Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
» Regulamentul privind organizarea, atributiile si functionarea celulei de urgenta


Regulamentul privind organizarea, atributiile si functionarea celulei de urgenta
Regulamentul privind organizarea, atributiile si functionarea celulei de urgenta

1. Celula de urgenta se constituie si functioneaza potrivit legii, sub conducerea nemijlocita a conducatorului institutei publice (denumit in continuare conducatorul unitatii), ca organism de sprijin al managementului situatiilor de urgenta.

2. (1) Organizarea celulei de urgenta:

Seful celulei de urgenta – este conducatorul unitatii.
Inspectorul de protectie civila – este persoana incadrata cu atributii in domeniul protectiei civile, fiind loctiitorul legal al sefului celulei de urgenta pe linie de protectie civila. Incadrarea se face in functie de clasificarea institutiei publice din punct de vedere al protectiei civile si in functie de complexitatea si volumul atributiilor de serviciu ce revin inspectorulului de protectie civila acesta putand indeplini prin cumul si atributiile cadrului tehnic in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Membrii celulei de urgenta – sunt persoane incadrate cu atributii in domeniul protectiei civile astfel:

Membru cu probleme de organizare si pregatire pentru interventie

Membru cu probleme tehnice si de instiintare–alarmare

Membru cu probleme de adapostire si deblocare–salvare

Membru cu probleme de protectie N.B.C. si sanitare

Membru cu probleme logistice

Celula de urgenta se constituie din personalul aparatului propriu.

In functie de clasificarea unitatii, numarul membrilor poate fi marit sau micsorat, functiile cumulate putand fi separate.

) Membrii celulei de urgenta se numesc prin decizie a conducatorului unitatii.

Componenta nominala a celulei de urgenta este prezentata in dosarul cu organizarea de protectie civila.

Activitatea desfasurata de celula de urgenta face parte din sarcinile de serviciu.

Atributiile Celulei de Urgenta

Celula de urgenta raspunde in fata conducatorului unitatii de activitatea desfasurata pe linia protectiei civile si are urmatoarele atributii principale:

Identifica si gestioneaza tipurile de riscuri generatoare de dezastre din cadrul unitatii.

Organizeaza serviciul de urgenta, asigurand incadrarea formatiilor componente cu personal si dotarea acestora cu aparatura si materilale specifice tipului de interventie pentru care au fost constituite.

Executa pregatirea de protectie civila ( generala si de specialitate, teoretica si practica, prin participare la exercitiile de alarmare publica) a formatiilor din serviciul de urgenta si a salariatilor, conform planului anual de pregatire aprobat de conducatorul unitatii si intocmit in baza dispozitiunii de pregatire emisa in baza ordinului prefectului/primarului, dupa caz. Instruirea salariatilor privind protectia civila se asigura impreuna cu instructajele de prevenire si stingere a incendiilor. Pregatirea preventiva a salariatilor va avea ca obiective: informarea cu privire la pericolele la care sunt expusi, masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, drepturile si obligatiile ce le revin conform prevederilor legii protectiei civile, precum si obligatiile ce le revin si modul de actiune pe timpul situatiilor de urgenta.

Participarea salariatilor la instruire constituie sarcina de serviciu.

Asigura initierea, calificarea, perfectionarea sau specializarea inspectorului de protectie civila, a membrilor celulei de urgenta, a sefului serviciului de urgenta privat si a altor persoane cu atributii in domeniul protectiei civile, prin cursuri, convocari, instructaje etc. initiate de Centrul National de Pregatire pentru Managementul Situatiilor de Urgenta, prin centrele zonale ale acestuia.

Stabileste metode si procedee specifice de protectie a salariatilor si a populatiei (in cazul in care in incinta unitatii este zilnic un aflux masiv de cetateni ), precum si a bunurilor materiale proprii.

Asigura mijloacele financiare si materiale necesare construirii, amenajarii, intretinerii, modernizarii: punctelor de comanda (de conducere), a adaposturilor de protectie civila, a sistemului de instiintare-alarmare, mijloacelor de protectie, interventie, a mijloacelor necesare procesului de pregatire, organizand evidenta, depozitarea, conservarea si intretinerea acestora.

Constituie rezervele financiare si tehnico–materiale specifice in situatii de urgenta sau de conflict armat.

Asigura aplicarea masurilor de mascare si de camuflare a surselor luminoase si calorice.

Studiaza si stabileste modul de adaptare si folosire a mijloacelor tehnice si utilajelor proprii pentru nevoi de protectie civila.

Organizeaza si asigura starea de operativitate si capacitatea de interventie optima a serviciului de urgenta privat, pentru limitarea si inlaturarea oportuna a efectelor dezastrelor si a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate, reducerea pierderilor de vieti omenesti si restabilirea utilitatilor afectate.

Informeaza oportun Inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean Iasi si celelalte organisme cu responsabilitati in domeniul managementului situatiilor de urgenta despre: starile potentiale generatoare de situatii de urgenta sau despre producerea unei situatii de urgenta in cadrul unitatii.

Evalueaza situatiile de urgenta produse, stabilind masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmareste indeplinirea lor.

Organizeaza si asigura evacuarea salariatilor si a bunurilor materiale proprii in situatii speciale, in conformitate cu prevederile planurilor intocmite in acest scop.

Elaboreaza ,, planuri de actiuni si masuri de prevenire, avertizare a salariatilor (populatiei) si de gestionare a situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc la care poate fi expusa unitatea si de pe raza localitatii / judetului’’.

Indeplineste si alte atributii referitoare la protectia civila, potrivit legislatiei in vigoare.

NOTA

1. Analiza activitatii de protectie civila va curinde:

o        stadiul realizarii masurilor de protectie civila stabilite si prevazute in planurile de protectie civila (organizare, instiintare –alarmare, pregatire, baza materiala, cheltuieli etc.);

o        modul in care au fost indeplinite obligatiile de catre fiecare membru al celulei de urgenta.

o        Activitatea desfasurata de serviciul de urgenta si de catre formatiunea de interventie rapida de serviciu.

o        situatii de urgenta produse, cauze, modul de interventie, concluzii rezultate.

o        analizarea cauzelor care au determinat neajunsurile constatate.

o        masuri concrete si termene pentru remedierea neajusurilor si imbunatatirea activitatii de protectie civila.

Materialele de analiza se intocmesc de catre fiecare membru al celulei de urgenta, pe specialitatile functiilor de incadrare si se inainteaza sefului celulei de urgenta spre analiza. Materialul centralizat va fi intocmit de inspectorul de protectie civiala.

Atributiile sefului si a membrilor celulei de urgenta:

SEFUL – CELULEI DE URGENTA

Organizeaza, conduce si raspunde de intreaga activitate a celulei de urgenta.

Stabileste organigrama de protectie civila, a unitatii pe care o conduce, in baza prevederilor legislatiei care reglementeza activitatea de protectie civila in Romania si prin solicitarea consultantei tehnice a specialistilor din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Caras-Severin, Inspectia de prevenire, Serviciul protectie civila.

Verifica periodic modul de indeplinire, de catre toti membrii celulei de urgenta a obligatiilor ce le revin si a modului de indeplinire a sarcinilor stabilite.

Verifica intocmirea pana la 01 martie a planului cu principalele activitati de protectie civila, planificarea si evidenta pregatirii de protectie civila si aproba planul prin decizie interna. Aproba tematicile si graficele de pregatire a celulei de urgenta, a formatiilor din serviciul de urgenta si a intregului personal incadrat in munca.

Prevede fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila.

Verifica controalele ce le executa membrii celulei de urgenta pe intreg teritoriul unitatii, cel putin o data pe trimestru si aproba documentul de control.

Emite dispozitii scrise individuale pentru membrii celulei de urgenta si dispozitie scrisa colectiva pentru formatiile ce constituie serviciul de urgenta privat, verificand aducerea acestora la cunostinta personalului incadrat, conform organigramei de protectie civila (structura de incadrare ).

Ordona organizarea ,, subunitatii de interventie rapida de serviciu’’, verificand incadrarea cu personal, dotarea cu mijloace de protectie si interventie, modul de desfasurare a activitatii, modul de actiune pe timpul situatiilor de urgenta prin folosirea unor metode ca: exercitii de alarmare, exercitii de interventie si alte activitati paractice, care sa oglindeasca eficienta acestei structuri in situatia producerii unei urgente civile, in unitatea pe care o conduce.

Organizeaza si controleaza activitatea de protectie civila ce o desfasoara membrii celulei de urgenta si personalul de serviciu pe timpul reviziilor, reparatiilor, punerii in functiune a unor mijloace tehnice, pe timpul situatiilor speciale, in zilele de sarbatori legale, dupa terminarea programului de lucru si in situatii de urgente civile.

Verifica modul de executare a pregatirii (teoretice si practice) de protectie civila, corelata cu specificul activitatii ce se desfasoara in unitate, marimea unitatii, numarul personalului incadrat in munca cu tipurile de riscuri specifice unitatii si tipurile de riscuri conexe, conducand exercitiile si aplicatiile de protectie civila planificate.

Verifica indeplinirea tuturor masurilor stabilite in vederea anuntarii unitatilor de pe aceeasi platforma sau invecinate si a localitatilor, cartierelor de locuinte sau locatii locuite (unde este cazul) referitor la tipurile de risc specifice unitatii si a modalitatii de instiintare/alarmare a acestora in situatia producerii unei urgente civile in unitatea proprie.

Studiaza impreuna cu membrii celulei de urgenta tipurile de risc specifice si efectele acestora in situatii de urgente civile, precum si posibilitatea incadrarii unitatii in prevederile HG nr.95/23.01.2003, intocmind si inaintand documentele specificate in hotararea de guvern, Agentiei Regionale de Protectia Mediului Caras-Severin si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Caras-Severin   (Inspectia de Prevenire / Seviciul protectie civila ) in timpul stabilit.

Organizeaza impreuna cu membrii celulei de urgenta si cu specialistii pe linie de protectie a mediului, protectia muncii, responsabilul cu apararea impotriva incendiilor si cu experti pe domenii de activitati intocmirea ,,planului la urgeta interna’’ verificand viabilitatea acestuia prin antrenamente, exercitii, aplicatii, la care vor participa cu forte si mijloace unitatile de pe aceeasi platforma, unitatile/localitatile invecinate si fortele de cooperare si sprijin. Verifica pregatirea tuturor metodelor prin care se testeaza viabilitatea ,,planului la urgenta interna’’ si anunta Serviciul de protectie civila din cadrul Inspectiei de prevenire a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Caras-Severin data executarii activitatilor mentionate.

Incheie protocoale, conventii, planuri de cooperare cu organismele ce au reponsabilitati si posibilitati in managementul situatiilor de urgenta si care pot fi solicitate in situatia producerii unei urgente civile. Sa permita accesul acestora in unitatea pe care o conduce, in scop de recunoastere, instruire sau antrenamente si sa asigure participarea serviului propriu de urgenta privat la exercitiile si aplicatiile de interventie organizate la nivelul judetului Caras-Severin de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Caras-Severin .

In situatia producerii unei urgente civile, la propunerile membrilor celulei de uregenta, decide modul de interventie si conduce aceasta activitate, stabilind masuri pentru restabilirea capacitatii de actiune a serviciului de urgenta privat.

Informeaza, trimestial si la sfarsitul fiecarui an, esalonul superior propriu si Servicul de protectie civila din cadrul Inspectiei de prevenire a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Caras-Severin   asupra activitatii de protectie civila desfasurata, in unitatea pe care o conduce, prin intocmirea si inaintarea unor rapoarte de analiza a activitatii de protectie civila.

Conduce sedintele celulei de urgenta, respectand metodologia de lucru.

Participa la sedintele pentru care este convocat de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Caras-Severin , luand masuri, impreuna cu membrii celulei de urgenta, pentru realizarea cerintelor stabilite de inspectorat si a celor stabilite cu prilejul efectuarii controalelor.

Indeplineste toate prevederile din Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protectia civila in Romania si din celelalte acte normative care reglementeaza activitatea de protectie civila, precum si prevederile ordinelor si dispozitiunilor primite de la ministerul de resort.

Ordona executarea si altor activitati considerate necesare pentru prevenirea producerii unor situatii de urgenta civila, in unitatea pe care o conduce, pentru o interventie rapida si eficienta in situatia producerii unui dezastru, avand in vedere reducerea pierderilor de vieti omenesti si protectia factorilor de mediu.

Aplica sanctiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 481 din 08.11.2004 si a Ordonantei nr. 2 din 12.07.2001 membrilor celulei de urgenta pentru neindeplinirea atributiilor pe linie de protectie civila, care potrivit legii sunt sarcini de serviciu.

Stabileste o persoana care va redacta documentele de protectie civila si care va tine si evidenta acestora pe suport magnetic.

INSPECTORUL DE PROTECTIE CIVILA

Este membru al celulei de urgenta si loctiitorul legal, pe linie de protectie civila, al sefului celulei de urgenta.

Realizeaza activitatea de fundamentare a deciziilor interne privind activitatea de protectie civila.

Intocmeste impreuna cu membrii celulei de urgenta si a altor experti documentele de protectie civila si le prezinta spre aprobare sefului celulei de urgenta, sefului protectiei civile a judetului si conducerii I.S.U. al Judetului Caras-Severin , le actualizeaza si revizuieste, in functie de situatia creata in unitate.

Asigura coordonarea instruirii si informarii in probleme de protectie civila a membrilor celulei de urgenta, personalului care incadreaza formatiile serviciului de urgenta privat si a personalului incadrat in munca ( salariatii ).

Participa la convocarile, instruirile, exercitiile, antrenamentele etc. organizate de I.S.U. al Judetului Caras-Severin ;

Pastreaza toate documentele de protectie civila, ale unitatii, inclusiv corespondenta pe linie de protectie civila.

Asigura pregatirea de protectie civila la toate nivelele.

Intocmeste cereri anuale si la rectificarea bugetara, pentru dotari de protectie civila si le prezinta spre aprobare sefului celulei de urgenta, urmarind procesul de achizitioare.

Acorda asistenta tehnica de specialitate pentru punerea in aplicare a tuturor masurilor de protectie civila, in unitate.

Actualizeaza periodic ,,evaluarea factorilor de risc si a efectelor acestora’’, in cadrul unitatii si propune sefului celulei de urgenta, masuri de prevenire si interventie corespunzatoare, ce vor completa ,, planul de urgenta interna’’

Propune masuri pentru formarea personalului de specialitate cu responsabilitati in domeniul protectiei civile, in functie de necesitatile interne.

Tine evidenta evenimentelor periculoase produse pe linie de protectie civla si informeaza oportun, I.S.U. al Judetului Caras-Severin , Centrul operational, prin personalul de serviciu despre un evenimentul produs, care a avut sau ar fi avut conotatii dezastruoase asupra sanatatii si vietii salariatilor, cetatenilor , mediului etc.

Prezinta documentele de protectie civila solicitate de inspectorii desemnati de I.S.U. al Judetului Caras-Severin , a efctua controale, dand relatiile solicitate pe timpul controlului (inclusiv controlul practic pe teritoriul unitatii) si datele solicitate pe timpul cercetarii cauzelor unor urgente civile (evenimente).

Realizeaza schema (plan de situatie) unitatii cu sursele de risc.

Transmite membrilor celulei de urgenta si comandantilor formatiilor din compunerea serviciului de urgenta privat – sarcinile reapartizate spre indeplinire de catre seful celului de urgenta.

Propune sefului celulei de urgenta suplimentarea dotarii structurilor de protectie civila cu mijloace de protectie si interventie si verifica modul de repartitie, gestionare si intertinere si de viabilitate al acestora.

Studiaza impreuna cu loctiitorul tehnic posibilitatea adaptarii si folosirii mijloacelor tehnice si auto din dotare pentru nevoi de protectie civila.

Propune masuri pentru organizarea pazei si dotarea punctului de conducere a actiunilor de protectie civila.

Convoaca la ordinul sefului celulei de urgenta intreaga structura de protectie civila sau parti componente ale acesteia.Convoaca membrii celulei de uregenta pentru desfasurarea sedintelor, bilanturilor si pentru organizarea activitatilor de instruire practice.

Tine permanent legatura cu persona desemnata de seful celulei de urgenta pentru redactarea documentelor de protectie civila si care le stocheaza pe suport magnetic documentele si datele necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de protectie civila, pentru eventuale revizuiri si actualizari etc.

In situatia producerii unei urgente civile propune masuri pentru restabilirea capacitatii de actiune a serviciului de urgenta privat.

Executa si alte activitati in conformitate cu metodologiile, regulamentele si instructiunile elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, a celor elaborate de ministerul de resort si a celor ordonate de seful celulei de urgenta.

Membrul cu probleme de organizare si pregatire pentru interventie se subordoneaza sefului celulei de urgenta si are urmatoarele obligatii:

Este seful cercetarii si conduce nemijlocit aceasta activitate.

Participa impreuna cu inspectorul de protectie civila la intocmirea organigramei de protectie civila, a documentelor operative si a celor de cooperare cu structuri ce au responsabilitati si posibilitati in managementul situatiilor de urgenta.

3. incadreaza, cu personal specializat, formatiile ce fac parte din serviciul de urgenta privat.

Tine evidenta serviciului de urgenta privat.

Propune modificari si completari referitoare la organizarea serviciului de urgenta privat.

6.Constituie si doteaza subunitatea de interventie rapida de serviciu, executand pregatirea acesteia prin exercitii de alarmare/interventie, in functie de tipurile de risc specifice unitatii.

7. Propune dotarea serviciului de urgenta privat in functie de specificul misiunilor ce revin formatiilor din compunerea acestuia, adaptate la factorii de risc specifici unitatii.

8.Participa la elaborarea planificarii si executa pregatirea pentru interventie a serviciului de urgenta privat, tinand evidenta pregatirii si a raportarilor catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Caras-Severin , Inspectia de prevenire, Serviciul protectie civila.

9. Cunoaste situatia si posibilitatile formatiilor componente ale serviciului de urgenta privat, a celorlalte forte de interventie din unitate, precum si a fortelor de cooperare si sprijin.

10. Va lua masuri ca prin intermediul statiei de amplificare (mai ales la unitatile cu aflux mare de public) sau prin intermediul altor mijloace (stabilite de seful celulei de urgenta) – personalul propriu si cetatenii sa fie informati in cazul in care acestia trebuie sa paraseasca incinta unitatii, luand masuri pentru prevenirea panicii. Personalul de la intrate – iesire sa cunoasca procedurile de anuntare a alarmei, de coordonare a cetatenilor, de prevenire a panicii etc.

Asigura centralizarea datelor referitoare la efectele: dezastrelor, atacurilor din aer, actiunilor teroriste, le raporteaza in timp oportun sefului celulei de urgenta si le aduce la cunostinta membrilor celulei de urgenta si a pesonalului din serviciul de urgenta privat. Informeaza, despre situatia creata, vecinii, seful protectiei civile al judetului, Centrul operational al I.S.U. Caras-Severin , si fortele de cooperare si sprijin.

Conduce nemijlocit actiunile de interventie ale serviciului de urgenta privat in situatia producerii unei urgente civile.

In situatia producerii unei urgente civile participa la restabilirea capacitatii de actiune a serviciului de urgenta privat.

Indeplineste alte activitati prevazute in legislatia ce reglementeaza activitatea de protectie civila in Romania si activitati date spre executie de catre seful celulei de urgenta

NOTA: In functie de clasificarea unitatii din punct de vedere al protectiei civile, a dispunerii acesteia in teritoriu, a vecinatatii cu anumite obiective potentiale surse de risc, a numarului de salariati, a incadrarii in prevederile HG 95/23.01.2003 si a altor criterii prevazute de legislatia care reglementeaza activitatea de protectie civila – Servicul de urgenta va cuprinde in mod obligatoriu: formatiuni de cercetare, instiintare–alarmare, tehnice, adapostire, deblocare–salvare, sanitare, protectie NBC, logistice si alte formatiuni stabilite de catre celula de urgenta.

Formatiunile Serviciului de urgenta privat vor avea stabilite sarcini concrete de indeplinit pe timpul situatiilor de urgenta.

Membrul cu probleme tehnice si de instiintare – alarmare

Se subordoneaza sefului celulei de urgenta si are urmatoarele obligatii:

intocmeste schema (planul de situatie) cu dispunerea in teritoriu a unitatii.

intocmeste planul constructiei unitatii cu: pozitiile cailor de acces pe teritoriul unitatii, intrarile–iesirile din incinta unitatii–pentru a fi folosite de fortele de interventie;

pozitioneaza traseele de trecere si intersectie a retelelor de transport a energiei electrice, termice, a produselor petroliere, a retelelor de canalizare, a conductelor de alimentare cu: gaze, apa – si stabileste masurile de refacere oportuna a acestora in caz de avarii sau distrugeri, ca urmare a producerii unei urgente civile, in situatii de conflict armat sau atac teroroist.

marcheaza, pe schema, obiectivele cu risc major de producere a incendiilor, exploziilor, a celor care contin substante toxice, surse radioactive si biologice.

stabileste locul de dispunere a adaposturilor de protectie civila cu intrarile si iesirile de salvare.

stabileste impreuna cu sefii de servicii / birouri /compartimente masurile de protectie civila ce trebuie puse in aplicare pe timpul lucrarilor de intretinere, revizie, reparatie tehica la instalatii, dispozitive, masini si utilaje, pe timpul probelor mecanice si de rodaj, la punerea in functiune a utilajelor tehnologice etc., verificand realizarea practica a lor.

verifica modul de instruire de specialitate a personalului desemnat sa execute lucrarile mentionate la punctul ,,d’’.

verifica zilnic modul in care este asigurata securitatea in punctele vulnerabile ale unitatii, inclusiv modul de amplasare si intretinere a mijloacelor de interventie in caz de incendiu, si ia masuri pentru inlaturarea imediata a neajunsurilor constatate, iar lunar intocmeste un raport pe care il prezinta sefului celulei de urgenta.

propune efectuarea de controale colective de protectie civila pe linie tehnica.

intocmeste documentele de instiintare –alarmare a celulei de urgenta si a serviciului de urgenta privat si le prezinta spre aprobare sefului celulei de urgenta. Asigura documentatia necesara pentru desfasurarea acestei activitati la: secretariat si la serviciul de paza.

studiaza posibilitatile sistemului de telecomunicatii teritorial si propune modul de folosire al acestuia, pentru nevoi proprii de protectie civila.

propune completarea si perfectionarea dotarii cu mijloace de informatica, transmisiuni, instiintare, alarmare si acchizitionarea dispozitivelor pentru actionarea centralizata a acestora.

propune masurile de protectie a sistemelor de transmisiuni impotriva bruiajului radio si actiunilor diversioniste.

in toate situatiile, urmareste exploatarea corecta a mijloacelor de transmisiuni si a celor de informatica.

conduce actiunea formatiunilor de specialitate, in situatii de urgente civile sau conflict armat, asigurand primirea si transmiterea oportuna a ordinelor , comunicatelor si semnalelor de alarmare.

stabileste masurile ce se impun pentru restabilirea capacitatii de actiune a fortelor si mijloacelor de transmisiuni -alarmare.

in situatii de urgente civile sau conflict armat -prezinta propuneri pe linie de specialitate pentru luarea deciziei de interventie de catre seful celulei de urgenta.

indeplineste alte activitati prevazute in legislatia ce reglementeaza activitatea de protectie civila in Romania si activitati date spre executie de catre seful celulei de urgenta.

Membrul cu probleme de adapostire si deblocare –salvare

Se subordoneaza sefului celulei de urgenta

Pe linie adapostire are urmatoarele obligatii

prezinta propuneri pentru construirea adaposturilor de protectie civila.

organizeaza si coordoneaza activitatea de amenajare a spatiilor de adapostire in subsolul constructiilor existente, conform normelor stabilite de legislatia in vigoare.

studiaza posibilitatea folosirii terenului pentru protectia salariatilor si a cetatenilor.

organizeaza si pregateste echipele de adapostire.

asigura marcarea adaposturilor, montarea in locuri vizibile a indicatorarelor ,,spre adapost’’ si afisarea regulilor de comportare a cetatenilor pe timpul ocuparii acestora.

controleaza intretinerea adaposturilor de protectie civila si evacuarea in timp oportun a materialelor.

organizeaza mentinerea ordinii si disciplinei pe timpul ocuparii spatiilor de adapostire.

tine evidenta adaposturilor si face propuneri pentru completarea si modernizarea dotarii acestora.Pe linie de deblocare - salvare are urmatoarele obligatii:

pregateste formatiile de deblocare – salvare, punand accent atat pe pregatirea de interventie propriu – zisa, cat si pe cunoasterea de catre personalul formatiilor a elementelor strict necesare interventiei ca: locul spatilor in care se adapostesc cetatenii, traseele de alimentare cu produse petroliere, apa, gaze, energie electrica, termica, de canalizare etc., a punctelor vulnerabile si in special a celor cu potential ridicat de producere a incediilor, exploziilor, precum si a surselor ce contin substante toxice industriale, surse radioactive sau biologice; cunoasterea unor notiuni elemntare de constructie si cunoasterea concreta a caracteristicilor constructiilor din unitate.

face propuneri pentru dotarea acestora cu materiale de interventie.

prezinta propuneri de interventie sefului celulei de urgenta;

vederea luarii deciziei.

conduce actiunea de interventie a formatiilor pentru deblocarea spatiilor, salvarea de vieti omenesti, impreuna cu formatiile sanitare si desfasoara activitatile, ce se impun, pentru restabilirea capacitatii de actiune.

indeplineste alte activitati prevazute in legislatia ce reglementeaza activitatea de protectie civila in Romania si activitati date spre executie de catre seful celulei de urgenta.

Membrul cu probleme de protectie N.B.C.R. si sanitare

Se subordoneaza sefului celulei de urgenta si are urmatoarele obligatii:

Pe linie de protectie nucleara, biologica si chimica are urmatoarele obligatii:

identifica factorii potentiali generatori de situatii de urgenta: nucleara, radiologica, biologica si chimica din unitatea proprie, apartanand unitatilor ce isi desfasoara activitatea pe aceeasi platforma sau unitatilor cu care se invecineaza.

face propuneri pentru incadrarea cu personal de specialitate a formatiilor de protectie NBC si pentru dotarea acestora in conformitate cu specificul misiunilor ce le au de indeplinit si cu normativele de inzestrare, in vigoare.

executa pregatirea pentru interventie a formatiilor NBC.

organizeaza (in functie de posibilitati si necesitati) P.D.P., P.D.M.T., P.D.E.

daca unitatea se incadreaza in prevederile HG nr. 95 din 23.01.2004 intocmeste documentele ce se impun si le inainteaza organismelor specificate in hotarare.

intocmeste, prin consultare, cu membrii celulei de urgenta Planul la urgenta interna, pe care il prezinta spre aprobare sefului celulei de urgenta.

intocmeste documentatia necesara pentru obtinerea acordului de mediu.

identifica sursele de aprovizionare cu decontaminatori, spilgel etc. si prezinta propuneri pentru achizitionare sefului celulei de urgenta.

Pe linie sanitara are urmatoarele obligatii

a) face propuneri pentru incadrarea cu personal de specialitate a formatiilor sanitare si pentru dotarea acestora in conformitate cu specificul misiunilor ce le au de indeplinit si cu normativele de inzestrare, in vigoare.

b)    executa pregatirea pentru interventie a formatiilor sanitare.

c)      apeleaza la serviciile specializate pentru efectuarea analizelor sanitaro-epidemiologice a surselor de apa si a altor surse generatoare de epidemii etc., stabilind masurile sanitaro–igienice si antiepidemice necesare a fi respectate in unitate pentru prevenirea imbolnavirii salariatilor si intocmeste documentatia pentru obtinerea avizului sanitar.

d)     apeleaza la serviciile specializate pentru pregatirea personalului care incadreaza formatiile sanitare privitor la modul de acordare a primului ajutor persoanelor afectate de efectele situatiilor de urgeta.

e)      face propuneri si se ocupa de realizarea si dotarea cu materiale a punctelor de prim ajutor – din toate sectoarele de activitatii.

f)       identifica sursele de aprovizionare cu medicamente, instrumentar si a altor materiale si mijloace necesare acordarii primului ajutor si transportului victimelor la unitatile spitalicesti si face propuneri sefului celulei de urgenta, privitor la achizitionarea acestora si la incheierea de conventii, protocoale etc.

g)      participa la intocmirea ,, planului de evacuare’’ stabilind locurile de aprovizionare cu apa, alimente, locurile de cazare si odihna etc.

h)      indeplineste alte activitati prevazute in legislatia ce reglementeaza activitatea de protectie civila in Romania si activitati date spre executie de catre seful celulei de urgenta.

Membrul cu probleme cu probleme logistice

Se subordoneaza sefului celulei de urgenta si are urmatoarele obligatii:

cunoasterea normelor de inzestare, in vigoare, a celulei de urgenta, serviciului de urgenta privat si a formatiunii de interventie rapida de serviciu.

intocmeste planul de inzestrare cu aparatura, tehnica, mijloace de protectie, interventie a tuturor structurilor de protectie civila si planul de dezvoltare si modernizare a bazei tehnico – materiale de protectie civila.

cunoaste sursele de achizitionare in vederea aprovizionarii rapide si pentru restabilirii urgenta a capacitatii de actiune a structurilor de protectie civila.

pregateste formatiunile din subordine.

asigura fondul financiar necesar dotarii de protectie civila din bugetul propriu sau din alte surse legal constituite.

tine evideta dotariilor pe linie de protectie civila.

executa controlul gestionarii, intertinerii si conservarii mijloacelor de protectie civila.

precizeaza misiunile si repartizeaza formatiunile de transport si

logistice in situatii de urgenta.

indeplineste alte activitati prevazute in legislatia ce reglementeaza activitatea de protectie civila in Romania si activitati date spre executie de catre seful celulei de urgenta.

Metodologia de lucru a celulei de urgenta

Se intruneste semestrial, la convocarea sefului celulei (anual sau ori de cate ori situatia o impune).

Convocarea membrilor celulei de urgenta se face cu 7 zile inainte de inceperea lucrarilor.

Materialele necesare sustinerii problematicii de la ordinea de zi vor fi distribuite membrilor celulei de urgenta cu 5 zile inaintea sedintei.

Sedintele se desfasoara in prezenta majoritatii membrilor.

Lucrarile se desfasoara in spatii special amenajate, in cadrul unitatii, si dotate cu mobilier si echipament de birotica, informatica si comunicatii, fiind amenajate si spatii pentru conferinte si comunicate de presa.

Fondurile banesti pentru realizarea dotarilor si desfasurarea activitatii celulei de urgenta se asigura din bugetul unitatii.

Lista cu dotarile necesare pentru activitatea celulei de urgenta este prevazuta in Anexa nr.1.

Metodologia de lucru a celulei de urgenta poate fi completata, in functie de extinderea competentelor.

Alarmarea angajatilor despre pericolul atacurilor din aer, contaminarii radioactive, cu substante toxice de lupta sau agenti patogeni se executa prin sisteme si mijloace de alarmare care, la nivelul Directiei Generale a Finantelor Publice Judetene Caras-Severin , cuprind:

statii radio de emisie receptie;

linii telefonice la toate subunitatile D.G.F.P.J. Caras-Severin;

In caz de dezastre pe baza deciziilor sefului protectiei civile - directorul executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice Judetene Caras-Severin se da semnalul pentru alarmarea angajatilor folosindu-se mijloacele de alarmare stabilite in acest scop.

La trecerea sistemului protectiei civile al Directiei Generale a Finantelor Publice Judetene Caras-Severin prin trepte, la capacitatea totala de protectie civila, pe linie de alarmare, se executa activitatile prevazute in graficul anexat.

Asigurarea legaturilor

Pentru asigurarea legaturilor fir se vor lua urmatoarele nasuri:

asigurarea permanentei la centrala telefonica a institutiei inclusiv la toate subunitatile din teritoriu;

crearea rezervei de forte si mijloace pentru restabilirea legaturilor telefonice scoase din functiune;Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate