Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
DOCUMENTATIA ECONOMICA - realizarea unui bloc de locuit cu regim de inaltime S+P+3E


DOCUMENTATIA ECONOMICA - realizarea unui bloc de locuit cu regim de inaltime S+P+3E


DOCUMENTATIA ECONOMICA - realizarea unui bloc de locuit cu regim de inaltime S+P+3EMEMORIU TEHNICO - ECONOMIC

Prin tema de proiectare s-a cerut realizarea unui bloc de locuit cu regim de inaltime S+P+3E. Pentru a se stabili valoarea totala a investitiei cat si durata de executie a respectivei constructii s-a intocmit o documentatie economica dupa cum urmeaza:

- pe baza planselor de arhitectura si rezistenta s-a realizat o antemasuratoare in care sunt specificate cantitatile,unitatile de masura si simbolurile pentru fiecare articol in parte.

- cantitatile rezultate in urma antemasuratorii au fost ulterior introduse in programul de calcul economic "DOCTEC" .

- in urma rularii in cadrul programului mai sus amintit s-au obtinut extrasele de resurse principale (materiale ; forta de munca ; utilaje) cat si valoarea "devizului pe categorii de lucrari" (DCL).

- odata determinata valoarea din DCL s-a intocmit "devizul general" si "devizul sintetetic pe obiect". In cadrul "devizului general" s-au introdus urmatoarele cheltuieli : cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului ; cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica ; cheltuieli pentru investitii de baza ; alte cheltuieli (org de santier ,comision , taxe , cheltuieli diverse si neprevazute).

"Devizul pe obiect" este impartit in trei categorii : I - lucrari de c-tii si instalatii

II - montaj ; III - procurare.

Programarea in timp a executiei lucrarilor.Aceasta programare a executiei lucrarilor cuprinde urmatoarele etape:lista activitatilor cu calculul volumelor de munca pe activitati,transpunerea rezultatelor in esalonare calendaristica cu bare de tip GANTT,profilul diagramelor de resurse si indicatorii de calitate.In urma acestei programari a rezultat o durata totala de executie a constructiei de 193 zile.In urma intocmirii esalonarii calendaristice prin metoda GANTT a rezultat un coeficint de aplatizare : Ca = 0.68. Aceasta valoare a coeficintului de aplatizare ne indica faptul ca esalonarea calendaristica a fost intocmita corect. Resursa maxima de 16 muncitori intr-o zi.

Pentru o mai buna desfasurare a activitatii pe santier inginerului constructor ii revine sarcina de a intocmi o organizare de santier.

Aceasta organizare de santier consta in urmatoarele:

- calculul suprafetelor de depozitare a materialelor principale tinand seama de marimea stocului maxim la un momendat si strategia de aprovizionare adoptata care se utilizeaza.S-a considerat ca materialele utilizate vor fi adapostite in functie de natura lor in depozite inchise (ciment ; armatura ; materialul lemnos) ; in depozite acoperite ( geamul) ; in depozite deschise (nisipul ; pitrisul ; balastul ; caramida ; bitumul).In urma acestui calcul au rezultat suprafetele de depozitare pentru materiale . In functie de aceste suprafete pe santier se vor realiza depozitele pentru materiale.

Volumul mijloacelor circulante propii se determina pe baza de normative iar pentru calculul necesarului de materiale se foloseste norma de consum , respectiv cantitatea de resurse materiale ce se consuma pentru producerea unei unitati de produs sau prestarea unui serviciu.Normele de consum reprezinta elementele principale ale planului de aprovizionare tehnico - materiala,constituind baza normativa a planificarii aprovizionarii tehnico - materiale.

Normele de stoc trebuie sa asigure desfasurarea ritmica a productiei conform planului si a proceselor tehnologice , in conditiile folosirii cu maxima eficienta a resurselor materiale si a capacitatilor productive.

-plansea de organizare la obiect.Aceasta plansa este atasata la proiect si cuprinde principalele constructii anexe necesare unei bune desfasurari a activitatii pe santier.In acest scop sunt prevazute depozitele pentru materiale,drumuri de acces , panou si stalpi pentru iluminat electric, gardul ce imprejmuieste incinta santierului si portile de acces in interiorul santierului.

Calculul valorilor de deviz, precum si extrasele de resurse au fost calculate cu ajutorul programului DOCTEC.

Devizul a fost calculate cu preturile anului 2005-2006.

Totalul cheltuielilor necesare pentru realizarea lucrarilor de constructii pentru locuinta (mai putin achizitionarea terenului) se ridica la valoarea de 8 879 458 852 lei fara T.V.A. si 10 459 456 030 lei inclusiv T.V.A .

In Devizul pe Obiect am considerat diversele tipuri de instalatii cu ponderile aferente din totalul lucrarilor de constructii. .In final valoarea acestui deviz s-a ridicat la 14 264 850 646 lei.

In Devizul General am calculate celelalte cheltuieli ale beneficiarului in legatura cu investitia respectiva si anume :

-proiectarea

- taxele pentru obtinerea autorizatiei

- plata dirigintelui de santier

- organizarea santierului

-cheltuieli diverse si neprevazute

-taxe, comisioane.

In final valoarea acestui deviz s-a ridicat la 16 615 669 502 lei.

Pe baza valorilor calculate pana aici am putut calcula indicatorii de proiectare din care mentionez :

indicele de cost : 17, 676mil lei / mp (487 Euro / mp) arie desfasurata .

productivitatea muncii este de 1 618 867 780 lei / om an, adica 134 905 648 lei / om luna.

Pentru organizarea santierului am calculate suprafetele de depozitare pentru principalele materiale, iar pentru o buna organizare a punctului de lucru am dispus in incinta santierului urmatoarele :

-baraca pentru seful punctului de lucru

-baraca pentru paznic

-magazii pentru diversele materiale

-drumuri de acces pentru utilajele de transport si pentru macara

-grup sanitar

-iluminare pe timp de noapte

2.1. Documentatia economica (cuprins):

Antemasuratore ;

Devizul analitic;

Extrasele de resurse principale :

a)     extras de materiale pe sortimente;b)     extras de forta de munca pe meserii;

c)     extras de utilaje de constructii;

Pentru realizarea documentatiei economice s-a folosit programul de calcul DocTec.

2.2. Programarea in timp a executiei lucrarilor prin metoda Gantt:

Se urmaresc urmatorii pasi:

Gruparea articolelor pe activitati;

Calculul volumelor de munca pe activitati (cu ajutorul programului DocTech);

Programarea lucrarilor (esalonarea calendaristica);

Diagrama de resurse;

Graficul de utilaje;

Graficul de materiale si semifabricate;

Verificarea calitatii planificarii (coeficient de aplatizare, indicele planificat de indeplinire a normelor);

2.3. Organizarea de santier

Organizarea la obiect

Antemasuratoarea s-a intocmit in conformitate cu tehnologia de executie adoptata si

cu incadrarile in articole de deviz stabilite prin "Indicatoarele de norme de deviz". Devizul pe categorii de lucrari, respectiv extrasele de materiale, utilaje, forta de munca au fost realizate cu programul DocTech.

Pe baza devizului pe categorii de lucrari s-a realizat "Devizul pe obiect", respectiv

"Devizul general.In Devizul pe Obiect am considerat diversele tipuri de instalatii cu ponderile aferente din totalul lucrarilor de constructii. In Devizul General am calculate celelalte cheltuieli ale beneficiarului in legatura cu investitia respectiva si anume :

proiectarea

taxele pentru obtinerea autorizatiei

plata dirigintelui de santier

organizarea santierului

cheltuieli diverse si neprevazute

taxe, comisioane.

Programarea lucrarii s-a realizat cu metoda Gantt de programare, scriind lista activitatilor, calculand volumele de munca pe activitati in functie de care s-au stabilit resursele de munca pentru fiecare activitate, respectiv numarul de zile in care se realizeaza activitatea .

Programarea lucrarilor prin procedeul Gantt

Etape de elaborare:

Intocmirea listei proceselor de munca.

Comasarea si/sau detalierea articolelor din antemasuratoare (gruparea se face pe activitati de baza).

Intocmirea listei activitatilor si stabilirea numarului lor.

Stabilirea duratei disponibile Dd=200 zile

Desenarea graficului Gantt.

Calculul limitei graficului resurselor

a.          Calculul volumului total Vmt=SVm(i)

b.          Calculul resursei medii Rmed=Vmt/Dd

c.      Calculul limitei profilului resurselor

Rmin=0,6*Rmed Rmax=1,6*Rmed

2095muncitori

Rmin=0.6 x 10=6 muncitori

Rmax=1.6 x 10= 16 muncitori

Rezultatele s-au transpus in graficul de esalonare calendaristica, trasandu-se apoi diagramele de resurse (forta de munca, utilaj).

Rmax=1,6*Rmed

Efectuarea esalonarii calendaristice.

Diagrama de resurese umane.

Intocmirea graficelor anexe

a.      graficul fortei de munca;

b.     graficul necesarului de utilaje;

c.      graficul necesarului de semifabricate;

Calculul indicatorilor de calitate a planificarii.

Ca== = 0,678

Ipin=0,989 I

2.3. Indicatori tehnico-economici

1.Investitie totala I:

I=16 615 669 502 [mii lei]

2.Durata de executie totala a investitiei Dt:

Dt=193 [zile]

3. Indicele de cost :

Ic = I/Ad

Ic = 16 615 669 502/940=17 676 244 lei/mp Ad

Ic =17 676 244/36200=487 Є/mpAd

4. Indici de consum pentru materialele principale (otel,caramida )

Ad = 940 mp

Se obtin prin raportul: Cs1=Cant(i)/Ad

Cs2=Cant(i)/I

-otel: Cs1=28143/940=30[kg/m2]

Cs2=28143/16 615 669=2[kg/mii lei]

-caramida: Cs1=390/940=0.4[mc/m2]

Cs1=390/16 615 669=0.00003[mc/mii lei]

5.Productivitatea muncii Pm:

Pm=(C+M)* Fta / Fttm=15 762 659 964*1900/18500 = 1 618 867 780[lei/om an]

Pm = 1 618 867 780 /12=134 905 648 [lei/om luna]

Fttm =18500 [ore om]

Fta = 1900 ore/anPolitica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate