza contabila judiciara are ca sarcina principala sa contribuie la stabilirea adevarului si la justa solutionare de catre organul judiciar a cauzei aflata in faza de cercetare sau judecata. Ea trebuie sa ofere organului judiciar in cauza o proba temeinica, de neinlaturat pentru tragerea la raspundere a persoanelor vinovate de incalcarea legalitatii, nesocotirea disciplinei financiare si valutare si pagubirea patrimoniului.

Expertiza contabila este definita ca "mijloc de proba prin care se aduce la cunostinta organelor judiciare opinia unor specialisti cu privire la acele imprejurari de fapt pentru a caror lamurire sunt necesare cunostinte deosebite, opinie care se formeaza pe baza unei activitati de cercetare concreta a cazului si a aplicarii unor date de specialitate de catre persoanele competente desemnate de catre organul judiciar".

Expertiza depaseste actiunea de control prin aceea ca include si opinia expertului in legatura cu operatiile asupra carora se efectueaza expertiza.

Expertiza este deci, o lucrare personala si critica care pe langa rezultatul examinarii faptelor din punct de vedere al exactitatii formale si de fond cuprinde si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legatura cu obiectul supus cercetarii. Concluziile expertizei sunt un relevator de fapte dar si un indrumator in deciziile ce urmeaza a se lua de catre cei in drept: magistrati, terti, manageri.

Referitor la relatia dintre controlul financiar si expertiza contabila judiciara retinem ca ambele activitati sunt instrumente speciale de aparare a patrimoniului si de respectare a legalitatii.

Trasaturile comune ale expertizei contabile si controlului financiar se refera la faptul ca:

se efectueaza de specialisti in domeniul financiar-contabil cu reputatie nestirbita;

examineaza diferite laturi ale activitatii economico-financiare dupa criterii care au la baza aceleasi dispozitii legale si acelasi domeniu de activitate - contabilitatea;

in principiu, utilizeaza aceeasi metodologie de investigatie;

atunci cand cauzele aparute la organele de urmarire penala si instantele de judecata sunt constatate de controlul financiar, expertiza contabila utilizeaza si analizeaza concluziile controlului financiar pentru a aprecia existenta si marimea pagubei, cele doua activitati completandu-se reciproc pentru stabilirea adevarului in cauza supusa anchetei sau judecarii.

Analizand in comparatie cele doua activitati de aparare a patrimoniului si respectare a legalitatii gestionare si financiare rezulta elemente potrivit carora:

Controlul financiar ulterior

Expertiza contabila judiciara

v este o functie a conducerii, o latura a perfectionarii conducerii stiintifice, o forma de cunoastere a problemelor dezvoltarii economice.

v este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau judecata.

v este activitatea prin care conducerea cunoaste modul in care se indeplinesc sarcinile economice si financiare, se pastreaza, se utilizeaza si valorifica patrimoniul in scopul prevenirii, constatarii si inlaturarii abaterilor, stabilirii raspunderii pentru abateri si al imbunatatirii activitatii.

v este activitatea prin care organele judiciare primesc lamuriri de natura economico-financiara, cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate.

v cuprinde, pe o anumita perioada intreaga activitate economico-financiara sau unele laturi ale acesteia.

v pe baza constatarilor si concluziilor controlului financiar se actioneaza in justitie.

v este o activitate cu caracter permanent.

v se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare.

v intervine ca proba administrativa de organele de urmarire penala si de judecata in vederea convingerii asupra realitatii si conditiilor aparitiei pagubei, deficientei, abaterii etc.

v este o activitate ocazionala care are loc numai cand se dispune de organele judiciare.

v examineaza intregul sistem de documente si evidente tehnico-operative si contabile privind activi-tatea si perioada controlata.

v are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico-operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare.

v constata pagubele, abaterile, deficientele, lipsurile etc.

v confirma sau infirma constatarile cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri etc.

2.3. Obiectul de cercetare al expertizei

contabile

Expertiza contabila poate avea ca obiect fapte, imprejurari sau situatii ce apar in activitatea economico-financiara si gestionara a unei unitati patrimoniale pentru a caror solutionare este necesar sa se apeleze la un expert contabil.

Expertiza contabila poate avea ca obiect de cercetare:

aspecte ale situatiei economico-financiare a patrimoniului si ale capacitatii acestuia de a genera profit, asa cum rezulta din documentele primare si evidenta tehnico-operativa si contabila, cu scopul final de a stabili, in mod stiintific, corectitudinea sau incorectitudinea administrarii patrimoniului.

analiza economico-financiara a activitatii unei unitati patrimoniale cu scopul de a se determina comportamentul conducatorilor si al persoanelor din compartimentele functionale si de productie, in raport cu atributiile lor de serviciu. Astfel de obiective se pot referi, de exemplu, la analiza modului in care au fost incheiate raporturile contractuale si executate obligatiunile asumate;

cercetarea unui ansamblu de documente contabile, acte normative si probleme economico-financiare caracterizate prin pluritate si diversitate;

neglijenta sau abuzul in serviciu in legatura cu stabilirea si exercitarea obligatiilor contractuale, stabilirea intarzierilor pentru plata pretului si corectitudinea calculului penalitatilor, stabilirea cantitatilor de produse livrate intre partile in litigiu, ce s-a achitat si ce a mai ramas de plata etc.

Expertize in materie comerciala se efectueaza atunci cand este necesar a se cerceta, calcula, inscrisuri si registre de comert.

Expertiza contabila cuprinde latura economico-financiara a faptelor si imprejurarilor, latura juridica fiind exclusiv de competenta organelor judiciare.

De exemplu, in litigiile cu privire la pagube, expertiza contabila ofera organelor judiciare lamuriri cu privire la existenta si proportia lipsurilor din patrimoniul unui agent economic, natura faptei care a generat paguba si stabilirea raspunderii. Obiectivele cu privire la constatarea vinovatiei persoanelor care au produs pagubele materiale si faptele care le-au generat depasesc sfera expertizei contabile, acestea constituind obiective ale anchetei penale.

Obiectivele concrete ale expertizei contabile se stabilesc de organul judiciar care a dispus, respectiv de catre persoana fizica sau juridica care a solicitat efectuarea expertizei contabile.

Obiectivele concrete ale expertizei contabile judiciare se limiteaza, din punct de vedere al continutului si perioadei, la fapte si imprejurari care au generat litigii.

Obiectivele expertizei contabile, respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul, se stabilesc, de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata din oficiu sau la cererea partilor. De fapt, expertiza contabila judiciara este un mijloc de proba care se depune din oficiu sau. la cerere, de organul in drept, cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei sunt necesare cunostintele unui expert.

Obiectivele (intrebarile) care se dau spre rezolvare expertului contabil se stabilesc si se consemneaza in scris in "ordonanta' de organele de urmarire penala sau in "incheiere' de instanta de judecata.

Actul de dispunere a expertizei contabile, ordonanta sau incheiere, cuprinde in mod obligatoriu:

- organul care a dispus efectuarea expertizei;

- numarul dosarului, partile implicate in litigiu;

- scopul efectuarii expertizei contabile;

- incadrarea juridica a faptelor deduse spre solutionare;

- numele expertului desemnat;

- obiectul expertizei, respectiv intrebarile la care se solicita raspunsuri;

- actele ce urmeaza a fi avute in vedere spre expertizare;

- onorariul provizoriu cuvenit expertului;

- termenul de depunere al raportului de expertiza.

Expertiza contabila rezolva numai obiectivele sau problemele indicate in actul prin care s-a dispus efectuarea ei si numai pentru perioada stabilita. Obiectul expertizei contabile poate fi extins numai cu aprobarea organului care a dispus efectuarea ei.

Obiectivele (intrebarile) care se dau spre rezolvare expertului contabil trebuie:

- sa fie formulate cu obiectivitate, in mod clar si concret, in stricta ordine de succesiune logica si in limita competentei, drepturilor si obligatiilor expertului contabil;

- sa se refere la probleme care necesita cunostinte teoretice si practice de contabilitate;

- sa fie in stransa legatura cu continutul cauzei ce se judeca si sa decurga din imprejurarile concrete ale cauzei;

- sa epuizeze toate aspectele neclare in dosarul respectiv, sa cuprinda toate imprejurarile cauzei, astfel incat sa previna formularea ulterioara de noi obiective;

- sa nu solicite expertului contabil incadrari juridice ale faptelor cercetate.

In cazul in care obiectivele expertizei contabile nu sunt suficient precizate, expertul contabil solicita organului care a dispus efectuarea expertizei sa concentreze in scris problemele care trebuie sa formeze obiectul expertizei.

De asemenea, expertul contabil sesizeaza organul care a dispus efectuarea expertizei contabile atunci cand in timpul efectuarii expertizei contabile se ivesc situatii care necesita extinderea obiectivelor fixate sau efectuarea prealabila a unor expertize tehnice, grafologice etc. Expertului nu-i este admis sa extinda singur obiectivele expertizei si sa raspunda astfel la intrebari care nu i-au fost puse sau depasesc competenta sa. De exemplu, intr-o expertiza contabila care avea ca obiectiv sa stabileasca valoarea reala a bunurilor incendiate (mobilierul dintr-un atelier stins de incendii: provocat din neglijenta de catre o persoana incadrata in intreprindere), dupa ce a raspuns obiectivului dat, expertul contabil a facut o analiza a cauzelor incendiului, desi acestea fusesera stabilite de organele competente (pompieri, parchet, societatea de asigurari si instanta care condamnase deja pe vinovat pentru fapta sa). In final, expertul opina ca vinovata de cauzarea incendiului este conducerea unitatii patrimoniale care nu a luat masurile de instruire si paza contra incendiilor. Intrucat expertul contabil a   depasit obiectivul si competenta sa a fost inlocuit de instanta cu alt expert si suspendat temporar din dreptul de a exercita profesia de expert contabil.

Sunt cazuri cand se stabilesc obiective prin care se pretinde expertului contabil sa constate vinovatia persoanelor care au produs pagube materiale si caror fapte se datoreaza. Acest gen de obiective depaseste competenta expertului contabil, intrucat, devine organ de ancheta penala. Tot ca o depasire de competenta poale fi si faptul in care instantele de judecata solicita expertului contabil sa prezinte aprecieri juridice, ca de exemplu, daca o suma mai poate fi considerata buna de plata din momentul in care s-a constatat ca dispozitia de retinere a fost emisa peste termenul legal.

Obiectivele (intrebarile) concrete care se dau spre rezolvare expertului contabil in cazul expertizei contabile extrajudiciare sau amiabile se stabilesc, cu consultarea expertului contabil, de catre persoana fizica sau juridica care solicita efectuarea expertizei contabile.

3. Expertiza contabila in procesul civil

Efectuarea expertizei contabile este necesara si poate fi depusa de instanta in situatia in care lamurirea faptelor ce formeaza obiectul unui proces sau a legaturilor dintre anumite imprejurari invocate de parti, reclama cunostintele in domeniul financiar-contabil, acestea din urma ajutand judecatorul la descoperirea adevarului. Obiectivele expertizei contabile in materie civila pot consta in litigiile cu caracter civil care dau prilejul efectuarii expertizei contabile si anume: asociatiuni intre societati, operatii cu imobile, vanzari-cumparari cu caracter civil, operatii de mandat, contracte de serviciu, partaje etc.

Expertiza in materie comerciala se efectueaza in cazul cand:

1. In litigii intre comercianti sau intre un comerciant si un particular privind operatiile comerciale. Expertizele pot avea ca obiect un extras de cont, o afacere de marfuri sau operatii de comision, depozite, operatii de banca (efecte comerciale, remiteri de cecuri, participatiuni), contracte comerciale (de aprovizionare, de furnitura, prestari servicii), contract de cont curent, contracte de editura.

2. In materie de societati comerciale, expertiza contabila poate avea ca obiective: stabilirea partii de profit ce revine cuiva, raspunderea civila a managerului etc.

3. In asigurari, expertizele se efectueaza pentru a stabili valoarea ce o aveau in momentul sinistrului bunurile asigurate. Se poate face si expertiza in situatia in care exista banuieli ca sinistrul a fost provocat.

4. In materie de moratorii, expertiza este necesara pentru a se stabili cauzele incetarii platilor si daca activul depaseste valoarea pasivului. Obiectivele unei asemenea expertize poate consta in verificarea registrelor si a celorlalte scripte pentru a se stabili regularitatea tinerii si trecerii operatiilor comerciale in registru, natura si cauza judiciara a creantelor creditului, precum si realitatea lor.

5. Intr-o expertiza concordat judiciar, expertul trebuie sa rezolve probleme ca: data la care a fost inscrisa societatea, daca poseda registre comerciale si acte justificative si indeplinesc cerintele legale; cum este justificata paguba, daca are acte doveditoare.

6. In caz de faliment, expertiza contabila poate fi depusa pentru a stabili situatia materiala a falitului.Boulescu, Mircea - Contabilitate si expertiza contabila, Editura Fundatiei "Romania de Maine", Bucuresti, 2000

Idem, p.203

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate