Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Contabilitatea imobilizarilor - activele imobilizate


Contabilitatea imobilizarilor - activele imobilizate


Contabilitatea imobilizarilor

Activele imobilizate sunt active detinute pe o perioada mai mare de un an in gestiunea entitatii, avand potentialul de a contribui direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau echivalente de trezorerie catre entitate. Ele sunt grupate in contabilitate pe patru categorii: imobilizari necorporale, imobilizari corporale, imobilizari in curs si imobilizari financiare.

Contabilitatea imobilizarilor se realizeaza prin intermediul conturilor din clasa 2 "Conturi de imobilizari".1. Contabilitatea imobilizarilor necorporale

Imobilizarile necorporale sunt active identificabile nemonetar, fara suport material, detinute de entitate pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri si servicii, pentru inchiriere catre terti sau pentru scopuri administrative. Activele necorporale trebuie recunoscute in bilant daca se estimeaza ca vor genera beneficii economice pentru entitate si costul acestora poate fi evaluat in mod credibil.

In categoria lor se cuprind: cheltuielile de constituire; cheltuielile de dezvoltare; cheltuieli cu concesiunile, brevetele licentele, marcile comerciale si alte drepturi si valori similare, (cu exceptia celor create in cadrul entitatii); fondul comercial, alte imobilizari necorporale si avansurile si imobilizarile necorporale in curs de executie.

Imobilizarile necorporale se reflecta in contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 20 "Imobilizari necorporale".

1.1. Contabilitatea cheltuielilor de constituire.

Se realizeaza prin intermediul contului 201 "Cheltuieli de constituire" care tine evidenta cheltuielilor ocazionate de constituirea sau dezvoltarea unei entitati cum sunt: taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare; cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de constituirea, extinderea sau modificarea activitatii entitatii. Ele se amortizeaza pe o perioada de pana la cinci ani.

Dupa continutul economic, contul 201 "Cheltuieli de constituire" este cont de active imobilizate iar dupa functia contabila este cont de activ.

Se debiteaza cu valoarea:

- cheltuielilor de constituire datorate furnizorilor de servicii si/sau de imobilizari:

201 "Cheltuieli de constituire" = %

401 "Furnizori"

404 "Furnizori de imobilizari"

- cheltuielilor de constituire achitate prin contul de la banca:

201 "Cheltuieli de constituire" = 5121 "Conturi la banci in lei"

- cheltuielilor de constituire achitate in numerar:

201 "Cheltuieli de constituire" = 5311 "Casa in lei"

Creditarea contului are loc cu valoarea cheltuielilor de constituire amortizate integral si scazute din evidenta:

2801 "Amortizarea cheltuielilor de constituire" = 201 "Cheltuieli de constituire"

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire la finele perioadei.

1. Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare

Cheltuielile de dezvoltare sunt evidentiate in contabilitate prin intermediul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" si cuprind cheltuielile activitatilor ocazionate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte, in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii lor, cum sunt

proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor ;

proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua;

proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga;

proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau imbunatatite.

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare se realizeaza pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz, pe o perioada de pana la cinci ani.

Continutul economic al contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este de active imobilizate iar functia contabila a acestuia este de activ.

Este de precizat faptul ca, pentru realizarea unei activitati de dezvoltare, entitatea efectueaza mai intai cheltuieli, evidentiate in contabilitate dupa natura lor prin intermediul conturilor din clasa 6 "Conturi de cheltuieli", cum de exemplu ar fi:

- cheltuieli cu materiale consumabile:

602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" = 302 "Materiale consumabile"

- cheltuieli cu salariile angajatilor din activitatea de cercetare:

641 "Cheltuieli cu salariile personalului" = 421 "Personal - remuneratii datorate"

- contributia pentru asigurarile sociale si asigurarile sociale de sanatate:

645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" = 431 "Asigurari sociale"

- contributia pentru constituirea fondului de somaj:

645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" = 437 "Ajutor de somaj"

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale care participa la activitatea de dezvoltare:

6811 "Cheltuieli de exploatare = 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"

privind amortizarea imobilizarilor"

La sfarsitul fiecarei perioade, precum si la finalizarea activitatii de dezvoltare si dupa receptionare, cheltuielile cu activitatea de dezvoltare vor fi "activate" in gestiunea entitatii, respectiv in debitul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare".

Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se debiteaza cu:

- valoarea cheltuielilor de dezvoltare finalizate si receptionate, efectuate in regie proprie:

203 "Cheltuieli de dezvoltare" = 721 "Venituri din productia

de imobilizari necorporale"

- valoarea cheltuielilor de dezvoltare efectuate in regie proprie, in curs de realizare la finele perioadei :

233 "Imobilizari necorporale in curs de executie" = 721 "Venituri din productia

de imobilizari necorporale"

valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare, achizitionate de la terti:

% = 404 "Furnizori de imobilizari"

203 "Cheltuieli de dezvoltare"

4426 "TVA deductibila"

Creditarea contului se efectueaza cu valoarea la pret de inregistrare a:

- lucrarilor de dezvoltare, materializate intr-un brevet, licenta sau marca de fabrica:

205 "Concesiuni, brevete si alte = 203 "Cheltuieli de dezvoltare"

drepturi si valori similare"

- cheltuielilor de dezvoltare amortizate integral sau partial, scoase din evidenta:

a) integral amortizate:

2803 "Amortizarea cheltuielilor = 203 "Cheltuieli de dezvoltare"

de dezvoltare"

b) partial amortizate:

= 203 "Cheltuieli de dezvoltare" pentru valoarea de intrare

2803 "Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare" pentru valoarea amortizata

6583 "Cheltuieli privind activele cedate"  pentru valoarea neamortizata

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea cheltuielilor de dezvoltare la finele perioadei.

1.3. Contabilitatea concesiunilor, imobilizarilor necorporale de natura superficiei si a uzufructului, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare.

Concesiunea reprezinta contractul prin care o parte, denumita concendent, transmite celeilalte parti, denumita concesionar, spre administrare rentabila, timp determinat, o activitate economica, un serviciu public, o subunitate productiva sau un teren proprietate de stat, in schimbul unei redevente. Se reflecta in contabilitate numai atunci cand prin contractul de concesiune se stabileste o durata si o valoare determinata pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi inregistrata in contabilitate pe durata de folosire a acesteia, conform contractului. Daca prin contractul de concesiune se prevede plata periodica a unei chirii (si nu o valoare amortizabila a acestuia), in contabilitatea entitatii care primeste concesiunea, se inregistreaza numai cheltuiala cu chiria, fara recunoasterea unei imobilizari necorporale.

Superficia reprezinta dreptul de proprietate asupra cladirii, constructiei sau plantatiei aflate pe terenul altei persoane precum si dreptul de folosinta asupra acelui teren.

Uzufructul, conform articolului 517 din Codul civil, reprezinta dreptul unei persoane denumita uzufructuar (beneficiar) de a se bucura de bunurile altei persoane denumita proprietar, ca si proprietarul insusi, cu obligatia de a le pastra substanta si a le restitui proprietarului in termen de maximum 30 ani.

Brevetul de inventie este documentul prin care i se recunoaste unei persoane dreptul asupra unei inventii.

Licenta reprezinta dreptul obtinut de o persoana de a utiliza o inventie.

Know-how-urile reprezinta cunostintele tehnice si procedeele tehnologice care nu fac obiectul unui brevet de inventie, dar care apartin celor care le-au creat si care pot fi comercializate.

Marcile de fabrica, de comert si de serviciu reprezinta semne distinctive utilizate de catre entitatea economica pentru a-si deosebi produsele, lucrarile si serviciile sale, de altele cu caracteristici asemanatoare.

Franciza reprezinta dreptul asupra unui domeniu exclusiv sau asupra utilizarii exclusive a unei formule, tehnici, design.

Aceste categorii de imobilizari necorporale se contabilizeaza prin intermediul contului 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si drepturi si active similare".

Dupa continutul economic este cont de active imobilizate iar dupa functia contabila, este de activ.

Debitarea contului se realizeaza cu valoarea contabila a acestor imobilizari necorporale intrate in gestiunea entitatii prin:

- aport in natura la capitalul social:

205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale = 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul"

si alte drepturi si active similare"

- donatii primite:

205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale = 133 "Donatii pentru investitii"

si alte drepturi si active similare"

- achizitie de la furnizori:

% = 404 "Furnizori de imobilizari"

205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale

si alte drepturi si active similare"

4426 "TVA deductibila"

- materializarea unei cheltuieli de dezvoltare:

205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale = 203 "Cheltuieli de dezvoltare"

si alte drepturi si active similare"

- realizarea lor prin efort propriu (dupa ce in prealabil in contabilitate se inregistreaza efectuarea de cheltuieli):

205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale = 721 "Venituri din productia de

si alte drepturi si active similare" imobilizari necorporale"

- preluarea unor bunuri concesionate:

205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale = 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate"

si alte drepturi si active similare"

Creditarea contului are loc cu valoarea contabila a imobilizarilor necorporale:

- restituite catre terti:

167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" = 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale

si alte drepturi si active similare"

- restituite catre proprietari:

456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" = 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale

si alte drepturi si active similare"

- scoase din gestiune, ca urmare a:

a) amortizarii integrale:

2805 "Amortizarea concesiunilor, brevetelor = 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si si alte drepturi si active similare"

activelor similare"  

b) amortizarii partiale:

= 205 "Concesiuni, brevete, licente, pentru valoarea de intrare

marci comerciale si alte

drepturi si active similare"

2805 "Amortizarea concesiunilor, brevetelor

licentelor, marcilor comerciale,

drepturilor si activelor similare" pentru valoarea amortizata

6583 "Cheltuieli privind activele cedate" pentru valoarea neamortizata

Soldul contului este debitor si reprezinta activele necorporale existente in gestiune la finele perioadei.

1.4. Contabilitatea fondului comercial.

Fondul comercial concura la mentinerea sau dezvoltarea potentialului economic al entitatii, respectiv: vadul, debuseele, clientela, reputatia. Apare de regula la consolidare si reprezinta diferenta intre costul de achizitie si valoarea justa la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de entitate. Atunci cand fondul comercial este recunoscut in contabilitate ca si activ (urmare achizitiei de catre entitate a actiunilor altei entitati), acesta se amortizeaza, de regula, in cadrul unei perioade de pana la cinci ani. Entitatile pot amortiza fondul comercial si intr-o perioada de peste cinci ani, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca durata de utilizare economica a activului.

Prin durata de utilizare economica a se intelege durata de viata utila a unui activ, aceasta reprezentand

a)      perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate ; sau

b)      numarul unitatilor produse sau a unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de entitate prin folosirea activului respectiv.

Se scoate din evidenta odata cu activul bilantier al carei parte componenta este.

Contabilitatea fondului comercial se tine prin intermediul contului 207 "Fond comercial". Dupa continutul economic este cont de active imobilizate iar dupa functia contabila este cont de activ. Se desfasoara pe doua conturi sintetice de gradul II

2071 "Fond comercial pozitiv", determinat ca diferenta intre costul de achizitie (mai mare) si valoarea justa la data tranzactiei (mai mica) - cont de activ ;

2075 "Fond comercial negativ", determinat ca diferenta intre costul de achizitie (mai mic) si valoarea justa la data tranzactiei (mai mare) - cont rectificativ al costului de achizitie al activului, cu functie contabila de pasiv.

Se debiteaza cu costul de achizitie a fondului comercial pozitiv intrat in gestiune prin:

- achizitie de la terti:

% = 404 "Furnizori de imobilizari"

207 "Fond comercial"

4426 "TVA deductibila"

- aport de capital al proprietarilor:

207 "Fond comercial" = 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul"

Se crediteaza cu valoarea fondului comercial iesit din gestiune :

- prin cedare (in conditiile in care nu a fost amortizat):

6583 "Cheltuieli privind activele cedate" = 207 "Fond comercial"

- ca urmare a amortizariia) complet amortizat:

2807 "Amortizarea fondului comercial" = 207 "Fond comercial"

b) incomplet amortizat:

% = 207 "Fond comercial" valoarea de intrare

2807 "Amortizarea fondului comercial" valoarea amortizata

6583 "Cheltuieli privind activele cedate" valoarea neamortizata

Soldul contului este debitor si reflecta valoarea fondului comercial la finele perioadei.

1.5. Contabilitatea altor imobilizari necorporale

In categoria altor imobilizari necorporale se includ programele informatice create in cadrul entitatii sau achizitionate de la terti, pentru necesitati de utilizare proprii precum si alte imobilizari necorporale. Programele informatice se amortizeaza functie de durata de viata utila, care, de regula nu poate depasi o perioada mai mare de cinci ani.

Contabilitatea altor imobilizari necorporale se tine prin intermediul contului 208 "Alte imobilizari necorporale", cont de active imobilizate, cu functie contabila de activ.

Se debiteaza cu valoarea contabila a programelor informatice si a altor imobilizari necorporale, intrate in gestiune prin:

- achizitie de la terti:

% = 404 "Furnizori de imobilizari" 208 "Alte imobilizari necorporale"

4426 "TVA deductibila"

- aport la capitalul social:

208 "Alte imobilizari necorporale" = 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul"

- realizate in cadrul entitatii (dupa ce in prealabil se intregistreaza in contabilitate efectuarea de cheltuieli):

208 "Alte imobilizari necorporale" = 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale"

Creditarea contului se realizeaza cu valoarea altor imobilizari necorporale iesite din gestiune:

- scazute din evidenta urmare amortizarii integrale:

2808 "Amortizarea altor imobilizari necorporale" = 208 "Alte imobilizari necorporale"

- scazute din evidenta urmare cedarii catre terti:

% = 208 "Alte imobilizari necorporale" valoarea de intrare

2808 "Amortizarea altor imobilizari necorporale" valoarea amortizata

6583 "Cheltuieli privind activele cedate" valoarea neamortizata

- retragerea aportului unor actionari/asociati:

456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul" = 208 "Alte imobilizari necorporale"

- depuse ca aport la capitalul altei entitati economice:

261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" = 208 "Alte imobilizari necorporale"

(263 "Interese de participare")

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale existente in gestiune la finele perioadei.

1.6. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor necorporale.

Imobilizarile necorporale sunt supuse amortizarii pe durata de viata utila.

Din punct de vedere contabil, prin amortizare se intelege trecerea esalonata pe cheltuielile de exploatare a valorii de intrare a imobilizarilor necorporale. Amortizarea imobilizarilor necorporale se calculeaza dupa metoda liniara si se inregistreaza in contabilitate lunar. Suma amortizarii lunare (Al) se calculeaza ca raport intre valoarea de intrare a imobilizarilor necorporale (Vi) si durata de viata utila, exprimata in luni (D):

Al = Vi / D

Amortizarea imobililizarilor necorporale astfel calculata, se inregistreaza in contabilitate lunar, in debitul unui cont de cheltuieli, intitulat 681"Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere" in corespondenta cu creditul contului 280"Amortizari privind imobilizarile necorporale".

Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale", din punct de vedere al continutului economic, este un cont rectificativ al valorii de intrare a imobilizarilor necorporale iar dupa functia contabila este cont de pasiv. Se desfasoara pe conturi sintetice de gradul II, functie de tipul imobilizarii necorporale.

Se crediteaza cu amortizarea lunara a imobilizarilor necorporale inclusa pe cheltuielile de exploatare:

681 "Cheltuieli de exploatare privind = 280 "Amortizari privind

amortizarile, provizioanele si ajustarile imobilizarile necorporale"

pentru depreciere"

Debitarea contului se realizeza la iesirea din gestiune a imobilizarilor necorporale in corespondenta cu creditul contului care indica imobilizarea necorporala:

280 "Amortizari privind = %

imobilizarile necorporale" 201 "Cheltuieli de constituire"

203 "Cheltuieli de dezvoltare"

205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare"

207 "Fond comercial"

208 "Alte imobilizari necorporale"

Soldul contului este creditor si reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale inregistrata pe cheltuielile de exploatare la finele perioadei.

Contabilitatea imobilizarilor corporale.

Imobilizarile corporale sunt reprezentate de active care :

a) sunt detinute de entitate pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau in socopuri administrative ; si

b) au o durata de folosinta mai mare de un an. 

In aceasta categorie de imobilizari se includ terenurile (inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora), constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica s.a.).

La intrarea in gestiune, o imobilizare corporala, recunoscuta ca activ, se evalueaza la costul sau, determinat functie de modalitatea de intrare (cost de achizitie, cost de productie, valoare de aport, valoare de utilitate, valoare justa s.a.).

Imobilizarile corporale sunt evidentiate in contabilitate prin intermediul conturilor din grupa 21"Imobilizari corporale".

1. Contabilitatea terenurilor

Terenurile, pot fi evidentiate in contabilitatea analitica a entitatii, pe grupe cum ar fi: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele.

La intrarea in gestiune, terenurile se inregistreaza in contabilitate functie de clasele de calitate, suprafata, amplasare si/sau alte criterii legale, la costul de achizitie, valoarea de aport sau valoarea justa, dupa caz. De regula, terenurile nu sunt supuse amortizarii ci doar investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, lacurilor, baltilor si alte lucrari similare.

Contabilitatea terenurilor se realizeaza cu ajutorului contului 2111 "Terenuri", cont de active imobilizate cu functie contabila de activ.

Se debiteaza cu valoarea terenurilor intrate in gestiune prin:

- achizitie de la terti:

% = 404 "Furnizori de imobilizari"

2111 "Terenuri"

4426 "TVA deductibila"

- aport la capitalul social:

2111 "Terenuri" = 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul"

- donatii primite:

2111 "Terenuri" = 133 "Donatii pentru investitii"

Creditarea contului se realizeaza la iesirea terenurilor din gestiune :

- restituire catre asociati sau actionari:

456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" = 2111 "Terenuri"

- donatii catre terti:

6583 "Cheltuieli privind activele cedate" = 2111 "Terenuri"

- vanzare catre terti:

461 "Debitori diversi" = %

7583 "Venituri din cedarea activelor"

4427 "TVA colectata"

si concomitent, scaderea din gestiune:

6583 "Cheltuieli privind activele cedate" = 2111 "Terenuri"

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea terenurilor existente in gestiunea entitatii la finele perioadei.

Contabilitatea amenajarilor de terenuri

Amenajarile de terenuri reprezinta investitii efectuate de entitate pentru punerea in valoare a terenurilor, lacurilor, baltilor, iazurilor si alte lucrari similare.

Evidenta contabila a amenajarilor de terenuri se tine prin intermediul contului 2112"Amenajari de terenuri", cont de active imobilizate cu functie contabila de activ.

Se debiteaza cu:

- valoarea amenajarilor de terenuri efectuate cu forte proprii:

a) finalizate pana la sfarsitul perioadei:

2112 "Amenajari de terenuri" = 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale"

b) nefinalizate pana la sfarsitul perioadei:

231 "Imobilizari corporale in curs de executie" = 722 "Venituri din productia de

imobilizari corporale"

si la finalizarea lucrarilor:

2112 "Amenajari de terenuri" = 231 "Imobilizari corporale in curs de executie"

Nota: Pentru realizarea de amenajari de terenuri, se efectueaza cheltuieli, inregistrate in contabilitate in debitul conturilor din clasa 6 in corespondenta cu creditul conturilor ce arata natura cheltuielilor ( materiale, salarii, contributii, amortizari etc.).

- valoarea amenajarilor efectuate de terti:

% = 404 "Furnizori de imobilizari"

2112 "Amenajari de terenuri"

4426 "TVA deductibila"

Creditarea contului se efectueaza la iesirea din gestiune a amenajarilor de terenuri:

- complet amortizate:

2811 "Amortizarea amenajarilor de terenuri" = 2112 "Amenajari de terenuri"

- incomplet amortizate:

% = 2112 "Amenajari de terenuri" valoarea de intrare

2811 "Amortizarea amenajarilor de terenuri" valoarea amortizata

6583 "Cheltuieli privind activele cedate" valoarea neamortizata

Soldul contului este debitor si reprezinta costul amenajarilor de terenuri la finele perioadei.

Contabilitatea altor imobilizari corporale

Contabilitatea altor imobilizari corporale se tine pe urmatoarele categorii: constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica etc. prin intermediul conturilor: 212 "Constructii", 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii" si 214 " Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale". Dupa continutul economic sunt conturi de active imobilizate iar dupa functia contabila, conturi de activ.

Nota : Intrucat functiunea conturilor este relativ asemanatoare, prezentam principalele corespondente pe debit si pe credit ale acestora, utilizand simbolul 21X " Imobilizari corporale".

Conturile se debiteaza cu valoarea imobilizarilor corporale intrate in gestiunea entitatii, pe urmatoarele cai:

- achizitie de la terti:

% = 404 "Furnizori de imobilizari"

21X "Imobilizari corporale"

4426 "TVA deductibila"

- aport la capitalul social:

21X "Imobilizari corporale" = 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul"

- primite cu titlu gratuit:

21X "Imobilizari corporale" = 133 "Donatii pentru investitii"

- constatate plus la inventariere:

21X "Imobilizari corporale" = 134 "Plusuri de inventar de natura imobilizarilor"

- realizate prin efort propriu:

a) receptionate pana la sfarsitul perioadei:

21X "Imobilizari corporale" = 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale"

b) neterminate pana la sfarsitul perioadei:

231 "Imobilizari corporale in curs" = 722 "Venituri din productia de

imobilizari corporale"

iar la receptia si/sau punerea in functiune

21X "Imobilizari corporale" = 231 "Imobilizari corporale in curs"

Creditarea contului 21X "Imobilizari corporale" se realizeaza cu valoarea imobilizarilor corporale iesite din gestiune prin:

- restituire catre asociati sau actionari:

456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" = 21X"Imobilizari corporale"

- donatii catre terti:

6582 "Donatii si subventii acordate" = 21X "Imobilizari corporale"

- scadere din evidenta in urma cedarii sau amortizarii:

a) amortizate integral:

281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" = 21X "Imobilizari corporale"

b) amortizate partial:% = 21X "Imobilizari corporale" pentru valoarea de intrare

281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" pentru valoarea amortizata

6583 "Cheltuieli privind activele cedate pentru valoarea neamortizata

sau

% = 21X "Imobilizari corporale" pentru valoarea de intrare

281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" pentru valoarea amortizata

471* "Cheltuieli inregistrate in avans" pentru valoarea neamortizata

* Nota: Valoarea neamortizata inregistrata in debitul contului 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" se include pe cheltuieli in mod esalonat pe o perioada de maximum 5 ani, prin formula contabila:

6583 "Cheltuieli privind activele cedate" = 471 "Cheltuieli inregistrate in avans"

- participare in natura la capitalul social al altei entitati economice:

% = 21X "Imobilizari corporale"

261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate"

263 " Interese de participare"

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor corporale existente in gestiune la finele perioadei.

4. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor corporale

Pe durata normala a utilizarii lor, imobilizarile corporale isi transmit treptat valoarea asupra noului produs, lucrare sau serviciu pe seama amortizarii. Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale si se include in mod esalonat pe cheltuielile de exploatare.

Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune, se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre entitatea care le are in proprietate.

Amortizarea se calculeaza incepand cu luna urmatoare receptei si/sau punerii in functiune a imobilizarilor corporale, pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora, utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare: amortizarea liniara; amortizarea degresiva si amortizarea accelerata.

Amortizarea liniara se determina prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani si cu duratele de utilizare economica a imobilizarilor corporale.

Amortizarea degresiva consta in multiplicarea cotei de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:

- 1,5 daca durata de utilizare economica a imobilizarii corporale este intre 2 si 5 ani;

- 2,0 daca durata de utilizare economica este intre 5 si 10 ani;

- 2,5 daca durata de utilizare economica este mai mare de 10 ani.

Amortizarea accelerata consta in includerea in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare, a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a imobilizarii corporale. Valoarea ramasa dupa primul an de functionare se recupereaza prin includerea in cheltuielile de exploatare in regim liniar, in functie de durata de utilizare economica ramasa.

Amortizarea imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate prin intermediul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale". Din punct de vedere al continutului economic, este un cont rectificativ al valorii de intrare a imobilizarilor corporale iar dupa functia contabila este cont de pasiv.

Se crediteaza cu :

- valoarea amortizarii calculata si inclusa pe cheltuielile de exploatare lunar, in corespondenta cu debitul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere":

6811 "Cheltuieli de exploatare privind = 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"

amortizarea imobilizarilor"

valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarilor :

21X "Imobilizari corporale" = 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"

valoarea amortizarii imobilizarilor corporale utilizate in operatii de participatie, transferata conform contractelor :

458 "Decontari din operatii in participatie" = 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"

Se debiteaza cu ocazia cedarii sau casarii imobilizarilor corporale, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea lor ulterioara, in corespondenta cu creditul contului 21X "Imobilizari corporale":

a) complet amortizate :

281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" = 21X "Imobilizari corporale"

b) incomplet amortizate :

% = 21X "Imobilizari corporale" valoare de intrare

281"Amortizari privind imobilizarile corporale" valoare amortizata

6583 "Cheltuieli privind activele cedate valoare neamortizata

si alte operatii de capital"

Soldul contului este creditor si reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale la finele perioadei.

3. Contabilitatea imobilizarilor in curs si avansurilor pentru imobilizari

Imobilizarile in curs sunt reprezentate de investitiile neterminate, efectuate in regie proprie sau in antrepriza si se grupeaza in contabilitate pe doua categorii distincte: imobilizari necorporale in curs si imobilizari corporale in curs.

Avansurile acordate furnizorilor pentru imobilizari necorporale si corporale reprezinta sumele de bani puse la dispozitia furnizorilor de imobilizari, inainte de livrarea imobilizarilor, urmand a se deconta cu acestia, dupa primirea si receptionarea activelor imobilizate.

Sunt evidentiate in contabilitate prin intermediul conturilor din grupa 23 "Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari".

3.1. Contabilitatea imobilizarilor necorporale in curs de executie

Imobilizarile necorporale in curs de executie, cuprind costul de productie sau de achizitie al imobilizarilor necorporale neterminate pana la finele perioadei. Contabilitatea acestora se tine cu ajutorul contului 233 "Imobilizari necorporale in curs de executie", cont de active imobilizate cu functie contabila de activ.

Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs:

- facturate de furnizori:

= 404 "Furnizori de imobilizari"

233 "Imobilizari necorporale in curs de executie"

4426 "TVA deductibila"

- aduse ca aport la capitalul social:

233 "Imobilizari necorporale in curs de executie" = 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind

capitalul"

- realizate in regie proprie:

233 "Imobilizari necorporale in curs de executie" = 721 "Venituri din productia de

imobilizari necorporale"

Creditarea contului are loc cu:

- valoarea imobilizarilor necorporale in curs, trecute in categoria imobilizarilor necorporale:

a) concretizate in cheltuieli de dezvoltare:

203 "Cheltuieli de dezvoltare" = 233 "Imobilizari necorporale in curs"

b) concretizate in brevete, inventii si alte valori similare:

205 "Concesiuni, brevete si alte = 233 "Imobilizari necorporale in curs"

drepturi si valori similare"

c) concretizate in programe informatice:

208 "Alte imobilizari necorporale" = 233 "Imobilizari necorporale in curs"

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale in curs la finele perioadei.

3. Contabilitatea imobilizarilor corporale in curs de executie

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza, evaluate la costul de productie sau achizitie, reprezentand pretul de deviz al investitiei. Sunt trecute in categoria imobilizarilor corporale finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz. Contabilitatea acestora se tine cu ajutorul contului 231 "Imobilizari corporale in curs de executie", cont de active imobilizate cu functie contabila de activ.

Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie:

- facturate de furnizori:

% = 404 "Furnizori de imobilizari"

231 "Imobilizari corporale in curs de executie"

4426 "TVA colectata"

- aduse ca aport la capitalul social:

231 "Imobilizari corporale in curs de executie" = 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind

capitalul"

- realizate in regie proprie:

231 "Imobilizari corporale in curs de executie" = 722 "Venituri din productia de

imobilizari corporale"

Creditarea contului are loc cu valoarea imobilizarilor corporale in curs:

- concretizate in amenajari de terenuri:

2112 "Amenajari de terenuri" = 231 "Imobilizari corporale in curs de executie"

- concretizate in imobilizari corporale:

21X "Imobilizari corporale" = 231 "Imobilizari corporale in curs de executie"

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs, la finele perioadei.

3.3. Contabilitatea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale si corporale

Avansurile reprezinta sumele de bani puse de entitate la dispozitia furnizorilor de imobilizari, inainte de livrarea imobilizarilor, urmand a se deconta cu acestia, dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a activelor imobilizate.

Sunt evidentiate in contabilitate prin intermediul conturilor din grupa 23 "Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari", respectiv:

232 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale"

234 "Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale".

Cele doua conturi, care evidentiaza avansurile acordate furnizorilor de imobilizari, dupa continutul economic sunt conturi de creante comerciale, cu functie contabila de activ.

Se debiteaza cu valoarea avansurilor puse la dispozitia furnizorilor de imobilizari:

= 512 "Conturi curente la banci"

234" Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale"

232" Avansuri acordate pentru imobilizari corporale"

Conturile se crediteaza cu ocazia decontarii avansurilor cu furnizorii de imobilizari :

404 "Furnizori de imobilizari" = %

234" Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale"

232" Avansuri acordate pentru imobilizari corporale"

Soldul conturilor este debitor si reprezinta valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale si corporale si nedecontate, la finele perioadei.

4. Contabilitatea imobilizarilor financiare

Imobilizarile financiare, constituie o categorie specifica de imobilizari, reprezentand o modalitate de plasare pe termen lung a excedentului de disponibilitati ale entitatii spre alta entitate, in scopul realizarii de venituri financiare. In categoria lor se cuprind: actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care este legata prin interese de participare, alte investitii detinute ca imobilizari si alte imprumuturi.

Sunt evidentiate in contabilitate prin intermediul conturilor din grupa 26 "Imobilizari financiare".

4.1. Contabilitatea actiunilor detinute la entitatile afiliate

Actiunile dobandite de entitate prin achizitie sau aport la capitalul social al entitatilor afiliate, sunt evidentiate in contabilitate prin intermediul contului 261"Actiuni detinute la entitatile afiliate". Dupa continutul economic este cont de active imobilizate iar dupa functia contabila este cont de activ.

Se debiteaza cu valoarea actiunilor dobandite:

a) prin achizitie:

- cu plata la o data ulterioara:

261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" = 404 "Furnizori de imobilizari"

- achitate concomitent cu achizitia, din contul de la banca:

261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" = 512 "Conturi curente la banci"

- achitate concomitent cu achizitia doar partial, diferenta urmand a fi achitata la o data ulterioara:

261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" = %

512 "Conturi curente la banci"

2691 "Varsaminte de efectuat pentru

actiunile detinute la entitatile

afiliate"

b) ca aport la capitalul social al entitatilor afiliate:

261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" = %

20 "Imobilizari necorporale"

21 "Imobilizari corporale"

23 "Imobilizari in curs de executie"

3X "Stocuri si productie in curs de executie"

c) in urma reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net:

261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" = 7611 "Venituri din dividende detinute la entitatile afiliate"

Contul 261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" se mai debiteaza cu diferenta intre valoarea actiunilor dobandite (mai mare) si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale si corporale aportate (mai mica):

261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" = 1068 "Alte rezerve"

Creditarea contului 261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate" are loc la momentul cedarii sau retragerii actiunilor detinute la entitatile afiliate, cu valoarea contabila a acestora:

6641"Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate" 261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate"

Contul se mai crediteaza cu diferenta intre valoarea actiunilor cedate sau retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale si corporale aportate:

1068 "Alte rezerve" = 261 "Actiuni detinute la entitatile afiliate"

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea actiunilor detinute de entitate la societatile afiliate, la finele perioadei.

4. Contabilitatea intereselor de participare

Interesele de participare reprezinta titlurile pe care entitatea le detine in capitalul altei entitati economice, pe termen lung, in scopul garantarii contributiei la activitatile acestei entitati. Cuprind investitiile in intreprinderi asociate si investitiile strategice.

Detinerea de titluri de participare in capitalul intreprinderilor asociate intr-o proportie de 20-50% asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative. O participare de 10% pana la 20% in capitalul altei societati reprezinta o investitie strategica.

Contabilitatea imobilizarilor financiare sub forma intereselor de participare se tine prin intermediul contului 263 "Interese de participare", cont de active imobilizate cu functie contabila de activ.

Se debiteaza cu valoarea titlurilor dobandite:

a) prin achizitie:- cu plata la o data ulterioara:

263 "Interese de participare" = 404 "Furnizori de imobilizari"

- achitate concomitent cu achizitia, din contul de la banca:

263 "Interese de participare" = 512 "Conturi curente la banci"

- achitate concomitent cu achizitia doar partial, diferenta urmand a fi achitata la o data ulterioara:

263 "Interese de participare" = %

512 "Conturi curente la banci"

2692 "Varsaminte de efectuat privind

interesele de participare"

b) ca aport la capitalul social al entitatilor afiliate:

263 "Interese de participare" = %

20 "Imobilizari necorporale"

21 "Imobilizari corporale"

23 "Imobilizari in curs de executie"

3X "Stocuri si productie in curs de executie"

c) in urma reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net:

263 "Interese de participare" = 7613 "Venituri din interese de participare"

Creditarea contului 263 "Interese de participare" are loc la momentul cedarii sau retragerii titlurilor detinute la alte entitati economice, cu valoarea contabila a acestora:

6641"Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate" 263 "Interese de participare"

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea actiunilor detinute de entitate la alte entitati economice, la finele perioadei.

4.3. Contabilitatea altor titluri imobilizate

In aceasta categorie se includ alte titluri de valoare achizitionate si detinute de entitate pe o perioada indelungata, in scopul obtinerii de venituri financiare.

Contabilitatea altor titluri imobilizate se tine prin intermediul contului 265 "Alte titluri imobilizate", cont de active imobilizate cu functie contabila de activ.

Se debiteaza cu valoarea altor titluri imobilizate:

- achizitionate si achitate imediat cu numerar sau prin contul de la banca:

265 "Alte titluri imobilizate" = %

531 "Casa"

512 "Conturi curente la banci"

- achizitionate si achitate la o data ulterioara:

265 "Alte titluri imobilizate" = 404 "Furnizori de imobilizari "

- aduse ca aport la capitalul social:

265 "Alte titluri imobilizate" = %

205 "Concesiuni, brevete, licente"

208 "Alte imobilizari necorporale"

211 "Terenuri si amenajari de terenuri"

212 "Constructii"

213 "Imstalatii tehnice"

214 "Mobilier, aparatura birotica"

231 (233) "Imobilizari in curs"

3XX "Stocuri"

- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net:

265 "Alte titluri imobilizate" = 761 "Venituri din imobilizari financiare"

Se crediteaza cu valoarea altor titluri imobilizate:

- scazute din evidenta, urmare a cedarii sau retragerii lor :

6641 "Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate" = 265 "Alte titluri imobilizate"

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea altor titluri imobilizate aflate in gestiunea entitatii la finele perioadei.

4.4. Contabilitatea creantelor imobilizate

Creantele imobilizate rezulta in general din imprumuturile pe care entitatea consimte sa le acorde entitatilor afiliate sau tertilor, pe termen lung, in baza unor contracte, pentru care entitatea percepe dobanzi, potrivit legii.

In categoria altor creante imobilizate se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti.

Contabilitatea creantelor imobilizate se tine cu ajutorul contului 267 "Creante imobilizate", cont de active imobilizate cu functie contabila de activ. Se desfasoara pe mai multe conturi sintetice de gradul II.

Se debiteaza cu valoarea:

- imprumuturilor acordate in lei sau valuta entitatilor afiliate:

2671 "Sume datorate de entitatile afiliate" = 512 "Conturi curente la banci"

- dobanzilor de primit de la entitatile afiliate, aferente imprumuturilor in lei si devize:

2672 "Dobanzi aferente sumelor datorate de entitatile afiliate" = 763 "Venituri din creante imobilizate"

- imprumuturilor acordate in lei sau valuta entitatilor legate prin interese de participare:

2673 "Creante legate de interesele de participare" = 512 "Conturi curente la banci"

- dobanzilor de primit de la entitatile legate prin interese de participate, aferente imprumuturilor in lei si devize:

2674 "Dobanzi aferente creantelor legate" = 763 "Venituri din creante

de interesele de participare" imobilizate"

- imprumuturilor pe termen lung acordate in lei sau valuta altor entitati economice:

2675 "Imprumuturi acordate pe termen lung" = 512 "Conturi curente la banci"

- dobanzilor de primit de la alte entitati economice, aferente imprumuturilor pe termen lung, in lei si devize:

2676 "Dobanzi aferente imprumuturilor = 763 "Venituri din creante

acordate pe termen lung" imobilizate"

- garantiilor depuse la furnizori:

2678 "Alte creante imobilizate" = 512 "Conturi curente la banci"

- creantelor fata de terti, aferente bunurilor cedate in leasing financiar, conform contractelor incheiate cu acestia :

2678 "Alte creante imobilizate" = %

211 "Terenuri"

212 "Constructii"

213 "Instalatii, mijloace de transport"

214 "Mobilier, aparatura birotica"

- dobanzilor aferente bunurilor cedate in regim de leasing financiar:

2679 "Dobanzi aferente altor creante" = 472 "Venituri inregistrate in avans"

- diferentelor favorabile de curs valutar aferente imprumuturilor acordate in valuta, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la inchiderea exercitiului financiar:

267 "Creante imobilizate" = 765 "Venituri din diferente de curs valutar"

Contul 267 "Creante imobilizate" se crediteaza cu valoarea:

- creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente, incasate, precum si a garantiilor restituite de furnizori:

512 "Conturi curente la banci" = 267 "Creante imobilizate"

(531 Casa)

- diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente imprumuturilor acordate, incasarii creantelor sau evaluarii acestora la cursul de inchidere al exercitiului financiar:

665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" = 267 "Creante imobilizate"

- valoarea pierderilor din creante imobilizate:

663 "Pierderi din creante legate de participatii" = 267 "Creante imobilizate"

- valoarea dobanzii facturate de locator (in cazul leasingului financiar):

4111"Clienti" = 2679 "Dobanzi aferente altor creante imobilizate"

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea creantelor entitatii fata de terti, la finele perioadei.

4.5. Contabilitatea varsamintelor de efectuat pentru imobilizarile financiare

Varsamintele de efectuat pentru imobilizarile financiare reprezinta sumele datorate de entitate tertilor, datorii rezultate in urma achizitiei de imobilizari financiare. Sunt evidentiate prin intermediul contului 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizarile financiare", cont rectificativ al valorii imobilizarilor financiare, cu functie contabila de pasiv.

Se crediteaza cu sumele datorate de entitate rezultate din achizitia imobilizarilor financiare:

26 "Imobilizari financiare" = 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare"

Se debiteaza cu sumele achitate de entitate pentru imobilizarile financiare achizitionate anterior:

269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare"  = %

5121 "Conturi la banci in lei"

5311 "Casa in lei"

Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate tertilor pentru imobilizarile financiare achizitionate, la finele perioadei.

4.6. Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor

Potrivit regulilor generale de evaluare , la inchiderea exercitiului financiar, atunci cand pentru elementele de activ se constata diferente in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta, aceste diferente se inregistreaza in contabilitate astfel :

pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila ; sau

se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cand deprecierea este reversibila.

Prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare, mai putin amortizarea si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate.

Pentru elementele de pasiv, de natura datoriilor, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare, se inregistreaza in contabilitate pe seama elementelor corespunzatoare de datorii.

Scopul efectuarii acestor ajustari este respectarea principiului costului istoric, potrivit caruia, elementele de bilant trebuie mentinute la valoarea lor de intrare.

Deprecierea reversibila de valoare aparuta la inchiderea exercitiului financiar, in cazul imobilizarilor necorporale si corporale trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare sunt limitate sau nu, astfel incat ele sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilantului, daca se estimeaza ca reducerea valorii lor este permanenta.

Atunci cand se constata pierderi de valoare pentru imobilizarile financiare, trebuie facute ajustari pentru pierderea de valoare, astfel incat ele sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuita acestora la data bilantului.

Ajustarile efectuate valorii imobilizarilor in cazul deprecierii sau pierderii de valoare sunt contabilizate prin intermediul conturilor din grupa 29 "Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor".

Dupa continutul economic sunt conturi rectificative a valorii de intrare a imobilizarilor iar dupa functia contabila sunt conturi de pasiv.

Se crediteaza cu :

- valoarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale, constituite sau majorate:

= 290 "Ajustari pentru deprecierea

681 "Cheltuieli de exploatare privind imobilizarilor necorporale"

amortizarile, provizioanele si ajustarile

pentru depreciere"

686 "Cheltuieli financiare privind

amortizarile si ajustarile pentru

pierdere de valoare"

- valoarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale, constituite sau majorate:

= 291 "Ajustari pentru deprecierea

681 "Cheltuieli de exploatare privind imobilizarilor corporale"

amortizarile, provizioanele si ajustarile

pentru depreciere"

686 "Cheltuieli financiare privind

amortizarile si ajustarile pentru

pierdere de valoare"

- valoarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie, constituite sau majorate:

= 293 "Ajustari pentru deprecierea

681 "Cheltuieli de exploatare privind imobilizarilor in curs de executie"

amortizarile, provizioanele si ajustarile

pentru depreciere"

686 "Cheltuieli financiare privind

amortizarile si ajustarile pentru

pierdere de valoare"

- valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare, constituite sau majorate:

686 "Cheltuieli financiare privind = 296 "Ajustari pentru pierderea de valoare

amortizarile si ajustarile pentru a imobilizarilor financiare"

pierdere de valoare"

Conturile din grupa 29 "Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor" se debiteaza in momentul in care nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost efectuate ajustarile respective:

29 "Ajustari pentru deprecierea = %

sau pierderea de valoare a imobilizarilor" 781 "Venituri din provizioane si ajustari de valoare

privind activitatea de exploatare"

786 "Venituri financiare din ajustari pentru pierderea

de valoare"

Soldul conturilor este creditor si reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru deprecierea imobilizarilor la finele perioadei.Articolul 74 (2) din OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Articolul 65 din OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Aceste conturi apar, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.

Conform prevederilor OMFP nr. 1752/2005, art. 78, in cazul in care fondul comercial este tratat ca un activ - ca urmare a achizitiei de catre o entitate a actiunilor altei entitati - se au in vedere urmatoarele prevederi:

a) fondul comercial se amortizeaza, de regula, in cadrul unei perioade de maximum cinci ani;

b) totusi, entitatile pot sa amortizeze fondul comercial in mod sistematic intr-o perioada de peste cinci ani, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca durata de utilizare economica a activului si sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

Sectiunea 7 "Reguli de evaluare" din OMFP nr. 1752/2005.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate